Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstatus Blok1"

Transkript

1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0 Arbejdsmarkedsstatus Blok BARB BS. Havde du arbejde i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det bare drejer sig om nogle ganske få timer. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Gå til spm. BS4 Gå til spm. BS BMIDL BS. Selv om du ikke arbejdede i netop den uge, havde du så et arbejde som du midlertidig var væk fra pga. sygdom, orlov eller lignende, og som du vil vende tilbage til? Gå til spm. BS5 Gå til spm. BS BUDENL BS. Hjælper du til ulønnet i et familiemedlems virksomhed eller landbrug?. Gå til spm. BS4 Gå til spm. BES

2 BARBSID BS4. Var du på arbejde i den nævnte uge? Ja, arbejdede mindst en time... Nej, var midlertidig fraværende... Gå til BS Gå til BS5 BFRAV BS5. Hvorfor var du ikke på arbejde? (Hvis der var flere årsager, angiv da kun den, der var årsag til det meste fravær) Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Dårligt vejr... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov... Forældreorlov/børnepasningsorlov... Ferie... Afspadsering, flekstid... Andre grunde (fx plejeorlov, fritstillet)... Gå til BS Gå til BS BTILSGN BS6. Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet indenfor måneder?... Nej... *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis nej, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret BS BS og BS til nej Gå til BS7 Gå tilbage BS*

3 BHJEMST BS7. Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til måneder... Mere end måneder... Gå til spm. BS * Gå til spm. BS *Udløser en instruks til intervieweren: Hvis IP svarer mere end måneder, skal IP ikke betragtes som beskæftiget: Gå tilbage til starten og ret BS, BS og BS til nej

4 Hovedjob Blok BSTAAR BS. Hvornår begyndte du at arbejde på din nuværende arbejdsplads? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til spm. BS * Der popper følgende advarsel op hvis: BSTAAR<90: Ugyldigt. IP er for ung til at kunne have arbejdet da. BSTAAR>008: Året kan ikke ligge efter (indsæt nuværende år ) Skal tilpasses til respondentens alder BSTMND BS. Kan du også huske, hvilken måned det var? Måned Gå til BS Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. BSTILAAR BS. Hvornår begyndte du at arbejde i din nuværende stilling? Det skal være uafbrudt beskæftigelse, (undtagen sygdom, ferie, orlov o.l.). Årstal Gå til BS4 BSTILMND BS4. Kan du også huske, hvilken måned det var? Måned Gå til BS5 Advarsel: Måneden kan ikke ligge efter (indsæt nuværende måned ) i indeværende år. 4

5 BSTIL BS5. Hvad er din stilling mere præcist (din titel)? (sæt 60 tegn af) (Nøjagtig angivelse, fx kontorassistent og ikke assistent, salgskonsulent og ikke konsulent, malermester og ikke selvstændig, kontorfuldmægtig og ikke fuldmægtig. Skriv eventuelt hvad arbejdet består i ) Gå til BS6 BSTILA BS6. Fortsat stillingsbeskrivelse (beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver) (Fx passer telefon, indtaster skemaer, salg pr. telefon, maler vægge) Gå til BS7 BPERSLED BS7 Har du personaleledelse som en af dine arbejdsopgaver? (Til int. Der er tale om formel ledelse. Det skal ikke tælles med, hvis man fx tages med på råd af chefen eller er med til at planlægge arbejdet. Derudover skal det være personaleledelse. Fagligt eller økonomisk ansvar har ikke nødvendigvis noget med personaleledelse at gøre) Gå til BS8 Hvis ((900<=TIDLSTAAR<=00) og TIDLSTAAR = BSTAAR) gå til BS4, ellers gå til BS8 BHVAD BS8 Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til BS9 BHVADA BS9 Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til BS0 BARBKOM BS0 I hvilken kommune ligger din arbejdsplads? 5

6 (Kommunekode angives, jf. liste med koder) Gå til BS BS Hvad er virksomhedens navn og adresse? BNAVN Virksomhedens navn BGADE Gadenavn BHUSNRHusnummer BPOST Postnummer * BBY By Hvis 4 = 90 (Ukendt udland) så BLAND Land Gå til BS * Der popper følgende advarsel op hvis: BPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BANTAL BS Hvor mange beskæftigede er der på din arbejdsplads i alt? (Beskæftigede indehaver(e) og evt. medarbejdende familiemedlem(mer) medtages) og derover... 4 Gå til BS Gå til BS4 Ved ikke, men under Ved ikke, men over BANTALA BS Skriv antal Gå til BS4 BSTATUS BS4 Arbejdede du som: Lønmodtager... Selvstændig... Medarbejdende ægtefælle. Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug Gå til BS7 Gå til BS6 Gå til BS5 4 Gå til B4S Der kan ikke svares Ved ikke til dette spørgsmål. Advarsel popper op, hvis intervieweren forsøger. 6

7 BLONAFT BS5 Har du en lønaftale? Gå til BS7 Gå til B4S Hård advarsel BLONAFT: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BANSAT BS6 Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. hjælp fra familiemedlemmer? gå til BS8 BVIK BS7 Har du en kontrakt med et vikarbureau, hvor vikarbureauet betaler din løn, men du arbejder for en tredje part? gå til BS8 BTOPLEDERE BS8 Bruger du mere end halvdelen af din arbejdstid på overordnet ledelsesarbejde og er du en af de øverste ledere i virksomheden/afdelingen? Dvs. at du som hovedregel ikke behøver at have detaljeret viden om de opgaver medarbejderne udfører, men har det overordnende ansvar. Gå til BS9 Nej Hvis BS4= gå til... B4S ellers gå til BS BTOPLEDER BS9 Har du ledelsesansvar for mere end 0 ansatte? Gå til BS0 Nej Hvis BS4= gå til... B4S ellers gå til BS BLEDERE BS0 Udfører du én eller flere af følgende arbejdsopgaver? Gerne flere svar Udfærdiger den overordnede strategi..... Hvis BS4= gå til B4S ellers gå til BS 7

8 Fastlægger overordnede budgetter og har overordnet ansvar for disse... Træffer den overordnede beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale... Ingen af ovenstående arbejdsopgaver 4 8

9 BMIDLT BS. Har du midlertidig eller fast ansættelse? Midlertidig ansættelse Blok (Med midlertidig ansættelse menes, at den er tidsbegrænset) Midlertidig... Fast... Gå til BS Gå til B4S BAARSAG BS Hvad er grunden til, at jobbet er midlertidigt? Er ansat som lærling, elev, forskningsassistent (Ph.d stud) mv.... Kunne ikke få fast beskæftigelse... Har selv ønsket det... Ansat på prøve*. Gå til BS 4 *Advarsel popper op: Bruges kun, hvis der er en speciel ansættelseskontrakt for prøveperioden BVARIGH BS Hvor lang er den samlede ansættelsesperiode? Under måned... - måneder måneder måneder måneder måneder måneder... 7 Mere end år... 8 Gå til B4S 9

10 B4HELDEL B4S Er du beskæftiget på: Hel/deltid og hovedbeskæftigelse Blok 4 (Hvis spm. BS4 = eller spm. BS6 = Heltid... ) og (spm. BS = ) gå til B4S5. (Hvis spm. BS4 = eller spm. BS6 = ) og (spm. BS = ) gå til B5S, ellers gå til spm. B6Sa Deltid... Gå til B4S B4HVRF B4S Hvorfor arbejder du på deltid? Kombinerer arbejde med uddannelse... Gå til B4S5 Passer børn eller andre familiemedlemmer Gå til B4S... Sygdom, invaliditet... Gå til B4S5 Andre personlige eller familiemæssige grunde (fx ønsker ikke at arbejde fuld tid)... 4 Kan ikke få job på fuld tid... 5 Andre grunde... 6 B4HVRFHB B4S Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde mere? Gå til B4S4 Gå til B4S5 B4HVRFHC B4S4 Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede... Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede... Gå til B4S5 0

11 B4HBESK B4S5 Hvad betragter du hovedsagelig dig selv som (fx beskæftiget, studerende, pensionist mv.)? Erhvervsarbejde (selvstændig, medarbejdende ægtefælle, lønmodtager, elev/lærling, medhjælper i familievirksomhed)... Værnepligt... Arbejdsløs... Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde... 4 Pensionist (pga. alder)... 5 Førtidspensionist... 6 Efterløn, fleksydelse... 7 Langtidssyg... 8 Skoleelev, studerende, kursist... 9 Ude af erhverv i øvrigt... 0 Hvis spm BS4 = eller spm. BS6 =, gå til spm. B5S ellers gå til spm. B6Sa Hård fejl B4HBESK: må ikke være blank el ved ikke, skemaet må ikke kunne lukkes til sidst i interviewet.

12 Arbejdstid--aftal Blok 5 B5AFTTID B5S Vi vil nu stille dig nogle spørgsmål om din arbejdstid. Mange mennesker arbejder ikke lige præcis det antal timer, der står på deres kontrakt, men først vil vi høre: Hvordan er din aftalte arbejdstid? Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid)... Aftale om varierende timetal fra uge til uge... Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til B5Sa Gå til B5Sb Gå til B6Sa B5TIMAFT B5Sa Angiv antal timer pr. uge B5Sb. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge * Gå til. B5S * Der popper følgende advarsel op hvis: B5TIMAFT<: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet. Gå evt. tilbage og ret BS til nej. B5TIMAFT>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B5MADP B5S De timer, er det med eller uden betalte spisepauser?? (Timer hentes fra B5Sa ) Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til B6Sb Gå til B6Sc

13 Arbejdstid-- normalt Blok 6 B6ARBTID B6Sa Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? B6Sb Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job inkl. spisepauser? B6Sc Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job uden spisepauser? Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Gå til B6Sa Gå til B6Sb Gå til B6Sc Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til B7S B6TIMNO B6Sa Angiv antal timer pr. uge B6Sb Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge B6Sc. Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer Hvis B5S = gå til B7S, hvis B5S = gå til B7S Ellers gå til B6S * Der popper følgende advarsel op hvis: B6TIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde arbejdet? Gå evt. tilbage og ret BS. til nej. B6TIMNO>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO< 0 timer og i BS: Du arbejder heltid, men har færre end 0 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6TIMNO> 6 timer og i BS: Du arbejder deltid, men har mere end 6 timer om ugen? Gå evt. tilbage og ret B6MADP B6S De timer, er det med eller uden betalte spisepauser? Spisepauser medregnet... Uden spisepauser... Gå til B7S Gå til B7S

14 Arbejdstid--faktisk Blok 7 B7TIMUF B7S Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives med spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) B7S Hvor mange timer arbejdede du faktisk i ugen fra mandag d. XX til og med søndag d. XX * i dette job? Timerne angives uden spisepauser. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Antal timer Hvis spm. B5S / B6S = 4 gå til spm. B7S, hvis spm. B5S B7S / B7S gå til spm. B8Sa ellers gå til spm. B9S. Hvis spm B5S = uoplyst; så hvis B6S B7S / B7S gå til spm. B8Sb ellers gå til spm. B9S * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover Advarsler: Hvis BARBSID = og B7TIMUF 0: Du sagde tidligere, at du ikke var på arbejde hele den uge Hvis BARBSID = og B7TIMUF =0: Du sagde tidligere, at du var på arbejde i den uge? B7EXTRA B7S Vil det sige, at det er flere eller færre timer end i en normal uge? Gå til B7S4a Færre... Gå til B9S Samme... Gå til B7S4b Flere... B7TIM B7S4a Omtrent hvor mange timer færre end normalt? Gå til spm. B8Sb B7S4b Omtrent hvor mange timer flere end normalt? Gå til B8Sb 4

15 Fravær Blok 8 Hvis antal arbejdstimer i spm. B5S = B7S / B7S gå til B9S. Ellers fortsæt med B8Sa B8GRN B8Sa Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end aftalt? B8Sb Hvad er hovedårsagen til at du arbejdede flere/færre timer end normalt? Færre timer Dårligt vejr... Stille periode, midlertidigt hjemsendt... Strejke, lockout... Uddannelse, kursus... Sygdom, ulykke... Barselsorlov, forældreorlov... Ferie... Søn- og helligdage, inkl.. maj... Begyndte nyt job... Holdt op med at arbejde... Skiftende arbejdstid, flekstid... Overarbejde, ekstraarbejde Kan ej bruges Orlov i øvrigt af personlige eller familiemæssige årsager, fx plejeorlov... Flere timer Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges Kan ej bruges 4 Kan ej bruges 5 Kan ej bruges 6 Kan ej bruges 7 Kan ej bruges 8 Kan ej bruges 9 Kan ej bruges 0 Andre grunde (fx fritstillet) Kan ej bruges Gå til B9S hvis BS4 = eller BS6 = gå til spm. B8S ellers gå til spm. B9S Gå til B9S 4 Gå til B9S 5

16 B8S Vil de timer, du har arbejdet over blive godtgjort på en eller anden måde? Ja, jeg vil modtage betaling til overarbejdstarif... Ja, jeg vil modtage betaling til normal tarif... Ja, jeg vil afspadsere senere til ekstra tarif... Ja, jeg vil afspadsere til til tarif... Ja, andet... Gerne flere svar B8GDTGR Nej, jeg forventer ikke at modtage godtgørelse... 6 Ved ikke om eller hvordan timerne vil blive godtgjort B8GDTIM Fordel antal timer* Gå til B9S 5 *Antal mulige timer at fordele over svarskategorierne i B8GDTR= B7TIMUF B5TIMAFT, hvis B5TIMAFT er uoplyst så er B8GDTR = B7TIMUF B6TIMNO. 6

17 Arbejdstidsordninger Blok 9 Nu følger der nogle spørgsmål om din arbejdstidsordning i de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX. (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Arbejdede du nogle gange: B9AFTEN B9S Om aftenen? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til B9S B9NAT B9S Om natten? Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til B9S B9LOERD B9S På lørdage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to lørdage inden for de seneste 4 uger) Ja, af og til (dvs. een lørdag inden for de seneste 4 uger) Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Gå til B9S4 7

18 B9SOEND B9S4 På søndage? Ja, regelmæssigt (dvs. minimum to søndage inden for de seneste 4 uger)... Ja, af og til (dvs. een søndag inden for de seneste 4 uger).. Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... hvis BS4 = eller BS6 = gå til B9S5 ellers gå til B9S7 B9SKIFT B9S5 Har du arbejdet på skiftehold inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (Hvis du fast arbejder på samme skift, skal der svares nej) (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja... Nej... Gå til B9S6 B9FEFLX B9S6 Skal du møde og gå hjem på faste tidspunkter eller har du flekstid? Har faste tider... Har flekstid... Gå til B9S7 8

19 B9HJEM B9S7 Har du arbejdet hjemme indenfor de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? (*Forskellige perioder skal kunne indsættes) Ja, regelmæssigt (dvs. mere end halvdelen af arbejdsdagene i de seneste 4 uger) Hvis BS4 = eller BS5= og BSTAAR/BSTMN D år gå til BBS* Ellers gå til BCS. Ja, af og til (dvs. mindst gang inden for de seneste 4 uger men mindre end halvdelen af arbejdsdagene)... Nej, ikke inden for de seneste 4 uger... Hvis BS4 = eller BS5= og BSTAAR/BSTMN D år gå BBS Ellers gå til BCS. *Advarsel: Var de timer du arbejder hjemme regnet med da vi før talte om din ugentlige arbejdstid? (Til intervieweren: Hvis ikke, må du gå tilbage og rette i aftalt, normal og faktisk arbejdstid) 9

20 Rekrutteringsmetode Blok BB () BBAF BBS Var Jobcentret aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver? (Hvis IP fandt jobbet gennem Jobnet tæller det også som aktiv involvering) Gå til BCS Gå til BBS BBHVRDA BBS Hvordan fandt du stillingen? Svarede på annonce (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... Annoncerede selv (i avis, blad, på TV, Internettet, eller via et opslag)... Gå til BCS Gennem bekendte... Blev formidlet af kommunen, a-kassen, Jobcentret... 4 Blev kontaktet af arbejdsgiver... 5 Kontaktede selv virksomheden uopfordret... 6 Vikarbureau ol Praktikplads via seminarium ol

21 Bijob Blok BC () BCBESK BCS Har du et (eller flere) bijob? Gå til BCS Gå til BDS BCSTATUS BCS Arbejder du der som: Lønmodtager... Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Ulønnet medarbejder i et familiemedlems virksomhed eller landbrug... 4 Gå til BCS5 Gå til BCS4 Gå til BCS Gå til BCS5 BCLONAFT BCS Har du en lønaftale? Gå til BCS5 BCANSAT BCS4 Har du ansatte i din virksomhed, udover evt. medhjælpende familiemedlemmer? Gå til BCS5

22 BCVIRK BCS5 Hvad er det for en virksomhed, du arbejder i? (Konkret: Ikke industrivirksomhed medicinalvirksomhed, Ikke fabrik fiskefabrik, Ikke forretning dametøjforretning) Gå til BCS6 BCHVAD BCS6 Hvad laver man på virksomheden? (Hvilke konkrete produkter eller ydelser fremstilles eller tilbydes. Fx fremstiller haveredskaber af metal, engroshandel med strikvarer mv.) Gå til BCS7 BCS7 Hvad er virksomhedens navn og adresse? BCNAVN Virksomhedens navn (A) B BCGADE Gadenavn (B) Hvis i BCS gå til BCS8 BCHUSNR Husnummer (C) ellers gå til BCS0 BCPOST Postnummer (D) * BCBY By (E) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCPOST <0800: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og BCPOST >9990: Ugyldigt postnummer. Postnumre i Danmark ligger mellem 0800 og 9990 BCAFTTID BCS8 Hvad er din aftalte arbejdstid om ugen i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser Aftale om det samme timetal hver uge (herunder flekstid). Aftale om varierende timetal fra uge til uge.. Ingen aftale om fast arbejdstid... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i den uge... 4 Gå til BCS9 Gå til BCS0 BCTIMAFT BCS9 Antal timer pr. uge Gå til BCS0 (evt. gennemsnit) * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMAFT <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret BCS til nej. BCTIMAFT >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. BCARBTID BCS0 Og hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i dette job? Timerne angives uden evt. spisepauser

23 Normal timer kan angives... Varierer meget... Umuligt at opgøre... Havde bare et tilfældigt løst arbejdsforhold i denne uge... 4 Gå til BCSa Gå til BCSb Gå til BCSc Gå til BCS BCTIMNO BCSa Angiv antal timer pr. uge BCSb. Angiv et gennemsnitligt antal timer pr. uge BCSc Beregn gennemsnittet af hvad IP rent faktisk har arbejdet i de seneste 4 arbejdsuger Antal timer * gå til BCS * Der popper følgende advarsel op hvis: BCTIMNO <: Du sagde tidligere, at du havde et bijob? Gå evt. tilbage og ret BCS til nej. BCTIMNO >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. B6TIMNO + BCTIMNO > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgør i alt timer om ugen, er det korrekt? BCTIMUF BCS Hvor mange timer har du arbejdet i ugen fra mandag den XX til og med søndag den XX i dit bijob? (Timerne angives uden evt. spisepauser) (Relevante datoer for ref. ugen indsættes) Antal timer * Gå til BDS * Der popper følgende advarsel op hvis: B7TIMUF + BCTIMUF > 66: Hoved- og bibeskæftigelse udgjorde i alt timer i referenceugen, er det korrekt? BCTIMUF >97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover.

24 Søgning for personer med arbejde+ underbeskæftigelse Blok BD () BDSOEGE BDS Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - søgt at få et andet job eller et ekstra job? (Også søgning af jobs med ganske få timer skal medtages) Ja, andet job... Ja, et ekstra job... Gå til BDS5 Ja, på begge måder... 4 Gå til BDS Hård fejl BDSOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BDHASGT BDS Har du inden for de seneste 4 uger søgt at få flere timer i dit nuværende job? Gå til BDS8 Gå til BDS BDFLTIM BDS Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne arbejde flere timer om ugen? Det kunne være i dit nuværende job, ved at skifte arbejde eller ved at få et ekstra job. Ja, i et ekstra job... Ja, i et andet job... Gå til BDS8 Ja, kun i nuværende hovedjob eller bijob... Ja, og det uanset hvordan Gå til BDS4 5 4

25 BDMITIM BDS4 Vil du arbejde færre timer om ugen? Gå til BDS8 Gå til BDS0 BDBAGGR BDS5 Hvad er hovedårsagen til at du søger andet arbejde? (Kun den vigtigste begrundelse) Tror eller ved, at det nuværende job vil ophøre Nuværende job er midlertidigt... Søger bijob... Ønsker bedre arbejdsforhold (fx bedre løn, arbejdstider, transporttid o.l.)... Søger et job med flere arbejdstimer... Søger et job med færre arbejdstimer.. Andre grunde Gå til BDS6 BDHELDEL BDS6 Søger du hel- eller deltidsarbejde? Heltidsarbejde... Gå til BDS7a Deltidsarbejde... Gå til BDS7b BDEVTHD BDS7a Ville du evt. tage deltidsarbejde? BDS7b Ville du evt. tage heltidsarbejde? (Rigtig tekst indsættes på baggrund af svar i BDS6) Ja... Nej... Gå til BDS8 5

26 BDTIMER BDS8 Hvor mange timer om ugen vil du gerne arbejde i alt? Antal timer * Der popper følgende advarsel op hvis: BDTIMER<: Ugyldigt svar. BDTIMER>97: Ugyldigt. 97 dækker 97 timer og derover. Hvis - i BDS gå til BDS9 ellers gå til BDS0 BDLANGT BDS9 Hvor længe har du søgt arbejde? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder -5 måneder 4 6- måneder.. Gå til BDS0 5-7 måneder måneder måneder år eller derover... 9 BDAFAR BDS0 Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja.... Hvis BDS =- gå til BDS Hvis BDS=4 og BSTAAR/BSTMND > år og (spm. BS4= og spm. B4S=) gå til BHS ellers gå til BFS. Nej

27 BDSTATUS BDS Søger du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Selvstændig... Gå til BDS BDKONTAKT BDS Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden XX til XX - haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? Ja Hvis BDS = gå til... BDS8, ellers gå til BDS BDMETL BDS Har du læst stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BDS4 BDMETL BDS4 Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BDS5 BDMETL BDS5 Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Gå til BDS6 7

28 BDMETL4 BDS6 Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Gå til BDS7 BDMETLA BDS7 Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet fagforening, a-kasse.. Hvis (BDS=) og (BS4 = eller BS6 = og BCS = ), gå til BDSb, Haft kontakt med privat arbejdsformidling ellers gå til BDSa Venter svar på ansøgning Venter på tilbud fra Jobcenter... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige Søger om tilladelse, licenser, lån, iværksættelse mv. Søger efter forretningslokaler, grund eller udstyr.. Været til samtale, prøve..... Andre måder.. Nej, har ikke gjort andet

29 BDMETS BDS8 Har du søgt om tilladelser, licenser, lån mv.? Gå til BDS9 BDMETS BDS9 Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Gå til BDS0 BDMETSA BDS0 Eller har du søgt på anden måde at få arbejde? Gerne flere svar Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Hvis (BDS=) og BS4 = eller BS6 = og spm. BCS = ), gå til BDSb, Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... ellers gå til BDSa Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendt sig til arbejdsgivere eller søgt uopfordret Kontaktet familie eller bekendte... 6 Venter svar på tilbud fra Jobcenter... 7 Venter på resultat af ansøgning... 8 Været til samtale, prøve... 9 Andre måder... 0 Nej, har ikke gjort andet... 9

30 BDVARSEL BDSa Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde, hvis du fik et nyt arbejde/bijob eller fik mulighed for at begynde som selvstændig? BDSb Hvornår ville du evt. kunne begynde at arbejde flere timer, hvis du fik muligheden? Inden for uger, dvs. inden d. XX md*... Senere Hvis BSTAAR/BSTMND > år og ( BS4= og B4S=) gå til BHS ellers gå til BFS. Gå til BDS *. april (måneden skal stå der i bogstaver ) BDHVORF BDS Hvorfor kan du først begynde senere? Opsigelsesvarsel... Afslutte skole eller uddannelse.. Afslutte værnepligt. Personlige, familiemæssige forpligtelser, passer børn, syge, (incl. barsels-forældreorlov)... Sygdom... Andre grunde Hvis BSTAAR/BSTMND > år og (BS4= og B4S=) gå til BHS ellers gå til BFS. 0

31 Søgning for personer uden arbejde Blok BE (4) BESOEGER BES Har du søgt arbejde inden for de seneste 4 uger dvs. i perioden XX til XX? Også søgning af jobs med ganske få timer har interesse. Gå til BES9a Gå til BES OBS er blød fejl nu, rettes til hård fejl BESOEGE: Må ikke være blank el. ved ikke, intervieweren skal ikke kunne komme videre i skemaet. BEHARARB BES Er det måske fordi, du allerede har fået arbejde som påbegyndes senere? Gå til BES9b Gå til BES BEAARS BES Hvorfor har du ikke søgt arbejde? Forventer at blive genansat (midlertidigt hjemsendt) Gå til BES6 Egen sygdom, handicap Gå til BES7.. Passer børn eller andre familiemedlemmer.. Gå til BES4 Andre personlige/familiemæssige årsager... 4 Under uddannelse eller starter uddannelse. 5 Er på eller søger førtidspension.. 6 Er på eller søger efterløn, fleksydelse eller pension(alder) 7 Gå til BES7 Har opgivet at finde arbejde 8 Indkaldt, værnepligtig Andre grunde.. 0

32 BEBEDRP BES4 Ville bedre eller billigere pasningsmuligheder for børn, handicappede eller ældre kunne få dig til at arbejde? Gå til BES5 Gå til BES7 BEHVRFH BES5 Mangler du primært pasningsmuligheder for børn, ældre/handicappede eller begge dele? Mangler børnepasningsmuligheder... Mangler pasningsmuligheder for ældre/handicappede.... Mangler både pasningsmuligheder for børn og ældre/handicappede.. Gå til BES7 BETILSA BES6 Har du fået tilsagn om, at kunne vende tilbage til et tidligere job? Gå til BES7 Gå til BES7 BEFRAV BES7 Hvor længe har du været væk fra dit arbejde? Op til måneder * Mere end måneder Gå til BES8 * Gå tilbage og ret, IP er beskæftiget BELOEN BES8 Modtager du stadig løn? Ja, modtager 50 % eller mere af min normale løn Ja, men modtager mindre end 50 % af min normale løn. Nej Gå til BES7

33 BESTATUS BES9a Søgte du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? BES9b I dit nye job, skal du arbejde som lønmodtager eller som selvstændig? Lønmodtager... Hvis BES = gå til BES0b ellers BES0a Selvstændig... BEHELDEL BES0a Søgte du hel- eller deltidsarbejde? BES0b Det arbejde, du har fået: Er der tale om hel- eller deltidsarbejde? Heltid... Gå til BESa Deltid... Gå til BESb BEEVHD BESa Ville du evt. tage et deltidsarbejde? BESb Ville du evt. tage et heltidsarbejde? Hvis BES = gå til BESellers BESa BESTART BES Hvornår skal du begynde på dit nye arbejde? Inden for måneder... Gå til BESb Senere.

34 BELANGT BESa BESb Hvor længe har du søgt arbejde? Hvor længe havde du søgt arbejde, inden du fik dit nye job? Har ikke søgt endnu... Mindre end en måned... - måneder måneder måneder måneder Gå til BES BEAFSOEG BES4 8 - måneder måneder år eller derover... 9 Er du tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende? Ja.... Nej... hvis BES = gå til... BES6b ellers gå til BES5 BEKONTAKT BES5 Har du inden for de seneste 4 uger - dvs. i perioden fra den XX til den XX, haft kontakt med Jobcentret for at få arbejde? hvis BES9a/BES9b = gå til BES ellers gå BES6 4

35 BEMETL BES6 Har du søgt arbejde ved at læse stillingsannoncer i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BES7 BEMETL BES7 Har du indrykket en jobsøgningsannonce eller svaret på stillingsopslag i aviser, TV, fagblade eller på Internettet? Gå til BES8 BEMETL BES8 Har du kontaktet familie eller bekendte for at få job? Gå til BES9 BEMETL4 BES9 Har du kontaktet arbejdsgivere eller søgt uopfordret? Gå til BES0 5

36 BEMETLA BES0 Har du søgt på anden vis at få job? Gerne flere svar Forventer genansættelse... Gå til BES Haft kontakt med fagforening, a-kasse... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Venter svar på ansøgning... Venter på tilbud Jobcenter... Venter på resultat af optagelsesprøve mhp. ansættelse i det offentlige... Søgt om tilladelse, licenser, lån, mv.... Søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget for at få job Gå til BES6a Hård fejl BESTATUS er kode (lønmodtager) så skal et af følgende spørgsmål (BES5 BES6 BES7 BES8 BES9 BES0) være udfyldt med JA. BETILSB BES Har du fået tilsagn om at kunne vende tilbage til jobbet?. Gå til BES 6

37 BEHJEMSB BES Hvor længe regner du med i alt at være væk fra dit arbejde? Op til måneder... Hvis BES6 = eller * BES7 = eller BES8 = eller BES9 = Mere end måneder... eller BES0 = - gå til BES6a ellers gå til BES0 *Advarsel: hvis BES= og BES = så hård fejl gå tilbage til BS eller BS og ret IP til beskæftiget BEMETS BES Har du inden for de seneste 4 uger, dvs. i perioden XX til XX, søgt om tilladelse, licenser, lån, iværksætterydelse mv.? Ja.. Nej... Gå til BES4 BEMETS BES4 Har du søgt efter forretningslokaler, grund eller udstyr? Ja Nej. Gå til BES5 7

38 BEMETS BES5 Eller har du søgt på anden vis at få arbejde? Kontaktet arbejdsgiverforening, fagforening eller lignende... Indrykket eller svaret på stillingsannoncer... Læst jobannoncer i aviser, TV, fagblad eller på Internettet... Haft kontakt med privat arbejdsformidling... Henvendelse til arbejdsgivere eller søgt uopfordret... Kontaktet familie eller bekendte... Venter svar på tilbud fra Jobcenter... Venter svar på ansøgning... Været til samtale, prøve... Andre måder... Nej, har ikke gjort noget (andet)... Gerne flere svar Gå til BES6a Hård fejlbestatus er kode (selvstændig) så skal et af følgende spørgsmål( BES5-BES-BES4 BES5) være udfyldt på JA. 8

39 BESGFRA BES6a Hvad lavede du, før du begyndte at søge arbejde? BES6b Hvad lavede du, før du søgte dit nye job eller inden dit nye job skulle begynde? Var i arbejde (inkl. elevtid)... Var under uddannelse (fuldtid)... Aftjente værnepligt... Familiemæssige forpligtelser... Andet (fx efterløn, flexydelse, pension) Gå til BES8a BEVILHA BES7 Selvom du ikke har søgt arbejde inden for de seneste 4 uger, vil du så gerne have et arbejde?. Gå til BES8b Gå til BES0 BEVARSEL BES8a Hvornår ville du kunne begynde at arbejde (igen), hvis du fik arbejde eller mulighed for at begynde som selvstændig? BES8b Hvornår ville du eventuelt kunne starte på et nyt arbejde? Inden for uger dvs. inden d. XX md*... Senere... BEVARSEL: Blød advarsel ved blank el. ved ikke. Gå til BES0 Gå til BES9 *.april 9

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere