DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : Slut kl. : 20.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x Niels Erik Iversen (A) x Benny Hammer (C) x Erik Hoberg (A) x Inger K. Andersen (O) x Tom Bytoft (A) x Kai Hansen (V) x Pia Bjerregaard (A) x Jens Meilvang (V) x Tommy Glindvad (A) x Eigil Henriksen (V) x Valdemar Haumand (A) x Jens Peter Jellesen (V) x Helle Thomsen (A) Afbud Knud Kildal (V) x Peter Bo Vagn Jensen (A) x Kirsten G. Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) Afbud Lars Østergaard (V) x Lars Møller (A) x Lars Sørensen (V) x Mads Nikolajsen (F) x Bjarne Pedersen (V) x Jytte Schmidt (F) x Hans Erik Husum (V) x Hans Jørgen Hitz (L) x G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Årsrapport fra opkrævningskontoret Budgetoverførsler fra 2008 til Budgetomplacering telefonudgifter Budgetopfølgning alle udvalgsområder pr. 31. marts Kommunens regnskab Bokollektiv Kærvang, Ørsted Boliginstitutionen Broager, Allingåbro Ældrebolighandlingsplan 2. etape Ansøgning om anlægsbevilling til asfaltforstærkninger i Kabellægning af gadebelysning Grenaa Forbrændingsanlæg - Udbudsbetingelser Ansøgning om kommunegaranti tilslutning fjernvarmeanlæg Budgetomplacering kontante ydelser Handlingsstrategi anbringelsesområdet Flytning af Familiehusets afdeling i Grenaa anlægssag Årsrapporter om tilsynsbesøg Skolestruktur Overordnet strategi for IT og videndeling på skolerne i Norddjurs kommune Fordeling af ressourcer til nye specialundervisningsforanstaltninger G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

3 20. Vedtægter for Norddjurs Kulturskole Ansættelse økonomidirektør G:\Dagsordener\Kommunalbestyrelsen\2009\Møde nr. 06 den 2. juni 2009\Dagsorden 0609 KB.doc Norddjurs Kommune

4 1. Årsrapport fra opkrævningskontoret K Økonomiafdelingen har fremsendt årsrapport 2008 for opkrævningskontoret, der belyser udviklingen i restancesituationen i 2008 og beskriver forretningsgangen ved opkrævning af restancerne. Årsrapporten er en del af opkrævningsstrategien. Formålet med årsrapporten er: at orientere kommunalbestyrelsen om situationen og udviklingen på restanceområdet at orientere om, hvor meget der afskrives på grund af uerholdelighed at orientere om konsekvenserne af ændringer i lovgivningen at orientere om fokus, restanceforebyggelse og målsætninger. Årsrapporten indeholder: en beskrivelse af forretningsgangen vedr. opkrævning af restancerne udviklingen på opkrævningsområdet afskrivningspolitik ny lovgivning og konsekvenserne deraf restanceforebyggelse fokus/nye tiltag i /. Årsrapporten vedlægges. Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 1

5 2. Budgetoverførsler fra 2008 til Ø I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 er budgetoverførslerne fra 2008 til 2009 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Opgjort efter disse bestemmelser kan overførselsbeløbene sammendrages således pr. udvalgsområde for drift og anlæg. Tabel 1. Totaler Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Anlægsområdet overføres fuldt ud fra 2008 til Saldoen på afsluttede anlægsprojekter overføres dog ikke. Driftsområdet er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang, dog er en række områder undtaget herfra. Områderne undtaget fra overførselsadgang fremgår af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang godkendt af direktionen i møde den 11. marts Det fremgår bl.a. heraf, at 2

6 der ikke er overførselsadgang for udgifter på områder, hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring, da området ikke er styrbart. Det vil fremgå af de enkelte bilag med opgørelse af overførselsbeløbene pr. udvalgsområde, såfremt der har været afholdt udgifter efter skader, som ville have givet adgang til forsikringserstatning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikrende. Som bilag er den samlede sum, der er søgt korrigeret for, vedrørende forsikringsskader vedlagt. I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2008 til 2009 har økonomiafdelingen modtaget en række anmodninger om øvrige korrektioner af overførselsbeløbene../. Korrektioner pr. udvalg er beskrevet i vedlagte bilag. Tabel 2. Korrektioner Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Nettobeløb vedrørende overførsler fra 2008 til 2009 kan herefter sammenfattes som summen af tabel 1 og tabel 2: 3

7 Tabel 3. Nettobeløb Positive beløb=udgifter kr., netto. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2007 til 2008 udgjorde følgende beløb: kr. Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Vedrørende forsikringer skal bemærkes, at kommunen på nogle områder tegner forsikringer med forskellig selvrisiko og på andre områder er selvforsikrende. På områder, hvor der er tegnet forsikring skal institutioner m.v. afholde skadesudgifter inden for selvrisikoen, medens udgifter herudover refunderes. På områder, hvor kommunen er selvforsikrende refunderes skadesudgifterne til institutioner m.v. Direktionen vil fremkomme med forslag til en model, der tilskynder til at iværksætte skadesbegrænsende foranstaltninger. 4

8 Kommunaldirektøren indstiller: 1. at der meddeles tillægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb for år 2009 i henhold til tabel 3, d.v.s. tillægsbevilling drift på kr. og tillæg til rådighedsbeløb anlæg på kr. med finansiering af nettobeløb på kr. via kassebeholdningen. 2. at der på økonomiudvalgets område vedrørende OPUS implementeringen overføres kr. fra driftsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb. 3. at anlægsprojektet Børnehaven Landsbyen - Renovering af belægninger P-areal (stednr ), overføres fra børne- og ungdomsudvalg til miljø- og teknikudvalg. Der overføres fra 2008 til 2009 et merforbrug på kr. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 5

9 3. Budgetomplacering telefonudgifter S Direktionen drøftede i møde den 12. november 2008 en telefonordning overtaget fra den tidligere Grenaa Kommune gående ud på, at telefonregninger til afdelinger, institutioner m.v. fordeles på områderne efter en fordelingsnøgle, hvilket vil sige, at udgifterne ikke afregnes efter institutionens faktiske forbrug. Direktionen besluttede, at ordningen afskaffes med virkning fra den 1. januar 2009, hvorefter udgifterne fordeles efter regning. For områder, der indgår i IP-telefoniordningen (89-numre) betales regningerne centralt, hvilket ikke ændres. Direktionen besluttede videre, at direktionssekretariatet udarbejder en oversigt over de enkelte institutioners andel efter fordelingsnøglen og de faktiske udgifter, og foranlediger fornødne budgetomplaceringer foretaget i samarbejde med økonomiafdelingen. Udvalg Beløb Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget 0 Voksen- og plejeudvalget Udvalgene i alt Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages budgetoverførsel fra de respektive udvalgs områder til økonomiudvalgets område jr. oversigten. nettovirkningen for økonomiudvalgets område udgør herefter kr. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6

10 4. Budgetopfølgning alle udvalgsområder pr. 31. marts Ø09 09/9831 I henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune skal der gennemføres mindst to store budgetopfølgninger årligt. Årets første store budgetopfølgning foreligger nu pr. 1. april 2009 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts De stående udvalg har behandlet budgetopfølgningerne således: Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2009 Børne- og ungdomsudvalget 12. maj 2009 Kultur- og udviklingsudvalget 11. maj 2009 Miljø- og teknikudvalget 12. maj 2009 Sundhedsudvalget 12. maj 2009 Voksen- og plejeudvalget 11. maj 2009 Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område fremgår af anden sag på denne dagsorden. Der henvises til de stående udvalgs dagsordner for specifikation af budgetopfølgningen. Drift: I henhold til beslutningsprotokollerne for udvalgenes møder udviser driften følgende afvigelser. Drift i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo marts Forventet resultat Forventet afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt

11 Omflytning mellem udvalg: Drift i kr. Budgetomplacering Økonomiudvalget 478 Kultur- og udviklingsudvalget -478 Miljø- og teknikudvalget 68 Sundhedsudvalget -500 Voksen- og plejeudvalget 432 I alt 0 På børne- og ungdomsudvalget er der fortsat fokus på, hvordan den indlagte besparelse på 5 mio. kr. på børne- og familieområdet kan opnås, når der ikke er sket ændringer i antallet af anbringelser. I budgetopfølgningen er indregnet midler til en analyse af, på hvilke områder der kan være mulighed for at iværksætte ændringer. På miljø- og teknikudvalget indstilles, at der budgetomplaceres kr. til konto 07 og kr. til konto 08 vedrørende renter og afdrag på Grenaa-Anholt færgefart, som er overgået til at blive en ren kommunal færgefart. På voksen- og plejeudvalgets indstilles, at der gives bevilling til mindreindtægter som følge af, at der pr. 1. juli 2009 indføres et loft på egenbetaling for madservice. En opgørelse viser, at mindreindtægten vil udgøre kr., heraf forventes kr. kompenseret via midtvejsreguleringen. Voksen- plejeudvalget søger den fulde kompensation for mindreindtægten. På voksen- og plejeudvalgets område er der sket en forskydning af betalinger på i alt kr. fra 2008 til 2009 på område uden overførselsadgang. Det samme gør sig gældende for børne- og ungdomsudvalgets område, som har afholdt udgifter i 2009 for i alt kr. vedrørende tidligere år. Forskydninger i betalingerne har været medvirkende årsag til, at regnskabet for 2008 blev væsentligt bedre end forventet. 8

12 For alle udvalg gælder, at overførsler fra 2008 endnu ikke er medregnet i tallene, da det endelige regnskab for 2008 endnu ikke er godkendt. Det betyder, at positive overførsler fra 2008 på nogle områder kan finansiere forventet merforbrug i Anlæg: Anlæg i kr. Korr. vedt. Budget Forbrug ultimo marts Forventet resultat Forventet afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Konsekvenser som følge af fremrykning af anlæg, besluttet i kommunalbestyrelsen den 5. maj 2009, er ikke medtaget i denne budgetopfølgning. Den forventede afvigelse på økonomiudvalget, drejer sig om hovedsageligt om en forskydning i indtægter, som forventes at komme i de følgende år. Renter, afdrag og balanceforskydninger: Som nævnt ovenfor indstilles, at der sker en budgetomplacering fra driften på miljø- og teknikområdet på kr. til konto 07 vedrørende renteudgifter og kr. til konto 08 til dækning af afdrag på overtaget lån fra Grenaa-Anholt færgefart. Der henvises i øvrigt til punktet i budgetopfølgning for økonomiudvalget. 9

13 Budgetopfølgningens kassetræk: Den manglende indtægt på jordforsyningsområdet vil betyde et større træk på kassebeholdningen, end forventet ved budgetlægningen. Desuden vil beslutning om fremrykning af anlæg også have betydning for kassebeholdningen i Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen tages til efterretning, og at direktionen arbejder på at finde finansiering af merforbruget 2. budgetomflytninger mellem udvalg finder sted som foreslået 3. miljø- og teknikudvalgets budget på konto sted nr reduceres med kr. vedrørende Grenaa-Anholt færgen kr. tilføres konto 07 til dækning af renteudgifter på lån vedrørende Grenaa- Anholt færgen kr. tilføres konto 08 til dækning af afdrag på lån vedrørende Grenaa-Anholt færgen 6. der gives tillægsbevilling på kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende merudgifter som følge af betalingsforskydninger på områder uden overførselsadgang. Finansiering sker af kommunens likvide midler 7. det gives tillægsbevilling på kr. til børne- og ungdomsudvalget vedrørende merudgifter som følge af betalingsforskydninger på områder uden overførselsadgang. Finansiering sker af kommunens likvide midler 8. der gives tillægsbevilling på kr. til dækning af manglende indtægter vedrørende madservice på ældreområdet, som følge af loft på egenbetaling pr. 1. juli Finansiering sker af kommunens likvide midler, med delvis kompensation via midtvejsreguleringen Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 10

14 5. Kommunens regnskab S I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 1. pkt. aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og socialministeren fastsat frist. I henhold til bekendtgørelse nr af 12. december 2003, 7, stk. 1, skal årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen så betids, at årsregnskabet kan afleveres til revisionen inden den 1. juni i det følgende år. I henhold til lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 2. pkt., skal regnskabet ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser, og herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb, jfr. lov om kommunernes styrelse, 45, stk. 1, 3. pkt. Økonomiafdelingen har udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2008 i beretningsform (bind 1) og forskellige specifikationer hertil (bind 2, del 1 og 2). I henhold til budget- og regnskabssystemet for kommuner skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. Dette skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Specifikationer til regnskab for anlægsarbejder med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. er vedlagt som bilag til regnskabet, jfr. specifikationer, bind 2, del 2, side Det fremgår af bilag til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune om økonomiudvalgets godkendelse af afskrivninger, at kommunaldirektøren i forbindelse med regnskabsafslutningen forelægger en opgørelse til økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse af de afskrivninger, som i det forløbne regnskabsår er bogført uden for de normale bevillingsområder som direkte posteringer (afskrivninger) på balancekontoen (egenkapitalen). 11

15 Under henvisning hertil fremgår foretagne afskrivninger af restancer og tilgodehavender direkte på egenkapitalkontoen af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1, side 87. Det fremgår heraf, at der er foretaget afskrivning på i alt ,50 kr. Der henvises til den udarbejdede årsberetning og specifikationer hertil, som er fremsendt til udvalgets medlemmer. I skemaet nedenfor er vist regnskabets vigtigste nøgletal. Budget Regnskab Forskel Vedtaget Korrigeret (3-1) (3-2) Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (udvalgene ekskl. forsyningsvirksomhed) Resultat af ordinær drift før renter Renter Resultat af ordinær drift efter renter Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat skattefinansieret område Forsyningsvirksomhed Resultat i alt Finansiering Afdrag på lån Finansforskydninger Optagne lån Forbrug/henlæggelse kassebeholdning Negative tal = indtægter Positive tal = udgifter Forbrug af kassebeholdning = positive tal Henlæggelse til kassebeholdning = negative tal Som det ses af skemaet var der budgetteret med henlæggelse til kassebeholdningen på ca. 34 mill. kr., og efter det korrigerede budget med ca. 22 mill. kr., medens regnskabet viser et kasseforbrug på ca. 1,3 mill. kr. eller en forskel (merforbrug) på henholdsvis ca. 36 mill. kr. og ca. 23 mill. kr. 12

16 Det endelige regnskabsresultat er ikke tilfredsstillende i forhold til det ved budgetvedtagelsen forventede. Det må betragtes som positivt, at det samlede resultat udviser et overskud trods forventningerne til det samlede resultat ved årets budgetopfølgninger, der indikerede en væsentlig tilbagebetaling til staten i forhold til de af Folketinget vedtagne sanktioner over for kommunerne ved overskridelse af drifts- og anlægsrammerne. De i årets løb foretagne opbremsninger og omprioriteringer på en række områder har således været en medvirkende årsag til, at Norddjurs Kommune har overholdt rammerne på såvel drifts- som anlægsområdet. Finanskrisen har haft betydning på jordforsyningsområdet, idet der har været mindreindtægter på salg af grunde på ca. 27 mill. kr., hvilket har igen har medført færre udgifter til byggemodning på ca. 24 mill. kr. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning har for hele året udgjort ca. 137,6 mill. kr. mod ca. 117,0 mill. kr. i /. Årsberetningen vedlægges idet bemærkes, at borgmesterens forord indsættes senere. Kommunaldirektøren indstiller, 1. at årsregnskabet for 2008 godkendes og afgives til revisionen, jfr. styrelseslovens 45, stk. 2, 1. pkt. 2. at anlægsregnskaber med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 2, side og side , godkendes. 3. at afskrivninger af restancer og tilgodehavender for i alt ,50 kr. som disse fremgår af specifikationer til regnskabet, bind 2, del 1, side 87, godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 13

17 6. Bokollektiv Kærvang, Ørsted A Den selvejende institution Kærvang (Bokollektivet Ørsted II) har til formål at opføre, administrere og udleje boliger m.v. beliggende i region Midtjylland - efter bl.a. lovbekendtgørelse nr. 427 af 28. maj 2001 Bekendtgørelse af lov om almene boliger samt privat støttede andelsboliger m.v. eller den lovgivning, der måtte træde i stedet herfor. Boligerne skal primært anvendes til personer med vidtgående fysisk/psykisk handicap. I henhold til institutionens vedtægter 4, består bestyrelsen af 3 personer, som vælges således: 1 medlem udpeges af Landsforeningen LEV Århus Amtskreds 1 medlem udpeges af Region Midtjylland blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser 1 medlem udpeges af Norddjurs Kommune blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. I henhold til institutionens vedtægter 9, skal der afholdes mindst to bestyrelsesmøder hvert år, herunder et møde senest fire måneder efter regnskabsårets udløb, med fremlæggelse af det reviderede regnskab til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen har afholdt følgende møder: april 2005 december februar 2009 og 17. februar Det vil sige, at der har været en periode på ca. 3½ år, hvor der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder. 14

18 I mødet den 17. februar 2009 blev årsrapport for årene 2006 og 2007 underskrevet, ligesom revisionsprotokol for 2008 blev underskrevet på mødet. Budget for årene 2007 og 2008 ses ikke at være godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har i øvrigt ikke draget omsorg for at foretage nødvendige huslejereguleringer, hvilket medfører, at der nu vil fremkomme en stor stigning i huslejen. Desuden er der ikke sket regulering af betaling for el og andre forbrugsafgifter, idet regnskabet ikke er rettidigt udmeldt til lejerne. Dette medfører, at de nuværende lejere kommer til at dække efterbetalingen for tidligere lejere. Det kan konstateres, at bestyrelsen ikke har overholdt bestyrelsens forpligtelser jf. institutionens vedtægter ved at afholde bestyrelsesmøder som foreskrevet, ved at undlade at foranledige huslejerne reguleret, og ved at undlade udarbejdelse af varmeregnskaber m.v. Det kan endvidere konstateres, at revisionen ikke har foretaget revision af årsregnskabet rettidigt. Det kan oplyses, at bestyrelsens misligholdelse af sine forpligtelser har medført, at der er oparbejdet et underskud på kr. ultimo Underskuddet indarbejdes i huslejebetalingen for 2009 og afvikles over 3 år. Den samlede huslejestigning i 2009 som følge af huslejeregulering og betaling af underskud er på kr. pr. måned. Desuden er á conto betalingen for forbrug steget med 550 kr. pr. måned. Det er oplyst, at de af henholdsvis det daværende Århus Amt og Rougsø Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer Benny Nilars og Ivan Hammer Sørensen har meddelt, at de er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsendt årsrapporter for årene 2006 og Det fremgår af årsrapporterne, at revisionen har taget følgende forbehold: 15

19 I forbindelse med den udførte forvaltningsrevision har vi observeret, at der ikke er udarbejdet budget for 2007 og Endvidere er der ikke udarbejdet forbrugsregnskaber i rimelig tid efter forbrugsregnskabsårets udløb. På denne baggrund er det vores opfattelse, at institutionens budget- og økonomistyring har været helt utilfredsstillende, og at ledelsen har set bort fra deres pligter i henhold til bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni Norddjurs Kommune har ifølge institutionens vedtægter mulighed for at overtage boligerne uden udgift for kommunen jf. institutionens vedtægters 12, der er sålydende: Den offentlige myndighed, der på et givet tidspunkt har den sociale drift af boligerne, kan, såfremt den til enhver tid gældende lovgivning åbner mulighed herfor, med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder til den første i en måned, forlange at overtage de i 2 anførte boliger mod at overtage de hertil knyttede aktiver og passiver. Herefter vil den selvejende institution være at opløse. Det skal bemærkes, at boligerne er opført efter ældreboligloven, og at de optagne lån derfor betales af lejerne via huslejen. Såfremt Norddjurs Kommune overtager boligerne, vil disse blive administreret på samme måde som kommunens øvrige ældreboliger. Sekretariatschefen indstiller, at 1. årsrapporterne tages til efterretning 2. kommunen overtager de i vedtægternes 2 anførte boliger, og de hertil knyttede aktiver og passiver 3. kommunen fremsender et skriftligt varsel om overtagelse til institutionen 4. kommunalbestyrelsen vælger 2 nye bestyrelsesmedlemmer til at fungere i afviklingsperioden. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen, og søger en hurtig overtagelse, og at huslejeforhøjelsen fordeles over 5 år. 16

20 Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen, og valgte Kai Hansen (valggruppen Venstre og Dansk Folkeparti), og Valdemar Haumand (valggruppen Borgerlisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet). Jytte Schmidt stillede forslag om, at det juridiske ansvar for manglende regulering af husleje og forbrugsregnskaber undersøges, og at sagen tilbagesendes til behandling i økonomiudvalget på dette punkt. Borgmesteren satte Jytte Schmidts forslag til afstemning. For forslaget stemte 2 medlemmer (Mads Nikolajsen og Jytte Schmidt) 1 medlem undlod at stemme (Lars Møller), medens 22 medlemmer (øvrige) stemte imod. Forslaget var herefter forkastet. Mads Nikolajsen protesterede over, at regnskaber og vedtægter ikke var vedlagt sagen, herunder konsekvenser for beoerne.. 17

21 7. Boliginstitutionen Broager, Allingåbro A Den selvejende almene boliginstitution Broager, Allingåbro har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v., og kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, den selvejende almene boliginstitution har oparbejdet. I henhold til institutionens vedtægter 3, stk. 2, består institutionens bestyrelse af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges af Landsforeningen LEV og 3 medlemmer vælges af Norddjurs Kommunalbestyrelse, hvoraf mindst 1 medlem skal være medlem af kommunalbestyrelsen og 2 medlemmer udpeges blandt de kommende beboere og/eller deres pårørende eller værge. I henhold til institutionens vedtægter 4, stk. 1, har bestyrelsen den overordnede ledelse af den selvejende boliginstitution, og er ansvarlig for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. I henhold til institutionens vedtægter 5, skal der hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes ordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen bl.a. skal foretage endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget. I henhold til institutionens vedtægter 16, skal det godkendte årsregnskab sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jf. 1, stk. 2, til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 20. september 2006 og i april Institutionens regnskab for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 blev godkendt på bestyrelsesmøde i april 2009, medens budgetter ikke ses at være godkendt af bestyrelsen. 18

22 Det kan konstateres, at bestyrelsen ikke har afholdt møder i ca. 2½ år, og at regnskaberne for regnskabsårene 2006 og 2007 således ikke er godkendt af bestyrelsen og fremsendt til kommunalbestyrelsen inden for de i institutionens vedtægter fastsatte frister, ligesom bestyrelsens ikke har godkendt budgetter i hvert fald for årene 2007, 2008 og Direktionssekretariatet skal bemærke, at revisionen ikke har forbehold eller bemærkninger til de omhandlede regnskaber. Landsforeningen for Evnesvages Vel varetager administrationen. Sekretariatschefen indstiller, at regnskaberne for regnskabsårene 2006, 2007 og 2008 tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 26. maj 2009 og tiltræder indstillingen, idet det forudsættes, at regnskaber m.v. fremover indsendes rettidigt. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 19

23 8. Ældrebolighandlingsplan 2. etape P I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 1. etape blev der primært fokuseret på at erstatte nuværende utidssvarende 1-rums plejehjems- og institutionspladser med moderne 2-rums boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Gennemførelsen af 1. etape medfører, at der opføres i alt 282 nye boliger og at der ombygges 22 boliger. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet bliver på 58 boliger. De kommende års betydelige stigning i antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune forventes imidlertid at medføre, at der er behov for et større antal plejeboliger. Samtidig forventes en stigende efterspørgsel efter velindrettede boliger til handicappede borgere. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til ældrebolighandlingsplanens 2. etape, hvor der primært fokuseres på hvilke boliger, som det yderligere vil være hensigtsmæssigt at opføre, hvis stigningen i boligbehovet frem til 2020 skal dækkes. En gennemførelse af 2. etape vil medføre, at der opføres i alt 75 nye boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Den samlede tilvækst af boliger på ældre- og handicapområdet vil være på 50 boliger. Det er socialforvaltningens vurdering, at med en gennemførelse af ældrebolighandlings-planens 1. og 2. etape vil Norddjurs Kommune opnå en tilstrækkelig tilvækst i antallet af boliger til at imødekomme hovedparten af den fremtidige efterspørgsel efter botilbud på ældre- og handicapområdet../. En beskrivelse af forslaget til ældrebolighandlingsplanens 2. etape er vedlagt som bilag. Indhold En gennemførelse af ældrebolighandlingsplanens 2. etape vil medføre: 20

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.20 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 29/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 10. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 10.45 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere