AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 ( ) 2 3. Bevilling af puljemidler til Amager Vest Lokaludvalg i 2013 ( ) 3 4. Julearrangement v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) 4 5. Ansøgning: Juleafslutning i Lektiecafeen ( ) 5 6. Ansøgning: Jul på Bryggen ( ) 6 7. Ansøgning: Brokenhagen ( ) 7 8. Ansøgning: Mødet med de andre -mødet med os selv ( ) 8 9. Ansøgning: Sommerferie v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Ansøgning: Huskunstnerprojekt på Islands Brygges Skole ( ) Stop Indbrud -bydelskampagne december 2012 ( ) Medlemsforslag om miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade ( ) Forslag om etablering af handicapadgang til kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan ( ) 14. Godkendelse af Årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 ( ) Intern høring vedrørende tung trafik på Islands Brygge ( ) Intern høring om cykelbaner i Njalsgade ( ) Intern høring om cykelrute gennem Amager Fælled ( ) Forslag om henvendelse til TMU vedr. Delebilsparkeringspladser i Amager Vest ( ) 19. Beslutning om afholdelse af lokaludvalgets fremtidsseminar 2013 ( ) Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Erhardt Franzen. Også afbud fra 1. suppleant Esben Sloth. 2. suppleant Marianne Sjørslev er indkaldt. Niels Balling. 1. suppleant Inge Rasmussen deltog. Kim J. Henriksen. Også afbud fra 1. suppleant René Rasmussen. Jan Sørensen. Også afbud fra 1. suppleant Erik Truelsen. Hans-Henrik Sass Mønsted. Der var ikke indkaldt suppleanter Jørgen Melskens. Der var ikke indkaldt suppleanter Uden Afbud: Birthe Illemann Eleonora Lewandowski Per Klougart Mortensen ankom til mødet kl under behandlingen af punkt 6. Kresten Thomsen ankom til mødet kl under behandlingen af punkt 7. Dagsordenen blev godkendt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 ( ) En orientering om lokaludvalgets økonomi for dets puljemidler. 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 14. november således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 69 eksterne ansøgninger. Flere af de støttede projekter har været billigere at gennemføre end forventet, ligesom 6 af projekterne helt er blevet aflyst. Det samlede forbrug til de 69 ansøgninger anslås derfor at andrage kr. Herudover har lokaludvalget bevilget i alt kr. til 9 egne projekter. Heraf er kr. brugt til arbejdet med bydelsplanen. Lokaludvalget har således pr. 14. november kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Til lokaludvalgsmødet den 20. november skal der behandles i alt 5 eksterne ansøgninger til lokaludvalgets 2012 puljemidler til et samlet beløb på kr. Herudover skal lokaludvalget behandle tre medlemsforslag: - Forslag fra lokaludvalgets forretningsudvalg om at bevilge kr. til etablering af handicapadgang ved et kommende fælles sekretariat for lokaludvalgets sekretariat, Områdeløftet i Sundholmskvarteret og Helhedsplanen i Sundholmskvarteret. - Forslag fra arbejdsgruppen for det sociale område om at bevilge kr. til deltagelse i en bydelsdækkende kampagne mod indbrud. - Forslag fra Tom Fuglevig om at bevilge til etablering af en miniplads ved Shetlandsgade/Amagerbrogade. At lokaludvalget tager orienteringen om lokaludvalgets økonomi for puljemidlerne til efterretning. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

4 3. Bevilling af puljemidler til Amager Vest Lokaludvalg i 2013 ( ) En orientering om lokaludvalgets tildeling af puljemidler i at lokaludvalget tager orienteringen om bevilling fra Borgerrepræsentationen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har forud for lokaludvalgets møde den 20. november endnu ikke brugt af dets bevilling for Lokaludvalget skal under pkt. 14, Godkendelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013, følge op på dets beslutning fra lokaludvalgsmødet den 18. september 2012 om under forudsætning af den fornødne bevilling fra Borgerrepræsenationen at bevilge kr til Miljøpunkt Amager til projektet Klimatilpasning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 3

5 4. Julearrangement v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Socialpsykiatrisk Center Amager søger støtte til Netværksdannelse blandt borgere på Amager julearrangement på Sundby Sejl. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Socialpsykiatrisk Center Amager søgte Dorte Christine B. Johansen d. 3. oktober om kr. i støtte til netværksdannelse blandt borgere på Amager, der har psykiske eller sociale problemer, ved at invitere til julebuffet på Sundby Sejlklub d. 12. december Der forventes deltagere. Formålet med projektet er at få borgere med psykiske eller sociale problemer ud af deres hjem. Mange mennesker fra denne gruppe har tilknytning til distriktspsykiatrisk Center Amager. Særligt julen kan være en vanskelig tid for denne gruppe, der er sårbare og ofte isolerede. Ofte føler denne gruppe sig udstødt af de fællesskaber, som er omdrejningspunktet i juletiden. Julen er derfor en anledning til sammenkomst og dannelse af nye bekendtskaber, hvoraf nogle vil kunne blive til varige venskaber. Deltagerne betaler 50 kr. pr. person. Der er ud fra et forsigtighedsprincip regnet med 15 betalende deltagere, men håbet er at få 22 deltagere. De ansøgte midler indgår i det samlede budget for julearrangementet på Sundby Sejl på kr. Der er søgt støtte i Amager Øst Lokaludvalg, Frelsens Hær og Lions Club. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november 2012 og indstiller, at det ansøgte bevløb bevilges. Projektet er et netværksfremmende initiativ for en udsat og isoleret samfundgruppe i bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 4

6 5. Ansøgning: Juleafslutning i Lektiecafeen ( ) Lektiecafeen på Solvang Bibliotek søger støtte til juleafslutning. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til lektiecafeen på Solvang Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Det sociale område og Kultur & fritid. På vegne af lektiecafeen knyttet til Solvang og Ørestad Biblioteker søgte Anne Blom d.16. oktober om kr. i støtte til juleafslutning d. 13. december kl Der forventes et samlet deltagerantal på personer. Arrangementet er åbent således at både brugere, mindre søskende og andre børn, der er til stede i biblioteket, er velkomne til at deltage. Lektiecafeen på Solvang Bibliotek er oprettet gennem en samarbejdsaftale mellem Dansk Flygtningehjælp, Dyvekeskolen og Solvang Bibliotek og drives af frivillige. Der er lektiecafe 2 gange om ugen á 3 timer. Der kommer børn pr. gang og 4-5 lektiehjælpere. Lektiecafeen kører på 5. år. Det er lektiecafeens opfattelse, at lektiecafeen er med til at styrke børnene og give dem en god ballast på deres vej videre i livet. Juleafslutningen er et tilbud om en hyggelig og sjov fællesoplevelse for både brugere og de frivillige. De ansøgte midler skal gå til honorar for en tryllekunstner, hvilket tidligere har været en succes. Derudover finansierer Solvang Bibliotek æbleskiver, saft og juleguf, budgetteret til 500 kr. Arbejdsgrupperne for Det sociale område og Kultur & fritid behandlede begge ansøgningen på deres møder d. 7. november Begge arbejdsgrupper indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er åbent for alle, bidrager til netværksdannelse i bydelen og understøtter det frivillige område. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 5

7 6. Ansøgning: Jul på Bryggen ( ) Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, søger støtte til Jul på Bryggen. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid På vegne af Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, søgte Henrik Stahlhut d. 29. oktober 2012 om kr. i støtte til Jul på Bryggen d december. Formålet er at gøre Islands Brygge til en bydel med stemning og spændende udbud for de lokale og handlende primært fra Hovedstadsområdet, øvrige Sjælland og Sydsverige. Der forventes 20 deltagende butikker. Jul på Bryggen er et initiativ i Aktivitetsudvalget i Islands Brygges nystiftede handelsstandsforening. Ideen er, at alle butikker og forretninger på Bryggen holder åbent i weekenden d december kl I butikkerne gøres der lidt ekstra ud af det, for at tiltrække flere handlende til Bryggen. Det kunne være julegodter, særlige tilbud denne weekend, konkurrencer eller lignende. Det butikkerne vil gøre, annonceres samlet i bl.a. Bryggebladet og Søndagsavisen samt på plakater rundt omkring på Bryggen og i København, plus på Facebook og blogs. Arrangementet er koordineret med Islands Brygges kulturhus, som afholder juletræsfest og marked samme weekend. De ansøgte midler dækker alle udgifter til annoncering, herunder opsætning af annonce, udarbejdelse af program og pressemateriale, tryk af plakater og annoncering. Andre udgifter dækkes af egenfinansiering. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er udtryk for et netværksskabende og bylivsskabende initiativ, der kan forbinde det nye og gamle Bryggen, og den øvrige bydel. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 6

8 7. Ansøgning: Brokenhagen ( ) Brokenhagen søger støtte til [brokenhagen] tour. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Brokenhagen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid På vegne af Brokenhagen søgte Sarah Katz d.28. oktober om kr. i støtte til [brokenhagen] tour i uge 48 ( ). Målgruppen er alle i Amager Vest. Der forventes et samlet deltagerantal på er et nyt, online magasin, der bringer artikler om en nem, sjov og billig brug af byen. Projektet er startet af tre unge københavnere, men rummer nu over 30 frivillige kræfter. I forbindelse med lanceringen af sitet ønsker Brokenhagen at turnere rundt i København på en ladcykel. I løbet af november gør Brokenhagen holdt i seks bydele og spørger beboerne om tips til en billig brug af bydelen. Deres tips bliver vekslet til kaffe, kage og en snak om bydelen. Efter turneen lanceres de ti bedste tips fra hver bydel og der kåres en vinder af det bedste tip. Det ønskede resultat er en dialogskabende dag med borgere i bydelen, samt større opmærksomhed om bydelen overfor i kraft af De ansøgte midler dækker alle udgifter til eventen i Amager Vest: merchandise, præmier, honorar til frivillige, kaffe og kage. Budgettet for alle 6 events er kr. Der er bevilliget kr. fra Snabslanten. Der er ansøgt kr. fra Østerbro Lokaludvalg og kr. fra Nørrebro Lokaludvalg. Der vil blive ansøgt om støtte i Indre By Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Frederiksberg Kommune. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november Arbejdsgruppen har ikke formuleret en indstilling, da arbejdsgruppen ønskede at stille ansøger en række opfølgende spørgsmål, der kan indgå i lokaludvalgets drøftelse og beslutning. Spørgsmål og svar er vedlagt i bilag. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget drøftede ansøgningen og vedtog at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering ikke i tilstrækkeligt omfang er dialog- og netværksskabende i forhold til bydelens borgere. Endvidere er det lokaludvalgets vurdering, at eventet først og fremmest vil fungere som promovering af en privat drevet hjemmeside. Side 7

9 8. Ansøgning: Mødet med de andre -mødet med os selv ( ) Dansk-Etnisk Samvirke søger støtte til musikarrangementet Mødet med de andre mødet med os selv på Peder Lykke Skolen. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dansk-Etnisk Samvirke på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og Kultur & fritid. På vegne af Dansk-Etnisk Samvirke søgte Gholam Saedi d. 29. oktober 2012 om kr. i støtte til musikarrangementet: Mødet med de andre mødet med os selv, der skal afholdes på Peder Lykke Skolen d. 7. december personer forventes at deltage. Målet er, at arrangementet bidrager til at skabe indsigt, forståelse og mere samarbejde mellem forskellige kulturer. Projektet er en koncertaften med Iranske musikere. Der medvirker otte amatørmusikere og fire professionelle, heriblandt Mester Mohammad Reza Shajarian, der i 1999 modtog Unesco s Picasso-pris, som gives til kunstnere, der har bidraget til fred, dialog og internationalt samarbejde. Efter koncerten er der mulighed for at skabe kontakter mellem musikere og lokale, med henblik på fremtidige samarbejder. Dansk-Etnisk Samvirke har tidligere afholdt teateraften på Peder Lykke Skolen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. hvilket dækker leje af teknik, honorar til musikere, transport, annoncering og administration. Der forventes entreindtægt på kr. Resten dækkes af egenfinasiering. Arbejdsgrupperne for Det sociale område og Kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 7. november 2012 og indstiller begge, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er åbent for alle, og er et kulturmøde-initiativ, til fremme for social og kulturel integration og netværk i bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 8

10 9. Ansøgning: Sommerferie v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Socialpsykiatrisk Center Amager søger støtte til Netværksdannelse blandt borgere på Amager Sommerferie. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Socialpsykiatrisk Center Amager søgte Dorte Christine B. Johansen d. 3. oktober om kr. i støtte til netværksdannelse blandt borgere på Amager, der har psykiske eller sociale problemer. Projektet er en sensommerferie i Ebeltoft for 15 borgere på Amager, der har tilknytning til Center Amager eller distriktspsykiatrisk center. Formålet med projektet er, at få borgere med psykiske eller sociale problemer ud af deres hjem og væk på ferie. Dette ferieprojekt er netværksskabende, da tilbuddet giver mulighed for samvær og dialog for en gruppe medborgere, der til daglig er socialt eller psykisk handicappet på en måde, der vanskellig deres fysiske og sociale mobilitet. Denne gruppe vil ofte leve en isoleret tilværelse, med et meget lille netværk, meget lidt eller ingen familie. De ansøgte midler indgår i det samlede budget kr., som dækker udgifter til leje, transport, mad og aktiviteter. Der søges om kr. i Amager Øst Lokaludvalg og kr. Partnerskabet i Urbanplanen. Der regnes med kr. egenfinansiering via deltagerbetaling. Turen har desuden deltagelse af tre personaler ved Center Amager. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november 2012 men kom ikke til enighed om en indstilling. Lokaludvalget bedes drøfte og vedtage sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager. Lokaludvalget drøftede ansøgningen og kunne ikke nå til enighed om en afgørelse. Der blev derfor stillet forslag om at støtte projektet med det ansøgte beløb: For: Margit Møldrup, Bo Sand. Imod: Arne Mikkelsen, Isak Korn, Inge Rasmussen, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Kresten Thomsen, André Just Vedgren, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Lars Rimfalk Jensen, Berit Bro, Ole Ullby, Anders Bo Nielsen. Blank: Tom Fuglevig. Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise projektet med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering er et lukket arrangement, der ikke henvender sig bredt til borgerne i Amager Vest. Side 9

11 10. Ansøgning: Huskunstnerprojekt på Islands Brygges Skole ( ) Kulturfirmaet Freestyle Phanatix søger støtte til Huskunstnerprojekt på Skolen på Islands Brygge. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturfirmaet Freestyle Phanatix på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kulturfirmaet Freestyle Phanatix søgte Anders Merrild d. 24. oktober om kr. i støtte til et huskunstnerprojekt på Skolen på Islands Brygge i uge 2 og 4 i x på Skolen på Islands Brygge deltager. Derudover vil andre elever, lærere og forældre deltage som tilskuere. Huskunstnerprojektet er et samarbejde mellem Skolen På Islands Brygge, Islands Brygges Kulturhus og Freestyle Phanatix. Projektet skal give børn inspiration, værktøjer og lyst til at kaste sig ud i kreative projekter på egen hånd. Eleverne skal i samarbejde med artisterne opbygge en lille danseforestilling, hvor der arbejdes med koreografi, formidling, udtryk og tema. Fokus er på elevernes eget bevægelses- og udtryksregister. I skoleåret 11/12 besøgte huskunstnere fra Freestyle Phanatix klassen. Skolen ønsker nu at bygge ovenpå kompetencerne fra første forløb. Samtidig er det et ønske fra skolen, at arbejde med dansen i lokalområdet. Det vil ske via sessions på åbne pladser/grønne områder på Islands Brygge. Forløbet afsluttes med en fremvisning, der afspejler det forløb, eleverne har været igennem. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Statens Huskunstnerordning er ansøgt om kr. kulturhuset Islands Brygge medfinansierer på forskellige måder, og der er regnet med en mindre indtægt fra Statslig Refusion. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d.. 7. november Arbejdsgruppen ønskede uddybende oplysninger om projektet, herunder om budgettet. På baggrund af det indkomne svar, ønsker arbejdegruppen at behandle ansøgningen igen. Arbejdsgruppen indstiller derfor til lokaludvalget, at behandlingen af ansøgningen udskydes til mødet i december. Det uddybende svar fra ansøger er vedhæftet som bilag. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at udskyde behandlingen af ansøgningen til lokaludvalgsmødet den 11. december. Side 10

12 11. Stop Indbrud -bydelskampagne december 2012 ( ) Arbejdsgruppen for det sociale område's foreløbige koncept for den bydelsrelaterede kampagne mod indbrud i december At lokaludvalget drøfter og vedtager forslaget fra arbejdsgruppen for det sociale område. 2. At lokaludvalget bevilger et rammebeløb til gennemførelse af kampagnen mod indbrud i bydelen. Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden I regi af Sikker By Programmet vil der i ugerne op til julen 2012 blive gennemført en indbrudskampagne i hele byen, i samarbejde med Københavns Politi. Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse. Samtidig relanceres Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp i november På lokaludvalgets møde den 23.oktober 2012 meldte Isak Korn og Birthe Illemann sig til en ad hoc arbejdsgruppe, der skal arbejde med den bydelsrelaterede kampagne. På socialgruppens arbejdsgruppemøde d. 7. november blev de første tanker om bydelens kampagne drøftet. Konceptet er ikke færdigt, da Center for Sikker By afholder opstartsmøde d. 15. november, hvorefter arbejdsgruppen og projektet kan gå rigtigt igang. På opstartsmødet bliver det fx klart i hvilket omfang det lokale politi kan inddrages i kampagnen. Foreløbigt kampagneoplæg: Kampagnen tager udgangspunkt i de områder, der af Københavns Politi er udpeget som særligt ramt af indbrud, både på årsplan og i december måned. Det drejer sig primært om området nord for Sundby Idrætspark til Amagerbro mellem Røde Mellemvej/Amager Fælledvej og Amagerbrogade, jf bilag. Husstandsomdeling af "handlekort" for at undgå indbrud, leveret af Center for Sikker By. Annoncering og afholdelse af en to-timers event, hvor beboere kan møde og få gode råd fra den lokale betjent og evt. en repræsentant fra Det Kriminalpræventive Råd. Her vil deltagerne også få tilbudt kaffe, handlekort og et indbruds-hæmmende produkt, fx en tænd/sluk-timer. Arbejdsgruppen for det sociale område indstiller til lokaludvalget, at der afsættes en rammebevilling til den bydelsrelaterede kampagne. Kampagnen, herunder honorar til uddelere, annoncering, indkøb af et indbrudshæmmende produkt til uddeling, kaffevogn, forventes at kunne afholdes indenfor et rammebeløb på kr. Rammebeløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, Beløb ekskl. moms: kr. Side 11

13 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 12

14 12. Medlemsforslag om miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade ( ) Lokaludvalgsmedlem Tom Fuglevig stiller forslag om at etablere en miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade. 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tom Fuglevig på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Lokaludvalgets Tom Fuglevig har den 06. oktober stillet forslag om, at lokaludvalget afsætter kr. til etablering af en miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade. I hvidbogen Byrumsprogrammering af strøggaden foreslås blandt andre tiltag, at der etableres en række minipladser på Amagerbrogade. Ad hoc arbejdsgruppen, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade arbejdede gennem 2011 på realisering af minipladserne på to af de foreslåede placeringer, hvoraf pladsen ved Shetlandsgade er den ene. Da færdiggørelsen af Amagerbrogadeprojektet har et langt tidsperspektiv, ønsker bydelsplanarbejdsgruppen 'Amagerbrogade som strøg- og handelsgade' fortsat at arbejde med pladsen ved Shetlandsgade og herved bidrage til positiv opmærksomhed omkring udviklingen af Amagerbrogade. Der søges om midler til en delvis realisering af det vedlagte Forslag til miniplads v. Shetlandsgade- Amagerbrogade. De nødvendige tiltag for at skabe minipladsen er minimale, da arealet i forvejen er brolagt og gruppen i forvejen har fået gennemført flytning af cykelstativer og flytning af reklamestander. Det har i gruppens overvejelser været afgørende, at der er tale om indkøb af bænke som i fremtiden - om nødvendigt - vil kunne flyttes og indgå andetsteds i det samlede Amagerbrogadeprojekt. Af samme årsag søges der ikke om midler til det i projektet foreslåede plantning af et gadetræ. Midlerne dækker indkøb og opstilling af 2 Københavnerbænke i 2012 samt beplantning på gavlen. Projektet udføres i samarbejde med Center for Bydesign. Amager Øst Lokaludvalg har afsat et tilsvarende beløb til minipladsen. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet sagen på sit møde den 06. november og indstiller, at beløbet bevilges. Minipladsen vil være til gavn for bydelens beboere og være med til at opfordre til ophold og skabe byliv på Amagerbrogade. Beløbet anvises af lokaludvalgets pujlemidler, område Beløb ekskl. moms ,- Side 13

15 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 14

16 13. Forslag om etablering af handicapadgang til kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til et forslag fra dets forretningsudvalg om at bevilge midler til etablering af handicapadgang ved et kommende sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. 1. at lokaludvalget tager orienteringen om de igangværende planer for lokaludvalgets sekretariat til efterretning. 2. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til forretningsudvalgets forslag om at bevilge midler til etablering af en handicapadgang til det nye fællessekretariat. Lokaludvalgets sekretariat har siden februar 2010 haft lokaler i et privat kontorfællesskab på Københavns Universitet Amager. Lejemålet er tidsbegrænset til den 31. december Sekretariatet har derfor siden marts 2012 været i dialog med Københavns Ejendomme for at finde egnede, kommunalt ejede lokaler til sekretariatet. Københavns Ejendomme har kun haft egnede lokaler på adressen Sundholmsvej 8, en del af det gamle Sundholmen. Bygningen er i sig selv for stor til lokaludvalgets sekretariat, og der er derfor indgået en aftale om at leje stueetagen og 1. salen sammen med Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. Der er mulighed for, at en fjerde part også flytter ind i bygningens 2. etage. Da der er mange snitflader mellem de tre parters arbejde, håber alle på en betydelig synergieffekter i det fremtidige samarbejde om kvarterets udvikling. Herudover får lokaludvalget mulighed for at afholde både de månedlige arbejdsgruppemøder og de månedlige lokaludvalgsmøder i huset. Ligeledes vil både Helhedsplanen og Områdeløftet afholde faste styregruppemøder i huset. Både Helhedsplanen og Områdeløftet afholder mange borgerrettede arrangementer for at styrke netværksdannelsen og nærdemokratiet i bydelen, fx familiekurser, uddannelse af lokale miljøambassadører og ejendomsfunktionærer samt kompetenceløft af frivillige i foreningslivet. Det nye fælles sekretariat vil også i et vist omfang kunne fungere som mødested for foreninger og privatpersoner i lokalområdet. Sådanne faciliteter findes pt. ikke i området. Det er både områdeløftets og helhedsplanens erfaring fra borgerne i kvarteret, at et manglende mødested er en barriere for at deltage i arrangementer. I dag benyttes beboerlokaler, de lokale skoler mv., men de skiftende lokaliteter skaber ikke oplevelsen af lokalt medejerskab til aktiviteterne. Ved at etablere et kendt mødested med kendte faciliteter vil barrieren for deltagelse blive nedsat. Særligt er usikkerheden om, hvorvidt de skiftende mødesteder opfylder gældende tilgængelighedskrav med til at bremse deltagelsen. Bygningen trænger imidlertid til en del istandsættelse, og der er derfor afsat kr. hertil. Herudover har Københavns Ejendomme bidraget med udbedring af mangelfulde el- og vvs installationer samt opsætning af forsatsruder. Side 15

17 Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Ressourcer står for at koordinere istandsættelsen, og huset forventes færdig til ibrugtagning ultimo december Lokaludvalgets andel af entreprisesummen er kr., der er givet som lån af Økonomiforvaltningen til lokaludvalgets sekretariat. Lånet forventes tilbagebetalt over fem år via lokaludvalgets huslejemidler. Den igangværende istandsættelse har således ingen konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler. Lokaludvalgets sekretariat kommer samlet til at have færre udgifter til husleje end på nuværende tidspunkt. Den samlede entreprise indeholder imidlertid ikke en løsning på niveaufri adgang til stueetagen, da det har været nødvendigt at prioritere den helt basale istandsættelse. Hverken lokaludvalgets sekretariat, områdeløftet eller helhedsplanen har muligheder for at bekoste yderligere udgifter ifm. istandsættelsen. Københavns Ejendomme har heller ikke mulighed for at betale omkostningerne ved etablering af en handicapadgang. Lokaludvalgets forretningsudvalg indstiller derfor til lokaludvalget, at det bevilger kr. af dets puljemidler i 2012 til etablering af handicapadgang til husets stueetage. Center for Ressourcer har indhentet et tilbud på etablering af en handicaplift. Tilbuddet er på ca kr., og centret forventer at kunne afslutte arbejdet i indeværende regnskabsår, såfremt lokaludvalget bevilger midlerne på lokaludvalgsmødet den 20. november. Lokaludvalgets sekretariat har ansøgt Energistyrelsens Tilgængelighedspulje 2012 om støtte til etablering af handicapadgangen. Støtten udgør 25% af etableringsomkostningerne, hvorfor det nødvendige beløb til etablering af handicapadgangen anslås at være kr. Der er endnu ikke truffet afgørelse vedr. ansøgningen, men et svar forventes i uge 46, således at lokaludvalget har alle nødvendige oplysninger til lokaludvalgsmødet den 20. november. Hvis der mod forventning ikke ydes støtte fra Energistyrelsens Tilgængelighedspulje 2012, vil det være nødvendigt at bevilge det fulde beløb fra lokaludvalgets puljemidler. Økonomiforvaltningen har udtalt, at det er indenfor rammerne af lokaludvalgets opgavevaretagelse at anvende puljemidler til etablering af handicapadgangen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. I forbindelse med drøftelsen af handicapadgangen protesterede Kresten Thomsen over, at lokaludvalget ikke har været inddraget i processen med at finde lokalerne til sekretariatet. Indstillingens første punkt blev herefter taget til efterretning. Forslagets andet punkt kom dernæst til afstemning: For: Margit Møldrup, Tom Fuglevig, Bo Sand, Arne Mikkelsen, Isak Korn, Inge Rasmussen, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, André Just Vedgren, Preben Poulsen, Lars Rimfalk Jensen, Berit Bro, Ole Ullby. Imod: Arne Bjørn Nielsen, Anders Bo Nielsen. Blank: Kresten Thomsen. Side 16

18 Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge kr. til etablering af handicapadgang til det kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. Side 17

19 14. Godkendelse af Årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 ( ) Lokaludvalget skal godkende den endelige version af Miljøpunkt Amagers Årsplan Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At lokaludvalget skal drøfter og godkende den endelige version af årsplan og budget for Miljøpunkt Amager Amager Vest Lokaludvalg vedtog på sit møde den 18. september 2012, at prioritere indsatsområderne Affald & ressourcer; Virksomheder og Trafik (grøn mobilitet) samt Grønne indsatser for så vidt angår det ordinære støttebeløb til det lokale miljøarbejde i Herudover vedtog lokaludvalget, at det under forudsætning af den fornødne bevilling fra Borgerrepræsentationen, vil bevilge yderligere kr. af lokaludvalgets puljemidler til indsatsområdet Klimatilpasning. Miljøpunkt Amager har på baggrund af prioriteringerne udarbejdet en detaljeret årsplan og budget for Årsplanen indeholder oversigter over bl.a. mål, metode, relevante samarbejdspartnere og succeskriterier for de enkelte indsatsområder. Årsplan og budget har været behandlet på arbejdsgruppen for fysisk planlægningsmøde den 6. november Arbejdsgruppen anbefaler, at lokaludvalget godkender den endelige årsplan og budget for Miljøpunkt Amagers arbejde i Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler 2013, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således, at Miljøpunkt Amager i 2013 skal arbejde med indsatsområderne Affald & Ressourcer; Virksomheder & Trafik (grøn mobilitet) samt Grønne indsatser, for så vidt angår det ordinære driftsstøttebeløb til det Side 18

20 lokale miljøarbejde i Herudover bevilgede lokaludvalget kr. af lokaludvalgets puljemidler til at arbejde videre med indsatsområdet Klimatilpasning. BILAG Årsplan 2013 for Miljøpunkt Amager Budget 2013 for miljøarbejde Miljøpunkt Amager Budget 2013 aktiviteter Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

12. Status på puljemidlerne

12. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Evaluering af Lokaludvalgene i København 4. Høring Sikker By, pakken 5. Høring Sikker By, prioritering 6. Høring Bydelsplan, Amager Øst

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere