AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 ( ) 2 3. Bevilling af puljemidler til Amager Vest Lokaludvalg i 2013 ( ) 3 4. Julearrangement v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) 4 5. Ansøgning: Juleafslutning i Lektiecafeen ( ) 5 6. Ansøgning: Jul på Bryggen ( ) 6 7. Ansøgning: Brokenhagen ( ) 7 8. Ansøgning: Mødet med de andre -mødet med os selv ( ) 8 9. Ansøgning: Sommerferie v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Ansøgning: Huskunstnerprojekt på Islands Brygges Skole ( ) Stop Indbrud -bydelskampagne december 2012 ( ) Medlemsforslag om miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade ( ) Forslag om etablering af handicapadgang til kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan ( ) 14. Godkendelse af Årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 ( ) Intern høring vedrørende tung trafik på Islands Brygge ( ) Intern høring om cykelbaner i Njalsgade ( ) Intern høring om cykelrute gennem Amager Fælled ( ) Forslag om henvendelse til TMU vedr. Delebilsparkeringspladser i Amager Vest ( ) 19. Beslutning om afholdelse af lokaludvalgets fremtidsseminar 2013 ( ) Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Erhardt Franzen. Også afbud fra 1. suppleant Esben Sloth. 2. suppleant Marianne Sjørslev er indkaldt. Niels Balling. 1. suppleant Inge Rasmussen deltog. Kim J. Henriksen. Også afbud fra 1. suppleant René Rasmussen. Jan Sørensen. Også afbud fra 1. suppleant Erik Truelsen. Hans-Henrik Sass Mønsted. Der var ikke indkaldt suppleanter Jørgen Melskens. Der var ikke indkaldt suppleanter Uden Afbud: Birthe Illemann Eleonora Lewandowski Per Klougart Mortensen ankom til mødet kl under behandlingen af punkt 6. Kresten Thomsen ankom til mødet kl under behandlingen af punkt 7. Dagsordenen blev godkendt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 ( ) En orientering om lokaludvalgets økonomi for dets puljemidler. 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 14. november således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 69 eksterne ansøgninger. Flere af de støttede projekter har været billigere at gennemføre end forventet, ligesom 6 af projekterne helt er blevet aflyst. Det samlede forbrug til de 69 ansøgninger anslås derfor at andrage kr. Herudover har lokaludvalget bevilget i alt kr. til 9 egne projekter. Heraf er kr. brugt til arbejdet med bydelsplanen. Lokaludvalget har således pr. 14. november kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Til lokaludvalgsmødet den 20. november skal der behandles i alt 5 eksterne ansøgninger til lokaludvalgets 2012 puljemidler til et samlet beløb på kr. Herudover skal lokaludvalget behandle tre medlemsforslag: - Forslag fra lokaludvalgets forretningsudvalg om at bevilge kr. til etablering af handicapadgang ved et kommende fælles sekretariat for lokaludvalgets sekretariat, Områdeløftet i Sundholmskvarteret og Helhedsplanen i Sundholmskvarteret. - Forslag fra arbejdsgruppen for det sociale område om at bevilge kr. til deltagelse i en bydelsdækkende kampagne mod indbrud. - Forslag fra Tom Fuglevig om at bevilge til etablering af en miniplads ved Shetlandsgade/Amagerbrogade. At lokaludvalget tager orienteringen om lokaludvalgets økonomi for puljemidlerne til efterretning. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

4 3. Bevilling af puljemidler til Amager Vest Lokaludvalg i 2013 ( ) En orientering om lokaludvalgets tildeling af puljemidler i at lokaludvalget tager orienteringen om bevilling fra Borgerrepræsentationen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har forud for lokaludvalgets møde den 20. november endnu ikke brugt af dets bevilling for Lokaludvalget skal under pkt. 14, Godkendelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013, følge op på dets beslutning fra lokaludvalgsmødet den 18. september 2012 om under forudsætning af den fornødne bevilling fra Borgerrepræsenationen at bevilge kr til Miljøpunkt Amager til projektet Klimatilpasning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 3

5 4. Julearrangement v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Socialpsykiatrisk Center Amager søger støtte til Netværksdannelse blandt borgere på Amager julearrangement på Sundby Sejl. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Socialpsykiatrisk Center Amager søgte Dorte Christine B. Johansen d. 3. oktober om kr. i støtte til netværksdannelse blandt borgere på Amager, der har psykiske eller sociale problemer, ved at invitere til julebuffet på Sundby Sejlklub d. 12. december Der forventes deltagere. Formålet med projektet er at få borgere med psykiske eller sociale problemer ud af deres hjem. Mange mennesker fra denne gruppe har tilknytning til distriktspsykiatrisk Center Amager. Særligt julen kan være en vanskelig tid for denne gruppe, der er sårbare og ofte isolerede. Ofte føler denne gruppe sig udstødt af de fællesskaber, som er omdrejningspunktet i juletiden. Julen er derfor en anledning til sammenkomst og dannelse af nye bekendtskaber, hvoraf nogle vil kunne blive til varige venskaber. Deltagerne betaler 50 kr. pr. person. Der er ud fra et forsigtighedsprincip regnet med 15 betalende deltagere, men håbet er at få 22 deltagere. De ansøgte midler indgår i det samlede budget for julearrangementet på Sundby Sejl på kr. Der er søgt støtte i Amager Øst Lokaludvalg, Frelsens Hær og Lions Club. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november 2012 og indstiller, at det ansøgte bevløb bevilges. Projektet er et netværksfremmende initiativ for en udsat og isoleret samfundgruppe i bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 4

6 5. Ansøgning: Juleafslutning i Lektiecafeen ( ) Lektiecafeen på Solvang Bibliotek søger støtte til juleafslutning. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til lektiecafeen på Solvang Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Det sociale område og Kultur & fritid. På vegne af lektiecafeen knyttet til Solvang og Ørestad Biblioteker søgte Anne Blom d.16. oktober om kr. i støtte til juleafslutning d. 13. december kl Der forventes et samlet deltagerantal på personer. Arrangementet er åbent således at både brugere, mindre søskende og andre børn, der er til stede i biblioteket, er velkomne til at deltage. Lektiecafeen på Solvang Bibliotek er oprettet gennem en samarbejdsaftale mellem Dansk Flygtningehjælp, Dyvekeskolen og Solvang Bibliotek og drives af frivillige. Der er lektiecafe 2 gange om ugen á 3 timer. Der kommer børn pr. gang og 4-5 lektiehjælpere. Lektiecafeen kører på 5. år. Det er lektiecafeens opfattelse, at lektiecafeen er med til at styrke børnene og give dem en god ballast på deres vej videre i livet. Juleafslutningen er et tilbud om en hyggelig og sjov fællesoplevelse for både brugere og de frivillige. De ansøgte midler skal gå til honorar for en tryllekunstner, hvilket tidligere har været en succes. Derudover finansierer Solvang Bibliotek æbleskiver, saft og juleguf, budgetteret til 500 kr. Arbejdsgrupperne for Det sociale område og Kultur & fritid behandlede begge ansøgningen på deres møder d. 7. november Begge arbejdsgrupper indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er åbent for alle, bidrager til netværksdannelse i bydelen og understøtter det frivillige område. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 5

7 6. Ansøgning: Jul på Bryggen ( ) Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, søger støtte til Jul på Bryggen. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid På vegne af Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, søgte Henrik Stahlhut d. 29. oktober 2012 om kr. i støtte til Jul på Bryggen d december. Formålet er at gøre Islands Brygge til en bydel med stemning og spændende udbud for de lokale og handlende primært fra Hovedstadsområdet, øvrige Sjælland og Sydsverige. Der forventes 20 deltagende butikker. Jul på Bryggen er et initiativ i Aktivitetsudvalget i Islands Brygges nystiftede handelsstandsforening. Ideen er, at alle butikker og forretninger på Bryggen holder åbent i weekenden d december kl I butikkerne gøres der lidt ekstra ud af det, for at tiltrække flere handlende til Bryggen. Det kunne være julegodter, særlige tilbud denne weekend, konkurrencer eller lignende. Det butikkerne vil gøre, annonceres samlet i bl.a. Bryggebladet og Søndagsavisen samt på plakater rundt omkring på Bryggen og i København, plus på Facebook og blogs. Arrangementet er koordineret med Islands Brygges kulturhus, som afholder juletræsfest og marked samme weekend. De ansøgte midler dækker alle udgifter til annoncering, herunder opsætning af annonce, udarbejdelse af program og pressemateriale, tryk af plakater og annoncering. Andre udgifter dækkes af egenfinansiering. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er udtryk for et netværksskabende og bylivsskabende initiativ, der kan forbinde det nye og gamle Bryggen, og den øvrige bydel. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 6

8 7. Ansøgning: Brokenhagen ( ) Brokenhagen søger støtte til [brokenhagen] tour. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Brokenhagen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid På vegne af Brokenhagen søgte Sarah Katz d.28. oktober om kr. i støtte til [brokenhagen] tour i uge 48 ( ). Målgruppen er alle i Amager Vest. Der forventes et samlet deltagerantal på er et nyt, online magasin, der bringer artikler om en nem, sjov og billig brug af byen. Projektet er startet af tre unge københavnere, men rummer nu over 30 frivillige kræfter. I forbindelse med lanceringen af sitet ønsker Brokenhagen at turnere rundt i København på en ladcykel. I løbet af november gør Brokenhagen holdt i seks bydele og spørger beboerne om tips til en billig brug af bydelen. Deres tips bliver vekslet til kaffe, kage og en snak om bydelen. Efter turneen lanceres de ti bedste tips fra hver bydel og der kåres en vinder af det bedste tip. Det ønskede resultat er en dialogskabende dag med borgere i bydelen, samt større opmærksomhed om bydelen overfor i kraft af De ansøgte midler dækker alle udgifter til eventen i Amager Vest: merchandise, præmier, honorar til frivillige, kaffe og kage. Budgettet for alle 6 events er kr. Der er bevilliget kr. fra Snabslanten. Der er ansøgt kr. fra Østerbro Lokaludvalg og kr. fra Nørrebro Lokaludvalg. Der vil blive ansøgt om støtte i Indre By Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Frederiksberg Kommune. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november Arbejdsgruppen har ikke formuleret en indstilling, da arbejdsgruppen ønskede at stille ansøger en række opfølgende spørgsmål, der kan indgå i lokaludvalgets drøftelse og beslutning. Spørgsmål og svar er vedlagt i bilag. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget drøftede ansøgningen og vedtog at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering ikke i tilstrækkeligt omfang er dialog- og netværksskabende i forhold til bydelens borgere. Endvidere er det lokaludvalgets vurdering, at eventet først og fremmest vil fungere som promovering af en privat drevet hjemmeside. Side 7

9 8. Ansøgning: Mødet med de andre -mødet med os selv ( ) Dansk-Etnisk Samvirke søger støtte til musikarrangementet Mødet med de andre mødet med os selv på Peder Lykke Skolen. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dansk-Etnisk Samvirke på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og Kultur & fritid. På vegne af Dansk-Etnisk Samvirke søgte Gholam Saedi d. 29. oktober 2012 om kr. i støtte til musikarrangementet: Mødet med de andre mødet med os selv, der skal afholdes på Peder Lykke Skolen d. 7. december personer forventes at deltage. Målet er, at arrangementet bidrager til at skabe indsigt, forståelse og mere samarbejde mellem forskellige kulturer. Projektet er en koncertaften med Iranske musikere. Der medvirker otte amatørmusikere og fire professionelle, heriblandt Mester Mohammad Reza Shajarian, der i 1999 modtog Unesco s Picasso-pris, som gives til kunstnere, der har bidraget til fred, dialog og internationalt samarbejde. Efter koncerten er der mulighed for at skabe kontakter mellem musikere og lokale, med henblik på fremtidige samarbejder. Dansk-Etnisk Samvirke har tidligere afholdt teateraften på Peder Lykke Skolen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. hvilket dækker leje af teknik, honorar til musikere, transport, annoncering og administration. Der forventes entreindtægt på kr. Resten dækkes af egenfinasiering. Arbejdsgrupperne for Det sociale område og Kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 7. november 2012 og indstiller begge, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er åbent for alle, og er et kulturmøde-initiativ, til fremme for social og kulturel integration og netværk i bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 8

10 9. Ansøgning: Sommerferie v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Socialpsykiatrisk Center Amager søger støtte til Netværksdannelse blandt borgere på Amager Sommerferie. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Socialpsykiatrisk Center Amager søgte Dorte Christine B. Johansen d. 3. oktober om kr. i støtte til netværksdannelse blandt borgere på Amager, der har psykiske eller sociale problemer. Projektet er en sensommerferie i Ebeltoft for 15 borgere på Amager, der har tilknytning til Center Amager eller distriktspsykiatrisk center. Formålet med projektet er, at få borgere med psykiske eller sociale problemer ud af deres hjem og væk på ferie. Dette ferieprojekt er netværksskabende, da tilbuddet giver mulighed for samvær og dialog for en gruppe medborgere, der til daglig er socialt eller psykisk handicappet på en måde, der vanskellig deres fysiske og sociale mobilitet. Denne gruppe vil ofte leve en isoleret tilværelse, med et meget lille netværk, meget lidt eller ingen familie. De ansøgte midler indgår i det samlede budget kr., som dækker udgifter til leje, transport, mad og aktiviteter. Der søges om kr. i Amager Øst Lokaludvalg og kr. Partnerskabet i Urbanplanen. Der regnes med kr. egenfinansiering via deltagerbetaling. Turen har desuden deltagelse af tre personaler ved Center Amager. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november 2012 men kom ikke til enighed om en indstilling. Lokaludvalget bedes drøfte og vedtage sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager. Lokaludvalget drøftede ansøgningen og kunne ikke nå til enighed om en afgørelse. Der blev derfor stillet forslag om at støtte projektet med det ansøgte beløb: For: Margit Møldrup, Bo Sand. Imod: Arne Mikkelsen, Isak Korn, Inge Rasmussen, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Kresten Thomsen, André Just Vedgren, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Lars Rimfalk Jensen, Berit Bro, Ole Ullby, Anders Bo Nielsen. Blank: Tom Fuglevig. Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise projektet med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering er et lukket arrangement, der ikke henvender sig bredt til borgerne i Amager Vest. Side 9

11 10. Ansøgning: Huskunstnerprojekt på Islands Brygges Skole ( ) Kulturfirmaet Freestyle Phanatix søger støtte til Huskunstnerprojekt på Skolen på Islands Brygge. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturfirmaet Freestyle Phanatix på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kulturfirmaet Freestyle Phanatix søgte Anders Merrild d. 24. oktober om kr. i støtte til et huskunstnerprojekt på Skolen på Islands Brygge i uge 2 og 4 i x på Skolen på Islands Brygge deltager. Derudover vil andre elever, lærere og forældre deltage som tilskuere. Huskunstnerprojektet er et samarbejde mellem Skolen På Islands Brygge, Islands Brygges Kulturhus og Freestyle Phanatix. Projektet skal give børn inspiration, værktøjer og lyst til at kaste sig ud i kreative projekter på egen hånd. Eleverne skal i samarbejde med artisterne opbygge en lille danseforestilling, hvor der arbejdes med koreografi, formidling, udtryk og tema. Fokus er på elevernes eget bevægelses- og udtryksregister. I skoleåret 11/12 besøgte huskunstnere fra Freestyle Phanatix klassen. Skolen ønsker nu at bygge ovenpå kompetencerne fra første forløb. Samtidig er det et ønske fra skolen, at arbejde med dansen i lokalområdet. Det vil ske via sessions på åbne pladser/grønne områder på Islands Brygge. Forløbet afsluttes med en fremvisning, der afspejler det forløb, eleverne har været igennem. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Statens Huskunstnerordning er ansøgt om kr. kulturhuset Islands Brygge medfinansierer på forskellige måder, og der er regnet med en mindre indtægt fra Statslig Refusion. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d.. 7. november Arbejdsgruppen ønskede uddybende oplysninger om projektet, herunder om budgettet. På baggrund af det indkomne svar, ønsker arbejdegruppen at behandle ansøgningen igen. Arbejdsgruppen indstiller derfor til lokaludvalget, at behandlingen af ansøgningen udskydes til mødet i december. Det uddybende svar fra ansøger er vedhæftet som bilag. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at udskyde behandlingen af ansøgningen til lokaludvalgsmødet den 11. december. Side 10

12 11. Stop Indbrud -bydelskampagne december 2012 ( ) Arbejdsgruppen for det sociale område's foreløbige koncept for den bydelsrelaterede kampagne mod indbrud i december At lokaludvalget drøfter og vedtager forslaget fra arbejdsgruppen for det sociale område. 2. At lokaludvalget bevilger et rammebeløb til gennemførelse af kampagnen mod indbrud i bydelen. Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden I regi af Sikker By Programmet vil der i ugerne op til julen 2012 blive gennemført en indbrudskampagne i hele byen, i samarbejde med Københavns Politi. Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse. Samtidig relanceres Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp i november På lokaludvalgets møde den 23.oktober 2012 meldte Isak Korn og Birthe Illemann sig til en ad hoc arbejdsgruppe, der skal arbejde med den bydelsrelaterede kampagne. På socialgruppens arbejdsgruppemøde d. 7. november blev de første tanker om bydelens kampagne drøftet. Konceptet er ikke færdigt, da Center for Sikker By afholder opstartsmøde d. 15. november, hvorefter arbejdsgruppen og projektet kan gå rigtigt igang. På opstartsmødet bliver det fx klart i hvilket omfang det lokale politi kan inddrages i kampagnen. Foreløbigt kampagneoplæg: Kampagnen tager udgangspunkt i de områder, der af Københavns Politi er udpeget som særligt ramt af indbrud, både på årsplan og i december måned. Det drejer sig primært om området nord for Sundby Idrætspark til Amagerbro mellem Røde Mellemvej/Amager Fælledvej og Amagerbrogade, jf bilag. Husstandsomdeling af "handlekort" for at undgå indbrud, leveret af Center for Sikker By. Annoncering og afholdelse af en to-timers event, hvor beboere kan møde og få gode råd fra den lokale betjent og evt. en repræsentant fra Det Kriminalpræventive Råd. Her vil deltagerne også få tilbudt kaffe, handlekort og et indbruds-hæmmende produkt, fx en tænd/sluk-timer. Arbejdsgruppen for det sociale område indstiller til lokaludvalget, at der afsættes en rammebevilling til den bydelsrelaterede kampagne. Kampagnen, herunder honorar til uddelere, annoncering, indkøb af et indbrudshæmmende produkt til uddeling, kaffevogn, forventes at kunne afholdes indenfor et rammebeløb på kr. Rammebeløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, Beløb ekskl. moms: kr. Side 11

13 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 12

14 12. Medlemsforslag om miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade ( ) Lokaludvalgsmedlem Tom Fuglevig stiller forslag om at etablere en miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade. 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tom Fuglevig på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Lokaludvalgets Tom Fuglevig har den 06. oktober stillet forslag om, at lokaludvalget afsætter kr. til etablering af en miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade. I hvidbogen Byrumsprogrammering af strøggaden foreslås blandt andre tiltag, at der etableres en række minipladser på Amagerbrogade. Ad hoc arbejdsgruppen, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade arbejdede gennem 2011 på realisering af minipladserne på to af de foreslåede placeringer, hvoraf pladsen ved Shetlandsgade er den ene. Da færdiggørelsen af Amagerbrogadeprojektet har et langt tidsperspektiv, ønsker bydelsplanarbejdsgruppen 'Amagerbrogade som strøg- og handelsgade' fortsat at arbejde med pladsen ved Shetlandsgade og herved bidrage til positiv opmærksomhed omkring udviklingen af Amagerbrogade. Der søges om midler til en delvis realisering af det vedlagte Forslag til miniplads v. Shetlandsgade- Amagerbrogade. De nødvendige tiltag for at skabe minipladsen er minimale, da arealet i forvejen er brolagt og gruppen i forvejen har fået gennemført flytning af cykelstativer og flytning af reklamestander. Det har i gruppens overvejelser været afgørende, at der er tale om indkøb af bænke som i fremtiden - om nødvendigt - vil kunne flyttes og indgå andetsteds i det samlede Amagerbrogadeprojekt. Af samme årsag søges der ikke om midler til det i projektet foreslåede plantning af et gadetræ. Midlerne dækker indkøb og opstilling af 2 Københavnerbænke i 2012 samt beplantning på gavlen. Projektet udføres i samarbejde med Center for Bydesign. Amager Øst Lokaludvalg har afsat et tilsvarende beløb til minipladsen. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet sagen på sit møde den 06. november og indstiller, at beløbet bevilges. Minipladsen vil være til gavn for bydelens beboere og være med til at opfordre til ophold og skabe byliv på Amagerbrogade. Beløbet anvises af lokaludvalgets pujlemidler, område Beløb ekskl. moms ,- Side 13

15 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 14

16 13. Forslag om etablering af handicapadgang til kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til et forslag fra dets forretningsudvalg om at bevilge midler til etablering af handicapadgang ved et kommende sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. 1. at lokaludvalget tager orienteringen om de igangværende planer for lokaludvalgets sekretariat til efterretning. 2. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til forretningsudvalgets forslag om at bevilge midler til etablering af en handicapadgang til det nye fællessekretariat. Lokaludvalgets sekretariat har siden februar 2010 haft lokaler i et privat kontorfællesskab på Københavns Universitet Amager. Lejemålet er tidsbegrænset til den 31. december Sekretariatet har derfor siden marts 2012 været i dialog med Københavns Ejendomme for at finde egnede, kommunalt ejede lokaler til sekretariatet. Københavns Ejendomme har kun haft egnede lokaler på adressen Sundholmsvej 8, en del af det gamle Sundholmen. Bygningen er i sig selv for stor til lokaludvalgets sekretariat, og der er derfor indgået en aftale om at leje stueetagen og 1. salen sammen med Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. Der er mulighed for, at en fjerde part også flytter ind i bygningens 2. etage. Da der er mange snitflader mellem de tre parters arbejde, håber alle på en betydelig synergieffekter i det fremtidige samarbejde om kvarterets udvikling. Herudover får lokaludvalget mulighed for at afholde både de månedlige arbejdsgruppemøder og de månedlige lokaludvalgsmøder i huset. Ligeledes vil både Helhedsplanen og Områdeløftet afholde faste styregruppemøder i huset. Både Helhedsplanen og Områdeløftet afholder mange borgerrettede arrangementer for at styrke netværksdannelsen og nærdemokratiet i bydelen, fx familiekurser, uddannelse af lokale miljøambassadører og ejendomsfunktionærer samt kompetenceløft af frivillige i foreningslivet. Det nye fælles sekretariat vil også i et vist omfang kunne fungere som mødested for foreninger og privatpersoner i lokalområdet. Sådanne faciliteter findes pt. ikke i området. Det er både områdeløftets og helhedsplanens erfaring fra borgerne i kvarteret, at et manglende mødested er en barriere for at deltage i arrangementer. I dag benyttes beboerlokaler, de lokale skoler mv., men de skiftende lokaliteter skaber ikke oplevelsen af lokalt medejerskab til aktiviteterne. Ved at etablere et kendt mødested med kendte faciliteter vil barrieren for deltagelse blive nedsat. Særligt er usikkerheden om, hvorvidt de skiftende mødesteder opfylder gældende tilgængelighedskrav med til at bremse deltagelsen. Bygningen trænger imidlertid til en del istandsættelse, og der er derfor afsat kr. hertil. Herudover har Københavns Ejendomme bidraget med udbedring af mangelfulde el- og vvs installationer samt opsætning af forsatsruder. Side 15

17 Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Ressourcer står for at koordinere istandsættelsen, og huset forventes færdig til ibrugtagning ultimo december Lokaludvalgets andel af entreprisesummen er kr., der er givet som lån af Økonomiforvaltningen til lokaludvalgets sekretariat. Lånet forventes tilbagebetalt over fem år via lokaludvalgets huslejemidler. Den igangværende istandsættelse har således ingen konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler. Lokaludvalgets sekretariat kommer samlet til at have færre udgifter til husleje end på nuværende tidspunkt. Den samlede entreprise indeholder imidlertid ikke en løsning på niveaufri adgang til stueetagen, da det har været nødvendigt at prioritere den helt basale istandsættelse. Hverken lokaludvalgets sekretariat, områdeløftet eller helhedsplanen har muligheder for at bekoste yderligere udgifter ifm. istandsættelsen. Københavns Ejendomme har heller ikke mulighed for at betale omkostningerne ved etablering af en handicapadgang. Lokaludvalgets forretningsudvalg indstiller derfor til lokaludvalget, at det bevilger kr. af dets puljemidler i 2012 til etablering af handicapadgang til husets stueetage. Center for Ressourcer har indhentet et tilbud på etablering af en handicaplift. Tilbuddet er på ca kr., og centret forventer at kunne afslutte arbejdet i indeværende regnskabsår, såfremt lokaludvalget bevilger midlerne på lokaludvalgsmødet den 20. november. Lokaludvalgets sekretariat har ansøgt Energistyrelsens Tilgængelighedspulje 2012 om støtte til etablering af handicapadgangen. Støtten udgør 25% af etableringsomkostningerne, hvorfor det nødvendige beløb til etablering af handicapadgangen anslås at være kr. Der er endnu ikke truffet afgørelse vedr. ansøgningen, men et svar forventes i uge 46, således at lokaludvalget har alle nødvendige oplysninger til lokaludvalgsmødet den 20. november. Hvis der mod forventning ikke ydes støtte fra Energistyrelsens Tilgængelighedspulje 2012, vil det være nødvendigt at bevilge det fulde beløb fra lokaludvalgets puljemidler. Økonomiforvaltningen har udtalt, at det er indenfor rammerne af lokaludvalgets opgavevaretagelse at anvende puljemidler til etablering af handicapadgangen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. I forbindelse med drøftelsen af handicapadgangen protesterede Kresten Thomsen over, at lokaludvalget ikke har været inddraget i processen med at finde lokalerne til sekretariatet. Indstillingens første punkt blev herefter taget til efterretning. Forslagets andet punkt kom dernæst til afstemning: For: Margit Møldrup, Tom Fuglevig, Bo Sand, Arne Mikkelsen, Isak Korn, Inge Rasmussen, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, André Just Vedgren, Preben Poulsen, Lars Rimfalk Jensen, Berit Bro, Ole Ullby. Imod: Arne Bjørn Nielsen, Anders Bo Nielsen. Blank: Kresten Thomsen. Side 16

18 Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge kr. til etablering af handicapadgang til det kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. Side 17

19 14. Godkendelse af Årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 ( ) Lokaludvalget skal godkende den endelige version af Miljøpunkt Amagers Årsplan Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At lokaludvalget skal drøfter og godkende den endelige version af årsplan og budget for Miljøpunkt Amager Amager Vest Lokaludvalg vedtog på sit møde den 18. september 2012, at prioritere indsatsområderne Affald & ressourcer; Virksomheder og Trafik (grøn mobilitet) samt Grønne indsatser for så vidt angår det ordinære støttebeløb til det lokale miljøarbejde i Herudover vedtog lokaludvalget, at det under forudsætning af den fornødne bevilling fra Borgerrepræsentationen, vil bevilge yderligere kr. af lokaludvalgets puljemidler til indsatsområdet Klimatilpasning. Miljøpunkt Amager har på baggrund af prioriteringerne udarbejdet en detaljeret årsplan og budget for Årsplanen indeholder oversigter over bl.a. mål, metode, relevante samarbejdspartnere og succeskriterier for de enkelte indsatsområder. Årsplan og budget har været behandlet på arbejdsgruppen for fysisk planlægningsmøde den 6. november Arbejdsgruppen anbefaler, at lokaludvalget godkender den endelige årsplan og budget for Miljøpunkt Amagers arbejde i Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler 2013, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således, at Miljøpunkt Amager i 2013 skal arbejde med indsatsområderne Affald & Ressourcer; Virksomheder & Trafik (grøn mobilitet) samt Grønne indsatser, for så vidt angår det ordinære driftsstøttebeløb til det Side 18

20 lokale miljøarbejde i Herudover bevilgede lokaludvalget kr. af lokaludvalgets puljemidler til at arbejde videre med indsatsområdet Klimatilpasning. BILAG Årsplan 2013 for Miljøpunkt Amager Budget 2013 for miljøarbejde Miljøpunkt Amager Budget 2013 aktiviteter Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030) 2

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-5846) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-5846) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-63773) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 17.09.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-0195889) 1 2. Principper for uddeling af lokaludvalgets puljemidler i efteråret

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.05.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0112193) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, maj 2015 (2015-0112193) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 22.01.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-8244) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, januar 2013 (2012-170359) 2 3. Orientering

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0232530) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H).

Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16: på rådhuset (mødelokale H). ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød holdt møde tirsdag den 15. september 2015 kl. 16:00-18.00 på rådhuset (mødelokale H). Medlemmer: Formand Torsten Dybkjær, Erling Petersen,

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71890) 2. Præsentation af Planstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet (2010-73343) 3. Ansøgning Markedsdag

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april.

Punkt 9c) Om suppleant til deltagelse i følgegruppemøde om Amager Strand i april. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 13 til 15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, stuen, lokale 102 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Vera Eckhardt (næstforkvinde),

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Onsdag den 20. september 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Havnestuen Helle Barth, Peter Læssøe, Per Hansen, Geert Jakobsen, Claus Palm Ole Svendsen,

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status på

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 21.04.2015, kl. 18:00 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0091804) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, april 2015 (2015-0091804) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0259335) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, december 2014 (2014-0259335)

Læs mere