AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65"

Transkript

1 REFERAT for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej Godkendelse af dagsorden ( ) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 ( ) 2 3. Bevilling af puljemidler til Amager Vest Lokaludvalg i 2013 ( ) 3 4. Julearrangement v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) 4 5. Ansøgning: Juleafslutning i Lektiecafeen ( ) 5 6. Ansøgning: Jul på Bryggen ( ) 6 7. Ansøgning: Brokenhagen ( ) 7 8. Ansøgning: Mødet med de andre -mødet med os selv ( ) 8 9. Ansøgning: Sommerferie v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Ansøgning: Huskunstnerprojekt på Islands Brygges Skole ( ) Stop Indbrud -bydelskampagne december 2012 ( ) Medlemsforslag om miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade ( ) Forslag om etablering af handicapadgang til kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan ( ) 14. Godkendelse af Årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 ( ) Intern høring vedrørende tung trafik på Islands Brygge ( ) Intern høring om cykelbaner i Njalsgade ( ) Intern høring om cykelrute gennem Amager Fælled ( ) Forslag om henvendelse til TMU vedr. Delebilsparkeringspladser i Amager Vest ( ) 19. Beslutning om afholdelse af lokaludvalgets fremtidsseminar 2013 ( ) Udpegning af komité til Årets Skulderklap ( ) Meddelelser, eventuelt og afslutning ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. Afbud: Erhardt Franzen. Også afbud fra 1. suppleant Esben Sloth. 2. suppleant Marianne Sjørslev er indkaldt. Niels Balling. 1. suppleant Inge Rasmussen deltog. Kim J. Henriksen. Også afbud fra 1. suppleant René Rasmussen. Jan Sørensen. Også afbud fra 1. suppleant Erik Truelsen. Hans-Henrik Sass Mønsted. Der var ikke indkaldt suppleanter Jørgen Melskens. Der var ikke indkaldt suppleanter Uden Afbud: Birthe Illemann Eleonora Lewandowski Per Klougart Mortensen ankom til mødet kl under behandlingen af punkt 6. Kresten Thomsen ankom til mødet kl under behandlingen af punkt 7. Dagsordenen blev godkendt. Side 1

3 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 ( ) En orientering om lokaludvalgets økonomi for dets puljemidler. 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2012 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Status for lokaludvalgets puljemidler er pr. 14. november således: Lokaludvalget har bevilget i alt kr. til 69 eksterne ansøgninger. Flere af de støttede projekter har været billigere at gennemføre end forventet, ligesom 6 af projekterne helt er blevet aflyst. Det samlede forbrug til de 69 ansøgninger anslås derfor at andrage kr. Herudover har lokaludvalget bevilget i alt kr. til 9 egne projekter. Heraf er kr. brugt til arbejdet med bydelsplanen. Lokaludvalget har således pr. 14. november kr. at disponere over til netværksskabende aktiviteter i bydelen. Til lokaludvalgsmødet den 20. november skal der behandles i alt 5 eksterne ansøgninger til lokaludvalgets 2012 puljemidler til et samlet beløb på kr. Herudover skal lokaludvalget behandle tre medlemsforslag: - Forslag fra lokaludvalgets forretningsudvalg om at bevilge kr. til etablering af handicapadgang ved et kommende fælles sekretariat for lokaludvalgets sekretariat, Områdeløftet i Sundholmskvarteret og Helhedsplanen i Sundholmskvarteret. - Forslag fra arbejdsgruppen for det sociale område om at bevilge kr. til deltagelse i en bydelsdækkende kampagne mod indbrud. - Forslag fra Tom Fuglevig om at bevilge til etablering af en miniplads ved Shetlandsgade/Amagerbrogade. At lokaludvalget tager orienteringen om lokaludvalgets økonomi for puljemidlerne til efterretning. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 2

4 3. Bevilling af puljemidler til Amager Vest Lokaludvalg i 2013 ( ) En orientering om lokaludvalgets tildeling af puljemidler i at lokaludvalget tager orienteringen om bevilling fra Borgerrepræsentationen til efterretning. Amager Vest Lokaludvalg har i 2013 fået tildelt kr. i puljemidler af Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget har forud for lokaludvalgets møde den 20. november endnu ikke brugt af dets bevilling for Lokaludvalget skal under pkt. 14, Godkendelse af årsplan for Miljøpunkt Amager 2013, følge op på dets beslutning fra lokaludvalgsmødet den 18. september 2012 om under forudsætning af den fornødne bevilling fra Borgerrepræsenationen at bevilge kr til Miljøpunkt Amager til projektet Klimatilpasning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 3

5 4. Julearrangement v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Socialpsykiatrisk Center Amager søger støtte til Netværksdannelse blandt borgere på Amager julearrangement på Sundby Sejl. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Socialpsykiatrisk Center Amager søgte Dorte Christine B. Johansen d. 3. oktober om kr. i støtte til netværksdannelse blandt borgere på Amager, der har psykiske eller sociale problemer, ved at invitere til julebuffet på Sundby Sejlklub d. 12. december Der forventes deltagere. Formålet med projektet er at få borgere med psykiske eller sociale problemer ud af deres hjem. Mange mennesker fra denne gruppe har tilknytning til distriktspsykiatrisk Center Amager. Særligt julen kan være en vanskelig tid for denne gruppe, der er sårbare og ofte isolerede. Ofte føler denne gruppe sig udstødt af de fællesskaber, som er omdrejningspunktet i juletiden. Julen er derfor en anledning til sammenkomst og dannelse af nye bekendtskaber, hvoraf nogle vil kunne blive til varige venskaber. Deltagerne betaler 50 kr. pr. person. Der er ud fra et forsigtighedsprincip regnet med 15 betalende deltagere, men håbet er at få 22 deltagere. De ansøgte midler indgår i det samlede budget for julearrangementet på Sundby Sejl på kr. Der er søgt støtte i Amager Øst Lokaludvalg, Frelsens Hær og Lions Club. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november 2012 og indstiller, at det ansøgte bevløb bevilges. Projektet er et netværksfremmende initiativ for en udsat og isoleret samfundgruppe i bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb eksl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 4

6 5. Ansøgning: Juleafslutning i Lektiecafeen ( ) Lektiecafeen på Solvang Bibliotek søger støtte til juleafslutning. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til lektiecafeen på Solvang Bibliotek på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Det sociale område og Kultur & fritid. På vegne af lektiecafeen knyttet til Solvang og Ørestad Biblioteker søgte Anne Blom d.16. oktober om kr. i støtte til juleafslutning d. 13. december kl Der forventes et samlet deltagerantal på personer. Arrangementet er åbent således at både brugere, mindre søskende og andre børn, der er til stede i biblioteket, er velkomne til at deltage. Lektiecafeen på Solvang Bibliotek er oprettet gennem en samarbejdsaftale mellem Dansk Flygtningehjælp, Dyvekeskolen og Solvang Bibliotek og drives af frivillige. Der er lektiecafe 2 gange om ugen á 3 timer. Der kommer børn pr. gang og 4-5 lektiehjælpere. Lektiecafeen kører på 5. år. Det er lektiecafeens opfattelse, at lektiecafeen er med til at styrke børnene og give dem en god ballast på deres vej videre i livet. Juleafslutningen er et tilbud om en hyggelig og sjov fællesoplevelse for både brugere og de frivillige. De ansøgte midler skal gå til honorar for en tryllekunstner, hvilket tidligere har været en succes. Derudover finansierer Solvang Bibliotek æbleskiver, saft og juleguf, budgetteret til 500 kr. Arbejdsgrupperne for Det sociale område og Kultur & fritid behandlede begge ansøgningen på deres møder d. 7. november Begge arbejdsgrupper indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er åbent for alle, bidrager til netværksdannelse i bydelen og understøtter det frivillige område. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 5

7 6. Ansøgning: Jul på Bryggen ( ) Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, søger støtte til Jul på Bryggen. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid På vegne af Islands Brygges Handelsstandsforening, Aktivitetsudvalget, søgte Henrik Stahlhut d. 29. oktober 2012 om kr. i støtte til Jul på Bryggen d december. Formålet er at gøre Islands Brygge til en bydel med stemning og spændende udbud for de lokale og handlende primært fra Hovedstadsområdet, øvrige Sjælland og Sydsverige. Der forventes 20 deltagende butikker. Jul på Bryggen er et initiativ i Aktivitetsudvalget i Islands Brygges nystiftede handelsstandsforening. Ideen er, at alle butikker og forretninger på Bryggen holder åbent i weekenden d december kl I butikkerne gøres der lidt ekstra ud af det, for at tiltrække flere handlende til Bryggen. Det kunne være julegodter, særlige tilbud denne weekend, konkurrencer eller lignende. Det butikkerne vil gøre, annonceres samlet i bl.a. Bryggebladet og Søndagsavisen samt på plakater rundt omkring på Bryggen og i København, plus på Facebook og blogs. Arrangementet er koordineret med Islands Brygges kulturhus, som afholder juletræsfest og marked samme weekend. De ansøgte midler dækker alle udgifter til annoncering, herunder opsætning af annonce, udarbejdelse af program og pressemateriale, tryk af plakater og annoncering. Andre udgifter dækkes af egenfinansiering. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er udtryk for et netværksskabende og bylivsskabende initiativ, der kan forbinde det nye og gamle Bryggen, og den øvrige bydel. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 6

8 7. Ansøgning: Brokenhagen ( ) Brokenhagen søger støtte til [brokenhagen] tour. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Brokenhagen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid På vegne af Brokenhagen søgte Sarah Katz d.28. oktober om kr. i støtte til [brokenhagen] tour i uge 48 ( ). Målgruppen er alle i Amager Vest. Der forventes et samlet deltagerantal på er et nyt, online magasin, der bringer artikler om en nem, sjov og billig brug af byen. Projektet er startet af tre unge københavnere, men rummer nu over 30 frivillige kræfter. I forbindelse med lanceringen af sitet ønsker Brokenhagen at turnere rundt i København på en ladcykel. I løbet af november gør Brokenhagen holdt i seks bydele og spørger beboerne om tips til en billig brug af bydelen. Deres tips bliver vekslet til kaffe, kage og en snak om bydelen. Efter turneen lanceres de ti bedste tips fra hver bydel og der kåres en vinder af det bedste tip. Det ønskede resultat er en dialogskabende dag med borgere i bydelen, samt større opmærksomhed om bydelen overfor i kraft af De ansøgte midler dækker alle udgifter til eventen i Amager Vest: merchandise, præmier, honorar til frivillige, kaffe og kage. Budgettet for alle 6 events er kr. Der er bevilliget kr. fra Snabslanten. Der er ansøgt kr. fra Østerbro Lokaludvalg og kr. fra Nørrebro Lokaludvalg. Der vil blive ansøgt om støtte i Indre By Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg og Frederiksberg Kommune. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november Arbejdsgruppen har ikke formuleret en indstilling, da arbejdsgruppen ønskede at stille ansøger en række opfølgende spørgsmål, der kan indgå i lokaludvalgets drøftelse og beslutning. Spørgsmål og svar er vedlagt i bilag. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget drøftede ansøgningen og vedtog at afvise ansøgningen med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering ikke i tilstrækkeligt omfang er dialog- og netværksskabende i forhold til bydelens borgere. Endvidere er det lokaludvalgets vurdering, at eventet først og fremmest vil fungere som promovering af en privat drevet hjemmeside. Side 7

9 8. Ansøgning: Mødet med de andre -mødet med os selv ( ) Dansk-Etnisk Samvirke søger støtte til musikarrangementet Mødet med de andre mødet med os selv på Peder Lykke Skolen. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Dansk-Etnisk Samvirke på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område og Kultur & fritid. På vegne af Dansk-Etnisk Samvirke søgte Gholam Saedi d. 29. oktober 2012 om kr. i støtte til musikarrangementet: Mødet med de andre mødet med os selv, der skal afholdes på Peder Lykke Skolen d. 7. december personer forventes at deltage. Målet er, at arrangementet bidrager til at skabe indsigt, forståelse og mere samarbejde mellem forskellige kulturer. Projektet er en koncertaften med Iranske musikere. Der medvirker otte amatørmusikere og fire professionelle, heriblandt Mester Mohammad Reza Shajarian, der i 1999 modtog Unesco s Picasso-pris, som gives til kunstnere, der har bidraget til fred, dialog og internationalt samarbejde. Efter koncerten er der mulighed for at skabe kontakter mellem musikere og lokale, med henblik på fremtidige samarbejder. Dansk-Etnisk Samvirke har tidligere afholdt teateraften på Peder Lykke Skolen. De ansøgte midler indgår i det samlede budget på kr. hvilket dækker leje af teknik, honorar til musikere, transport, annoncering og administration. Der forventes entreindtægt på kr. Resten dækkes af egenfinasiering. Arbejdsgrupperne for Det sociale område og Kultur & fritid behandlede ansøgningen på deres møder d. 7. november 2012 og indstiller begge, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet er åbent for alle, og er et kulturmøde-initiativ, til fremme for social og kulturel integration og netværk i bydelen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 8

10 9. Ansøgning: Sommerferie v. Socialpsykiatrisk Center Amager ( ) Socialpsykiatrisk Center Amager søger støtte til Netværksdannelse blandt borgere på Amager Sommerferie. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. På vegne af Socialpsykiatrisk Center Amager søgte Dorte Christine B. Johansen d. 3. oktober om kr. i støtte til netværksdannelse blandt borgere på Amager, der har psykiske eller sociale problemer. Projektet er en sensommerferie i Ebeltoft for 15 borgere på Amager, der har tilknytning til Center Amager eller distriktspsykiatrisk center. Formålet med projektet er, at få borgere med psykiske eller sociale problemer ud af deres hjem og væk på ferie. Dette ferieprojekt er netværksskabende, da tilbuddet giver mulighed for samvær og dialog for en gruppe medborgere, der til daglig er socialt eller psykisk handicappet på en måde, der vanskellig deres fysiske og sociale mobilitet. Denne gruppe vil ofte leve en isoleret tilværelse, med et meget lille netværk, meget lidt eller ingen familie. De ansøgte midler indgår i det samlede budget kr., som dækker udgifter til leje, transport, mad og aktiviteter. Der søges om kr. i Amager Øst Lokaludvalg og kr. Partnerskabet i Urbanplanen. Der regnes med kr. egenfinansiering via deltagerbetaling. Turen har desuden deltagelse af tre personaler ved Center Amager. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 7. november 2012 men kom ikke til enighed om en indstilling. Lokaludvalget bedes drøfte og vedtage sit svar til Socialpsykiatrisk Center Amager. Lokaludvalget drøftede ansøgningen og kunne ikke nå til enighed om en afgørelse. Der blev derfor stillet forslag om at støtte projektet med det ansøgte beløb: For: Margit Møldrup, Bo Sand. Imod: Arne Mikkelsen, Isak Korn, Inge Rasmussen, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, Kresten Thomsen, André Just Vedgren, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Lars Rimfalk Jensen, Berit Bro, Ole Ullby, Anders Bo Nielsen. Blank: Tom Fuglevig. Med stemmetallet vedtog udvalget således at afvise projektet med begrundelsen, at projektet efter lokaludvalgets vurdering er et lukket arrangement, der ikke henvender sig bredt til borgerne i Amager Vest. Side 9

11 10. Ansøgning: Huskunstnerprojekt på Islands Brygges Skole ( ) Kulturfirmaet Freestyle Phanatix søger støtte til Huskunstnerprojekt på Skolen på Islands Brygge. 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kulturfirmaet Freestyle Phanatix på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. På vegne af Kulturfirmaet Freestyle Phanatix søgte Anders Merrild d. 24. oktober om kr. i støtte til et huskunstnerprojekt på Skolen på Islands Brygge i uge 2 og 4 i x på Skolen på Islands Brygge deltager. Derudover vil andre elever, lærere og forældre deltage som tilskuere. Huskunstnerprojektet er et samarbejde mellem Skolen På Islands Brygge, Islands Brygges Kulturhus og Freestyle Phanatix. Projektet skal give børn inspiration, værktøjer og lyst til at kaste sig ud i kreative projekter på egen hånd. Eleverne skal i samarbejde med artisterne opbygge en lille danseforestilling, hvor der arbejdes med koreografi, formidling, udtryk og tema. Fokus er på elevernes eget bevægelses- og udtryksregister. I skoleåret 11/12 besøgte huskunstnere fra Freestyle Phanatix klassen. Skolen ønsker nu at bygge ovenpå kompetencerne fra første forløb. Samtidig er det et ønske fra skolen, at arbejde med dansen i lokalområdet. Det vil ske via sessions på åbne pladser/grønne områder på Islands Brygge. Forløbet afsluttes med en fremvisning, der afspejler det forløb, eleverne har været igennem. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på kr. Statens Huskunstnerordning er ansøgt om kr. kulturhuset Islands Brygge medfinansierer på forskellige måder, og der er regnet med en mindre indtægt fra Statslig Refusion. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d.. 7. november Arbejdsgruppen ønskede uddybende oplysninger om projektet, herunder om budgettet. På baggrund af det indkomne svar, ønsker arbejdegruppen at behandle ansøgningen igen. Arbejdsgruppen indstiller derfor til lokaludvalget, at behandlingen af ansøgningen udskydes til mødet i december. Det uddybende svar fra ansøger er vedhæftet som bilag. Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at udskyde behandlingen af ansøgningen til lokaludvalgsmødet den 11. december. Side 10

12 11. Stop Indbrud -bydelskampagne december 2012 ( ) Arbejdsgruppen for det sociale område's foreløbige koncept for den bydelsrelaterede kampagne mod indbrud i december At lokaludvalget drøfter og vedtager forslaget fra arbejdsgruppen for det sociale område. 2. At lokaludvalget bevilger et rammebeløb til gennemførelse af kampagnen mod indbrud i bydelen. Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 besluttet, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre en bydækkende kampagne mod indbrud i juleperioden I regi af Sikker By Programmet vil der i ugerne op til julen 2012 blive gennemført en indbrudskampagne i hele byen, i samarbejde med Københavns Politi. Kampagnen er rettet mod borgerne i privat beboelse. Samtidig relanceres Det Kriminalpræventive Råds koncept om nabohjælp i november På lokaludvalgets møde den 23.oktober 2012 meldte Isak Korn og Birthe Illemann sig til en ad hoc arbejdsgruppe, der skal arbejde med den bydelsrelaterede kampagne. På socialgruppens arbejdsgruppemøde d. 7. november blev de første tanker om bydelens kampagne drøftet. Konceptet er ikke færdigt, da Center for Sikker By afholder opstartsmøde d. 15. november, hvorefter arbejdsgruppen og projektet kan gå rigtigt igang. På opstartsmødet bliver det fx klart i hvilket omfang det lokale politi kan inddrages i kampagnen. Foreløbigt kampagneoplæg: Kampagnen tager udgangspunkt i de områder, der af Københavns Politi er udpeget som særligt ramt af indbrud, både på årsplan og i december måned. Det drejer sig primært om området nord for Sundby Idrætspark til Amagerbro mellem Røde Mellemvej/Amager Fælledvej og Amagerbrogade, jf bilag. Husstandsomdeling af "handlekort" for at undgå indbrud, leveret af Center for Sikker By. Annoncering og afholdelse af en to-timers event, hvor beboere kan møde og få gode råd fra den lokale betjent og evt. en repræsentant fra Det Kriminalpræventive Råd. Her vil deltagerne også få tilbudt kaffe, handlekort og et indbruds-hæmmende produkt, fx en tænd/sluk-timer. Arbejdsgruppen for det sociale område indstiller til lokaludvalget, at der afsættes en rammebevilling til den bydelsrelaterede kampagne. Kampagnen, herunder honorar til uddelere, annoncering, indkøb af et indbrudshæmmende produkt til uddeling, kaffevogn, forventes at kunne afholdes indenfor et rammebeløb på kr. Rammebeløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, Beløb ekskl. moms: kr. Side 11

13 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 12

14 12. Medlemsforslag om miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade ( ) Lokaludvalgsmedlem Tom Fuglevig stiller forslag om at etablere en miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade. 1. At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Tom Fuglevig på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Lokaludvalgets Tom Fuglevig har den 06. oktober stillet forslag om, at lokaludvalget afsætter kr. til etablering af en miniplads ved Amagerbrogade/Shetlandsgade. I hvidbogen Byrumsprogrammering af strøggaden foreslås blandt andre tiltag, at der etableres en række minipladser på Amagerbrogade. Ad hoc arbejdsgruppen, Amagerbrogade som strøg- og handelsgade arbejdede gennem 2011 på realisering af minipladserne på to af de foreslåede placeringer, hvoraf pladsen ved Shetlandsgade er den ene. Da færdiggørelsen af Amagerbrogadeprojektet har et langt tidsperspektiv, ønsker bydelsplanarbejdsgruppen 'Amagerbrogade som strøg- og handelsgade' fortsat at arbejde med pladsen ved Shetlandsgade og herved bidrage til positiv opmærksomhed omkring udviklingen af Amagerbrogade. Der søges om midler til en delvis realisering af det vedlagte Forslag til miniplads v. Shetlandsgade- Amagerbrogade. De nødvendige tiltag for at skabe minipladsen er minimale, da arealet i forvejen er brolagt og gruppen i forvejen har fået gennemført flytning af cykelstativer og flytning af reklamestander. Det har i gruppens overvejelser været afgørende, at der er tale om indkøb af bænke som i fremtiden - om nødvendigt - vil kunne flyttes og indgå andetsteds i det samlede Amagerbrogadeprojekt. Af samme årsag søges der ikke om midler til det i projektet foreslåede plantning af et gadetræ. Midlerne dækker indkøb og opstilling af 2 Københavnerbænke i 2012 samt beplantning på gavlen. Projektet udføres i samarbejde med Center for Bydesign. Amager Øst Lokaludvalg har afsat et tilsvarende beløb til minipladsen. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har behandlet sagen på sit møde den 06. november og indstiller, at beløbet bevilges. Minipladsen vil være til gavn for bydelens beboere og være med til at opfordre til ophold og skabe byliv på Amagerbrogade. Beløbet anvises af lokaludvalgets pujlemidler, område Beløb ekskl. moms ,- Side 13

15 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Side 14

16 13. Forslag om etablering af handicapadgang til kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til et forslag fra dets forretningsudvalg om at bevilge midler til etablering af handicapadgang ved et kommende sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. 1. at lokaludvalget tager orienteringen om de igangværende planer for lokaludvalgets sekretariat til efterretning. 2. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til forretningsudvalgets forslag om at bevilge midler til etablering af en handicapadgang til det nye fællessekretariat. Lokaludvalgets sekretariat har siden februar 2010 haft lokaler i et privat kontorfællesskab på Københavns Universitet Amager. Lejemålet er tidsbegrænset til den 31. december Sekretariatet har derfor siden marts 2012 været i dialog med Københavns Ejendomme for at finde egnede, kommunalt ejede lokaler til sekretariatet. Københavns Ejendomme har kun haft egnede lokaler på adressen Sundholmsvej 8, en del af det gamle Sundholmen. Bygningen er i sig selv for stor til lokaludvalgets sekretariat, og der er derfor indgået en aftale om at leje stueetagen og 1. salen sammen med Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. Der er mulighed for, at en fjerde part også flytter ind i bygningens 2. etage. Da der er mange snitflader mellem de tre parters arbejde, håber alle på en betydelig synergieffekter i det fremtidige samarbejde om kvarterets udvikling. Herudover får lokaludvalget mulighed for at afholde både de månedlige arbejdsgruppemøder og de månedlige lokaludvalgsmøder i huset. Ligeledes vil både Helhedsplanen og Områdeløftet afholde faste styregruppemøder i huset. Både Helhedsplanen og Områdeløftet afholder mange borgerrettede arrangementer for at styrke netværksdannelsen og nærdemokratiet i bydelen, fx familiekurser, uddannelse af lokale miljøambassadører og ejendomsfunktionærer samt kompetenceløft af frivillige i foreningslivet. Det nye fælles sekretariat vil også i et vist omfang kunne fungere som mødested for foreninger og privatpersoner i lokalområdet. Sådanne faciliteter findes pt. ikke i området. Det er både områdeløftets og helhedsplanens erfaring fra borgerne i kvarteret, at et manglende mødested er en barriere for at deltage i arrangementer. I dag benyttes beboerlokaler, de lokale skoler mv., men de skiftende lokaliteter skaber ikke oplevelsen af lokalt medejerskab til aktiviteterne. Ved at etablere et kendt mødested med kendte faciliteter vil barrieren for deltagelse blive nedsat. Særligt er usikkerheden om, hvorvidt de skiftende mødesteder opfylder gældende tilgængelighedskrav med til at bremse deltagelsen. Bygningen trænger imidlertid til en del istandsættelse, og der er derfor afsat kr. hertil. Herudover har Københavns Ejendomme bidraget med udbedring af mangelfulde el- og vvs installationer samt opsætning af forsatsruder. Side 15

17 Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Ressourcer står for at koordinere istandsættelsen, og huset forventes færdig til ibrugtagning ultimo december Lokaludvalgets andel af entreprisesummen er kr., der er givet som lån af Økonomiforvaltningen til lokaludvalgets sekretariat. Lånet forventes tilbagebetalt over fem år via lokaludvalgets huslejemidler. Den igangværende istandsættelse har således ingen konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler. Lokaludvalgets sekretariat kommer samlet til at have færre udgifter til husleje end på nuværende tidspunkt. Den samlede entreprise indeholder imidlertid ikke en løsning på niveaufri adgang til stueetagen, da det har været nødvendigt at prioritere den helt basale istandsættelse. Hverken lokaludvalgets sekretariat, områdeløftet eller helhedsplanen har muligheder for at bekoste yderligere udgifter ifm. istandsættelsen. Københavns Ejendomme har heller ikke mulighed for at betale omkostningerne ved etablering af en handicapadgang. Lokaludvalgets forretningsudvalg indstiller derfor til lokaludvalget, at det bevilger kr. af dets puljemidler i 2012 til etablering af handicapadgang til husets stueetage. Center for Ressourcer har indhentet et tilbud på etablering af en handicaplift. Tilbuddet er på ca kr., og centret forventer at kunne afslutte arbejdet i indeværende regnskabsår, såfremt lokaludvalget bevilger midlerne på lokaludvalgsmødet den 20. november. Lokaludvalgets sekretariat har ansøgt Energistyrelsens Tilgængelighedspulje 2012 om støtte til etablering af handicapadgangen. Støtten udgør 25% af etableringsomkostningerne, hvorfor det nødvendige beløb til etablering af handicapadgangen anslås at være kr. Der er endnu ikke truffet afgørelse vedr. ansøgningen, men et svar forventes i uge 46, således at lokaludvalget har alle nødvendige oplysninger til lokaludvalgsmødet den 20. november. Hvis der mod forventning ikke ydes støtte fra Energistyrelsens Tilgængelighedspulje 2012, vil det være nødvendigt at bevilge det fulde beløb fra lokaludvalgets puljemidler. Økonomiforvaltningen har udtalt, at det er indenfor rammerne af lokaludvalgets opgavevaretagelse at anvende puljemidler til etablering af handicapadgangen. Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. I forbindelse med drøftelsen af handicapadgangen protesterede Kresten Thomsen over, at lokaludvalget ikke har været inddraget i processen med at finde lokalerne til sekretariatet. Indstillingens første punkt blev herefter taget til efterretning. Forslagets andet punkt kom dernæst til afstemning: For: Margit Møldrup, Tom Fuglevig, Bo Sand, Arne Mikkelsen, Isak Korn, Inge Rasmussen, Fini Sickinger, Per Klougart Mortensen, André Just Vedgren, Preben Poulsen, Lars Rimfalk Jensen, Berit Bro, Ole Ullby. Imod: Arne Bjørn Nielsen, Anders Bo Nielsen. Blank: Kresten Thomsen. Side 16

18 Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge kr. til etablering af handicapadgang til det kommende fælles sekretariat mellem lokaludvalgets sekretariat, Sundholmskvarterets Områdeløft og Sundholmskvarterets Helhedsplan. Side 17

19 14. Godkendelse af Årsplan for Miljøpunkt Amager 2013 ( ) Lokaludvalget skal godkende den endelige version af Miljøpunkt Amagers Årsplan Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller 1. At lokaludvalget skal drøfter og godkende den endelige version af årsplan og budget for Miljøpunkt Amager Amager Vest Lokaludvalg vedtog på sit møde den 18. september 2012, at prioritere indsatsområderne Affald & ressourcer; Virksomheder og Trafik (grøn mobilitet) samt Grønne indsatser for så vidt angår det ordinære støttebeløb til det lokale miljøarbejde i Herudover vedtog lokaludvalget, at det under forudsætning af den fornødne bevilling fra Borgerrepræsentationen, vil bevilge yderligere kr. af lokaludvalgets puljemidler til indsatsområdet Klimatilpasning. Miljøpunkt Amager har på baggrund af prioriteringerne udarbejdet en detaljeret årsplan og budget for Årsplanen indeholder oversigter over bl.a. mål, metode, relevante samarbejdspartnere og succeskriterier for de enkelte indsatsområder. Årsplan og budget har været behandlet på arbejdsgruppen for fysisk planlægningsmøde den 6. november Arbejdsgruppen anbefaler, at lokaludvalget godkender den endelige årsplan og budget for Miljøpunkt Amagers arbejde i Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler 2013, område Beløb ekskl. moms: kr. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Lokaludvalget vedtog således, at Miljøpunkt Amager i 2013 skal arbejde med indsatsområderne Affald & Ressourcer; Virksomheder & Trafik (grøn mobilitet) samt Grønne indsatser, for så vidt angår det ordinære driftsstøttebeløb til det Side 18

20 lokale miljøarbejde i Herudover bevilgede lokaludvalget kr. af lokaludvalgets puljemidler til at arbejde videre med indsatsområdet Klimatilpasning. BILAG Årsplan 2013 for Miljøpunkt Amager Budget 2013 for miljøarbejde Miljøpunkt Amager Budget 2013 aktiviteter Side 19

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere