for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 ( ) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler december 2011 ( ) 4. Ansøgning_genbehandling: SpringFestival 2012 ( ) 5. Ansøgning: Den Arabiske Rejse ( ) 6. Ansøgning: Julemiddag i Onsdagshjørnet ( ) 7. Ansøgning: Støtte til renovering af lokaler i NABO-Center Amager ( ) 8. Ansøgning: Skolekorprojekt på Amager ( ) 9. Forslag om køb af ladcykler ( ) 10. Medlemsforslag: Køb af it-værktøj til organisering, projektstyring og fundraising til brug for borgere og foreninger i bydelen Amager Vest ( ) 11. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet 2011 ( ) 12. Naboorientering vedr. 'De 5 øer' i Ørestad ( ) 13. Udpegning af to repræsentanter til tilsynsfunktion ved Kulturenheden Christianshavn - Islands Brygge ( ) 14. Navngivning af pladsen ved hjørnet af Njalsgade og Ørestad Boulevard ( ) 15. Beslutning om dato for lokaludvalgets fremtidsseminar 2012 ( ) 16. Meddelelser ( ) 17. Eventuelt ( ) 18. Afslutning ( )

2 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget godkender dagsordenen. AFBUD Kresten Thomsen. Også afbud fra 1. suppleant Ulla Støvelbæk. Jan Sørensen. Også afbud fra 1. Suppleant Erik Truelsen. Bo Sand. 1. Suppleant Jan Ejbjerg deltog i stedet. Jørgen Melskens. Der var ikke indkaldt suppleanter. Kim J. Henriksen. Der var ikke indkaldt suppleanter. Inden mødet startede var der foretræde for lokaludvalget fra Foreningen Vinterbad Bryggen og Jan Henriksen, leder af Kulturenheden Christianshavn - Islands Brygge. Vinterbad Bryggen takkede for lokaludvalgets støtteerklæring til fordel for deres bestræbelser på at få etableret faciliteter til vinterbadning ved Havnebadet Islands Brygge og inviterede samtidig lokaludvalget til at deltage i deres nytårsbad d. 31. december kl. 12 ved Islands Brygges Havnebad. Jan Henriksen redegjorde for invitationen til lokaludvalget om at udpege to repræsentanter til en nyoprettet tilsynsfunktion ved Kulturenheden Christianshavn - Islands Brygge. Bagefter svarede Jan Henriksen på spørgsmål fra lokaludvalget. Dagsordenen blev godkendt. 1

3 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager orienteringen om, at Jesper Kofoed-Melson udtræder som medlem af Amager Vest Lokaludvalg for valgområdet Kultur & Fritid 2 til efterretning. PROBLEMSTILLING Jesper Kofoed-Melson meddelte d. 1. december 2011, at han ønsker at udtræde af Amager Vest Lokaludvalg for valgområdet Kultur & Fritid 2, hvilket Borgerrepræsentationen godkendte d. 1. december LØSNING At lokaludvalget tager orienteringen om, at Jesper Kofoed-Melson udtræder som medlem af Amager Vest Lokaludvalg for valgområdet Kultur & Fritid 2 til efterretning ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalgets medlemmer tog orienteringen til efterretning. 2

4 3. Status på lokaludvalgets puljemidler december 2011 ( ) En status på forholdet mellem bevilgede og reelt forbrugte puljemidler INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager status opdateringen til efterretning. PROBLEMSTILLING Amager Vest lokaludvalgs puljemidler udgør i kr. Lokaludvalget har pr. 7. december 2011 bevilget kr. til i alt 64 puljeansøgninger. I beløbet er ikke medregnet i alt kr., der har været bevilget til fire projekter, der alle er blevet aflyste. I udregningen er der også taget højde for, at flere projekter ikke har haft behov for at få udbetalt det fulde støttebeløb. 44 af projekterne er gennemførte, og der er således blevet udbetalt i alt kr. To af projekterne er gennemførte, men har endnu ikke indsendt regnskab. Sekretariatet er i god dialog med ansøgerne med henblik på at få tilsendt regnskab for projekterne. Det samlede beløb for de to projekter er kr. Herudover har lokaludvalget bevilget i alt kr. til 15 egne projekter. Heri er der ikke medregnet en bevilling på kr. til projektet Halvårlig foreningsdag, da projektet ikke bliver gennemført. Udgifterne til 10 af de 15 projekter forventes ikke at ændre sig, og ud af den samlede bevilling på i alt kr. til de 10 projekter er der forbrugt i alt kr. Der kan forekomme mindreforbrug ved de resterende fem projekter, der har en samlet bevilling på kr. Det samlede forbrug for lokaludvalgets egne projekter i 2011 forventes således at andrage kr. Slutteligt har lokaludvalget i 2011 bevilget kr. til ansættelser i lokaludvalgets sekretariat. Den endelige udgift til ansættelser i sekretariatet forventes imidlertid kun at andrage ca kr. I alt er der således disponeret over kr. af lokaludvalgets puljemidler. Af de fra Borgerrepræsentationen bevilgede kr. er der pr. 7. december 2011 således stadig ca kr. at disponere over. Beløbet kan ændre sig, hvis et eller flere af projekterne ikke bruger det fulde, bevilgede beløb. 3

5 LØSNING At lokaludvalget tager status opdateringen til efterretning ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Oversigt over lokaludvalgets bevilgede puljemidler december 2011 Niels Balling orienterede om den seneste udvikling i projektet Musikøen Amager. Herefter blev orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler taget til efterretning. 4

6 4. Ansøgning_genbehandling: SpringFestival 2012 ( ) Henriette Kudsk søger støtte til SpringFestival INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Henriette Kudsk på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af ZeBu søgte Henriette Kudsk d. 12. oktober om kr. i støtte til en international børneteaterfestival SpringFestival Festivalen afholdes d maj 2012, og er åben for alle, men målgruppen er 0-18 år. Fokus for teaterfestivalen er, at give Amagers børn og unge muligheden for at komme i teatret og møde mangfoldigheden, som er i verden. ZeBu arbejder med at styrke og udvikle moderne scenekunst for børn og unge, og gøre den synlig i øjenhøjde med publikum. ZeBus vision er, at bidrage til at gøre Amager til en bydel, hvor børn og unge har mulighed for at deltage i samfundslivet, og som via tilbud får en opvækst præget af oplevelser, leg, læring, mangfoldighed og tryghed. Der er planlagt 40 forestillinger (9 internationale og 9 danske), plus et stort udendørs, gratis program. Festivalen omfatter desuden seminarer, workshops, udstillinger og unge ambassadører. ZeBu samarbejder med Fabrikken for Kunst og Design og Kulturhuset på Islands Brygge, der hver har aktiviteter under festivalen, bl.a. med inddragelse af skoleklasser. Festivalens samlede budget er på kr. ZeBu selvfinansierer med kr. Derudover er der bevilget støtte fra Københavns Kommunes eventpulje, Wilhelm Hansen Fonden, Rejsestøtte, Bikubenfonden, A.P.Møller Mærsk Fonden, Beckett-Fonden og Toyota Fonden. Der er yderligere søgt støtte i Region Hovedstaden, Nordisk Kulturfond, og diverse andre fonde. Amager Øst Lokaludvalg støtter med kr. Arbejdsgruppen for Kultur og fritid behandlede sin ansøgning på sit møde d. 2. november og valgte at udskyde behandlingen af ansøgningen. Arbejdsgruppen behandlede ansøgning igen på sit møde d. 30.november og indstiller, at lokaludvalget bevilger kr. til projektet, altså 1/3 del af det ansøgte beløb. Betingelsen for støtten er, at arrangørerne anvender støtten til udgifter til de frivillige hjælpere og/eller på udgifter til PR og presse. Arbejdsgruppen har sympati for, at ZeBu skaber internationale teateroplevelser for Amagers børn og unge, i samarbejde med andre lokale kulturinstitutioner. Men vurderer, at projektet i lige så høj grad henvender sig til København og regionen. 5

7 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Henriette Kudsk på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Henriette Kudsk på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgningsskema SpringFestival Budget SpringFestival Projektbeskrivelse SpringFestival Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler i 2012 til projektet. 6

8 5. Ansøgning: Den Arabiske Rejse ( ) Kim Jezus søger støtte til Den Arabiske Rejse. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Jezus på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Verdensklubben søgte Kim Jezus d. 28. november om kr. i støtte til Den Arabiske Rejse. Arrangementet består af et foredrag om Den Arabiske Rejse for 250 år siden plus en koncert af en dansk/arabisk trio. Målgruppen er alle, men især danskere og arabere bosat i Urbanplanen. Arrangementet afholdes d. 17. december i cafeen på Remisevej. Ansøger forventer 100 deltagere. Verdensklubben har eksisteret i knap 10 år, og er en musikklub uden fast spillested, men med base på Amager/Christianshavn. Klubben har fokus på at få forskellige stilarter og musikere til at mødes. Til arrangementet fortæller professor Michael Habsmeier (RUC) om Den Arabiske Rejse, som var en videnskabelig rejse med bl.a. Carsten Niebuhr i Der serveres lidt mad og drikke. Efter foredraget spiller en trio bestående af Simona Abdallah, Bilal Irshed og Martin Krogh. Der vil være mulighed for dans. Arrangementet er planlagt i samarbejde med Partnerskabet i Urbanplanen. Det finder sted i Urbanplanen, fordi området er beboet af både mange danskere og arabere. På den måde kan deltagerne dykke ned i mødet mellem kulturer før og nu. De søgte midler indgår i det samlede budget på kr. Beløbet dækker udgifter til foredragsholder og trio. Resten af budgettet bygger på billetindtægter. Arbejdsgruppen for kultur og fritid behandlede ansøgningen på sit møde d. 30. november og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Arrangementet bygger bro og skaber netværk mellem beboere og kulturer. Kulturgruppen indstiller derudover til en yderligere bevilling på 4.500, hvorved arrangementet kan gøres gratis for alle og understøtte tiltrækningen af etniske familier til arrangementet. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Kim Jezus på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for Kultur- og fritid. 7

9 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. / kr. BILAG Ansøgningsskema -Den arabiske rejse Projektbeskrivelse og budget -Den arabiske rejse Der blev stillet forslag om at støtte projektet med de ansøgte kr. Forslaget kom til afstemning: For: For: Jan Ejbjerg, Ole Ullby, Anders Bo Nielsen, Berit Bro, Eleonora Lewandowski, André Just Vedgren, Fini Sickinger, Lars Rimfalk Jensen, Niels Balling, Erhardt Franzen, Birthe Illemann, Hans-Henrik Sass Mønsted, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Margit Møldrup, Arne Mikkelsen, Isak Korn, Tom Fuglevig. Der blev dernæst stillet forslag om arbejdsgruppen kultur & fritids indstilling om at støtte projektet med yderligere kr. Den yderligere støtte skal gøre arrangementet gratis for alle og dermed understøtte tiltrækningen af etniske familier til arrangementet. Forslaget kom til afstemning: For: For: Jan Ejbjerg, Ole Ullby, Berit Bro, Eleonora Lewandowski, André Just Vedgren, Niels Balling, Birthe Illemann, Hans-Henrik Sass Mønsted, Preben Poulsen, Arne Bjørn Nielsen, Arne Mikkelsen, Isak Korn. Imod: Anders Bo Nielsen, Margit Møldrup, Fini Sickinger, Lars Rimfalk Jensen, Erhardt Franzen. Blank: Tom Fuglevig. Med stemmetallet vedtog udvalget således at bevilge yderligere kr. til projektet. Ekstrabevillingen skal sikre, at der er gratis adgang til arrangementet. 8

10 6. Ansøgning: Julemiddag i Onsdagshjørnet ( ) Nelly Kristensen søger støtte til Julemiddag i Onsdagshjørnet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nelly Kristensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af Onsdagshjørnet søgte Nelly Kristensen d. 2. november 2011 om kr. i støtte til Julemiddag i Onsdagshjørnet. Onsdagshjørnet er et socialt tilbud til personer om et måltid mad og socialt samvær. Arrangementet er d. 14. december og afholdes i Solvang Kirke. Deltagerantallet er ca. 60 personer. Arrangementet er en variant af Onsdagshjørnets ugentlige bespisning af personer, hvoraf mange er enlige eller har psykiske problemer. Onsdagshjørnet fungerer ved frivillig hjælp. Det ansøgte beløb dækker udgifter til mad og drikke. Hver deltager betaler 10 kr. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde den 30. november og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet støtter det frivillige, sociale arbejde med at skabe kontakt til og netværk mellem borgere, der er berørt af ensomhed og/eller psykiske problemer. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Nelly Kristensen på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. BILAG Ansøgningsskema m.v. 9

11 Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. 10

12 7. Ansøgning: Støtte til renovering af lokaler i NABO-Center Amager ( ) Lars Rau søger om støtte til renovation af lokaler i NABO Center Amager. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Rau på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af NABO søgte Lars Rau d. 14. november 2011 om kr. i støtte til renovation af lokaler i NABO. Projektet omhandler etableringen af et koldt køkken eller anretterkøkken i sammenhæng med cafeen. NABOs lokaler besøges dagligt af brugere. Målgruppen er psykisk sårbare borgere. NABO søgte i januar 2011 om støtte til renovationen. Årsagerne til at projektet ikke blev realiseret i 2011 er dels fordi støtte fra OAK-Fondation blev bevilliget sent. Samtidig har der været en længere brugerinddragelsesproces. Et konsulentfirma har desuden beregnet, at renovationen vil koste mere end forventet. Derfor er planerne ændret fra etableringen af et varmt til koldt køkken. I dag er køkken og café adskilt, hvilket betyder megen transport af varer, mad og opvask. Ved at få sammenhæng ml. køkken og café lettes det daglige arbejde. Cafeen skal indrettes lyst, hyggeligt og gøres handicapegnet, så langt pengene rækker. Der er opstillet to mulige budgetter på henholdvist kr. og kr. Begge er beregnet af et konsulentfirma. Det ansøgte beløb indgår uspecificeret i budgetterne. Der er bevilget støtte fra OAK-Fondation. Derudover vil NABO trække penge ud af driften. Københavns Kommune søges om det resterende beløb. Arbejdsgruppen for det sociale område behandlede ansøgningen på sit møde d. 30. november og indstiller, at det ansøgte beløb bevilges, med henvisning til den tidligere begrundelse for støtte, vedtaget af lokaludvalget i februar 2011: Centeret udgør et vigtigt samlingspunkt for en udsat gruppe, og renoveringsprojektet styrker den netværksskabende funktion. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Lars Rau på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. 11

13 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb: kr. ekskl. moms. BILAG Ansøgningsskema -NABO Projektbeskrivelse og budget -NABO Eleonora Lewandowski erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler 2012 til projektet. 12

14 8. Ansøgning: Skolekorprojekt på Amager ( ) Jenny Siri Dreijer søger støtte til Skolekorprojekt på Amager. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jenny Siri Dreijer på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. PROBLEMSTILLING På vegne af skolekorene på Gerbrand skole, Højdevangens skole, Skolen ved Sundet, Islands Brygge skole, Lergravsparken skole og Dyveke skolen søgte Jenny Siri Dreijer d. 15. november om kr. i støtte til Skolekorprojekt på Amager. Målgruppen er skolernes skolekors-elever. Antal deltagere er 150 elever samt 10 lokale korledere. Skolekorene skal sammen opføre et værk i Amager Bio d. 23. og 24. april, i en koncert med 500 tilskuere. Formålet med et skolekorprojekt på Amager er, at give børnene fælles oplevelser i et stort musikarrangement af høj kvalitet, på tværs af sociale, kulturelle og lokale skel. Arrangementet sigter mod at fremme netværk imellem de deltagende Amagerskoler. Værket er komponeret af Jakob Høgsbro, som har skrevet værket Teknik Tiktak. Den 23. og 24. april mødes alle i Amager Bio til fælles workshop-dage, som afsluttes med en stor koncert med alle korsangerne og band. Det ansøgte beløb indgår i det samlede budget på , som indeholder udgifter til lokaleleje, leje af lydtekniker og mikrofon, løn til band og Jakob Høgsbro og formøde. Der er søgt om tilsvarende beløb i Amager Øst Lokaludvalg og Børnekulturhus Amager. Arbejdsgrupperne for kultur og fritid og det sociale område behandlede ansøgningen på deres møder d. 30. november og begge arbejdsgrupper indstiller, at det ansøgte beløb bevilges. Projektet er netværkskabende og bygger bro mellem skolerne og skolekorene på Amager. Der er derudover en klar sammenhæng med Musikøen Amager, som fælles projekt mellem Amager Vest og Amager Øst. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Jenny Siri Dreijer på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid og det sociale område. 13

15 ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms kr. BILAG Ansøgningsskema m.v. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning. Udvalget vedtog således at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler 2012 til projektet. 14

16 9. Forslag om køb af ladcykler ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til, om det vil købe to ladcykler til gavn for borgerne i Amager Vest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil bevilge kr. til køb af to ladcykler til gavn for borgerne i Amager Vest. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen for fysisk planlægning havde til lokaludvalgsmødet d. 15. november indstillet til lokaludvalget, at lokaludvalget skulle købe tre ladcykler, som bydelens borgere kan låne. Lokaludvalget fulgte arbejdsgruppens indstilling og bevilgede således i alt kr. til køb af tre ladcykler. De tre ladcykler skal placeres ved hhv. Kulturhuset Islands Brygge, Field s og Biblioteket i Solvang Centret. Der er ved at blive indgået en aftale med de pågældende steder om opbevaring af nøgler, registrering af lånerens navn m.v. og modtagelse af depositum. Ved lån af cyklerne skal der vises legitimation og lægges et depositum på 200 kr. Miljøpunkt Amager vil i 2012 gerne påtage sig driften af cyklerne inden for deres nuværende budget. Lokaludvalget besluttede, at sekretariatet frem til lokaludvalgsmødet d. 13. december skulle undersøge, om der også kunne indgås tilsvarende aftaler med Miljøpunkt Amager og eventuelle andre samarbejdspartnere. Miljøpunkt Amager har tilkendegivet, at de godt vil stå for udlån af en ladcykel samt finde en egnet samarbejdspartner ved Amagerbrogade. Budget: 2 stk. Ladcykler med 3 gear (samlet) á 8000 kr stk. Kryptonite kædelås á 1000 kr kr. Streamer med logo (lokaludvalg/miljøpunkt) og kr. tlf. Uforudsete udgifter kr. I alt kr. 15

17 LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil bevilge kr. til køb af to ladcykler til gavn for borgerne i Amager Vest. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: Lokaludvalget besluttede at bevilge kr. til køb af to ladcykler til gavn for borgerne i Amager Vest. Beslutningen kom ikke til afstemning. 16

18 10. Medlemsforslag: Køb af it-værktøj til organisering, projektstyring og fundraising til brug for borgere og foreninger i bydelen Amager Vest ( ) Niels Balling foreslår, at lokaludvalget køber et it-værktøj til organisering, projektstyring og fundraising til brug for borgere og foreninger i bydelen Amager Vest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest lokal indstiller, 1. At lokaludvalget taget stilling til forslaget fra Niels Balling. PROBLEMSTILLING Niels Balling foreslog d. 9. december, at lokaludvalget køber et abonnement på it-værktøjet Indhold af Kulturens Kontanter. Det er firmaet Wischmann Innovation, som står for driften af portalen. Værktøjet skal via stilles gratis til rådighed for foreninger og borgere, der arbejder med kultur og andre netværksrelaterede projekter. Med et abonnement på Indhold af Kulturens Kontanter får brugerne adgang til alle væsentlige og relevante fonde og støttemuligheder, og herudover kan værktøjet også bruges til organisering og projektstyring m.m. Meningen er, at give borgere, institutioner og foreninger bedre muligheder for at skabe flere og bedre projekter i bydelen Amager Vest. Arbejdsgruppen for kultur & fritid vil evaluere, om værktøjet har den ønskede effekt. LØSNING At lokaludvalget taget stilling til forslaget fra Niels Balling. ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 17

19 Lokaludvalget besluttede at bevilge kr. til køb af abonnement på et it-værktøj, der skal hjælpe bydelens borgere med organisering, projektstyring og fundraising af projekter. Lokaludvalget stiller således via hjemmesiden 50 abonnementer gratis til rådighed for initiativtagere til lokale projekter. 18

20 11. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet 2011 ( ) Lokaludvalget skal uddele dets pris, Skulderklappet, til en af de 3 indstillede kandidater. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget vedtager at give Skulderklappet til en af de 3 kandidater, der er indstillet til prisen af Skulderklappets ad-hoc arbejdsgruppe, på baggrund af de indsendte nomineringer. PROBLEMSTILLING På lokaludvalgsmødet d. 15. juni 2010 blev det vedtaget at indstifte den årlige pris Skulderklappet. Prisen skal tildeles en person, forening, organisation eller en offentlig eller privat virksomhed, der i særlig grad har bidraget til at skabe netværk imellem bydelens borgere og dermed også har været med til at gøre Amager Vest til et godt sted at bo for alle. Prisen skal øremærkes til at gå til prisvinderens fortsatte arbejde. På lokaludvalgsmødet d.16. august blev det besluttet at prisen i 2011 skal udgøre kr. Der blev samtidig afsat kr. til annoncering. Sekretariatet har annonceret for prisen i de lokale medier samt på hjemmeside m.v. og har modtaget nomineringer på 8 kandidater, der virker indenfor lokaludvalgets område. Derudover har sekretariatet modtaget nomineringer af 5 kandidater, der har virke udenfor lokaludvalgets område. Lokaludvalgets ad hoc-arbejdsgruppe har på sit møde d. 2. december udpeget 3 kandidater til afstemning ved lokaludvalgsmødet. Arbejdsgruppen henholder sig til borgernes begrundelser for nomineringerne. Følgende 3 kandidater indstilles (ikke prioriteret rækkefølge): Ørestad Avis v. Lars Greir. Enstemmigt indstillet. Borgernes begrundelser: Ørestad Avis er igennem 5 år blevet drevet frivilligt af Lars Greir. Avisen binder bydelen sammen og bidrager til bydelens identitetsskabelse. Lars Greir, som ildsjæl, fortjener et skulderklap for sit utrættelige arbejde med Ørestad Avis. Bybi/Væksthuset: Enstemmigt indstillet. 19

21 Borgernes begrundelser: Det er et bæredygtigt, naturligt og vigtigt projekt, der hjælper bymiljøet og forskønner omgivelserne for alle. Det er innovativt i ét og samme projekt at skabe naturforbedring og løfte områdets socialt udsatte. Marianne Falk Orby med fire stemmer: Kresten Thomsen, Kim Henriksen, Isak Korn og Birte Illemann. Imod: Margit Møldrup. Borgernes begrundelser: Hun har og gør stadig et kæmpe stort frivilligt arbejde for beboerne i Urban Planen. Hun tager masser af initiativer og er dybt engageret i at gøre hverdagen endnu bedre for alle beboerne. Hun har formået at tiltrække projektmidler til området. LØSNING At lokaludvalget vedtager at give Skulderklappet til en af de 3 kandidater, der er indstillet til prisen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da beløbet allerede er vedtaget ved lokaludvalgsmødet d.16. august. BILAG Indstillinger fra borgerne Første afstemningsrunde forløb således: Marianne Falk Orby: 2 stemmer. Ørestad Avis: 7 stemmer. Bybi på Sundholm: 9 stemmer. Da der således ikke var mere end 50% af stemmerne til én af kandidaterne, skulle der foretages en anden afstemningsrunde blandt de to kandidater, der modtog flest stemmer i første afstemningsrunde. Anden afstemningsrunde forløb således: Ørestad Avis: 9 stemmer. Bybi på Sundholm: 9 stemmer. Da der således var stemmelighed, blev der stillet forslag om at dele prisen på kr. imellem de to kandidater. Begge kandidater ville dermed modtage kr. Forslaget kom til afstemning: 20

22 For: For: Jan Ejbjerg, Ole Ullby, Anders Bo Nielsen, Berit Bro, Eleonora Lewandowski, André Just Vedgren, Fini Sickinger, Lars Rimfalk Jensen, Niels Balling, Erhardt Franzen, Birthe Illemann, Hans-Henrik Sass Mønsted, Preben Poulsen, Margit Møldrup, Arne Mikkelsen, Isak Korn, Tom Fuglevig. Imod: 0 Blank: Arne Bjørn Nielsen. Med stemmetallet vedtog udvalget således, at lokaludvalgets pris, Årets Skulderklap 2011, skulle deles mellem Ørestad Avis og Bybi på Sundholm. De to vindere modtager således hver kr. 21

23 12. Naboorientering vedr. 'De 5 øer' i Ørestad ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til en nabohøring vedr. projektet De 5 øer i Ørestad City. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og tager stilling til nabohøringen vedr. projektet De 5 øer i Ørestad City. PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Bydesign sendte d. 8. december 2011 projektet De 5 øer i Ørestad City til nabohøring hos Amager Vest Lokaludvalg. By & Havn har søgt om dispensation fra lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord til at etablere fem øer i kanalen langs sivegaden i Ørestad City. Der er svarfrist d. 3. januar På baggrund af den åbne projektkonkurrence Byrum for livet om Sivegaden i Ørestad City blev forslaget De 5 øer udvalgt som vinder af konkurrencen i juni Tegnestuen Open Research Team står bag forslaget. Konkurrencen, der havde til formål at tilføre nye bylivsfremmende tiltag og skabe en større sammenhæng i byrummet omkring Sivegaden, blev udskrevet af By & Havn, Grundejerforeningen Ørestad City, Vandlauget i Ørestad samt Metroselskabet. Projektet De 5 øer består i, at der etableres 5 øer på kanalen i Ørestad City langs med Sivegaden fordelt på strækningen fra Vejlands Alle til Arne Jacobsens Alle. Øerne udformes med træbeklædning og vil fungere både som opholdsrum og som broforbindelse på tværs af kanalen. Øerne vil have varierende udformning og indholdsmæssigt have forskellige temaer. Samlet set er det intentionen, at øerne kan være til glæde for beboere, erhvervsdrivende, skoleelever m.fl. og dermed understøtte bylivet i området. By & Havn har i samarbejde med de øvrige parter besluttet at arbejde videre med projektet De 5 øer og vil i en første fase realisere minimum to af de fem øer i sommeren Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet med sine grønne elementer er i overensstemmelse med lokalplanens formål om, at Ørestad skal bygges op om vand og natur og tilgodeser ønsket om at skabe et levende bymiljø i området langs Sivegaden og på kanalen, som i dag ligger ubenyttet hen. På den baggrund kan forvaltningen anbefale dispensationen. 22

24 LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til nabohøringen vedr. projektet De 5 øer i Ørestad City. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Naboorientering 'De 5 øer' i Ørestad City Lokaludvalget drøftede naboorienteringen og var enigt om, at projektet ville blive et positivt bidrag til bydelen. Dette vil blive meddelt Teknik- og Miljøforvaltningen. 23

25 13. Udpegning af to repræsentanter til tilsynsfunktion ved Kulturenheden Christianshavn - Islands Brygge ( ) Lokaludvalget skal udpege to repræsentanter til en nyoprettet tilsynsfunktion ved Kulturenheden Christianshavn Islands Brygge. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og tager stilling til henvendelsen fra Kulturenheden Christianshavn Islands Brygge. 2. At lokaludvalget udpeger to repræsentanter til at føre tilsyn med Kulturenheden Christianshavn Islands Brygges arbejde. PROBLEMSTILLING Kulturenheden Christianshavn Islands Brygge henvendte sig d. 6. december 2012 med en invitation til lokaludvalget om at udpege to repræsentanter, der kan indtræde i en tilsynsfunktion overfor Kulturenheden Christianshavn Islands Brygge. Lokaludvalget kan enten vælge at udpege repræsentanter fra lokaludvalget eller bydelen Amager Vest. Christianshavn Lokaludvalg er også inviteret til at lade sig repræsentere i tilsynsenheden. Baggrunden for henvendelsen er, at Københavns kommunes Kultur og Fritidsudvalg har truffet beslutning om at brugerne skal sikres indflydelse ved kommunens kulturinstitutioner. Brugerindflydelsen består af fire elementer, heriblandt den nyoprettede tilsynsfunktion. Tilsynsenheden skal på borgernes vegne føre tilsyn med lovligheden og rimeligheden i Kulturenhedens arbejde. Møde frekvensen forventes at være to møder årligt og tilsynet udøves på grundlag af: Enhedens budget Enhedens regnskab med eventuelle bemærkninger fra revisor/forvaltningen Summarisk redegørelse for konkrete resultater opnået i regnskabsåret Forelæggelse af klager samt enhedens besvarelse og handlinger på baggrund heraf. Klager over ansatte behandles af ledelsen. Enhedens besvarelse på høringer etc. udsendt af det politiske udvalg og Borgerrepræsentationen Arbejdet med information og inddragelse af brugerne i enhedens aktiviteter Det er lederens opgave at sikre, at kontrolenheden får forelagt ovennævnte materiale. 24

26 Lederen for Kulturenheden Christianshavn Islands Brygge, Jan Henriksen, vil i forbindelse med lokaludvalgsmødet d. 13. december være til stede i lokaludvalgets spørgetid fra for at fremlægge invitationen og svare på eventuelle spørgsmål. LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til henvendelsen fra Kulturenheden Christianshavn Islands Brygge. At lokaludvalget udpeger to repræsentanter til at føre tilsyn med Kulturenheden Christianshavn Islands Brygges arbejde. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Brev til Amager Vest Lokaludvalg ang. tilsynsfunktionen Notat om brugerinddragelsen i Kulturenheden Christianshavn Islands Brygge. Lokaludvalget var enigt om at Niels Balling og Anders Bo Nielsen skal repræsentere lokaludvalget i den nye tilsynsfunktion ved Kulturenheden Christianshavn - Islands Brygge. 25

27 14. Navngivning af pladsen ved hjørnet af Njalsgade og Ørestad Boulevard ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til Vejnavnenævnets afgørelse i forbindelse med den kommende plads ved hjørnet af Njalsgade og Ørestad Boulevard. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil foretage sig yderligere i forbindelse med navngivningen af pladsen ved hjørnet af Njalsgade og Ørestad Boulevard. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg bevilgede på sit møde d. 16. august kr. til i samarbejde med Københavns Kommunes Vejnavnenævn at afholde en navngivningskonkurrence for den kommende plads ved hjørnet af Artillerivej og Ørestads Boulevard. Vejnavnenævnet havde ikke på forhånd forpligtet sig til at anvende hverken vinderforslaget eller andre forslag fra konkurrencen. Konkurrencen blev gennemført med god inddragelse af bydelens borgere. 69 borgere havde således afgivet næsten 100 navneforslag, og en dommerkomite med repræsentanter fra lokaludvalget, Islands Brygges Lokalråd og Islands Brygges Lokalhistoriske Forening valgte navnet Lille Batteri som vinder af konkurrencen. Vindernavnet blev givet videre til Vejnavnenævnet, der d. 24. november 2011 meddelte, at det vil indstille til Teknik- og Miljøudvalget, at pladsen skal hedde Svend Aukens Plads. Hvis lokaludvalget har bemærkninger til Vejnavnenævnets indstilling, kan de sendes til nævnet senest d. 30. december LØSNING At lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil foretage sig yderligere i forbindelse med navngivningen af pladsen ved hjørnet af Njalsgade og Ørestad Boulevard. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 26

28 BILAG Høring vedr. navngivning af pladsen ved hjørnet af Njalsgade og Ørestad Boulevard Vedr. SV: Navnekonkurrence på Islands Brygge afgjort Lokaludvalget drøftede Vejnavnenævnets indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om at navngive den kommende plads ved hjørnet af Ørestad Boulevard og Njalsgade 'Svend Aukens Plads'. Lokaludvalget tog Vejnavnenævnets beslutning til efterretning. 27

29 15. Beslutning om dato for lokaludvalgets fremtidsseminar 2012 ( ) Lokaludvalget skal beslutte en dato for afholdelse af dets fremtidsseminar i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget beslutter sig for en dato at afholde dets fremtidsseminar i PROBLEMSTILLING Lokaludvalget vedtog på sit møde d. 15. november, at det også i 2012 vil afholde et fremtidsseminar med henblik på at aftale de strategiske mål for året. Det blev på mødet d. 15. november også besluttet at afholde en vejledende afstemning op til lokaludvalgsmødet d. 13. december. I alt 11 medlemmer af lokaludvalget har svaret i afstemningen, hvor det var muligt at vælge mellem datoerne 4. februar, 5. februar, 11. februar og 12. februar. Resultatet af den vejledende afstemning ser således ud: 4. februar: 10 medlemmer har mulighed for at deltage. 5. februar: 11 medlemmer har mulighed for at deltage. 11. februar: 6 medlemmer har mulighed for at deltage. 12. februar: 7 medlemmer har mulighed for at deltage. LØSNING At lokaludvalget beslutter sig for en dato at afholde dets fremtidsseminar i 2012 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 28

30 Der blev foretaget en afstemning blandt de to datoer, der i den vejledende afstemning op til lokaludvalgsmødet d. 13. december havde fået størst opbakning: Lørdag d. 4. februar: 14 stemmer. Søndag d. 5. februar: 17 stemmer. Lokaludvalget vedtog således at afholde dets fremtidsseminar 2012 søndag d. 5. februar. Forslag til emner til fremtidsseminaret kan sendes til sekretariatet på 29

31 16. Meddelelser ( ) INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. At lokaludvalget tager meddelelserne til efterretning. 1. Orientering om møde med Frivilligcenter Amager. 2. Orientering om møde med TMF vedr. den nye legeplads på Sundbyvester Plads. 3. Orientering om Musikøen Amager. 4. Høringssvar Nyt koncept for bydelsplanlægningen til orientering. 5. Støtteerklæring til fordel for Foreningen Vinterbad Bryggen. BILAG Høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. Forslag til nyt koncept for bydelsplanlægningen Referat Musikøen Amager Workshop d. 16. november 2011 Støtteerklæring Vinterbad Bryggen Lars Rimfalk Jensen orienterede om mødet med Frivilligcenter Amager. Preben Poulsen orienterede om mødet med Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. den nye legeplads på Sundbyvester Plads. Niels Balling orienterede om Musikøen Amager. Herudover orienterede Lars Rimfalk Jensen om Mødeforum d. 12. december. Arne Mikkelsen orienterede om status på haveprojektet ved Under Elmene, der efter den reviderede tidsplan skal åbne til april Tom Fuglevig takkede på vegne af Sundbyernes Handelsforening for støtten til juleudsmykningen på Amagerbrogade. Erhardt Franzen orienterede om et møde i Sundbyernes Grundejerforening d. 21. november, hvor de lokale problemer med afledning af regnvand var blevet drøftet med Københavns Kommune. Alle meddelelser blev taget til efterretning. 30

32 17. Eventuelt ( ) Der var intet til eventuelt. 31

33 18. Afslutning ( ) Mødet sluttede kl

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369)

for mødet den 14.12.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 5. Ansøgning: Hvervekampagne for Urbanplanens Natteravne (2010-174369) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-176182) 2. Uddeling af lokaludvalgets pris Skulderklappet (2010-179126) 3. Ansøgning: Borgerdialog-panel

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 20.08.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0181514) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler august 2013 (2012-170359) 2 3.

Læs mere

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.11.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-149937) 2. Status på medlemmer og suppleanter i Amager Vest Lokaludvalg (2011-149937) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030) 2

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-5846) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-5846) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 21.10.2014, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0206656) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, oktober 2014 (2014-0206656) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 22.01.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-8244) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, januar 2013 (2012-170359) 2 3. Orientering

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 17.09.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-0195889) 1 2. Principper for uddeling af lokaludvalgets puljemidler i efteråret

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.05.2012, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-68691) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler maj 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning, genbehandling Teater

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.03.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-46679) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 19.05.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0112193) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, maj 2015 (2015-0112193) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 16.04.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-63773) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-109363) 2. Udtræden af Amager Vest Lokaludvalg (2011-113092) 3. Principbeslutning om bevilling af puljemidler

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

for mødet den 17.05.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 17.05.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-64646) 2. Ansøgning: Keep up good spirit (2011-57829) 3. Ansøgning: Urban Festival (Filmproduktion) 2011

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71890) 2. Præsentation af Planstrategi 2010 - Grøn vækst og livskvalitet (2010-73343) 3. Ansøgning Markedsdag

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 22.10.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peders Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0232530) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2013 (2013-0233030)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN for mødet den 16.12.2014, kl. 17:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0259335) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, december 2014 (2014-0259335)

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 17.02.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0038250) 1 2. Orientering om lokaludvalgets anvendelse af puljemidler i 2014 (2015-0038250) 2 3. Status på

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 19.06.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-77553) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler juni 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen (2012-87003)

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-27945) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-27945) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 28. januar 2014 i Hedehuset Ruth Trier Stine Vad Johansen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag. Liste over høringssvar:

Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag. Liste over høringssvar: Bilag 2 høringssvar og øvrige forslag Liste over høringssvar: Dato Navn 18.8.2017 Amager Vest Lokaludvalg 31.8.2017 Christianshavns Lokaludvalg 4.9.2015 Indre By Lokaludvalg 19.9.2017 Realdania By og Byg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 17.03.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0067037) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, marts 2015 (2015-0067037) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN

ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN ANSØGNING FRA BRYGGEN FOR ALLE VEDR. OPSÆTNING AF OVERSIGTSSKILTE I HAVNEPARKEN Ansøgningsskema Projektets titel: Opsætning af to oversigtsskilte i Havneparken Arrangementet: Skiltene sættes permanent

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

Orientering om ansøgning om satspuljemidler på det sociale område Orientering ved Lars Rimfalk Jensen

Orientering om ansøgning om satspuljemidler på det sociale område Orientering ved Lars Rimfalk Jensen for mødet den 19. januar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på Bydelsplanen (2009-175564) 3. Skulderklappet 2009 (2009-181394) 4. Drøftelse af håndtering af inhabilitet

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE UDEN AFBUD: LISSY OVERGAARD SVENSSON OLE MELDGAARD SPROTOKOL FRAVÆRENDE MED AFBUD: SVEND AAGE SØRENSEN SUPPLEANTEN BIRTE ILLEMANN POULSEN DELTOG BJØRN BORRE SUPPLEANTEN INGE KOBBELTVEDT DELTOG PELUMI FADAIRO SUPPLEANTEN ANNA-BELINDA FOSDAL DELTOG MARTIN

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl Rådhuset, mødelokale 1, 3. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Helle Bruhn Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 16/922 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere