Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor"

Transkript

1 Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor

2 Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig for den eventuelle brug af informationer, som er indeholdt i det følgende. De synspunkter, der kommer til udtryk i nærværende bog, står for forfatterens egen regning og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning. Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Copyright 2003 Lars Krull /Europa-Kommissionen, GD for Erhvervspolitik 3. danske udgave Forfatter: Lars Krull Redaktion: Uffe Bundgaard-Jørgensen Om at søge venturekapital 2 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

3 Forord og om forfatteren Uffe Bundgaard-Jørgensen Direktør Gate2Growth.com Forfatteren, Lars Krull, har givet Europa-Kommissionen tilladelse til at offentliggøre manuskriptet til den danske originalversion af bogen som led i Gate2Growth-initiativet. Lars Krull har været administrerende direktør for BankInvest Group og ansvarlig for it-ventureinvesteringer. Han er også formand for Dansk Venture Kapital Forening (DVCA). Det er de færreste, der som Lars Krull ved, hvad der skal til for at etablere en succesrig virksomhed. I i en alder af kun 15 år - stiftede han en af Danmarks internationale it-virksomheder, som han afhændede efter 18 års solid succes. Siden da har han beklædt topposter i it-industrien, og i 1999 blev han udnævnt til leder af BankInvest Group's afdeling for ventureinvesteringer i informationsteknologi. Han forlod BankInvest Group i juli Som tidligere erhvervsleder og professionel invest or har Lars Krull en stor erfaring inden for virksomhedsetablering, opkøb, ledelse, udfærdigelse af forretningsplaner, samarbejde med rådgivere og andre ventureaktiviteter. Flere hundrede forretningsplaner og idéer går over hans bord hvert år. Ikke alle passerer gennem nåleøjet. Det glæder os, at vi på vegne af Gate2Growth.com har fået denne mulighed for at dele Lars Krulls erfaringer og råd med en bredere europæisk offentlighed. Antwerpen/København, januar 2003 Om at søge venturekapital 3 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

4 Gate2Growth-Initiativet Gate2Growth.com, der er en indfaldsport til netværk af investorer, eksperter i virksomhedsvækst og tjenesteudbydere, blev søsat i Der er tale om et stort fælleseuropæisk initiativ til fordel for iværksættere, som støttes af Europa-Kommissionen gennem dennes program "Innovation og SMVdeltagelse". Iværksættere kan på HYPERLINKwww.Gate2Growth.com finde en lang række tjenester, som kan hjælpe dem med at starte, finansiere og udvikle deres virksomhed. Målet med Gate2Growth-initiativet er at øge markedsgennemsigtigheden og forbedre europæiske iværksættere og investorers muligheder for at finde hinanden med henblik på at skabe nye europæiske vækstvirksomheder! Gate2Growth.com-portalen er også et udmærket værktøj for mange tjenesteudbydere og erhvervsfremmeorganisationer over hele Europa, som bistår iværksættere med at opbygge deres virksomhed. Netstedet www. Gate2Growth.com tilbyder iværksættere en række nyttige tjenester, herunder et privat arbejdsområde på internettet, kaldet "data room", og mulighed for at tjekke, om en forretningsplan er fyldestgørende, inden den præsenteres for investorer. Netstedet omfatter endvidere en internetbaseret matchningstjeneste, hvor projektprofilen matches med investorprofiler fra Gate2Growth-databasen. Gate2Growth-initiativet inkluderer iværksætterworkshopper, boot camps for iværksættere og andre relevante arrangementer. Man vil finde anvisninger om, hvorledes man løser mange af de problemer og udfordringer, som er nævnt i Lars Krulls indslag på Gate2Growth.comnetstedet, og man kan teste investorparatheden via Gate2Growthdiagnosetjenesterne. Men man er også yderst velkommen til at udfordre os og vores tjenester, som Lars Krull gør det visse steder i denne bog. Yderligere oplysninger findes på adressen Om at søge venturekapital 4 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

5 Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Forord ved forfatteren Lars Krull Som ventureinvestor bliver man ofte konfronteret med spørgsmål om, hvad der adskiller den gode forretningsidé fra den dårlige, og ikke mindst, hvad der gør, at nogle forretningsidéer får investors velsignelse, mens andre ikke gør. I hverdagen er der sjældent tid til at besvare disse spørgsmål indgående. Denne bog er bl.a. skrevet for at imødekomme denne mangel. Hensigten med bogen er at give et indblik i tankegangen hos en ventureinvestor, når han skal vurdere en forretningsidé og i sidste ende afgøre, om der skal investeres kapital i en virksomhed. I den egenskab er bogen for det første henvendt til de mange iværksættere, der går med en forretningsidé i hovedet, og som har overvejet at søge venturekapital, men som mangler vejledninger i præmisserne for ansøgning. Også for de iværksættere, der ikke vil søge venturekapital, kan der være råd at hente. For det andet kan bogen også ses som en diskussion af de forudsætninger, der ligger til grund for et bæredygtigt forretningskoncept set med en ventureinvestors øjne. Som sådan henvender bogen sig også til alle andre med interesse for ventureområdet, dvs. advokater, revisorer, forretningsfolk, banker og andre rådgivere. Alle får forhåbentlig glæde af indholdet. God fornøjelse! Lars Krull, København, januar 2003 Om at søge venturekapital 5 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

6 Indholdsfortegnelse Kapitel Hvorfor venturekapital og hvornår?... 7 Hvem kan søge venturekapital?... 7 Hvad kan du forvente af en ventureinvestor?... 8 Venturekapital på forskellige udviklingsstadier... 9 En lærerig periode Kapitel Ventureinvestorens dagsorden De tre nøgleord Ledelse Strukturering af ledelsen, ejerandele og forventninger Ledelse i balance Erfaring en nødvendighed? Ledelsen suppleres Varige fordele Hvor skal pengene komme fra? Kunderne selvfølgelig! Branchen og konkurrenterne Uniqueness og kampen om markedsandele Kronen på værket: Indtjeningen Hvad bør du selv sørge for? Kapitel Forretningsplanen Virksomheds- og projektbeskrivelse Ventureinvestorens rolle Markedsbeskrivelse Ledelsesbeskrivelse Økonomiske nøgledata Sammenfatning Dokumentation og troværdighed Hjælp udefra Kapitel Præsentation af din idé KISS-princippet Venturearrangementer Kontaktprocedure Præsentationsmøder Fortrolighedserklæringer Amindelige huskeregler og "dødssynder" Kapitel Venturekapital Kapitalisering Investeringsstrategi og -størrelse Udviklingsstadier I-TecNet: et mødested for ventureinvestorer, der er interesseret i at investere i ny teknologi Hvorledes kan iværksættere rejse I-TecNet-venturekapital? Kontakt til venturekapitalinvestorer: den praktiske vej Om at søge venturekapital 6 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

7 Kapitel 1 Hvorfor venturekapital og hvornår? Det at skabe vækst kræver kapital. Ofte rigtig meget kapital. Men hvis du ikke selv har nærmest ubegrænsede midler til rådighed fra opsparing, familie og venner, hvad gør du så, når du bare har den perfekte forretningsidé, som du ønsker at realisere? For nogle kan det være en løsning at søge venturekapital. Venturekapital er risikovillig kapital, der investeres i din virksomhed eller forretningsidé af professionelle investorer med en ejerandel i virksomheden som modydelse. En ventureinvestor går efter at opnå et betydeligt højere afkast på sine investeringer, end hvad der er normen i almindelig porteføljepleje. Til forskel fra mange andre investortyper, investerer ventureinvestoren gerne i starten af en virksomheds livsforløb, hvor de konkrete vækstresultater stadig mangler, for derved at opnå det størst mulige afkast på sigt. Men venturekapital er mere end blot penge. Det er et samarbejde mellem dig og venturekapitalfirmaet med det fælles mål, at få din virksomhed til at vokse hurtigt, så du kan høste frugterne af din forretningsidé. Mange store virksomheder blev oprindelig finansieret gennem venturekapital, den gang Walter Wriston deres forretningskoncepter blot var skitser på tegnebrættet. Det gælder f.eks. Microsoft, Lexmark, Compaq, Sun, Intel, Amgen, Genentech, men der kan nævnes utallige andre. Venturekapitalmarkedet har længe virket meget effektivt i Nordamerika til fordel for både erhvervslivet og investorerne, mens det europæiske venturekapitalmarked fortsat er i sin vorden. Hvem kan søge venturekapital? Penge går derhen, hvor der er brug for dem, og bliver der, hvor de bliver behandlet bedst. Virksomheder, der er oplagte kandidater til venturekapital, har én ting til fælles: De har en indlysende mulighed for at blive seriøse spillere på hvert deres marked i en fart, og de opererer inden for områder med høj værdifastsættelse, f.eks. vækstmarkeder og bioteknologi. Sagt med andre ord: Hvis din virksomhed befinder sig på et vækstmarked, og/eller hvis din forretningsidé er så god, at den giver udsigt til høj vækst og samtidig mulighed for et højt afkast til en eventuel investor så er din virksomhed en kandidat til venturekapital. Om at søge venturekapital 7 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

8 At opfylde vækstkriterier kan imidlertid være svært nok i sig selv. De fleste venturekapitalfirmaer vil gerne have et afkast på over 50 % på sigt, dvs. inden for 5-8 år, som er den normale investeringshorisont for venturekapital. Kan din virksomhed ikke levere dette afkast inden for tidshorisonten, er en ventureinvestor ofte ikke interesseret. Så bliver investeringsrisikoen for stor i forhold til afkastpotentialet, og så må du i stedet søge finansiering andetsteds. Til gengæld kan venturekapitalen være lige præcis den energiindsprøjtning, der får en god forretningsidé til at flyve. Når blot vækstkriteriet er opfyldt, er der i princippet ingen grænser for, hvem der kan søge venturekapital. Og dog... Venturekapital er "smart money", der ikke alene kigger på kortsigtet afkast, men også på de langsigtede muligheder og udsigten til at skabe vækst i fællesskab med dig. En ventureinvestors styrke er kombinationen af viden og kapital. Hvis du blot er på udkig efter kapital, f.eks. fordi en bank har sagt nej til at yde dig et lån uden sikkerhed, så skal du ikke søge videre hos en ventureinvestor. Det bliver du kun skuffet af. For ventureinvestoren ligger udfordringen netop i at udvikle din virksomhed til en succeshistorie i samarbejde med dig. Hvad kan du forvente af en ventureinvestor? En af de væsentligste fordele ved venturekapital er, at denne form for finansiering understøtter hurtig vækst og forandring. Som iværksætter har du naturligvis altid mulighed for at vælge en langsommere strategi, hvor du udvikler virksomheden i takt med en stigende indtjening, men så løber du også en risiko for at blive "kørt over" at andre høster gevinsten før dig. Det er specielt en risiko, hvis du befinder dig på et marked i voldsom vækst. Ligesom med alle andre samarbejdspartnere er der stor forskel på ventureinvestorer. De fleste ventureinvestorer investerer i reglen under 1 mio. EUR, mens kun ca. 30 % foretrækker at investere over 2 mio. EUR. Endnu færre ønsker at investere større beløb. Man vil dog finde ventureinvestorer, der er parat til at investere over 5 mio. EUR i projekter med en "proven track record". Ud over kapitalen er det vigtigt, at du finder en ventureinvestor, der kan tilbyde det, du har behov for for at udvikle din virksomhed. Ventureinvestorernes tilbud er som regel svære at sammenligne. En ting, du bør vælge efter, er, hvilken ventureinvestor der kan hjælpe dig til at gøre din virksomhed mest markedsegnet. Hvis din virksomhed bliver god på sit marked, bliver den med tiden også værdifuld. Om at søge venturekapital 8 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

9 Venturekapital er som tidligere nævnt en kombination af penge og viden. Der findes ganske vist ventureinvestorer, der blot stiller op med kapital, og ellers bare fungerer som passive kontrollanter, men de er få. De fleste ventureinvestorer går kun ind i virksomheder, som de føler, de kan være med til at udvikle. De ønsker indflydelse, men er samtidig meget villige til og interesserede i at assistere virksomheden og støtte dens udvikling, f.eks. gennem bestyrelsesposter, tilførelse af ledelse, introduktion af netværkskontakter, kreditaftaler, rådgivning osv. En god ventureinvestor arbejder med ledelsen og er ikke blot en kontrollant, der holder øje med sin investering. Han er en aktiv deltager i værdiskabelsen i virksomheden til glæde for dig og dine partnere. Som iværksætter har du ikke brug for kontrollanter, men snarere for erfarne personer, du kan sparre med, og som er villige til at dele deres netværk og viden med dig. Når kapitalen er investeret, har du også ret til at forvente, at din ventureinvestor udfylder den rolle, I har aftalt. En ventureinvestor kan f.eks. bidrage med: Fremskaffelse af opstartskapital. Sammensætning af en god og balanceret bestyrelse. Rekruttering af nye ledere og nøglemedarbejdere. Hjælp med kapitalfremskaffelse i senere udviklingsfaser. Strategisk og taktisk sparring. Opkøb af konkurrenter. Internationalisering af virksomheden forud for en planlagt børsnotering. Exitrådgivning (afvikling af samarbejdet, når tiden er til det). Konkurrentovervågning. Restrukturering af en virksomhed efter en fejlslagen strategi. Mine egne ventureaktiviteter har dækket alle ovennævnte elementer. I mange tilfælde er vi også forholdsvis fokuserede på at aftale exitscenariet, dvs. hvordan samarbejdet på sigt afvikles til alles tilfredshed. Det gælder uanset om målet er en børsnotering eller blot et vækstmål. Vi foretrækker ofte at starte med en relativ stor ejerandel, og når så investeringen beviser sin værdi, får du gradvist andelen tilbage. For os er det vigtigt, at vi i vores fælles projekt løbende har en gulerod hængende foran os. Venturekapital på forskellige udviklingsstadier Set i forhold til udviklingsstadier skelner man groft set mellem tre typer af kapitaltilførsel: Early stage eller in kubation. Ventureinvestorer i dette segment fokuserer på at starte virksomhederne op helt fra bunden og tilføre dem, hvad der populært kaldes seedkapital. Udviklingskapitaltilførsel. Disse ventureinvestorer fokuserer på at tilføre kapital til virksomheder, der står over for et udviklingsskift. Om at søge venturekapital 9 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

10 Strukturkapitaltilførsel. Disse strukturelle ventureinvestorer opkøber virksomheder enten ved buy-outs eller ved buy-ins med det formål at opnå kontrol med disse for efterfølgende at sikre den korrekte og mest værdifulde struktur. Kun få ventureinvestorer opererer inden for alle tre stadier. BankInvest er en af dem. Som afrunding på disse indledende bemærkninger er det vigtigt at understrege, at ingen ventureinvestor forventer, at du kan det hele selv. Men en væsentlig forudsætning for samarbejdet er, at du er villig til at lægge den energi, det fokus og de ressourcer, som det kræver at skabe en bæredygtig virksomhed, i projektet. Ventureinvestorer er vant til at løbe risici og at arbejde under usikkerhed, men alt for ofte bliver dette fortolket som en invitation til alt for løst formulerede idéer og drømme. Hvis du ikke er målrettet og bevidst om, hvor du vil hen med din virksomhed, hvordan skal en ventureinvestor så vide, hvordan han kan hjælpe dig? En ventureinvestor er din bedste motivator, men også din hårdeste konstruktive kritiker. Tilførslen af venturekapital er ikke kun en blåstempling af din virksomhed og din forretningsidé, men også af dig som samarbejdspartner. Og så er det en døråbner. Omverdenens opfattelse af en virksomhed bliver ofte helt anderledes positiv, når virksomheden får tilført venturekapital. Det betyder nemlig, at en anerkendt ventureinvestor har sagt god for dig og har besluttet at hjælpe din virksomhed på vej. Herefter er andre samarbejdspartnere ikke nær så tøvende med f.eks. at give dig kredit eller indgå andre aftaler med dig. Ventureinvestoren hjælper dig med andre ord med "at få foden inden for døren". Og når vi nu taler om kapital, er du sikkert enig i, at denne positive effekt simpelthen er ubetalelig. En lærerig periode At få tilført venturekapital er ikke kun et boost til din virksomhed, det er også indgangen til en spændende og lærerig periode. En periode, hvor du får lov til at arbejde og udvikle din virksomhed i samarbejde med de bedste rådgivere. Så hvorfor ikke prøve det? Man hører ofte forretningsdrivende sige, at hvis man ikke har prøvet at være selvstændig, mangler man simpelthen en dimension i ens liv. Dette uanset om omverdenen betragter dig som en god direktør eller en assistent. Som selvstændig får man foden under eget bord, og det er absolut værd at prøve. Uanset om du vil sælge sokker eller deltage i ventures. Der findes mange teoretikere, der har en holdning til det at drive forretning, men deres indsigt kan aldrig komme på højde med virkelighedens erfaringer. Om at søge venturekapital 10 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

11 Det at skabe, det at gøre, det at få ansvaret for mennesker, det ikke at kunne sige op i morgen er simpelthen livet. Mange tør i dag ikke tage springet til at blive selvstændig. De frygter risikoen, men glemmer samtidig glæden og friheden. Forhåbentlig tør du. Om at søge venturekapital 11 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

12 Ventureinvestorens dagsorden Kapitel 2 Al begyndelse er svær, og som iværksætter kan man nogle gange føle, at man bliver bremset af dem, der egentlig skulle hjælpe rådgivere, banker, leverandører osv. De deler ikke ens mål. Banken tænker fortrinsvis på kreditværdighed og lånerisiko, advokaten har fokus på paragrafferne, revisoren har sit hoved i regnskaberne osv. Når det kommer til visionerne for din virksomhed, er en ventureinvestor din tætteste allierede, for han har i bund og grund fuldstændig den samme ambition, som du har: At opbygge en succesfuld, fremgangsrig og forhåbentlig sejlivet virksomhed, som kan blive værdifuld. Han kigger ikke kun på detaljer, men på helheden, og han er frem for alt indstillet på at hjælpe dig til at nå dit mål og opfylde din vision. Alligevel kan det være en fordel for dig at vide mere præcist, hvilke holdninger ventureinvestorer har til en række grundlæggende forhold i ethvert forretningskoncept. Som iværksætter er det vigtigt for dig at kende ventureinvestorens tankegang, når han skal vurdere din virksomhed hans vurderingskriterier. Vi bør opfatte hinanden som investorer i det samme projekt med det samme mål. At omdanne visioner til virkelighed. De tre nøgleord Uanset hvilken ventureinvestor du henvender dig til, er der en række overvejelser, som går igen i enhver investeringsvurdering. De er uden diskussion kilden til succes eller fiasko og udgør derfor rygraden i ventureinvestorens vurdering af et forretningskoncept: Har du og dit ledelsesteam de kvaliteter, der kan gøre denne idé til en succes? Er denne idé blot en døgnflue, eller er der tale om en ægte forretningsmodel, der har en eksistensberettigelse i længere tid? Udnytter strategien en dokumenteret åbning i markedet? Kan du og dit ledelsesteam styre og forvalte pengestrømme og indtjening? Kan du og dit ledelsesteam styre og kontrollere vækst? Overvejelserne kan også samles under de tre nøgleord: ledelse, fordele og indtjening. Det gælder for enhver virksomhed, der søger venturekapital, at hvis ventureinvestoren ikke finder, at forretningskonceptet opfylder alle tre kriterier tilfredsstillende, så vil virksomheden ikke få tilført kapital. Om at søge venturekapital 12 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

13 For dig som iværksætter betyder det, at du lige så godt fra starten kan indstille dig på hele tiden at vurdere din forretningsplan, din struktur, din præsentation osv. op imod et eneste spørgsmål: Lever planerne op til alle tre nøgleord? Spørgsmålet skal simpelthen styre alle dine aktiviteter, og du skal kunne nøgleordene i søvne! Det at finde sammen er en god begyndelse. At forblive sammen er et fremskridt, men at kunne arbejde sammen gennem længere tid er tegn på succes. Henry Ford Inden du præsenterer din idé, må du altså tænke igennem, hvem der skal lede virksomheden, om virksomheden opfylder en funktion på markedet, og hvad der skal skabe indtjeningen. Hertil kommer et praktisk spørgsmål, som de fleste har tendens til at overse, nemlig hvordan du har tænkt dig at slå igennem på markedet samtidig med, at virksomheden skal drives. Hvordan kommer båden i vandet? Det sidste kaldes populært med et låneord fra engelsk "execution" (gennemførelse). Alle disse ting er områder, ventureinvestoren gransker nøje. For at komme i gang kan det være en god idé at prøve at forestille dig den barske hverdag, når idéen først er søsat. Det kan være ganske udmærket at "bekymre" sig lidt på forhånd. Det får ofte en til at se på verden med mere realistiske øjne. Du kan f.eks. stille dig selv nogle helt basale suppleringsspørgsmål: Hvor stort er det totale potentielle marked for mit produkt/min virksomhed? Hvor skal min omsætning komme fra? Hvordan med udgifter, hvilke er de største, og er de rimelige? Kommer virksomheden til at tjene penge - hvornår? Hvordan vil pengestrømmene se ud? Hvis du ikke selv kan give klare svar på spørgsmålene, så er din idé måske ikke bæredygtig nok endnu. Det er vigtigt at understrege, at enhver forretningsidé altid er under stadig udvikling. Det ved en ventureinvestor godt. Det er sjældent, at man ved alt eller kan overskue alle konsekvenser fra dag 1, og derfor er det vigtigt løbende at gennemtænke din plan og udfordre dit forretningskoncept. Hvis ikke du gør det, gør ventureinvestoren det med garanti for dig, men det er en risikabel måde at starte et samarbejde på. Du skal jo helst på forhånd være så sikker på et ja som muligt. Ledelse Det er ikke en tilfældighed, at ledelse står som det første nøgleord på listen. Når en ventureinvestor skal vurdere et oplæg, er ledelse et af de parametre, han lægger allermest vægt på, og derfor er der også her brugt mange linjer på at beskrive holdningerne til ledelse. Det er absolut ikke ligegyldigt, hvilken ledelse en virksomhed stiller med hos en ventureinve- Om at søge venturekapital 13 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

14 stor, og det er der naturligvis en grund til.mange siger, at det mest værdifulde i en virksomhed går hjem til fyraften. Det er i hvert fald et korrekt udsagn, når vi taler om vidensbaserede virksomheder, men det er i særlig grad rigtigt, når vi taler ledelse. I små og mellemstore virksomheder arbejder man nært sammen omkring mange problemstillinger, og i sidste ende er det jo menneskene bag, der tager beslutningerne. Har du fået sammensat dit ledelsesteam optimalt, kan der ske underværker, ligesom en forkert besætning kan være en katastrofe for virksomheden. Ventureinvestoren ved, at jo bedre ledelse, jo større er sandsynligheden for, at vi har en vindervirksomhed. Hvad er så en god ledelse? Det er der uden tvivl lige så mange bud på, som der er virksomheder, men der er specielt fem problemstillinger, som en ventureinvestor har fokus på. Dem må du som entreprenør forholde dig til, når du sammensætter dit team. Når en ventureinvestor kigger ned over ledelsesbeskrivelsen, ser han efter: Er teamet i balance? Er der erfaring (nok)? Er der dokumentation for, at de kan gennemføre planen? Er der tegn på, at de har og fortsat kan arbejde hårdt og målrettet? Har de tidligere haft succes? Det kan lyde som en slidt floskel, men at få succes med en virksomhed er simpelthen at have de rigtige folk på det rette sted. Det gælder mere end nogen andre steder i vækstbrancher. Grundlaget for en kapitaltilførsel er, at ventureinvestoren tror på, at de mennesker, der står ved roret, har tilstrækkeligt kaliber til at gennemføre forretningsplanen. Tiltro til ledelsen er alfa omega. Strukturering af ledelsen, ejerandele og forventninger Hvis du ikke er alene om din forretningsidé, er det vigtigt, at I har overvejet grundigt, hvordan ledelsesstrukturen skal være i jeres virksomhed. I alt for mange opstartsvirksomheder er tilfældigheder årsagen til, at ledelsesgrupper bliver utilfredsstillende sammensat og ansvarsopgaverne ikke ordentligt fordelt. Når man ikke har en klar ledelsesstruktur, risikerer man at have den forkerte person på den forkerte plads, og der eksisterer i sådant et scenarie ingen nemme måder at fjerne ham igen! Mange virksomheder bliver ofte skabt af gode venner eller par, da det selvfølgelig er fristende at starte noget nyt sammen med nogen, man har tillid til, men det betyder desværre ofte også, at alle forventer at være fuldstændig ligestillede. De fleste ventureinvestorer er af den overbevisning, at gruppeledelse blot betyder, at man skal gøre tingene lige så mange gange, som der er gruppemedlemmer. Effektiv ledelse er ikke demokrati. Et skib har heller ikke mere end én kaptajn, og det samme bør også gøre sig gældende i en virksomhed. Før I starter ud, må I altså blive enige om, hvem Om at søge venturekapital 14 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

15 der har rorpinden i medgang og modgang. Ventureinvestoren forventer også, at vedkommende altid er den primære kontaktperson. I struktureringsprocessen kan det også være, at du erkender, at du selv bare ønsker at være bærer af idéen, og at der skal en anden til at lede virksomheden. Det er der absolut ingen skam i, snarere tværtimod, og det skal du endelig gøre tydeligt opmærksom på. En sådan erkendelse vil altid aftvinge stor respekt hos en ventureinvestor. Netop fordi det kan skabe så ufattelig mange problemer, hvis man bliver uenige i ledelsen, er det også vigtigt at have en klar og tydelig foruddefineret exitplan. Skulle det ske, at partnerne ikke kan blive enige om retningen for virksomheden, er man nødt til på forhånd at vide, hvordan man vil tackle situationen. Personlig splid og ærgrelse kan trække en masse gode kalorier ud af dig, ligesom det hæmmer din fremdrift væsentligt. Afklarede forventninger gælder ikke mindst, når vi taler om ejerandele. I alt for mange nye virksomheder er der ikke klare aftaler om ejerandele. Ofte er det venner, kolleger eller familiemedlemmer, der har givet gode råd på et tidligt stadie, der måske senere hen melder sig med en forventning om en (mindre) ejerandel. Og der bliver med garanti ballade og talt i krogene, hvis sådanne forventninger ikke bliver indfriet uanset om du synes, det er ret og rimeligt eller ej. Af et godt hjerte lover mange for meget på et alt for tidligt tidspunkt, og hvad der var ment som en venlig gestus rammer dem senere som en boomerang. Lugten af penge kan hurtigt udhule en virksomheds succes. Sørg for, at alle, der er involveret i virksomheden, har de samme forventninger i alle forhold, og lad være med at udstikke vage løfter om overskudsdeling og optioner/warrants. Vent med at love nogen noget, indtil der foreligger en klar plan for, hvordan medarbejdere og andre kan nyde godt af virksomhedens fremtidige succes. Problemet med lovede ejerandele, optioner, warrants o.l. er også, at det fjerner fokus fra det væsentlige. I alt for mange forretningsplaner er motivationen næsten udelukkende lagt an på optioner og ikke en god ledelse af en virksomhed. Moralen i alt det her er naturligvis, at det at udvikle et ledelsesteam til et "dream team" er en stor opgave og en løbende proces. Det er ikke en engangsforeteelse. Du ønsker selvfølgelig, at du og dit ledelsesteam forbliver samlet, og derfor må du i første omgang sørge for at udvælge dine partnere omhyggeligt, så teamet er i balance. Herefter må du arbejde aktivt på at udvikle en ledelsesstil og en kultur, der sikrer, at virksomheden hele tiden ledes visionært, men samtidig ikke mister sit operationelle fokus. Den opgave er specielt svær i vækstvirksomheder, hvor ledelsesgruppen både skal kunne fungere effektivt og samtidig skal kunne omstille sig, efterhånden som virksomhedens markedssituation betinger dette. Om at søge venturekapital 15 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

16 Ledelse i balance Det at sammensætte en ledelse i balance har gennem tiden givet mange entreprenører grå hår i hovedet. Det er lidt af en kunst. Det er helt fint, at man er flere om at løfte opgaven (det er ofte ikke tilfældet), men der er ingen fidus i at have basalt set de samme egenskaber blot i flere udgaver. De fleste ventureinvestorer er meget fokuserede på, at ledelsesmedlemmerne besidder forskellige kvaliteter. Alsidighed er en dyd.en afbalanceret ledelse gør virksomheden i stand til samlet at kunne tackle alle typer af problemstillinger. I enhver ledelse er det således vigtigt, at der er medlemmer, der både har: Visionære egenskaber (hvor bør virksomheden være på vej hen?) Salg- og markedsføringsegenskaber (hvordan sælger vi produktet?) Operationel erfaring (hvordan implementeres beslutningerne effektivt?) Disse tre egenskaber er sjældent forankret i en og samme person! Den visionære leder skaber virksomheden, men evnen til at overleve og blive solid kræver en anderledes operationel evne til at føre beslutningerne ud i livet. På samme måde nytter det ikke noget, at der ikke er nogen, der vil tage slæbet med at lave ordentlig markedsføring. God ledelse kommer af et konstant øje for, at summen af detaljer skaber en bæredygtig helhed. Det er desværre ikke ualmindeligt i nystartede virksomheder, at der kun sættes fokus på et af ovennævnte områder. Men det går bare ikke. Så vil der altid være noget, der forbliver ugjort, uanset om man har fået tilført venturekapital eller ej. En visionær chef kan måske få en ventureinvestor til at investere i virksomheden, men hvis ingen har operationel kompetence og ressourcer, kommer de sikkert aldrig til implementeringsfasen. Der er utallige eksempler på, at entreprenører er så teknologifikserede, at de helt glemmer, at virksomheden også skal sælge noget og ikke bare udvikle state of art-produkter. Erfaring en nødvendighed? Det skal ikke være en hemmelighed, at ventureinvestorer foretrækker at investere i virksomheder med mennesker, der har succeshistorier i lasten. Har du sådanne personer i dit team, er det altid et stort plus. Men selv om erfaring og dokumenteret succes altid opfattes positivt, skal du ikke fortvivle, hvis du endnu ikke har nået at skrabe erfaring sammen. Håbet er ikke ude. En god ledelse hviler i høj grad også på menneskelige kvaliteter, så når du skal beskrive din ledelse, er evnen til at få ting gjort, udholdenhed og arbejdsmoral mindst lige så vigtige som faglig kompetence. Ventureinvestorer søger altid efter personer, der er aktive og selv løser opgaverne, og ja, man kan ikke altid kun investere i projekter, der alene består af erfarne folk. Det ved vi godt. Men ventureinvestorer ønsker til gengæld generelt kun at investere i folk, der forstår at tage hånd om egen situation. Så vis, du er aktiv hvis du ellers er det. Om at søge venturekapital 16 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

17 Ledelsen suppleres Hvis du i dit hjerte har erkendt, at dit ledelsesteam mangler erfaring på udvalgte områder, må du skaffe den ad anden vej. En god måde at opbygge kompetence og viden på er, at du får fat i personer, der har de rigtige kvalifikationer og tilknytter dem virksomheden som supplement til ledelsen. Det kan eksempelvis være via bestyrelsesposter, men det kan også være et panel af eksterne rådgivere (advisory board), som du betjener dig af. Det kan ofte være en fordel inden for områder som jura, revision og it. Når du skal vælge rådgivere, er det en god idé at være omhyggelig med udvælgelsen af både firma og person. Du bør vælge rådgivere, der er vant til at arbejde med små virksomheder. Før du engagerer den enkelte rådgiver, kan du udmærket anmode om referencer på andre virksomheder, de/han har rådgivet i samme fase som din. De fleste nystartede virksomheder har brug for rådgivere, og det tæller positivt, hvis du selv har været i stand til at tilknytte dem. Det sender et signal til ventureinvestoren om, at du har et netværk, Management er at gøre tingene rigtigt. Lederskab at finde de rigtige ting at gøre. og du er i stand til at sælge en idé. Det er selvfølgelig ikke nemt at tiltrække de rigtige kompetencer, slet ikke hvis man er ung og ikke har et veletableret netværk. Det er ofte hårdt arbejde at vinde de rigtige mennesker for din forretningsidé. Hvis du ikke selv har fundet rådgivere eller gode bestyrelsesmedlemmer, kan du være sikker på, at ventureinvestoren kommer med gode forslag. Hvis der er tale om et aktieselskab, skal dette have en bestyrelse, og det kan være en formel og bindende måde at tilknytte rådgivere på. Ligesom det er vigtigt, at ledelsen er sammensat rigtigt, er det også uhyre vigtigt, at virksomheden har de rigtige folk siddende i bestyrelsen. Når du skal vælge folk til bestyrelsen, så kig efter folk som kan formidle og vejlede. Et godt bestyrelsesmedlem er i en ventureinvestors øjne en, som er begejstret for din grundlæggende forretningsidé, og som mener, at han kan være med til at gøre den bedre og mere værdifuld. Bestyrelsen bør, ud over specifikke faglige kompetencer, også have erfaring med områder som ledelse, finansiering eller marketing. Ligesom med ledelsesteamet skal ethvert bestyrelsesmedlem helst give bestyrelsesarbejdet en ny dimension. Dermed føler vedkommende også, at han konstant er med til at skabe mere værdi, og du sikrer, at han er engageret konstant. Desværre ser vi i det traditionelle erhvervsliv alt for mange bestyrelser, hvor ledelsens kompetence ikke bliver suppleret af bestyrelsen, og hvor bestyrelsen primært fungerer i rollen som kontrollanter. Det er ikke en rimelig måde at gøre tingene på, hverken over for aktionærer eller virksomhed. Om at søge venturekapital 17 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

18 Det gælder i øvrigt generelt for både eksterne rådgivere og bestyrelsesmedlemmer, at de skal kunne give konstruktiv sparring og være til rådighed for dig også mellem møderne! Når det drejer sig om advokater som ofte finder vej til bestyrelseslokalet er det altid værd at overveje, om de behøver være tilknyttet som bestyrelsesmedlemmer. Ikke et ondt ord om advokater, men de har heldigvis den egenskab, at man altid kan kalde på dem, når der er brug for juridisk kompetence. At have en advokat siddende i en bestyrelse alene i dennes egenskab af advokat er generelt ikke en god idé. Det understøtter som regel ikke virksomhedens driftsmål. Varige fordele Hvor vigtig ledelsen end er, er grundlaget for ethvert forretningskoncept naturligvis et salgbart produkt med en passende målgruppe. Alverdens gode idéer er ikke meget værd, hvis der ikke er nogen, der har tænkt sig at ofre penge på dem. Når en ventureinvestor skal vurdere en forretningsidé, lægger han meget vægt på, at idéen involverer varige fordele for kunden på det marked, man har tænkt sig at operere på. Dit afsætningsgrundlag skal være i orden også set over en længere tidshorisont. Nogle vil mene, at det kræver et særligt talent at se en åbning i et marked, og at succes altid vil afhænge af en vis portion held specielt hvis der er tale om meget innovative produkter men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Indgående markedskendskab er i bund og grund, hvad der gør forskellen. Jo bedre du kender dine kunder og deres adfærd, dine konkurrenter og deres produkter, jo større er sandsynligheden for, at du kan skabe varige fordele på markedet og at du kan opnå venturekapital. Generelt er det en meget god idé at lave en grundig markedsanalyse, inden du går til en ventureinvestor. Det virker selvfølgelig mere overbevisende i ansøgningssituationen, hvis du kender dit marked og dine konkurrenter ud og ind. Og så er det desuden en del af det forarbejde, som en ventureinvestor altid vil forvente, at du har i orden, inden du søger venturekapital. Et godt markedskendskab er også med til at minimere din egen risiko risikoen for at blive overrasket. Der findes ikke noget mere frustrerende end at have kastet en masse energi efter at få produktet på hylderne for blot at se det samle støv. Hvor skal pengene komme fra? Kunderne selvfølgelig! Selv om det kan virke som en forholdsvis simpel opgave, er det ofte påfaldende svært for mange entreprenører at beskrive, hvorfor kunderne egentlig skal købe deres produkter? Mange forretningskoncepter bærer præg af, at iværksætteren har stirret sig fuldstændig blind på sit eget produkts fortræffeligheder. Resultatet er, at vedkommende er totalt uimodtagelig over Om at søge venturekapital 18 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

19 for simple fakta, der taler imod en kundeefterspørgsel. Den indstilling holder aldrig hos en ventureinvestor. Husk på, at kunderne er en af de mest kritiske succesfaktorer for din virksomhed, og du er nødt til at overbevise ventureinvestoren om, at han ikke skal tvivle på, at der nok skal være købere. Når en ventureinvestor kigger ned over markedsbeskrivelsen, forventer han, at du har styr på følgende om dine (mulige) kunder: Hvem er kunderne, og hvor er de? Har de købekraft nok? Hvad er de villige til at betale for? Det er naturligvis indlysende, at du skal vide, hvor dine mulige kunder findes. Ellers kan du selvfølgelig ikke styre din markedsføring hen imod disse. Men det er mindst lige så vigtigt, at du overvejer, hvorledes du når ud til dine kunder på en omkostningsbevidst måde. Hvad købekraften angår, er det vigtigt at overveje, om folk har råd til dit produkt, og om der er nok af dem til at betale? Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at kende din kundegruppes præferencer, dvs. hvad der får dem til at sætte pris på et produkt frem for et andet. Præferencerne er særlig vigtige at kende, hvis man senere ønsker at tilbyde supplerende produkter eller ydelser. Markeder er som faldskærme. De virker kun, når de er åbne. Der kan også være andre forudsætninger for en markedssucces, som er værd at tage med i overvejelserne. Ofte vil nye virksomheder f.eks. være afhængige af nye teknologier, enten fordi de selv introducerer én, eller fordi virksomhedens udvikling og succes er afhængig af, at nye teknologier bliver accepteret og vinder udbredelse (f.eks. WAPvirksomheder). Spørgsmålet er så, hvad sandsynligheden er for, at kunderne tager teknologien til sig? W.H. Hansen I jagten på information om kunderne kan du ofte hente god hjælp i andre markedsundersøgelser, statistikker fra offentlige myndigheder eller eventuelt fra fokusgrupper. Du kan også vælge selv at betale dig til en markedsundersøgelse, men du skal passe på, at stikprøvepopulationen er fuldt repræsentativ. Som sagt er der overraskende mange, der antager, at blot de sætter et produkt i søen, så vil kunderne storme til. "Det kan enhver da sige sig selv". Det kan selvfølgelig godt være, at du har ret, men de fleste ventureinvestorer er uimodtagelige over for sådanne argumenter, medmindre du er så heldig at løbe ind i én, der netop har særkompetence på dit område. Om at søge venturekapital 19 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

20 Branchen og konkurrenterne Ligesom du er nødt til at forholde dig analytisk og realistisk til din kundegruppe, er du også nødt til at tage ordentlig højde for, hvordan eventuelle konkurrenter på markedet kunne tænkes at reagere på det område, hvor dit produkt vil konkurrere. Konkurrenter er altid et uundgåeligt onde, også selv om der er tale om et unikt produkt. Det er yderst sjældent, at du kan regne med at have markedet for dig selv. I vurderingen af branchen og de mulige konkurrenter har ventureinvestoren primært fokus på spørgsmål som: Hvilken størrelse og udbredelse har branchen? Hvem er de nærmeste konkurrenter? Hvilken "sundhedstilstand" er branchen i? Er der mulighed for opdeling? (læs: nicheproduktion) Netop fordi du er ny på et marked, skal du kende dine fjender lige så godt som dine venner. En ventureinvestor vil ofte være meget nøjeregnende med, at netop din virksomhed har de allerbedste betingelser i det segment eller den niche, hvor du skal virke. Ellers får du aldrig et ben til jorden, og så er investeringen jo spildt. Du kan også med garanti regne med, at du vil blive overvåget af dine konkurrenter, når først du er på markedet, så hvorfor ikke få et forspring ved at starte med at overvåge dem? Uniqueness og kampen om markedsandele Mange iværksættere har fejlagtigt den opfattelse, at ventureinvestorer kun er interesseret i at investere i virksomheder med unikke produkter eller en unik forretningsidé. Det er imidlertid ikke rigtigt. Jo, ventureinvestorer kan selvfølgelig godt lide at se nye idéer, og ethvert koncept skal også udskille sig fra mængden, men det er ikke det samme som, at ventureinvestorer alene investerer i "opfindervirksomheder". For en ventureinvestor kan der være lige så meget potentiale i en forretningsidé, der optimerer et eksisterende produkt, en proces eller en ydelse, som i et revolutionerende nyt tiltag. Blot vækstpotentialet er tilstrækkeligt stort. Når det er sagt, er ventureinvestorer omvendt ikke særlig glade for forretningsidéer, der blot er kopier af eksisterende koncepter, eller som på en eller anden måde ligger tæt op ad eksisterende produkter. Det gør det svært at vinde markedsandele, og det er ofte nærmest en invitation til skarpe konkurrentreaktioner. De fleste ventureinvestorer bryder sig ikke om at indgå i et alt for hårdt kapløb med konkurrenterne, da chancerne for succes minimeres kraftigt, jo flere der er om fadet. Det giver ofte heller ikke tilstrækkelig rum til at udvikle virksomheden. Især hvis dine konkurrenter er veletablerede og har store markedsandele, kan det være svært at tiltrække investorer. Selv om du netop har opfundet operativsystemet, der slår Microsoft Windows, er det nærmest usandsynligt, at en ventureinvestor vil investere på et marked, Om at søge venturekapital 20 Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Det effektive pitch deck:

Det effektive pitch deck: Det effektive pitch deck: Selv om der er utallige måder og holdninger til hvorledes et effektivt pitch deck skal se ud så viser forskning, at der er gennemgående træk for hvad der virker overfor en potentiel

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Workshop 25. august 2017

Workshop 25. august 2017 Workshop 25. august 2017 Dagsorden» Velkomst og kort præsentation rund bordet af deltagerne» Kort om Invester i Trekantområdet» Processen vedrørende kapitalfremskaffelse igennem Invester i Trekantområdet»

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Vækst, mennesker og service

Vækst, mennesker og service 1 Vækst, mennesker og service Det kan Cremans rådgivning gøre for din forretnings vækst I mere end 25 år har Cremans stifter arbejdet med virksomheders idéer, og menneskene bag dem. Hos Creman har vi,

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Personen, præsentationen tti og pengene

Personen, præsentationen tti og pengene Personen, præsentationen tti og pengene Finansieringsdagen 08 Om Mthi Mathias Ejer og direktør, Rhetorica Rådgiver vækstvirksomheder i Dansk Iværksætter Forening Medlem af tænketanken CEVEAs advisory board

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere