Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?"

Transkript

1 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen, Powered by Cycling: Panorama; Anja Puggaard, Formel M, Søren Have, PA Consulting Group; Søren Hammer, Region Hovedstaden; Stine Hagelskjær Jensen, Vejdirektoratet; Zofia Jagielska, Vejdirektoratet. Seamless travel: Fælles mobilitetsabonnement der giver fleksibelt adgang til flere transportmidler. At du med én billet får adgang til både parkering (cykel og bil), kollektivtransport, delebil, bycykel, samt info om dette. Mange organisationer skal samarbejde. Tydeliggørelse af omkostning ved transport.

2 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Henrik Friis, Arriva; Lone Billehøj, DSB; Thomas Nielsen, DTU Transport; Vibeke Forsting, COWI; Per Darger, Trafikstyrelsen. Reform af den kollektive trafik, således at ansvaret er ét sted (landsdækkende).. Centralisere administrationen af og ensrette den kollektive trafik Samlet køreplanlægning (kun én planlægningsmyndighed i Danmark for både toge og busser) Statslig investering i cykelparkering ved stationer, samt evt. pendlercykler....

3 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde:. 1: Cykel: frabringer- og pendlercykel. 2: Bedre cykelparkering ved stationer. 1 og 2: Samarbejde mellem forskellige organisationer på tværs, samt økonomi. 1: Kort sigt. 2: Kort til mellemlangt sigt.

4 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Niels Hoe, Hoe360 Consulting; Anna Thormann, Formel M; Jakob Keinicke Sørensen, Københavns Kommune Kombi-Testrejsende kampagne Kampagne hvor bilister får mulighed for at være gratis testrejsende i kollektiv trafik kombineret med lån af cykel Praktisk hvem skal gennemføre forsøget? Der mangler en organisation som skaber samarbejde og praktik Store forsøg i Sverige viser at ca. 20 % af deltagerne fortsætter efter forsøget At der er en organisation/platform der arbejder med adfærdspåvirkning (mobility management) Samarbejder mellem kommuner, trafikselskaber og arbejdspladser Kan realiseres på kort sigt, og det er billigt

5 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: 1) Cykelparkering 2) Samlede trafikselskaber inklusiv bycykelsystem 3) Socioøkonomisk gevinst ved cykling vs. udgifter på biltransport 4) Strategier/hjælp til transportskift

6 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Smart rejse - Fjerne alle små barrierer der er for kombinationsrejser fx samtænke betalingsformer - Ejerformer (delebil): Når man ikke ejer en bil, men har adgang til bil, tænker man mere smart - Optimal information om bedst mulige rejseform i forhold til behov Erfaringer fra udlandet viser stort potentiale i eksempelvis flere delebiler: Færre biler i byen, flere i den kollektive trafik, færre anlægsmidler til P-pladser. Erfaringer fra Lets Go viser, at de med relativt få virkemidler har fjernet 500 biler fra Københavns gader.

7 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Reducere transportarbejde vha. lokalisering/byudvikling/fortætning Tilgængelige byfunktioner Stationsnær intelligent byplanlægning Kommunernes administration af lokalplanarbejdet Lokalpolitik Meget stort potentiale Lovgivning & stram politisk styring Lang sigt

8 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde: Thomas Meier, Køge Kommune; Søren Englund, Trafikselskaberne i Danmark; Berit Mathiesen, Kommunernes Landsforening; Torben Lund Kudsk, FDM; Taus Bøytler, Movia Mobility Management Koordinering af planlægningen af medarbejdernes transport på virksomhedsniveau. Uvidenhed -> Behov for oplysning om effekter på miljø og sundhed. Fysisk planlægning -> bedre genveje og vilkår for cyklisme. Arbejdspladsernes motivation -> der skal være gevinster for virksomhederne... Kan udløses på kort sigt.

9 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen, Powered by Cycling: Panorama; Anja Puggaard, Formel M, Søren Have, PA Consulting Group; Søren Hammer, Region Hovedstaden; Stine Hagelskjær Jensen, Vejdirektoratet; Zofia Jagielska, Vejdirektoratet. Statsligt ansvar for cykelparkering. Staten skal tage lederskab for god parkering af cykler på knudepunkter, herunder station Park & Ride m.m. Finansiering -> mangler økonomi. Organisering -> mangler parter. Ejerskab af arealer. Bedre intermodalitet, synlighed af mulighederne, synliggørelse af at det er nødvendigt, flere personer fra bil til cykel/kollektivtrafik -> mindre udledning af CO2. Lav en pulje (ikke tidsbegrænset), samt lad staten have/tage ansvaret for parkering af cykler -> vise hvad der er rigtigt. Når organiseringen og finansieringen er på plads.

10 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde: Henrik Friis, Arriva; Lone Billehøj, DSB; Thomas Nielsen, DTU Transport; Vibeke Forsting, COWI; Per Darger, Trafikstyrelsen. Koordinering af kollektivt udbud med arealanvendelser. Koordination med intensitet af arealanvendelse, samt parkering, cykelparkering og cykelsystemer. Falder mellem stat, kommuner og trafikudbydere. P0otentiale: Bedst mulige tilbud om intermodalitet. Udnyttelse af rumlige ressourcer og kollektiv infrastruktur. Vejledning og statslige udmeldinger.

11 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde:. Holdnings- og adfærdsændring gennem information/afprøvning/sampling. Gratis vareprøve / gratis afprøvning af løsninger. Fysisk og informationsmæssig tilgængelighed. Synlighed ved effekter. Give gode oplevelser med eksisterende løsninger. Modsat effekt pga. ustabilitet/usammenhæng/ufleksibilitet. Stort Målrettet kommunikation: -Kampagne - Gode oplevelser - Vareprøvning - Info - Ændring på fysiske foranstaltninger Kort sigt.

12 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde:. 1: Afgift/beskatning af virksomhedsparkering i byområder. 2: Supercykelstier. 1: Politiske udfordringer, kan reducere mobilitet. 2: Kommunal finansiering. 1: Ekstra skatte- og afgiftsindtægter. 2: Flere cyklister. Begge på kort sigt.

13 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde: Niels Hoe, Hoe360 Consulting; Anna Thormann, Formel M; Jakob Keinicke Sørensen, Københavns Kommune 1) Test af elcykler og andre cykler (fx racercykler) 2) Møde/Firmacykler 1) At gøre det tilgængeligt for pendlere at prøve cykling, ved udlånsordninger der er gratis 2) Arbejdspladsen har cykler til udlån 1) Økonomi & drift (hvem og hvorfor?) 1) 70 % flyttes fra bil til cykel på ture der er under 5m Se Gate 21 Test en elcykel projekt forsøg i 8 kommuner og 8 hospitaler Intet tab af mobilitet og fremme af sundhed = god samfundsøkonomi At organisere på tværs af kommunerne, således at hver kommune ikke skal opfinde sit Kan realiseres på kort sigt, og er billigt i forhold til hård infrastruktur

14 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde: Frans Madsen, Vesterbro Lokaludvalg; Morten Heegaard Christensen, Københavns Kommune; Jacob Lundgaard, Københavns Kommune; Kjeld Larsen, Rådet for bæredygtig trafik; Klaus Hansen, Aalborg Kommune; Lene W Hartmann, Furesø Kommune Parkeringsafgifter Øg parkeringsafgifterne omkring stationerne og i bycentre P-afgifter er et issue hvor det er svært at ændre/øge, fordi der er så mange store interesser og vaner Ændrede/større P-afgifter vil i høj grad prioritere adfærd og give et økonomisk afkast Lovgivning På kort sigt

15 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde: Frans Madsen, Vesterbro Lokaludvalg; Morten Heegaard Christensen, Københavns Kommune; Jacob Lundgaard, Københavns Kommune; Kjeld Larsen, Rådet for bæredygtig trafik; Klaus Hansen, Aalborg Kommune; Lene W Hartmann, Furesø Kommune Indbydende og effektiv infrastruktur (cykelstier og cykelparkering) Væsentlig forbedring af cykel-infrastruktur omkring stationer og busstop, samt på større cykelstier vil fremme anvendelsen af både cykler og kombinationstransport Manglende anlægsmidler, manglende prioritering og styring Manglende styring via lokalplaner Vil være afhængig af lokalitet. Erfaringen er at etableringen af nye P-pladser medfører, at de kort tid efter er fyldt op. Furesø Kommune viser, at etablering af cykelsuperstier har øget cyklisme med tocifret % (udbud skaber efterspørgsel) Ved at planlægge og gennemføre anlægsarbejder og sikre bedre planlægningsredskaber ved nye stationer

16 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til cykel? Deltagere i gruppearbejde: Statslige incitamenter og styringsværktøjer overfor kommunerne Kommunerne er helt centrale aktører. Puljeordninger eller andre statslige styringsinstrumenter overfor kommunerne Forudsætning for at næsten alle virkemidler gennemføres. Analyse af styringsmekanismer, herunder kan der skeles til hvordan man gør i andre lande af tilsvarende karakter (reward systems). Læringen kan indgå i processen med roadmappen.

17 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til kollektiv trafik? Deltagere i gruppearbejde: Thomas Meier, Køge Kommune; Søren Englund, Trafikselskaberne i Danmark; Berit Mathiesen, Kommunernes Landsforening; Torben Lund Kudsk, FDM; Taus Bøytler, Movia Gode kollektive trafikforbindelser, især på tværs af Ringbyen Højklassenet på overfladen (+way eller letbane) med høj frekvens og god fremkommelighed. Kobling mellem bil- og kollektivtrafik -> behov for gode knudepunkter (Park & Ride). Udbygning af kollektivtrafik uden at den samlede mobilitet bliver reduceret... Mellemlangt sigt.

18 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til kollektiv trafik? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen, Powered by Cycling: Panorama; Anja Puggaard, Formel M, Søren Have, PA Consulting Group; Søren Hammer, Region Hovedstaden; Stine Hagelskjær Jensen, Vejdirektoratet; Zofia Jagielska, Vejdirektoratet. Mobilitetsplan for offentligt ansatte -> Transportministeriet går forrest. Transportministeriets, samt styrelsers, ansatte opfordres til grøn transport, og udarbejdelse af mobilitetsplaner (samt evt. hjemmearbejdsdage) Opbakning fra ledelsen. Prioritering af ressourcer. I arbejdsstyrken er ca. halvdelen offentligt ansatte -> mange opfordres struktureret og via oplysningskampagner til at benytte grøn transport. Igangsættelse af processen. Kan startes her og nu.

19 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til kollektiv trafik? Deltagere i gruppearbejde: Henrik Friis, Arriva; Lone Billehøj, DSB; Thomas Nielsen, DTU Transport; Vibeke Forsting, COWI; Per Darger, Trafikstyrelsen. Incitament struktur der præmierer brug af cykler og kollektiv transport. Bruge skattesystemet som økonomisk incitament Muligvis ikke Transportministeriets ressortområde, men SKAT s? Bruttoløns ordning. Transportfradrag øges. Skattefri opgørsel. Skattefritagelse v. cykling og pendlerkort. Skatteinstrumentet som økonomisk incitament. Mellemlangt sigt.

20 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til kollektiv trafik? Deltagere i gruppearbejde: Niels Hoe, Hoe360 Consulting; Anna Thormann, Formel M; Palle R. Jensen, RUF International; Jakob Keinicke Sørensen, Københavns Kommune. Adfærdspåvirkning ved testrejsende. Lokale forbedrede tilbud.

21 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til kollektiv trafik? Deltagere i gruppearbejde:. Bedre udnyttelse af overskudskapacitet i biler Samkørsel Private biler. Kort sigt.

22 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til kollektiv trafik? Deltagere i gruppearbejde:. 1: Fjern fradrag på biltrafik (eller gør fradraget højere på kollektiv trafik), men støt fortsat kollektiv trafik. 2: Stationsnærhed som planlægningsprincip (bytæthed). 2: Udfordring uden for større byer, politisk svært, svært at håndhæve. 2: På langt sigt skaber ændringer for kollektiv trafik færre biler. 2: Styret byudvikling.

23 Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge incitamentet til at skifte fra bil til kollektiv trafik? Deltagere i gruppearbejde: Frans Madsen, Vesterbro Lokaludvalg; Morten Heegaard Christensen, Københavns Kommune; Jacob Lundgaard, Københavns Kommune; Kjeld Larsen, Rådet for bæredygtig trafik; Klaus Hansen, Aalborg Kommune; Lene W Hartmann, Furesø Kommune Bindende planlægningsprincipper for stationer Bindende planlægningsprincipper ved stationer for bilparkering, cykelparkering, stationsnærhed, intermodalitet, realtidsinformation der sikrer at rejsen tænkes fra dør til dør Forskellige myndigheder med ansvar for stationsarealer Ved de nye knudepunkter er der unik chance for at tænke sammenhæng Flere passagerer Ved de nye knudepunkter, Ny Ellebjerg, Køge Nord, Herlev, og ved ombygning af Tietgensbro lav cykelparkering/overdækning af banegrav På både kort og mellemlang sigt

REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte?

REFERAT. Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Roadmap for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren REFERAT Dato J. nr. 6. december 2013 2013-1896 Temaarrangement: Hvad kan den kollektive trafik og cyklisme løfte? Workshoppen fandt sted

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET VELKOMMEN TIL Den nationale cykelkonference 2014 Claus Omann Jensen, borgmester, Randers Kommune Velkommen til Randers og den nationale cykelkonference.

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Konklusioner på mobilitetsworkshop 23. februar 2015

Konklusioner på mobilitetsworkshop 23. februar 2015 ST 6. marts 2015 Konklusioner på mobilitetsworkshop 23. februar 2015 Infrastruktur I 1: Undersøgelser af fremkommelighed De 3 akser skal undersøges Aalborg, Thisted, Mariager Fjord, RN Vesthimmerland RN

Læs mere

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business

Delebilisme vol. 2.0. The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Delebilisme vol. 2.0 The 100 Days Growth Challenge, DTU Executive School of Business Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Executive Summary... 4 1. Præsentation... 6 1.1. Indledning... 6 1.2. Problemformulering...

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere