Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012"

Transkript

1 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og mobilitet, hvor arbejdet for at skabe bæredygtig transport og grøn infrastruktur har særlig stor vægt. Vi vil arbejde med mobilitet i planlægningen i hele kommunen og ud over kommunegrænsen. Kommuneplan 2009 I hovedstadsområdet er trængslen steget med mere end 10 procent om året. Også i Gladsaxe oplever vi stigende trængselsproblemer. Trængselsproblemerne skal reduceres. Det skal letbanen og flere cykelstier hjælpe med til. Byrådets mål (uddrag) -Der skal etableres en letbane langs Ring 3 - Det skal gøres mere attraktivt at anvende kollektiv trafik og cykel - Fremkommelighed for busser skal sikres - Bilisternes fremkommelighed skal tilgodeses, men hensyn til at modvirke trængsel og sikre bedre fremkommelighed vægter højt

2 Mobilitetsplanlægning Forskellige motiver: - Mindske efterspørgsel efter parkeringsarealer - Mindske trængslen på vejene - Øge tilgængeligheden - Mindske den globale opvarmning - Bidrage til medarbejderes sundhed Alternativer til privatbilismen skal gøres attraktive!

3 Udfordringer Transportvalg i hverdagslivet Mobilitet er en integreret del af det moderne samfund; det er en dagligdags stræben på linje med boligforhold, arbejde og fritid. Mobilitet handler ikke kun om trafikpropper, asfalt, forsinkelser og bompenge, men også om de følelsesmæssige oplevelser mennesker får i deres hverdagslivsmobilitet. (Houben 2003/Malene Freudendal- Pedersen, Plan, By og Proces, RUC) Trend Adgang frem for ejerskab Bilen giver frihed til at man kan ændre på planerne, det kan godt være man ikke gør det, men det er vigtigt, man kan lave om på planerne i sidste øjeblik MOBILIST

4 Bedre vilkår for cykeltrafik Cykelstier & -baner -Nye stier, bredere stier, høj komfort, bedre vedligehold, høj sikkerhed - Sammenhængende og fintmasket cykelstinet - Cykelsuperstier -Sikre cykelruter gennem bymidten - Skiltning af cykelruter - Førgrønt for cyklister - Grøn bølge for cyklister - Signalprioritering for cyklister - Højresvingsbaner for cyklister -Niveaufripassage for cyklister -Fodtrin, så man ikke behøver at stå af cyklen ved lyskryds -Tællere på vejene til at motivere, skabe fællesskab, registrere Cykelparkering -Normer for cykelparkering i lokalplaner -fx for centerområder, lokale dagligvarebutikker mm. - Bedre cykelparkering ved station og andre centrale steder (overdækkede, aflåste, let tilgængelige) - Cykelcentre med fx cykelbutik, cykelværksted, luftpumper, drikkevand, musik, bagagebokse, videoovervågning, tilsyn, bevogtning og renholdelse - Gratis cykelalarmer

5 Bedre vilkår for cykeltrafik Cykel med i bus /tog/bil -Udbyg kombinationsordninger mellem cyklisme og kollektiv transport - Lej en cykelbox, så bliver det lettere/sikrere at kombinere bil og cykel Bycykler lånecykler - Bycykler fra fx motorvejsafkørsler, stationer, store P-pladser, centrale busstoppesteder - Bycykler til turister - Studentercykler -Tjenestecykler i kommunale virksomheder -Lånecykler på stationer DSB har gang i noget El-cykler -Flere el-cykler til udlån til borgerne fine resultater i Odense Park and bike -Parkér din bil og cykel resten af vejen kombineret med bycykler

6 Bedre vilkår for cykeltrafik Cykelvenlig arbejdsplads både kommune og virksomheder -Cykelfaciliteter på arbejdspladsen (bad, omklædning, beskyttet parkering, reparations muligheder mm) - Krav til virksomheder om at udarbejde transportplaner -Tilskynde til at blive certificeret som cykelvenlig arbejdsplads (ordning under DCF): cykelvenlig.dk - Flere el-cykler på arbejdspladserne - Firmacykler/pendlercykler som medarbejderne kan benytte til møder eller mellem arbejdsplads og station fx med virksomhedslogo -Gør opmærksom på, at du kan bruge din egen cykel, når du er på arbejde og få transportgodtgørelse, når du cykler til møder eller lign. i arbejdstiden -Tilmeld din virksomhed projekt Arbejde-Stationcykel

7 Information og kampagner Kampagner for cyklisme -Tilflytterkampagne, velkomstpakke med kort over gode cykelture, cykellygter m.m. -Cyklistkort, web, ruteplanlægger, mobiltjenester, skiltning -Gode kampagneslogans til at få folk til at cykle Snup cyklen og slip af med sækken - Tæt samarbejde med skoler/skolebestyrelser om at få flere forældre til at cykle med deres børn til skole/lade dem køre selv 6 veje til at påvirke adfærd 1.Aktivering viden er ikke nok, deltagerne skal ud at afprøve fx cykel, el-bil, delebil mm! 2.Involvering kampagner skal tilbyde noget, deltagerne gerne vil have 3.Relevans kampagner skal matche målgruppens behov 4.Nærhed målgruppen skal føle, at det er deres kampagne 5.Rollemodeller Vi vil gerne spejle os i andre 6.Konkurrencer der sker noget med folk, når de kan vinde noget!

8 Bedre fremkommelighed for busser Rejsetid & Fremkommelighed Busbaner, stoppesteder, lyskryds, busveje Frekvens og udbud Nye linjer Forbedre stoppesteds-og venteforhold Information Realtidsinformation, mobiltjenester, digitale afgangstavler, count down Fysisk planlægning og lokalisering Fortætning, nærhed til station/terminal Markedsføring af erhvervskortet Letbane Udnytte mulighederne for intensiv byomdannelse langs den kommende letbane

9 Park and Ride, Skovbrynet Station Mulighed for at etablere Park and Ride (pendlerparkeringsplads) på Skovbrynet Station, da pladsen ligger tæt på motorvejen og S-togsnettet.

10 Delebiler og samkørsel Delebilisme -Etablering af pakkeløsninger: Ét kort til både tog, bus, delebil, bycykel, taxa -Infrastruktur: Oprette delebils pladser ved S-tog stationer og andre trafikale knudepunkter -Oprette dedikerede p-pladser på attraktive steder i byen -Overvej at satse på delebiler, der bliver brugt af virksomheder om dagen og borgere om aftenen -Transformation fra græsrodsniveau (de mørkegrønne) til almindelige borgere (lysegrønne) - Adgang frem for ejerskab -Promovér projekt: Lej din bil ud Eksempel fra Bremen: indbyggere, medlemmer, 170 biler, 43 stationer færre parkeringspladser Besparelse på cirka mio. DKK Mål 2020: medlemmer, hvilket vil frigive ekstra parkeringspladser. Fordele ved delebiler: Man kører færre kilometer, man kører i nyere biler, der kører længere på literen, man vælger bil i forhold til, hvad man skal bruge den til. Cleardrive: udvikler en mobilitetsservice der erstatter delebilisme, taxakørsel og pendling, som vi kender det i dag. Samkørsel Gomore: softwareløsning til organisering af samkørsel mellem virksomheders medarbejdere. Godt til længere afstande fx hvis man skal på kursus i Jylland medlemmer og over 600 lift hver dag.

11 El-biler Elbiler løser ikke trængselsproblemet. Ved intelligent opladning med VE er elbiler et CO2- venligt alternativ til benzinbilen. Kommunen bør understøtte udviklingen ved at samarbejde med private aktører -blandt andet om placering af ladestationer, men også med information til borgere om mulighederne i elbiler. ChooseEV: Abonnement på netværk af ladepunkter/lademodul- intelligent opladning Samarbejde med BetterPlace

12 Transportplaner for virksomheder Gladsaxe kommune bør gå i front med transportplaner for egne arbejdspladser. - Målrettet information til medarbejderne om transportmuligheder - Organisere samkørsel - Bedre kollektiv betjening af virksomheden - Cykelfaciliteter, firmacykler, pendlercykler - Begrænsning/styring af bil-parkering - Distancearbejde -Samarbejde med flere virksomheder om mobilitetsplaner -Bruger din virksomhed sit transportbudget optimalt? Er bil, bus eller tog det klogeste valg? Vælg på bil.rejseplanen.dk Samarbejde mellem 6 virksomheder i Ballerup kommune, Lautrupparken -Mere direkte sti til bussen - Aflåst cykelparkering ved Malmparken - Bedre busforbindelser -Virksomhed købe pendlercykler til ansatte nemmere transport mellem S-tog og arbejdsplads - Shuttlebus - Samkørselsordninger Lautrupparken - Flintholm station (metro direkte til Kbh.) - Erhvervskort, så det bliver billigere for medarbejdere at bruge kollektiv transport - Bedre mulighed for hjemmearbejde

13 Parkeringspolitik Reduktion af bil-parkeringspladser Betalingsparkering P-normer Dobbeltudnyttelse, max-normer Restriktioner Tidsbegrænsninger Parkér & Rejs Stationer, p-pladser + shuttlebus Stationsnærhedsprincippet fastholdes/udbygges Maksimumsnormer for udlæg af parkering i nye områder Hyrevogne El-taxa Gøre kortere ture dyrere mens ture over cykelafstand gøres billigere Indføre fælles betalingskort for busser og taxaer Indføre fælles taxaer hvor kunderne deles om prisen Valg af bil Ladestandere til elbiler Kampagner for delebiler Gratis parkering til dele-og elbiler på alle kommunale p-pladser Rabat på p-kort til biler med lav CO2 emission

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere