Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8"

Transkript

1 N O T A T Sag nr. 16/1130 Dokumentnr /16 Pris- og lønudviklingen Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016 samt et første skøn for Skønnene for 2016 og 2017 indgår i de økonomiske forudsætninger for økonomiaften for I tabel 1 er de reviderede tal sammenholdt med tidligere skøn. Tabel 1. Pris- og lønudviklingen PL inkl. medicintilskud (generel PL) 1,0 1,0 1,7 Økonomisk vejledning ,1 1,3 Økonomisk vejledning ,5 Generel PL ekskl. sygesikring 1,1 1,2 1,8 Økonomisk vejledning ,1 1,4 Økonomisk vejledning ,5 Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 Økonomisk vejledning ,2 1,3 Økonomisk vejledning ,7 PL regional udvikling 0,5 1,1 2,6 Økonomisk vejledning ,0 2,2 Økonomisk vejledning ,0 PL anlæg 1,9 1,6 1,8 Økonomisk vejledning ,3 1,6 Økonomisk vejledning ,3 Lønudvikling 1,42 1,42 2,13 Økonomisk vejledning ,34 1,46 Økonomisk vejledning ,06 PL kun sygesikring 0,8 0,3 1,3 Økonomisk vejledning ,9 0,8 Økonomisk vejledning ,3 Vedrørende generel PL og priser: Frederik Wøhlk Tel Vedrørende løn: Rikke Rønnest Helmer-Hansen Tel

2 PL praksisområdet kun lægehjælp 1,3 0,6 1,9 Økonomisk vejledning ,3 1,0 Økonomisk vejledning ,4 Prisudvikling kun medicintilskud -0,6-0,6-0,3 Økonomisk vejledning ,1 0,3 Økonomisk vejledning ,7 Side 2 Af tabel 1 fremgår det, at PL-udviklingen for sundhedsområdet i 2015 er endeligt opgjort til 1,1 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end skønnet i juni For regional udvikling er den endelige PL-opgørelse for 2014 opgjort til 0,5 procent, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end skønnet i juni Anlægs-PL er endeligt opgjort til 1,9 procent, hvilket er 0,6 procentpoint højere end skønnet i juni For 2016 er PL-udviklingen på sundhedsområdet skønnet til 1,1 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni måned For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 1,1 procent, hvilket er 1,1 procentpoint lavere end skønnet i juni For anlæg skønnes PLudviklingen til 1,6 procent, hvilket svarer til skønnet fra juni Grundlag for skønnene Udgangspunktet for skønnene for 2015 til 2017 i denne vejledning er konjunkturvurderingen fra Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2016, samt forliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA indgået i foråret 2015, samt forlig med enkeltorganisationer. Overenskomstperioden dækker fuldt ud tidshorisonten i denne økonomiske vejledning. PL-udviklingen i 2015 Den endelige PL for sundhedsområdet er som nævnt 1,1 procent, hvilket er 0,1 procentpoint under skønnet fra juni Dette skyldes primært, at prisudviklingen i praksissektoren var lavere end forventet, hvilket igen skyldes et lavere nettoprisindeks. Den endelige PL for regional udvikling er 0,5 procent, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end skønnet i juni Dette skyldes især en lavere prisudvikling end forventet for kollektiv trafik. Den endelige PL for anlæg er 1,9 procent, hvilket er 0,6 procent højere end skønnet i juni Dette skyldes især højere prisudviklinger end forventet for anskaffelser og for entreprenør- og tjenesteydelser.

3 Tabel 2. Prisudviklingen i 2015: Sundhed Priser Skøn ØR 2015 Side 3 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 1,43 1,48 0,05 0,02 0,02 0, Brændsel -3,99-6,68-2,69-0,14-0,21-0, Køb af jord og bygninger 4,50 5,76 1,26 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,04 4,23 3,19 0,00 0,02 0, Øvrige varekøb Sygehusmedicin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,87-0,68-1,55 0,22-0,17-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,04 1,88 0,84 0,04 0,07 0, Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,58 0,08 0,68 0,71 0,03 Prisudvikling 0,83 0,44-0,39 Tabel 3. Prisudviklingen i 2015: Regional udvikling Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 1,43 1,48 0,05 0,00 0,00 0, Brændsel -3,99-6,68-2,69-0,02-0,02-0, Køb af jord og bygninger 4,50 5,76 1,26 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,04 4,23 3,19 0,00 0,00 0, Øvrige varekøb 0,87-0,68-1,55 0,07-0,03-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,04 1,88 0,84 0,02 0,05 0, Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,58 0,08 0,45 0,48 0, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 0,55-0,48-1,03 0,32-0,29-0,62 Prisudvikling 0,86 0,18-0,68 Tabel 4. Prisudviklingen i 2015: Anlæg Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 1,43 1,48 0,05 0,00 0,00 0, Brændsel -3,99-6,68-2,69-0,01-0,01-0, Køb af jord og bygninger 4,50 5,76 1,26 0,17 0,19 0, Anskaffelser 1,04 4,23 3,19 0,08 0,26 0, Øvrige varekøb 0,87-0,68-1,55 0,03-0,02-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,04 1,88 0,84 0,61 1,10 0, Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,58 0,08 0,38 0,45 0,07 Prisudvikling 1,27 1,96 0,69 Lønudviklingen 2015 Lønudviklingen i 2015 er baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

4 I 2015 er der, som det fremgår af tabel 5, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april 2015 på 0,96 pct. og pr. 1. oktober 2015 på 0,35 pct.. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2015 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger. Side 4 Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. april 2015 afsat 0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø, men som beregningsteknisk vil være et engangsbeløb, idet der pr. 1. januar 2016 tilsvarende er afsat -0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø. Derudover er der pr. 1. april 2015 afsat 0,01 pct. til andre omkostninger, som vedrører udvidelse af øremærket forældreorlov til fædre og forbedring af ret til fravær ved barns hospitalsindlæggelse. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 er endelig opgjort til -0,13 pct., hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning i 2015 kan opgøres til 1,34 pct., inkl. overhæng fra 2014 på 0,54 pct. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 skønnet til 0,24 pct. Den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 er således faldet i forhold til skønnet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret Baggrunden herfor skal findes i både den regionale og private lønudvikling. Den faktiske regionale lønudvikling har været højere (positiv reststigning) end forventet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret 2015 samtidig med at den faktiske private lønudvikling har været lavere end forventet og forudsat i de seneste offentliggjorte Økonomiske Redegørelser. Den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2015 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15. Tabel 5. Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,96 0,35 Organisationsmidler Psykisk arbejdsmiljø 0,02 Andre omkostninger 0,01 ATP forhøjelse Reguleringsordning -0,13 I alt 0,00 0,99 0,22 Budgetvirkning i 2015 eksklusiv overhæng fra 2014 i pct. = 0,80 Overhæng fra 2014 i pct. = 0,54 Budgetvirkning i alt i 2015 i pct. = 1,34

5 Det skal bemærkes, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev beregnet en række provenuer (ATP, gruppeliv, åremål mv.), som alt efter type og aftalt anvendelse ved de respektive organisationsforhandlinger i varierende omfang er blevet opkrævet i regionerne. Der blev udsendt en særskilt skrivelse om håndteringen af provenuerne i forbindelse med den konkrete opkrævning. Håndteringen af provenuerne vil ikke have særskilt budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne allerede indgår i den generelle pris- og lønfremskrivning. Side 5 PL-udviklingen i 2016 For 2016 er PL-udviklingen på sundhedsområdet skønnet til 1,1 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni måned Cirka to tredjedele af faldet skyldes en lavere prisudvikling end forventet. For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 1,1 procent, hvilket er 1,1 procentpoint lavere end skønnet i juni Det skyldes næsten udelukkende, at prisudviklingen har været lavere end forventet i juni For anlæg skønnes PL-udviklingen til 1,6 procent, hvilket svarer til skønnet fra juni Priser i 2016 Prisskønnene for 2016 har i forhold til skønnene fra juni 2015 udviklet sig både i opadgående og nedadgående retning. Prisudviklingen vedrørende fødevarer, brændsel, køb af jord og bygninger, øvrige varekøb samt tilskud til kollektiv trafik er blevet nedjusteret, mens prisudviklingen vedrørende øvrige tjenesteydelser er blevet opjusteret. Endelig er prisskønnene for entreprenør- og håndværksydelser samt anskaffelser uændrede. Udviklingen betyder, at der kan være forskellig påvirkning af enkeltområderne. Eksempelvis er indekset for regional udvikling særligt påvirkeligt af omkostningsindekset for kollektiv trafik, der er blevet nedjusteret fra 3,2 til 0,6 procent.

6 Tabel 6. Prisudviklingen i 2016: Sundhed Side 6 Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 2,00-0,40-2,40 0,03-0,01-0, Brændsel 3,67-1,92-5,59 0,13-0,06-0, Køb af jord og bygninger 4,50 4,00-0,50 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,49 1,49 0,00 0,01 0,01 0, Øvrige varekøb Sygehusmedicin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,82-0,42-1,24 0,21-0,11-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,49 1,49 0,00 0,05 0,05 0, Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,85 0,25 0,72 0,83 0,11 Prisudvikling 1,15 0,72-0,43 Tabel 7. Prisudviklingen i 2016: Regional udvikling Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 2,00-0,40-2,40 0,00 0,00 0, Brændsel 3,67-1,92-5,59 0,01-0,01-0, Køb af jord og bygninger 4,50 4,00-0,50 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,49 1,49 0,00 0,00 0,00 0, Øvrige varekøb 0,82-0,42-1,24 0,07-0,02-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,49 1,49 0,00 0,04 0,04 0, Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,85 0,25 0,48 0,57 0, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 3,18 0,62-2,56 1,87 0,38-1,49 Prisudvikling 2,47 0,95-1,51 Tabel 8. Prisudviklingen i 2016: Anlæg Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 2,00-0,40-2,40 0,00 0,00 0, Brændsel 3,67-1,92-5,59 0,01 0,00-0, Køb af jord og bygninger 4,50 4,00-0,50 0,17 0,13-0, Anskaffelser 1,49 1,49 0,00 0,12 0,09-0, Øvrige varekøb 0,82-0,42-1,24 0,03-0,01-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,49 1,49 0,00 0,88 0,87-0, Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,85 0,25 0,41 0,52 0,12 Prisudvikling 1,62 1,60-0,01 Skøn for lønudviklingen 2016 Skønnet for lønudviklingen i 2016 er ligeledes baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

7 I 2016 er der, som det fremgår af tabel 9, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2016 på 0,50 pct. og pr. 1. oktober 2016 på 1,00 pct.. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2016 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger. Side 7 Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. januar 2016 afsat 0,02 pct. til forhøjelse af ATP-satserne, pr. 1. januar 2016 afsat -0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø, pr. 1. april 2016 afsat 0,40 pct. til organisationsforhandlingerne og pr. 1. april 2016 afsat 0,02 pct. til andre omkostninger. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 er endelig opgjort til -0,27, hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning for 2016 kan opgøres til 1,41. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der aftalt en suspension af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016, såfremt udmøntningen blev positiv. Skyggeberegningen af skønnet for reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 var i forbindelse med OK-15 på 0,26 pct. Udmøntningen fra reguleringsordningen/privatlønsværnet pr. 1. oktober 2016 har således ændret sig fra 0,26 pct. til -0,27 pct. Den primære forklaring på faldet i den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 er en noget lavere faktisk privat lønudvikling end forventet og forudsat i Økonomisk Redegørelse. Den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2016 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15. Der tages fra og med 2016 hensyn til, at de aftalte generelle lønstigninger gives i indgangsniveauet for overenskomstperioden dvs. for OK-15 i marts 2015 niveau. Aftalte generelle lønstigninger i 2016 har således en lidt lavere værdi målt i aktuelt 2016 lønniveau. Dette sænker alt andet lige lønskønnet i 2016 en anelse og dermed i sidste ende budgetvirkningen i 2016, jf. tabel 9.

8 Tabel 9. Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,50 1,00 Organisationsmidler 0,40 Psykisk arbejdsmiljø -0,02 Andre omkostninger 0,02 ATP forhøjelse 0,02 Reguleringsordning -0,27 I alt 0,50 0,42 0,73 Budgetvirkning i 2016 eksklusiv overhæng fra 2015 i pct. = 1,00 Overhæng fra 2015 i pct. = 0,41 Budgetvirkning i alt i 2016 i pct. = 1,41 Budgetvirkning i alt i 2016 (korrigeret for aktuelt lønniveau) i alt i pct. = 1,39 Side 8 Prisudviklingen i 2017 For 2017 skønnes PL-udviklingen for sundhed til 1,8 procent, PLudviklingen for regional udvikling til 2,6 procent og PL-udviklingen for anlæg til 1,8 procent. PL-skønnet for sundhedsområdet er baseret på en prisudvikling på 1,2 procent, en prisudvikling for praksissektoren på 1,9 procent samt en lønudvikling på 2,13 procent. For regional udvikling er prisudviklingen skønnet til 2,5 procent, mens prisudviklingen for anlæg er skønnet til 1,6 procent. Tabel 10. Prisudviklingen i 2017 Priser Skøn ØR16 Sundhed vægtede priser Regional udvikling vægtede priser Anlæg vægtede priser 2.2. Fødevarer 1,03 0,02 0,00 0, Brændsel 4,05 0,13 0,01 0, Køb af jord og bygninger 4,00 0,00-0, Anskaffelser 1,70 0,01 0,00 0, Øvrige varekøb 0,02 0,01 Sygehusmedicin 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,36 0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,70 0,06 0,04 1, Øvrige tjenesteydelser 2,05 0,92 0,63 0, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 3,41 2,09 Prisudvikling 1,2 2,79 1,8

9 Skøn for lønudviklingen 2017 Skønnet for lønudviklingen i 2017 er ligeledes baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer. Side 9 I 2017 er der, som det fremgår af tabel 11, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2017 på 1,20 pct. og pr. 1. oktober 2017 på 0,80 pct. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2017 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger. Skønnet for udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 er på 0,19 pct. Såfremt udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 bliver negativ modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2017 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15. Det bemærkes på tilsvarende vis for 2017, at hensyntagen til niveauet for de aftalte generelle lønstigninger sænker budgetvirkningen i 2017, jf. tabel 11. Tabel 11. Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 1,20 0,80 Organisationsmidler Psykisk arbejdsmiljø Andre omkostninger ATP forhøjelse Reguleringsordning (skøn) 0,19 I alt 1,20 0,00 0,99 Budgetvirkning i 2017 eksklusiv overhæng fra 2016 i pct. = 1,45 Overhæng fra 2016 i pct. = 0,65 Budgetvirkning i alt i 2017 i pct. = 2,10 Budgetvirkning i alt i 2017 (korrigeret for aktuelt lønniveau) i alt i pct. = 2,05

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

OK-15. Forhandlingsfællesskabet. Forlig med RLTN

OK-15. Forhandlingsfællesskabet. Forlig med RLTN OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med RLTN 1. april 2015 OK-15 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om?

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? 1 Program: OK15 resultat og politiske tendenser v. formand Bert Asbild OK15 for TR v. forhandlingschef Joy Strunck OK15 for ledere v. formand Bert Asbild

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant

Kære tillidsrepræsentant Nummer 2 oktober 2015 Redaktion: Marianne Rohde Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret.

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Orientering om bidrag til AKUT-fonden, lokal AKUT, Kompetencefond, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø og samt til andre udviklingsmæssige

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsfællesskabet post@forhandlingsfaellesskabet.dk Krav til fornyelse/ændring

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER

overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER hk kommunal bladet Omx stem 0KI16I03I2011 ll For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder ll OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER overenskomst 2011 SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET

Læs mere

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for

Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015. Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for Tid Den 16. februar 2015 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2015 Deltagere Repræsentanter for Forhandlingsfællesskabet og repræsentanter for KL PROTOKOLLAT Der er enighed mellem

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Løn mv... 1. 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1. 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn mv.... 1 1.1 Generelle lønforhøjelser... 1 1.2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 1 1.3 Hensigtserklæringer... 2 1.4 Omlægning til nyt grundbeløbsniveau

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 1 Indhold Indledning... 3 SPV-/VT-OVERENSKOMSTEN... 7 OU-formandens kommentarer... 7 Beskrivelse af FADL-VAGT (SPV/VT) overenskomstens lønudvikling... 10 1. Lønudviklingen... 10 2. Timelønnen... 11 3.

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Notat til brug for medlemsorganisationernes overvejelser om krav til overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015

Notat til brug for medlemsorganisationernes overvejelser om krav til overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 Notat til brug for medlemsorganisationernes overvejelser om krav til overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 Dette notat har til formål at understøtte de enkelte medlemsorganisationers drøftelser

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter

Høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse om markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere