Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8"

Transkript

1 N O T A T Sag nr. 16/1130 Dokumentnr /16 Pris- og lønudviklingen Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016 samt et første skøn for Skønnene for 2016 og 2017 indgår i de økonomiske forudsætninger for økonomiaften for I tabel 1 er de reviderede tal sammenholdt med tidligere skøn. Tabel 1. Pris- og lønudviklingen PL inkl. medicintilskud (generel PL) 1,0 1,0 1,7 Økonomisk vejledning ,1 1,3 Økonomisk vejledning ,5 Generel PL ekskl. sygesikring 1,1 1,2 1,8 Økonomisk vejledning ,1 1,4 Økonomisk vejledning ,5 Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 Økonomisk vejledning ,2 1,3 Økonomisk vejledning ,7 PL regional udvikling 0,5 1,1 2,6 Økonomisk vejledning ,0 2,2 Økonomisk vejledning ,0 PL anlæg 1,9 1,6 1,8 Økonomisk vejledning ,3 1,6 Økonomisk vejledning ,3 Lønudvikling 1,42 1,42 2,13 Økonomisk vejledning ,34 1,46 Økonomisk vejledning ,06 PL kun sygesikring 0,8 0,3 1,3 Økonomisk vejledning ,9 0,8 Økonomisk vejledning ,3 Vedrørende generel PL og priser: Frederik Wøhlk Tel Vedrørende løn: Rikke Rønnest Helmer-Hansen Tel

2 PL praksisområdet kun lægehjælp 1,3 0,6 1,9 Økonomisk vejledning ,3 1,0 Økonomisk vejledning ,4 Prisudvikling kun medicintilskud -0,6-0,6-0,3 Økonomisk vejledning ,1 0,3 Økonomisk vejledning ,7 Side 2 Af tabel 1 fremgår det, at PL-udviklingen for sundhedsområdet i 2015 er endeligt opgjort til 1,1 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end skønnet i juni For regional udvikling er den endelige PL-opgørelse for 2014 opgjort til 0,5 procent, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end skønnet i juni Anlægs-PL er endeligt opgjort til 1,9 procent, hvilket er 0,6 procentpoint højere end skønnet i juni For 2016 er PL-udviklingen på sundhedsområdet skønnet til 1,1 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni måned For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 1,1 procent, hvilket er 1,1 procentpoint lavere end skønnet i juni For anlæg skønnes PLudviklingen til 1,6 procent, hvilket svarer til skønnet fra juni Grundlag for skønnene Udgangspunktet for skønnene for 2015 til 2017 i denne vejledning er konjunkturvurderingen fra Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2016, samt forliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA indgået i foråret 2015, samt forlig med enkeltorganisationer. Overenskomstperioden dækker fuldt ud tidshorisonten i denne økonomiske vejledning. PL-udviklingen i 2015 Den endelige PL for sundhedsområdet er som nævnt 1,1 procent, hvilket er 0,1 procentpoint under skønnet fra juni Dette skyldes primært, at prisudviklingen i praksissektoren var lavere end forventet, hvilket igen skyldes et lavere nettoprisindeks. Den endelige PL for regional udvikling er 0,5 procent, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end skønnet i juni Dette skyldes især en lavere prisudvikling end forventet for kollektiv trafik. Den endelige PL for anlæg er 1,9 procent, hvilket er 0,6 procent højere end skønnet i juni Dette skyldes især højere prisudviklinger end forventet for anskaffelser og for entreprenør- og tjenesteydelser.

3 Tabel 2. Prisudviklingen i 2015: Sundhed Priser Skøn ØR 2015 Side 3 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 1,43 1,48 0,05 0,02 0,02 0, Brændsel -3,99-6,68-2,69-0,14-0,21-0, Køb af jord og bygninger 4,50 5,76 1,26 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,04 4,23 3,19 0,00 0,02 0, Øvrige varekøb Sygehusmedicin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,87-0,68-1,55 0,22-0,17-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,04 1,88 0,84 0,04 0,07 0, Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,58 0,08 0,68 0,71 0,03 Prisudvikling 0,83 0,44-0,39 Tabel 3. Prisudviklingen i 2015: Regional udvikling Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 1,43 1,48 0,05 0,00 0,00 0, Brændsel -3,99-6,68-2,69-0,02-0,02-0, Køb af jord og bygninger 4,50 5,76 1,26 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,04 4,23 3,19 0,00 0,00 0, Øvrige varekøb 0,87-0,68-1,55 0,07-0,03-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,04 1,88 0,84 0,02 0,05 0, Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,58 0,08 0,45 0,48 0, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 0,55-0,48-1,03 0,32-0,29-0,62 Prisudvikling 0,86 0,18-0,68 Tabel 4. Prisudviklingen i 2015: Anlæg Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 1,43 1,48 0,05 0,00 0,00 0, Brændsel -3,99-6,68-2,69-0,01-0,01-0, Køb af jord og bygninger 4,50 5,76 1,26 0,17 0,19 0, Anskaffelser 1,04 4,23 3,19 0,08 0,26 0, Øvrige varekøb 0,87-0,68-1,55 0,03-0,02-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,04 1,88 0,84 0,61 1,10 0, Øvrige tjenesteydelser 1,50 1,58 0,08 0,38 0,45 0,07 Prisudvikling 1,27 1,96 0,69 Lønudviklingen 2015 Lønudviklingen i 2015 er baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

4 I 2015 er der, som det fremgår af tabel 5, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april 2015 på 0,96 pct. og pr. 1. oktober 2015 på 0,35 pct.. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2015 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger. Side 4 Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. april 2015 afsat 0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø, men som beregningsteknisk vil være et engangsbeløb, idet der pr. 1. januar 2016 tilsvarende er afsat -0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø. Derudover er der pr. 1. april 2015 afsat 0,01 pct. til andre omkostninger, som vedrører udvidelse af øremærket forældreorlov til fædre og forbedring af ret til fravær ved barns hospitalsindlæggelse. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 er endelig opgjort til -0,13 pct., hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning i 2015 kan opgøres til 1,34 pct., inkl. overhæng fra 2014 på 0,54 pct. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 skønnet til 0,24 pct. Den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 er således faldet i forhold til skønnet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret Baggrunden herfor skal findes i både den regionale og private lønudvikling. Den faktiske regionale lønudvikling har været højere (positiv reststigning) end forventet ved indgåelse af overenskomstforligene i foråret 2015 samtidig med at den faktiske private lønudvikling har været lavere end forventet og forudsat i de seneste offentliggjorte Økonomiske Redegørelser. Den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2015 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15. Tabel 5. Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,96 0,35 Organisationsmidler Psykisk arbejdsmiljø 0,02 Andre omkostninger 0,01 ATP forhøjelse Reguleringsordning -0,13 I alt 0,00 0,99 0,22 Budgetvirkning i 2015 eksklusiv overhæng fra 2014 i pct. = 0,80 Overhæng fra 2014 i pct. = 0,54 Budgetvirkning i alt i 2015 i pct. = 1,34

5 Det skal bemærkes, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev beregnet en række provenuer (ATP, gruppeliv, åremål mv.), som alt efter type og aftalt anvendelse ved de respektive organisationsforhandlinger i varierende omfang er blevet opkrævet i regionerne. Der blev udsendt en særskilt skrivelse om håndteringen af provenuerne i forbindelse med den konkrete opkrævning. Håndteringen af provenuerne vil ikke have særskilt budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne allerede indgår i den generelle pris- og lønfremskrivning. Side 5 PL-udviklingen i 2016 For 2016 er PL-udviklingen på sundhedsområdet skønnet til 1,1 procent, hvilket er 0,2 procentpoint lavere end skønnet i juni måned Cirka to tredjedele af faldet skyldes en lavere prisudvikling end forventet. For regional udvikling skønnes PL-udviklingen til 1,1 procent, hvilket er 1,1 procentpoint lavere end skønnet i juni Det skyldes næsten udelukkende, at prisudviklingen har været lavere end forventet i juni For anlæg skønnes PL-udviklingen til 1,6 procent, hvilket svarer til skønnet fra juni Priser i 2016 Prisskønnene for 2016 har i forhold til skønnene fra juni 2015 udviklet sig både i opadgående og nedadgående retning. Prisudviklingen vedrørende fødevarer, brændsel, køb af jord og bygninger, øvrige varekøb samt tilskud til kollektiv trafik er blevet nedjusteret, mens prisudviklingen vedrørende øvrige tjenesteydelser er blevet opjusteret. Endelig er prisskønnene for entreprenør- og håndværksydelser samt anskaffelser uændrede. Udviklingen betyder, at der kan være forskellig påvirkning af enkeltområderne. Eksempelvis er indekset for regional udvikling særligt påvirkeligt af omkostningsindekset for kollektiv trafik, der er blevet nedjusteret fra 3,2 til 0,6 procent.

6 Tabel 6. Prisudviklingen i 2016: Sundhed Side 6 Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 2,00-0,40-2,40 0,03-0,01-0, Brændsel 3,67-1,92-5,59 0,13-0,06-0, Køb af jord og bygninger 4,50 4,00-0,50 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,49 1,49 0,00 0,01 0,01 0, Øvrige varekøb Sygehusmedicin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,82-0,42-1,24 0,21-0,11-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,49 1,49 0,00 0,05 0,05 0, Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,85 0,25 0,72 0,83 0,11 Prisudvikling 1,15 0,72-0,43 Tabel 7. Prisudviklingen i 2016: Regional udvikling Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 2,00-0,40-2,40 0,00 0,00 0, Brændsel 3,67-1,92-5,59 0,01-0,01-0, Køb af jord og bygninger 4,50 4,00-0,50 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,49 1,49 0,00 0,00 0,00 0, Øvrige varekøb 0,82-0,42-1,24 0,07-0,02-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,49 1,49 0,00 0,04 0,04 0, Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,85 0,25 0,48 0,57 0, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 3,18 0,62-2,56 1,87 0,38-1,49 Prisudvikling 2,47 0,95-1,51 Tabel 8. Prisudviklingen i 2016: Anlæg Priser Skøn ØR 2015 Endelig DST Difference Juni 2015 Juni 2016 Difference 2.2. Fødevarer 2,00-0,40-2,40 0,00 0,00 0, Brændsel 3,67-1,92-5,59 0,01 0,00-0, Køb af jord og bygninger 4,50 4,00-0,50 0,17 0,13-0, Anskaffelser 1,49 1,49 0,00 0,12 0,09-0, Øvrige varekøb 0,82-0,42-1,24 0,03-0,01-0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,49 1,49 0,00 0,88 0,87-0, Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,85 0,25 0,41 0,52 0,12 Prisudvikling 1,62 1,60-0,01 Skøn for lønudviklingen 2016 Skønnet for lønudviklingen i 2016 er ligeledes baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

7 I 2016 er der, som det fremgår af tabel 9, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2016 på 0,50 pct. og pr. 1. oktober 2016 på 1,00 pct.. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2016 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger. Side 7 Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. januar 2016 afsat 0,02 pct. til forhøjelse af ATP-satserne, pr. 1. januar 2016 afsat -0,02 pct. til psykisk arbejdsmiljø, pr. 1. april 2016 afsat 0,40 pct. til organisationsforhandlingerne og pr. 1. april 2016 afsat 0,02 pct. til andre omkostninger. Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 er endelig opgjort til -0,27, hvilket betyder, at den samlede budgetvirkning for 2016 kan opgøres til 1,41. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev der aftalt en suspension af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016, såfremt udmøntningen blev positiv. Skyggeberegningen af skønnet for reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 var i forbindelse med OK-15 på 0,26 pct. Udmøntningen fra reguleringsordningen/privatlønsværnet pr. 1. oktober 2016 har således ændret sig fra 0,26 pct. til -0,27 pct. Den primære forklaring på faldet i den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 er en noget lavere faktisk privat lønudvikling end forventet og forudsat i Økonomisk Redegørelse. Den negative udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2016 modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2016 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15. Der tages fra og med 2016 hensyn til, at de aftalte generelle lønstigninger gives i indgangsniveauet for overenskomstperioden dvs. for OK-15 i marts 2015 niveau. Aftalte generelle lønstigninger i 2016 har således en lidt lavere værdi målt i aktuelt 2016 lønniveau. Dette sænker alt andet lige lønskønnet i 2016 en anelse og dermed i sidste ende budgetvirkningen i 2016, jf. tabel 9.

8 Tabel 9. Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,50 1,00 Organisationsmidler 0,40 Psykisk arbejdsmiljø -0,02 Andre omkostninger 0,02 ATP forhøjelse 0,02 Reguleringsordning -0,27 I alt 0,50 0,42 0,73 Budgetvirkning i 2016 eksklusiv overhæng fra 2015 i pct. = 1,00 Overhæng fra 2015 i pct. = 0,41 Budgetvirkning i alt i 2016 i pct. = 1,41 Budgetvirkning i alt i 2016 (korrigeret for aktuelt lønniveau) i alt i pct. = 1,39 Side 8 Prisudviklingen i 2017 For 2017 skønnes PL-udviklingen for sundhed til 1,8 procent, PLudviklingen for regional udvikling til 2,6 procent og PL-udviklingen for anlæg til 1,8 procent. PL-skønnet for sundhedsområdet er baseret på en prisudvikling på 1,2 procent, en prisudvikling for praksissektoren på 1,9 procent samt en lønudvikling på 2,13 procent. For regional udvikling er prisudviklingen skønnet til 2,5 procent, mens prisudviklingen for anlæg er skønnet til 1,6 procent. Tabel 10. Prisudviklingen i 2017 Priser Skøn ØR16 Sundhed vægtede priser Regional udvikling vægtede priser Anlæg vægtede priser 2.2. Fødevarer 1,03 0,02 0,00 0, Brændsel 4,05 0,13 0,01 0, Køb af jord og bygninger 4,00 0,00-0, Anskaffelser 1,70 0,01 0,00 0, Øvrige varekøb 0,02 0,01 Sygehusmedicin 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,36 0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,70 0,06 0,04 1, Øvrige tjenesteydelser 2,05 0,92 0,63 0, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 3,41 2,09 Prisudvikling 1,2 2,79 1,8

9 Skøn for lønudviklingen 2017 Skønnet for lønudviklingen i 2017 er ligeledes baseret på det samlede overenskomstresultat i 2015, dvs. forliget mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet af 20. februar 2015 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer. Side 9 I 2017 er der, som det fremgår af tabel 11, aftalt generelle lønstigninger pr. 1. januar 2017 på 1,20 pct. og pr. 1. oktober 2017 på 0,80 pct. Den generelle lønstigning pr. 1. oktober 2017 skal ses som en buffer, der sikrer, at en eventuel negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 kan modregnes i de aftalte generelle lønstigninger. Skønnet for udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 er på 0,19 pct. Såfremt udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2017 bliver negativ modregnes i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2017 med 100 % svarende til det aftalte privatlønsværn ved OK-15. Det bemærkes på tilsvarende vis for 2017, at hensyntagen til niveauet for de aftalte generelle lønstigninger sænker budgetvirkningen i 2017, jf. tabel 11. Tabel 11. Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 1,20 0,80 Organisationsmidler Psykisk arbejdsmiljø Andre omkostninger ATP forhøjelse Reguleringsordning (skøn) 0,19 I alt 1,20 0,00 0,99 Budgetvirkning i 2017 eksklusiv overhæng fra 2016 i pct. = 1,45 Overhæng fra 2016 i pct. = 0,65 Budgetvirkning i alt i 2017 i pct. = 2,10 Budgetvirkning i alt i 2017 (korrigeret for aktuelt lønniveau) i alt i pct. = 2,05

Pris- og lønudviklingen

Pris- og lønudviklingen N O T A T Pris- og lønudviklingen 2013-2015 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2013, et revideret skøn for 2014 samt et første skøn for 2015. Skønnene for 2014

Læs mere

Pris og lønudvikling

Pris og lønudvikling Pris og lønudvikling 2011-2013 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2011 samt et nyt skøn for 2012 og skøn for 2013. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Pris og lønudvikling 2010-2012

Pris og lønudvikling 2010-2012 Pris og lønudvikling 2010-2012 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2010 samt et nyt skøn for 2011 og skøn for 2012. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Generelle forudsætninger for budgetlægningen

Generelle forudsætninger for budgetlægningen Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2017-2020 Indholdsfortegnelse Side 1. Hovedbudskaber... 2 2. Den kommunale lønudvikling... 3 2.1 Den generelle lønudvikling... 4 3. Budgetårsvirkningen... 7

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015

Formandens fremlæggelse af. forligene 2015 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. marts 2015 ABC Sagsnr.: 4001.32 Formandens fremlæggelse af forligene 2015 Det har været et meget langt og usædvanligt forløb. Langt fordi navnlig KL havde en

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2011

Overenskomstfornyelse 2011 Område: Human Resources Journal nr.: 11/3844 Dato: 7. marts 2011 Udarbejdet af: Grethe Kömmler Overenskomstfornyelse 2011 Indholdsfortegnelse Generelle regler... 2 Det samlede resultat... 2 Den negative

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

4A. Nye offentlige overenskomster

4A. Nye offentlige overenskomster 4A. Nye offentlige overenskomster OK11 Nyt kapitel I løbet af februar 2011 blev der indgået nye 2-årige overenskomster på det offentlige område for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De offentlige

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Personalesituationen 2014 / nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune

Personalesituationen 2014 / nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune Personalesituationen 2014 / 2015 -nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Psykiatri og Handicap Borgerservice og Digitalisering Beskæftigelse Personale Skole og Familie Kultur

Læs mere

OK-15. Forhandlingsfællesskabet. Forlig med RLTN

OK-15. Forhandlingsfællesskabet. Forlig med RLTN OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med RLTN 1. april 2015 OK-15 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv

OK15 (KL) Tryghed med perspektiv OK15 (KL) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, KL De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42% incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,61%) Prisudviklingen skønnes

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

OK11 vi er næsten i mål

OK11 vi er næsten i mål OK11 vi er næsten i mål Dette TR-Nyt handler kun om OK11. Der er derfor ikke de sædvanlige rubrikker. Først er der en kort redegørelse for de vigtigste resultater i forligene sammen med en smule fortolkning.

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2016 *** 6. juni 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om?

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? 1 Program: OK15 resultat og politiske tendenser v. formand Bert Asbild OK15 for TR v. forhandlingschef Joy Strunck OK15 for ledere v. formand Bert Asbild

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL KTO SHK Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Kommissorium... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING

FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I UNDERORDNET LÆGESTILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2013 FOR MEDICINSTUDERENDE, DER ANSÆTTES SOM VIKAR I

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet

LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet LPnyt nr. 2015:2 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2015 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Indhold... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen og Privatlønsværnet... 2 Økonomien ved organisationsforhandlingerne...

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant

Kære tillidsrepræsentant Nummer 2 oktober 2015 Redaktion: Marianne Rohde Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område

09.31 O.11 4/2013 Side 1. Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område Side 1 Aftale om Gennemsnitsløngaranti for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.31 Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2015 Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/~/media/mediebibliotek_2011/økonomi/økonomiaftal

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår

Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår Dagsordenspunkt: 7.1 Udsendt: 9.11.2016 Forslag til frikøbtes løn- og ansættelsesvilkår Kongresdokument 1 Motivering I henhold til vedtægternes 14, stk. 2b er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte

Læs mere

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret.

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Orientering om bidrag til AKUT-fonden, lokal AKUT, Kompetencefond, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø og samt til andre udviklingsmæssige

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere