Cykel Cykelhjelm Ferie Fordybelsestid Fravær Frokost Graviditet Helligdage Hygiejne ID-kort...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp til selvhjælp... 6 Plejecentre i Lejre Kommune... 6 Frit valg... 9 Ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved Lejre Kommune Prøvetid Arbejdstid Weekendvagter Øvrige forhold Uddannelsesforhold som social- og sundhedshjælper i Lejre Kommune Praktikperiodens faser Studietid for Social- og sundhedshjælperelever i praktik i Lejre Kommune Personalet omkring social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktikvejleder Gruppeleder Uddannelseskoordinatoren Samtaler i praktikperioderne Forventningssamtalen Midtvejssamtalen Slutevalueringen Ugentlige vejledningssamtaler Mål for praktikuddannelsen Helhedsvurdering Pædagogiske redskaber i praktikken Ansættelsens ABC Arbejdsskade Barns 1. og 2. sygedag Barsel Beklædning Bøger

3 Cykel Cykelhjelm Ferie Fordybelsestid Fravær Frokost Graviditet Helligdage Hygiejne ID-kort Kode til omsorgssystemet CSC Konsultation hos læge, tandlæge mv Løn Medicin Mobiltelefoner Nøgler Omsorgsdage Ophævelse af uddannelsesaftale Overenskomst Rygning Sygdom Tavshedspligt Tjenestefri Transportgodtgørelse Udeblivelse

4 Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune I Lejre Kommune tilbydes der uddannelse til social- og sundhedshjælper. Det er Lejre Kommunes målsætning at skabe rammerne for en god uddannelse, som er præget af høj kvalitet, fleksibilitet og et godt arbejdsklima. I denne praktikstedsbeskrivelse er de uddannelsesmæssige rammer for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune beskrevet. I lejre Kommune støttes social- og sundhedshjælpereleverne gennem deres uddannelse. Det er formålet, at social- og sundhedshjælpereleverne får de rigtige rammer til at udvikle og tilegne sig de erhvervsfaglige kompetencer svarende til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Der vil derfor også være muligheder for at tilpasse et uddannelsesforløb svarende til social- og sundhedshjælperelevens individuelle læringsbehov. Praktikstedsbeskrivelsen indeholder oplysninger om Lejre Kommune, ansættelsen som social- og sundhedshjælperelev, pædagogiske overvejelser i uddannelsen samt Uddannelsens ABC i Lejre Kommune. Det forventes, at du som social- og sundhedshjælperelev har kendskab til praktikhåndbogens indhold, og anvender praktikhåndbogens redskaber aktivt i din uddannelse. Mappen er et arbejdsredskab til brug for dig, dine vejledere og øvrige samarbejdspartnere under dine praktikforløb. Du skal derfor bruge mappen aktivt og medbringe den ved alle uddannelsens samtaler. Praktikstedsbeskrivelsen er udarbejdet af uddannelseskoordinator Anne Panknin Kristensen. Alle er velkomne til at rette henvende omkring indholdet i praktikstedsbeskrivelsen. Kontaktoplysninger findes på Lejre Kommunes hjemmeside. 4

5 Præsentation af lejre Kommune Lejre Kommune er beliggende mellem Holbæk og Roskilde i et naturskønt område. Lejre Kommune blev i 2007 dannet ved en sammenlægning af Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Kommune. I dag har Lejre kommune ca indbyggere. Lejre Kommune er en attraktiv og moderne bo- og oplevelseskommune midt i Sjællands natur, kulturhistorie og mangfoldige udviklingsmuligheder. Kommunen er kendetegnet ved: Kvalitet og effektivitet i service Ansvarligt fællesskab Fremtidens arbejdspladser Et berigende liv Der er ca ansatte i kommunen, som beskæftiger sig bredt inden for bl.a. omsorg og pleje, undervisning, administration, rådgivning, børnepasning, veje og grønne områder. Lejre Kommune fungerer som en decentral organisation, hvor kompetencen til at træffe beslutninger ligger hos eller tæt på dem, der løser opgaven hos borgere og brugere. Dette sikres lokalt mellem uddelegering og med vægt på dialog og gensidig ansvarsfølelse. Lejre Kommune er således en arbejdsplads med gode muligheder for indflydelse på hverdagen og med muligheder for faglig og personlig udvikling, men hvor der også stilles krav til medarbejderens kvalifikationer. Med udgangspunkt i det personalepolitiske værdigrundlag vil der løbende blive udpeget indsatsområder, som skal medvirke til, at visionen bliver til virkelighed. I ansættelsen som social- og sundhedshjælperelev forventes det at der arbejdes aktivt under Lejre Kommunes personalepolitik, som er en værdibaseret personalepolitik. Det personalepolitiske værdigrundlag bygger på følgende værdier: Dialog dialogformen i Lejre Kommune er åben og anerkendende Udvikling Lejre Kommune er en udviklende arbejdsplads Indflydelse Indflydelse og ansvarlighed er hinandens forudsætninger i Lejre Kommune. En uddybning af Lejre Kommunes personalepolitik, som findes sammen med kommunens øvrige politikker på medarbejderportalen. 5

6 Center for Velfærd og Omsorg (CVO) Social- og sundhedshjælpereleverne arbejder organisatorisk under Center for Velfærd og Omsorg, som har det samlede ansvar for visitation til og udførelse af pleje og praktisk bistand mv. I CVO ligger desuden ansvaret for sundhedsområdet og træningsområdet. Center for Velfærd og Omsorg omfatter dermed nedenstående områder: Frit Valg Plejecentre Træningsområdet Aktivitetscentre Visitation og Bestiller Sundhed og forebyggelse Forebyggelse og hjælp til selvhjælp Det er Lejre Kommunes mål, at borgere i Lejre Kommune skal være sunde, aktive og selvhjulpne i alle livets faser. Derfor arbejdes der på en sundhedspolitik med fokus på forebyggelse, og på hvor borgere i alle aldre støttes i et aktivt og sundt liv. Lejre Kommunes fornemmeste opgave bliver fremover at yde hjælp til selvhjælp med fokus på, hvad den enkelte borger kan, og hvilke ressourcer den enkelte har af både fysisk, psykisk, social og økonomisk karakter. Forebyggelse, pleje og omsorg skal bidrage til, at den enkelte borger i videst muligt omfang kan klare sig selv og holde sig aktiv for derigennem at bevare et godt helbred. Der er fokus på at der i stigende omfang anvendes moderne teknologiske hjælpemidler, der kan være med til at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen. Borgere der har særlige behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp tilbydes dette ud fra den enkelte borgers situation og behov. I Lejre Kommune kan borgere vælge om de ønsker den visiterede hjælp fra den kommunale pleje eller fra et af de godkendte private firmaer. Hjælpen visiteres ud fra borgerens behov og Lejre Kommunes kvalitetsstandarder. Plejecentre i Lejre Kommune Lejre Kommune tilbyder ældre- og plejecenterlejligheder, hvor borgeren får en oplevelse af at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle - kombineret med plejecenterets tryghed. Selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen er her centrale værdier. I lejre Kommune findes der følgende Ældre- og plejecentre: Plejecenteret Bøgebakken 6

7 Ammershøjparken Hvalsø Ældrecenter Lejre Kommune råder over forskellige typer af plejeboliger. Boliger til borgere med almene plejebehov samt boliger til borgere med demenssygdomme og andre særlige behov. En plejebolig er principielt en ældre- og handicapbolig, men adskiller sig ved at der er tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen. I plejeboligen ydes der ud over personlig og praktisk hjælp i hverdagen, også hjælp til opretholdelse af et fællesskab og naboskab mellem beboerne. Personalet laver maden, men beboerne er meget velkomne til at deltage, i det omfang de formår. En plejebolig er således ikke en institution, men en bolig under lejeloven med den råderet over boligen, som er indeholdt i lejeloven. Ammershøjparken ligger i Kirke Hyllinge. Der er 5 huse med 10 boliger i hver, heraf er 1 hus specielt for borgere med demens. Der er ansat 2 gruppeledere, som arbejder på tværs af de 5 huse. Til centret hører et servicehus. I Ammershøjparken arbejdes der i medarbejderstyrende teams. Plejecentret Bøgebakken beliggende i Lejre blev indviet i henholdsvis Centret har 7 huse, hvor der bor 7-9 borgere i hvert hus. Det ene rummer 9 boliger til borgere med demens. Plejecentret rummer desuden gæstestuer og 3 boliger forbeholdt ægtepar. På Plejecentret Bøgebakken er der et Dag - og træningscenter. Her er tilknyttet en samværsgruppe for bogere med demens. Hvalsø Ældrecenter beliggende i Hvalsø rummer afsnittet Blomsterhaven, som har 20 boligere, afsnittet Bøgely som har 9 boliger, samt afsnittet Birkely som har 5 boliger. Hvalsø Ældrecenter har desuden 6 midlertidige boliger. Til Hvalsø Ældrecenter hører også Kløverhuset, som er en skærmet enhed for borgere med demens. Kløverhuset har 10 boligenheder og en midlertidig bolig. Grønnehave i Ejby er et tidligere plejehjem der er omdannet til 10 aflastningspladser og 17 ældreboliger. Grønnehave rummer desuden et træningscenter og et dag- og aktivitetscenter. Yderligere oplysninger om det enkelte sted kan findes på Lejre Kommunes hjemmeside Her finder du også oplysninger indenfor ældreservice og sundhed. På ældre og plejecentrene tilbydes et leve-bo miljø i det omfang de fysiske rammer er tilstede. Leve-bo miljø på Lejre Kommunes plejecentre I lejre Kommune er der skabt Leve-bo miljø på de enkelte plejecentre. Principperne bygger på at skabe et miljø, der giver oplevelsen af at være i egen bolig med privathed, nærhed og det individuelle - kombineret med plejecenterets tryghed. Leve-bo miljøet i Lejre Kommune tager afsæt i de centrale værdier selvbestemmelse og indflydelse på hverdagen. 7

8 I hverdagen betyder dette, at opgaverne omkring beboernes hverdag er samlet i leve-bo miljøet i hvert hus. Opgaver som madlavning og tøjvask foregår i beboelseshusene således, at medarbejderne i videst mulig omfang har mulighed for at være sammen med beboerne, mens opgaverne løses. Ligesom det giver mulighed for at beboerne deltager i hverdagsfunktionerne, i den udstrækning de har ressourcer til det. Figur 1: Elementer i leve-bo miljø i Lejre Kommune 8

9 Frit valg Borgere i Lejre Kommune, der har fået visiteret hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, har mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør Frit Valg og private leverandører. Frit valg tilbyder hjælp til personlig pleje, sygepleje og praktisk hjælp med fokus på borgerens behov. Hjælpen ydes i forhold til fastlagte kvalitetstandarder. Praktisk hjælp kan f.eks. være indkøb, tøjvask, rengøring og madservice. Der er mulighed for at få hjælp på alle tider i døgnet. Frit valgs formål er, at borgeren skal have mulighed for at leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Plejen tilrettelægges i samarbejde med borgeren med respekt for borgerens ønsker. Frit Valg i Lejre Kommune er delt op i 11 grupper med hver deres gruppeleder: Aktivitet og Samvær, Ammershøjgruppen, Grønnehave, Lejregruppen, Nordstjernen, Sydstjernen, Pleje i eget hjem, Aften, Nat, Sygeplejersker og Team Vikar. Som ansat i Frit Valg kan man møde ind på enten: Ammershøj, Bøgebakken, Grønnehave og Hvalsø Ældrecenter. Yderligere oplysninger om de enkelte distrikter indenfor Frit Valg kan findes på Lejre Kommunes hjemmeside Grundlaget i Frit Valg Borgerne i Lejre Kommune skal opleve at der bliver lyttet til dem! Det er deres behov og ønsker, der danner rammen. Plejen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og med respekt for den enkeltes ønsker. Vi afstemmer også vores forventninger til hinanden og borgerens hjem. I Frit Valg støtter vi borgeren i at bevare et godt helbred, og evnen til at kunne mest muligt selv. Det gøres via medindflydelse og dialog. Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem grupperne. Der er også gode muligheder for samvær og hjælp til borgere med demens. Lejre Kommunes tilbud om Aktivitet og Samvær er placeret på henholdsvis Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. Om at være en del af medarbejdergruppen i Frit Valg I de praktikperioder hvor social- og sundhedshjælpereleven er i Frit Valg, forventes det at eleven ligesom de øvrige medarbejdere, lokalkendt og kender til kommunens servicetilbud (praktikmål nr. 12). I den udekørende funktion arbejdes der i faste distrikter. Der tilstræbes at tildele den enkelte borger en fast hjælper. Vi hjælper dog hinanden på tværs af distrikterne, når der er brug for det. Der tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk bistand til borgerne i Lejre Kommune. Det er borgerens behov, der er i fokus og vi skal hjælpe med de opgaver, som borgeren ikke selv kan 9

10 klare. Formålet er, at borgeren kan leve et så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Hjælpen kan visiteres til udførelse på alle tider af døgnet på alle årets dage. I Aktivitet og Samvær fokuseres der både på motion, samvær og tryghed. Her sættes borgerens behov og ønsker i højsædet. Formålet er, at borgeren bliver aktiveret samt får opfyldt sit sociale behov. Vi er organiseret med en leder og 9 gruppeledere. Grupperne er bygget op i medstyrende teams med høj grad af frihed under ansvar. Som medarbejdergruppe er vi kendetegnet ved at være ansvarsbevidste, fleksible og engagerede. Vi har et højt fagligt niveau og en generel positiv indstilling til livet. Vi værner om den gode arbejdsplads med fokus på trivsel for både medarbejdere og borgere. 10

11 Ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved Lejre Kommune I forbindelse med ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved Lejre Kommune er det vigtigt at social- og sundhedshjælpereleven har et kendskab til de ansættelsesmæssige vilkår. En del af ansættelsesvilkårerne er beskrevet under afsnittet Ansættelsens ABC. Her finder du oplysninger om mange af de praktiske forhold i din ansættelse ved Lejre Kommune. Prøvetid I de første 3 måneder af uddannelsesforløbet er ansættelsesforholdet under gensidig prøvetid. I denne periode har både social- og sundhedshjælpereleven og Lejre Kommune, som arbejdsgiver, mulighed for at bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre. Ifølge erhvervsuddannelsesloven står det begge parter frit i prøvetiden at opsige uddannelsesaftalen. Da skoleophold ikke medregnes som en del af prøvetiden, starter prøvetiden først, når eleven starter i praktikperiode 1. Prøvetiden vurderes ud fra følgende lærings- og uddannelsesmæssige områder: Evne, interesse og lyst til at arbejde med mennesker, der har brug for omsorg, pleje, træning og praktisk hjælp Evne til at modtage vejledning og herefter ændre adfærd både i forhold til faglig og personlig kompetence Brugen af logbog og personlige læringsmål Om de fornødne mundtlige og skriftlige danskkundskaber til at gennemføre uddannelsen er til stede. Ansvarlighed overfor egen læring Samt ud fra følgende arbejdsmæssige områder: Udviser eleven respekt, takt og tone og evne til at samarbejde og kommunikere med borgere og kollegaer. Evner til at bidrage til et godt arbejdsklima på arbejdspladsen. Overholdelse af mødetidspunkt, aftaler, regler og procedure på arbejdspladsen. Fravær på grund af sygdom Prøvetidsvurderingen sker efter henholdsvis 4. praktikuge og igen efter 8. praktikuge. Prøvetidsvurderingen sker i et samarbejde mellem praktikvejleder og gruppelederen. Social- og sundhedshjælpereleven vil blive informeret om prøvetidsvurderingen, når denne er foretaget. 11

12 Arbejdstid Arbejdstiden i praktikperioderne svarer til 37 timer ugentligt. Disse timer inkluderer den ugentlige studietid, som er 4 timer (se i øvrigt afsnittet Studietid for Social- og sundhedshjælperelever i praktik i Lejre Kommune). Arbejdstid er primært tilrettelagt i dagvagter. Der vil dog være enkelte weekendvagter og vagter på helligdage. Der kan efter elevens ønske arrangeres enkelte aftenvagter. Arbejdstiden bliver tilrettelagt i overensstemmelse med overenskomsten for socialog sundhedshjælperelever. Du har ret til at kende din arbejdstid 4 uger fremadrettet. Weekendvagter Vagtplanlægningen og arbejdstidstilrettelæggelsen sker i overensstemmelse med overenskomsten, hvilket betyder at social- og sundhedshjælpereleven i første praktikperiode ikke kan deltage i weekendvagter mere end gennemsnitligt hver 4. weekend. I anden praktikperiode deltager social- og sundhedshjælpereleven i weekendvagter dog ikke mere end gennemsnitligt hver 3. weekend. Øvrige forhold I din arbejdstid vil der ikke være mulighed for at tilrettelægge private aftaler. Dette gælder ligeledes tider hos tandlægen, lægetider hos almen praktiserende læger mv. 12

13 Uddannelsesforhold som social- og sundhedshjælper i Lejre Kommune I Lejre Kommune er det en høj prioritet at have et godt læringsmiljø for kommunens elever og studerende. Social- og sundhedsuddannelse er en vekseluddannelse, der dels foregår på skolen, dels foregår i praktikken. Vi anser det gode læringsmiljø for en altafgørende faktor for den bedste kompetenceudvikling for alle vores elever og studerende. Der arbejdes derfor løbende i Lejre Kommune på at udvikle et godt læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for den enkelte elev er optimale. Dette gøres under hensyntagen til elevens individuelle læringsbehov. I Lejre Kommune defineres et godt læringsmiljø som værende et sted, hvor eleven oplever: At der er trygge rammer til at udvikle kompetencer, således at eleven gradvist kan varetage mere komplicerede opgaver. At lyst og motivation for uddannelsen stimuleres gennem indflydelse på og ansvar for egne opgaver At eleven har mulighed for at deltage i et fagligt funderet praksisfællesskab At eleven får opgaver svarende til læringsbehov. At det respekteres at eleven er under uddannelse og i en læringsproces. At der er tid og rum til kompetenceudvikling gennem refleksion og vejledning At uddannelsen varetages kompetent og af veluddannede vejledere. Praktikperiodens faser Praktikperioderne kan overordnet opdeles i tre faser en introduktionsfase, en læringsfase og en selvstændighedsfase. Introduktionsfasen varer typisk 14 dage. Det er i denne periode, der skal afholdes forventningssamtale, og hvor der i øvrigt er mulighed for at lære praktikstedet rammer at kende, samt få et indblik i arbejdsstedet døgnrytme og arbejdsrutiner. Læringsfasen er den største del af praktikperioden og strækker sig fra introduktionsfasen indtil sidst i forløbet, hvor selvstændighedsfasen starter. I læringsfasen er der fokus på at arbejde med målene med praktikperioden ud fra de arbejdsopgaver, der er i praktikperioden hos den enkelte borger. I selvstændighedsfasen som typisk ligger i de sidste praktikuger arbejdes der selvstændigt med de kendte arbejdsopgaver. 13

14 Studietid for Social- og sundhedshjælperelever i praktik i Lejre Kommune I forbindelse med praktikperioderne er der mulighed for at afholde 4 timers studietid om ugen. Planlægningen af de 4 timer sker i samarbejde med praktikvejleder og/eller gruppeleder. Studietiden kan afholdes samlet eller over flere gange på en uge. Studietiden afholdes på praktikstedet, og det er elevens ansvar at sørge for at medbringe lærebøger samt det materiale, som skal anvendes i fordybelsestiden. Formålet med studietiden er, at eleven har mulighed for at fordybe sig i de situationerne fra hverdagen og få koblet faglig viden på situationerne. Studietiden kan f.eks. anvendes til at arbejde med PBL, logbog, refleksion, søge og læse litteratur. Eleven har mulighed for at anvende de redskaber, der er i Praktikhåndbogen for social- og sundhedshjælperelever i Lejre Kommune, som udgangspunkt. Der er også mulighed for at arbejde ud fra de metoder, som eleven er introduceret til under skoleperioden. Personalet omkring social- og sundhedshjælperuddannelsen Personalet, som eleven samarbejder med i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver, er alle samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsen. Eleven opfordres til at lære af al personale, som ikke nødvendigvis er praktikvejledere. Praktikvejleder I praktikperioderne bliver eleven tilknyttet en praktikvejleder, som vil følge uddannelse i praktikperioden, og som vil hjælpe eleven med din studietid, logbog, samtaler og arbejdsmæssige opgaver. Praktikvejlederen bliver på denne måde ofte et anker i forhold til, hvor eleven er i sin uddannelse. Gruppeleder Til det distrikt, som eleven bliver tilknyttet i praktikperioderne, er der en gruppeleder, som er daglig leder for det øvrige personale. Gruppelederen er dermed også leder for eleven under praktikperioderne. Gruppelederen kan derfor deltage i nogle af de samtaler, der finder sted under uddannelsen, ligesom det er gruppelederen, der står for prøvetidsvurderingen i samarbejde med vejlederen. Gruppelederen er også ansvarlig for mange af de ansættelsesmæssige vilkår, hvorfor det bl.a. er til gruppelederen, eleven skal henvende sig med spørgsmål til den praktiske del af ansættelsen. 14

15 Uddannelseskoordinatoren Uddannelseskoordinatoren ved Lejre Kommune står for ansættelse af elever, koordinering af uddannelsesforløb og kontakten til skolen. Der kan desuden være tilfælde, hvor uddannelseskoordinatoren deltager i samtalerne i uddannelsesforløbet. Hvis eleven støder på problemer i forhold til uddannelsen, er eleven altid velkommen til at kontakte uddannelseskoordinatoren, der vil gå aktivt ind i en problemløsning. Samtaler i praktikperioderne I praktikperioderne skal der afholdes forskellige uddannelsesmæssige samtaler. Til disse samtaler vil det være muligt sammen med eleven at sætte mål for uddannelsen og evaluere læringsforløbet. Det forventes, at eleven møder til samtalerne forberedt. Forberedelse til de enkelte møder kan social- og sundhedshjælpereleven læse mere om i Praktikhåndbogen for social- og sundhedshjælperelever i Lejre Kommune. Forventningssamtalen Forventningssamtalen har til formål, at eleven får præsenteret sig selv og sit læringsmæssige udgangspunkt, herunder de personlige læringsmål fra skolen. Der udveksles desuden gensidige forventninger mellem eleven og praktikvejlederen. Midtvejssamtalen Midtvejssamtalen afholdes i midten af praktikperioden og er en status over læringsforløbet. Formålet med midtvejssamtalen er, at eleven får et indblik i, hvor langt eleven er i forhold til målene for praktikperioden. Læringsprocessen i forhold til målene for praktikperioden er derfor også omdrejningspunktet for samtalen. Slutevalueringen Slutevalueringen er en samtale, der afholdes 5-8 dage før praktikperioden afslutter. Samtalen har til formål at lave en endelig vurdering af målopfyldelsen. Hvis eleven har opfyldt målene for 15

16 praktikperioden, bliver praktikperioden godkendt, og eleven får udleveret en PASS-erklæring. Samtalen har ligeledes til formål at give eleven en evaluering med henblik på et videre fokus i uddannelsesforløbet. Endeligt har samtalen også det formål, at eleven får mulighed for at evaluere praktikperioden og praktikstedet. Ugentlige vejledningssamtaler Der er afsat tid til, at der afholdes en ugentlig vejledningssamtale mellem eleven og vejleder. Denne samtale har til formål at reflektere over den praksis, der er i praktikken og de opgaver, som eleven bliver stillet overfor. Mål for praktikuddannelsen I forbindelse med praktikperioderne skal eleven arbejde med at opnå erhvervsfaglige kompetencer svarende til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Det er derfor vigtigt, at eleven arbejder målrettet med at opnå målene for praktikken. Eleven skal i hver praktikperiode arbejde med alle målene, som i praktikperiode 1 som minimum skal være opnået på et begynderniveau. Efter 2. praktikperiode skal målene som hovedregel være opnået på rutineret/avanceret niveau. Målene for praktikuddannelsen er beskrevet her nedenfor: 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 16

17 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst mulig omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 13. Eleven kan dokumentere den planlagte pleje og gennemførte indsats i pleje- og handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og fagligt professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. 17

18 Alle målene bliver bedømt efter de præstationsstandarder, som anbefales af PASS Fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og sundhedsuddannelsen. Helhedsvurdering Skønnes det i løbet af uddannelsen, at der ikke er progression i elevens læringssituation, og der dermed er tvivl om eleven kan nå målene, kan der indkaldes til en helhedsvurdering. Formålet med helhedsvurdering er: At eleven får støtte til fastholdelse i uddannelsen. At eleven bliver afklaret på fremtidigt uddannelsesforløb og indsatsområder. At eleven kan nå praktikmålene på rette niveau Baggrunden for indkaldelsen kan f.eks. være: Manglende progression i uddannelsesforløbet Fravær Sygdom At eleven har brug for ekstra støtte til at udvikle faglige kompetencer At eleven har brug for ekstra støtte til at udvikle personlige kompetencer Ved misligholdelse af uddannelsesaftalen Hvis helhedsvurdering skønnes ukompliceret kan denne foretages telefonisk eller ved et kortere møde mellem gruppeleder, vejleder og social- og sundhedshjælperelev. Helhedsvurderinger skønnes ukomplicerede, når alle parter er enige om sagsforløbet, samt de aftaler, der indgås. Gruppelederen skriver referatet med angivelse af deltagere. Ved komplicerede helhedsvurderinger finder samtalen sted på praktikstedet. Ved mødet deltager gruppelederen, vejlederen, uddannelseskoordinatoren og social- og sundhedshjælpereleven. Social- og sundhedshjælpereleven er velkommen til at tage en bisidder med. Hvis social- og sundhedshjælpereleven er under 18 år kan en forældre eller UU-vejleder deltage. I referatet fra samtalen skal konklusionen formuleres præcist og af denne skal der fremgå: Hvilke aftaler der er indgået omkring elevens fremtidige uddannelsesforløb Aftalte mål eleven skal arbejde med Hvordan eleven konkret skal arbejde at nå det, der aftales. Det skal tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de indgåede aftaler samt en tidsplan for handlingerne. Referat og opfølgning på mødet er uddannelseskoordinatorens ansvar. 18

19 Pædagogiske redskaber i praktikken Der er en forventning om, at social- og sundhedshjælpereleven arbejder metodisk i tilgangen til opgaveløsninger. Dette skal både kunne afspejles i det daglige arbejde hos borgerne og i de skriftlige produkter, som der udarbejder under praktikperioden. I Praktikhåndbog for social- og sundhedshjælperelever i Lejre Kommune kan eleven finde vejledning til brug af logbogen, guide til refleksion og model til PBL-arbejde. Der er her ligeledes beskrevet hvordan det forventes at eleven anvender redskaberne. 19

20 Ansættelsens ABC Alle ansatte i Lejre kommune har pligt til at holde sig orienteret om personalepolitiske retningslinjer. Dette er også gældende for social- og sundhedshjælperelever. De personalepolitiske retningslinjer findes på kommunens hjemmeside På medarbejderportalen findes nedskrevne retningslinjer for bl.a. arbejdsmiljø, rygning mm. Her findes også kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp, som social- og sundhedshjælpereleverne forventes at kende. De nedenstående informationer er ansættelsens ABC, og er udvalgt hertil fordi de har relevans for social- og sundhedshjælperuddannelse i Lejre Kommune. Arbejdsskade Lejre Kommune er selvforsikret i forhold til arbejdsskader. Willis administrer arbejdsskadebehandlingen fra Lejre Kommune. Hvis en social- og sundhedshjælperelev bliver udsat for en arbejdsskade, skal eleven henvende sig til gruppelederen. Sammen med gruppelederen eller arbejdsmiljørepræsentanten anmeldes skaden på Willis Ekstranet: Alle arbejdsskader skal anmeldes hurtigst muligt og senest 9 dage efter, at arbejdsskaden har fundet sted. Arbejdsskader, der er sket over længere tids påvirkning, skal anmeldes via egen læge som erhvervssygdom eller arbejdsbetinget lidelse. Barns 1. og 2. sygedag Social- og sundhedshjælperelever kan efter anmodning få en hel eller delvis fri arbejdsdag med løn, hvis elevens barn bliver syg. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis følgende betingelser er opfyldt: Barnet er under 18 år Barnet bor hos dig Tjenestefrihed er nødvendigt af hensyn til barnet Elevens øvrige fravær er foreneligt med forholdende på praktikstedet /skolen Barnets 1. og 2. sygedag bliver betragtet som fravær fra uddannelsen. 20

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Indhold Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune...

Indhold Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... Indhold Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 5 Plejecentre i Lejre Kommune...

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune

Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune Praktikstedsbeskrivelse for elever i SSH- og SSA- uddannelsen i Center for Velfærd & Omsorg, Lejre Kommune http://www.lejre.dk/social-og-sundhedselev.8430.aspx Lejre kommune er en landkommune med ca. 26.600

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser

Der er i alt indbyggere i Lolland Kommune, hvoraf ca borgere modtager praktisk hjælp og ca borgere modtager sygeplejeydelser Velkommen SSH-elev Denne folder er lavet i samarbejde med HR, IT og Digitaliserings- Sektoren og uddannelsesgruppen i Ældre & Sundhed HR, IT og Digitaliserings-Sektoren arbejder med alt omkring løn- og

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir

MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir MIN UDDANNELSE Praktikvejlederens papir Brugervejledning for praktikvejleder Du kan som vejleder anvende modellen og støttespørgsmålene som afsæt for din vejledningssamtale nogle gange i løbet af praktikken.

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere