fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser. Download Cirkulære som PDF (0,23 Mb) Cirkulæret kan også hentes på foreningens hjemmeside. (Moderniseringsstyrelsen) Funktionærlovens 2a - ret til fratrædelsesgodtgørelse? Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom den 17. januar EU-domstolen fastslog i en afgørelse af 12. oktober 2010 vedrørende anvendelsen af funktionærlovens 2a, stk. 3, (Ole Andersen-sagen*), at der er tale om aldersdiskrimination, hvis en ansat automatisk afskæres fra at modtage en fratrædelsesgodtgørelse, der har til formål at lette overgangen til anden beskæftigelse, blot fordi de pågældende har nået en alder, hvor en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning kan komme til udbetaling, dvs. uden at der tages hensyn til, om den pågældende rent faktisk ønsker at forblive erhvervsaktiv. Betydning af Højesterets dom for statens ansatte Østre landsret afsagde den 24. april 2013 dom i et sagskompleks vedrørende afskedigelse af 14 ansatte, der krævede godtgørelse i henhold til 2a, stk. 3. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom den 17. januar I Højesterets dom slås det fast, at afgørelsen af, om en ansat må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere og dermed har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, må ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering. På statens område har EU-domstolens afgørelse begrænset betydning. Det skyldes, at der den 1. april 2009 blev indsat en bestemmelse i fællesoverenskomsterne og Akademikeroverenskomsten om, at fratrædelsesgodtgørelse efter 2a også ydes i tilfælde, hvor den ansatte får pension fra arbejdsgiveren. 2a, stk. 3, har således efter den 1. april 2009 kun været relevant for ansatte, der ikke er omfattet af fællesoverenskomsterne eller Akademikeroverenskomsten. * EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark for Ole Andersen mod Region Syddanmark. (Moderniseringsstyrelsen) 1

2 Principiel sag om lærerkonflikten afgjort af Arbejdsretten fredag. KL er tilfreds med dommen. Under lærerkonflikten opstod der tvivl om, hvorvidt lærere, som ikke var medlem af Danmarks Lærerforening (DLF), da lockouten startede, blev omfattet af lockouten, hvis de meldte sig ind i DLF under konflikten. Det konkrete problem handlede om en begrænset personkreds, men problemstillingen er principiel, da ind- og udmeldelse under en faglig konflikt kan rykke ved konfliktens grundlag. KL fastholdt derfor, at lærere, som meldte sig ind i DLF efter konfliktens indtræden, skulle blive i deres skema på skolen og dermed ikke blev omfattet af lockouten. KL frifundet for krav om bod Arbejdsretten slog fredag fast, at KL er berettiget til at varsle en lockout på en sådan måde, at lærere, der melder sig ind i en fagforening under en konflikt, ikke kan omfattes under konflikten. Samtidig fastslog Arbejdsretten dog også, at KL s konkrete lockoutvarsel i foråret 2013 ikke konkret havde taget stilling til denne situation. Men da spørgsmålet om KL s konfliktvarsel udgjorde et reelt fortolkningsproblem, blev KL frifundet for Lærernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforenings påstand om bod for overenskomststridig adfærd. Kontorchef i KL Karsten Thystrup siger: "Vi er tilfredse med dommen og skal naturligvis sikre, at eventuelle fremtidige konfliktvarsler er helt klare på dette punkt." (KL) LO og FTF går med fusionstanker Et ægteskab mellem LO og FTF, vil styrke lønmodtagernes interesser. Det mener Harald Børsting, der går på frierfødder. Skal vi slå pjalterne sammen og stå endnu stærkere? Sådan spørger LO s formand Harald Børsting formanden for FTF Bente Sorgenfrey. FTF udtrykker for første gang sympati for ideen. Det skriver Berlingske. Vores bagland er på mange måder blevet langt mere positive over for en fusion, for når LO svækkes, svækkes vi også, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF til avisen. Politisk frigørelse er afgørende Skal FTF i fremtiden takke ja til frieriet skal LO først lade sig skille fra deres politiske tilhørsforhold til Socialdemokratiet. Første skridt til separationen blev foretaget i 2003, og ifølge Harald Børsting er der endnu større politisk uafhængighed forude.»hvis man skal lave ordentlig interessevaretagelse, skal den ikke afhænge af, hvad et bestemt parti siger, eller om et bestemt parti er i regering. Den skal bygge på solide, saglige analyser, siger han. Som forbilledet for den nye linje i LO nævner Harald Børsting DI s upolitiske arbejde for industriens interesser. DI s arbejde hang tidligere uløseligt sammen med De Konservatives politik, mens de i dag samarbejder tæt med Thorningregeringen. Bente Sorgenfrey har endnu ikke sagt endeligt ja til fusionen, men siger til avisen, at det er blevet langt mere realistisk, og at sagen skal diskuteres frem mod foråret. (KL) 2

3 Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I forventes afviklet i august Tilmeldingsfrist 1. april Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Materiale udsendes i starten af det nye år. Forventes afviklet den maj Tilmelding 1. april Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. LP 3

4 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august Tilmeldingsfrist den 1. april Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 06/02-14 Bestyrelsesmøde København 02/04-14 Bestyrelsesmøde Odense 05/05-14 Bestyrelsesmøde Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 4

5 Udklip. Stort computertyveri fra skole Frederiksborg Amts Avis SKIBBY: kroner. Det er ifølge Jørgen Nielsen, der er forstander for Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter i Skibby, værdien på 11 computere af mærket Apple imac, som blev stjålet fra skolen natten til onsdag.... De er jo graveret med laser, hvor der står Produktionsskolen Frederikssund, så hvis der er nogen, der støder på sådan en computer, hvor det står, så er det altså vores, siger Jørgen Nielsen. Største slag nogensinde Computerne blev brugt i forbindelse med undervisningen på skolens mediegra-fiske værksted, og Jørgen Nielsen vurderer, at det er det største slag mod produktionsskolen nogensinde. Skolen står fortsat tom Sjællandske BJERNEDE: Som ventet droppede et enigt byråd at lave etablere et uddannelsescenter ved Slaglille- Bjernede Skole for unge kontanthjælpsmodtagere. Centret var oprindeligt tænkt som et samarbejde mellem Sorø Kommune og Ringsted Produktionsskole.... Det handler om blandt andet den nye kontanthjælpsreform, der træder i kraft ved årsskiftet. Byrådsmedlemmerne var enige om, at etableringen sættes i bero, indtil man kender konsekvenserne af lovændringerne. PRODUKTIONSSKOLEELEVER udsmykkede Tradium-lokaler Randers Amtsavis RANDERS: Et gangareal og et klasselokale hos Tradium på Blommevej 39 er blevet udsmykket af elever fra Randers Produktionshøjskole....»Det har været en svær opgave.... Fremtiden står på spilpå trods af de store udfordringer med maleopgaven har de tre piger efter fem ugers arbejde fået tændt en gnist i deres drømme om fremtiden. De begynder nemlig til januar næste år på Tradium på grundforløbet på uddannelsen som bygningsmaler. Silkeborg Produktionsskole - Event & Design, Granhøjvej 14 Ekstra Posten Det er ikke alle unge, der ryger lige let gennem uddannelsessystemet og præcist ved, hvilken vej de skal gå, og hvad de vil beskæftige sig med i fremtiden.... Det mærker man blandt andet hos Silkeborg Produktionsskole, der på forskellig vis forsøger at hjælpe de unge mennesker med at blive afklaret.... Hvorfor er Silkeborg Produktionsskole - Event og Design blevet medlem af Handel Silkeborg?... Og det er vigtigt med synlighed, for vores elever har rigtig meget at byde ind med, siger Gitte Søgaard, værkstedsleder på Event & Design. TEST SIKRER UNGE DEN RIGTIGE UDDANNELSE Lemvig Folkeblad HOLSTEBRO: 18-årige Mikkel Sigh begynder efter nytår på uddannelsen til kok.... Unge går typisk kun på produktionsskole et halvt år.... Fakta1Staten betaler for indsatsen{ Læse-og matematikprojekt 5 gør det også fedt at være lærer på en produktionsskole { I alt 14 produktionsskoler rundt om i landet samarbejder med Taleinstituttet i Aalborg.... Projektet på produktionsskolerne følger med. {»Projektet SKAL fortsætte,«ønsker lærer Zaza Friberg på Produktionsskolen Nordvestjylland. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Nu får de en uddannelse Lemvig Folkeblad HOLSTEBRO: Det betaler sig at tjekke unges evner til matematik og til at læse.... Det viser tal fra Produktionsskoleforeningen. Facebook Produktionsskolen Nordvestjylland tager alternative metoder i brug.... Da hun kommer på produktionsskolen, er der ingen problemer. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Unge kan få styr på økonomien Frederiksborg Amts Avis HELSINGE: De unge på Gribskov Uddannelsescenter i Skolegade, der blandt andet huser 10. klasse og produktionsskolen, kan i foråret se frem til en portion rådgivning i privatøkonomi. For anden gang som en del af projekt GRIB møder rådgivere fra Arbejdernes Landsbank nemlig op med lommeregneren fremme og de gode råd løst i lommen.... Der er nemlig erfaring for, at netop rod i økonomien kan få de unge til at droppe ud. Endelig dato og program er endnu ikke fastlagt. Forsmag på arbejdsmarkedet Lokalavisen Sydvestvendsyssel DET KAN være svært at forestille sig, hvad det vil sige at arbejde i en børnehave eller på et plejehjem, når man er ung og ikke har været ude på arbejdsmarkedet endnu.... Belønningen var en stor muffin med glasur på toppen, som eleverne fra produktionsskolen delte ud. Inden da havde julemanden, der også har sin faste gang på produktionsskolen, hygget lidt om børn og ældre.... De unge får bevidsthed om det at give andre omsorg, og det har også den fordel, at de aflaster personalet, mens de er på besøg, siger Jeannette Carøe Aarestrup fra Produktionsskolen. Skole bliver helt selvejende Lokalavisen Taastrup VESTEGNEN: Landets største produktionsskole, Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole, bliver nu helt selvejende.... Skolen udviklede sig i årenes løb til at være en almindelig produktionsskole for alle unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en uddannelse. Produktionsskolen har således gennem mange år bidraget til at nå regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Produktionsskolens undervisningstilbud tager udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

6 Produktionsskole bliver helt selvejende Dagbladet, sektion GREVE: Den nye status er fremkommet, efter at skolen har købt den tidligere Tune Landboskole, hvor undervisningen foregår.... Produktionsskolen har således gennem mange år bidraget til at nå regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Produktionsskolens undervisningstilbud tager udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.... Men det er noget helt unikt, at Produktionsskolen i Greve og Høje- Taastrup driver Tune Kursuscenter som en del af skolens undervisningstilbud til de unge. Måske ikke den bedste anbefaling Helsingør Dagblad HELSINGØR: Eleverne i Produktionsskolen på Fabriksvej 32 i Helsingør har gennem længere tid forkyndt deres glæde ved det faktum, at skolen skal flytte til april.... Produktionsskolen flytter såmænd bare til Fabriksvej 20, og det er rigtigt at personale og elever er glade for flytteplanerne. For de får meget mere plads i de nye lokaler, end de har i nummer 32. Men elevernes udsagn er måske ikke verdens bedste anbefaling, og bygningen er da heller ikke blevet lejet ud endnu. Leder af succes-skole bedt om at fratræde Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Bestyrelsen for Gribskov produktionsskole har hidtil rost dens forstarder Hüseyin Duygu for på kort tid at have fået gjort skolen til en succes.... I en pressemeddelelse udtaler han, at der»mellem bestyrelsen og Hüseyin Dugyu ikke er enighed omkring de fremadrettede økonomiske pædagogiske linjer for produktionsskolen, hvorfor vi har indgået en aftale om, at Hüseyin fratræder som forstander. «Pressemeddelelsen er forfattet af bestyrelsens næstformand Marie Schwartz, Slangerup, som er udpeget til bestyrelsen som repræsentant for lønmodtagerorganisationen LO. Det fremgår af denne skrivelse, at Hüseyin Dugyu ikke skal gøre tjeneste frem til sin fratræden, og at han havde sidste arbejdsdag på Gribskov Produktionsskole 20. december, hvorefter hun selv er blevet konstitueret som leder af produktionsskolen. Gribskov Produktionsskole åbnede i sommeren 2012 i lokaler på Helsinges gamle skole, hvor tidligere det lokalhistoriske arkiv havde hjemsted. Produktionsskolens forstander er fratrådt Ugeposten Gribskov HELSINGE: Når bestyrelsen bag Gribskov Produktionsskole skal konstituere sig senere på måneden bliver en af de første opgaver at finde en ny forstander til skolen.... Det begrundes i meddelelsen med uenighed mellem bestyrelsen og forstanderen om ' de fremadrettede økonomiske og pædagogiske linjer for produktionsskolen '. " Vi respekterer at man kan have andre meninger og vi er stadig gode venner", siger Jørgen Simonsen til Ugeposten, og fortsætter: " Det får ingen indflydelse på skolen, den kører videre". Hüseyin Duygu 6 tiltrådte jobbet som forstander i marts 2012 og var med til at starte produktionsskolen op.... Jeg skal køre videre med alt det, der fungerer godt på Gribskov Produktionsskole og sørge for, at produktionsskolen fortsat er en god og udviklende skole for de unge, og en skole der bliver forbundet med dygtigt personale og høj faglighed", siger Marie Schwartz i pressemeddelelsen. Bent A. får nej til skoleønske igen Sjællandske BJERNEDE: Bent A. Jespersen, der er formand for den lukkede og tvangsauktions-ramte Sorø Friskole, har fortsat et ønske om at drive skole. Han har før spurgt kommunen om lov til at drive produktionsskole i friskolens bygninger på Løvegårdsvej, men fik nej, fordi skolen selv havde planer om at etablere produktionsskole i den nu nedlagte Slaglille-Bjernede Skole.... Men det blev igen til et afslag, da byrådets børne-og undervisningsudvalg i denne uge behandlede sagen: -Sorø Byråd har ikke lukket muligheden for at drive produktionsskole, men derimod sat sagen i bero, indtil konsekvenserne ved kontanthjælpsreformen er afklaret.... Derudover ville Bent A. Jespersens drift af en produktionsskole i kommunale bygninger medføre en kommunal garantistillelse på kr.: -Og det er der ikke lige afsat penge til i budgettet, kommenterer Rolf Clausen. berthel. Oscar fik mod på betonarbejde på Dokk1 Århus Stiftstidende AARHUS: 17-årige Oscar Fernandez har fået nye udfordringer og lyst til en uddannelse som bygningsstruktør efter at han er kommet i»virksomhedsskole«ved NCC på byggeriet af Dokk1.... Det var for stressende med de lektier,«fortæller Oscar, som tog på Aarhus Produktionsskole.... Ifølge faglærer Thomas Ogola er den unges mødestabilitet og engagement helt afgørende for, at det går godt.... Andre 14 er afmeldt til en anden uddannelse, flytter til en anden kommune eller starter på en anden produktionsskole. Produktionsskole flytter i nyt Fyens Stiftstidende I 25 år har Østfyns Produktionsskole ligget i Kerteminde, men den er nu flyttet til Marslev i nye lokaler på 5000 kvadratmeter.... Produktionsskolen havde selv købt lokalerne for cirka det samme beløb.... Blandt andet " military"-linjen, hvor eleverne bliver trænet af to tidligere jægersoldater. Her er den personlige udvikling noget, man fokuserer meget på. Regeringens modsvar hedder fleksuddannelse Dagbladet Holstebro PLAN: Hos regeringen kalder socialordfører Maja Panduro (S) det stigende antal unge på offentlig forsørgelse for en»tindrende alvorlig situation«.... Man kan eksempelvis forestille sig, at en ung kunne blive erhvervsassistent med fokus på et job inden for turisme. Forsvarer fleksuddannelse Der findes

7 imidlertid allerede lignende uddannelsestilbud såsom produktionsskole og EGU (to-årig erhvervsgrunduddannelse med stor vægt på praktik, red.), og regeringens oplæg om fleksuddannelsen har da også fået kritik for blot at være endnu et specialtilbud til den samme målgruppe. Maja Panduro forsvarer dog fleksuddannelsen. Unge får ny start på en helt anderledes skole Lokalavisen Skanderborg UDDANNELSE Er man unge og ikke helt afklaret i forhold til, hvad fremtidens skal byde på rent uddannelsesmæssigt, så er det måske en god ide at lægge uddannelsesvejen forbi Skanderborg Hørning Produktionsskole. Skolen råder over 11 forskellige værksteder, hvor unge mennesker under 25 år kan prøve kræfter med forskellige uddannelsesvej, inden de træffer et endeligt uddannelsesvalg. Her kan de blandt andet arbejde med cykler og scootere, lære om fotografiog gra-fik, udfordre sig selv kreativt og musisk, arbejde med metal og træ, lære at sy og designe, lave mad eller blive klogere på, hvad det vil sige at arbejde i butik eller på kontor, Med på uddannelsesmessen Produktionsskolen deltog i Uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen i sidste uge, og her kunne dem, der besøgte standen, deltage i en konkurrence, hvor de skulle gætte på det præcise antal værksteder.... Læs mere om Skanderborg Hørning Produktionsskole på Unge får en chance på dokken Licitationen - Byggeriets Dagblad Aarhus' nye vartegn på havnen, Dokk1, er ved at tage form.... Nyt konceptvirksomhedsskolen er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Århus Produktionsskole, Aarhus Tech og NCC Construction.... Erfaringerne med virksomhedsskolen er så gode, at NCC har besluttet at inddrage to andre store byggerier i Aarhus i projektet - nemlig Havneholmen, hvor entreprenøren skal bygge 390 lejligheder ude ved siden af Isbjerget, samt Frederiks Plads, der er et blandet projekt med kontorer, butikker og boliger. - For os i NCC er det her en måde, hvor vi som entreprenør kan indfri de sociale klausuler, der stilles i offentlig byggerier - og det gør vi gerne. Én skole, fire byer og masser af linjer By og Land HOLBÆK/ ODSHERRED: NVPRO Nordvestsjællands Produktionsskole er et tilbud til unge i hele Nordvestsjælland og har afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing.... Krop & Stillinjen er for unge der ønsker at få et bredt kendskab til frisørfaget og grundlæggende design. SOSU er for unge der vil arbejde med mennesker, både børn, unge og ældre Køkkenlinjen er for unge der vil lære, at lave mad og drive en kantine eller lignende. Tømrer & Snedker linjen er for unge der vil arbejde med træ. Debat: Realiser ny fleksuddannelse Information Der er god grund til at virkeliggøre regeringens udspil om en ny fleksuddannelse, der skal tage hånd om unge, der har svært ved at finde plads i uddannelsessystemet.... Gennem et forskningsprojekt med unge produktionsskoleelever erfarer vi, at de unge efterspørger et system, der tager højde for den enkeltes behov og gør op med samlebåndstænkningen med standardiserede uddannelsestilbud.... Unge har helt forskellige forudsætninger, og når diagnoser er en del af hverdagen, og det at stå op om morgenen i sig selv er en sejr, kan gennemførelsen af en uddannelse være uoverkommelig. Det er derfor vigtigt, at man igangsætter fleksuddannelsen og anerkender nødvendigheden af at fokusere på udvikling frem for uddannelse. Af Cecilie Agertoft, Kirstine Bygballe, Anne Kyed, København Anne gættede rigtigt Uge-Bladet Skanderborg SKANDERBORG: På Uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg 14. januar var Skanderborg Hørning Produktionsskole repræsenteret med en stand, der fortalte de mange besøgende, om de muligheder produktionsskolen tilbyder.... Nærmere betegnet skulle der gættes på, hvor mange værksteder der er på skolen. Anne Thøgersen blev udtrukket som den heldige vinder af en flot gavekurv med varer fra skolens produktion. Skanderborg Hørning Produktionsskole har 11 værksteder, der tilbyder unge mennesker under 25 år at lære om alt fra håndværk, musik, pædagogik, design, reparation af scootere og meget andet. pcb. Fakta om NV pro Ugeavisen Odsherred NVPRO: Nordvestsjællands Produktionsskole - NVPro -er et tilbud til unge hele Nordvestsjælland, og har afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing.... Krop & Stillinjen giver et bredt kendskab til frisørfaget. SOSU er for unge der vil arbejde med mennesker -både børn, unge og ældre Køkkenlinjen han dler om madlavning og drift af eksempelvis en kantine. Tømrer & Snedker linjen er for unge der vil arbejde med træ. Vi kører helt straight Lolland-Falsters Folketidende LOLLAND Klaus Møller, der er formand for Nakskov Handel & Erhverv, har overtaget formandsposten i bestyrelsen for Lolland Produktionsskole efter byrådsmedlem Leif Luffe Nielsen.... Produktionsskolen er for unge, som ikke endeligt har besluttet sig for hvilken uddannelse, de vil have.... I øvrigt kan man godt dele tiden mellem produktionsskole og Celf, hvis det er hensigtsmæssigt.... Jeg er ikke i tvivl om, at der er elever på Celf, som ville have haft godt af et år på produktionsskole, mener den nye formand. Undervisningen skal passe til skoletrætte 7

8 Nordjyske Stiftstidende NORDJYLLAND: Stadig flere unge dropper deres uddannelse og ender på kontanthjælp.... -Man skulle lave nogle kompetencegivende ungdomsuddannelser, der trækker på erfaringer fra de uddannelsesinstitutioner, som rent faktisk forstår at tiltrække nogen fra den her gruppe, siger forskeren, og nævner højskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og efterskoler som gode eksempler. -Her har man en anden undervisningskultur, og det kunne man mere systematisk inddrage i det formelle uddannelsessystem.... En reform af erhvervsuddannelserne skal gøre det lettere for arbejdsløse unge at uddanne sig. Aage Langeland

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2012. Nr. 8. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Vejledning til medlemmerne Nedenfor bringes Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning omkring løn, ansættelse og afskedigelse på produktionsskoler.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 12. 2013.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 12. 2013. Nr. 12. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Formålet fra Finansministeriets side har været at styrke ledelsen på institutionerne, og samtidig flytte fokus fra at tælle timer, til at løse

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. September 08. Forhandlingsret. Spørgsmål og svar.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. September 08. Forhandlingsret. Spørgsmål og svar. September 08. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. Vi regner stadig med at holde en indvielsesreception i de nye lokaler i november eller december.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.3. marts 2015. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Enighed om den fælles målsætning, at parterne i overenskomstperioden fra 2018 vil udligne forskellen i lønudviklingen mellem den statslige

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

fra Nr.6. 2010. --0-- Spørgsmål og svar --0-- Fortsat dækning i Forenede Gruppeliv i 3 år efter fratræden på grund af sygdom.

fra Nr.6. 2010. --0-- Spørgsmål og svar --0-- Fortsat dækning i Forenede Gruppeliv i 3 år efter fratræden på grund af sygdom. Nr.6. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Administrativt Lederkursus. Interessen for kurset har været helt overvældende. I skrivende stund er der tæt på 40 tilmeldinger, hvilket har betydet,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2009.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2009. Nr.5. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Barns 1. og 2. sygedag Fortolkningsbidraget er udarbejdet med henblik på at skabe klarhed over reglerne om barnets 1. og 2. sygedag. Det fremgår

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk

Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Byg og bolig Frederikssund og Frederiksværk Kan du lide at arbejde med træ og maling? Kan du lide at arbejde med praktiske løsninger? at bygge og udvikle produkter inden for træ- og malerfaget håndtering

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere