fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser. Download Cirkulære som PDF (0,23 Mb) Cirkulæret kan også hentes på foreningens hjemmeside. (Moderniseringsstyrelsen) Funktionærlovens 2a - ret til fratrædelsesgodtgørelse? Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom den 17. januar EU-domstolen fastslog i en afgørelse af 12. oktober 2010 vedrørende anvendelsen af funktionærlovens 2a, stk. 3, (Ole Andersen-sagen*), at der er tale om aldersdiskrimination, hvis en ansat automatisk afskæres fra at modtage en fratrædelsesgodtgørelse, der har til formål at lette overgangen til anden beskæftigelse, blot fordi de pågældende har nået en alder, hvor en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning kan komme til udbetaling, dvs. uden at der tages hensyn til, om den pågældende rent faktisk ønsker at forblive erhvervsaktiv. Betydning af Højesterets dom for statens ansatte Østre landsret afsagde den 24. april 2013 dom i et sagskompleks vedrørende afskedigelse af 14 ansatte, der krævede godtgørelse i henhold til 2a, stk. 3. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom den 17. januar I Højesterets dom slås det fast, at afgørelsen af, om en ansat må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere og dermed har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, må ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering. På statens område har EU-domstolens afgørelse begrænset betydning. Det skyldes, at der den 1. april 2009 blev indsat en bestemmelse i fællesoverenskomsterne og Akademikeroverenskomsten om, at fratrædelsesgodtgørelse efter 2a også ydes i tilfælde, hvor den ansatte får pension fra arbejdsgiveren. 2a, stk. 3, har således efter den 1. april 2009 kun været relevant for ansatte, der ikke er omfattet af fællesoverenskomsterne eller Akademikeroverenskomsten. * EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark for Ole Andersen mod Region Syddanmark. (Moderniseringsstyrelsen) 1

2 Principiel sag om lærerkonflikten afgjort af Arbejdsretten fredag. KL er tilfreds med dommen. Under lærerkonflikten opstod der tvivl om, hvorvidt lærere, som ikke var medlem af Danmarks Lærerforening (DLF), da lockouten startede, blev omfattet af lockouten, hvis de meldte sig ind i DLF under konflikten. Det konkrete problem handlede om en begrænset personkreds, men problemstillingen er principiel, da ind- og udmeldelse under en faglig konflikt kan rykke ved konfliktens grundlag. KL fastholdt derfor, at lærere, som meldte sig ind i DLF efter konfliktens indtræden, skulle blive i deres skema på skolen og dermed ikke blev omfattet af lockouten. KL frifundet for krav om bod Arbejdsretten slog fredag fast, at KL er berettiget til at varsle en lockout på en sådan måde, at lærere, der melder sig ind i en fagforening under en konflikt, ikke kan omfattes under konflikten. Samtidig fastslog Arbejdsretten dog også, at KL s konkrete lockoutvarsel i foråret 2013 ikke konkret havde taget stilling til denne situation. Men da spørgsmålet om KL s konfliktvarsel udgjorde et reelt fortolkningsproblem, blev KL frifundet for Lærernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforenings påstand om bod for overenskomststridig adfærd. Kontorchef i KL Karsten Thystrup siger: "Vi er tilfredse med dommen og skal naturligvis sikre, at eventuelle fremtidige konfliktvarsler er helt klare på dette punkt." (KL) LO og FTF går med fusionstanker Et ægteskab mellem LO og FTF, vil styrke lønmodtagernes interesser. Det mener Harald Børsting, der går på frierfødder. Skal vi slå pjalterne sammen og stå endnu stærkere? Sådan spørger LO s formand Harald Børsting formanden for FTF Bente Sorgenfrey. FTF udtrykker for første gang sympati for ideen. Det skriver Berlingske. Vores bagland er på mange måder blevet langt mere positive over for en fusion, for når LO svækkes, svækkes vi også, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF til avisen. Politisk frigørelse er afgørende Skal FTF i fremtiden takke ja til frieriet skal LO først lade sig skille fra deres politiske tilhørsforhold til Socialdemokratiet. Første skridt til separationen blev foretaget i 2003, og ifølge Harald Børsting er der endnu større politisk uafhængighed forude.»hvis man skal lave ordentlig interessevaretagelse, skal den ikke afhænge af, hvad et bestemt parti siger, eller om et bestemt parti er i regering. Den skal bygge på solide, saglige analyser, siger han. Som forbilledet for den nye linje i LO nævner Harald Børsting DI s upolitiske arbejde for industriens interesser. DI s arbejde hang tidligere uløseligt sammen med De Konservatives politik, mens de i dag samarbejder tæt med Thorningregeringen. Bente Sorgenfrey har endnu ikke sagt endeligt ja til fusionen, men siger til avisen, at det er blevet langt mere realistisk, og at sagen skal diskuteres frem mod foråret. (KL) 2

3 Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I forventes afviklet i august Tilmeldingsfrist 1. april Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Materiale udsendes i starten af det nye år. Forventes afviklet den maj Tilmelding 1. april Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. LP 3

4 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august Tilmeldingsfrist den 1. april Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 06/02-14 Bestyrelsesmøde København 02/04-14 Bestyrelsesmøde Odense 05/05-14 Bestyrelsesmøde Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 4

5 Udklip. Stort computertyveri fra skole Frederiksborg Amts Avis SKIBBY: kroner. Det er ifølge Jørgen Nielsen, der er forstander for Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter i Skibby, værdien på 11 computere af mærket Apple imac, som blev stjålet fra skolen natten til onsdag.... De er jo graveret med laser, hvor der står Produktionsskolen Frederikssund, så hvis der er nogen, der støder på sådan en computer, hvor det står, så er det altså vores, siger Jørgen Nielsen. Største slag nogensinde Computerne blev brugt i forbindelse med undervisningen på skolens mediegra-fiske værksted, og Jørgen Nielsen vurderer, at det er det største slag mod produktionsskolen nogensinde. Skolen står fortsat tom Sjællandske BJERNEDE: Som ventet droppede et enigt byråd at lave etablere et uddannelsescenter ved Slaglille- Bjernede Skole for unge kontanthjælpsmodtagere. Centret var oprindeligt tænkt som et samarbejde mellem Sorø Kommune og Ringsted Produktionsskole.... Det handler om blandt andet den nye kontanthjælpsreform, der træder i kraft ved årsskiftet. Byrådsmedlemmerne var enige om, at etableringen sættes i bero, indtil man kender konsekvenserne af lovændringerne. PRODUKTIONSSKOLEELEVER udsmykkede Tradium-lokaler Randers Amtsavis RANDERS: Et gangareal og et klasselokale hos Tradium på Blommevej 39 er blevet udsmykket af elever fra Randers Produktionshøjskole....»Det har været en svær opgave.... Fremtiden står på spilpå trods af de store udfordringer med maleopgaven har de tre piger efter fem ugers arbejde fået tændt en gnist i deres drømme om fremtiden. De begynder nemlig til januar næste år på Tradium på grundforløbet på uddannelsen som bygningsmaler. Silkeborg Produktionsskole - Event & Design, Granhøjvej 14 Ekstra Posten Det er ikke alle unge, der ryger lige let gennem uddannelsessystemet og præcist ved, hvilken vej de skal gå, og hvad de vil beskæftige sig med i fremtiden.... Det mærker man blandt andet hos Silkeborg Produktionsskole, der på forskellig vis forsøger at hjælpe de unge mennesker med at blive afklaret.... Hvorfor er Silkeborg Produktionsskole - Event og Design blevet medlem af Handel Silkeborg?... Og det er vigtigt med synlighed, for vores elever har rigtig meget at byde ind med, siger Gitte Søgaard, værkstedsleder på Event & Design. TEST SIKRER UNGE DEN RIGTIGE UDDANNELSE Lemvig Folkeblad HOLSTEBRO: 18-årige Mikkel Sigh begynder efter nytår på uddannelsen til kok.... Unge går typisk kun på produktionsskole et halvt år.... Fakta1Staten betaler for indsatsen{ Læse-og matematikprojekt 5 gør det også fedt at være lærer på en produktionsskole { I alt 14 produktionsskoler rundt om i landet samarbejder med Taleinstituttet i Aalborg.... Projektet på produktionsskolerne følger med. {»Projektet SKAL fortsætte,«ønsker lærer Zaza Friberg på Produktionsskolen Nordvestjylland. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Nu får de en uddannelse Lemvig Folkeblad HOLSTEBRO: Det betaler sig at tjekke unges evner til matematik og til at læse.... Det viser tal fra Produktionsskoleforeningen. Facebook Produktionsskolen Nordvestjylland tager alternative metoder i brug.... Da hun kommer på produktionsskolen, er der ingen problemer. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Unge kan få styr på økonomien Frederiksborg Amts Avis HELSINGE: De unge på Gribskov Uddannelsescenter i Skolegade, der blandt andet huser 10. klasse og produktionsskolen, kan i foråret se frem til en portion rådgivning i privatøkonomi. For anden gang som en del af projekt GRIB møder rådgivere fra Arbejdernes Landsbank nemlig op med lommeregneren fremme og de gode råd løst i lommen.... Der er nemlig erfaring for, at netop rod i økonomien kan få de unge til at droppe ud. Endelig dato og program er endnu ikke fastlagt. Forsmag på arbejdsmarkedet Lokalavisen Sydvestvendsyssel DET KAN være svært at forestille sig, hvad det vil sige at arbejde i en børnehave eller på et plejehjem, når man er ung og ikke har været ude på arbejdsmarkedet endnu.... Belønningen var en stor muffin med glasur på toppen, som eleverne fra produktionsskolen delte ud. Inden da havde julemanden, der også har sin faste gang på produktionsskolen, hygget lidt om børn og ældre.... De unge får bevidsthed om det at give andre omsorg, og det har også den fordel, at de aflaster personalet, mens de er på besøg, siger Jeannette Carøe Aarestrup fra Produktionsskolen. Skole bliver helt selvejende Lokalavisen Taastrup VESTEGNEN: Landets største produktionsskole, Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole, bliver nu helt selvejende.... Skolen udviklede sig i årenes løb til at være en almindelig produktionsskole for alle unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en uddannelse. Produktionsskolen har således gennem mange år bidraget til at nå regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Produktionsskolens undervisningstilbud tager udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

6 Produktionsskole bliver helt selvejende Dagbladet, sektion GREVE: Den nye status er fremkommet, efter at skolen har købt den tidligere Tune Landboskole, hvor undervisningen foregår.... Produktionsskolen har således gennem mange år bidraget til at nå regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Produktionsskolens undervisningstilbud tager udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.... Men det er noget helt unikt, at Produktionsskolen i Greve og Høje- Taastrup driver Tune Kursuscenter som en del af skolens undervisningstilbud til de unge. Måske ikke den bedste anbefaling Helsingør Dagblad HELSINGØR: Eleverne i Produktionsskolen på Fabriksvej 32 i Helsingør har gennem længere tid forkyndt deres glæde ved det faktum, at skolen skal flytte til april.... Produktionsskolen flytter såmænd bare til Fabriksvej 20, og det er rigtigt at personale og elever er glade for flytteplanerne. For de får meget mere plads i de nye lokaler, end de har i nummer 32. Men elevernes udsagn er måske ikke verdens bedste anbefaling, og bygningen er da heller ikke blevet lejet ud endnu. Leder af succes-skole bedt om at fratræde Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Bestyrelsen for Gribskov produktionsskole har hidtil rost dens forstarder Hüseyin Duygu for på kort tid at have fået gjort skolen til en succes.... I en pressemeddelelse udtaler han, at der»mellem bestyrelsen og Hüseyin Dugyu ikke er enighed omkring de fremadrettede økonomiske pædagogiske linjer for produktionsskolen, hvorfor vi har indgået en aftale om, at Hüseyin fratræder som forstander. «Pressemeddelelsen er forfattet af bestyrelsens næstformand Marie Schwartz, Slangerup, som er udpeget til bestyrelsen som repræsentant for lønmodtagerorganisationen LO. Det fremgår af denne skrivelse, at Hüseyin Dugyu ikke skal gøre tjeneste frem til sin fratræden, og at han havde sidste arbejdsdag på Gribskov Produktionsskole 20. december, hvorefter hun selv er blevet konstitueret som leder af produktionsskolen. Gribskov Produktionsskole åbnede i sommeren 2012 i lokaler på Helsinges gamle skole, hvor tidligere det lokalhistoriske arkiv havde hjemsted. Produktionsskolens forstander er fratrådt Ugeposten Gribskov HELSINGE: Når bestyrelsen bag Gribskov Produktionsskole skal konstituere sig senere på måneden bliver en af de første opgaver at finde en ny forstander til skolen.... Det begrundes i meddelelsen med uenighed mellem bestyrelsen og forstanderen om ' de fremadrettede økonomiske og pædagogiske linjer for produktionsskolen '. " Vi respekterer at man kan have andre meninger og vi er stadig gode venner", siger Jørgen Simonsen til Ugeposten, og fortsætter: " Det får ingen indflydelse på skolen, den kører videre". Hüseyin Duygu 6 tiltrådte jobbet som forstander i marts 2012 og var med til at starte produktionsskolen op.... Jeg skal køre videre med alt det, der fungerer godt på Gribskov Produktionsskole og sørge for, at produktionsskolen fortsat er en god og udviklende skole for de unge, og en skole der bliver forbundet med dygtigt personale og høj faglighed", siger Marie Schwartz i pressemeddelelsen. Bent A. får nej til skoleønske igen Sjællandske BJERNEDE: Bent A. Jespersen, der er formand for den lukkede og tvangsauktions-ramte Sorø Friskole, har fortsat et ønske om at drive skole. Han har før spurgt kommunen om lov til at drive produktionsskole i friskolens bygninger på Løvegårdsvej, men fik nej, fordi skolen selv havde planer om at etablere produktionsskole i den nu nedlagte Slaglille-Bjernede Skole.... Men det blev igen til et afslag, da byrådets børne-og undervisningsudvalg i denne uge behandlede sagen: -Sorø Byråd har ikke lukket muligheden for at drive produktionsskole, men derimod sat sagen i bero, indtil konsekvenserne ved kontanthjælpsreformen er afklaret.... Derudover ville Bent A. Jespersens drift af en produktionsskole i kommunale bygninger medføre en kommunal garantistillelse på kr.: -Og det er der ikke lige afsat penge til i budgettet, kommenterer Rolf Clausen. berthel. Oscar fik mod på betonarbejde på Dokk1 Århus Stiftstidende AARHUS: 17-årige Oscar Fernandez har fået nye udfordringer og lyst til en uddannelse som bygningsstruktør efter at han er kommet i»virksomhedsskole«ved NCC på byggeriet af Dokk1.... Det var for stressende med de lektier,«fortæller Oscar, som tog på Aarhus Produktionsskole.... Ifølge faglærer Thomas Ogola er den unges mødestabilitet og engagement helt afgørende for, at det går godt.... Andre 14 er afmeldt til en anden uddannelse, flytter til en anden kommune eller starter på en anden produktionsskole. Produktionsskole flytter i nyt Fyens Stiftstidende I 25 år har Østfyns Produktionsskole ligget i Kerteminde, men den er nu flyttet til Marslev i nye lokaler på 5000 kvadratmeter.... Produktionsskolen havde selv købt lokalerne for cirka det samme beløb.... Blandt andet " military"-linjen, hvor eleverne bliver trænet af to tidligere jægersoldater. Her er den personlige udvikling noget, man fokuserer meget på. Regeringens modsvar hedder fleksuddannelse Dagbladet Holstebro PLAN: Hos regeringen kalder socialordfører Maja Panduro (S) det stigende antal unge på offentlig forsørgelse for en»tindrende alvorlig situation«.... Man kan eksempelvis forestille sig, at en ung kunne blive erhvervsassistent med fokus på et job inden for turisme. Forsvarer fleksuddannelse Der findes

7 imidlertid allerede lignende uddannelsestilbud såsom produktionsskole og EGU (to-årig erhvervsgrunduddannelse med stor vægt på praktik, red.), og regeringens oplæg om fleksuddannelsen har da også fået kritik for blot at være endnu et specialtilbud til den samme målgruppe. Maja Panduro forsvarer dog fleksuddannelsen. Unge får ny start på en helt anderledes skole Lokalavisen Skanderborg UDDANNELSE Er man unge og ikke helt afklaret i forhold til, hvad fremtidens skal byde på rent uddannelsesmæssigt, så er det måske en god ide at lægge uddannelsesvejen forbi Skanderborg Hørning Produktionsskole. Skolen råder over 11 forskellige værksteder, hvor unge mennesker under 25 år kan prøve kræfter med forskellige uddannelsesvej, inden de træffer et endeligt uddannelsesvalg. Her kan de blandt andet arbejde med cykler og scootere, lære om fotografiog gra-fik, udfordre sig selv kreativt og musisk, arbejde med metal og træ, lære at sy og designe, lave mad eller blive klogere på, hvad det vil sige at arbejde i butik eller på kontor, Med på uddannelsesmessen Produktionsskolen deltog i Uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen i sidste uge, og her kunne dem, der besøgte standen, deltage i en konkurrence, hvor de skulle gætte på det præcise antal værksteder.... Læs mere om Skanderborg Hørning Produktionsskole på Unge får en chance på dokken Licitationen - Byggeriets Dagblad Aarhus' nye vartegn på havnen, Dokk1, er ved at tage form.... Nyt konceptvirksomhedsskolen er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Århus Produktionsskole, Aarhus Tech og NCC Construction.... Erfaringerne med virksomhedsskolen er så gode, at NCC har besluttet at inddrage to andre store byggerier i Aarhus i projektet - nemlig Havneholmen, hvor entreprenøren skal bygge 390 lejligheder ude ved siden af Isbjerget, samt Frederiks Plads, der er et blandet projekt med kontorer, butikker og boliger. - For os i NCC er det her en måde, hvor vi som entreprenør kan indfri de sociale klausuler, der stilles i offentlig byggerier - og det gør vi gerne. Én skole, fire byer og masser af linjer By og Land HOLBÆK/ ODSHERRED: NVPRO Nordvestsjællands Produktionsskole er et tilbud til unge i hele Nordvestsjælland og har afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing.... Krop & Stillinjen er for unge der ønsker at få et bredt kendskab til frisørfaget og grundlæggende design. SOSU er for unge der vil arbejde med mennesker, både børn, unge og ældre Køkkenlinjen er for unge der vil lære, at lave mad og drive en kantine eller lignende. Tømrer & Snedker linjen er for unge der vil arbejde med træ. Debat: Realiser ny fleksuddannelse Information Der er god grund til at virkeliggøre regeringens udspil om en ny fleksuddannelse, der skal tage hånd om unge, der har svært ved at finde plads i uddannelsessystemet.... Gennem et forskningsprojekt med unge produktionsskoleelever erfarer vi, at de unge efterspørger et system, der tager højde for den enkeltes behov og gør op med samlebåndstænkningen med standardiserede uddannelsestilbud.... Unge har helt forskellige forudsætninger, og når diagnoser er en del af hverdagen, og det at stå op om morgenen i sig selv er en sejr, kan gennemførelsen af en uddannelse være uoverkommelig. Det er derfor vigtigt, at man igangsætter fleksuddannelsen og anerkender nødvendigheden af at fokusere på udvikling frem for uddannelse. Af Cecilie Agertoft, Kirstine Bygballe, Anne Kyed, København Anne gættede rigtigt Uge-Bladet Skanderborg SKANDERBORG: På Uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg 14. januar var Skanderborg Hørning Produktionsskole repræsenteret med en stand, der fortalte de mange besøgende, om de muligheder produktionsskolen tilbyder.... Nærmere betegnet skulle der gættes på, hvor mange værksteder der er på skolen. Anne Thøgersen blev udtrukket som den heldige vinder af en flot gavekurv med varer fra skolens produktion. Skanderborg Hørning Produktionsskole har 11 værksteder, der tilbyder unge mennesker under 25 år at lære om alt fra håndværk, musik, pædagogik, design, reparation af scootere og meget andet. pcb. Fakta om NV pro Ugeavisen Odsherred NVPRO: Nordvestsjællands Produktionsskole - NVPro -er et tilbud til unge hele Nordvestsjælland, og har afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing.... Krop & Stillinjen giver et bredt kendskab til frisørfaget. SOSU er for unge der vil arbejde med mennesker -både børn, unge og ældre Køkkenlinjen han dler om madlavning og drift af eksempelvis en kantine. Tømrer & Snedker linjen er for unge der vil arbejde med træ. Vi kører helt straight Lolland-Falsters Folketidende LOLLAND Klaus Møller, der er formand for Nakskov Handel & Erhverv, har overtaget formandsposten i bestyrelsen for Lolland Produktionsskole efter byrådsmedlem Leif Luffe Nielsen.... Produktionsskolen er for unge, som ikke endeligt har besluttet sig for hvilken uddannelse, de vil have.... I øvrigt kan man godt dele tiden mellem produktionsskole og Celf, hvis det er hensigtsmæssigt.... Jeg er ikke i tvivl om, at der er elever på Celf, som ville have haft godt af et år på produktionsskole, mener den nye formand. Undervisningen skal passe til skoletrætte 7

8 Nordjyske Stiftstidende NORDJYLLAND: Stadig flere unge dropper deres uddannelse og ender på kontanthjælp.... -Man skulle lave nogle kompetencegivende ungdomsuddannelser, der trækker på erfaringer fra de uddannelsesinstitutioner, som rent faktisk forstår at tiltrække nogen fra den her gruppe, siger forskeren, og nævner højskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og efterskoler som gode eksempler. -Her har man en anden undervisningskultur, og det kunne man mere systematisk inddrage i det formelle uddannelsessystem.... En reform af erhvervsuddannelserne skal gøre det lettere for arbejdsløse unge at uddanne sig. Aage Langeland

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 10. 2013. Spørgsmål og svar om den nye arbejdstidsaftale pr. 0814. -0- Nr. 10. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere handicapbegrebet. To danske sager for Sø- og Handelsretten har været forelagt EU-domstolen, der nu har afsagt dom i sagen. EU-Domstolen er blevet

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2014. Nr. 4. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Landsforeningen af Produktionsskoleledere mandag den 5. maj 2014, kl. 13.00

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2012. Nr. 7. 2012. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere It-rygsæk skal hjælpe ordblinde elever Ordblinde elever i ungdomsuddannelserne skal have en itrygsæk ved studiestart, så de kan få hjælp til at

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33

ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 ligeværd Ny undersøgelse af STU Thy STU i Nationalpark Thy Marianne Jelved om STU Når reformen får sin vilje februar2013 årgang 33 Grennessminde Birkerød Grennessminde er et specialundervisnings og dagbehandlingstilbud

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60.

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 60. årgang bladet Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU side 12 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Når forpligtelsen til at

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere