fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser. Download Cirkulære som PDF (0,23 Mb) Cirkulæret kan også hentes på foreningens hjemmeside. (Moderniseringsstyrelsen) Funktionærlovens 2a - ret til fratrædelsesgodtgørelse? Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom den 17. januar EU-domstolen fastslog i en afgørelse af 12. oktober 2010 vedrørende anvendelsen af funktionærlovens 2a, stk. 3, (Ole Andersen-sagen*), at der er tale om aldersdiskrimination, hvis en ansat automatisk afskæres fra at modtage en fratrædelsesgodtgørelse, der har til formål at lette overgangen til anden beskæftigelse, blot fordi de pågældende har nået en alder, hvor en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning kan komme til udbetaling, dvs. uden at der tages hensyn til, om den pågældende rent faktisk ønsker at forblive erhvervsaktiv. Betydning af Højesterets dom for statens ansatte Østre landsret afsagde den 24. april 2013 dom i et sagskompleks vedrørende afskedigelse af 14 ansatte, der krævede godtgørelse i henhold til 2a, stk. 3. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom den 17. januar I Højesterets dom slås det fast, at afgørelsen af, om en ansat må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere og dermed har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, må ske på grundlag af en konkret bevismæssig vurdering. På statens område har EU-domstolens afgørelse begrænset betydning. Det skyldes, at der den 1. april 2009 blev indsat en bestemmelse i fællesoverenskomsterne og Akademikeroverenskomsten om, at fratrædelsesgodtgørelse efter 2a også ydes i tilfælde, hvor den ansatte får pension fra arbejdsgiveren. 2a, stk. 3, har således efter den 1. april 2009 kun været relevant for ansatte, der ikke er omfattet af fællesoverenskomsterne eller Akademikeroverenskomsten. * EU-Domstolens dom af 12. oktober 2010 C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark for Ole Andersen mod Region Syddanmark. (Moderniseringsstyrelsen) 1

2 Principiel sag om lærerkonflikten afgjort af Arbejdsretten fredag. KL er tilfreds med dommen. Under lærerkonflikten opstod der tvivl om, hvorvidt lærere, som ikke var medlem af Danmarks Lærerforening (DLF), da lockouten startede, blev omfattet af lockouten, hvis de meldte sig ind i DLF under konflikten. Det konkrete problem handlede om en begrænset personkreds, men problemstillingen er principiel, da ind- og udmeldelse under en faglig konflikt kan rykke ved konfliktens grundlag. KL fastholdt derfor, at lærere, som meldte sig ind i DLF efter konfliktens indtræden, skulle blive i deres skema på skolen og dermed ikke blev omfattet af lockouten. KL frifundet for krav om bod Arbejdsretten slog fredag fast, at KL er berettiget til at varsle en lockout på en sådan måde, at lærere, der melder sig ind i en fagforening under en konflikt, ikke kan omfattes under konflikten. Samtidig fastslog Arbejdsretten dog også, at KL s konkrete lockoutvarsel i foråret 2013 ikke konkret havde taget stilling til denne situation. Men da spørgsmålet om KL s konfliktvarsel udgjorde et reelt fortolkningsproblem, blev KL frifundet for Lærernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforenings påstand om bod for overenskomststridig adfærd. Kontorchef i KL Karsten Thystrup siger: "Vi er tilfredse med dommen og skal naturligvis sikre, at eventuelle fremtidige konfliktvarsler er helt klare på dette punkt." (KL) LO og FTF går med fusionstanker Et ægteskab mellem LO og FTF, vil styrke lønmodtagernes interesser. Det mener Harald Børsting, der går på frierfødder. Skal vi slå pjalterne sammen og stå endnu stærkere? Sådan spørger LO s formand Harald Børsting formanden for FTF Bente Sorgenfrey. FTF udtrykker for første gang sympati for ideen. Det skriver Berlingske. Vores bagland er på mange måder blevet langt mere positive over for en fusion, for når LO svækkes, svækkes vi også, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF til avisen. Politisk frigørelse er afgørende Skal FTF i fremtiden takke ja til frieriet skal LO først lade sig skille fra deres politiske tilhørsforhold til Socialdemokratiet. Første skridt til separationen blev foretaget i 2003, og ifølge Harald Børsting er der endnu større politisk uafhængighed forude.»hvis man skal lave ordentlig interessevaretagelse, skal den ikke afhænge af, hvad et bestemt parti siger, eller om et bestemt parti er i regering. Den skal bygge på solide, saglige analyser, siger han. Som forbilledet for den nye linje i LO nævner Harald Børsting DI s upolitiske arbejde for industriens interesser. DI s arbejde hang tidligere uløseligt sammen med De Konservatives politik, mens de i dag samarbejder tæt med Thorningregeringen. Bente Sorgenfrey har endnu ikke sagt endeligt ja til fusionen, men siger til avisen, at det er blevet langt mere realistisk, og at sagen skal diskuteres frem mod foråret. (KL) 2

3 Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Kursusmaterialet er nu lagt ud på LP s hjemmeside, hvor tilmelding også kan gennemføres. Modul I forventes afviklet i august Tilmeldingsfrist 1. april Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Materiale udsendes i starten af det nye år. Forventes afviklet den maj Tilmelding 1. april Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. LP 3

4 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Starttidspunkt fastsættes når der er tilmeldte nok, forventet i august Tilmeldingsfrist den 1. april Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 06/02-14 Bestyrelsesmøde København 02/04-14 Bestyrelsesmøde Odense 05/05-14 Bestyrelsesmøde Odense 02/07-14 Bestyrelsesmøde Gravlev Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 4

5 Udklip. Stort computertyveri fra skole Frederiksborg Amts Avis SKIBBY: kroner. Det er ifølge Jørgen Nielsen, der er forstander for Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter i Skibby, værdien på 11 computere af mærket Apple imac, som blev stjålet fra skolen natten til onsdag.... De er jo graveret med laser, hvor der står Produktionsskolen Frederikssund, så hvis der er nogen, der støder på sådan en computer, hvor det står, så er det altså vores, siger Jørgen Nielsen. Største slag nogensinde Computerne blev brugt i forbindelse med undervisningen på skolens mediegra-fiske værksted, og Jørgen Nielsen vurderer, at det er det største slag mod produktionsskolen nogensinde. Skolen står fortsat tom Sjællandske BJERNEDE: Som ventet droppede et enigt byråd at lave etablere et uddannelsescenter ved Slaglille- Bjernede Skole for unge kontanthjælpsmodtagere. Centret var oprindeligt tænkt som et samarbejde mellem Sorø Kommune og Ringsted Produktionsskole.... Det handler om blandt andet den nye kontanthjælpsreform, der træder i kraft ved årsskiftet. Byrådsmedlemmerne var enige om, at etableringen sættes i bero, indtil man kender konsekvenserne af lovændringerne. PRODUKTIONSSKOLEELEVER udsmykkede Tradium-lokaler Randers Amtsavis RANDERS: Et gangareal og et klasselokale hos Tradium på Blommevej 39 er blevet udsmykket af elever fra Randers Produktionshøjskole....»Det har været en svær opgave.... Fremtiden står på spilpå trods af de store udfordringer med maleopgaven har de tre piger efter fem ugers arbejde fået tændt en gnist i deres drømme om fremtiden. De begynder nemlig til januar næste år på Tradium på grundforløbet på uddannelsen som bygningsmaler. Silkeborg Produktionsskole - Event & Design, Granhøjvej 14 Ekstra Posten Det er ikke alle unge, der ryger lige let gennem uddannelsessystemet og præcist ved, hvilken vej de skal gå, og hvad de vil beskæftige sig med i fremtiden.... Det mærker man blandt andet hos Silkeborg Produktionsskole, der på forskellig vis forsøger at hjælpe de unge mennesker med at blive afklaret.... Hvorfor er Silkeborg Produktionsskole - Event og Design blevet medlem af Handel Silkeborg?... Og det er vigtigt med synlighed, for vores elever har rigtig meget at byde ind med, siger Gitte Søgaard, værkstedsleder på Event & Design. TEST SIKRER UNGE DEN RIGTIGE UDDANNELSE Lemvig Folkeblad HOLSTEBRO: 18-årige Mikkel Sigh begynder efter nytår på uddannelsen til kok.... Unge går typisk kun på produktionsskole et halvt år.... Fakta1Staten betaler for indsatsen{ Læse-og matematikprojekt 5 gør det også fedt at være lærer på en produktionsskole { I alt 14 produktionsskoler rundt om i landet samarbejder med Taleinstituttet i Aalborg.... Projektet på produktionsskolerne følger med. {»Projektet SKAL fortsætte,«ønsker lærer Zaza Friberg på Produktionsskolen Nordvestjylland. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Nu får de en uddannelse Lemvig Folkeblad HOLSTEBRO: Det betaler sig at tjekke unges evner til matematik og til at læse.... Det viser tal fra Produktionsskoleforeningen. Facebook Produktionsskolen Nordvestjylland tager alternative metoder i brug.... Da hun kommer på produktionsskolen, er der ingen problemer. Af Niels Stoktoft Overgaard Produktionsskolen Nordvestjylland Unge kan få styr på økonomien Frederiksborg Amts Avis HELSINGE: De unge på Gribskov Uddannelsescenter i Skolegade, der blandt andet huser 10. klasse og produktionsskolen, kan i foråret se frem til en portion rådgivning i privatøkonomi. For anden gang som en del af projekt GRIB møder rådgivere fra Arbejdernes Landsbank nemlig op med lommeregneren fremme og de gode råd løst i lommen.... Der er nemlig erfaring for, at netop rod i økonomien kan få de unge til at droppe ud. Endelig dato og program er endnu ikke fastlagt. Forsmag på arbejdsmarkedet Lokalavisen Sydvestvendsyssel DET KAN være svært at forestille sig, hvad det vil sige at arbejde i en børnehave eller på et plejehjem, når man er ung og ikke har været ude på arbejdsmarkedet endnu.... Belønningen var en stor muffin med glasur på toppen, som eleverne fra produktionsskolen delte ud. Inden da havde julemanden, der også har sin faste gang på produktionsskolen, hygget lidt om børn og ældre.... De unge får bevidsthed om det at give andre omsorg, og det har også den fordel, at de aflaster personalet, mens de er på besøg, siger Jeannette Carøe Aarestrup fra Produktionsskolen. Skole bliver helt selvejende Lokalavisen Taastrup VESTEGNEN: Landets største produktionsskole, Greve og Høje-Taastrup Produktionsskole, bliver nu helt selvejende.... Skolen udviklede sig i årenes løb til at være en almindelig produktionsskole for alle unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en uddannelse. Produktionsskolen har således gennem mange år bidraget til at nå regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Produktionsskolens undervisningstilbud tager udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.

6 Produktionsskole bliver helt selvejende Dagbladet, sektion GREVE: Den nye status er fremkommet, efter at skolen har købt den tidligere Tune Landboskole, hvor undervisningen foregår.... Produktionsskolen har således gennem mange år bidraget til at nå regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Produktionsskolens undervisningstilbud tager udgangspunkt i praktisk arbejde og opgaveløsning med henblik på reel produktion og afsætning af varer og tjenesteydelser.... Men det er noget helt unikt, at Produktionsskolen i Greve og Høje- Taastrup driver Tune Kursuscenter som en del af skolens undervisningstilbud til de unge. Måske ikke den bedste anbefaling Helsingør Dagblad HELSINGØR: Eleverne i Produktionsskolen på Fabriksvej 32 i Helsingør har gennem længere tid forkyndt deres glæde ved det faktum, at skolen skal flytte til april.... Produktionsskolen flytter såmænd bare til Fabriksvej 20, og det er rigtigt at personale og elever er glade for flytteplanerne. For de får meget mere plads i de nye lokaler, end de har i nummer 32. Men elevernes udsagn er måske ikke verdens bedste anbefaling, og bygningen er da heller ikke blevet lejet ud endnu. Leder af succes-skole bedt om at fratræde Frederiksborg Amts Avis GRIBSKOV: Bestyrelsen for Gribskov produktionsskole har hidtil rost dens forstarder Hüseyin Duygu for på kort tid at have fået gjort skolen til en succes.... I en pressemeddelelse udtaler han, at der»mellem bestyrelsen og Hüseyin Dugyu ikke er enighed omkring de fremadrettede økonomiske pædagogiske linjer for produktionsskolen, hvorfor vi har indgået en aftale om, at Hüseyin fratræder som forstander. «Pressemeddelelsen er forfattet af bestyrelsens næstformand Marie Schwartz, Slangerup, som er udpeget til bestyrelsen som repræsentant for lønmodtagerorganisationen LO. Det fremgår af denne skrivelse, at Hüseyin Dugyu ikke skal gøre tjeneste frem til sin fratræden, og at han havde sidste arbejdsdag på Gribskov Produktionsskole 20. december, hvorefter hun selv er blevet konstitueret som leder af produktionsskolen. Gribskov Produktionsskole åbnede i sommeren 2012 i lokaler på Helsinges gamle skole, hvor tidligere det lokalhistoriske arkiv havde hjemsted. Produktionsskolens forstander er fratrådt Ugeposten Gribskov HELSINGE: Når bestyrelsen bag Gribskov Produktionsskole skal konstituere sig senere på måneden bliver en af de første opgaver at finde en ny forstander til skolen.... Det begrundes i meddelelsen med uenighed mellem bestyrelsen og forstanderen om ' de fremadrettede økonomiske og pædagogiske linjer for produktionsskolen '. " Vi respekterer at man kan have andre meninger og vi er stadig gode venner", siger Jørgen Simonsen til Ugeposten, og fortsætter: " Det får ingen indflydelse på skolen, den kører videre". Hüseyin Duygu 6 tiltrådte jobbet som forstander i marts 2012 og var med til at starte produktionsskolen op.... Jeg skal køre videre med alt det, der fungerer godt på Gribskov Produktionsskole og sørge for, at produktionsskolen fortsat er en god og udviklende skole for de unge, og en skole der bliver forbundet med dygtigt personale og høj faglighed", siger Marie Schwartz i pressemeddelelsen. Bent A. får nej til skoleønske igen Sjællandske BJERNEDE: Bent A. Jespersen, der er formand for den lukkede og tvangsauktions-ramte Sorø Friskole, har fortsat et ønske om at drive skole. Han har før spurgt kommunen om lov til at drive produktionsskole i friskolens bygninger på Løvegårdsvej, men fik nej, fordi skolen selv havde planer om at etablere produktionsskole i den nu nedlagte Slaglille-Bjernede Skole.... Men det blev igen til et afslag, da byrådets børne-og undervisningsudvalg i denne uge behandlede sagen: -Sorø Byråd har ikke lukket muligheden for at drive produktionsskole, men derimod sat sagen i bero, indtil konsekvenserne ved kontanthjælpsreformen er afklaret.... Derudover ville Bent A. Jespersens drift af en produktionsskole i kommunale bygninger medføre en kommunal garantistillelse på kr.: -Og det er der ikke lige afsat penge til i budgettet, kommenterer Rolf Clausen. berthel. Oscar fik mod på betonarbejde på Dokk1 Århus Stiftstidende AARHUS: 17-årige Oscar Fernandez har fået nye udfordringer og lyst til en uddannelse som bygningsstruktør efter at han er kommet i»virksomhedsskole«ved NCC på byggeriet af Dokk1.... Det var for stressende med de lektier,«fortæller Oscar, som tog på Aarhus Produktionsskole.... Ifølge faglærer Thomas Ogola er den unges mødestabilitet og engagement helt afgørende for, at det går godt.... Andre 14 er afmeldt til en anden uddannelse, flytter til en anden kommune eller starter på en anden produktionsskole. Produktionsskole flytter i nyt Fyens Stiftstidende I 25 år har Østfyns Produktionsskole ligget i Kerteminde, men den er nu flyttet til Marslev i nye lokaler på 5000 kvadratmeter.... Produktionsskolen havde selv købt lokalerne for cirka det samme beløb.... Blandt andet " military"-linjen, hvor eleverne bliver trænet af to tidligere jægersoldater. Her er den personlige udvikling noget, man fokuserer meget på. Regeringens modsvar hedder fleksuddannelse Dagbladet Holstebro PLAN: Hos regeringen kalder socialordfører Maja Panduro (S) det stigende antal unge på offentlig forsørgelse for en»tindrende alvorlig situation«.... Man kan eksempelvis forestille sig, at en ung kunne blive erhvervsassistent med fokus på et job inden for turisme. Forsvarer fleksuddannelse Der findes

7 imidlertid allerede lignende uddannelsestilbud såsom produktionsskole og EGU (to-årig erhvervsgrunduddannelse med stor vægt på praktik, red.), og regeringens oplæg om fleksuddannelsen har da også fået kritik for blot at være endnu et specialtilbud til den samme målgruppe. Maja Panduro forsvarer dog fleksuddannelsen. Unge får ny start på en helt anderledes skole Lokalavisen Skanderborg UDDANNELSE Er man unge og ikke helt afklaret i forhold til, hvad fremtidens skal byde på rent uddannelsesmæssigt, så er det måske en god ide at lægge uddannelsesvejen forbi Skanderborg Hørning Produktionsskole. Skolen råder over 11 forskellige værksteder, hvor unge mennesker under 25 år kan prøve kræfter med forskellige uddannelsesvej, inden de træffer et endeligt uddannelsesvalg. Her kan de blandt andet arbejde med cykler og scootere, lære om fotografiog gra-fik, udfordre sig selv kreativt og musisk, arbejde med metal og træ, lære at sy og designe, lave mad eller blive klogere på, hvad det vil sige at arbejde i butik eller på kontor, Med på uddannelsesmessen Produktionsskolen deltog i Uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen i sidste uge, og her kunne dem, der besøgte standen, deltage i en konkurrence, hvor de skulle gætte på det præcise antal værksteder.... Læs mere om Skanderborg Hørning Produktionsskole på Unge får en chance på dokken Licitationen - Byggeriets Dagblad Aarhus' nye vartegn på havnen, Dokk1, er ved at tage form.... Nyt konceptvirksomhedsskolen er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Århus Produktionsskole, Aarhus Tech og NCC Construction.... Erfaringerne med virksomhedsskolen er så gode, at NCC har besluttet at inddrage to andre store byggerier i Aarhus i projektet - nemlig Havneholmen, hvor entreprenøren skal bygge 390 lejligheder ude ved siden af Isbjerget, samt Frederiks Plads, der er et blandet projekt med kontorer, butikker og boliger. - For os i NCC er det her en måde, hvor vi som entreprenør kan indfri de sociale klausuler, der stilles i offentlig byggerier - og det gør vi gerne. Én skole, fire byer og masser af linjer By og Land HOLBÆK/ ODSHERRED: NVPRO Nordvestsjællands Produktionsskole er et tilbud til unge i hele Nordvestsjælland og har afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing.... Krop & Stillinjen er for unge der ønsker at få et bredt kendskab til frisørfaget og grundlæggende design. SOSU er for unge der vil arbejde med mennesker, både børn, unge og ældre Køkkenlinjen er for unge der vil lære, at lave mad og drive en kantine eller lignende. Tømrer & Snedker linjen er for unge der vil arbejde med træ. Debat: Realiser ny fleksuddannelse Information Der er god grund til at virkeliggøre regeringens udspil om en ny fleksuddannelse, der skal tage hånd om unge, der har svært ved at finde plads i uddannelsessystemet.... Gennem et forskningsprojekt med unge produktionsskoleelever erfarer vi, at de unge efterspørger et system, der tager højde for den enkeltes behov og gør op med samlebåndstænkningen med standardiserede uddannelsestilbud.... Unge har helt forskellige forudsætninger, og når diagnoser er en del af hverdagen, og det at stå op om morgenen i sig selv er en sejr, kan gennemførelsen af en uddannelse være uoverkommelig. Det er derfor vigtigt, at man igangsætter fleksuddannelsen og anerkender nødvendigheden af at fokusere på udvikling frem for uddannelse. Af Cecilie Agertoft, Kirstine Bygballe, Anne Kyed, København Anne gættede rigtigt Uge-Bladet Skanderborg SKANDERBORG: På Uddannelsesmessen på Niels Ebbesen Skolen i Skanderborg 14. januar var Skanderborg Hørning Produktionsskole repræsenteret med en stand, der fortalte de mange besøgende, om de muligheder produktionsskolen tilbyder.... Nærmere betegnet skulle der gættes på, hvor mange værksteder der er på skolen. Anne Thøgersen blev udtrukket som den heldige vinder af en flot gavekurv med varer fra skolens produktion. Skanderborg Hørning Produktionsskole har 11 værksteder, der tilbyder unge mennesker under 25 år at lære om alt fra håndværk, musik, pædagogik, design, reparation af scootere og meget andet. pcb. Fakta om NV pro Ugeavisen Odsherred NVPRO: Nordvestsjællands Produktionsskole - NVPro -er et tilbud til unge hele Nordvestsjælland, og har afdelinger i Holbæk, Svinninge, Asnæs og Nykøbing.... Krop & Stillinjen giver et bredt kendskab til frisørfaget. SOSU er for unge der vil arbejde med mennesker -både børn, unge og ældre Køkkenlinjen han dler om madlavning og drift af eksempelvis en kantine. Tømrer & Snedker linjen er for unge der vil arbejde med træ. Vi kører helt straight Lolland-Falsters Folketidende LOLLAND Klaus Møller, der er formand for Nakskov Handel & Erhverv, har overtaget formandsposten i bestyrelsen for Lolland Produktionsskole efter byrådsmedlem Leif Luffe Nielsen.... Produktionsskolen er for unge, som ikke endeligt har besluttet sig for hvilken uddannelse, de vil have.... I øvrigt kan man godt dele tiden mellem produktionsskole og Celf, hvis det er hensigtsmæssigt.... Jeg er ikke i tvivl om, at der er elever på Celf, som ville have haft godt af et år på produktionsskole, mener den nye formand. Undervisningen skal passe til skoletrætte 7

8 Nordjyske Stiftstidende NORDJYLLAND: Stadig flere unge dropper deres uddannelse og ender på kontanthjælp.... -Man skulle lave nogle kompetencegivende ungdomsuddannelser, der trækker på erfaringer fra de uddannelsesinstitutioner, som rent faktisk forstår at tiltrække nogen fra den her gruppe, siger forskeren, og nævner højskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og efterskoler som gode eksempler. -Her har man en anden undervisningskultur, og det kunne man mere systematisk inddrage i det formelle uddannelsessystem.... En reform af erhvervsuddannelserne skal gøre det lettere for arbejdsløse unge at uddanne sig. Aage Langeland

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP!

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 4. 2013. Lockout fortsat. Hermed en kort opdatering med et par gode råd fra LP! Nr. 4. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere eller finde en løsning hvis de ikke kan blive enige. Husk at I skal samarbejde ude på skolerne efter konflikten. Tilsyn med eleverne: Det er meget

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Nr.1 januar 2017.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Nr.1 januar 2017. Nr.1 januar 2017. fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Avu og produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig opgave Flere unge får et almindeligt arbejde eller går i gang med en uddannelse, efter

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.5. 2010. Nr.5. 2010. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bestyrelsesformænd jages af Sven-Erik Hørmann I det seneste år har produktionsskolerne oplevet en stadig stigende tendens til, at Uddannelsesforbundet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Den 14. december 2011, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Arne Pallisborg (AP) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Hos formanden Gravlevvej 16B Gravlev 98 39 30 00 Tidspunkt: Mandag den 25. juni 2012, kl. 10.00 til 14.00 Til stede: Aage Langeland (AL) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER

AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK AVIS/PRINT GRAFER OG TABELLER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN Læsertal i 1.000 2015 - Hverdagsudgivelser/dagblade 600 500 521 400 300 307 243 200 100 185 148 145 143 132

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: LU-sekretariat Frederiksborggade 5A, 3.sal 1360 København K Tlf. 33 93 21 19 Tidspunkt: Onsdag den 2. december kl. 12.30 til torsdag den 3. december kl. 11.00 2015, Til

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at evalueringen af folkemødet på Bornholm blev varetaget af folkemødeudvalget, og at dette udvalg udarbejdede en kort skriftlig

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi

Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi Produktionsskoleforeningens anbefalinger Regeringen har nu fremlagt deres udspil, Tro på dig selv det gør vi, hvor de lægger op til at etablere en ny Forberedende

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Danske Gymnasiers aviskampagne for det nye HF

Danske Gymnasiers aviskampagne for det nye HF Danske Gymnasiers aviskampagne for det nye HF Vi har lavet en kampagneindsats, hvor vi taler om den nye HF-uddannelse på de almene gymnasier. På de næste sider, kan I se annoncerne, samt hvilke dage de

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Husk lønudviklingen i budgetlægningen for 2017! Nr.6.november 2016.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Husk lønudviklingen i budgetlægningen for 2017! Nr.6.november 2016. Nr.6.november 2016. fra Landsforeningen af Produktionsskoleleder Husk lønudviklingen i budgetlægningen for 2017! OK15 indeholder aftaler om lønreguleringer hen over den 3- årige periode aftalen gælder.

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ne og 10. klasse mv. 2017 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ne og 10. klasse, som eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget. Notatet tager

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Unge under 3 år: Op til ekstra i kontanthjælp ved at blive erklæret ikke- 4-4-217 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Resumé I 216 var der i gennemsnit

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2012. Finansministeriets krav Nr. 9. 2012. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere 2. Ophævelse af særregler om arbejdstid for ansatte, der er fyldt 60 år. II. Generelle krav 3. Ændring af perioden for optjening af tillæg mv.

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Taastrup afdelingen flytter til egne lokaler SIDE 1. Maj 2016

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Taastrup afdelingen flytter til egne lokaler SIDE 1. Maj 2016 Kære Samarbejdspartnere Hermed aktuelle nyheder så I ved, hvad der rører sig på skolens to afdelinger i henholdsvis Greve og Taastrup. Et af vores meget aktuelle indsatsområder er flytning af afdelingen

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere LC s krav til aftaleforhandlingerne 2015.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere LC s krav til aftaleforhandlingerne 2015. Nr.2. februar2015. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Præcisering og indførelse af dækning i organisationsaftalen så undervisningen af USB/STU og Den Kombinerede Ungdomsuddannelse mv. omfattes.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere