Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008= K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4"

Transkript

1 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren Det er velkendt at lønniveauet i finanssektoren er højt, hvilket der kan være flere årsager til. Bl.a. er uddannelsesniveauet højere end i det resterende erhvervsliv, hvilket i sig selv fordrer en højere løn. Det er dog også således, at løn og indkomstudviklingen i finanssektoren i en årrække er steget betydeligt mere end i andre dele af det private erhvervsliv. Forskellene i lønudviklingen tog for alvor fart i efteråret 28, hvor lønudviklingen generelt aftog andre steder i samfundet. Figur 1 Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 28= ,3 112, 6,3 pct. point Erhverv i alt Finansiering og forsikring 8 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken ILON12, sæsonkorrigeret. Finanssektoren er ligesom flere andre dele af erhvervslivet et overenskomstbelagt område. Dermed aftales den overordnede lønudvikling centralt mellem relevante parter på det overenskomstdækkede område. Hvis man ser på den realiserede lønudvikling i finanssektoren sammenlignet med de overenskomstaftalte stigninger, så er der generelt tendens til, at de faktiske stigninger i overvejende grad har været højere end de aftalte, jf. figur 2. MLN Side 1/9

2 Årlig stigning i pct. 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Årlig stigning i pct. Figur 2 Udvikling i faktiske og overenskomstaftalte lønstigninger i branchen Finansiering og forsikring. 6 5 Aftalte lønstigninger Faktiske lønstigninger Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken ILON15 for branchen finansiering og forsikring. Information om de aftalte lønstigninger i finanssektoren stammer fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) samt Dansk Arbejdsgiverforening(DA). Hvis man sammenligner vækstrater i branchen Finansiering og forsikring med det resterende erhvervsliv kan man også se tendensen til betydeligt højere stigninger i en årrække. Samtidig ses at stigningerne er aftaget til et niveau som det resterende erhvervsliv i de seneste 3 kvartaler. Figur 3 Procentvise lønstigninger i erhverv i alt samt i finansiering og forsikring 6 Erhverv i alt Finansiering og forsikring Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken ILON15 Figur 3 viser, at det især er i perioden fra 2. halvår af 28 og frem til midten af 211, at lønudviklingen i Finansiering og forsikring gik hurtigere end i den resterende del af erhvervslivet, men også i perioden fra 3. Side 2/9

3 kvartal 212 og ca. 1 år frem steg lønnen i Finansiering og forsikring mere end i det resterende erhvervsliv og også mere end de overenskomstaftalte stigninger(figur 2). Forskelle finansbrancherne imellem Branchen finansiering og forsikring er en samlet branche for finansvirksomheder og indeholder derfor forskelligartede underbrancher. Derfor kan det være interessant at se på om den overordnede udvikling med tendens til bl.a. relativt høje lønstigninger og den generelle tilnærmelse til udvikling i det resterende erhvervsliv gælder generelt blandt finanssektoren virksomheder eller om der internt i branchen er forskelle. Det er imidlertid ikke sådan at få lønoplysninger opdelt på eksempelvis pengeinstitutter, realkredit og forsikring. Danmarks Statistik oplyser, at det ville være et særdeles tungt, langvarigt og bekosteligt projekt, som muligvis slet ikke ville kunne lade sig gøre. Det er dog muligt via andre kilder, som dog ikke er helt sammenlignelige med ovenstående, at få et billede af den mere detaljerede udvikling. Data for lønsum og beskæftigelse baseret på e-indkomst er mulig at opgøre på detaljerede brancher. Data i det følgende er således baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik på basis af data for e-indkomst. Tal for beskæftigelse og lønsum dækker lønmodtagere. Antallet af beskæftigede er omregnet til fuldtidsbeskæftigelse og lønsummen udgør A-skattepligtig indkomst. Beskæftigelsen i finansbrancherne Figur 4 Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i finanssektoren Antal lønmodtagere i Finansiering og forsikring, omregnet til fuld tid Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt. 214 Antallet af lønmodtagere er faldet betydeligt i Finansiering og forsikring, og siden 28 er antallet ifølge e- indkomst faldet med 7.8 fuldtidspersoner. Der er relativt stor forskel på hvorledes udviklingen i antallet af fuldtidslønmodtagere har været i finanssektorens underbrancher (E-indkomst muliggør særskilte løntal for brancherne Pengeinstitutter, Kreditforeninger mv. Forsikring og pension samt Finansiel service). Side 3/9

4 Eksempelvis er der blevet 17,5 pct. færre i Pengeinstitutterne. Modsat er der i indenfor Finansiel service samt Forsikring og pension kommet flere lønmodtagere siden 28, jf. figur 5 og 6, der på forskellig hvis viser udviklingen i antallet af fuldtidslønmodtagere og størrelsesforholdet imellem de forskellige brancher i finanssektoren målt på beskæftigelse. Figur 5 Udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, indeks 28= Pengeinstitutter Kreditforeninger mv. Forsikring og pension Finansiel service Total for lønmodtagere i alle brancher Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt Note: Branchen Kreditforeninger mv. er sammensat af 13 underbrancher, hvoraf Realkreditinstitutter målt på beskæftigelse udgør ca. 4 pct. af beskæftigelsen (i 213). Figur 6 Udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i finanssektorbrancher Pengeinstitutter Kreditforeninger mv. Forsikring og pension Finansiel service Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt. 21. Note: Branchen Kreditforeninger mv. er sammensat af 13 underbrancher, hvoraf Realkreditinstitutter målt på beskæftigelse udgør ca. 4 pct. af beskæftigelsen (i 213). Side 4/9

5 Udvikling i total lønsum og lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget i finansbrancherne Lønsummen er den løn som virksomheden har udbetalt og som er indberettet som A-skattepligtig indkomst. Dermed vil eksempelvis en bonus normalt blive medtalt i e-indkomst. Jf. figur 7, så er lønsummen i finanssektoren ikke faldet i samme grad, som antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, hvilket er forventeligt i kraft af at løn og indkomst typisk stiger over tid. Lønsummen i 214 var 44,1 mia. kr. mens den i 28 var 4,1, hvilket er en stigning på 1, pct. Til sammenligning steg lønsummen i erhvervslivet totalt set i samme periode med 6,1 pct. Figur 7 Lønsum til finanssektorens ansatte, kr. (årets priser) Lønsum i finanssektoren Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt. 214 Gennemsnitsindkomsten pr. fuldtidsansat i finanssektoren ligger betydeligt over tilsvarende på resten af arbejdsmarkedet, jf. figur8. Figur 8 Gennemsnitlig årlig lønsum i kr.pr. fuldtidsbeskæftiget(årets priser) 7. Alle brancher Finanssektor Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt. 214 Side 5/9

6 Figur 8 viser også at der fra 28 til 214 er sket en stigning i lønsummen pr. fuldtidsbeskæftiget på 12,5 pct. og 21,6 pct. på hhv. hele arbejdsmarkedet og samlet set i finansbrancherne. Hvis man ud fra data bag fx figur 1 laver tilsvarende beregning for lønudvikling i erhvervslivet generelt samt branchen finasiering og forsikring, så kan man svar på, hvorvidt lønsumsdata i e- indkomstregistret viser samme tendens. Resultatet er stigninger på hhv. 11,4 og 17,5 pct. Dermed er der en større forskel i udvikling når man bruger data baseret på e-indkomst, men niveau og tendens er den samme. Løn i de forskellige dele af finanssektoren Der er forskelle i niveauet for lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget imellem finansbrancherne. Branchen Pengeinstitutter har lavest gennemsnitsindkomst, mens branchen Kreditforeninger mv. har den højeste gennemsnitsindkomst, jf. figur 9. Figur 9 Gennemsnitlig årlig lønsum i kr.pr. fuldtidsbeskæftiget(årets priser) 7. Pengeinstitutter Kreditforeninger mv. Forsikring og pension Finansiel service Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt Note: Branchen Kreditforeninger mv. er sammensat af 13 underbrancher, hvoraf Realkreditinstitutter målt på beskæftigelse udgør ca. 4 pct. af beskæftigelsen (i 213). Der er også forskel på udviklingen i lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget finansbrancherne imellem, jf. figur 1. Gennemsnitsindkomsten for ansatte i Pengeinstitutter er steget mest og grundet branchens størrelse trækker det i sagens natur gennemsnittet for hele sektoren opad. Konkret er gennemsnitsindkomsten for ansatte i Pengeinstitutter steget med 26 pct., mens den i Kreditforeninger mv. 1 er øget med 19 pct. Til sammenligning er gennemsnitsindkomsten for ansatte på tværs af alle brancher steget med 12 pct. siden 28, jf. figur 1 og 11 neden for. 1 Branchen Kreditforeninger mv. er sammensat af 13 underbrancher, som hvor de 3 største målt ud fra fuldtidsbeskæftigede er Realkreditinstitutter, 6422 Ikke-finansielle holdingselskaber og 6499 Anden finansiel formidling undtager forsikring og pension Realkreditinstitutter udgør ca. 4 pct. af fuldtidsbeskæftigelsen i Kreditforeninger mv. Side 6/9

7 Figur 1 Udvikling i gennemsnitlig årlig lønsum i kr.pr. fuldtidsbeskæftiget(årets priser) Pengeinstitutter Forsikring og pension Kreditforeninger mv. Finansiel service 8 Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt Note: Branchen Kreditforeninger mv. er sammensat af 13 underbrancher, hvoraf Realkreditinstitutter målt på beskæftigelse udgør ca. 4 pct. af beskæftigelsen (i 213). Figur 11 Udvikling i gennemsnitlig årlig lønsum i kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i branchen Kreditforeninger mv. og Erhvervslivet samlet set , 6,6 pct. point , Kreditforeninger mv. Total for lønmodtagere i alle brancher Kilde: Danmarks Statistik, e-indkomst for 127-branchegruppering, tal for 214 er baseret på 4. kvt. 213 og kvt Note: Branchen Kreditforeninger mv. er sammensat af 13 underbrancher, hvoraf Realkreditinstitutter målt på beskæftigelse udgør ca. 4 pct. af beskæftigelsen (i 213). Side 7/9

8 Uddannelse som forklaring på niveau og udvikling i finanssektoren Jf. figurerne 12 og 13, så er der betydelig lavere andel personer ansat i finanssektoren, der kun har grundskole uddannelse end i det resterende private erhvervsliv og derudover er der også en større andel med lang videregående uddannelse. Samtidig er der i begge grupper sket en stigning i uddannelsesniveauet i perioden Figur 12 Uddannelsesniveau i hhv. finanssektor og det resterende private erhvervsliv Private erhverv Uddannelsesniveau 213, andele Finanssektor eksl.finanssektor Grundskole/folkeskole 7,5% 21,4% Almengymnasielle uddannelser 5,8% 6,3% Erhvervsgymnasielle uddannelser 4,2% 2,6% Erhvervsuddannelser 42,1% 34,3% Korte videregående uddannelser 11,6% 5,1% Mellemlange videregående uddannelser 9,4% 15,5% Bachelor 3,9% 2,1% Lange videregående uddannelser 14,3% 9,1% Forskeruddannelser,3% 2,9% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken RASU44 Figur 13 Ændring i uddannelsesniveau i hhv. finanssektor og det resterende private erhvervsliv i perioden 29 til 213 Private erhverv Ændring i uddannelsesniveau Finanssektor eksl.finanssektor Grundskole/folkeskole -14,6% -15,% Almengymnasielle uddannelser -7,6% 6,% Erhvervsgymnasielle uddannelser -12,% 4,4% Erhvervsuddannelser -8,5% -2,% Korte videregående uddannelser 17,3% 6,4% Mellemlange videregående uddannelser 2,1% 5,5% Bachelor 6,3% 28,2% Lange videregående uddannelser 22,2% 2,3% Forskeruddannelser 3,5% 31,% Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken RASU44 Et højere uddannelsesniveau tilsiger højere produktivitet og dermed også højere løn. Derfor er det også forventeligt at løn/indkomsten er højere i finanssektoren end generelt i det private erhvervsliv. Men, jf. figur 14, så kan hverken uddannelsesniveauet eller udviklingen i det forklare hvorfor lønudviklingen har været som den har de seneste år. Side 8/9

9 Figur 14 viser lønudviklingen som den ville se ud baseret på den udvikling i uddannelsesniveau, som har fundet sted i hhv. finanssektoren og det resterende private erhvervsliv i perioden fra 29 til 213. Det var netop denne periode, som vist i figur 1, at forskelle i lønudviklingen tog fart. Figur 14 Lønudvikling på baggrund af ændringer i uddannelsesniveau Finanssektor I alle andre brancher Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken RASU44 og SLON1 og Dansk Erhverv Forskellen mellem de beregnede lønindeks i 213 for de to områder er 2 pct. point. Forskellen i lønindeks forklaret alene ved ændringer i uddannelsesniveau er altså betydeligt mindre end den forskel, der er givet ved udviklingen i lønindeks, jf. figur 1 og 8. Det gennemsnitlige uddannelsesniveau for ansatte i finanssektoren er steget mere end i resten af det private erhverv, men altså ikke nok til at kunne forklare den højere lønstigning. Det er ikke muligt at foretage beregning af lønudviklingen forklaret ved ændringer i uddannelsesniveau for de forskellige finansunderbrancher, og det kan ikke afvises at visse brancher kan have øget uddannelsesniveauet i en grad der ville kunne forklare en større del af lønudviklingen end den overordnede beregninger kan. 2 Det bemærkes, at de to forskellige former for lønindeks ikke er direkte sammenlignelige, da det beregnede lønindeks er beregnet ud fra standardberegnet timefortjeneste og ikke er identisk med det lønbegreb, Danmarks Statistik anvender i deres beregning af lønindeks. Udviklingen i de forskellige lønindeks og værdier følger dog samme mønster på overordnet niveau. Side 9/9

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere