8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD"

Transkript

1 8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD Temaet om tvang fortsætter på hjemmesiden. Her kan du blandt andet læse om medicinering og om det etiske dilemma omkring brug af tvang. Du finder desuden fakta om den fælles opgave med at nedbringe brugen af tvang i behandlingen. LÆS MERE PÅ

2 TEMA / TVANG 9 FOTO: JONAS ALSTRØM Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen Tvang må aldrig blive den nemme løsning Hvad tænker du om det landspolitiske mål om nedbringelse af tvang med 20 procent. Er det realistisk? Jeg tænker, at det er realistisk, men også uambitiøst. Det siger jeg, fordi vi har mange eksempler fra egne afdelinger, hvor man er kommet meget længere ned end 20 pct. Men jeg siger også, at det er svært. Vi har eksempler på projekter gennem tiden, hvor det er lykkedes at nedbringe tvangen, men hvor afdelingen falder tilbage igen, når projektet er afsluttet. Når jeg ser godt 10 år tilbage, har vi faktisk ikke rokket os trods de gode projekter, vi har haft gang i. Forklaringen, tror jeg, er kulturbestemt: At vi arbejder på en bestemt måde. Når episoden, hvor risikoen for konflikt eller vold opstår, så griber vi hurtigt og ukritisk til det, vi kender. Hvad skal vi så gøre? Vi skal være åbne og kritiske over for vores egen måde at gøre tingene på. Enhver anvendelse af tvang bør føre til overvejelse om, hvad der skete, hvordan vi kunne have forebygget episoden, og hvad vi kan gøre for at undgå tvangen næste gang. Vi skal altid bruge et minimum af tvang. Vi skal lære af vore succeser. Vi skal være nysgerrige på, hvad det er, der gør, at et projekt lykkes hvor det er, vi kan nedbringe tvangen. Vi skal tage de gode eksempler, og så skal vi afprøve dem i vores egne rammer. Og vi skal fortsætte med de tiltag, der er effektive. De afdelinger, der tidligere har arbejdet med at nedbringe tvang, skal tage de projekter frem igen og gentage deres succes. Og de skal lave en strategi for, hvordan de vil nå derhen. Vi har selv det største ansvar, og det er her, vi skal begynde, hvis noget skal ændres. Det holdningsog kulturbestemte er en stor opgave, som vi har forsømt at gøre nok ved. Tvang må aldrig blive den nemme løsning på et behandlingsproblem. Det er også en ledelsesopgave. Og vi som sygehusledelse vil til stadighed følge op på tallene, der viser, hvor meget tvang vi udøver, og vi vil løbende understøtte afdelingsledelserne via kvalitetsrådet og de forskellige ledelsesfora. Vi skal sørge for, at personalet er topuddannede i forebyggelse og håndtering af konflikter. ANDERS MEINERT PEDERSEN OM REGISTRERING AF TVANGSTAL OG LUP Jeg vil være meget forsigtig med at sige noget endnu, på baggrund af de tal, vi ser i dag. Det er vigtigt, at afdelingerne holder fast i de gode succeser og projekter og bliver ved med at arbejde med nedbringelse af tvang. Opgaven er stor, ledelsesmæssigt og kulturmæssigt. Det er fint, at tvang indgår som et element i LUP (Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser. Red.) fremover, for vi har helt sikkert brug for flere øjenåbnere for, hvordan de mennesker, der er udsat for tvang, oplever det. Hvad er tvang? Tvang omhandler alle foranstaltninger, hvortil patienten ikke har givet samtykke. De tvangsforanstaltninger, en patient kan blive udsat for under indlæggelse på psykiatrisk afdeling omhandler: Frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) Tvangsbehandling (tvangsmedicinering, elektrostimulering/ect-behandling under tvang, tvangsernæring eller tvangsbehandling af legemlig lidelse) Fysisk magtanvendelse (fiksering med bælte, håndog fodremme samt handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør, beroligende medicin og personlig skærmning). Beskyttelsesforanstaltninger (stofbælte, aflåsning af yderdør og personlige alarm/pejlesystemer) Kilde: Danske Regioner: Mindre tvang i psykiatrien Tvang i tal Når tal og fakta omkring brugen af tvang analyseres, er der flere faktorer, vi skal være opmærksomme på. Tallene kan være meget personafhængige. De kan også afspejle afdelingens behandlingsstrategi over for den enkelte patient. Jeg erindrer en patient, der i en periode på 14 dage sidst på året blev fikseret kortvarigt mange gange. Det medførte mere end en fordobling i antallet af fikseringer for afdelingen. Hvis man havde valgt en anden strategi fx en enkelt længerevarende fiksering ville der have været markant færre fikseringer. Derfor er både antal og varighed vigtige parametre, fortæller specialkonsulent John Verver, Planlægning. John Verver er medlem af den nationale styregruppe for reduktion af tvang.

3 10 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD Patientoplevelse med tvang LAGT I BÆLTE Nu mister jeg forstanden Lise Duus har arbejdet for PsykInfo i ni år det seneste års tid i Madhouse i Middelfart. Tidligere lå PsykInfo i Vejle. LÆS MERE om Lise Duus og hendes liv under TEMAET OM TVANG på Lise begynder at udvikle diagnosen maniodepressiv, da hun er først i tyverne. Hun har været indlagt 30 gange i perioden fra 1978 til sidste gang i Hun bor i dag alene i Vejle. I august 2012 slår Rådet for Socialt Udsatte fast, at der bør oprettes psykiatriske afdelinger, hvor der ikke bruges nogen form for tvang over for patienterne.

4 TEMA / TVANG 11 NÆSTEN 30 ÅR ER GÅET, men følelsen sidder stadig i kroppen. Hun husker tydeligt, hvad der skete. I foråret 1983 bliver den dengang 26-årige Lise Duus indlagt på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Hun er psykotisk, bange og har hallucinationer. Hun ser sin familie over alt moderen som en af sygeplejerskerne, hendes bror som portør. Hører hun skridt på etagen ovenover, er hun sikker på, at hendes familie går rundt deroppe. Alle i familien konspirerer mod hende, er hun sikker på. Lise får det værre under indlæggelsen hun husker, at hun på et tidspunkt ligger på gulvet og føler, at nu går verden under. Til sidst får hun en sprøjte i låret og bliver tvangsfikseret. Barndom præget af psykisk sydom Lise vokser op i et hjem nær Vejle sammen med tre søskende. Moderen er sygeplejerske og faderen er lærer. Faderens sygdom som maniodepressiv fylder meget i barndommen, beretter Lise Duus, da hun sidder som 55-årig og skal fortælle sin historie til PS! Vi var meget præget af vores fars sygdom i barndommen. Der var dårlige perioder, indlæggelse i Middelfart og enkelte perioder hvor det gik godt. Jeg kan huske, at min søster og jeg en gang sad og sagde, på skift: Jeg arver fars sygdom. Nej, det gør jeg. Nej, mig. Og det blev så mig, der fik den, siger Lise Duus med et smil. Føltes som et år At blive tvangsfikseret var noget af det værste, der kunne ske, synes Lise. Det og så at blive kørt til Middelfart, for der havde hendes far været. Og kom man derhen, var man rigtig syg. Min mor var også indlagt en kort periode, og jeg så hende ligge i bælte, da jeg var barn. Det var meget voldsomt at se hende ligge der. Så nedværdigende, fortæller Lise Duus. Hun husker tydeligt den dag i 1983, hvor hun blev lagt i bælte: Jeg husker, plejeren sad ved siden af mig i sengen og holdt en hånd på min dyne: Bliv liggende. Du skal blive her, mens hun ventede på portørerne. Jeg kunne ikke lide hende. Så kom de, og så blev jeg lagt i bæltet. Nu sker alt det forfærdelige. Nu kører de mig til Middelfart. Nu mister jeg forstanden, kan jeg huske, jeg tænkte. Jeg lå måske kun en nat. Men det føltes som et år, fortæller Lise Duus. Følelsen sidder stadig i kroppen af mig. Krænkelse og ydmygelse. Jeg tænker: Kunne de have gjort noget andet? Jeg fik aldrig bearbejdet oplevelsen. Tvang er et nederlag Jeg synes, det er et nederlag for behandlingspsykiatrien. Jeg bliver bedrøvet, når jeg hører om en situation med tvang. Kunne de ikke lade være? Jeg har svært ved at forstå, at det er nødvendigt, og jeg har aldrig hørt om nogen, der selv har bedt om at blive lagt i bælte. Det er som om, at personalet vil vise deres magt. Det er et overgreb. Hver gang. For mig at se er det, fordi psykiatrien mangler folk. De rigtige folk. En du har lyst til at gå til og snakke med. Folk der vil hjælpe dig og lytte til dig. Trøste og give dig et knus. Man skal ikke være for professionel. Så mister man noget af sin medmenneskelighed. Mit liv i psykiatri LISE DUUS ARBEJ- DER I DAG som receptionist i PsykInfo i Middelfart. Hun tager ud og holder foredrag om det at have en psykiatrisk diagnose, har tidligere været formand for Sind i Vejle og er i dag ambassadør for EN AF OS kampagnen. Mit liv har altid været fyldt med psykiatri, i perioder er sygdommen der stadig, men den fylder ikke så meget længere. Jeg har haft et hårdt liv, men er kommet videre. Det vil jeg gerne fortælle om. Måske kan jeg ændre noget for andre, fortæller Lise Duus. Man er ikke en diagnose Hun gør en indsats for at fjerne fordomme omkring psykisk sygdom: Jeg ønskede ikke at være i mine følelsers vold. Jeg ønskede ikke at være min diagnose, men mig selv, og det er netop min pointe: Man ER ikke sin diagnose. Man er et menneske MED en diagnose. Det er det, folk skal lære at forstå. Man skal respektere mennesket bag sygdommen, fortæller Lise Duus. Lise smiler og griner, mens hun fortæller. Det betyder meget for hende at være glad og positiv, også i sit daglige arbejde; at hun smiler og tager godt i mod borgerne, der kommer til Teglgårdsparken i Middelfart. Folk skal føle sig set og værdsat. Sådan vil jeg også gerne selv have det, fortæller hun. Jeg var nok også sådan en, der skabte liv og glæde, i de gode perioder, mens jeg var indlagt på afdelingen. For eksempel gik jeg rundt og gav de flotte mandlige læger bolsjer, griner hun. Hun går aldrig klædt i sort tøj, fortæller hun. Der skal være fest, farver og knald på. Livet skal fejres Hendes mor er på plejehjem i Vejle og fylder snart 90 år. Hun har Alzheimers, men på trods af det er hun livsglad og positiv. Min søster siger, at vi ikke skal gøre for meget ud af fødselsdagen. Men selvfølgelig skal vi det. Hvorfor ikke? Vi ved ikke, hvor længe vi er her. Så at fylde rundt skal da fejres, siger Lise Duus med et stort smil. Vidste du at Danmark var det første land i Europa til at indføre et rapporteringssystem af tvang og samtidig det mest omfattende system.

5 12 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD Projekt på tværs af afsnit på Psykiatrisk Afdeling Odense skal nedbringe tvangen med 30 procent i løbet af tre år. Vi skal kvalificere og minimere tvang MEDARBEJ- DERE PÅ TVÆRS af fire afsnit i Odense arbejder for øjeblikket med at nedbringe og forebygge tvang. De bruger forskellige tiltag og redskaber, der skal gøre dem mere bevidste om, hvordan de forholder sig til tvang; hvordan de kan undgå tvang, og hvornår den er nødvendig. Tiltaget styrker samtidig samarbejdet på tværs af de forskellige afsnit, og så er det med til at inddrage patienterne i behandlingen. Specialsygeplejerske Jimmy Caspersen er en del af projektet Forebyggelse af tvang : Projektet er først og fremmest med til at gøre patienterne til medspillere: PROJEKTET Vi holder eftersamtaler og laver forhåndstilkendegivelser, hvor vi blandt andet spørger ind til patienternes oplevelse og hvor vi undersøger, om vi kunne have gjort noget anderledes. Vi vurderer også den enkelte patients risiko for tvang; en måde at forudse og hindre voldelig adfærd på. Det handler om, at vi skal få et større kendskab til patienten og en større forståelse for patienten, så vi kan træde til med rette behandling i rette tid, fortæller han. Dialog på rette tidspunkt Alle på afdelingen arbejder med projektet i dag. Det har taget tid at starte op, og det kræver omstilling og åbenhed. Det gælder også i forhold til patienterne, fortæller medarbejderne: Afdelingssygeplejerske Inge Hansen, afdelingssygeplejerske og formand for projektgruppen Mette Marensgaard og specialsygeplejerske Jimmy Caspersen. MÅLET med projektet Forebyggelse af tvang på Psykiatrisk Afdeling Odense er at reducere anvendelsen af tvang med 30 procent over de næste tre år. Den landspolitiske målsætning er at nedbringe tvang med 20 procent. Projektet involverer afsnittene 301, 302, 401 og 501. Projektet kører under en af seks arbejdsgrupper i projektet Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA). DIPA er sat i gang med basis i regeringens handleplan fra 2009 om Den gode psykiatriske afdeling. DIPA er støttet med 6.5 mio. kroner. DIPA skal skabe integrerede patientforløb, og viden og erfaringer skal på sigt spredes til hele psykiatrisygehuset. Læs mere om DIPA på hjemmesiden under temaet om tvang og på Omkring personer på landsplan bliver hvert år udsat for fysisk tvang i forbindelse med deres indlæggelse. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at inden for de seneste 10 år har cirka hver femte psykiatriske patient oplevet tvang.

6 TEMA / TVANG 13 Mange patienter har svært ved at tale om deres situation, så det kan være svært at nå ind. Det kræver åbenhed og dialog fra begge sider. Det handler også om at finde det rigtige tidspunkt at tale om tvang. Hvis det er for tidligt i sygdomsforløbet, kan en samtale forstyrre, og hvis det gøres for sent, mister samtalen sin præventive funktion, fortæller Jimmy Caspersen. Fælles regler og adfærd giver tryghed Projektet er med til at sikre, at alle afsnit har fælles regler og måder at gøre tingene på: Vi har nogle gange oplevet, at der har været forskelle på vores tilgang til patienterne. Det skal der helst ikke være. Fælles regler for adfærd giver tryghed og sikkerhed blandt medarbejderne. Det giver også tryghed og forudsigelighed for patienterne. Fx hvis de flyttes fra det ene afsnit til det andet. Så må de helst ikke kunne mærke den store forskel. Eller når alarmen går, og alle løber fra de enkelte afsnit hen for at hjælpe, så er det også vigtigt, at vi ved, hvad vi skal, og at vi alle gør det samme, fortæller afdelingssygeplejerske Inge Hansen. Det bedste for patienten Målet på sigt er at reducere mængden af tvang. Medarbejderne ved ikke, om de når det ambitiøse mål i afdelingen, som faktisk er 10 procent højere end det landspolitiske krav, men det kvalitative mål om, at tvang skal anvendes så skånsomt og sikkert som muligt. Det mål vil de nå: Vi vil få en mere tydelig fornemmelse af, hvad vi gør og hvorfor. Tvang er nok en uomgængelig del af dansk psykiatri, men når vi anvender tvang, så skal vi være bevidste om hvorfor og kun gøre det, som vi ved er bedst for patienten. Vi skal gøre det på en ordentlig og ansvarlig måde, og kun når det er nødvendigt, pointerer afdelingssygeplejerske og formand for projektgruppen Mette Marensgaard. Projektet startede op i september sidste år og kører til udgangen af INDSATSER OG REDSKABER BRUGERSTYRET KRISE- INDLÆGGELSE Bestemte typer patienter kan få et klippekort, som garanterer indlæggelse, når patienten begynder at få det dårligt. Indsatsen skal mindske antallet af sengedage samt reducere tvangsindlæggelse. FORHÅNDSTILKENDE- GIVELSER Bygger på eftersamtalen og er en aftale mellem patient og personale om, hvordan opkørte situationer bedst håndteres. STRUKTURERET RISIKO- VURDERING Vurdering af, hvilke patienter der er i fare for tvang, forsøg på at forudse og hindre voldelig adfærd. Checklisten BVC (Brøset Violence-Checklist) KVALIFICERING AF TVANGSANVENDELSE Undervisning og kurser for med arbejdere MOTIVATIONS SKABENDE SAMTALER En særlig teknik til kommunikation, der skal understøtte afholdelsen af forhåndstilkendegivelser. Klippekort skal forhindre tvang. Når nye patienter kommer ind på afdelingen, laves der skriftlige aftaler om fælles regler og adfærd, så patienten er klar over, hvad man må og ikke må. Det skal være med til at sikre tryghed og sikkerhed. Enkelte patienter har samtidig mulighed for at få et klippekort til afdelingen, så de altid er sikret plads, hvis de får det dårligt. Aftalen skal være med til at hindre, at patienten bliver så syg, at hun må tvangsindlægges. Vidste du at... Tvangsbehandling i DK registreres i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). At alle afdelinger løbende indberetter anvendelse af tvang, og at afdelingernes og sygehusets samlede opgørelse sendes til sygehusledelsen hver måned. Sundheds styrelsen slår i sin nationale strategi fast, at øget tvangsmedicinering ikke er en god erstatning for fysisk tvang.

7 14 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO PALLE PETER SKOV FORSKNINGSPROJEKT Reduktion af tvang i retspsykiatrisk praksis Kerne af konflikten PÅ PSYKIATRISK AFDELING MID- DELFART forskes der pt. i, hvordan man kan reducere tvangen blandt retspsykiatriske patienter. Det er forskningssygeplejerske og forskningsleder Frederik Alkier Gildberg, der netop er gået i gang med et tre-årigt post doc. projekt. Forskningen består af kvalitative studier i den eksisterende retspsykiatriske praksis. Journaler og indberetninger af tvang skal gennemgås fem år tilbage. Ud fra det skal forskeren blandt andet aflæse, hvad der er gået forud for tvangsbehandlingen. Derudover skal der laves omfattende deltagerobservationer samt interviews med både personale og patienter. Samspillet mellem patient og personale Det er relationen og interaktionen mellem patient og personale, der interesserer Frederik Alkier Gildberg. Det nytter ikke kun at kigge på patienten og forsøge at undgå tvang ved at bruge risikovurderinger. Typisk vil den metode betragte patienten, som den, der har problemet. Nej, vi er nødt til at undersøge, hvordan konflikten opstår og hvorfor. Hvad er det, der udløser den? Hvorfor griber man til tvang i den konkrete situation? Det er sandsynligvis noget i samspillet mellem patient og personale. Noget, der går forud for konflikten noget, der bliver sagt eller gjort. Og ved at finde de bagvedliggende mønstre, kan vi forhåbentlig udvikle en viden, der kan være med til at nedbringe tvangen, fortæller Frederik Alkier Gildberg. Frederik Alkier Gildberg HAR NETOP AFSLUTTET en ph.d. om retspsykiatrisk sygepleje (tidligere omtalt i PS!). Han er uddannet sygeplejerske og fattede ret hurtigt interesse for, hvordan samspillet mellem patient og personale indgår i behandlingen. Projektet udføres i nært samarbejde med praksis, og trækker bl.a. på cand.cur. Elsebeth Holten Møller, Ph.d. Lise Hounsgaard fra Enheden for Sygeplejeforskning & Dr. Stephen Bradley Universitetet i Irland, Galway. Projektet er finansieret med støtte af Psykiatriens Forskningsfond, Psykiatrisk Afdeling Middelfart og Region Syddanmarks post doc. puljemidler. OK at være kritisk over for kulturen DET ETISKE RÅD ANBEFALER at det er acceptabelt, at medarbejderne giver udtryk for deres holdning om forholdene og eventuelt forholder sig til hinandens måde at gøre tingene på. 31. august fortæller Dagens Medicin, at et fald i medicinforbruget til akutte psykiatriske patienter har givet en markant stigning i bæltefikseringer på Region Hovedstadens største akutafdeling.

8 TEMA / TVANG 15 Kan dans og cykelture tvinge tvang væk... Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding søger netop nu Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til et projekt, hvor fysisk aktivitet skal være med til at nedbringe brugen af tvang. MOTION og fysisk aktivitet skal i højere grad tænkes ind i dagligdagen på psykiatriske afdelinger. Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding kan blive foregangs afdeling på et projekt, der over de næste tre år skal være med til at nedbringe tvang via fysisk aktivitet. Hvis afdelingen bliver en del af satspuljeprojektet, er det tanken at ansætte en uddannet fysioterapeut, der skal fremme brugen af fysiske aktiviteter i hverdagen. Det kan være rundbold, håndbold, gå- og cykelture, dans og afspænding. Samtidig skal screeningsredskabet BVC (Brøset Violence Checklist) understøtte arbejdet med at spotte de patienter, som er i risiko for at blive udsat for tvang. Også eftersamtaler og fokusgruppeinterviews skal indgå som en del af projektet. Skal spredes til andre afdelinger Der skal også uddannes nøglepersoner på de enkelte afdelinger i sygehuset, og der skal dannes netværksgrupper. Det er desuden tanken, at aktivitetskoordinatoren på længere sigt skal sprede viden og støtte op om aktiviteter på alle sygehusets afdelinger. På den måde kan erfaringerne spredes og komme alle til gode. Vi håber selvfølgelig på positivt svar fra sundhedsstyrelsen. Det er et spændende projekt, som mange forhåbentlig kan få glæde af. Vi ser også projektet som relevant i forbindelse med den nye psykiatriske afdeling i Vejle, hvor fysisk aktivitet skal tænkes ind i de nye fysiske rammer, fortæller oversygeplejerske Heine Rasmussen. Afdelingen får svar på ansøgningen i slutningen af september. FAKTA Der søges penge fra sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Formål: At nedbringe anvendelsen af tvang (antallet af bæltefikseringer, fastholdelser samt længden af bæltefikseringerne) på Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding (E31, E32 og H4) og på længere sigt alle psykiatriske afdelinger i regionen. I projektet deltager i alt syv afsnit fordelt på seks afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark. Læs mere om projektet Fysisk aktivitet som en del af indlæggelsen under temaet om tvang på hjemmesiden. Her kan du også læse om det nationale gennembrudsprojekt , som CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland står for. DEBAT HVAD SKAL DER TIL FOR AT REDUCERE TVANG? Personalenormering, ny behandlingsmetode, fysiske rammer, flere ressourcer, kompetencer, procedurer eller er det holdningsændring, der skal til? HVAD MENER DU? Deltag i debatten på intranettet

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Politik. for. forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse og anvendelse af tvang i rehabiliteringen 2. reviderede udgave, Februar 2009 Patientperspektivet Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 TVANG...

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Tiltag for at forebygge tvang

Tiltag for at forebygge tvang Tiltag for at forebygge tvang Fitness Boksebold Dartskive Isterninger Kuglevest/-dyne Wellness Musik som terapi Tirsdags tema-aften Stemmehøring Oplæring af nyt personale Hængekøje Drivhus Mestrings- /

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Personaleperspektiv Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION...

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland Forebyggelse af Vold og Tvang - deeskalering Lene Lauge Berring 27. november 2014 1 VOLD TVANG DEESKALERING Vold Tvang Deeskalering Videnskabeligt udgangspunkt Tvang

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser At leve med en diagnose Mads Trier-Blom Linedanser Mads Trier-Blom En præsentation 2000 Uddannet fysioterapeut 2002 Akut Polymorf Psykose 2004 Bipolar Affektiv Lidelse 2010 Indlagt igen Tidligere søgte

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere