8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD"

Transkript

1 8 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD Temaet om tvang fortsætter på hjemmesiden. Her kan du blandt andet læse om medicinering og om det etiske dilemma omkring brug af tvang. Du finder desuden fakta om den fælles opgave med at nedbringe brugen af tvang i behandlingen. LÆS MERE PÅ

2 TEMA / TVANG 9 FOTO: JONAS ALSTRØM Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen Tvang må aldrig blive den nemme løsning Hvad tænker du om det landspolitiske mål om nedbringelse af tvang med 20 procent. Er det realistisk? Jeg tænker, at det er realistisk, men også uambitiøst. Det siger jeg, fordi vi har mange eksempler fra egne afdelinger, hvor man er kommet meget længere ned end 20 pct. Men jeg siger også, at det er svært. Vi har eksempler på projekter gennem tiden, hvor det er lykkedes at nedbringe tvangen, men hvor afdelingen falder tilbage igen, når projektet er afsluttet. Når jeg ser godt 10 år tilbage, har vi faktisk ikke rokket os trods de gode projekter, vi har haft gang i. Forklaringen, tror jeg, er kulturbestemt: At vi arbejder på en bestemt måde. Når episoden, hvor risikoen for konflikt eller vold opstår, så griber vi hurtigt og ukritisk til det, vi kender. Hvad skal vi så gøre? Vi skal være åbne og kritiske over for vores egen måde at gøre tingene på. Enhver anvendelse af tvang bør føre til overvejelse om, hvad der skete, hvordan vi kunne have forebygget episoden, og hvad vi kan gøre for at undgå tvangen næste gang. Vi skal altid bruge et minimum af tvang. Vi skal lære af vore succeser. Vi skal være nysgerrige på, hvad det er, der gør, at et projekt lykkes hvor det er, vi kan nedbringe tvangen. Vi skal tage de gode eksempler, og så skal vi afprøve dem i vores egne rammer. Og vi skal fortsætte med de tiltag, der er effektive. De afdelinger, der tidligere har arbejdet med at nedbringe tvang, skal tage de projekter frem igen og gentage deres succes. Og de skal lave en strategi for, hvordan de vil nå derhen. Vi har selv det største ansvar, og det er her, vi skal begynde, hvis noget skal ændres. Det holdningsog kulturbestemte er en stor opgave, som vi har forsømt at gøre nok ved. Tvang må aldrig blive den nemme løsning på et behandlingsproblem. Det er også en ledelsesopgave. Og vi som sygehusledelse vil til stadighed følge op på tallene, der viser, hvor meget tvang vi udøver, og vi vil løbende understøtte afdelingsledelserne via kvalitetsrådet og de forskellige ledelsesfora. Vi skal sørge for, at personalet er topuddannede i forebyggelse og håndtering af konflikter. ANDERS MEINERT PEDERSEN OM REGISTRERING AF TVANGSTAL OG LUP Jeg vil være meget forsigtig med at sige noget endnu, på baggrund af de tal, vi ser i dag. Det er vigtigt, at afdelingerne holder fast i de gode succeser og projekter og bliver ved med at arbejde med nedbringelse af tvang. Opgaven er stor, ledelsesmæssigt og kulturmæssigt. Det er fint, at tvang indgår som et element i LUP (Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser. Red.) fremover, for vi har helt sikkert brug for flere øjenåbnere for, hvordan de mennesker, der er udsat for tvang, oplever det. Hvad er tvang? Tvang omhandler alle foranstaltninger, hvortil patienten ikke har givet samtykke. De tvangsforanstaltninger, en patient kan blive udsat for under indlæggelse på psykiatrisk afdeling omhandler: Frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) Tvangsbehandling (tvangsmedicinering, elektrostimulering/ect-behandling under tvang, tvangsernæring eller tvangsbehandling af legemlig lidelse) Fysisk magtanvendelse (fiksering med bælte, håndog fodremme samt handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør, beroligende medicin og personlig skærmning). Beskyttelsesforanstaltninger (stofbælte, aflåsning af yderdør og personlige alarm/pejlesystemer) Kilde: Danske Regioner: Mindre tvang i psykiatrien Tvang i tal Når tal og fakta omkring brugen af tvang analyseres, er der flere faktorer, vi skal være opmærksomme på. Tallene kan være meget personafhængige. De kan også afspejle afdelingens behandlingsstrategi over for den enkelte patient. Jeg erindrer en patient, der i en periode på 14 dage sidst på året blev fikseret kortvarigt mange gange. Det medførte mere end en fordobling i antallet af fikseringer for afdelingen. Hvis man havde valgt en anden strategi fx en enkelt længerevarende fiksering ville der have været markant færre fikseringer. Derfor er både antal og varighed vigtige parametre, fortæller specialkonsulent John Verver, Planlægning. John Verver er medlem af den nationale styregruppe for reduktion af tvang.

3 10 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD Patientoplevelse med tvang LAGT I BÆLTE Nu mister jeg forstanden Lise Duus har arbejdet for PsykInfo i ni år det seneste års tid i Madhouse i Middelfart. Tidligere lå PsykInfo i Vejle. LÆS MERE om Lise Duus og hendes liv under TEMAET OM TVANG på Lise begynder at udvikle diagnosen maniodepressiv, da hun er først i tyverne. Hun har været indlagt 30 gange i perioden fra 1978 til sidste gang i Hun bor i dag alene i Vejle. I august 2012 slår Rådet for Socialt Udsatte fast, at der bør oprettes psykiatriske afdelinger, hvor der ikke bruges nogen form for tvang over for patienterne.

4 TEMA / TVANG 11 NÆSTEN 30 ÅR ER GÅET, men følelsen sidder stadig i kroppen. Hun husker tydeligt, hvad der skete. I foråret 1983 bliver den dengang 26-årige Lise Duus indlagt på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Hun er psykotisk, bange og har hallucinationer. Hun ser sin familie over alt moderen som en af sygeplejerskerne, hendes bror som portør. Hører hun skridt på etagen ovenover, er hun sikker på, at hendes familie går rundt deroppe. Alle i familien konspirerer mod hende, er hun sikker på. Lise får det værre under indlæggelsen hun husker, at hun på et tidspunkt ligger på gulvet og føler, at nu går verden under. Til sidst får hun en sprøjte i låret og bliver tvangsfikseret. Barndom præget af psykisk sydom Lise vokser op i et hjem nær Vejle sammen med tre søskende. Moderen er sygeplejerske og faderen er lærer. Faderens sygdom som maniodepressiv fylder meget i barndommen, beretter Lise Duus, da hun sidder som 55-årig og skal fortælle sin historie til PS! Vi var meget præget af vores fars sygdom i barndommen. Der var dårlige perioder, indlæggelse i Middelfart og enkelte perioder hvor det gik godt. Jeg kan huske, at min søster og jeg en gang sad og sagde, på skift: Jeg arver fars sygdom. Nej, det gør jeg. Nej, mig. Og det blev så mig, der fik den, siger Lise Duus med et smil. Føltes som et år At blive tvangsfikseret var noget af det værste, der kunne ske, synes Lise. Det og så at blive kørt til Middelfart, for der havde hendes far været. Og kom man derhen, var man rigtig syg. Min mor var også indlagt en kort periode, og jeg så hende ligge i bælte, da jeg var barn. Det var meget voldsomt at se hende ligge der. Så nedværdigende, fortæller Lise Duus. Hun husker tydeligt den dag i 1983, hvor hun blev lagt i bælte: Jeg husker, plejeren sad ved siden af mig i sengen og holdt en hånd på min dyne: Bliv liggende. Du skal blive her, mens hun ventede på portørerne. Jeg kunne ikke lide hende. Så kom de, og så blev jeg lagt i bæltet. Nu sker alt det forfærdelige. Nu kører de mig til Middelfart. Nu mister jeg forstanden, kan jeg huske, jeg tænkte. Jeg lå måske kun en nat. Men det føltes som et år, fortæller Lise Duus. Følelsen sidder stadig i kroppen af mig. Krænkelse og ydmygelse. Jeg tænker: Kunne de have gjort noget andet? Jeg fik aldrig bearbejdet oplevelsen. Tvang er et nederlag Jeg synes, det er et nederlag for behandlingspsykiatrien. Jeg bliver bedrøvet, når jeg hører om en situation med tvang. Kunne de ikke lade være? Jeg har svært ved at forstå, at det er nødvendigt, og jeg har aldrig hørt om nogen, der selv har bedt om at blive lagt i bælte. Det er som om, at personalet vil vise deres magt. Det er et overgreb. Hver gang. For mig at se er det, fordi psykiatrien mangler folk. De rigtige folk. En du har lyst til at gå til og snakke med. Folk der vil hjælpe dig og lytte til dig. Trøste og give dig et knus. Man skal ikke være for professionel. Så mister man noget af sin medmenneskelighed. Mit liv i psykiatri LISE DUUS ARBEJ- DER I DAG som receptionist i PsykInfo i Middelfart. Hun tager ud og holder foredrag om det at have en psykiatrisk diagnose, har tidligere været formand for Sind i Vejle og er i dag ambassadør for EN AF OS kampagnen. Mit liv har altid været fyldt med psykiatri, i perioder er sygdommen der stadig, men den fylder ikke så meget længere. Jeg har haft et hårdt liv, men er kommet videre. Det vil jeg gerne fortælle om. Måske kan jeg ændre noget for andre, fortæller Lise Duus. Man er ikke en diagnose Hun gør en indsats for at fjerne fordomme omkring psykisk sygdom: Jeg ønskede ikke at være i mine følelsers vold. Jeg ønskede ikke at være min diagnose, men mig selv, og det er netop min pointe: Man ER ikke sin diagnose. Man er et menneske MED en diagnose. Det er det, folk skal lære at forstå. Man skal respektere mennesket bag sygdommen, fortæller Lise Duus. Lise smiler og griner, mens hun fortæller. Det betyder meget for hende at være glad og positiv, også i sit daglige arbejde; at hun smiler og tager godt i mod borgerne, der kommer til Teglgårdsparken i Middelfart. Folk skal føle sig set og værdsat. Sådan vil jeg også gerne selv have det, fortæller hun. Jeg var nok også sådan en, der skabte liv og glæde, i de gode perioder, mens jeg var indlagt på afdelingen. For eksempel gik jeg rundt og gav de flotte mandlige læger bolsjer, griner hun. Hun går aldrig klædt i sort tøj, fortæller hun. Der skal være fest, farver og knald på. Livet skal fejres Hendes mor er på plejehjem i Vejle og fylder snart 90 år. Hun har Alzheimers, men på trods af det er hun livsglad og positiv. Min søster siger, at vi ikke skal gøre for meget ud af fødselsdagen. Men selvfølgelig skal vi det. Hvorfor ikke? Vi ved ikke, hvor længe vi er her. Så at fylde rundt skal da fejres, siger Lise Duus med et stort smil. Vidste du at Danmark var det første land i Europa til at indføre et rapporteringssystem af tvang og samtidig det mest omfattende system.

5 12 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO HEIDI LUNDSGAARD Projekt på tværs af afsnit på Psykiatrisk Afdeling Odense skal nedbringe tvangen med 30 procent i løbet af tre år. Vi skal kvalificere og minimere tvang MEDARBEJ- DERE PÅ TVÆRS af fire afsnit i Odense arbejder for øjeblikket med at nedbringe og forebygge tvang. De bruger forskellige tiltag og redskaber, der skal gøre dem mere bevidste om, hvordan de forholder sig til tvang; hvordan de kan undgå tvang, og hvornår den er nødvendig. Tiltaget styrker samtidig samarbejdet på tværs af de forskellige afsnit, og så er det med til at inddrage patienterne i behandlingen. Specialsygeplejerske Jimmy Caspersen er en del af projektet Forebyggelse af tvang : Projektet er først og fremmest med til at gøre patienterne til medspillere: PROJEKTET Vi holder eftersamtaler og laver forhåndstilkendegivelser, hvor vi blandt andet spørger ind til patienternes oplevelse og hvor vi undersøger, om vi kunne have gjort noget anderledes. Vi vurderer også den enkelte patients risiko for tvang; en måde at forudse og hindre voldelig adfærd på. Det handler om, at vi skal få et større kendskab til patienten og en større forståelse for patienten, så vi kan træde til med rette behandling i rette tid, fortæller han. Dialog på rette tidspunkt Alle på afdelingen arbejder med projektet i dag. Det har taget tid at starte op, og det kræver omstilling og åbenhed. Det gælder også i forhold til patienterne, fortæller medarbejderne: Afdelingssygeplejerske Inge Hansen, afdelingssygeplejerske og formand for projektgruppen Mette Marensgaard og specialsygeplejerske Jimmy Caspersen. MÅLET med projektet Forebyggelse af tvang på Psykiatrisk Afdeling Odense er at reducere anvendelsen af tvang med 30 procent over de næste tre år. Den landspolitiske målsætning er at nedbringe tvang med 20 procent. Projektet involverer afsnittene 301, 302, 401 og 501. Projektet kører under en af seks arbejdsgrupper i projektet Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA). DIPA er sat i gang med basis i regeringens handleplan fra 2009 om Den gode psykiatriske afdeling. DIPA er støttet med 6.5 mio. kroner. DIPA skal skabe integrerede patientforløb, og viden og erfaringer skal på sigt spredes til hele psykiatrisygehuset. Læs mere om DIPA på hjemmesiden under temaet om tvang og på Omkring personer på landsplan bliver hvert år udsat for fysisk tvang i forbindelse med deres indlæggelse. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at inden for de seneste 10 år har cirka hver femte psykiatriske patient oplevet tvang.

6 TEMA / TVANG 13 Mange patienter har svært ved at tale om deres situation, så det kan være svært at nå ind. Det kræver åbenhed og dialog fra begge sider. Det handler også om at finde det rigtige tidspunkt at tale om tvang. Hvis det er for tidligt i sygdomsforløbet, kan en samtale forstyrre, og hvis det gøres for sent, mister samtalen sin præventive funktion, fortæller Jimmy Caspersen. Fælles regler og adfærd giver tryghed Projektet er med til at sikre, at alle afsnit har fælles regler og måder at gøre tingene på: Vi har nogle gange oplevet, at der har været forskelle på vores tilgang til patienterne. Det skal der helst ikke være. Fælles regler for adfærd giver tryghed og sikkerhed blandt medarbejderne. Det giver også tryghed og forudsigelighed for patienterne. Fx hvis de flyttes fra det ene afsnit til det andet. Så må de helst ikke kunne mærke den store forskel. Eller når alarmen går, og alle løber fra de enkelte afsnit hen for at hjælpe, så er det også vigtigt, at vi ved, hvad vi skal, og at vi alle gør det samme, fortæller afdelingssygeplejerske Inge Hansen. Det bedste for patienten Målet på sigt er at reducere mængden af tvang. Medarbejderne ved ikke, om de når det ambitiøse mål i afdelingen, som faktisk er 10 procent højere end det landspolitiske krav, men det kvalitative mål om, at tvang skal anvendes så skånsomt og sikkert som muligt. Det mål vil de nå: Vi vil få en mere tydelig fornemmelse af, hvad vi gør og hvorfor. Tvang er nok en uomgængelig del af dansk psykiatri, men når vi anvender tvang, så skal vi være bevidste om hvorfor og kun gøre det, som vi ved er bedst for patienten. Vi skal gøre det på en ordentlig og ansvarlig måde, og kun når det er nødvendigt, pointerer afdelingssygeplejerske og formand for projektgruppen Mette Marensgaard. Projektet startede op i september sidste år og kører til udgangen af INDSATSER OG REDSKABER BRUGERSTYRET KRISE- INDLÆGGELSE Bestemte typer patienter kan få et klippekort, som garanterer indlæggelse, når patienten begynder at få det dårligt. Indsatsen skal mindske antallet af sengedage samt reducere tvangsindlæggelse. FORHÅNDSTILKENDE- GIVELSER Bygger på eftersamtalen og er en aftale mellem patient og personale om, hvordan opkørte situationer bedst håndteres. STRUKTURERET RISIKO- VURDERING Vurdering af, hvilke patienter der er i fare for tvang, forsøg på at forudse og hindre voldelig adfærd. Checklisten BVC (Brøset Violence-Checklist) KVALIFICERING AF TVANGSANVENDELSE Undervisning og kurser for med arbejdere MOTIVATIONS SKABENDE SAMTALER En særlig teknik til kommunikation, der skal understøtte afholdelsen af forhåndstilkendegivelser. Klippekort skal forhindre tvang. Når nye patienter kommer ind på afdelingen, laves der skriftlige aftaler om fælles regler og adfærd, så patienten er klar over, hvad man må og ikke må. Det skal være med til at sikre tryghed og sikkerhed. Enkelte patienter har samtidig mulighed for at få et klippekort til afdelingen, så de altid er sikret plads, hvis de får det dårligt. Aftalen skal være med til at hindre, at patienten bliver så syg, at hun må tvangsindlægges. Vidste du at... Tvangsbehandling i DK registreres i Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). At alle afdelinger løbende indberetter anvendelse af tvang, og at afdelingernes og sygehusets samlede opgørelse sendes til sygehusledelsen hver måned. Sundheds styrelsen slår i sin nationale strategi fast, at øget tvangsmedicinering ikke er en god erstatning for fysisk tvang.

7 14 TEMA / TVANG TEKST HANNE KOPP / FOTO PALLE PETER SKOV FORSKNINGSPROJEKT Reduktion af tvang i retspsykiatrisk praksis Kerne af konflikten PÅ PSYKIATRISK AFDELING MID- DELFART forskes der pt. i, hvordan man kan reducere tvangen blandt retspsykiatriske patienter. Det er forskningssygeplejerske og forskningsleder Frederik Alkier Gildberg, der netop er gået i gang med et tre-årigt post doc. projekt. Forskningen består af kvalitative studier i den eksisterende retspsykiatriske praksis. Journaler og indberetninger af tvang skal gennemgås fem år tilbage. Ud fra det skal forskeren blandt andet aflæse, hvad der er gået forud for tvangsbehandlingen. Derudover skal der laves omfattende deltagerobservationer samt interviews med både personale og patienter. Samspillet mellem patient og personale Det er relationen og interaktionen mellem patient og personale, der interesserer Frederik Alkier Gildberg. Det nytter ikke kun at kigge på patienten og forsøge at undgå tvang ved at bruge risikovurderinger. Typisk vil den metode betragte patienten, som den, der har problemet. Nej, vi er nødt til at undersøge, hvordan konflikten opstår og hvorfor. Hvad er det, der udløser den? Hvorfor griber man til tvang i den konkrete situation? Det er sandsynligvis noget i samspillet mellem patient og personale. Noget, der går forud for konflikten noget, der bliver sagt eller gjort. Og ved at finde de bagvedliggende mønstre, kan vi forhåbentlig udvikle en viden, der kan være med til at nedbringe tvangen, fortæller Frederik Alkier Gildberg. Frederik Alkier Gildberg HAR NETOP AFSLUTTET en ph.d. om retspsykiatrisk sygepleje (tidligere omtalt i PS!). Han er uddannet sygeplejerske og fattede ret hurtigt interesse for, hvordan samspillet mellem patient og personale indgår i behandlingen. Projektet udføres i nært samarbejde med praksis, og trækker bl.a. på cand.cur. Elsebeth Holten Møller, Ph.d. Lise Hounsgaard fra Enheden for Sygeplejeforskning & Dr. Stephen Bradley Universitetet i Irland, Galway. Projektet er finansieret med støtte af Psykiatriens Forskningsfond, Psykiatrisk Afdeling Middelfart og Region Syddanmarks post doc. puljemidler. OK at være kritisk over for kulturen DET ETISKE RÅD ANBEFALER at det er acceptabelt, at medarbejderne giver udtryk for deres holdning om forholdene og eventuelt forholder sig til hinandens måde at gøre tingene på. 31. august fortæller Dagens Medicin, at et fald i medicinforbruget til akutte psykiatriske patienter har givet en markant stigning i bæltefikseringer på Region Hovedstadens største akutafdeling.

8 TEMA / TVANG 15 Kan dans og cykelture tvinge tvang væk... Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding søger netop nu Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til et projekt, hvor fysisk aktivitet skal være med til at nedbringe brugen af tvang. MOTION og fysisk aktivitet skal i højere grad tænkes ind i dagligdagen på psykiatriske afdelinger. Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding kan blive foregangs afdeling på et projekt, der over de næste tre år skal være med til at nedbringe tvang via fysisk aktivitet. Hvis afdelingen bliver en del af satspuljeprojektet, er det tanken at ansætte en uddannet fysioterapeut, der skal fremme brugen af fysiske aktiviteter i hverdagen. Det kan være rundbold, håndbold, gå- og cykelture, dans og afspænding. Samtidig skal screeningsredskabet BVC (Brøset Violence Checklist) understøtte arbejdet med at spotte de patienter, som er i risiko for at blive udsat for tvang. Også eftersamtaler og fokusgruppeinterviews skal indgå som en del af projektet. Skal spredes til andre afdelinger Der skal også uddannes nøglepersoner på de enkelte afdelinger i sygehuset, og der skal dannes netværksgrupper. Det er desuden tanken, at aktivitetskoordinatoren på længere sigt skal sprede viden og støtte op om aktiviteter på alle sygehusets afdelinger. På den måde kan erfaringerne spredes og komme alle til gode. Vi håber selvfølgelig på positivt svar fra sundhedsstyrelsen. Det er et spændende projekt, som mange forhåbentlig kan få glæde af. Vi ser også projektet som relevant i forbindelse med den nye psykiatriske afdeling i Vejle, hvor fysisk aktivitet skal tænkes ind i de nye fysiske rammer, fortæller oversygeplejerske Heine Rasmussen. Afdelingen får svar på ansøgningen i slutningen af september. FAKTA Der søges penge fra sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Formål: At nedbringe anvendelsen af tvang (antallet af bæltefikseringer, fastholdelser samt længden af bæltefikseringerne) på Psykiatrisk Afdeling Vejle-Kolding (E31, E32 og H4) og på længere sigt alle psykiatriske afdelinger i regionen. I projektet deltager i alt syv afsnit fordelt på seks afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark. Læs mere om projektet Fysisk aktivitet som en del af indlæggelsen under temaet om tvang på hjemmesiden. Her kan du også læse om det nationale gennembrudsprojekt , som CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland står for. DEBAT HVAD SKAL DER TIL FOR AT REDUCERE TVANG? Personalenormering, ny behandlingsmetode, fysiske rammer, flere ressourcer, kompetencer, procedurer eller er det holdningsændring, der skal til? HVAD MENER DU? Deltag i debatten på intranettet

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

# 16 Sep SIDE Fokus på tvang i behandlingen

# 16 Sep SIDE Fokus på tvang i behandlingen # 16 Sep 2012 SIDE Fokus på tvang i behandlingen 2 LEDER BRYD MØNSTRET Nu går det den rigtige vej. Og det skal det blive ved med. Hver måned gør sygehuset status over brugen af tvang i behandlingen. Nu

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Skema 1: Samlet regional ansøgning om deltagelse i projekt vedrørende tvang i psykiatrien DATO: August 2012

Skema 1: Samlet regional ansøgning om deltagelse i projekt vedrørende tvang i psykiatrien DATO: August 2012 Skema 1: Samlet regional ansøgning om deltagelse i projekt vedrørende tvang i psykiatrien DATO: August 2012 Kontaktperson vedrørende ansøgningen (navn, mail, tlf.) Antal projektteam der ønskes tilmeldt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje FORSKNINGSKONFERENCE Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Program 9:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:05 Velkomst ved sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien,

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Mindre tvang i psykiatrien

Mindre tvang i psykiatrien Mindre tvang i psykiatrien en regional holdning en regional målsætning EN REGIONAL HOLDNING EN REGIONAL MÅLSÆTNING 1 Regionerne vil med dette oplæg gerne bringe diskussionen om holdningerne til tvang og

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Region Midtjyllands forskellige indsatser Psykiatri og Social 23. maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Hvad er tvang?...3

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark En god relation mellem patient og behandler er en forudsætning for at blive rask METTE HARTMANN Patient Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn

Magt og afmagt. Hans Henrik Ockelmann. Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Magt og afmagt Hans Henrik Ockelmann Overlæge, Retspsykiatrisk afdeling i Glostrup udrykningspsykiater i Storkøbenhavn Middelfart den 2. oktober 2015 Om mig selv: 58-årig mand Gift med to (voksne) børn

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN Alma 78 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe 1. Er det muligt konkret på arbejdspladsen udvikle værdier og metoder på en måde, så forebyggelse af konflikter inkluderes? Hvordan kan det gribes an? 2. Hvilke konkrete personlige og faglige kompetencer

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense

Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense Synliggørelse og kvalitetsudvikling af sanseintegration ved Ergoterapiafdelingen, Psykiatrisk afdeling Odense Projektperiode: December 2010 April 2013 Projektleder: Funktionsleder for socialrådgivere,

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres. SKABELON Partnerskabsaftale Baggrund Regeringen har indgået finanslovsaftale med Venstre og De Konservative for 2014. Det fremgår af finanslovaftalen, at Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at

Læs mere

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser

At leve med en diagnose. Mads Trier-Blom Linedanser At leve med en diagnose Mads Trier-Blom Linedanser Mads Trier-Blom En præsentation 2000 Uddannet fysioterapeut 2002 Akut Polymorf Psykose 2004 Bipolar Affektiv Lidelse 2010 Indlagt igen Tidligere søgte

Læs mere

Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i måne...

Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i måne... Page 1 of 6 Retspsykiatri: Vrede og frygt fører til bæltefikseringer i månedsvis Af: Marie Barse 16. april 2015 kl. 03:47 Når retspsykiatriske patienter, som lægges i bælte, kæmper imod og reagerer med

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 91 Offentligt RISIKOVURDERINGER PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tine Wøbbe, ledende psykolog, afd. R, Psykiatrisk Center Sct Hans Retspsykiatrisk

Læs mere

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson

Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse. Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Fagdag 10. september Patientstyrede indlæggelse Afdelingssygeplejerske Kim Johansson Patientstyrede indlæggelser i Region Hovedstadens Psykiatri Inspiration fra et norsk projekt vedrørende Brukerstyrte

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere