Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Tove Christensen Søren Bøye Olsen Niels Kærgård Alex Dubgaard 2014 / 3

2 IFRO Dokumentation 2014 / 3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Forfattere: Tove Christensen, Søren Bøye Olsen, Niels Kærgård, Alex Dubgaard Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en del af et større forskningsprojekt MultiTrust (Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer). Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Rapporten udgør deliverable og er en dokumentation af resultaterne fra en internetbaseret undersøgelse af økologisk forbrug. Udgivet: Frederiksberg, juli 2014 Se øvrige udgivelser i serien IFRO Dokumentation her: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

3 Indhold KAPITEL 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 KAPITEL 2 SPØRGESKEMAETS TILBLIVELSE... 5 Fokusgruppeinterview... 5 Processen... 7 Repræsentativitet og svarprocenter... 8 Spørgeskemaets opbygning KAPITEL 3 BESKRIVENDE STATISTIK Generelle baggrundsspørgsmål Indkøbs- og spisevaner Oksekød Film spørgsmål Afsluttende spørgsmål KAPITEL 4 OPSUMMERING OG SVAR PÅ FORSKNINGSSPØRGSMÅL BILAG A SPØRGESKEMA OM VALG AF MADVARER

4 KAPITEL 1 BAGGRUND OG FORMÅL Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en del af et større forskningsprojekt MultiTrust (Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer). Det er hensigten at MultiTrust projektet skal understøtte en integreret udvikling af den økologiske produktion, bidrage til en åben og troværdig kommunikation om økologiens fordele, og dermed underbygge økologiens langsigtede vækst. Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ( ). Denne rapport udgør deliverable som er en dokumentation af resultater fra internetbaseret undersøgelse af økologisk forbrug. Formålet med selve spørgeskemaundersøgelsen har været at opnå kvantitativ indsigt i forbrugernes valg og fravalg af økologiske madvarer, hvilke forventninger der ligger bag deres valg, samt deres eksisterende viden og eventuelle ønske om mere viden om økologisk fødevareproduktion. Herudover har spørgeskemaet haft til formål at levere input til andre dele af projektet, der har fokuseret på kommunikation af økologiens særkender samt analyse af betydningen af tillid for økologiens udvikling. Mere præcist, så har formålet været at give et kvantitativt bud på udbredelsen af holdninger til følgende spørgsmål: 1. Det økologiske valg Hvad lægger du vægt på, når du skal vælge, om du vil købe en økologisk variant eller en ikkeøkologisk variant af et produkt? Varierer det fra produkt til produkt? 2. Forventninger til økologi Hvad forbinder du med økologi og/eller Ø-mærket? Har du større forventninger til økologi end til konventionelle varer? 3. Tillid og troværdighed til økologi Hvor stor er tilliden til det danske hhv. europæiske økologi mærke? Er der større forventninger til økologiske end til ikke-økologiske varer? 4. Redskaber til vurdering og valg Hvilken type viden har du brug for for at gøre dig bedre i stand til at vælge, om du vil købe en økologisk variant eller ikke? Hvordan ville du reagere på den foreslåede internet platform (vises i en film)? Ville du gøre brug af denne platform? Ved spørgeskemaundersøgelser er det altid vigtigt at forholde sig til repræsentativiteten, så der ikke er en uopdaget systematisk bias i, hvem der deltager i undersøgelsen. Selvom det var hensigten, at inddrage alle forbrugere i undersøgelsen, er deltagerne i praksis afgrænset til gruppen mellem 18 og 70 år. Indenfor disse rammer er det forsøgt at udvælge deltagerne i undersøgelsen, så de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i forhold til alder, køn og geografi. Erfaringen viser at en overrepræsentation af folk med 3

5 interesse for økologi og for at udfylde spørgeskemaer nok desværre er uundgåelig. Repræsentativiteten diskuteres mere indgående i Kapitel 3. Spørgeskemaundersøgelser er endvidere kendetegnet ved, at de værdier, holdninger og handlinger, der udtrykkes i et spørgeskema, er erklærede eller påståede størrelser, og som sådan ikke nødvendigvis identiske med faktiske observerede værdier, holdninger og handlinger. For mere om fordele og ulemper ved spørgeskemaundersøgelse henvises til bl.a. Christensen (2014) 1 og med særlig fokus på undersøgelser gennemført via internet, Lindhjem og Navrud (2011) 2. Resten af rapporten er opbygget som følger. l kapitel 2 beskrives processen omkring spørgeskemaets tilblivelse, og der gives en oversigt over forskellige udgaver af skemaet. Kapitel 3 indeholder beskrivende statistik over socio-demografiske samt holdningsrelaterede variable. Der er i kapitel 3 ikke inddraget analyser af mere forskningsmæssig karakter, sådan som de forskellige udgaver af skemaet ellers lægger op til. Disse afrapporteres særskilt i kommende forskningsartikler. Eksempelvis indgår der et valgeksperiment i spørgeskemaet, hvor deltagerne bliver bedt om at vælge mellem oksekødsprodukter med forskellige egenskaber til forskellige priser, som også afrapporteres særskilt i kommende forskningsartikler. I kapitel 4 er der en kort opsummering af den opnåede repræsentativitet, og der svares på de fire forskningsspørgsmål, der er formuleret i kapitel 1. 1 Christensen, T., Esbjerg, L., Mørk, T. (2014). Velfærdskyllinger der er til at betale. IFRO rapport (side 33-36) 2 Lindhjem, H., Navrud, S. (2011). Using Internet in Stated Preference Surveys: A Review and Comparison of Survey Modes. Review of Environmental and Resource Economics, 2011, 5:

6 KAPITEL 2 SPØRGESKEMAETS TILBLIVELSE Fokusgruppeinterview For at få testet om spørgeskemaets ordlyd og emnevalg var forståeligt for lægmand, blev der gennemført et fokusgruppeinterview den 12. juni 2014 på Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, Frederiksberg, København. Der var afsat 1,5 timer til fokusgruppeinterviewet. Der var indkaldt 9 til mødet, der kom 8. Herudover deltog 2 projektdeltagere, der ledede mødet. Deltagerne var rekrutteret via et censorik panel på Science, KU. Der var en overvægt af unge, og de vurderedes at være mere fødevare- og økologi interesserede end den gennemsnitlige dansker. Til gengæld var de gode til at lade hinanden komme til orde og havde værdifulde kommentarer. Tidsplanen for fokusgruppeinterviewet ses i boks 2.1 Boks 2.1 Tidsplan for fokusgruppeinterview Introduktion Introduktionsopgave Udfyldelse af skemaet Diskussion af spørgeskemaet Tak for hjælpen og tak for i dag. Introduktion Først var der en kort præsentation af de to projektdeltagere. Herudover fik de at vide, at der skulle laves et spørgeskema, der skulle sendes ud til et bredt udsnit af den danske befolkning. Emnet var holdninger til mad samt fordele og ulemper ved økologiske madvarer og den økologiske produktionsform. De fik at vide, at det meste af tiden ville komme til at handle om spørgeskemaet. De blev opfordret til ikke at holde sig tilbage, hvis de var uenige i det, der bliver sagt, eller hvis de havde noget at tilføje. Der blev lavet en navnerunde. Introduktionsopgave Opgaven gik ud på, at de hver især skulle bruge 5 minutter på at skrive mindst 3 gode og 3 dårlige ting, som de forbandt med økologi. Herefter blev de bedt om hver især at strege den vigtigste gode og den vigtigste dårlige ting op. Resultatet er vist i Tabel

7 Tabel 2.1 resultat af opgave om økologi i fokusgruppeinterview Deltager 1 (kvinde) 3 gode ting 3 dårlige ting God samvittighed Dyrere produkter En ide om bedre kvalitet En ide om bedre smag Alt kan ikke fås økologisk Nogle gange problemer med holdbarheden Deltager 2 (kvinde) Deltager 3 (kvinde) Sundhed Miljø Smag Ikke behandlet med kemi (overfladebehandlet) Naturligt produkt Smager bedst Dårlig holdbarhed Dyrt Kort holdbarhed i butikkerne Dyrere produkter Deltager 3 (kvinde) Deltager 5 (mand) Man ved at dyrene har bedre forhold Mere miljøvenligt Højere dyrevelfærd Godt for miljø pga. færre pesticider Omtanke Svært at finde i en discountbutik som Netto/Lidl Dyrere Ressourcetungt Besværligt Deltager 6 (mand) Velsmagende produkter Tager ikke for hårdt på miljøet Ofte dansk Lempelige regler Ikke helhedstankegang altid Forskel på regler i DK og EU Deltager 7 (mand) Deltager 8 (kvinde) Bedre dyrevelfærd Naturlig fremstilling Mindre sprøjtebehandling Mindre belastning af miljø Mere bæredygtigt Færre sprøjtemidler Dyre produkter Lavere udbytte (på verdensplan) Mindre sprøjtebehandling Det rådner hurtigere Det er for dyrt Diskutabelt hvor bæredygtigt det er alligevel (transport..) Spørgeskema De fik udleveret spørgeskema-version1 og fik ca. 25 minutter til at udfylde det i. De blev bedt om at skrive kommentarer ind undervejs, f.eks. hvis der er noget der er svært/umuligt at forstå. De skulle ikke kommentere på lay out, men gerne på forståelighed mv. Og de blev bedt om at tænke over, om skemaet gav mening både for dem der er vilde med økologiske varer, og for dem der absolut ikke er vilde med 6

8 økologi, da det er vigtigt, at alle kan give deres mening til kende i skemaet. Følgende generelle kommentarer blev givet til skemaerne: Flere mente, skemaet var for langt med for meget, der lignede hinanden; to mente, det var godt og blev fanget af det. For meget tekst For lille forskel på spørgsmål om bæredygtighed, forurening og klima Flere forstod ikke spørgsmål om økologi som helhed versus samling egenskaber. Da de fik forklaret ideen, syntes de godt om den. Disse kommentarer blev indarbejdet i spørgeskema-version2. Processen Pilotundersøgelse Efter afholdelse af fokusgruppeinterview stod analyseinstituttet Userneeds for den praktiske del af udsendelsen af spørgeskemaet til deres internetpanel. De har ligeledes været sparringspartner i den endelige formulering af spørgsmålene. Spørgeskema-version2 blev testet online i panelet (pilotstudie) i perioden 28. juni til 2. juli Aftalen med Userneeds var, at der skulle indsamles 100 svar, som ikke behøvede at være repræsentativt fordelt. Dataindsamlingen blev udført ved hjælp af et web-spørgeskema, hvor et bredt udsnit af den danske befolkning mellem år er blevet interviewet. Resultatet var, at 172 påbegyndte skemaet, og at 102 gennemførte, dvs. en gennemførselsprocent på 59 %. Det var ikke helt tilfredsstillende, og det blev derfor tilstræbt at forkorte skemaet lidt både i antal spørgsmål og i tekst. Nedenfor er angivet nogle af de ændringer, der var resultat af pilotundersøgelsen, og som er indarbejdet i den endelige version af spørgeskemaet (spørgeskema-version3), som blev anvendt i hovedundersøgelsen: I version2 var der et spørgsmål om folk havde besøgt en økologisk landmand - det blev droppet, da det var meget få, der havde gjort det, og vi nøjes med bare at spørge, om de har besøgt en landmand (spørgsmål 3). Der var 11 kategorier af mad, hvor respondenterne blev bedt om at forholde sig til, hvilke forskelle der var vigtige (spørgsmål 8 i version3). Der var opdelt i hvor ofte folk købte henholdsvis økologisk oksekød, svinekød og kyllingekød - men svarene lignede hinanden så meget, at der i den endelige version af skemaet kun er spurgt til kød (spørgsmål 7 i version3). Et spørgsmål om, hvad der savnes i udvalget af økologiske varer, blev droppet, da det viste sig at være svært at angive meningsfulde svarmuligheder, og da et åbent spørgsmål om dette emne vurderes at være for tidskrævende. Spørgsmål om, hvad der ville kunne få folk til at købe mere økologi, blev bibeholdt. 7

9 Endelig blev det elektroniske spørgeskema testet af både Userneeds og projektdeltagerne, og der blev foretaget en del småjusteringer. Repræsentativitet og svarprocenter Hovedundersøgelsens deltagere er inviteret på baggrund af en stikprøve, der er sammensat, så den er nationalt repræsentativ på køn, alder, geografi. Undersøgelsen er således tilstræbt repræsentativ på indkomne svar - ikke på udsendte invitationer. Nedenstående fordelinger opsummerer de parametre, som stikprøven er sammensat på baggrund af. Tabel 2.2 Danmark - befolkningsfordeling af årige ØST VEST Mænd Kvinder Mænd Kvinder Total % 7% 8% 8% 30% % 7% 9% 8% 31% % 9% 11% 11% 39% Total 45% 55% Obs: Fordeling på 50 % kvinder og 50 % mænd blev tilstræbt. Det er ydermere søgt at sende ud efter følgende uddannelsesfordeling: Tabel 2.3 Danmark - befolkningsfordeling på sidste afsluttede uddannelse Sidste afsluttede uddannelse Andel i stikprøven overordnet Grundskole 27-37% Gymnasie/Erhverv 38-48% Videregående 19-29% I alt respondenter påbegyndte spørgeskemaet og har gennemført skemaet. Ud af de inviterede til undersøgelsen svarer det til en svarprocent på 16,4 %. Userneeds angiver, at det er højere end en gennemsnitlig webundersøgelse i panelet. 8

10 Ud af de personer, der påbegyndte spørgeskemaet, passede 99,4 % på den definerede målgruppe. I alt opfyldte 34 ikke kravene til målgruppen og blev derfor frascreenet, og 3609 respondenter gennemførte ikke besvarelsen. Det giver en drop out rate på 39,6 %. Userneeds vurderer, at det er en høj andel sammenlignet med andre undersøgelser. Skemaet tog 19,42 min. i gennemsnit at gennemføre, hvilket kan være en betydelig faktor, der har spillet ind på drop out raten. Dvs. der er en gennemførselsrate på 60 % af dem der går i gang med skemaet. Invitation og påmindelse af deltagere Userneeds udarbejdede i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi forskellige mailinvitationer og emnefelter med relevant information om undersøgelsen (formål, afsender, præmier etc.). Userneeds udsendte først en varslingsmail, der fortalte deltagerne, at de var særligt udvalgt til at deltage i et kommende forskningsstudie. Herefter fulgte den konkrete invitationsmail med et link til undersøgelsen. I alle mails, både i invitationer og påmindelser, blev deltagerne gjort opmærksomme på, at undersøgelsen er et samarbejde mellem Userneeds og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, og at der er tale om et forskningsprojekt. De komplette mailinvitationer ses i boksene nedenfor. Boks 2.1 Teaser (mail der fortæller om undersøgelsen) Emnefelt: Du er udvalgt til at deltage i et forskningsstudie 9

11 Boks 2.2 Invitationstekst (mail) Emnefelt: Forskningsstudie om valg af madvarer 10

12 Boks 2.3 Første påmindelse (mail) Emnefelt: Din mening er vigtig i dette forskningsprojekt Boks 2.4 Efterfølgende påmindelser (mails) Anden påmindelse Deltag i et forskningsprojekt og vind ekstra præmier Samme invitation som 1 reminder Tredje påmindelse Du er særligt udvalgt til dette forskningsstudie om økologiske madvarer Samme invitation som 1 reminder Generelt om påmindelserne Deltagerne har efter nogle dage modtaget en påmindelse, hvis de ikke har reageret på invitationsmailen. Påmindelsen har været udformet som en kopi af den oprindelige invitation med få enkelte rettelser, og har derfor fremstået som en geninvitation og ikke en løftet pegefinger om manglende deltagelse. Det er Userneeds generelle erfaring, at geninvitationer fungere bedre og opleves mindre anmassende end deciderede påmindelser, hvorfor denne metode er valgt. 11

13 Userneeds Danmarkspanel Det danske forbrugerpanel, Danmarkspanelet, har eksisteret siden 2003 og indeholder i dag flere end paneldeltagerne. Medlemmerne af Danmarkspanelet er rekrutteret fra flere end 250 private og offentlige hjemmesider. Hensigten med det brede rekrutteringsgrundlag er at sikre en god spredning i paneldeltagernes interesser, levevaner, sociodemografiske karakteristika og værdigrundlag. Det er ikke muligt selv at melde sig til panelet, idet man skal inviteres personligt til deltagelse i Userneeds paneler. Når en person accepterer en invitation til at deltage i panelet, indtaster vedkommende nogle meget basale data om sig selv (køn, fødselsår, region, beskæftigelse og -adresse). Umiddelbart herefter sendes en invitation til den pågældendes -adresse om optagelse i Danmarkspanelet. en indeholder et link til et profilspørgeskema, hvor vedkommende skal genindtaste de samme oplysninger og desuden oplyse en række yderligere informationer om sig selv (F.eks. personlig indkomst, senest afsluttede uddannelse, antal børn mv.). Kun hvis der er overensstemmelse mellem de oprindeligt og de efterfølgende indtastede informationer, bliver vedkommende optaget i Danmarkspanelet. Userneeds benytter store hjemmesider såsom tv2.dk, dmi.dk og netdoktor.dk til at skabe grundpaneler. Userneeds gennemfører løbende analyser på udvalgte baggrundsvariable for at identificere parametre, hvor grundpanelet ikke afspejler fordelingen i den danske befolkning. Eksempler på parametre der løbende analyseres for, er etnicitet, internetforbrug, antal børn i husstanden, boligform og medieforbrug. Hvis man bliver inviteret til at deltage i Danmarkspanelet, er det relativt let at blive optaget. Det er også meget let at melde sig ud igen. Hver gang man som paneldeltager modtager en med en invitation til en undersøgelse, indeholder en også et såkaldt udmeldelseslink. Hvis den pågældende paneldeltager ikke længere ønsker at være en del af Danmarkspanelet, kan vedkommende blot klikke på linket, hvorved udmeldelsen sker omgående og fuldautomatisk. Selvom visse af paneldeltageres data er meget stabile over tid (f.eks. fødselsår, køn og positiv angivelse af forældrestatus), ændrer andre data sig løbende (f.eks. personlig indkomst, antal børn i husstanden, civil status mv.). Vedligeholdelsen af disse dynamiske baggrundsvariable foregår løbende ved at invitere panelisterne til temabaserede profilundersøgelser. Medlemmerne af Danmarkspanelet deltager i snit i 2-3 af disse profilopdateringsundersøgelser om året. Paneldeltagernes inviteres her til en undersøgelse med et tema, der har bred appel (f.eks. sundhedssystemet, trafikforhold eller landsdækkende NGO er). I forbindelse med disse undersøgelser spørges der ind til panelets 16 faste sociodemografiske baggrundsvariable, hvormed det sikres, at paneldeltagernes data altid er nyligt opdaterede. 12

14 Spørgeskemaets opbygning Spørgeskemaet, der er anvendt til hovedundersøgelsen (spørgeskema-version3), består af 6 dele - Del 1. Personlig information/generelle baggrundsvariable Spørgsmålene omhandler urbanisering, uddannelse, indkomst, antal hjemmeboende børn, respondentens alder, tilknytning til landbrug. - Del 2. Nuværende købsadfærd og holdninger Spørgsmålene omhandler, hvem der tager beslutninger om indkøb, i hvor høj grad planlægges indkøb, hvilke forskelle mellem økologiske og ikke-økologiske varer har betydning for valg, hvor ofte købes økologisk, hvad er årsagerne til valg eller fravalg af økologiske varer, hvad forbindes med økologi og økologisk produktion, hvad kunne øge økologiforbruget, viden om økologiske regler og ønske om mere viden, tillid og forventninger til økologiske varer. - Del 3. Oksekød Spørgsmålene omhandler, hvor ofte der spises oksekød, kendskab til pris på hakket oksekød, hvilke egenskaber kan retfærdiggøre en højere pris på økologiske oksekød. Baggrunden for disse spørgsmål om oksekød er, at de skal bruges som baggrundsviden for del 4. Svarene på spørgsmålene om oksekød vurderes at have selvstændig interesse og er derfor afrapporteret i kapitel 3 selvom del 4 ikke er afrapporteret i nærværende rapport,. - Del 4. Valgspørgsmål - ikke afrapporteret - Del 5. Film + filmspørgsmål - Der blev vist en 3 minutters film om det økologiske valg og den økologiske værdikæde. Filmen kan ses på - Spørgsmålene omhandler reaktioner på filmen, hvem henvendte filmen sig til, hvad den kunne bruges til. - Del 6. Afsluttende spørgsmål - Spørgsmålene omhandler hvor ofte paneldeltageren svarer på denne type spørgeskemaer Spørgeskemaet i hovedundersøgelsen blev udformet i 13 forskellige udgaver med henblik på at teste effekt af spørgsmålsrækkefølgen, effekt af film og herudover diverse metodiske forskelle på spørgeteknik. En oversigt ses i tabel

15 Tabel 2.4 Oversigt over forskellige udgaver af spørgeskemaet (split) split Rækkefølge Rækkefølge af de enkelte dele 1 Del 1,2,3,4,5 Holdningsspørgsmål + valgspørgsmål (ingen film) 2 Del 1,6,3,4,5 Film + valgspørgsmål (ingen holdningsspørgsmål) 3 Del 1,2,3,6,5 Holdningsspørgsmål + film (ingen valgspørgsmål) 4 Del 1, 3,4,2, 5 Valgspørgsmål + holdningsspørgsmål (ingen film) 5 Del 1,2,3,4,5 (ændret del 4) Holdningsspørgsmål + ændret valgspørgsmål (ingen film) 6 Del 1,2,3,4,5 (ændret del 4 og 5) Holdningsspørgsmål + ændret valgspørgsmål (ingen film) 7 Del 1,2,3,4,5 (ændret del 4) Holdningsspørgsmål + ændret valgspørgsmål (ingen film) 8 Del 1,2,3,4,5 (ændret del 4) Holdningsspørgsmål + ændret valgspørgsmål (ingen film) 9 Del 1,2,3,4, 5 (ændret del 4) Holdningsspørgsmål + ændret valgspørgsmål (ingen film) 10 Del 1,2,3, 4, 5 (ændret del 4) Holdningsspørgsmål + ændret valgspørgsmål (ingen film) 11 Del 1,2,3, 4, 5 (ændret del 4) Holdningsspørgsmål + ændret valgspørgsmål (ingen film) 12 Del 1,6,2,3,5 Film + Holdningsspørgsmål (ingen valgspørgsmål) 13 Del 1, 3,4,2, 5 (ændret del 4 og 5) Ændret valgspørgsmål + holdningsspørgsmål (ingen film) I analyserne i kapitel 3 kan nogle splits slås sammen uden videre, da der ikke er forskel på rækkefølgen af spørgsmål. I andre splits har spørgsmålene forskellige rækkefølge og bør derfor ikke umiddelbart slås sammen. Ud fra tabel 2.4 kan vi se, at - Split 1,3,5,6,7,8,9,10,11 har samme rækkefølge (del 1,2,3). Disse 9 split er derfor samlet i analyserne i kapitel 5. - Split 2 har ingen holdningsspørgsmål og indgår derfor kun i den beskrivende statistik i forhold til filmen. - Split 4, 12 og 13 holdes adskilt fordi holdningsspørgsmål er placeret sidst o Split 4 og 13 har rækkefølge 1,3,4,2 så split 4 og 13 holdes adskilt i analyserne for at kunne se effekt af valgspørgsmål på holdningsspørgsmål. o Split 12 viser filmen før del 2, så split 12 holdes adskilt for at se effekt af filmen på del 2. - Filmen indgår i split 2,3,12: Split 2 og 12 viser film først, split 3 viser holdningsspørgsmål først 14

16 KAPITEL 3 BESKRIVENDE STATISTIK Generelle baggrundsspørgsmål Antal respondenter Det blev tilstræbt at opnå 420 respondenter i hvert split. Det lykkes nogenlunde som det ses i Tabel 3.1. Tabel 3.1 Fordeling af antal respondenter på de 13 split split I alt antal Note: N=5467 Socio-demografiske oplysninger Tabel 3.2 viser at fordelingen mellem køn i undersøgelsen svinger mellem splits, men ligger i gennemsnit på 57 % kvinder og 43 % mænd. Der var tilstræbt i dataindsamlingen at ramme en fordeling på 50 % kvinder og 50 % mænd, svarende til den danske befolkning. Der er således en overrepræsentation af kvinder i undersøgelsen. Tabel 3.2 Spørgsmål 1a. Køn Køn/split snit DK Kvinder (%) Mænd (%) Note: N=5467. Fordelingen i den danske befolkning er indhentet fra Tabel 3.3 viser, at aldersfordelingen er 17 % i aldersgruppen år, 26 % i aldersgruppen år og 57 % i aldersgruppen år. Der var tilstræbt i dataindsamlingen at ramme en fordeling 30 %, 31 % og 39 %, svarende til den danske befolkning. Det betyder, at der er en underrepræsentation af den yngre del af befolkningen, den midterste del af befolkningen passer nogenlunde, og der er en overrepræsentation af den ældre del af befolkningen. Tabel 3.3 Spørgsmål 1b. Alder Alder/split snit DK Note: N=5467. Fordelingen i den danske befolkning er indhentet fra 15

17 Tabel 3.4 viser, at 33 % af deltagerne i undersøgelsen bor i region Hovedstaden, 48 % i det østlige Danmark (Sjælland) og 52 % i det vestlige Danmark. Dette svarer stort set til den tilstræbte fordeling i den danske befolkning, hvor ca. 46 % bor i det østlige Danmark, mens 54 % bor i det vestlige Danmark. Tabel 3.4 Spørgsmål 1c. Hvilken region er du bosat i? Region snit DK Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Note: N=5467. Fordelingen i den danske befolkning er indhentet fra Tabel 3.5 viser, at 15 % af deltagerne i undersøgelsen har grundskolen som senest afsluttede uddannelse, der er 42 % som har gennemført en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, og 41 % har gennemført en videregående uddannelse. Der var tilstræbt i dataindsamlingen at ramme en fordeling %, % og %, svarende til fordelingen i den danske befolkning. Der er således en underrepræsentation af deltagere uden anden uddannelse end grundskolen og en overrepræsentation af deltagere med en videregående uddannelse, mens midtergruppen passer fint. Denne skævhed i repræsentativitet er et velkendt fænomen i internet-baserede spørgeskemaundersøgelser (Lindhjem og Navrud 2011). Tabel 3.5 Spørgsmål 1d. Hvad er din sidste uddannelse? Uddannelse / split snit DK Grundskole klasse (inkl. realskole) Almengymnasial uddannelse (inkl. HF) Erhvervsgymnasial uddannelse (inkl. HHX og HTX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, håndværks-, kontor- og butiksuddannelse) Videregående uddannelse (op til 2 år) - med forudgående gymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse) Videregående uddannelse (2-4½ år) Videregående uddannelse (5 år eller længere) Forskeruddannelse (f.eks. Ph.d.) Andet/Ved ikke Note: N=5467. Fordelingen i den danske befolkning er indhentet fra 16

18 Tabel 3.6 viser, at 23 % af deltagerne bor i Storkøbenhavn, 13 % bor i en by med mere en 100,000 indbyggere, 50 % bor i en mindre by eller en provinsby og 14 % angiver, at de ikke bor i en by. Tabel 3.6 Spørgsmål 1e. Hvor bor du? Bopæl/split snit Jeg bor i Storkøbenhavn Jeg bor i en stor by (Mere end 100,000 indbyggere) Jeg bor i en mindre by (Mellem 20,000 og 100,000 indbyggere) Jeg bor i en provinsby (Mellem 500 og 20,000 indbyggere) Jeg bor på landet ikke i en by Ved ikke Note: N=5467. Tabel 3.7 viser, at 60 % af deltagerne i undersøgelsen har en husstandsindkomst på mere end kr. om året. I forhold til indkomstfordelingen i den danske befolkning, hvor kun 44 % har en husstandsindkomst på mere end kr. om året, er der tale om en statistisk signifikant overrepræsentation af husstande med høj indkomst, og modsvarende underrepræsentation af husstande med relativt lav indkomst. Også denne skævhed er typisk for internetundersøgelser og skal ses i sammenhæng med det relativt høje uddannelsesniveau (Lindhjem og Navrud 2011). Tabel 3.7 Spørgsmål 1f. Hvad er den samlede indkomst i din husstand før skat? Indkomstinterval/split Total DK Under kr kr kr kr kr Over kr Note: N=4658. I alt 809 respondenter har enten ikke været i stand til eller ikke ønsket at ikke oplyse deres samlede husstandsindkomst. Fordelingen i den danske befolkning er indhentet fra Tabel 3.8 viser, at 75 % af deltagerne i undersøgelsen ikke har hjemmeboende børn, 11 % har et enkelt hjemmeboende barn, 10 % har 2 hjemmeboende børn og 3 % har mindst 3 hjemmeboende børn. Det fremgår af tabellen, at fordelingen i stikprøven svarer nogenlunde til fordelingen i befolkningen generelt, dog er folk uden børn i noget omfang underrepræsenteret. 17

19 Tabel 3.8 Spørgsmål 1g. Hvor mange hjemmeboende bor i din husstand? (svar i %) Antal hjemmeboende børn snit DK (under 18 år) eller flere Note: N=5467. Fordelingen i den danske befolkning er indhentet fra Tabel 3.9 viser, at i 26 % af husstandene er der kun 1 voksen, i 63 % af husstandene i undersøgelsen er der 2 voksne og i 11 % af husstandene er der flere end 2 voksne, hvilket typisk vil dække over hjemmeboende børn eller husstande bestående af flere familier. Det fremgår af tabellen, at fordelingen i stikprøven svarer nogenlunde til fordelingen i befolkningen generelt. Tabel 3.9 Spørgsmål 1h. Hvor mange voksne bor i din husstand? Antal voksne i husstanden snit DK Jeg er den eneste voksne i min husstand Der bor 2 voksne i min husstand Der bor flere end 2 voksne i min husstand Note: N=5467. Fordelingen i den danske befolkning er indhentet fra Tabel 3.10 viser, at af alle deltagere i undersøgelsen er 11 % venstrehåndede og 89 % højrehåndede. Dette svarer nogenlunde til, at det normalt vurderes, at ca. 10 % af alle mennesker er venstrehåndede. Tabel 3.10 Spørgsmål 2. Er du højre- eller venstrehåndet? Venstre eller højrehåndet/split snit Venstre Højre Note: N=5467 Tabel 3.11 viser, at 2 % af deltagerne i undersøgelsen er landmænd, 29 % har familie eller venner, der er landmænd, og 20 % har besøgt en landmand. I alt angiver 54 % således, at de ikke har relationer til landbruget. 18

20 Tabel 3.11 Spørgsmål 3 Har du nogen tilknytning til landbruget? Tilknytning til landbruget Snit Jeg er landmand Jeg har familie eller venner, der er landmænd Jeg har besøgt en landmand Jeg har ingen relationer til landbruget Note: N= Nedenstående tabel og en række af de efterfølgende er kun vist for gennemsnittet af alle split, da det fylder rigtig meget at vise tabellen for alle split. Tabel 3.12 viser, at 41 % af deltagerne angiver, at de ofte eller hver gang køber den økologiske variant af frugt og grønt, 22 % angiver at de ofte eller altid køber økologisk kød, og 48 % angiver at de ofte eller altid køber økologisk mælk. I den anden ende af skalaen angiver 25 %, at de aldrig eller sjældent køber økologisk frugt og grønt, 42 % angiver, at de aldrig eller sjældent køber økologisk kød, og 30 % angiver, at de aldrig eller sjældent køber økologisk mælk. Tabel 3.12 Spørgsmål 7 Hvor ofte køber du og din husstand den økologiske variant af følgende produkter? Produkt Aldrig Sjældent En gang i mellem Ofte Hver gang Køber aldrig det produkt Frugt og grønt Kød Mælk OBS Hvis de svarer køber aldrig det produkt til kød, skal de ikke have SP Note: N=5467 Ifølge Økologisk Landsforening (2013) 3 lå markedsandelen i første halvdel af 2012 for frisk økologisk frugt på 9,7 %, 13 % for friske grøntsager og 4,8 % for dybfrost frugt og grønt. For kød lå markedsandelene for økologisk oksekød på 3,7 % og for svinekød på 1,5 %. Markedsandelen for økologisk mælk lå på 30,3 %. Man kan ikke direkte overføre oplysninger om hyppighed af køb, som angivet i tabel 3.12, med markedsandele, da der ingen mængdeangivelser indgår i hyppighedsangivelserne. Hvis vi alligevel vover en forsigtig sammenligning, så kunne disse tal tyde på, at de økologiske markedsandele ligger tæt på den procentdel af forbrugerne, der angiver, at de altid køber økologisk. Ses på andelen af folk der angiver, at de ofte eller altid køber økologisk, så kunne resultaterne tyde på, at deltagerne i undersøgelsen oftere køber økologiske varer end den gennemsnitlige dansker. Forklaringen på den relativt høje andel af folk, der angiver, at de ofte køber økologisk, kunne også være en indikator for, at det er svært for folk at gengive om de ofte køber økologiske varer, således at denne kategori over overvurderes. 3 Økologisk Landsforening (2013). Økologisk Markedsnotat - juni

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgård, Niels; Dubgaard, Alex

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgård, Niels; Dubgaard, Alex university of copenhagen University of Copenhagen Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgård, Niels; Dubgaard, Alex Publication date: 2014 Document Version

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER

MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD LØSE SØER WP2 FORBRUGERUNDERSØGELSER STYREGRUPPEMØDE 20. AUGUST 2013 Tove Christensen og Sara Vincentzen Kondrup Institut for fødevare- og ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE?

VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE? VIL FORBRUGERNE BETALE FOR AT SØERNE ER LØSE? WORKSHOP Markedsbaseret dyrevelfærd kan forbrugernes efterspørgsel sikre løse søer? 24. Februar 2014 Lektor Tove Christensen Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Hvem er de økologiske forbrugere - og hvor bevæger de sig hen? (CONCEPTS)

Hvem er de økologiske forbrugere - og hvor bevæger de sig hen? (CONCEPTS) Hvem er de økologiske forbrugere - og hvor bevæger de sig hen? (CONCEPTS) Anne Holst Andersen (AU, DMU) Laura Mørch Andersen (KU, LIFE) Tove Christensen (KU, LIFE) Sigrid Denver (KU, LIFE) Ulf Hjelmar

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug og sundhed dokumentation og beskrivende statistik (OrgHealth D3.1 internt notat)

Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug og sundhed dokumentation og beskrivende statistik (OrgHealth D3.1 internt notat) Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug og sundhed dokumentation og beskrivende statistik (OrgHealth D3.1 internt notat) Sigrid Denver & Tove Christensen September 2017 Indhold 1 Baggrund og formål...2

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Af Mette Wier og Laura Mørch Andersen, AKF I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes

Læs mere

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016

Markedsanalyse. Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer. 5. december 2016 Markedsanalyse 5. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver fjerde tænker over bæredygtighed ved valg af fødevarer Bæredygtighed

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd

Markedsanalyse. Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Markedsanalyse 24. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugerne vælger dansk når de ønsker god dyrevelfærd Dyrevelfærd er blevet

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer

Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Forbrugerpanelet om lokale fødevarer Undersøgelsen formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med lokale fødevarer. I undersøgelsen blev lokale fødevarer defineret som fødevarer produceret

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Hvordan opfatter forbrugeren økologi?

Hvordan opfatter forbrugeren økologi? Hvordan opfatter forbrugeren økologi? 3 Af Sigrid Denver og Tove Christensen I DETTE STUDIE undersøges, hvordan forbrugerne opfatter fødevarer. Mere præcist fokuserer undersøgelsen på, om en forbruger

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter ICROFS nyt 1/2009 Medierne rolle i det øgede forbrug af økologi Mediernes øgede fokusering på at økologi er sundt samt omtale af fund af pesticider i frugt og grønt kan måske være en del af forklaring

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg?

Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg. Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber æg? Økonomisk analyse 6. januar 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 Økologi er vigtigst, når danskerne køber æg E info@lf.dk W www.lf.dk En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Surveys. processer, muligheder og faldgruber

Surveys. processer, muligheder og faldgruber Surveys processer, muligheder og faldgruber >> >> Indhold 1. Undersøgelsestyper og metoder for dataindsamling 2. Kontakten med respondenten 3. Konsekvenser af valg af dataindsamlingstype og kontaktstrategi

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer

Markedsanalyse. Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Markedsanalyse 14. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskhed bliver vigtigere for fødevarer Dansk forbindes med bedre kontrol,

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere