Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Version Institutionssamarbejdet Den Kombinerede Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm Værtsinstitutioner: Produktionsskolen KUBA AFUKs produktionsskole Den Økologiske Produktionsskole Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby BornPro - Bornholm produktionsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns VUC Øvrige parter: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VUC Hvidovre-Amager Frederiksberg Daghøjskole og kursuscenter Campus Bornholm Hotel- og Restaurantskolen Københavns Tekniske Skole Teknisk Erhvervsskole Center Sundheds og Sygeplejeskolen Bornholm Professionshøjskolen UCC Geografisk område: København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Bornholm Januar 2015 Ansøgning om godkendelse af kombineret ungdomsuddannelse

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøger Navn på institutionssamarbejdet Samarbejdets sammensætning Andre bidragsydere Administrativ kapacitet Samarbejdserfaringer Forslag til udbud Oversigt over uddannelsesforslag Baggrund for forslaget Det lokale behov Erhvervstræningspladser De bærende principper for forslaget Erhvervstemaer Kontaktpersoner Forslag til uddannelser Generelt De enkelte uddannelser Styring og økonomi Kvalitetssystem Budget Bilag Obligatoriske bilag til ansøgningen Andre bilag Underskrifter

3 1. Ansøger 1.1. Navn på institutionssamarbejdet Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm 1.2. Samarbejdets sammensætning Værtsinstitutioner: Produktionsskolen KUBA v. forstander Jesper Clausen Øster Farimagsgade 16B, 2100 København Ø AFUK produktionsskole v. forstander Ole Nisted Enghavevej 82B, 2450 København SV Den Økologiske Produktionsskole v. forstander Sisse Carelse Ravnsborggade 18, baghuset, 2200 København N. Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby v. forstander Birgitte Koch Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup BornPro - Bornholm produktionsskole v. forstander Torkild Mads Larsen Minervavej 2, 3700 Rønne Københavns Kommunes Ungdomsskole v. ungdomsskolechef Kim Brynaa Fredericiagade 39, 1310 København K Københavns VUC v. rektor Søren Fersløv Andersen Vognmagergade 8, 1120 København K. Øvrige parter: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg v. centerrektor Birgit Kjeldgaard Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg VUC Hvidovre-Amager v. rektor Peter Zinckernagel Åmarkvej 1, 2650 Hvidovre 2

4 Frederiksberg Daghøjskole v. forstander Hanna Feddersen Kong Georgs Vej 11, 2000 Frederiksberg Campus Bornholm v. uddannelseschef Lars Vesløf Minervavej 1, 3700 Rønne Sundheds- og Sygeplejeskolen Bornholm v. rektor Kirsa Ahlebæk Ullas Vej 6, 3700 Rønne Hotel- og Restaurantskolen v. uddannelseschef Mei-Li Huang Carstensen Vigerslev alle 18, 2500 Valby, Københavns Tekniske Skole v. kvalitetschef Tøger Kyvsgaard Carl Jacobsens vej Valby Teknisk Erhvervsskole Center v. direktør Lone Hansen Nordre Fasanvej Frederiksberg Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen v. Dekan Kit Claudi Titangade 11, 2200 Kbh. N 1.3. Andre bidragsydere Erhvervstrænings-parter: Se afsnit Der vil være et tæt samarbejde med UU centrene Bornholm, Frederiksberg, København og Tårnby omkring visitation af elever til KUU. Ungdomsskolen Bornholm vil indgå i et samarbejde med BornPro om KUU-forløbene på Bornholm. Herudover vil Jobcenter København og Jobcenter Bornholm bidrage med kontakter til virksomheder med mulige erhvervstræningspladser. 3

5 1.4. Administrativ kapacitet Tovholderfunktionen varetages af KVUC a) KVUC s administrative organisering og kapacitet: Københavns VUC er Danmarks næststørste VUC med mere end 13 tusinde cpr-kursister om året og over 400 lærere. Omsætningen i 2014 forventes at blive knap 400 mio. kr. I spidsen står rektor, der sammen med udviklingschef, administrationschef og 4 uddannelseschefer udgør den daglige ledelse. I tilknytning til undervisningen findes en fuldt udbygget administration med en økonomi- og regnskabsafdeling på 9 medarbejdere, en it-afdeling på 13 medarbejdere foruden SU-kontorer, eksamenskontor, receptioner, serviceafdelinger m.m. i alt 113 medarbejdere. Administrationen henhører under administrationschef, der refererer direkte til rektor. KVUC er i forvejen værtsinstitution på 3 administrative fællesskaber: Bygningsdriftsfællesskab med SOPU omkring vores fælles bygning i Vognmagergade 8. Lønfællesskab med Rysensteen Gymnasium og Vestegnen HF & VUC. Fællesskab med alle landets cirka 30 VUC er omkring drift og udvikling af det studieadministrative system LUDUS. KVUC er således vant til at indgå i forpligtende samarbejder og i disse at have tovholder-/værtsinstitutionsfunktionen. b) KUU tovholderfunktionen: Der afsættes 2,5 årsværk til at varetage KUU-tovholderfunktionen. Disse årsværk har ansvaret for i fælleskab at få drift og udvikling til at hænge sammen, således at ressourcerne bliver prioriteret til gavn for eleverne på den kombinerede ungdomsuddannelse. Tovholderfunktionen forankres hos KVUC s udviklingschef (0,1 årsværk), der har overordnet ansvar for opgaveløsningen i tovholderfunktionen, bl.a. udarbejdelse af kvalitetsindberetninger til UVM, kvalitetsstyring af uddan- 4

6 nelsesaktiviteterne, administration osv. Udviklingschefen har erfaring med både rammeforhandling og ledelse af projekter og uddannelser med eksterne samarbejdspartnere, fx KVUC s HF Inklusions-klasser for unge med Aspergers syndrom, et samarbejde med BIF/KK, UU/KK og specialskolen Sputnik. Upgrade: Forforløb til erhvervsuddannelserne for fagligt svage unge uden 02/02, samarbejde med flere kommuners erhvervsskoler, jobcentre, UU er og VUC er. KVUC s udviklingschef leder desuden det interne pædagogiske udviklingsarbejde på KVUC samt den strategiske kompetenceudvikling af KVUC s lærere. Den løbende kvalitetsudvikling og koordinering af KUU Hovedstaden- Bornholm-samarbejdets uddannelsesforløb vil blive varetaget i et sekretariat for institutionssamarbejdet, der består af en medarbejder fra KVUC (1 årsværk), som varetager uddannelsesledelsen og desuden har primært ansvar for de almene dele af uddannelsen, og en produktionsskolemedarbejder (1 årsværk), der har primært ansvar for de praktiske/værkstedsbaserede dele af uddannelsen. Sekretariatet varetager desuden de tværgående opgaver i tovholderfunktionen, bl.a. betjening af styregruppe og advisory board, vedligeholdelse af hjemmeside, SU osv. KVUC-uddannelseslederen har bl.a. arbejdet med kvalitativ og kvantitativ kvalitetssikring af KVUC s avu-, fvu og obu-uddannelser. Medarbejderen har desuden stor erfaring med uddannelsesplanlægning og ledelse af lærergruppen. Produktionsskolemedarbejderen har et stort kendskab til produktionsskolesektoren, herunder et indgående kendskab til den værkstedsbaserede undervisning. Regnskabsafdelingen på KVUC varetager den økonomiske administration omkring KUU-Øst (0,3 årsværk). Alle medarbejdere, der vil varetage de økonomiske-/administrative opgaver i forbindelse med KUU-Øst er kontoreller bankuddannede. Den administrative opgave placeres i KVUC s administrative drift, der dagligt superviseres af regnskabschefen, som har stor erfaring med regnskabsaflæggelse for eksternt finansierede projekter og kontakt omkring den eksterne revision. Den nærmeste regnskabsmedarbejder har arbejdet med koordinering og indsamling af person- og regnskabsdata for bl.a. projekt Fra ufaglært til faglært. 5

7 Endelig tilknyttes en erfaren it-medarbejder fra KVUC (0,1 årværk) til sikring af alle spørgsmål omkring datasystemer, opkoblinger m.v. Se desuden samarbejdsaftalen, bilag A Samarbejdserfaringer Nedenfor er oplistet parternes relevante erfaringer med tidligere institutionssamarbejde. Dokumentation for samarbejdsprojekterne er samlet i bilag B. Kombinationsforløb De deltagende produktionsskoler har dagligt samarbejde med en række institutioner. Centralt er samarbejdet med Erhvervsuddannelser, særligt omkring Kombinationsforløb, hvor elever på produktionsskoler ud fra individuel interesse/relevans - i afgrænsede tidsrum modtager undervisning på Erhvervsuddannelser. Der er indgået en samarbejdsaftale er mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU-København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden, dvs. produktionsskolerne i Region Hovedstaden og i det tidligere Roskilde Amt. Samarbejdsaftalen er udarbejdet i henhold L558 om ændring af Lov om produktionsskoler. (Bilag B: Samarbejdsaftale kombinationsforløb ) Ung og Sund i Uddannelse SATS-pulje-finansieret projekt, hvor Folkesundhed København samarbejdede med seks skoler: Tre erhvervsskoler og tre produktionsskoler: CPH WEST (afdelingen på Glentevej), Niels Brock (afdelingerne Salgsakademiet, Kontorlinjen og Islands Brygge) samt SOPU København. De tre produktionsskoler er Produktionsskolen på Høffdingsvej, Produktionsskolen k-u-b-a og Den Økologiske Produktionsskole. Projektet omhandlede undervisning, fysisk udfoldelse, udarbejdelse af sundhedspolitikker mm. (Bilag B: Evaluering_UngogSundiUddannelse) På vej til et godt ungdomsliv (igangværende) De 4 københavnske produktionsskoler har indgået et samarbejde med Københavns Kommune/Center for Sundhed og Psykiatrifonden. Projektets er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og har til formål at fremme elevers trivsel. Aktiviteterne er bl.a. undervisning af elever og lærere, undersøgel- 6

8 ser af elevernes trivsel og udvikling af beredskabsplan /systematisering af handlinger over for mistrivsel. Projekt PS SATS-finansieret projekt, hvor de fire københavnske produktionsskoler deltes om en psykolog og en socialrådgiver, således at disse stod til rådighed for eleverne én dag ugentligt på hver skole. (Bilag B: 1209_ProjektPS ) Lokalt partnerskab produktionsskoler, virksomheder og lokalsamfund (igangværende) Samarbejde mellem Aarhus Produktionsskole, Esbjerg Produktionsskole, Randers Produktionsskole og Den Økologiske Produktionsskole, administreret af SPUK ( Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter ). Projektet udvikler nye samarbejdsflader mellem produktionsskoler og lokale virksomheder/foreninger, bl.a. med virksomhedsforlagt undervisning. Projektet er finansieret af Vølund-fonden. Civilsamfundsprojekt (Den Økologiske Produktionsskole) Samarbejde mellem Randers Produktionshøjskole(Ansvarlig i forhold til bevilling), Aarhus Produktionsskole, Esbjerg Produktionsskole, Den Økologiske Produktionsskole, København og SPUK ApS. Projektet skal afprøve nye veje til at støtte udsatte unge i at blive inkluderet i samfundet og få en uddannelse og/eller et arbejde. Det vil ske igennem nye former for partnerskaber mellem produktionsskolerne, virksomhederne og civilsamfundet. Produktionsskolerne er i forvejen gode til at modne de unge gennem en unik kombination af rigtig produktion og læring. Det nye i dette projekt er at kombinere disse elementer med i langt højere grad at etablere samarbejde med virksomheder, institutioner og foreninger. Det kan f.eks. være produktionsskoleværksteder på større bygge/anlægsopgaver, tæt samarbejde med ældrecentre, daginstitutioner og skoler eller cafedrift og serviceopgaver i boligområder m.m. (Bilag B: Ansøgningsskema og projektbeskrivelse) Hashgruppe (Fabrikken) Sats-puljeprojekt hvor 6 kommuner og deres respektive produktionsskoler tilbyder rådgivning til produktionsskoleelever med problemgivende forbrug af rusmidler efter en fælles metode. 7

9 Afklaringsforløb for kontanthjælpsmodtagere (VUC Hvidovre-Amager og Tårnby Jobcenter). (2014- ) Samarbejdet indebærer kompetenceafklaring og udvikling hos såvel unge som voksne kontanthjælpsmodtagere i Tårnby kommune. Målgruppen har typisk enten aldrig afsluttet folkeskolens afgangsprøve eller er ikke lykkes med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Samarbejdet indebærer anvendelsesorienteret FVU-undervisning i læsning og matematik, vejledning, individuel kompetenceafklaring og virksomhedsbesøg. Første evaluering foretages medio december. Veje Videre (2007 -): VUC Hvidovre-Amager. 9.klasse for ordblinde. Tilbud etableret i samarbejde med UU i Hvidovre og Tårnby kommune. Målgruppen er unge (fra 16 år), med ofte meget svage boglige forudsætninger, adskillige skoleskift og andre psykosociale udfordringer. Kursisterne tilbydes undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag på små hold. (Bilag B: Evaluering indeholdt i vedlagt strateginotat, foretaget i 2012). Parat til ungdomsuddannelse i to parallelle spor: FVU-linjen og Flex Niende Frederiksberg Daghøjskole og Kursuscenter har siden 2011 afviklet forløb for unge kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller har afbrudte ungdomsuddannelsesforløb bag sig. Deltagerne har desuden sociale, faglige og psykiske problemstillinger, der hindrer deltagelse i og gennemførelse af et uddannelsesforløb. En del har anden etnisk baggrund, nogle har diagnoser og en del har haft erfaring med eller er stadig i en form for misbrug. Nogle har stiftet bekendtskab med det kriminelle miljø og de fleste har ringe selvværd og lav selvindsigt. Formålet med tilbuddet er afklaring, vejledning i kombination med undervisning i dansk og matematik på enten Forberedende Voksenundervisningsniveau eller på AVU-niveau (G-niveau). Derudover undervises i samfundsfag, kommunikation, psykologi, sundhedsfag og bevægelse. Alle udsluses med en plan for fortsat skolegang i form af en ungdomsuddannelse. Projektet afvikles i samarbejde med Jobcenter København og med Københavns VUC, Frederiksberg VUC, Hovedstadens Ordblindeskole. (Bilag B: Notat med analyser og statistik over forløbet Parat til ungdomsuddannelse nov. 2013) 8

10 Way2Go Samarbejde mellem TEC, VUF, jobcentre i københavnsområdet, UUcentre og en række erhvervsskoler. Et vidensudviklingsprojekt finansieret gennem STAR. Metodeudvikling til at motivere unge med særlige udfordringer til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse gennem helhedsorienteret vejledning, tildeling af uddannelsesmentor, relevant anvendelsesorienteret undervisning i FVU læsning og FVU matematik, individuel kompetenceafklaring og praktik. Evaluering under udarbejdelse. Grib chancen Samarbejdsprojekt mellem VUF, Jobcenter Frederiksberg, UU Frederiksberg, F86, Psykiatrifonden, Videnscenter for Autisme og Frederiksberg Daghøjskole finansieret af det lokale beskæftigelsesråd under Frederiksberg kommune. Projektets målgruppe var unge psykisk sårbare, og målet var at indsamle viden og anvise best practice for en helhedsorienteret indsats med undervisning, afklaring og brobygning ift uddannelse og erhverv. (Bilag B: Evaluering). Introforløb til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område I 2013, i forbindelse med Akut-pakken, udviklede Professionshøjskolen UCC et forløb særligt tilrettelagt for ledige i samarbejde med SOSU-C, SOPU København og Nordsjælland og VUF. Forløbet sigtede imod at give ledige viden og færdigheder i forhold til de det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område gennem emner som: Kommunikation, samspil og relationer, konflikthåndtering, velfærdsteknologi, hygiejne, sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover var der fokus på at sikre deltagernes personlige styrker og kompetencer med temaer som kommunikation i personalegruppen, personlige ressourcer i jobbet og personlig udvikling til arbejde og uddannelse. Samarbejde om bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud Spydspidsen (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Ungdomsskolen varetager bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud Spydspidsen for udsatte unge mellem 15 og 18 år. Samarbejdet om undervisningen har eksisteret siden (Bilag B: Skolerapport Spydspidsen 2012) 9

11 Samarbejde om bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud U- turn (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Ungdomsskolen varetager bolig undervisning i Socialforvaltningens tilbud misbrugstilbud til U-turn. Samarbejdet om undervisningen har eksisteret siden (Bilag B: Skolestatus2012_U-Turn) Udvikling af 20/20 model i samarbejde med KTS og UU, København, (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Etablering af erhvervsklassen10.plus, hvor unge på kortere tid end hidtil kan erhverve sig både 10.-klasse-prøver og dele af et EUD- grundforløb inden for enten tømrer- eller mureruddannelsen. Efter forsøgsperioden har ungdomsskolen stået for undervisning i dansk og matematik. (Bilag B: 10. Plus evaluering). Modelkommuneprojekt om rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne (Københavns Kommunes Ungdomsskole) Sammen med mellem Center for Unge og Misbrug, Det Fri Gymnasium, Niels Brock og Hotel og Restaurantskolen gennemfører ungdomsskolen et samarbejdsprojekt om forebyggende rusmiddelpolitikker og uddannelse af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. (Bilag B: Samarbejdsaftale_4skoler og ansøgning Samarbejde om skoletilbud til særligt udsatte unge i understøttende ungemiljø Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN) huser ungdomsskolens skoletilbud til socialt marginaliserede og kriminalitetstruede unge, 10. Puls. RCYN er et aktivitetscenter for frivillige foreninger med fokus på uddannelse, fritid og forpligtende engagement, som udgør et godt miljø og fundament skoletilbuddets elever. (Bilag B: Udkast: Samarbejdsaftale mellem RCYN og KKU) Fra ufaglært til faglært på rekordtid (KVUC) Støttet af Region Hovedstaden og EU s Socialfond. Et projekt, der med baggrund i regionens behov for flere faglærte ønskede at udvikle korte effektive modeller til GVU. Projektpartnere: Erhvervsskolen Nordsjælland, CPH West, SOPU og hf og VUC Nordsjælland. 10

12 Branchedansk løbende (KVUC) Et 8-ugers forløb med focus på konkret, erhvervsrettet dansk og matematik for elever på erhvervsuddannelser, som er frafaldstruede alene med baggrund i et dårligt dansk. Oprettet efter henvendelse fra Hotel- og restaurantskolen i København og siden udvidet til også at gælde kursister fra SOPU. Modtager af lederforeningen for VUC ernes uddannelsespris Læsning for tømrerlærlinge løbende (KVUC) Støttelæsetræning for tømrerelever ved Københavns Tekniske Skole. Kombinerede AMU-fvu forløb for rengøringspersonale løbende (KVUC) Tilbagevendende uddannelsesforløb for personer, der skal i gang med serviceassistentuddannelsen. Kombination af AMU-fag og koncentrerede fvu-forløb, i samarbejde med Københavns Tekniske Skole. Faglig dansk for pædagogassistenter løbende (KVUC) Støtteundervisning for studerende ved pædagogassistentuddannelsen på UCC Sydhavnen Upgrade (KVUC) Upgrade er projekt støttet af Region Hovedstaden. Projektet er et samarbejde mellem VUC er, erhvervsskoler, UU er og jobcentre i en række kommuner i Regionen. Upgrade er et nyudviklet turboforløb for unge, der behøver det faglige løft i dansk og matematik, som kvalificerer dem til at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Undervisningsformen er anvendelsesorienteret, og den faglige undervisning understøttes af et målrettet arbejde med udvikling af de personlige egenskaber, der er nødvendige for at kunne gennemføre en uddannelse fx vedholdenhed, engagement og nysgerrighed. Dette arbejde er inspireret af Løkkefondens Drengeakademi. (Bilag B: Projektbeskrivelse) 11

13 2. Forslag til udbud 2.1. Oversigt over uddannelsesforslag Årligt optag/kapacitet samt optagelsestidspunkt KUBA 15 Børn, Unge og Ældre (Januar) Mad og Sundhed 15 (August) Genbrug, Byg, Bolig, Design, Innovation 15 (August) Service, Turisme, Kultur, Fritid og Service 15 (Januar) Samlet antal 60 AFUK 30 Den Økologiske PS (15 i jan i aug.) 20 (August) (August) (August) 20 (Januar) 35 (17 i jan i aug.) 20 (Januar) Fabrikken BornPro 12 Københavns Kommunes Ungdomsskole KVUC 32 (16 i jan i aug.) (6 i jan. + 6 i aug.) 12 (6 i jan. + 6 i aug.) 30 (15 i jan i aug.) I alt Fordelingen af uddannelsespladser på de enkelte institutioner og erhvervstemaer er fastlagt med henblik på at sikre en vis volumen og bæredygtighed på hvert hold. Hver værtsinstitution optager derfor minimum 15 elever på et hold. Hvis holdene bliver på mindre end 10 elever på grund af frafald under forløbet, vil flere hold blive slået sammen på tværs af institutioner. Dvs. eleverne samles på én værtsinstitution. Denne model er naturligvis ikke en mulighed for forløbene på Bornholm. 12

14 Samtidig er rekrutteringsgrundlaget til uddannelsen væsentlig mindre på Bornholm end i Hovedstaden. Derfor ser modellen lidt anderledes ud her. På Bornholm optages 12 elever pr. halvår. En del af undervisningen, fx de boglige fag, vil være fælles for alle 12 elever, og en del af undervisningen vil foregå i specialisererede forløb fordelt på de to erhvervstemaer. I praksis vil eleverne altså gå på samme hold, men delvis være splittet op i specialforløb. Vurderingen er, at denne mulighed for specialisering inden for to erhvervstemaer er nødvendig for at få elever nok til uddannelsen Baggrund for forslaget Det lokale behov Baggrund Region Hovedstadens analyse af unge uden job og uddannelse fra juni 2013 viser, at regionen har en stor udfordring på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Der er i dag ca unge mellem 15 og 30 år, som hverken er i uddannelse eller arbejde, og som heller ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det svarer til 8 % af alle unge i aldersgruppen og er en væsentlig udfordring for både samfundet og den enkelte unge. Mange af disse unge har afsluttet folkeskolen med et alt for lavt niveau i matematik eller dansk og mangler dermed de faglige forudsætninger for at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, ligesom de har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsesmulighederne for ufaglærte er i nedgang. Der er derfor ingen tvivl om, at etablering af en kombineret ungdomsuddannelse er relevant i regionen, eftersom den søger at kvalificere netop denne gruppe til både at stå bedre i forhold til de jobs, der måtte være og i forhold til at kunne fortsætte i videre uddannelse. Afdækning og udvælgelse Afdækningen af muligheder og behov på det regionale arbejdsmarked er sket i samarbejde med Købehavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, som har haft deres overvejelser i høring hos en række i brancheorganisationer. 13

15 Ligeledes har produktionsskolerne haft erhvervstemaerne i høring hos arbejdsmarkedsparter, repræsenteret i produktionsskolernes bestyrelser og relevante entreprenante erhvervspartnere i regionen. Med afsæt i dette forarbejde og i registerdata på samtlige af de ministerielt udmeldte erhvervstemaer, har gruppen af samarbejdspartnere i institutionssamarbejdet valgt fire erhvervstemaer. I udvælgelsen er der bl.a. taget højde for det særlige forhold for København, at uddannelsesfrekvensen er meget høj og at virksomhederne dermed har et stort uddannet rekrutteringsgrundlag. Det er derfor institutionssamarbejdets vurdering, at kun en del af de unge vil kunne finde varig beskæftigelse alene på baggrund af et gennemført KUU-forløb. Derfor har gruppen vægtet at udvælge erhvervstemaer, der kan pege frem mod og ruste de unge bedst muligt til videre uddannelsesforløb. Ligeledes har gruppen haft med i overvejelserne at udvælge og sammensætte erhvervstemaer, som kan tiltrække og virke motiverende for de unge. Af sidstnævnte årsag har gruppen valgt at kombinere flere af de ministerielt forslåede erhvervstemaer På Bornholm melder parter i institutionssamarbejdet særligt om jobmuligheder indenfor handels- og turisme området. Pt. besættes ledige job i højsæsonen med personer fra andre dele af landet og fra udlandet. Her er der således muligheder for at uddanne unge fra øen til at kunne varetage disse jobs i fremtiden. Samtidig arbejder man med at øge turismen, så den i større omfang bliver helårsbaseret, hvilket understøtte ideen om at KUU kan uddanne til dette område. De valgte erhvervstemaer for KUU Hovedstaden-Bornholm er: Børn, unge og ældre Mad og sundhed Genbrug, byg, bolig, design og innovation Service, turisme, kultur og fritid For at sikre at områdets erhvervstemaer også på længere sigt hænger sammen med behovene på det lokale arbejdsmarked vil institutionssamarbejdet nedsætte et Advisory Board med medlemmer fra forskellige bran- 14

16 cher og potentielle aftagerinstitutioner. Se beskrivelse under punkt 3.1 Kvalitetssystem Erhvervstræningspladser Institutionssamarbejdet har bl.a. gennem de praktikforløb, der løbende etableres for produktionsskoleelever - på forhånd kontakt til en lang række virksomheder, foreninger m.m. Der til kommer, at produktionsskolerne har kundeforhold, hvor skolerne både aftager og leverer produkter og ydelser, som ofte er af en karakter, der muliggør samarbejde omkring erhvervstræningspladser. Herudover vil Jobcenter København og Jobcenter Bornholm bidrage med kontakter til virksomheder med mulige erhvervstræningspladser. Institutionssamarbejdet ser også en mulighed for at lægge erhvervstræningsforløb i værksteder og virksomheder på produktionsskoler, erhvervsskoler og professionshøjskoler. Institutionssamarbejdet er pt. i færd med at etablere aftaler om erhvervstræningspladser med særligt henblik på KUU-forløb. Det opsøgende arbejde vil blive koordineret og understøttet af tovholdersekretariatet og udført af værtsskolernes kontaktpersoner. Det vil være en konkret arbejdsopgave for kontaktpersonerne af matche de enkelte elever med erhvervstræningspladser, der passer til elevernes profil og uddannelsesforløb. Desuden vil kontaktpersonerne, i samarbejde med tovholdersekretariatet, sikre at der sker en løbende opfølgning og evaluering af erhvervstræningsforløbene. Erhvervstræningen vil i uddannelsen første dele lægge vægt på at etablere erhvervstræning der er kollektiv og projektbaseret. Nedenfor ses en foreløbig status på institutionssamarbejdets opsøgende arbejde blandt virksomhedsnetværk og organisationer opgjort efter erhvervstema. (Dog er aktiviteterne på Bornholm opgjort særskilt.) Erhvervstema: Service, Turisme, Kultur og Fritid Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus WORKZ Event assistent, Skriftlig tilkendegi- 15

17 (forandringsbureau med speciale i involvering) Kronprinsessegade 20, 1306 Kbh. K ART REBELS (Event & Design virksomhed) Nørre Voldgade 18 st.tv 1358 Kbh K Rita s blå lopper (Event, genbrugs virksomhed) Rita Christina Biza praktisk afvikler, produktions assistent. Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. velse Skriftlig tilkendegivelse Skriftlig tilkendegivelse Foreningen Ørkenfortet (Børne og Ungdomsforening) Enghavevej 82 B 2450 Kbh SV Games (Børne og Ungdomsforening) Enghavevej 82 D, 2450 Copenhagen SV TUXEN-AV-Center (Tekniks udlejnings og afviklings firma) Meterbuen Skovlunde Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. Servicemedarbejder, rengøring. Event assistent, praktisk afvikler, produktions assistent. Servicemedarbejder, rengøring. Aktivitets assistent. Teknikker assistent, afvikler assistent, runner. Skriftlig tilkendegivelse Mundtlig aftale Skriftlig tilkendegivelse 16

18 Copenhagen Skatepark (Skatepark, event vrksomhed) Enghavevej København SV Mellemfolkeligt Samvirke (NGO/ - bistandsorganisation) Fælledvej 12, 2200 København N Proudlypresent ApS (Event, Innovation og design virksomhed) Blankavej Valby Inter Collage Event assistent, runner, service assistent. Aktivitets assistent. Handy-man. Bygger. (ØKO) Event assistent, runner, service assistent. Mundtlig aftale Mundtlig aftale Erhvervstema: Børn, Unge og Ældre Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Baunehøj Skole (Folkeskole) Natalie Zahlesvej 9, 2450 København SV Foreningen Ørkenfortet (Børne og Ungdomsforening) Enghavevej 82 B 2450 Kbh SV Aktivitetsassistenter, pædagogisk ressource Aktivitetsassistent, Pædagogisk ressource, medhjælp i klub Mundtlig aftale Skriftlig tilkendegivelse 17

19 Nørrebro United (Idrætsforening) Husumgade 44, Baghuset, 2200 Kbh N Pædagogisk ressource, medhjælp for idrætsinstruktør Mundtlig aftale Tårnby kommunes Børne og kulturforvaltning Amager Landevej Kastrup Pædagogassistent, aktivitetsassistent, Medhjælp for idrætsinstruktør Mundtlig aftale Tårnby kommunes Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltning Amager Landevej Kastrup Plejehjemsassistent, aktivitetsassistent. Mundtlig aftale Erhvervstema: Mad og Sundhed Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Meyers Køkken (restauranter, delikatesser, kantiner, catering) Kattegatvej 53, 2100 København Ø Gate Gourmet Kystvejen Kastrup Medhjælp for kok, køkkenassistent, cater og tjener. Kantinemedhjælper Cater, kantinemedhjælp Kontakt etableret Kontakt etableret 18

20 Park-inn Engvej Kbh S Receptionist, rengøringsassistent Kontakt etableret Erhvervstema: Byg, Bolig, Genbrug, Design og Innovation Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Logik og co. (byggeri, totalrenovering) Ryesgade 23, 2200 København N. Karmakanonen Sydområdet 4 B, st København K Baicikeli Ingerslevsgade 80, 1705 København Arbejdsmand. Assisten for tømrer, snedker, murer, elektriker, VVSinstallatør, maler og smed Assistent for cykelsmed og lydteknikker Assistent for cykelsmed Mundtlig aftale Kontakt etableret Kontakt etableret Genbyg Amager Landevej 185, 2770 Kastrup Vej, Park og ejendom/tårnby Kommune Ved Lergravene 2, Arbejdsmand. Assistent for tømrer, snedker, murer, elektriker, VVSinstallatør, maler og smed Assistent for grå og grøn gartner Mundtlig aftale Mundtlig aftale 19

21 2770 Kastrup CPH Service Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup Partnerskab i Urban planet Remisevej 19, 2300 Kbh S Servicemedarbejder, handymand, Arbejdsmand. Assistent for tømrer, snedker og indretningsassistent Mundtlig aftale Mundtlig aftale BORNHOLM PRODUKTIONSSKOLE- Virksomheds-samarbejder/erhvervstræning Erhvervstema Virksomhed Ex. På funktioner Aftalestatus Børn, unge og ældre Børne- og ungeinstitutioner mm. Efter den enkelte elevs behov Mad og sundhed Cafeterier, køkkener, restauranter og andet Genbrug, Byg, Bolig, Design og Innovation Turisme, Kultur og Fritid Institutioner for børn, unge og ældre samt handicappede mm. Efter den enkelte elevs særlige behov Markedet på Bornholm efter de enkelte elevers behov Middelaldercentret, forskellige museer efter hvor eleven bor, hotel- Pædagogisk støttefunktion mm. Køkken betjening, servering, kundebetjening og meget andet Medhjælper funktion af alle typer på forskellige institutioner og private virksomheder Arbejdsmand. Assistent for tømrer, snedker, murer, elektriker, VVS-installatør, maler og smed. Overgange til Struktør, amu kurser mm Funktion som guide, rengøringsmedhjælp, kendeservicering, bu- Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov hos den enkelte elev Aftale udarbejdes efter behov, dog er der mundtlige 20

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov.

SAMARBEJDSAFTALE. Til organisering af samarbejdet nedsættes en styregruppe og lokale arbejdsgrupper efter behov. SAMARBEJDSAFTALE Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Kombineret Ungdomsuddannelse - KUU Hvordan administrerer jeg KUU-elever pr. 1. august 2015? Konferencen Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, 2. marts 2015 Side 1 Agenda Lovmæssig baggrund, målgruppe

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Institutionssamarbejde: XXX Geografisk område: XXX XX. XXXX 2014 Ansøgning om godkendelse af kombineret ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE

TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Campus Furesø TAG 10. KLASSE I FURESØ OG BLIV KLAR TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE Vælg mellem almen 10. klasse, Bæredygtighed og handel (EUX) og Velfærdsteknologi og innovation (EUD) 10. KLASSE I FURESØ ALMEN

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service

2016/2017. Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. KUU- Butik, Handel og service Vedr. praktikordningen for elever på Lille Vildmose Produktionsskole. Formålet med elevens deltagelse i kombineret ungdomsuddannelse på Lille Vildmose Produktionsskole og Aalborg Handelsskole er, at de

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse

Kombineret Ungdoms Uddannelse Kombineret Ungdoms Uddannelse På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, Grevevej 20 2670 Greve, kan du tage kombineret ungdomsuddannelse inden for to faglige retninger. Handel, Iværksætteri og turisme

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Bilag vedr. 10. klasse

Bilag vedr. 10. klasse Bilag vedr. 10. klasse Lovgivning om 10. klasse Folkeskolelovens 19 a: Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV

FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV FRIE FAGSKOLER DEN PRAKTISKE VEJ TIL UDDANNELSE, ARBEJDE OG LIV Frie Fagskoler er det naturlige valg for unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Vores uddannelsestilbud er opbygget om et kostskole-setup,

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Parat til en erhvervsuddannelse!

Parat til en erhvervsuddannelse! Parat til en erhvervsuddannelse! AARHUS TECH gennemfører i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et 2 ugers frivilligt brobygningsforløb for unge i 9. og 10. klasse, som har behov for at afprøve

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune

Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune Til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune Kombineret Ungdomsuddannelse i Københavns Kommune: Status og udfordringer om visitation til uddannelsen. Om Kombineret Ungdomsuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Fra øvelse til mester

Fra øvelse til mester Fra øvelse til mester Fritidsjob og virksomhedspraktik med et uddannelsesperspektiv Information til ungeaktørerne på Frederiksberg Kort om projektet Jobcenter Frederiksberg har igangsat et nyt ungeprojekt,

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1 Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse 05-05-2017 Side 1 Ekspertgruppen Marianne Simonsen Noemi Katznelson Stefan Hermann Jesper H. Arkil Else Sommer Gert Møller Torben

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere