OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU"

Transkript

1 OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF. Loven er under Undervisningsministeriet. FORMÅL: Give deltager personlige, sociale og faglige kompetencer som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse. UDBYDER: Uddannelsen udbydes af et lokalt institutionssamarbejde og 1 tovholderinstitution 20 steder i landet, herunder Syd- og Midtfyn. Der er 2500 pladser ved årligt optag heraf 58 pladser på Syd- og Midtfyn. Følgende institutionsformer kan indgå i samarbejdet: Institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser Institutioner, der udbyder højere forberedelseseksamen Institutioner, der udbyder almen voksenuddannelse Institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser Institutioner, der udbyder skibsassistentuddannelsens grundmodul Institutioner, der udbyder erhvervsfiskeriets grundkursus Produktionsskoler Efterskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Folkehøjskoler Daghøjskoler Kommunale ungdomsskoler MÅLGRUPPE: Unge under 25 år Afsluttet 9. eller 10. klasse eller tilsvarende Har ikke gennemført kompetencegivende ungdomsuddannelse Har ikke tilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse/gymnasial ungdomsuddannelse Er motiveret for uddannelse Målgruppen kan ikke pålægges uddannelsen Side 1/5

2 HVORDAN: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) foretager en målgruppevurdering UU udarbejder uddannelsesplan i samråd med elev Tovholderinstitution udpeger kontaktperson som følger eleven tæt i hele forløbet og støtter og rådgiver mv. Ved start udarbejdes en foreløbig forløbsplan af elevens kontaktperson Nærmere fastlæggelse af forløbsplan sker i samarbejde mellem kontaktperson, eleven og UU på baggrund af realkompetencevurdering UU foretager justeringer i uddannelsesplan UDDANNELSEN: Uddannelsen er heltids Uddannelsen består af 4 dele af halvt års varighed Sammensættes lokalt inden for en række erhvervstemaer: o Mad og sundhed o Kommunikation og medier o Service og transport o Innovation og produktudvikling o Byg og bolig o Motor og mekanik o Turisme, kultur og fritid o Miljø og genbrug o Børn, unge og ældre Uddannelsen består af fag udviklet specifikt til KUU, af fag og grundelementer fra anden uddannelseslovgivning (EUD, AMU, FVU, AVU, hf-enkeltfag), som uddannelsesinstitutionerne allerede er godkendt til at udbyde, samt erhvervstræning Elever kan optages på 1. del i forlængelse af folkeskolens 9. og 10. klasse eller på 1., 2. eller 3. del, hvis eleven ikke kommer direkte fra folkeskolen Elever kan stå af efter hvert halvår til anden uddannelse eller beskæftigelse Elever der afslutter 3. del skal have bestået et fag på D niveau Elever der afslutter efter 4. del skal have bestået to fag på D niveau, hvoraf det ene skal være dansk D niveau fag vælges fra højere forberedelseseksamen, almen voksenuddannelse eller erhvervsskolernes grundfag Mulighed for påstigning og afstigning med en samlet varighed i op til to år Mulighed for individuelle forløb (ex: højskole) Kontinuitet i voksenrelationen: Kontaktperson og vejleder Fast geografisk forankring NFQ (EFQ) niveau 3 (mellem folkeskolens 2 og EUD 4) Kompetence og uddannelsesbevis Giver ikke dimittendrettigheder Side 2/5

3 UNDERVISNING: Skal støtte personlig udvikling og forberede eleven til beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller videre uddannelse Tilhørsforhold på hold /klasser Der er mødepligt og mål fra forløbsplanen skal opfyldes Der kan komme individuelle skoleophold eller erhvervstræning, hvis det understøtter individuelle beskæftigelsesperspektiver Undervisere skal have kompetencer der løfter opgaven både i forhold til indhold, til målgruppen og til den samledes tilrettelæggelse Fag og læring i centrum Teori og praksis i anvendelsesorienteret undervisning Projekt- og værkstedskultur Undervisningsdifferentiering Relevans i forhold til elevens uddannelsesplan og regionale arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold Opbygges omkring 4 halvårlige moduler Fast geografisk forankring Sammensættes ud fra overordnet erhvervstemaer Der skal gennemføres prøve i D-niveau fag et fag efter 3. del og endnu et efter 4. del. Gennemføres både del 3 og del 4, så skal det ene fag på D niveau være dansk. Erhvervstræning er en del af uddannelsen på og 4. del. Erhvervstræningen har beskæftigelsessigte på 3. og 4. del. ERHVERVSTRÆNING: Virksomhedsforlagt undervisning Obligatorisk på 2., 3. og 4. del og på 3. og 4. del skal det være med linie til beskæftigelsessigte Eleven skal opnå arbejdsplads kompetencer og faglige rutiner, som kan styrke elevens valg af fremtidig beskæftigelse Det kan være hos virksomheder, foreninger og organisationer Der skal opsættes specifikke mål for erhvervstræningen Den skal understøtte forløbsplanen Eleven har SU under erhvervstræning DOKUMENTATION: Arbejdsportfolio, som løbende ilægges billeder, materialer, arbejdspapirer, evt. beviser/certifikater, planer, tegninger etc.af opnåede resultater Præsentationsportfolio udarbejdes på 3. og 4. del og bedømmes ved en afsluttende prøve med bestået / ikke bestået Præsentationsportfolioen dokumenterer den samlede opnåede kompetence Side 3/5

4 Undervisningsministeriet fastsætter yderligere krav til dokumentationen i endelig bekendtgørelse UDDANNELSESBEVIS: Uddannelsesbevis ved afslutning efter 3. eller 4. del og når D niveau fag er bestået, samt portofolio bestået Titel: Erhvervsassistent i beskæftigelsesområde. KONTAKTPERSON: Kontinuitet i voksenrelationen: Kontaktperson og vejleder Kontaktperson udpeges af tovholderinstitution Opgaver, forløbsplaner og kompetencevurderinger præciseres af Undervisningsministeriet i endelig bekendtgørelse. ØKONOMI For deltager Uddannelsen er vederlagsfri Uddannelsen berettiger til SU Undervisningsmidler stilles til rådighed Regler vedrørende egenbetaling ved udflugter mm. Statsfinansieret For udbyder Driftstilskud ud fra antal årselever og takst pr. årselev Det er et aktivitetsafhængigt drifttaxameter Tilskud er på niveau med teknisk grundforløb Tovholderinstitutionen modtager tilskuddet og fordeler ud fra aftalte retningslinjer KUU regnskab er en integreret del af tovholderinstitutionens almindelige regnskab. KVALITETSSIKRING: Lokalt: Fælles kvalitetssystem til løbende udvikling og resultatvurdering af uddannelsen Lokalt: Undervisere har rette kompetencer i forhold til indhold, målgruppe og tilrettelæggelse Samlet uddannelsesevaluering efter 3 år med henblik på eventuelle justeringer Evalueres igen efter 5 år til brug for lovbehandling Følgeforskning med henblik på at vurdere uddannelsens effekt. INSTITUTIONSSAMARBEJDET: Institutionssamarbejdet etableres mellem lokale uddannelsesinstitutioner af ovennævnte type Der tilrådes brede samarbejder Bygger på skriftlig samarbejdsaftale mellem deltagende institutioner Side 4/5

5 Angiver hvem der tovholderinstitution Bestemmelser om forretningsgange Bestemmelser for økonomiske forhold Anvisning til hvordan det sikres, at den enkelte elev har mulighed for at gennemføre uddannelsen Fastsætter regler for optag på uddannelsen lokalt Fastsætter overordnet erhvervstemaer. Bilag 2. TOVHOLDERFUNKTION: Tovholderinstitutionen udpeges blandt deltagerne i institutionssamarbejdet Tovholderinstitutionen skal i samarbejde med uddannelsessamarbejdet stå for udviklingen af uddannelsen i forhold til de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale arbejdsmarked Tovholderinstitutionen skal byde ind på og vinde udbud på det lokale område ved undervisningsministeriets udbud, for at kunne varetage opgaven at drive KUU på vegne af uddannelsessamarbejdet Tovholderinstitutionen skriver kontrakt med Undervisningsministeriet om at varetage KUU i det pågældende område Tovholderinstitutionen skal forestå den daglige drift med dertil hørende administrative og økonomiske forpligtelser Tovholderinstitutionen modtager tilskud og fordeler midlerne efter retningslinjer, som institutionssamarbejdet har enedes om og nedfældet i samarbejdsaftalen KUU regnskab er en integreret del af tovholderinstitutionens almindelige regnskab UDBUDSPERIODE: Lov gældende fra 1. januar 2015 Første optag 1. august 2015 og sidste optag 31. januar 2021 Evt.: Lovforslag i 2020/2021 Ellers: Loven ophæves af sig selv, når den har udtømt sine retsvirkninger i Side 5/5

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro!

Velkommen til. EUD-reformen og Ungdomsskolen. Lad det gro! Velkommen til EUD-reformen og Ungdomsskolen Lad det gro! 8. april Bygning 55 DGI-byen Velkommen! Finn Lillelund Christensen, kst. formand for Ungdomsskoleforeningen Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Fra institutionssamarbejdet:

Fra institutionssamarbejdet: Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser (bedes set/udskrevet i farver) Fra institutionssamarbejdet: Svendborg Erhvervsskole o Teknisk EUD o Merkantil EUD Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid?

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Den Kombinerede Ungdomsuddannelse 2015 Har du styr på din egen fremtid? Erhvervsuddannelsescenter Syd SØNDERBORG PRODUKTIONSHØJSKOLE sph@s-p-h.dk. www.s-p-h.dk DK-6400. Solglimt 4 7448 8028 Den Kombinerede

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere