Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre"

Transkript

1 Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009

2 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Som led i Ældre Sagens aktiviteter inden for pårørende-området er der gennemført en web-baseret interviewundersøgelse blandt befolkningen samt Ældre Sagens egne medlemmer. Undersøgelsen belyser adfærd og holdninger blandt pårørende til svækkede ældre. Metode Dataindsamling er foretaget af Zapera.com A/S. Dette er sket gennem Zapera.com A/S Danmarkspanel samt Ældre Sagens eget medlemspanel. Dataindsamlingen er foregået i perioden oktober Efterfølgende er data blevet vægtet således at det repræsenterer befolkningen ift. køn, alder og geografi*), samt Ældre Sagens samlede medlemsprofil ift. køn, alder og husstandsindkomst**). Målgruppe og screening Undersøgelsen er gennemført blandt hhv. den danske befolkning i alderen år, og Ældre Sagens panelmedlemmer på 18 år+. Indledningsvis er der opstillet et screeningskriterie for at finde frem til målgruppen. Målgruppen pårørende er defineret som respondenter, som hjælper eller har hjulpet en eller flere ældre inden for de seneste 10 år. Gennemførselsstatikken ser endvidere ud som følger: Danmarkspanelet: I alt personer blev inviteret til at deltage i web-undersøgelsen. I alt er der gennemført 1560 interview svarende til en besvarelsesprocent på 42%. Af de 1560 er 988 i målgruppen. Ældre Sagens medlemspanel: I alt personer blev inviteret til at deltage i web-undersøgelsen. I alt er der gennemført 1124 interview svarende til en besvarelsesprocent på 61%. Af de 1124 er 778 i målgruppen. *) På baggrund af data indhentet fra Danmarks Statistik **) Jf. Ældre Sagens medlemsundersøgelse, gennemført af AC Nielsen AIM Side 2

3 Konklusion Definition af pårørende I undersøgelsen er man pårørende, hvis man er ægtefælle/samlever, barn / svigerbarn, barnebarn, oldebarn, søskende eller anden familie til en ældre, der er svækket. Pårørende er man også, hvis man er nabo eller god ven til en svækket ældre. Svækkede ældre omfatter ældre, der midlertidigt eller varigt er, eller har haft behov for andres hjælp som følge af f.eks. sygdom, handicap eller alderdomssvækkelse. Hjælpen kan også være alt fra social til medmenneskelig støtte (f.eks. telefonopkald, besøg og gåture) til praktisk og personlig pleje uanset omfang. Hjælpen kan finde sted i den ældres eget hjem, på plejehjem/bolig eller på hospital. Antal af pårørende Undersøgelsen viser, at sammenlagt 64% i befolkningen enten i dag hjælper eller inden for de seneste 10 år har hjulpet en eller flere svækkede ældre. Det tilsvarende tal for Ældre Sagens medlemmer er 69%. Tallene fordeler sig på følgende måde: 22% i befolkningen og 18% af Ældre Sagens medlemmer hjælper som pårørende i dag en svækket ældre, mens 6% i befolkningen og 9% af Ældre Sagens medlemmer i dag hjælper flere svækkede ældre. 27% i befolkningen og 30% af Ældre Sagens medlemmer har inden for de seneste 10 år hjulpet en svækket ældre, mens 9% i befolkningen og 12% af medlemmerne inden for de seneste 10 år har hjulpet flere svækkede ældre. I det følgende vil procentsatserne, med mindre andet er angivet, når det drejer sig om pårørende blandt befolkningen blive vist som (DK=antal%) og den tilsvarende procentsats for pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer vil blive vist som (ÆS=antal%). Side 3

4 Konklusion Respons på holdningsudsagn Undersøgelsen viser, at et flertal på 58% af pårørende i befolkningen og tilsvarende 61% af pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer er enig i, at det er eller var en personlig glæde at hjælpe den svækkede ældre. 41% af pårørende i befolkningen samt 38% af pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer oplever eller oplevede at deres hjælp bliver eller blev bakket op af familie og omgangskreds. Endelig oplever eller har 36% af pårørende i befolkningen og 33% af pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer oplevet at deres forhold til den svækkede ældre blev eller er blevet tættere som følge af hjælpeindsatsen. Pårørende i befolkningen: Påvirkning på pårørendes familie-/ arbejdsliv Familieliv: 39% af de adspurgte i befolkningen havde eller har et forsørger- og opdragelsesmæssigt ansvar over for hjemmeboende børn samtidig med at de hjælper / hjalp en svækket ældre. Arbejdsliv: 12% af de adspurgte i befolkningen er ikke (eller har ikke været på) arbejdsmarkedet inden for de seneste 10 år; 20% siger direkte nej til spørgsmålet om deres arbejdsliv bliver eller blev påvirket af, at de samtidig hjælper eller hjalp en svækket ældre, mens 32% svarer at de sørger / sørgede for at hjælpe den / de svækkede ældre uden for arbejdstiden. Det betyder, at i alt 36% (100% minus 12%+20%+32%) af de adspurgte mener hjælpen påvirker eller har påvirket deres arbejdsliv på den ene eller anden måde. Heraf er den væsentligste påvirkning, at de som pårørende føler eller følte sig presset eller stresset (23% af besvarelserne) samt at de bruger eller brugte fleks- og feriedage på at hjælpe en svækket ældre (14% af besvarelserne). Side 4

5 Konklusion Pårørende i befolkningen: Ønskelige og allerede benyttede personalegoder Ser vi på ønskelige personalegoder i forhold til personalegoder, som pårørende allerede kan benytte sig af i forhold til at hjælp en svækket ældre, ser resultatet fra undersøgelsen således ud: 48% kunne godt tænke sig, at deres arbejdsplads gav adgang til frihed med løn til ledsagelse til f.eks. læge eller speciallæge (eks. Bedstes 1. sygedag ). I dag har 11% af pårørende mulighed for at benytte sig af dette personalegode. 30% kunne godt tænke sig muligheden for at bruge telefonopkald i arbejdstiden, eks. til hjemmepleje, plejeperson eller lign. I dag har 44% af pårørende mulighed for at benytte sig af dette personalegode 30% kunne godt tænke sig nedsat tid i en periode. I dag har 16% af pårørende mulighed for at benytte sig af dette personalegode 29% kunne godt tænke sig orlovsordninger. I dag har 20% af pårørende mulighed for at benytte sig af dette personalegode 29% kunne godt tænke sig flekstid. I dag har 28% af pårørende mulighed for at benytte sig af dette personalegode 22% godt kunne tænke sig en hjemmearbejdsplads. I dag har 16% af pårørende mulighed for at benytte sig af dette personalegode 15% at de kan tage fri, hvis de selv betaler i forbindelse med det at være pårørende til en svækket ældre. I dag har 44% af pårørende mulighed for at benytte sig af dette personalegode Går vi ned på individniveau og følger de samme personer mht. hvad de ønsker af personalegoder og hvilke personalegoder de har mulighed for at benytte, så finder vi følgende billede: 9% af befolkningen der ønsker frihed med løn til ledsagelse til f.eks. læge eller speciallæge har mulighed for det 55% af befolkningen der ønsker at gøre brug af telefonopkald i arbejdstiden har mulighed for det 21% af befolkningen der ønsker nedsat tid i en periode har mulighed for det 23% af befolkningen der ønsker orlovsordninger har mulighed for det 41% af befolkningen der ønsker flekstid har mulighed for det 24% af befolkningen der ønsker hjemmearbejdsplads har mulighed for det *) 57% af befolkningen der ønsker at tage fri, hvis de selv betaler har mulighed for det *) *) Disse to enkeltresultater skal tages med forbehold for en statistisk usikkerhed der er større end +/- 5% grundet baser på hhv. 89 og 63 respondenter. Side 5

6 Hjælper / har hjulpet en eller flere svækkede ældre Sp.1 Hjælper du eller har du tidligere hjulpet en eller flere svækkede ældre i din familie eller omgangskreds? Hjælpen kan være alt fra social og medmenneskelig støtte (f.eks. telefonopkald, besøg og gåture) til praktisk hjælp og personlig pleje, uanset omfang. Hjælpen kan finde sted i den ældres eget hjem, på plejehjem/bolig eller på hospital. Base: Alle (DK=1560; ÆS=1124) 40% 30% 27% 30% 29% 22% 20% 18% 18% Danmarkspanel ÆS-panel 12% 12% 10% 6% 9% 9% 7% 1% 1% 0% Ja, jeg hjælper en nu Ja, jeg hjælper flere nu Hjælper ikke nu, men har tidligere hjulpet en indenfor de seneste 10 år Hjælper ikke nu, men har tidligere hjulpet flere indenfor de seneste 10 år Hjælper ikke nu, men har hjulpet for mere end 10 år siden Nej, jeg har ikke hjulpet Ved ikke Side 6

7 Hjælper / har hjulpet en eller flere svækkede ældre 22% i befolkningen og 18% af Ældre Sagens medlemmer hjælper som pårørende i dag en svækket ældre, mens 6% i befolkningen og 9% af Ældre Sagens medlemmer i dag hjælper flere svækkede ældre. 27% i befolkningen og 30% af Ældre Sagens medlemmer har tidligere hjulpet en svækket ældre inden for de seneste 10 år, mens 9% i befolkningen og 12% af medlemmerne tidligere har hjulpet flere svækkede ældre. 7% i befolkningen og 12% af medlemmerne har hjulpet for mere end 10 år siden, mens 29% i befolkningen og 18% af Ældre Sagens medlemmer ikke har hjulpet. Sammenlagt betyder dette, at der i befolkningen er 64%, der i dag hjælper eller tidligere har hjulpet en eller flere svækkede ældre som pårørende inden for de seneste 10 år. Det tilsvarende tal for Ældre Sagens medlemmer er 69%. Både i befolkningen og blandt Ældre Sagens medlemmer er der flere kvinder end mænd, der hjælper / har hjulpet en svækket ældre inden for de seneste 10 år (DK=68% kvinder og 59% mænd; ÆS=76% kvinder og 60% mænd). Side 7

8 Holdning til udsagn fra andre pårørende Sp.15 De følgende udsagn kommer fra andre pårørende, som har hjulpet svækkede ældre. Hvilke af følgende udsagn synes du passer bedst på dig? Base: Hjælper en eller flere nu eller inden for de seneste 10 år (DK=988; ÆS=778) Det er/var en personlig glæde at hjælpe Min familie og omgangskreds bakker/bakkede op om min indsats Vores forhold bliver/blev tættere af at jeg hjælper/hjalp Jeg må/måtte tilsidesætte mig selv og mine egen behov Jeg er/var plaget af dårlig samvittighed Det er/var svært at have tid og overskud til andre end den jeg hjælper/hjalp Jeg føler/følte, at jeg står/stod meget alene med opgaven Jeg synes, at min hjælp bliver/blev taget for givet Det er/var en personlig belastning at skulle hjælpe Det er/var grænseoverskridende at skulle hjælpe I min familie er/var vi uenige om, hvordan hjælpen skal/skulle gribes an En del af den hjælp jeg tilbyder/har tilbudt bliver/blev afvist Jeg savner/har savnet opmærksomhed omkring min rolle som pårørende Jeg vil helst være fri at hjælpe 19% 17% 17% 12% 14% 15% 12% 17% 12% 17% 10% 12% 8% 7% 7% 4% 6% 5% 5% 6% 2% 2% 41% 38% 36% 33% 58% 61% Danmarkspanel ÆS-panel Ved ikke Ingen af disse 3% 2% 5% 5% 0% 25% 50% 75% Side 8

9 Holdning til udsagn fra andre pårørende Der er i befolkningen og blandt Ældre Sagens medlemmer 3 toneangivende svar på spørgsmålet om, hvor enig man er i forskellige udsagn fra andre pårørende, som har hjulpet svækkede ældre. Et flertal på 58% af pårørende i befolkningen og tilsvarende 61% af pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer er enige i, at det er / var en personlig glæde at hjælpe den svækkede ældre. 41% af pårørende i befolkningen samt 38% af pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer oplever / oplevede at deres hjælp bliver / blev bakket op af familie og omgangskreds. Endelig oplever / har 36% af pårørende i befolkningen oplevet at deres forhold til den svækkede ældre blev / er blevet tættere som følge af hjælpeindsatsen. 33% af pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer er af denne opfattelse. Det er især pårørende blandt Ældre Sagens medlemmer, der selv har behov for støtte (psykisk, økonomisk), der er plaget af dårlig samvittighed (ÆS=28% - gennemsnit 12%), der har haft svært ved at have tid og overskud til andre end den, der bliver / blev hjulpet (ÆS=29% - gennemsnit 15%), der oplever / har oplevet at stå alene med opgaven (ÆS=46% - gennemsnit 17%), der oplever at hjælpen bliver taget for givet (ÆS=29% - gennemsnit 17%), og som må tilsidesætte egne behov (ÆS=43% - gennemsnit 17%). Både pårørende i befolkningen og blandt Ældre Sagens medlemmer oplever desuden at det er / har været en personlig belastning at skulle hjælpe (DK=26% - gennemsnit 10%, ÆS=26% - gennemsnit 12%). Side 9

10 Forhold mellem hjælp og familieliv Har du (haft) hjemmeboende børn, som du har / havde forsørger- og opdragelsesmæssigt ansvar over for samtidig med at du hjælper / hjalp en svækket ældre? Base: Hjælper en eller flere nu eller inden for de seneste 10 år (DK=988) 80% 60% 60% 40% 39% Danmarkspanelet 20% 0% Ja Nej Ved ikke 1% Side 10

11 Forhold mellem hjælp og familieliv (Dette og de følgende tre spørgsmål er kun stillet til DK-panelet) 39% af de adspurgte i befolkningen havde eller har et forsørger- og opdragelsesmæssigt ansvar over for hjemmeboende børn samtidig med at de hjælper / hjalp en svækket ældre. 60% har omvendt ikke (haft) lignende familiemæssig forpligtelse. Det er især de årige, der har (haft) et forsørger- og opdragelsesmæssigt ansvar over for hjemmeboende børn samtidig med at de hjælper / hjalp en svækket ældre: 47% blandt de årige, 66% blandt de årige og 48% blandt de årige Side 11

12 Forhold mellem hjælp og arbejdsliv Påvirker/påvirkede det dit arbejdsliv, at du samtidig hjælper/hjalp en svækket ældre? Base: Hjælper en eller flere nu eller inden for seneste 10 år og mindst 5 timer om ugen (DK=460) Ja, jeg føler/følte mig presset/stresset 23% Ja, jeg bruger/brugte fleks- og feriedage 14% Ja, det hindrer/hindrede mine karrieremuligheder Ja, det hindrer/hindrede mine muligheder for kompetenceudvikling (f.eks. efteruddannelse) Ja, jeg er/var sygemeldt 3% 5% 5% Ja, jeg har/havde orlov 3% Ja, jeg vil sige/sagde mit job op Ja, jeg er gået/gik på deltid 1% 1% Danmarkspanel Ja, på anden måde 5% Nej, jeg sørger/sørgede for at hjælpe udenfor arbejdstiden (f.eks. aftentimer, w eekend) 32% Nej, jeg er/var ikke på arbejdsmarkedet 12% Nej 20% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% Side 12

13 Forhold mellem hjælp og arbejdsliv (De følgende spørgsmål er kun stillet til DK-panelet) Fra grafen kan vi se, at 12% af de adspurgte i befolkningen ikke er eller har været på arbejdsmarkedet (inden for de seneste 10 år); 20% svarer direkte nej til spørgsmålet om deres arbejdsliv bliver eller blev påvirket af, at de samtidig hjælper eller hjalp en svækket ældre, mens 32% svarer at de sørger / sørgede for at hjælpe den / de svækkede ældre uden for arbejdstiden. Det betyder, at i alt 36% (100% minus 12%+20%+32%) af de adspurgte mener hjælpen påvirker eller har påvirket deres arbejdsliv på den ene eller anden måde. Heraf er den væsentligste påvirkning, at de som pårørende føler eller følte sig presset eller stresset (23% af besvarelserne) samt at de bruger eller brugte fleks- og feriedage på at hjælpe en svækket ældre (14% af besvarelserne). Baser er for små til at uddrage mønstre fra baggrundsmateriale. De åbne besvarelser tilknyttet spørgsmålet understøtter den pårørendes følelse af at være presset. Eks.: [Hjælpen] tog fokus og overskud fra arbejdslivet Jeg knoklede for at få det hele til at hænge sammen Side 13

14 Ønskelige personalegoder som pårørende Hvilke af følgende personalegoder kunne du som pårørende til en svækket ældre tænke dig, at du havde adgang til på din arbejdsplads? Base: Er/var på arbejdsmarkedet mens hjælper/hjalp en eller flere nu/inden for de seneste 10 år min 5 timer/ugt (DK=406) Frihed med løn til ledsagelse til f.eks. læge/speciallæge (f.eks. Bedstes 1. sygedag ) 48% Telefonopkald i arbejdstiden (f.eks. mulighed for at ringe til hjemmeplejen, plejepersonalet eller hospitalets personale) Nedsat tid i en periode 30% 30% Orlovsordninger 29% Flekstid 29% Danmarkspanel Hjemmearbejdsplads 22% Kan tage fri, hvis jeg selv betaler 15% Andre 4% Ved ikke 23% 0% 20% 40% 60% Side 14

15 Ønskelige personalegoder som pårørende 48% af pårørende kunne på deres arbejdsplads godt tænke sig som personalegode, at deres arbejdsplads gav adgang til frihed med løn til ledsagelse til f.eks. læge eller speciallæge (eks. Bedstes 1. sygedag ). 30% kunne som personalegode godt tænke sig muligheden for at ringe i arbejdstiden, eks. til hjemmepleje, plejeperson eller lign. 30% kunne godt tænke sig nedsat tid, 29% kunne godt tænke sig orlovsordninger, ligeledes kunne 29% godt tænke sig flekstid, mens 22% godt kunne tænke sig en hjemmearbejdsplads og 15% at de kan tage fri, hvis de selv betaler i forbindelse med det at være pårørende til en svækket ældre. 23% af besvarelserne udgøres af ved ikke. Baser er for små til at uddrage mønstre fra baggrundsmateriale. Side 15

16 Personalegoder pårørende kan benytte sig af Hvilke af følgende personalegoder har du mulighed for at benytte dig af på din arbejdsplads? Base: Er/var på arbejdsmarkedet mens hjælper/hjalp en eller flere nu/inden for de seneste 10 år min 5 timer/ugt (DK=406) Telefonopkald i arbejdstiden (f.eks. mulighed for at ringe til hjemmeplejen, plejepersonalet eller hospitalets personale) Kan tage fri, hvis jeg selv betaler 44% 44% Flekstid 28% Orlovsordninger 20% Hjemmearbejdsplads Nedsat tid i en periode 16% 16% Danmarkspanel Frihed med løn til ledsagelse til f.eks. læge/speciallæge (f.eks. Bedstes 1. sygedag ) 11% Andre 5% Ved ikke 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 16

17 Personalegoder pårørende kan benytte sig af 44% af pårørende har som personalegode mulighed for at foretage telefonopkald til eks. hjemmepleje eller plejepersonale i arbejdstiden, mens ligeså mange pårørende (44%) har mulighed for at tage fri, hvis de selv betaler. 28% af mulighed for flekstid, mens 20% har mulighed for at benytte sig af orlovsordninger. 16% kan bruge deres hjem som arbejdsplads og ligeså mange, 16%, kan arbejde med nedsat tid i en periode som pårørende til en svækket ældre. Endelig kan 11% få fri med løn til ledsagelse til eks. læge eller speciallæge. 22% svarer ved ikke til spørgsmålet om de som pårørende har mulighed for at benytte sig af personalegoder på deres arbejdsliv. Fra baggrundsmaterialet kan vi se, at 41% af de adspurgte, der kunne tænke sig at have flekstid også har mulighed for at benytte sig af en sådan ordning (gennemsnit er 28%), mens ligeledes 55% af de adspurgte, der kunne tænke sig at benytte telefonopkald i arbejdstiden også har mulighed for det (gennemsnit er 44%). 28% de adspurgte, der kunne tænke sig at tage fri hvis de selv betaler, benytter sig i øvrigt også af nedsat tid i en periode (gennemsnit er 16%). Går vi ned på individniveau og følger de samme personer mht. hvad de ønsker af personalegoder og hvilke personalegoder de har mulighed for at benytte, så finder vi følgende billede: 9% af befolkningen der ønsker frihed med løn til ledsagelse til f.eks. læge eller speciallæge har mulighed for det 55% af befolkningen der ønsker at gøre brug af telefonopkald i arbejdstiden har mulighed for det 21% af befolkningen der ønsker nedsat tid i en periode har mulighed for det 23% af befolkningen der ønsker orlovsordninger har mulighed for det 41% af befolkningen der ønsker flekstid har mulighed for det 24% af befolkningen der ønsker hjemmearbejdsplads har mulighed for det (NB basen er her på 89 personer så dette enkeltresultat skal tages med forbehold for statistisk usikkerhed der er større end +/- 5%). 57% af befolkningen der ønsker at tage fri, hvis de selv betaler har mulighed for det (NB basen er her på 63 personer så dette enkeltresultat skal tages med forbehold for statistisk usikkerhed der er større end +/- 5%). Side 17

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 3 - Behov for vejledning og rådgivning September 2009 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Som led i Ældre

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017 Undersøgelse om pårørende Indhold Metode s. 3 Holdninger til pårørendes hjælp s. 4 Holdning til Bedstes første sygedag s. 14 Pårørende s. 16 Profil på den typiske pårørende s. 17 Hvor mange hjælper en

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Det sociale liv i dagligdagen g g Juli 2009 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Ældre Sagen har gennemført

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport September 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport Oktober 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2 Baggrund,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 1 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp Bo Bilde 2015 Danmarks Statistik DST Survey Telefon 3917 3255 / 3917 3271 Mail: bbi@dst.dk Danmark Statistik Sejrøgade

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

I Familie- og arbejdsliv

I Familie- og arbejdsliv HK-analyse: I Familie- og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og ønsker til arbejdstid og fleksibilitet RESUME Et flertal af HK s medlemmer mener, at det er svært at få dagligdagen til at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Bilag til evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren 2011 1 Bilag 1- Spørgeskema til kommunerne Nulpunktsmåling

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer

Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer september 2004 om de anvendte metoder samt optryk af spørgeskemaerne til undersøgelsen Bilag 1. Undersøgelsens repræsentativitet

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere