Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport."

Transkript

1 Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

2 Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl Jeppesen 2. udgave, 2013 Foto: Johnny Wichmann, Martin Schubert og Dansk Skoleidræt. Side 2

3 Indhold Opstart af Skolesport 4 Organisering 6 Junioridrætsledere 7 SFO en som ressource 8 Aktiviteterne i Skolesport 9 Fremhæv succeserne - og husk synligheden 11 Samarbejde og netværk 12 Side 3

4 Håndbog Håndbog for for Skolesportsledere Skolesportsledere Opstart af Skolesport Afstem aftalen Inddrag fra begyndelsen din leder i dit arbejde med Skolesport. Løb den skriftlige aftale igennem sammen og hav selv en kopi af den til senere opfølgning. Målsætning Du skal årligt udarbejde en målsætning for Skolesport sammen med din leder. Indtast din målsætning før 1. oktober hvert, som en del af aftalen om støttemidler. (NB! I 2013 skal aftalen indsendes som dokument) Hvem er Skolesport for? Beslut hvilke klassetrin fra klasse Skolesport skal tilbydes til. Tidspunkt Tag hensyn til, hvornår eleverne i målgruppen har fri, så flest muligt kan være med, hvis du selv har mulighed for at vælge hvilken dag Skolesport skal være. Kik i Junioridrætsledernes skema, så de også kan indgå uden skemaændringer. Hvis Skolesport ligger i løbet af skoledagen, skal junioridrætslederne have mulighed for at være med på samme tidspunkt. De kan fx have studietid eller valgfag på det tidspunkt i vælger. Side 4

5 Organisering Sæson Skolesports sæson starter senest op 1. september og slutter tidligst i maj. Modulopdeling Mange Skolesport-skoler har gode erfaringer med at modulopdele skoleåret. Eleverne tilmelder sig dermed til Skolesport i et modul af 3-6 mdrs. varighed. Herefter tilmelder man sig løbende til næste modul. Skolesport midt på dagen Skolesport kan indgå som en del af de tiltag den nye folkeskolereform lægger op til. Skolesports tilbud om motion og bevægelse kan lægges ind som et modul midt på dagen. Dog skal der ikke ændres på formen, der skal stadigvæk være junioridrætsledere med (som har junioridrætslederpraktik lagt ind som aktivitetstid) og aktiviteterne skal stadigvæk målrettes idrætsusikre børn. Lektionslængden skal være min 45. min. Gennem samarbejd med foreninger, udmøntes reformens principper om den åbne skole, da Skolesport netop også handler om samarbejde med det lokale idrætsliv. Sund mad Der er midler i projektet til at indkøbe frugt eller andet sundt. Gør det hver gang eller en gang imellem men find en nem løsning. Få den lokale købmand til at levere det, evt. sammen med varer til hjemkundskab? Ellers kan opgaven evt. gives til junioridrætslederne. Rekrutter sammen med kollegaer Få klasselæreren til at dele foldere ud i de klasser, som er indenfor målgruppen. Besøg klasserne og fortæl om Skolesport. Junioridrætslederne kan være med på disse besøg. Brug dine kolleger til at rekruttere børn til Skolesport. Side 5

6 Håndbog for for Skolesportsledere Organisering Klasselæreren/idrætslæreren kan spotte de børn, som ikke dyrker ret meget idræt i fritiden, eller som af anden årsag kunne have brug for Skolesport. Tag med på forældremøder og fortæl om Skolesport eller lav aftaler med dine kolleger om, at de orienterer om Skolesport til forældrene. Informer sundhedsplejersken om Skolesport. - Måske møder hun børn, som er oplagte at visitere til Skolesport. Læg informationer om Skolesportstilbuddet på forældreintra i de klasser, hvor det er relevant. Reklamér Lav reklame for Skolesport på skolen. Brug de materialer, som du får i årspakken. Hæng plakaterne op, brug banneret hver gang, der er Skolesport, og lav evt. en opslagstavle, hvor man kan finde info, billeder, opslag o.l. fra Skolesport. Inddrag og få hjælp af junioridrætslederne, så opslagstavlen altid er opdateret. På nettet Opret en underside på skolens hjemmeside, som beskriver Skolesport på din skole, læg gerne billeder ind også. Du kan lave en generel tekst, som du ikke behøver opdatere eller lægge en tekst og billeder som er aktuelt og bliver opdateret løbende som der sker nye ting i Skolesport. Her kan du trække på den kommunale tovholder eller Skolesports projektledere. Skolesportsmærkatet Husk at at du skal lægge Skolesportsmærkatet på skolens website, som en del af aftalen omkring Skolesport. Det kan downloades på skolesport.com -> Materialer -> Skolesportsmærkat Side 6

7 Junioridrætsledere Feedback Når junioridrætslederne er i praktik i Skolesport i forbindelse med deres uddannelse, er det vigtigt, at du som skolesportsleder har sat dig ind i, hvilke emner de arbejder med, så få planen for deres uddannelse af deres underviser. Du skal som skolesportsleder være med til at inddrage dem i skolesportsaktiviteterne i stigende grad, og du skal være opmærksom på at give dem feedback og sparring. De kan stå for mange aktiviteter på egen hånd. Husk dog, at de aldrig skal være alene med børnene og have det fulde ansvar det skal være dig som voksen, som er ansvarlig for børnene. Organisering af junioridrætsledernes medvirken Sørg for at samle junioridrætslederne jævnligt og evaluér, hvordan det går i Skolesport. Lav en overskuelig plan, som viser uge for uge, hvilke junioridrætsledere der er med i Skolesport de pågældende dage/uger. Planlæg det evt. på et møde med junioridrætslederne. De har ofte mange andre opgaver, det skal passe med Afklar, hvordan junioridrætslederne skal/kan belønnes. Sker det lokalt fra skolen eller er der en fælles aftale om, hvordan junioridrætslederne belønnes, hvis I en del af en kommunal aftale. Brug den kommunale tovholder til dette. Kommunikér som de unge Kommuniker til junioridrætslederne med SMS og Facebook. Side 7

8 Håndbog for Skolesportsledere Håndbog for Skolesportsledere SFO en som ressource Skolesport i SFO? Der er mange fordele ved som skolesportsleder at arbejde tæt sammen med skolens SFO, eller simpelthen forankre Skolesport i SFO, og finde en skolesportsleder, der er pædagog. Mange af de børn, som skal gå til Skolesport, går også i SFO. SFO en råder ofte over skolens hal. Måske er der mulighed for at lægge Skolesport ind en enkelt dag i løbet af ugen. Hvordan samarbejder vi? Aftal et møde med SFO en og få afklaret, hvordan I kan samarbejde. Afstem forventninger og definer roller på forhånd. Det er vigtigt, at der er opbakning i SFO en til de personer, der evt. kommer til at indgå i Skolesport. Krop, bevægelse og sundhed i SFO I SFOs mål- og indholdsbeskrivelser vil det være helt naturligt, at Skolesport er et tiltag indenfor området Krop, bevægelse og sundhed, som bl.a. kan ske i samarbejde med idrætsforeninger eller lignende. Side 8

9 Aktiviteterne i Skolesport Ha en plan Som i andre undervisningsforløb kan det være en fordel at udarbejde en undervisningsplan i forhold til, hvilke aktiviteter, du ønsker at introducere i Skolesport. Ikke mindst i forhold til planlægning af aktiviteter, hvor der kan være eksterne instruktører med. Få input fra junioridrætslederne, dine kollegaer blandt idrætslærerne og fra SFO-personalet. På sigt kan børnene i Skolesport også bidrage med ønsker til aktiviteter medbestemmelse give ofte større motivation! Find en god struktur for en Skolesports-time, hvor der er plads til både leg, sjov og hygge. HUSK: Sæt ikke det sportslige ambitionsniveau for højt. Tænk i stedet skæve idrætsgrene/aktiviteter ind. Materialer Der er midler i projektet til indkøb af materialer. Vær kreativ, og vælg nogle ting, der kan bruges mangfoldigt på tværs af alder, køn og fysiske forudsætninger. Foreninger Snak med den kommunale tovholder eller kommunens fritidskonsulent om, hvilke foreninger han/hun har kontakt til. Brug det kommunale idrætsråd, hvis et sådant eksisterer i din kommune. Lav aftaler med de foreninger, der har deres træningsfaciliteter og/eller udstyr på skolen eller i umiddelbar nærhed af skolen. Husk, at når du laver aftaler med eksterne instruktører, er det vigtigt at briefe instruktøren om, hvilken gruppe af børn han/hun vil møde i Skolesport i forhold til de aktiviteter, som de introduceres for. Side 9

10 Håndbog for Skolesportsledere Håndbog for Skolesportsledere Aktiviteterne i Skolesport DIF s specialforbund bakker op På skolesport.com findes en oversigt over de af DIF s specialforbund, der samarbejder specifikt med Skolesport. De har nogle gode skolekoncepter, der er tilpasset skolesportsbørn. Find inspiration her og kontakt konsulenterne for yderligere info om muligheder i din kommune inden for den pågældende idræt. Se på skolesport.com -> Foreningskontakt -> specialforbund. Arrangementer Tænk evt. over, om der skal planlægges aktiviteter af mere social karakter: Juleafslutning, forældre-/bedsteforældredag, sommerfest, Åbent hus, opvisning, som alle andre børn vil Skolesportsbørnene være stolte af at vise frem. Motoriktest Skolesport har sin egen motoriktest, som samtidig fungere som en sjov aktivitet Jorden rundt med Skolesport. Se i startpakken eller bestil materialet i butikken på skolesport.com Side 10

11 Fremhæv succeserne - og husk synligheden Positive historier skal frem Husk at fortælle andre om de succesoplevelser, du har i Skolesport og hold derved gryden i kog i forhold til din skoleledelse, skolebestyrelse, kollegaer, forældre m.m. Det er vigtigt at dele succeserne med din omverden og på den måde finde begejstring til det fortsatte arbejde. På med trøjen For mange børn er der status i at have en klubtrøje, som signalerer tilhørsforhold og aktiv fritid også i Skolesport. Du kan købe Skolesport T-shirts til dine skolesportsbørn i butikken på skolesport.com. Der er også andre merchandiseartikler i butikken, fx badges, kuglepenne, mobil covers og drikkedunke. Til junioridrætslederne kan man købe hættetrøjer samme sted. Årsdiplom Du kan give dine elever et årsdiplom efter hver skolesportsæson, så de får et synligt bevis på, at de har gået til Skolesport. Diplomet kan bestilles gratis i butikken på skolesport.com Årets Ildsjæl Hvert år kårer Skolesport en Årets Ildsjæl! Din tovholder eller dine kollegaer kan indstille dig til prisen! Side 11

12 Håndbog for Skolesportsledere Håndbog for Skolesportsledere Samarbejde og netværk Netværk og møder På kommunalt plan kan I være flere skolesportsledere, der arbejder med Skolesport. Brug jeres kommunale tovholder til at samle jer til koordinationsmøder nogle gange i løbet af skoleåret. Brug hinanden og netværket, både når I er samlet til møder og i hverdagen. På den måde kan I lære og inspireres af hinanden, og udfordringer kan også imødegås sammen. Fælles arrangementer Lav nogle fælles aktivitetsdage sammen med de andre Skolesportsskoler i din kommune. Det kan være med naboskolen eller med alle Skolesportsskolerne i kommunen. Man kan arrangere fælles afslutningsarrangement, Skolesport Games, fælles aktiviteter i samarbejde med foreninger, junioridrætsledere fra flere skoler kan med fordel involveres til at stå for nogle af aktiviteterne. Fælles materialer Lån redskaber af hinanden. Find ud af, hvad de andre skoler har, og undersøg om I kan låne det. Den kommunale tovholder kan koordinere en grejbank, som der kan lånes fra. Sørg for at overveje dette, inden I hver især køber materialer. Nætværksdag årligt i februar I skal hvert år deltage i Skolesports netværksdag med mulighed for inspiration, netværksdannelse, og aktiviteter. Her kan også skolesportsledere fra enkeltskoler møde ligestillede og skabe sig et netværk på distancen. Kurser Skolesport udbyder årligt en række kurser, hvor muligheden for netværk er stor. Kig i kursuskataloget og meld dig til et af de datosatte kurser i øst eller vest. De fleste kurser kan også bookes lokalt til en kommune eller skole. Gå på opdagelse på her finder du mere nyttigt materiale om Skolesport. Side 12

13 Skolesport er et samarbejde mellem TrygFonden, Dansk Skoleidræt og DIF. Kontakt Skolesport på Skolesport C/O Dansk Skoleidræt Lindholm Havnevej Nyborg

14

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere