SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE"

Transkript

1 SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE Sundhedsplanen bør beskrive: de mål, vores tandpleje ønsker at tilstræbe og helst opfylde, samt de metoder, vi bør anvende, for at opnå disse mål på en sådan måde, at vore ressourcer udnyttes så godt og effektivt som muligt. Overordnet målsætning: Det er tandplejens mål: At skabe størst mulig tandsundhed for dens brugere At sikre at tænderne bevares i funktionsdygtig stand hele livet At gøre hver enkelt bruger ansvarlig for egen tandsundhed At gøre brugerne trygge ved at benytte tandplejesystemets tilbud hele livet At reducere ulighederne i tandsundhed mest muligt

2 Sundhedsplanen beskrives: A. Emneopdelt. 1. Nexø-metoden 2. Strategi 0-6 år 3. Indkaldeintervaller 4. Røntgenintervaller 5. Ekstern profylakse 6. Individuel klinisk profylakse 7. Fissurforsegling 8. Non operativ behandling B. Aldersopdelt årige årige årige årige årige 6. Risikopatienter 7. Omsorgstandplejepatienter. Gennemgang af emner: Nexømetoden Nexømetoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram, og et individuelt rettet profylakseprogram, som blev udviklet og igangsat i i Nexø Kommunale Tandpleje. Indkaldeintervallerne fastsættes ud fra risikoen for udvikling af caries, v.hj.a. et pointgivningssystem. Der måles på 4 faktorer. Laveste score er 4 point. Højeste score er 8 point. Modellen på næste side viser Holstebro Kommunale Tandplejes måde at arbejde med Nexømodellen: 1

3 KLINIKKEN: KA/TP. Indfarvning med rød KLINIKKEN: plaque stain. TDL/TP. Demonstration af stagnationsområder i tandlægestolen med lys. Demonstrere tb. Intervallængde: 8 point 1 måneder 7 point 2 måneder 6 point 3 måneder KLINIKKEN: 5 point 4 måneder KLINIKKEN: KA/TP. 4 point 6 måneder eller TDL/TP. mere. Pt. børster ved vask, så teknikken øves. Afpudsning, US og diagnosticering. Beh. af initial og manifest caries Interval fastsættelse. Behov for profylakse? Næste US behov Risikovurdering Point NEJ Risikovurdering og interval fastsættelse. Hvor hyppig profylakse? Cariesprogression Parametre til brug ved intervalfastsættelse (4 til 8 point): Mundhygiejne Mangelfuld 2 point God 1 point JA Caries progression Ja 2 point Nej 1 point Frembrydende molarer/fast app./ Ja 2 point Hypoplasier 1 point Status okklusalt på molarer Cariesprogression 2 point Sund eller kronisk caries 1 point Strategi 0-6 år Generelle retningslinjer: 2

4 1. Første besøg er ved 18 måneder. Det har været diskuteret om første besøg burde være tidligere, men indkald ved 18 måneder fastholdes, da de fleste forældre deltager i Familie med hjerte, hvor Tandplejen er repræsenteret. Dertil viser erfaringen, at det først er efter 18 måneder, at risikobørn udvikler caries. 2. De 1 ½ årige til og med de 3 årige undersøges af småbørneteamet, SR, HR og RA årige undersøges af tandplejere. Ved hvert besøg vurderes det enkelte barn på de følgende 8 risikofaktorer, hvilket leder til en intervalfastsættelse for næste besøg. De enkelte risikofaktorer giver 1 eller 2 point (minimum 0 point, maximum 12 point). Risikofaktorer: 1. Får barnet astmamedicin 2. Får barnet sutteflaske/ammes 3. Har barnet caries 4. Er barnets forældre skilt 5. Har barnet fået en lillebror eller lillesøster indenfor de sidste 2 år 6. Har barnet ældre søskende med caries 7. Har barnet en anden etnisk baggrund / socialt belastet familie 8. Har barnet dårlig MH (herunder om der er blødning ved brug af tt) Indkaldeintervallerne for de 0-6 årige er som følger: 0 point = GRØN => 12 måneders interval 1-5 point = GUL 1-2 point => 6 måneders interval 3-5 point => 4 måneders interval 6-12 point = RØD 6-8 point => 3 måneders interval 9-10 point => 2 måneders interval point => 1 måneds interval Indkaldeintervaller generelt Indkaldeintervaller bestemmes for de 0-6 årige ud fra en ny strategi for denne aldersgruppe og for de 6-18 årige efter Nexø-metoden. 3

5 Herudover kan der siges følgende om indkald generelt: Søskende indkaldes samlet hvor det er muligt. Indkaldeintervallet fastsættes efter barnet med det korteste interval. På den mobile klinik og Nørrelandsklinikken, er reglerne for indkald de samme som på Centralklinikken. Klasseundersøgelser anvendes ikke. Sundhedstjek oprettes som behov i TK2 og omfatter indkaldelsesbehov, der indtræder før patientens undersøgelsesbehov. Behovet sundhedstjek skal ikke anvendes i et behandlingsforløb, hvor der aftales tider med patient. Her anvendes det aktuelle behov som cariesbehandling, profylakse, fissurforsegling eller andet. Røntgenintervaller: Radiologisk cariesdiagnostik foretages med bitewings på indikation efter følgende retningslinjer: Der tages bitewings på småbørn med tilstrækkelig kooperation inden frembrud af 6 ere ved mistanke om approksimal caries. Der skal tages BW på indikation inden lakering af 6 ere og 7 ere, for at kunne vurdere progression af evt. caries. Ved inspektion af bitewings fastsættes tidspunktet for de næste bitewings efter følgende kriterier: Diagnoser Interval Initial caries 1 år Initial og manifest caries 1 år Flere end 1-2 manifeste carieslæsioner 1 år Ingen caries, med tidligere carieserfaring 2 år 1-2 manifeste carieslæsioner 2 år Ingen caries og ingen carieserfaring 4 år Intervallet vurderes ved hver påfølgende undersøgelse og kan om nødvendigt ændres. Der kan evt. tages bitewings før 16 år og altid før 18 år. Ekstern profylakse 1. Familie med hjerte 4

6 2. I enkelte klasser med asylbørn Den eksterne profylakse er skåret ind til benet af følgende årsager: Der er manglende evidens for effekten af undervisning i børnehaver og på skoler. Nexømetoden rammer alle. Økonomi. Individuel klinisk profylakse 18 måneders alder: Information og instruktion i tb. 18 mdr. til 6 år: Ved hver undersøgelse/profylaksebesøg visualisering dvs. forevisning af plak- og cariesforekomst mv. for forældre. Information. Altid instruktion i tb hvis der er plak og/eller cariesprogression. Afpudsning og fluorbehandling. Evt. instruktion i tt år Altid indfarvning med rød plaque stain ved US og profylakse. Påvisning af plak, samt børsteinstruktion og tandtrådsinstruktion. Afpudsning og fluorbehandling. Ved frembrud af 6 ere solobørsteinstruktion tandbørste- og tandtrådsinstruktion Ved frembrud af 7 ere solobørsteinstruktion. Fissurforsegling foretages på alle 6 ere og 7 ere, hvor kooperationen tillader det. Fissurforsegling foretages endvidere på frit tilgængelige tandflader med initial caries. Det er vedtaget i Holstebro Kommunale Tandpleje, at der må fissurforsegles over okklusal caries 1/3 ind i dentin. Forældrene skal informeres om det og give deres samtykke hertil. Ved lakering over caries i dentin, skal der tages BW årligt og der skal gøres opmærksom på det ved udskrivning, flytning mm. Non operativ behandling af manifest caries, kan være indikeret i følgende tilfælde: Hos børn med manifest caries uden tilstrækkelig kooperation til operativ behandling og Hos børn med ikke smertevoldende mælketandscaries, hvor forældre ønsker det. I ovenstående tilfælde indkaldes efter behov, til tandbørsteinstruktion og fluorbehandling. Forældrene skal give accept til non-operativ behandling af manifest caries. Gennemgang efter aldersfordeling: 5

7 0-3-årige Videns-, holdnings- og adfærdsmål: Følgende bør være kendt: 1. Holstebro kommunale tandplejes tilbud. 2. Børnenes tænder er forældrenes ansvar 3. Tandplejens personale er professionelt og en god samarbejdspartner, når barnets tænder skal holdes sunde. 4. Tandbørstning med fluortandpasta (1400 ppm) skal gøres til en vane fra den første tand 2 gange dagligt 5. Sunde kostvaners betydning for tænder og krop. 6. Betydningen af at bevare mælketænder sunde. 7. Tandbørstningen skal gennemføres også i perioder, hvor barnet protesterer 8. Sukkerholdige produkter i sutteflaske samt at dyppe sutten i sukker eller honning giver nemt huller 9. Tørst slukkes bedst med vand. 10. Amning og huller. 11. Brug af ventilsut. 12. Forholdsregler ved tandtraumer. Aktiviteter: Skal: 1. Brev til hjemmet ved 2 måneder: Velkommen i tandplejen 2. Projekt Familie med hjerte 3. Individuel indkaldelse af børn på 18 måneder med forældre som målgruppe hos klinikassistent. Fra 18 måneder til 3 år indkaldes til profylakse og US efter behov hos klinikassistent. Behovet vurderes ud fra vedtagne risikofaktorer (strategi 0-6 år) 4. Fra og med 18 måneder udfyldes OCR-blanket 5. Alle på 3 år til undersøgelse hos tandplejer eller hos klinikassistent med relevant VOP uddannelse, herunder udfyldelse af OCR-blanket, tandbørsteinstruktion, tandbørstningspjece samt udfyldelse af anamneseblanket. 6. Fluorbehandling af initialcaries. 7. Tandtrådsinstruktion efter behov. 4 6-årige 6

8 Videns-, holdnings- og adfærdsmål: Følgende bør være kendt: 1. Børnenes tænder er forældrenes ansvar. 2. Sunde kostvaner er vigtige for barnet. 3. Børnene skal have børstet tænder 2 gange om dagen med fluortandpasta (1400 ppm). Der skal bruges tandtråd mellem kindtænder. 4. Betydningen af at bevare mælketænder sunde (f.eks. forebyggelse af senere ortodontibehandling) 5. Tørsten bør slukkes med vand 6. 6 års tanden er den første blivende kindtand. 7. Grundig tandbørstning af blivende tænder i frembrud forebygger huller. 8. En ren tand er en sund tand. 9. De blivende tænder skal holde hele livet. 10. Forholdsregler ved tandtraumer. Aktiviteter: Skal: 1. Besked til forældrene, som informeres mundtligt om barnets tandsundhedsstatus ved eftersyn. Skriftligt hvis barnet er med søskende eller er alene. 2. Information til barnets forældre om tandsundhed, mundhygiejne og kost ved eftersyn. 3. Indkaldes efter behov hos enten tandlæge eller tandplejer. 4. Fluor på initialcaries. 5. Børsteinstruktion og tandtrådsinstruktion. 6. Solobørsteinstruktion, udlevering af solobørste samt pjecen 6 års tænder lige før eller under frembrud af 6 års tænder. 7. Kontrol og fissurforsegling af alle 6 års tænderne lige efter frembrud, hvis kooperationen tillader det. 8. Ved tilvænning til behandling er det teamets ansvar at få det arrangeret. 7

9 7-11-årige Videns-, holdnings- og adfærdsmål: Følgende bør være kendt: 1. Børnenes tænder er forældrenes ansvar 2. Børnene kan først selv tage ansvaret for tandbørstning i års alderen. 3. Hvordan/hvorfor huller opstår, og hvordan de undgås. 4. Hvilke mad- og drikkevarer der er sunde og usunde. 5. De blivende tænder skal holde hele livet. 6. Børnene skal have børstet tænder 2 gange dagligt med fluortandpasta (1400 ppm), samt dagligt brug af tandtråd. 7. Information om erosioner, udlevere materiale på indikation. Aktiviteter: Skal: 1. Indfarvning med rød plaque stain. Tandbørsteinstruktion. 2. Tandtrådsinstruktion er obligatorisk. 3. Professionel afpudsning med pudsepasta. 4. Information til barnet og forældre om tandsundhed, mundhygiejne og kost ved eftersyn. Kommer barnet alene eller blot med søskende, informeres skriftligt til forældre, hvis det skønnes nødvendigt (caries, erosioner, dårlig mundhygiejne). 5. Fluor (Duraphat/ 2% NaF) eller fissurforsegling på initialcaries (og evt. på caries 1/3 ind i dentin). 6. Opmærksomhed på brug af tandpasta med højt fluorindhold. 7. Bitewings efter indikation. 8. Efter hvert eftersyn vurderes behovet for næste undersøgelse ifølge kriterierne for indkaldeintervaller, og om der er behov for indkaldelse til sundhedstjek og profylakse gange profylakse hos tandplejer, forud for evt. OR behandling. OR behandling udsættes hvis mh ikke er i orden. 8

10 12-15-årige Videns-, holdnings- og adfærdsmål: Følgende bør være kendt: 1. Det er vigtigt at føle ansvar over for egen tandsundhed Det er smart at være sund 2. Det er naturligt at drikke og spise sundt. 3. Det er naturligt og rigtigt at børste tænder 2 gange dagligt med fluortandpasta (1400 ppm)og bruge tandtråd. 4. Hvordan/ hvorfor huller opstår, og hvordan de undgås. 5. Hvordan tandkødsbetændelse forebygges. 6. Information om syreskader. Aktiviteter: Skal: 1. Indfarvning og tandbørsteinstruktion 2. Tandtrådsinstruktion 3. Solobørsteinstruktion, udlevering af solobørste ved frembrud af 12 års tænder. Ved frembrud af 12 års tænder indkaldes til sundhedstjek. 4. Systematisk fissurforsegling af 12 års tænder. 5. Fluorbehandling ( Duraphat/ 2% NaF) eller fissurforsegling på initialcaries (og evt. fissurforsegling over caries 1/3 ind i dentin). 6. Information om frit tandlægevalg for16-17-årige gange profylakse hos tandplejer, forud for evt. OR behandling. OR behandling udsættes hvis mh ikke er i orden. 9

11 16-17-årige Videns-, holdnings- og adfærdsmål: Følgende bør være kendt: 1. Mine tænder er mit eget ansvar. 2. Mine tænder skal holde hele livet. 3. Det er naturligt at spise/drikke sundt. 4. Det er naturligt og rigtigt at børste tænder 2 gange dagligt med fluortandpasta (1400 ppm) og brug af tandtråd. 5. Den kommunale tandplejes tilbud til børn og unge. 6. Tandplejeordningen for årige. 7. Den regelmæssige voksentandplejeordning hos privat tandlæge, når den unge forlader den kommunale tandpleje ved 18 år. Aktiviteter: Skal: 1. Information og diskussion af tandsundhedsstatus ved eftersyn. 2. Indfarvning med rød plaque stain. Motivation og instruktion i tandbørstning efter behov og i brugen af tandtråd. 3. Fluorbehandling eller fissurforsegling på initialcaries (og evt. ved caries 1/3 ind i dentin). 4. Indkalde de snart 18 årige til eftersyn senest 3 måneder før det fyldte 18. år. 5. Ved 18 års eftersyn informeres om overgang til voksentandplejen og valg af ny tandlæge. Der udleveres information herom. 10

12 Risiko / højrisikogruppen: Et barn defineres som tilhørende risikogruppen, når der siden sidste eftersyn er en cariestilvækst på mere end 2 flader, og/eller der er plak og tandkødsbetændelse generelt. Følgende faktorer kan disponere for, at et barn kan komme/være i risikogruppen: Børn af anden etnisk oprindelse. Handicappede børn Børn der får for meget sukkerholdig medicin Børn med mange hypoplasier Børn med manglende støtte fra forældre Børn og unge med erhvervsbetinget risiko Børn og unge der er i tandreguleringsbehandling Børn og unge med erosioner/syreskader Aktiviteter: Skal: 1. Indfarvning, afpudsning og motivation ved ALLE besøg. 2. Pensling med 2% NaF eller duraphat hver 3.måned. 3. Individuel instruktion i tandbørstning og tandtrådsinstruktion. 4. Hyppige bitewing optagelser. 5. Fissurforsegling af alle permanente kindtænder i frembrud 6. Samarbejde med forældre og sundhedsplejerske omkring hjemmetandpleje og kostvaner. 7. Passiv profylakse efter behov. 8. Megen information generelt. 11

13 Omsorgstandpleje: Brugere: Beboere på plejehjem, som er tilmeldt omsorgstandplejen, samt hjemmeboende, der er visiteret til ordningen og tilmeldt omsorgstandplejen. Mål: At holde patienten symptomfri. Mere omsorg end behandling. Videns-, holdnings- og adfærdsmål: Følgende bør være kendt af plejepersonalet. 1. Hensigtsmæssig kost, god mundhygiejne og rengøring af proteser. 2. Hvordan man forholder sig i tilfælde af akutte/ikke akutte problemer. Aktiviteter: Skal: 1. Regelmæssige undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand svarende til den enkeltes behov. 2. Regelmæssig profylakse hos omsorgspatienter med egne tænder. 3. Generel undervisning af plejepersonale. 4. Behandlingen kan foregå på plejehjemmet, i den ældres hjem eller for de betandede fortrinsvis på en af den kommunale tandplejes klinikker. 12

14 NB: VEDRØRENDE AKUTTE SITUATIONER PÅ PLEJEHJEM. Er der brug for uopsætteligt besøg, kontaktes tandplejen mellem kl og Kontoret stiller videre til den tandlæge, der har ansvaret for det enkelte plejehjem. Holstebro Kommunale Tandpleje har vedtaget, at organiseringen omkring omsorgstandplejen er som følger: Organisering af omsorgstandpleje Holstebro Kommunale Tandpleje: Overordnet ansvarlig: Lisa Flugt. Når en borger visiteres til omsorgstandplejen, har vedkommende mulighed for at vælge: 1. En privat praktiserende tandlæge 2. En klinisk tandtekniker 3. Den Kommunale Tandpleje Hvis borgeren har valgt os, er procedure for undersøgelse og behandling: Patienterne inddeles i tre grupper: Gr. 1: HO/HU. Gr. 2: Betandede som ikke kan transporteres til klinik. Gr. 3: Betandede som kan undersøges og behandles på klinik. Lisa indhenter tidligere/relevant journalmateriale. Gruppe 1: Undersøgelse og behandling af gruppe 1 patienter varetages af Lisa Flugt og Ketty Witte (samarbejder med tandlæge og tandtekniker ved behov). Gruppe 2: Ses af tandplejer i hjemmet (LF deler lister ud til tandplejere). Gruppe 3: Lisa Flugt afsætter tid hos tandlæge til: US, BW og OTP (husk SCOR registrering). Tandlægen laver behandlingsplan for evt. behandlinger, og udfører/planlægger selv disse behandlinger. Ved afsluttet behandling, sørger tandlægen for at lave et nyt behov til US hos tandplejer. Patienten vil herfra KUN ses af tandlæge hvis der skal laves behandling. 13

15 Nærværende sundhedsplan er nyrevideret ud fra hidtil gældende sundhedsplan, udarbejdet i juni 2015 og vedtaget på personalemøde den 3. juli 2015 af personalet ved Holstebro kommunale tandpleje. Gældende fra august Sundhedsplanen revideres igen forår

16 15

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Cariesstrategi Grønland

Cariesstrategi Grønland Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Hele Grønlandstandplejen Fremgangsmåde Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Sundhedsplan 2016-2020

Sundhedsplan 2016-2020 Sundhedsplan 2016-2020 Skive Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Forord.. 1 Sundhedsplanen 2016-2020.. 2 Sundhedspolitikken. 3 Børnepolitikken. 3 Sundhedsudviklingen. 4 Fremtidens tandpleje 5 Sundhedsplanens

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation.

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Dagens temaer Hvorfor denne forandring? Hvad ved vi om cariessygdommen? Hvad gør vi i Odder? Non-operativ tandpleje. Anerkendende kommunikation.

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2011

Forebyggelsesstrategi 2011 Forebyggelsesstrategi 2011 Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2013-2017 Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børn og unge under 18 år Sunde tænder hele livet - forebyggelse er den bedste behandling Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

SUNDHEDSPLAN

SUNDHEDSPLAN SUNDHEDSPLAN 2017-2022 Det sunde Liv Gode Gentofte Tænder FORÅR 2017 GENTOFTE KOMMUNES TANDPLEJE Forord... 6 Indledning... 6 Tidlig indsats... 7 Førstegangsbesøg... 7 Individuel tandbørsteundervisning...

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere

Tand- og Mundpleje af ældre borgere Tand- og Mundpleje af ældre borgere Varde Kommunes Ældreområde Kick-off 13APR2016 Det Store Tandplejeprojekt Varde Kommunale Tandpleje og Tandplejeinformation 2 Diskussionen i dag Først lidt om seniorer

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1

www.vejle.dk, senior & sundhed / forebyggelse anely@vejle.dk 75 82 20 44 Antal studerende 1 Svenborg stahek@svendborg.dk 62 23 40 95 40 heraf 9 tandlæger Pt.grundlag 12.500 Omsorgspt 250 Profylakse, cariesbehandling, kirurgi, omsorgstandpleje, ortodonti. Jammerbugt kry@jammerbugt.dk 72 57 85

Læs mere

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Tekst og foto: Lene Outzen Foghsgaard Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Der skal generelt normændringer til, hvis vi vil skabe større lighed i tandsundhed blandt børn og unge. Sådan siger

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Rejseholdet Tandplejens rejsehold er etableret for at understøtte den forebyggende indsats mod huller i tænderne. Rejseholdet rejser

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge

Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Dato 10-05-2017 Sagsnr. 4-1013-1/1 PLAN plan@sst.dk Notat vedr. estimering af patientandele i kategorierne grøn, gul og rød kategori hos praktiserende tandlæge Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere