Resultat Syddjurs Syddjurs 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010"

Transkript

1 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane B. Jakobsen, tandplejer Lilli Hansen, klinikassistent Lisbeth Bjerregaard, tandplejer Mette Horup Sørensen, tandplejer Vision: Zone 1 = cariesfri Alder Resultat Syddjurs 2008 Resultat Syddjurs 2009 Resultat Syddjurs 2010 Syddjurs 2013 Syddjurs år zone 1 95,94% temp. 96,19 %temp. 98% temp. 98% temp. 5 år zone 1 82,96% temp.* 83,11% temp. 82,64% temp. 85% temp. 87% temp. 7 år zone 1 59,50% temp. 64,77% temp. 69,25% temp. 70% temp. 72% temp. 12 år zone 1 73,57% perm. 75,38% perm. 79,41%perm. 70% perm. 80% perm. 15 år zone 1 50,11% perm. 47,70% perm. 46,37% perm. 50% perm. 55% perm. 17 år zone 1 31,05% perm. 40,37%perm. 40% perm. 45% perm Forebyggelsesgruppen er udvidet til at repræsentere alle faggrupper og alle distrikter. Der har været afholdt 2 fælles møder, og derudover har der været nedsat arbejdsgrupper, som hver for sig er kommet med enkelte forslag til revidering af strategien. De fremkomne forslag har været sendt i høring der har været enkelte kommentarer. Forebyggelsesgruppen fra 2008 foreslog at arbejde med 5 årige mål for tandsundheden. Det har vist sig, at i vi allerede i 2010 har opnået år 2013 s mål for de 12 - og 17 årige. 1

2 For at holde målet for de 15 årige i 2015, er det besluttet at gøre en ekstra indsats tidligere. Vi indfarver børn i 6. klasse og kontrollerer derved, om de kan børste deres tænder i en alder af år. Gruppen fra 2008 foreslog at fokusere på % antal børn som er cariesfri (0 huller) denne fokusering opretholdes, idet det vurderes, at det giver det billede af cariesforekomsten vi ønsker. Det har været diskuteret, om målet skal omhandle én fyldning, men så skal det i givet fald beskrives om der er tale om specifikke flader, eller der blot er tale om en enkelt fyldning. Der er udarbejdet 2 nye politikker: Rygning - politik for børn/unge. Omsorgssvigt politik for børn/unge Mål, politikker og pjecer opdateres jævnligt og redigeres fortsat hvert 2. år. Midlerne til opnåelse af målet nås ud fra følgende politikker, primært med focus på fjernelse af bakterier på tænderne og brug af tandpasta med højt fluorindhold: Fissurforseglingspolitik Fluorpolitik Informationspolitik Kampagnepolitik Omsorgssvigt politik for børn/unge Plaquefjernelsespolitik Rygning - politik for børn/unge Røntgenpolitik Undervisningspolitik De nævnte politikker findes i en håndbog papir såvel som elektronisk som er let tilgængelig for alle brugere af vores tandplejetilbud, samt for personalet i Tandplejen. Håndbogen findes i venteværelserne samt på vores hjemmeside: *Ordforklaring side Forebyggelsesgruppen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forebyggelses strategi Side 1,2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fissurforseglingspolitik Side 4 Fluorpolitik Side 5, 6 Informationspolitik Side 7 Kampagnepolitik Side 8 Omsorgssvigt - politik børn/unge NY Side 9 Plaquefjernelsespolitik Side 10, 11 Rygning - politik børn/unge NY Side 12 Røntgenpolitik Side 13 Undervisningspolitik Side 14 Småbørnstandpleje Side 15 Oversigt Side 16, 17 3

4 Forebyggelsesstrategi Fissurforseglingspolitik plastlak på kindtænder at opnå maksimal cariesreduktion for færrest mulige ressourcer, dvs. forsegling først efter nøje overvejelse om effekten af plastlakken. Forsegling foretages overvejende af tyggeflader på blivende kindtænder og helst hurtigst muligt under tandens frembrud, idet de fleste huller på tyggefladerne opstår mens tanden bryder frem. (På enkelte tænders kontakflader kan det også være velbegrundet at lægge plastlak.) Indikation for fissurforsegling: I. I mælketænderne - klinisk sunde tyggeflader ved høj cariesforekomst i mælketænderne. - dybe fissurer (furer) - tidlig tegn på caries II. I det blivende tandsæt - forsegles klinisk sunde tyggeflader, hvis der har været en høj cariesforekomst i mælketandsættet, dårlig mundhygiejne og/eller uhensigtsmæssige kost- og drikkevaner. - dybe fissursystemer - tidlige tegn på caries - tændernes kontaktflader kan forsegles, hvis der ses begyndende caries i forbindelse med udboring af nabotand. Forsegling af overfladisk dentincaries (caries under emaljen) skal følges med røntgenkontroller. III. Hypomineraliserede 6 års tænder (tænder med tanddannelsesforstyrrelser) - forsegles ikke med plast lakker, evt. kan det dog være nødvendigt at forsegle med Fuji Triage (en særlig type plastlak) 4

5 Forebyggelsesstrategi Fluorpolitik: at anvende fluor i den form, mængde og koncentration, der virker bedst. (Fluor hæmmer udvikling af huller i tænderne) Tandbørstning med en egnet fluortandpasta er det vigtigste i forebyggelse af caries Anbefaling: Tandbørstning 2 x dagligt. Fluor koncentrationen i tandpasta skal være over 1000ppm. Der er ringe effekt af en tandpasta med et fluorindhold på under 1000ppm. Brug så lidt tandpasta som muligt. Obs. Synkning se nedenfor. Undlad at skylle efter tandbørstning (TB) Hvilken tandpasta? Mærke underordnet - Skal indeholde fluor!!! 8 mdr., eller ved frembrud af første mælkekindtand ppm mængde som et dup på børsten Det hele synkes. 18 mdr ppm mængde svarende til barnets ½ lillefingernegl 2 x dagligt. Synker det hele. Fra 4 år: ppm - lillefingernegl. Spyt ud. Skyl ikke. obs.! hvis barnet ligger ned ved TB og ikke spytter ud, da kun et lille dup fra tandpasta tuben. Meget cariesaktive over 16år, ældre med megen belægning, mundtørhed, rodcaries, strålebehandlede 5000ppm 3 x dagligt (receptpligtigt) Der foretages fluoranamnese. Anvendes ikke til børn- og unge under 16 år. Tandpasta med ppm: Tandpasta med ppm: Colgate Triple Action; Colgate Tandstens Kontrol FluoCalcin Classic Zendium Classic, Cool Mint, Mild Anti-Tandsten Colgate Fluor Active med aminfluorid, Sensitive, Caries Kontrol, Sensation Whitening Zendium Dentine Sensitive, Fresh plus White. Sensodyne Fluor 5

6 Tandpasta med 5000ppm: Duraphat tandpasta fra Colgate Mundskyllevæsker, fluortyggegummi og andre midler til hjemmebrug anbefales ikke. Brug af fluor på klinikken Kun hvor et hul er under udvikling kun her nedsætter det udviklingen af huller. Der anvendes kun 2% NaF opløsning: Tørlægning med vatruller og sug, Duppe på med pellet / vatpind / stick, Lad tørre i 1 min., Ikke nødvendigt at fjerne små mængder belægninger mellem tænderne. Foretages 2 x årligt. Dvs. på patienter der kommer hver 7 mdr. Duraphat lak eller Bilfluourid lak anvendes ikke på klinikken. Fluor i drikkevandet Ved anvendelse af receptpligtigt tandpasta med et fluorindhold på ppm, skal man være opmærksom på andre fluorkilder. 6

7 Forebyggelses strategi Politik om informationsmateriale: Et lettilgængeligt og forståeligt informationsmateriale. Syddjurs Kommunale Tandplejes hjemmeside måneder og alle tilflyttere: Velkomstskrivelse: Tandpleje 0 18 år. Pjece: Et sundt mælketandsæt (til småbørns tilflyttere) Tilbud om 6-8 måneders besøg for flergangsfødende. 6 8 måneder: Power point program på klinikken. Pjecer: Værd af vide om dit barns tænder Tandpasta Tandbørstesang. 2 år: Fødselsdagskort med spejl. 3 år: Pjece Er dit barns tænder i syrebad - om erosioner (syreskader). Udleveres ved det første egentlige besøg på tandklinikken. 4 år og opefter: Information om tandpasta. Oversigt udleveres efter behov. 6 års tanden: Pjece 6 års tanden om frembrud af 6 års tanden udleveres. 12 års tanden: Pjece 12 års tanden om frembrud af 12 års tanden udleveres Erosioner (syreskader): Indlæg i skolebladene med passende mellemrum ( hvert 2. år) Information i skolebladene: 1 x om året med aktuelle emner til fremme af generel tandsundhed. Undersøgelsesseddel: Medgives alle børn til og med 7. klasse som ikke har deres forældre med ved undersøgelsen sendes når muligt elektronisk. 7

8 Forebyggelses strategi. Kampagnepolitik: at deltage i kampagner med tandsundhedsfremmende mål. Ved deltagelse i kampagner vurderes ressourcer og effekt nøje. Syddjurs Kommunes generelle forebyggelsestiltag: Tandplejen deltager i kampagner der har tandsundhedsfremmende mål. Skoler: Tandplejen tilbyder deltagelse i tandsundhedsfremmende aktiviteter. Dagplejetilbud: Tandplejen tilbyder deltagelse i tandsundhedsfremmende aktiviteter, hvis dagplejen, børnehaven, vuggestuen henvender sig med ønske herom. Tandplejens tilbagevendende kampagner : Tandbørstning Tandpasta Erosioner Forældrehjælp Kostbilleder 8

9 NY POLITIK FOREBYGGELSESSTRATEGI Omsorgssvigt politik for børn/unge MÅL: at etablere og opretholde gode tandplejevaner at omsætte bekymring for det enkelte barns tandpleje til en egentlig underretning, hvis det er påkrævet. MIDLER: Den skærpede underretningspligt er den overordnede forudsætning. Bekymringen, i denne sammenhæng, kan tage afsæt i manglende fremmøde og/eller manglende omsorg i form af helt utilstrækkelig mundhygiejne: Efterleve opsøgende muligheder maximalt, hvilket udmøntes i følgende procedure: 1. Forældre kontaktes skriftligt (4x) og telefonisk (3x). 2. Undervejs inviteres til en samtale, med fokus på muligheder for etablering af tandpleje. 3. Nøglepersoner inddrages efter indhentet accept hos forældrene. 4. Anonym sparring med Familieafdelingen, Syddjurs kan benyttes. 5. Brev med orientering om forestående underretning. 6. Underretning via distriktsleder. 7. Efter 3 måneder vurderes om underretning har ført til etablering af tandpleje. Hvis ikke laves nyt behov til undersøgelse på op til 12 måneder efter at 3. henvendelse er sendt (Indtil 17 år og 9 måneder tilbydes hidtidig praksis). 9

10 Forebyggelses strategi Plaquefjernelsespolitik fjernelse af bakteriebelægninger på tænderne at børn i 6. klasse kan børste tænderne rene. Delmål: at lære forældrene hvordan de skal fjerne belægning fra børnenes tænder indtil 10 års alderen at børnene først børster tænder på egen hånd i 10 års alderen at forældrene er med til undersøgelse til og med 2. kl. I det følgende opereres med begreberne dental alder og klassetrin. Tandbørsteinstruktion: Før skolebørn: Se småbørnstandpleje. Der fokuseres specielt på dental aldrene (alderen for hvornår tænderne bryder frem): De første tænders frembrud 1 års besøget Mælkekindtænderne 3 års besøget Fast kontakt mellem 4 og 5 års besøget mælkekindtænderne 6 års tandens frembrud omkring skolestart 12 års tandens frembrud omkring 12 år 6. klasse Fast kontakt mellem de store kindtænder Ved 6 års tandens frembrud indfarves disse tænder i stolen, og forældrene instrueres i korrekt tandbørstning med almindelig tandbørste samt brug af Solo tandbørste. Solotandbørsten udleveres. Forældrene inddrages i den egentlige tandbørstning, hvis muligt. Ved 12 års tandens frembrud indfarves og instrueres ligeledes med Solotandbørste. Solotandbørsten udleveres. Klassetrin: I 3., 4., 5. og 6. klasse indfarves børnenes tænder ved hver undersøgelse og ellers efter behov. Der undervises i gnubbemetoden. 15 år/9. klasse indfarves og de unge mennesker børster selv. Evt. indkaldes til 1 ekstra indfarvning og tandbørsteinstruktion. Forinden kontaktes forældrene via med hjem seddel. 10

11 Til meget sårbare børn: Indkaldes til professionel fjernelse af belægninger af tandplejer/klinikassistent - 1 x pr. måned i en begrænset periode, evt. svarende til tidsrummet mellem 2 undersøgelser. I de øvrige klasser indfarves efter behov - OG: - altid tandbørstning inden besøg i tandlægestolen! - altid gnubbemetoden! - ved instruktion i tandbørstning indfarves altid først! - ingen henvisning til tandregulering uden rene tænder Tandbørster: På klinikken bruges engangstandbørster. Til hjemmebrug anbefales bløde tandbørster, med tandbørstehoved svarende til barnets alder. Tandtråd: Instruktion i tandtråd ved fast kontakt mellem mælkekindtænderne, hvis der er indikation herfor. Instruktion i tandtråd lige før 16 år, eller ved behov herfor tidligere. Der medgives en prøve på tandtråd i lille holder. 11

12 NY POLITIK Forebyggelsesstrategi Politik om rygestop: at motivere børn/unge til evt. ophør/start med rygning i forbindelse med undervisning i 8. klasse. Individuel motivation når behov og mulighed vurderes. Midler: Information om rygningens skadelige egenskaber på støttevæv, Henvise til Henvise til tænder og tændernes Information lægges i undervisningen i 8. klasse. Der udleveres en lille pjece omkring rygestop. Pjecen kan bruges på klinikken efter behov. Baggrundsviden: Rygning medfører øget sammentrækning af bodårer, hvilket giver dårlig blodcirkulation, således at der transporteres mindre blod og dermed ilt rundt i kroppen. Rygning nedsætter derfor også blodgennestrømningen i tænder og mund, hvilket bevirker at kroppens naturlige "forsvare" forringes. Væv har brug for ilt for at blive gendannet. Det har derfor stor betydning i forhold til sår, som vil være længere tid om at hele, og der er desuden større risiko for betændelsestilstande. Selv mindre sår, tatoveringer og piercinger (!) vil hele dårligere. 12

13 Forebyggelses strategi. Røntgenpolitik: at alle røntgenbilleder optages på indikation. Begrundelse for optagelse af et røntgenbillede opnås bl.a. via viden omkring udvikling af caries på bestemte dentalstadier, og viden om sandsynligheden for udvikling af caries på bestemte tandflader. På følgende tidspunkter kan der være særlig indikation for at supplere den kliniske undersøgelse med BW (Bite Wings) (røntgenbillede af sidefladerne af kindtænderne): Ca. 5 års alderen: Dentalstadiet hvor der har været kontakt mellem de to bageste mælketænder i ca. 1½ år. Viden: - 50% af alle børn får caries på de bageste mælketænders kontaktflader, - hastigheden for udvikling af et hul er ca. 2 år - risiko for udvikling af hul i dentinen (tandbenet) øges væsentligt når der er: - belægning mellem mælkekindtænderne - blødning af tandkødet mellem mælkekindtænderne - fladekontakt mellem de bageste mælkekindtænderne Ca. 9 års alderen: Dentalstadiet hvor 6 års tanden og bageste mælkekindtand har haft kontakt i ca. 1½år. Viden: Hvis der på BW ses caries på bageste mælkekindtands kontaktflade, stiger sandsynligheden for udvikling af caries på 6 års tandens tilstødende flade med 15 gange. 6 års tanden er en blivende kindtand. Ca års alderen: Dentalstadiet hvor der har været kontakt mellem 6 års og 12 års tænderne i ca. 1½år. Ca. 17 3/4 år: Inden udskrivning til privat tandlæge. 13

14 Forebyggelsesstrategi Undervisningspolitik: 3. klasse: at eleverne lærer caries ætiologi læren om udvikling af caries at eleverne bliver introduceret i indfarvning og tandbørstning at eleverne lærer om erosioner syreskader på tænderne 5. klasse: at forøge elevernes viden om mikrobiologi, så de er i stand til at se sammenhængen mellem god og dårlig mundhygiejne at forøge elevernes viden om erosioner syreskader på tænderne 8. klasse: at eleverne lærer om udvikling af gingivitis (tandkødsbetændelse), parodontose, rygningens skadelige indvirkning på tænder og tandkød. erosioner og Undervisningstimer der tilbydes skolerne: klasse Indhold Materialer sted 3. klasse Caries udvikling Indfarvning Tandbørstning Erosioner 5. klasse Mikrobiologi Erosioner 8. klasse Gingivitis, parodontitis, rygning, erosioner Diverse modeller, billeder og arbejdsark. Agarplader Div. Billeder arbejdsark Div. billeder 1 time i klassen 1 time i klassen en uge efter igen 1 time i klassen 1 time i klassen 14

15 Forebyggelsesstrategi Politik om småbørnstandpleje: at børnene sikres bedst mulig sundhed 0-1 år: at forældrene informeres om Tandplejens tilbud at forældrene sætter fokus på gode tandplejevaner 6 8 mdr: at forældre informeres om tandsundhed og Tandplejens tilbud. 2 år: At forældrene fastholder fokus på tænderne 3 år: At gøre børnene fortrolig med tandeftersyn Alder Emne Metoder Midler Evaluering Ca. 2- Ved mdr. mdrs. besøg Oplysning om Tandplejen. Fokus på tandbørstning og tandfrembrud Tandplejen sender informationsbrochure og tandbørste Brochure Tandbørste Links på Tandplejens hjemmeside 6 8 mdr. Tandfrembrud tandbørstning, tandpasta, caries, sutter, traumer, medicin. Forældresamtale for Førstegangsfødende - flergangsfødende, der ønsker info. får tilbud Power point Legetøjskasse Divs. Modeller Brochure Tandbørstesang Tandbørste Ved 3 års undersøgelse eller efter behov 2 år Fødselsdagshilsen Brev med tandlægespejl 3-4 år Undersøgelse Cariesregistrering Introduktion til kliniske funktioner og behovsvurdering. Tandbørsteinstruktion til forældre Brev/brochure Tandlægespejl Tandbørste Ved 3 år undersøgelse eller efter behov Ved næste undersøgelse eller efter behov 15

16 Forebyggelsesstrategi - oversigt Alder/klasse 3 mdr. Informationsskrivelse Udsendes fra Hornslet Småbarnspjece Tandbørste Tilbud til flergangsfødende om forældreinfo. ved 6-8 mdr. alderen. 6 8 mdr. Forældreinformation til Tandbørste, tandpasta primært førstegangsforældre. pjece, tandbørstesang. Værd at vide om dit barns tænder. Hvad skal dit barn drikke? 2 år Fødselsdagshilsen Spejl medsendes 3 år Undersøgelse Tandbørsteinstruktion, erosionspjece (syreskader) 4 år Undersøgelse 5 år / 0 klasse Undersøgelse, evt. indfarvning af 6 års tænder Med forældre, evt. solo tandbørste Evt. pjece 6 år / 0 klasse Undersøgelse, evt. indfarvning Med forældre, evt. solo af 6 års tænder tandbørste Evt. pjece 7 år / 1 klasse Undersøgelse, evt. indfarvning Med forældre, evt. solo af 6 års tænder. tandbørste Evt. pjece 8 år / 2 klasse Undersøgelse Forældre med 9 år / 3 klasse Undersøgelse, indfarvning Tandbørsteinstruktion, undersøgelsesseddel Klasseundervisning 10 år / 4 klasse Undersøgelse, indfarvning Tandbørsteinstruktion, undersøgelsesseddel 11 år / 5 klasse Undersøgelse, indfarvning Tandbørsteinstruktion undersøgelsesseddel Klasseundervisning 12 år / 6 klasse Undersøgelse indfarvning Tandbørsteinstruktion, undersøgelsesseddel 16

17 13 år / 7 klasse Undersøgelse indfarvning Undersøgelsesseddel af 12 års tænder Klasseundervisning 14 år / 8 klasse Undersøgelse 15 år / 9 klasse Undersøgelse, egen Udlevere prøve på tandtråd tandbørstning, tandtråd 16 år / 10 klasse Undersøgelse, Udlevere tandtråds holder tandtrådsinstruktion 17 år Undersøgelse Udskrivning Ordforklaring: Temp. temporære tænder = mælketænder Perm. permanente tænder = blivende tænder 17

Forebyggelsesstrategi 2011

Forebyggelsesstrategi 2011 Forebyggelsesstrategi 2011 Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES

Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS FLUORID OG CARIES Cariologi og Endodonti September 2010 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 1 FLUORID OG CARIES BAGGRUND Emaljen består hovedsageligt af krystaller af hydroxylapatit,

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE Sundhedsplanen bør beskrive: de mål, vores tandpleje ønsker at tilstræbe og helst opfylde, samt de metoder, vi bør anvende, for at opnå disse mål på en sådan

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Tandinformation til 6-12 årige

Tandinformation til 6-12 årige Odense Tandpleje Tandinformation til 6-12 årige Denne folder indeholder information fra Odense Tandpleje til forældre med 6-12 årige børn. Vi håber med denne folder at give alle forældre tryghed i forbindelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2013-2017 Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børn og unge under 18 år Sunde tænder hele livet - forebyggelse er den bedste behandling Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Cariesstrategi Grønland

Cariesstrategi Grønland Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Hele Grønlandstandplejen Fremgangsmåde Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Mundpleje under og efter strålebehandling

Mundpleje under og efter strålebehandling Mundpleje under og efter strålebehandling Ved strålebehandling af hoved- og hals-området opstår der ofte bivirkninger i munden, derfor skal der inden strålebehandlingens start foretages en undersøgelse

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017.

Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017. 13.juni 2014 Tandplejens effektmål for Sundhedsfremme og Forebyggelse for 2014 til 2017. Tandplejens effektmål er formuleret for tre indlæringsområder: viden, færdigheder og holdninger. Målene er formuleret

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Dine tænder når du bruger psykofarmaka

Dine tænder når du bruger psykofarmaka Dine tænder når du bruger psykofarmaka Når det føles anderledes Jeg blev først rigtig opmærksom på forandringerne i min mund, da nogle af mine tænder knækkede, og det gjorde ondt. I månederne forinden

Læs mere

Sundhedsplan 2016-2020

Sundhedsplan 2016-2020 Sundhedsplan 2016-2020 Skive Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Forord.. 1 Sundhedsplanen 2016-2020.. 2 Sundhedspolitikken. 3 Børnepolitikken. 3 Sundhedsudviklingen. 4 Fremtidens tandpleje 5 Sundhedsplanens

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet

Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Guide: Sådan får du flotte tænder - hele livet Forsker-alarm: Flere og flere får alvorlige syreskader på tænderne. Fejlagtig tandbørstning gør problemet værre, advarer førende forsker Af Torben Bagge,

Læs mere

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Pas på hundens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Tandplejen Aarhus 1915-2015

Tandplejen Aarhus 1915-2015 1. november 1915 åbnede Århus Skoletandklinik i lejede lokaler hos fattigvæsenet i Graven 21 Den nye skoletandklinik bestod af to klinikker, et venteværelse og et værelse til klinikfrøkenen. Kun de 1.700

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT WWW.DYREFONDET.DK KORT FORTALT... Foto: Irimaxim/Dreamstime.com PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT Af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: Tlf. 39 56 30 00, www.dyrefondet.dk

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Tandinformation til 12-18 årige

Tandinformation til 12-18 årige Odense Tandpleje Tandinformation til 12-18 årige Denne folder indeholder information fra Odense Tandpleje til unge på 12-18 år. Vi håber med denne folder at give alle unge og deres forældre viden om tænder

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Sunde tænder hele livet

Sunde tænder hele livet Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sunde tænder hele livet Ældres tand- & mundsundhed inspiration til ældre borgere Daglig tandpleje fremmer helbred og forebygger

Læs mere

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation.

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Dagens temaer Hvorfor denne forandring? Hvad ved vi om cariessygdommen? Hvad gør vi i Odder? Non-operativ tandpleje. Anerkendende kommunikation.

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

- Den komplette vejledning

- Den komplette vejledning - Den komplette vejledning Af Berit Kildegaard & Majbritt Sønderskov Nykøbing Apotek Indhold Baggrund for projektet... 3 Problemformulering... 4 Problemstillinger... 4 Projektets forløb... 4 Resultater...

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4 Figur A 2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s, Smnl-gr., og Tabel 1 og 4 Tallene udtrykker gennemsnitlige antal flader. 3, 5 og 7 årige er det mælketænder (ud af 88 mulige tandflader) 12, 15 og 18 årige er

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand NR. 32 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået fjernet en tand Efter fjernelse af en tand

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen.

Blev du fanget af denne for mig ukarakteristiske overskrift? Det var i hvert fald meningen. 52 24 10 14 "Hurtigere, højere, stærkere, længere og sundere, og gladere" "Faster, higher, stronger, longer and healthier, and happier" Olympiske idealer med sundhedstwist, "leg fitness og lev livet" Kære

Læs mere

Tandplejen for børn og unge, pixiudgave 2017

Tandplejen for børn og unge, pixiudgave 2017 Tandplejen for børn og unge, pixiudgave 217 Der henvises til Virksomhedsplanen for flere detaljer samt for information vedr. Omsorgstandplejen og Specialtandplejen Brugere Befolkningsprognosen på Frederiksberg

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning)

Gingivitis og parodontitis. Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis og parodontitis etiologi i Mikrobiel flora Værtsrespons Mængde Sammensætning Bakterieprodukter Immun forsvar Spytsekretion Risikofaktorer Systemiske sygdomme Livsstilsfaktorer (rygning) Gingivitis

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Marts 2013 Sagsnr. 12/13026 Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere