T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e"

Transkript

1 T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e

2 indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens tilbud til småbørn 5 Tandplejens tilbud til skolebørn 7 Tandregulering 9 Tandskader 9 Unge på 16 og 17 år 10 Valgmuligheder 1 nyttige oplysninger om adresser m.v udgave 2011

3 SUnde TÆnder Hele livet Tandplejen i lyngby-taarbæk kommune arbejder for, at børn og unge kan have en god tandsundhed hele livet. Vi tilbyder alle børn, unge og forældre hjælp og vejledning til en god hjemmetandpleje. Vi skaber tillid og tryghed i behandlingssituationen og motiverer børn og unge til gode tandplejevaner. det er vores mål at fremme og fastholde tandsundheden hos alle børn og unge at have tilfredse brugere at sikre en høj faglig kvalitet. vi lægger vægt på at skabe tillid og trygge rammer om tandbehandlingen at sætte dit barn i fokus og praktisere behovsorienteret tandpleje at have et godt samarbejde med forældre og andre nøglepersoner. vi forventer at i tager ansvar for tandbørstningen til jeres barn er år at i medvirker til at gøre besøgene på klinikken til en positiv oplevelse for jeres barn at i overholder aftaler eller husker at melde afbud, så en anden kan få glæde af tiden.

4 det KommUnale TandplejeTilbUd alle børn og unge fra 0 18 år, der bor i kommunen, har ret til gratis forebyggende og behandlende tandpleje. dit barn er automatisk omfattet af tilbuddet fra fødslen og tilmeldt en tandklinik i nærheden af bopælen. Ønsker I at vælge en anden tandklinik, kan I kontakte tandplejens kontor eller den lokale tandklinik vi tilbyder engagerede tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der har valgt at arbejde i den kommunale tandpleje og har specialiseret sig i tandpleje for børn og unge. Vi udfører alle former for tandbehandling: undersøgelse for caries og erosioner (syreskader) følger tandstilling, tandskifte, vækst og udvikling forebyggende aktiviteter almindelig tandbehandling alle behandlinger af tandskader specialbehandlinger tandregulering tanderstatninger, kroner og broer kirurgi bidfunktion 4

5 Giv TÆnderne en God STarT Tandplejens tilbud til småbørn når jeres barn er 6 måneder, modtager I et en brev med nyttige velkomstfolder. oplysninger denne om: folder indeholder nyttige oplysninger tandfrembrud om: amning tandfrembrud og tænder sutning amning og sutter tænder kost sutning og sutter at kost slå tænderne hvornår at slå tænderne tandlægen bør kontaktes hvornår tandlægen bør kontaktes Tandplejepersonalet tilbyder at komme ud i mødregrupper. Tandplejepersonalet Vi deltager også tilbyder gerne at komme i forældremøder ud i mødregrupper. Vi deltager dagplejen også børnehaver gerne i forældremøder at fortælle i i vuggestuer, om vuggestuer, tænder og dagplejen tandpleje. og Ønsker børnehaver man for besøg, at fortælle kan den lokale om tænder tandklinik og tandpleje. kontaktes. Ønsker man besøg, kan den lokale tandklinik kontaktes. Omkring års alderen indkaldes jeres barn til det Omkring første 2 besøg 1 2 års på alderen tandklinikken. indkaldes Ved jeres besøget barn får til I det mulighed første besøg for at på tale tandklinikken. med tandplejepersonalet Ved besøget om får f.eks. I mulighed tandbørstning, for at tale suttevaner, med tandplejepersonalet barnets spisevaner om og f.eks. få vejledning tandbørstning, om forebyggende barnets spisevaner tandpleje. og få Vi vejledning om kost samtidig og forebyggende barnets tænder tandpleje. og tandfrem- Vi under- undersøger brud søger og samtidig registrerer barnets evt. tænder tandsygdomme. og tandfrembrud og registrerer evt. tandsygdomme. Omkring års alderen indkaldes jeres barn igen som en Omkring opfølgning års på alderen samtalen indkaldes og det jeres første barn besøg. igen som derefter en opfølgning ses barnet på samtalen med intervaller, og det første der i besøg. forbindelse med derefter hver ses undersøgelse barnet med fastlægges intervaller, ud der fra i forbindelse individuelle behov. med hver undersøgelse fastlægges ud fra individuelle behov. Vi lægger vægt på at skabe tillid og trygge rammer omkring Vi lægger tandbehandlingen. vægt på at skabe tillid og trygge rammer omkring tandbehandlingen. Vi forventer, at barnet ledsages af en voksen, der kan give samtykke til undersøgelse og behandling, og som kan medinddrages i den forebyggende tandpleje. 5

6 6

7 Tandplejens tilbud til skolebørn Skolebarnet går til tandlæge på sin egen skole eller på tandklinikken i det klinikdistrikt, hvor barnet har sin bopæl. der er for alle børn mulighed for at gå på en tandklinik efter eget valg. Tandlægebesøgene foregår oftest i skoletiden. Barnet bliver indkaldt efter aftale med lærerne eller ved kontakt til hjemmet. I er altid velkomne til at følge jeres barn. Indtil 4. klasse får barnet et brev med hjem, der kort fortæller om besøget. forebyggelse Børne- og ungdomstandplejen lægger vægt på at fremme tandsundheden. Vi deltager i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for børn og unge. dette gøres bl.a. ved at undervise skolebørn på udvalgte klassetrin. Vi viser og træner børnene i at børste deres tænder og vejleder om særlige hjælpemidler, hvis der er behov for det. Børst tænderne rene med fluortandpasta to gange om dagen. Hjælp med tandbørstningen helt frem til års alderen og fortsæt med at støtte og opmuntre. behandling Hvis der er et hul i en tand, bliver det behandlet. nogle huller skal renses og fyldes, mens andre kan behandles med fluor. Tandbehandlingen udføres efter de nyeste principper og tilpasses barnets modenhed og behov. Vi anvender moderne teknologi og godkendte materialer. Vi tilbyder alle moderne former for bedøvelse hvis det er nødvendigt. Inden tandbehandling indhenter vi samtykke og medinddrager forældre i fornødent omfang. Spis og drik sundt og varieret Til hverdag er det bedst, at dit barn drikker mælk og vand. Pas på med sodavand og juice/saft, der både kan give huller og ætse tandoverfladerne især hvis der drikkes i småslurke over længere tid. 7

8

9 Tandregulering Ved det regelmæssige tandeftersyn kontrolleres også tændernes frembrud og tandstillingen. I løbet af skoletiden bliver alle børn undersøgt for tandstillingsfejl af en specialtandlæge. I får skriftlig besked om resultatet af undersøgelsen. Tilbud om tandregulering gives til børn og unge, hvis de har tandstillingsfejl, der giver risiko for fysiske skader eller uheldig udvikling af sammenbiddet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et regelsæt for, hvilke tandstillingsfejl, der kan tilbydes en behandling. Dette ligger til grund for vurderingen. Tandplejen kan ikke tilbyde at rette tænderne, hvis problemet er rent kosmetisk, eller hvis tandbørstningen ikke er god nok. Tilbud om tandregulering fremsættes på det gunstigste tidspunkt for behandlingen. Afslår I behandling på dette tidspunkt, kan der ikke senere rejses krav om gennemførelse af en behandling, som i mellemtiden kan have udviklet sig til en mere ressourcekrævende opgave. Behandlingen vil foregå på tandreguleringsklinikken. Forældre og barn vil blive indkaldt til en samtale, inden behandlingen påbegyndes. Det er forældre og barnet selv, der sammen bestemmer, om de vil modtage tilbuddet om behandling. Hvis jeres barn har slået de blivende tænder, er det bedst at komme til tandlæge den samme dag. Blivende fortænder, der er slået helt ud, skal hurtigst muligt sættes på plads igen. Forsøg selv at sætte den op igen. Søg herefter tandlæge straks - det er et spørgsmål om at handle inden for 1/2-1 time. Er der slået et stykke af en blivende tand, skal det opbevares i mælk eller vand og medbringes til tandlægen, der eventuelt kan lime det på igen. Er en blivende tand slået helt ud og ikke mulig uden videre at sætte på plads igen, skal den opbevares fugtigt, f.eks. i munden eller lægges i mælk (eller vand). Søg straks tandlæge. Tandplejen behandler alle tandskader gratis, indtil den unge fylder 18 år. Da større tandskader ofte først kan behandles færdig i års alderen, er det vigtigt, at I har en ulykkesforsikring, der dækker tandskader. Vi hjælper med at udfylde skadesanmeldelse. Formålet med en behandling er at sikre normal vækst og udvikling samt at skabe bedst mulig tyggefunktion. Tandskader Hvis jeres barn slår mælketænderne, er det bedste I kan gøre at trøste barnet og standse evt. blødning. Hvis der er knækket et stykke af tanden, eller hvis den er meget løs, bør I kontakte tandlægen helst samme dag. Er tanden slået helt ud, skal den ikke sættes på plads igen. 9

10 UnGe på 16 og 17 år Specialbehandling vi udfører alle typer af moderne behandlinger med brug af godkendte materialer. Specialbehandlinger udføres af særligt uddannet personale for at sikre høj kvalitet. Tandplejens personale er specialister i de særlige hensyn og behandlinger som børn og unge kan have behov for. For de unge på 16 og 17 år er tandpleje gratis, uanset om den udføres i børne- og ungdomstandplejen eller hos praktiserende tandlæge. en forudsætning for at kommunen kan dække udgifterne til tandbehandling hos praktiserende tandlæge er, at kommunen indgår en aftale med tandlægen. I skal derfor skriftligt meddele valget til jeres sædvanlige tandklinik, som så vil sørge for at indgå aftale og sende nødvendige oplysninger for den videre tandbehandling til tandlægen. Hører vi ikke fra jer, vil tandplejetilbuddet fortsætte uændret. det kommunale tandplejetilbud ophører ved 18-års alderen. Til unge, der går til tandlæge på de kommunale klinikker, vil der omkring 18-års alderen blive fremsendt indkaldelse til et afsluttende tandeftersyn og igangværende behandling færdiggøres. Aktiv tandreguleringsbehandling færdiggøres indtil 19-års alderen, såfremt den ikke er afsluttet ved 18 år. Ved det afsluttende tandeftersyn beder vi jer meddele navnet på den fremtidige praktiserende tandlæge. Tandklinikken sørger for at sikre overførsel af relevant materiale til et fortsat regelmæssigt tandplejetilbud i voksentandplejen. 10

11

12

13 V ÆL S E LV TA NDLÆ GE væ l G Selv Tandl ÆGe a nden kommunes tandklinik. ffrit rit valg valg mellem mellem kommunens kommunens klinikker. klinikker. e and det t adm D valgmuligheder for unge mellem 16 og 18 år. tiserende Tand- valgmuligheder, hvis man ikke ønsker at benytte det gratis tandplejetilbud mellem 0 og 15 år. D

14 nyttige oplysninger om adresser m.v. administrationen Toftebæksvej 8, Kgs. lyngby Telefon Hjemmesider Du kan finde nyttige oplysninger om tandpleje på følgende adresser: Tandklinikker Centralklinikken Toftebæksvej 8, st Kgs. lyngby Telefon Tandreguleringsklinikken Toftebæksvej 8, Kgs. lyngby Telefon engelsborgskolens tandklinik engelsborgvej Kgs. lyngby Telefon Fuglsanggårdsskolens tandklinik askevænget Virum Telefon Hummeltofteskolens tandklinik Grønnevej Virum Hører under tandklinikken på Virum skole Kongevejens skoles tandklinik Kongsvænget Virum Telefon lindegårdsskolens tandklinik Toftebæksvej 8, st Kgs. lyngby Telefon lundtofte skoles tandklinik nøjsomhedsvej Kgs. lyngby Telefon Trongårdsskolens tandklinik Trongårdsvej Kgs. lyngby Telefon Virum skoles tandklinik parcelvej Virum Telefon

15 nødbehandling Tandlægevagten Oslo plads København Ø Telefon nr Større tandskader Glostrup Nærmeste Hospital skadestue Skadestuen Telefon nr

16 Lyngby-Taarbæk Kommune Tel LT K DESIG N: S T INE Y DE.DK 16

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere