SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016"

Transkript

1 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Overordnet sundhedspolitisk vision i Struer Kommune side 4 Forebyggelse tidligt i livet side 5 Definitioner og begreber side 6 Udvikling/Tandsundhedsmål frem mod 2020 side 6 Kurver over tid side 7 Mål 0 5 år side 8 Mål 6 12 år side 9 Mål år side 10 Overordnet behovsvurdering og plan frem til næste undersøgelse side 11 Sundhedstjek ved KA side 12 2

3 SUNDE TÆNDER I EN SUND MUND HELE LIVET MINDSKE ULIGHED I TANDSUNDHED FOREBYGGELSE ER DEN BEDSTE BEHANDLING Det er tandplejens opgave at skabe god tandsundhed for alle børn og unge i Struer Kommune. Vi arbejder med forebyggelse ud fra princippet om sundhedsfremme. Her støtter vi den enkelte i at kunne tage ansvar for egen tandsundhed og udvise positiv sundhedsadfærd. Det gøres ved at inddrage og aktivere børn, unge og forældre i en anerkendende tone. Ansvaret for børns sundhed og dermed også tandsundhed ligger først og fremmest hos forældrene. Derfor kommer så mange børn som muligt til tandlæge sammen med deres forældre. Vi arbejder hen imod at den enkelte skal kunne tage ansvar for sin egen tandsundhed. Tandplejetilbuddet skal være af høj faglig kvalitet, og vi prioriterer indsatsen, så der skabes størst mulig tandsundhed med bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Vi arbejder derfor sammen i teams efter LEON princippet, hvor behandlingen tilbydes på lavest effektive omkostningsniveau. Et niveau der er fuldt fagligt forsvarligt. Der arbejdes behovsorienteret og differentieret. Tandplejens personale vil, i samarbejde med forældre, børn og unge samt tværfaglige samarbejdspartnere, fortsat arbejde med at øge tandsundheden i Struer Kommune. Tandsundhedsplanen er primært tænkt som et arbejdsredskab til tandplejens medarbejdere, og er en del af det overordnede kvalitetsarbejde. Kvaliteten kan bl.a. udtrykkes gennem i hvor høj grad, man når sine mål. I tandplejen er vi så heldige at have en meget konkret måleenhed den enkelte tand med dens 5 flader. Vi bruger også tilslutningen til det kommunale tilbud som parameter. I Struer registreres tandsundheden årligt til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) for samtlige årgange. Tandsundheden er forbedret væsentlig gennem årene på langt de fleste årgange og er på højde med Region Midtjylland og Landsgennemsnittet på flere punkter. Vi ser tandplejen som en spændende og attraktiv arbejdsplads, hvor alle bidrager til at der er styr på tingene. Vi følger med tiden og udvikler os kontinuerligt. Vi har i Tandplejen delt børnene op i 3 aldersgrupper med hver sin specifikke tilgang. 0 5 år, 6-12 år og år. 3

4 Overordnet sundhedspolitisk vision i Struer Kommune. Vi trives godt Struer Kommunes sundhedspolitiske vision kan siges meget kort. For hvad er summen af alle ønsker, mål og forskellige sundhedstilstande? Svaret er: At vi trives godt. Den sundhedspolitiske vision kan uddybes i seks ønskede tilstande: I Struer Kommune lever borgerne et sundere liv end i mange andre dele af Danmark. Vi arbejder naturligt på tværs af organisatoriske skel og faglige grænser for at forbedre det sunde liv. Et liv hvor borgerne føler sig sunde, et liv hvor alle borgere får redskaber til bedre trivsel, og et liv hvor sundhedstilbuddene matcher den enkeltes ressourcer. Det sunde liv er både en fælles samfundsopgave og den enkeltes ansvar. Kommunen og andre offentlige sundhedsaktører samarbejder med private, lokale og frivillige kræfter, samt private virksomheder om at løfte sundheden i kommunen og skabe målrettede rammer for det sunde liv. Den enkelte borger tager i høj grad hånd om sin egen sundhed bruger de eksisterende sundhedstilbud og er med til at udvikle nye gennem efterspørgsel, initiativer og fællesskaber. Struer Kommune er kendt for at prioritere sundhed og trivsel blandt børn og unge meget højt. 4

5 Forebyggelse tidligt i livet Struer Kommune vil arbejde for: at der fastholdes og udvikles sunde rammer og gode rollemodeller bredt i kommunens institutioner, for at sikre god trivsel og godt helbred blandt børn og unge at der bliver større fokus på tidlig opsporing af helbreds- og sundhedsrelaterede problemer hos børn og unge at der iværksættes målrettede indsatser med sundhedsfremme og forebyggelse for familier med børn, som har særlig risiko for dårlig sundhed og helbred En indsats tidligt i livet grundlægger et sundt voksenliv. Aase Nielsen Sundhedschef SundhedscenterStruer 5

6 DEFINITIONER OG BEGREBER DMF-S: (Decayed, Missing, Filled Surfaces) den samlede gennemsnitlige carieserfaring i blivende tænder summen af antal flader def-s: (decayed, estracted, filled surfaces). den samlede gennemsnitlige carieserfaring i mælketænder summen af antal flader %- cariesfri: % andel børn helt uden carieserfaring Zone 1: ingen huller eller fyldninger Zone 2: huller eller fyldninger på kindtændernes tyggeflader Zone 3: huller eller fyldninger i kindtændernes mellemrum Zone 4: huller eller fyldninger i fortænder eller på kindtændernes glatte flader Jo højere zonetal desto alvorligere huller/dårligere tandsundhed Udvikling / Tandsundhedsmål frem mod 2020 MÅL MÅL dmfs hos 3-årige 0,08 0,07 0,13 0,09 dmfs hos 5-årige 1,05 0,91 0,75 0,5 DMFS hos 12-årige 0,89 0,84 0,75 0,65 Cariesfri 12-årige 71,60% 73,84% 77% 80% % 12-årige i zone 4 6,60% 5,73% 4,50% 3% DMFS hos 15-årige 2,34 2,32 1,9 1,5 Cariesfri 15-årige 45,19% 50,56% 59% 65% % 15-årige i zone 4 11,72% 11,52% 8% 5% DMFS hos 18-årige 5,28 4,57 3,8 3 Cariesfri 18-årige 35,74% 38% 40% % 18-årige i zone 4 21,85% 13,31% 14% 11% % 18-årige med DMFS>20 3,97% 4,94% 4% 3% % 18-årige med DMFS>13 10,59% 9,50% UDGÅR 6

7 Udviklingen i den samlede karieserfaring for 6-15 årige i blivende tænder over 30 år fremgår af nedenstående diagram. 15- årige har på 30 år fået ca. 85 % mindre karies Tandsundhedsudvikling i Struer fra Den samlede carieserfaring hos 6-15 årige DMFS DMFS 1981 DMFS år Helt bemærkelsesværdigt over tid er også forøgelsen af % andelen af børn helt uden huller. Her ses forbedringen på de 30 år for de 12- og 15- årige. Cariesfri 12- og 15-årige i 1981 og ,48 70 %- andel cariesfri , , år 15 år 7

8 Mål fra 0 5 år: Vidensmål: Vi ønsker, at forældrene ved og kender til: Tandsygdomme og deres årsag At man ikke får hul i en ren tand At tandbørstning fra 1. tand er vigtig Fornuftige drikkevaner heriblandt vand og mælk Tandtraumer Suttevaners betydning for tandsættet At tænder i frembrud kræver ekstra renhold Hvilken tandbørste og tandpasta der bør bruges 1450 ppm fluorindhold At hyppig amning/natamning kan give caries At sukkerholdige væsker i sutteflasken kan give caries Kostens generelle betydning for tænderne Struer Kommunale Tandplejes tilbud Adfærdsmål: Vi forventer af forældrene at de: Børster tænderne på børnene 2 x daglig Børster på tværs ved kindtænderne Lader barnet ligge ned, når de børster Giver barnet gode kostvaner Giver barnet fornuftige slik/sukkervaner Møder op til tider/sender afbud i god tid Afslutter brug af sut ved 3-års alderen Følger med i og reagerer på, hvad der sker i barnets mund Servicemål: Hvad tilbyder tandplejen? 1. indkaldelse når børnene er måneder og individuelt behovsorienteret herefter Instruktion i tandbørsteteknikker Let forståelig information og instruktion der medinddrager forældrene Klare og ensrettede sundhedsbudskaber fra tandplejen Engageret personale, der har en anerkendende tilgang til børn og forældre Indbydende rammer Let tilgængelighed og fleksibilitet ift. mødetider/aftaler Prioriterer tid til tilvænning Fokus på smertefrihed og tryghed Tværfagligt samarbejde Udlevering af relevant materiale bl.a. pjece om 6-års tanden Undervisningstime i 0. klasse 8

9 Mål fra 6 12 år: Vidensmål: Vi ønsker, at forældrene og de 6-12 årige ved og kender til: Tandsygdomme og deres årsag At man ikke får hul i en ren tand At forældrene har ansvaret og hjælper med tandbørstning indtil børnene er år (4.kl) Det tager tid at børste tænderne helt rene Fornuftige drikkevaner heriblandt vand og mælk At vi lakerer 6 ere og 7 ere på indikation At sodavand og læskedrikke giver irreversible ætsninger på emaljen erosioner Kostens generelle betydning for tænderne Tandtraumer Struer Kommunale Tandplejes tilbud At tænder i frembrud er særligt sårbare Adfærdsmål: Vi forventer af forældrene at: De stadig børster tænderne på børnene 2 x daglig Børnene gerne må øve sig med tandbørsten men forældrene børster efter Tænder i frembrud ydes særlig opmærksomhed De giver børnene gode kost-, drikke- og slikvaner De følges med børnene så ofte som muligt De følger med i og reagerer på, hvad der sker i barnets mund De møder op til tider/sender afbud i god tid Servicemål: Hvad tilbyder tandplejen? Individuelt behovsorienteret indkaldelse Instruktion i tandbørsteteknikker Let forståelig information og instruktion der er tilpasset barnets alder Klare og ensrettede sundhedsbudskaber fra tandplejen Engageret personale, der har en anerkendende tilgang til børn og forældre Indbydende rammer Let tilgængelighed og fleksibilitet ift. mødetider/aftaler Fokus på smertefrihed og tryghed Tværfagligt samarbejde Intensivt tandbørsteprogram i 4. klasse der indledes og afsluttes (5. kl.) med undervisning Fissurforsegling af 6 ere og 7 ere på indikation 9

10 Mål fra år: Vidensmål: Vi ønsker, at de unge ved og kender til: Tandsygdomme og deres årsag At man ikke får hul i en ren tand og at en intakt tand er bedre end en tand med fyldning At sodavand og læskedrikke giver irreversible ætsninger på emaljen erosioner Kostens generelle betydning for tænderne Tandtraumer Struer Kommunale Tandplejes tilbud At tandpleje er gratis indtil de bliver 18 år Vigtigheden af at fortsætte i regelmæssig tandpleje efter 18 år Det at passe sine tænder er en livslang proces Adfærdsmål: Vi forventer af de unge at de: Børster tænder x 2 daglig Har fornuftige kost- og drikkevaner Kan omsætte deres viden om caries og syreskader til praksis Overholder indgåede aftaler og mødetider Henvender sig til klinikken, hvis de har symptomer fra mund, tænder eller kæbe Efter professionel instruktion, kan anvende tandtråd, hvis behov Har børstet tænder inden de kommer til tandlæge Fortsætter med regelmæssig tandpleje efter de er fyldt 18 år De tager ansvar for egen sundhed Servicemål: Hvad tilbyder tandplejen? Individuelt behovsorienteret indkaldelse Instruktion i tandbørsteteknikker Fissurforsegling af 7 ere på indikation Instruktion i brug af tandtråd ved behov Let forståelig information og instruktion der er tilpasset den unge Klare og ensrettede sundhedsbudskaber fra tandplejen Engageret personale, der har en anerkendende tilgang Indbydende rammer Let tilgængelighed og fleksibilitet ift. mødetider/aftaler Fokus på smertefrihed og tryghed Tværfagligt samarbejde Undervisningstime i 8. klasse Medinddragelse i egen behandling Udslusningsprocedure der forebygger drop out 10

11 Overordnet behovsvurdering og plan frem til næste undersøgelse Den individuelle plan for tiltag indtil næste undersøgelse sker ved konkret risikovurdering - tidligere karieserfaring højt defs/dmfs er lig stor risiko - caries i progression ( 0 ere som risiko-indikator) - patient med fast ortodontisk apparatur - molarer i FREMBRUD - ikke optimal mundhygiejne - søskendes carieserfaring Indkaldeinterval intervaller indtil pt. igen har behov for en sundhedsfremme/ forebyggelsesindsats ved KA. Sættes ift. de konkrete risikofaktorer. Der skrives i journalen en kort plan for hvilke tiltag der tages indtil næste undersøgelse og hvornår de skal foregå. Planen informeres altid videre til patient og evt. forældre. Hvis der er flere risikofaktorer, planlægges f.eks. mundhygiejneforløb incl. kontroller hos KA, sundhedstjek ved KA efter f.eks 6 mdr. Denne kan så igen følges op af et mundhygiejneforløb. Er det kun hyg laves hyg behov, ellers laves behov til sundhedstjek ved KA som indfarver, instruerer, børster, laver evt. fluorbehandling og/eller fissurforsegling og ser efter med spejl, om der er tænder med synlig caries. Ved tvivl så hentes TDL/TDPL eller der gives tid hos disse. KA vurderer selv, om der er brug for en ny hyg. kontrol, eller om pt. kan vente til næste undersøgelse. Undersøgelsesinterval - intervaller mellem behov for undersøgelse og diagnostik hos tandlæge eller tandplejer (de intervaller vi registrerer i statistikkerne) Denne vil ved meget lav risiko ligge på 15 mdr. og ved lidt højere risiko ligge på 12 mdr. HUSK: De lovpligtige SCOR-indberetninger skal ske når børnene er 5,7,12 og 15 år vi skal gøre hvad vi kan for at alle kommer ind til denne registrering. I 2012 er det børn født i 1997, 2000, 2005 og Ved undersøgelse 1. gang i et kalenderår journaliseres statusregistering. Ved en evt. anden undersøgelse i samme kalenderår journaliseres som sundhedscheck. KA = klinikassistent TDL = tandlæge TDPL = tandplejer hyg = mundhygiejne 11

12 Sundhedscheck ved KA Mundhygiejne kontrol : Kontrol af mundhygiejne. Børsteinstruktion evt. efter indfarvning. Der kan suppleres med pimpstensafpudsning. Hvis nødvendigt gives instruktion i brug af tandtråd samt medgives farvepiller. Hvis behov gives duraphatbehandling eller pensling med Natriumfluorid. Instruere OR-pt. i brug af solobørste. Tale om kost sukkerforbrug / erosioner. Ved behov aftale flere hyg. kontroller. Undersøgelse : Tandundersøgelse med spejl-sonde-luftpåblæsning. Ved behov tage BW. Ikke lave SCOR kort. Give tid ved tdl. ved konstatering eller usikkerhed omkring caries. Er der en tdl. der har tid, kan denne hentes, mens pt. er i stolen. 12

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner

KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner KAN I FÅ UNGE TIL AT GÅ TIL TANDLÆGE? - deltag i Tandlægeforeningens konkurrence og vind 10.000 kroner 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Hvorfor en kampagne? 3 Hvad er formålet? 3 Hvad får I ud af at

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere