SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016"

Transkript

1 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Overordnet sundhedspolitisk vision i Struer Kommune side 4 Forebyggelse tidligt i livet side 5 Definitioner og begreber side 6 Udvikling/Tandsundhedsmål frem mod 2020 side 6 Kurver over tid side 7 Mål 0 5 år side 8 Mål 6 12 år side 9 Mål år side 10 Overordnet behovsvurdering og plan frem til næste undersøgelse side 11 Sundhedstjek ved KA side 12 2

3 SUNDE TÆNDER I EN SUND MUND HELE LIVET MINDSKE ULIGHED I TANDSUNDHED FOREBYGGELSE ER DEN BEDSTE BEHANDLING Det er tandplejens opgave at skabe god tandsundhed for alle børn og unge i Struer Kommune. Vi arbejder med forebyggelse ud fra princippet om sundhedsfremme. Her støtter vi den enkelte i at kunne tage ansvar for egen tandsundhed og udvise positiv sundhedsadfærd. Det gøres ved at inddrage og aktivere børn, unge og forældre i en anerkendende tone. Ansvaret for børns sundhed og dermed også tandsundhed ligger først og fremmest hos forældrene. Derfor kommer så mange børn som muligt til tandlæge sammen med deres forældre. Vi arbejder hen imod at den enkelte skal kunne tage ansvar for sin egen tandsundhed. Tandplejetilbuddet skal være af høj faglig kvalitet, og vi prioriterer indsatsen, så der skabes størst mulig tandsundhed med bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Vi arbejder derfor sammen i teams efter LEON princippet, hvor behandlingen tilbydes på lavest effektive omkostningsniveau. Et niveau der er fuldt fagligt forsvarligt. Der arbejdes behovsorienteret og differentieret. Tandplejens personale vil, i samarbejde med forældre, børn og unge samt tværfaglige samarbejdspartnere, fortsat arbejde med at øge tandsundheden i Struer Kommune. Tandsundhedsplanen er primært tænkt som et arbejdsredskab til tandplejens medarbejdere, og er en del af det overordnede kvalitetsarbejde. Kvaliteten kan bl.a. udtrykkes gennem i hvor høj grad, man når sine mål. I tandplejen er vi så heldige at have en meget konkret måleenhed den enkelte tand med dens 5 flader. Vi bruger også tilslutningen til det kommunale tilbud som parameter. I Struer registreres tandsundheden årligt til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) for samtlige årgange. Tandsundheden er forbedret væsentlig gennem årene på langt de fleste årgange og er på højde med Region Midtjylland og Landsgennemsnittet på flere punkter. Vi ser tandplejen som en spændende og attraktiv arbejdsplads, hvor alle bidrager til at der er styr på tingene. Vi følger med tiden og udvikler os kontinuerligt. Vi har i Tandplejen delt børnene op i 3 aldersgrupper med hver sin specifikke tilgang. 0 5 år, 6-12 år og år. 3

4 Overordnet sundhedspolitisk vision i Struer Kommune. Vi trives godt Struer Kommunes sundhedspolitiske vision kan siges meget kort. For hvad er summen af alle ønsker, mål og forskellige sundhedstilstande? Svaret er: At vi trives godt. Den sundhedspolitiske vision kan uddybes i seks ønskede tilstande: I Struer Kommune lever borgerne et sundere liv end i mange andre dele af Danmark. Vi arbejder naturligt på tværs af organisatoriske skel og faglige grænser for at forbedre det sunde liv. Et liv hvor borgerne føler sig sunde, et liv hvor alle borgere får redskaber til bedre trivsel, og et liv hvor sundhedstilbuddene matcher den enkeltes ressourcer. Det sunde liv er både en fælles samfundsopgave og den enkeltes ansvar. Kommunen og andre offentlige sundhedsaktører samarbejder med private, lokale og frivillige kræfter, samt private virksomheder om at løfte sundheden i kommunen og skabe målrettede rammer for det sunde liv. Den enkelte borger tager i høj grad hånd om sin egen sundhed bruger de eksisterende sundhedstilbud og er med til at udvikle nye gennem efterspørgsel, initiativer og fællesskaber. Struer Kommune er kendt for at prioritere sundhed og trivsel blandt børn og unge meget højt. 4

5 Forebyggelse tidligt i livet Struer Kommune vil arbejde for: at der fastholdes og udvikles sunde rammer og gode rollemodeller bredt i kommunens institutioner, for at sikre god trivsel og godt helbred blandt børn og unge at der bliver større fokus på tidlig opsporing af helbreds- og sundhedsrelaterede problemer hos børn og unge at der iværksættes målrettede indsatser med sundhedsfremme og forebyggelse for familier med børn, som har særlig risiko for dårlig sundhed og helbred En indsats tidligt i livet grundlægger et sundt voksenliv. Aase Nielsen Sundhedschef SundhedscenterStruer 5

6 DEFINITIONER OG BEGREBER DMF-S: (Decayed, Missing, Filled Surfaces) den samlede gennemsnitlige carieserfaring i blivende tænder summen af antal flader def-s: (decayed, estracted, filled surfaces). den samlede gennemsnitlige carieserfaring i mælketænder summen af antal flader %- cariesfri: % andel børn helt uden carieserfaring Zone 1: ingen huller eller fyldninger Zone 2: huller eller fyldninger på kindtændernes tyggeflader Zone 3: huller eller fyldninger i kindtændernes mellemrum Zone 4: huller eller fyldninger i fortænder eller på kindtændernes glatte flader Jo højere zonetal desto alvorligere huller/dårligere tandsundhed Udvikling / Tandsundhedsmål frem mod 2020 MÅL MÅL dmfs hos 3-årige 0,08 0,07 0,13 0,09 dmfs hos 5-årige 1,05 0,91 0,75 0,5 DMFS hos 12-årige 0,89 0,84 0,75 0,65 Cariesfri 12-årige 71,60% 73,84% 77% 80% % 12-årige i zone 4 6,60% 5,73% 4,50% 3% DMFS hos 15-årige 2,34 2,32 1,9 1,5 Cariesfri 15-årige 45,19% 50,56% 59% 65% % 15-årige i zone 4 11,72% 11,52% 8% 5% DMFS hos 18-årige 5,28 4,57 3,8 3 Cariesfri 18-årige 35,74% 38% 40% % 18-årige i zone 4 21,85% 13,31% 14% 11% % 18-årige med DMFS>20 3,97% 4,94% 4% 3% % 18-årige med DMFS>13 10,59% 9,50% UDGÅR 6

7 Udviklingen i den samlede karieserfaring for 6-15 årige i blivende tænder over 30 år fremgår af nedenstående diagram. 15- årige har på 30 år fået ca. 85 % mindre karies Tandsundhedsudvikling i Struer fra Den samlede carieserfaring hos 6-15 årige DMFS DMFS 1981 DMFS år Helt bemærkelsesværdigt over tid er også forøgelsen af % andelen af børn helt uden huller. Her ses forbedringen på de 30 år for de 12- og 15- årige. Cariesfri 12- og 15-årige i 1981 og ,48 70 %- andel cariesfri , , år 15 år 7

8 Mål fra 0 5 år: Vidensmål: Vi ønsker, at forældrene ved og kender til: Tandsygdomme og deres årsag At man ikke får hul i en ren tand At tandbørstning fra 1. tand er vigtig Fornuftige drikkevaner heriblandt vand og mælk Tandtraumer Suttevaners betydning for tandsættet At tænder i frembrud kræver ekstra renhold Hvilken tandbørste og tandpasta der bør bruges 1450 ppm fluorindhold At hyppig amning/natamning kan give caries At sukkerholdige væsker i sutteflasken kan give caries Kostens generelle betydning for tænderne Struer Kommunale Tandplejes tilbud Adfærdsmål: Vi forventer af forældrene at de: Børster tænderne på børnene 2 x daglig Børster på tværs ved kindtænderne Lader barnet ligge ned, når de børster Giver barnet gode kostvaner Giver barnet fornuftige slik/sukkervaner Møder op til tider/sender afbud i god tid Afslutter brug af sut ved 3-års alderen Følger med i og reagerer på, hvad der sker i barnets mund Servicemål: Hvad tilbyder tandplejen? 1. indkaldelse når børnene er måneder og individuelt behovsorienteret herefter Instruktion i tandbørsteteknikker Let forståelig information og instruktion der medinddrager forældrene Klare og ensrettede sundhedsbudskaber fra tandplejen Engageret personale, der har en anerkendende tilgang til børn og forældre Indbydende rammer Let tilgængelighed og fleksibilitet ift. mødetider/aftaler Prioriterer tid til tilvænning Fokus på smertefrihed og tryghed Tværfagligt samarbejde Udlevering af relevant materiale bl.a. pjece om 6-års tanden Undervisningstime i 0. klasse 8

9 Mål fra 6 12 år: Vidensmål: Vi ønsker, at forældrene og de 6-12 årige ved og kender til: Tandsygdomme og deres årsag At man ikke får hul i en ren tand At forældrene har ansvaret og hjælper med tandbørstning indtil børnene er år (4.kl) Det tager tid at børste tænderne helt rene Fornuftige drikkevaner heriblandt vand og mælk At vi lakerer 6 ere og 7 ere på indikation At sodavand og læskedrikke giver irreversible ætsninger på emaljen erosioner Kostens generelle betydning for tænderne Tandtraumer Struer Kommunale Tandplejes tilbud At tænder i frembrud er særligt sårbare Adfærdsmål: Vi forventer af forældrene at: De stadig børster tænderne på børnene 2 x daglig Børnene gerne må øve sig med tandbørsten men forældrene børster efter Tænder i frembrud ydes særlig opmærksomhed De giver børnene gode kost-, drikke- og slikvaner De følges med børnene så ofte som muligt De følger med i og reagerer på, hvad der sker i barnets mund De møder op til tider/sender afbud i god tid Servicemål: Hvad tilbyder tandplejen? Individuelt behovsorienteret indkaldelse Instruktion i tandbørsteteknikker Let forståelig information og instruktion der er tilpasset barnets alder Klare og ensrettede sundhedsbudskaber fra tandplejen Engageret personale, der har en anerkendende tilgang til børn og forældre Indbydende rammer Let tilgængelighed og fleksibilitet ift. mødetider/aftaler Fokus på smertefrihed og tryghed Tværfagligt samarbejde Intensivt tandbørsteprogram i 4. klasse der indledes og afsluttes (5. kl.) med undervisning Fissurforsegling af 6 ere og 7 ere på indikation 9

10 Mål fra år: Vidensmål: Vi ønsker, at de unge ved og kender til: Tandsygdomme og deres årsag At man ikke får hul i en ren tand og at en intakt tand er bedre end en tand med fyldning At sodavand og læskedrikke giver irreversible ætsninger på emaljen erosioner Kostens generelle betydning for tænderne Tandtraumer Struer Kommunale Tandplejes tilbud At tandpleje er gratis indtil de bliver 18 år Vigtigheden af at fortsætte i regelmæssig tandpleje efter 18 år Det at passe sine tænder er en livslang proces Adfærdsmål: Vi forventer af de unge at de: Børster tænder x 2 daglig Har fornuftige kost- og drikkevaner Kan omsætte deres viden om caries og syreskader til praksis Overholder indgåede aftaler og mødetider Henvender sig til klinikken, hvis de har symptomer fra mund, tænder eller kæbe Efter professionel instruktion, kan anvende tandtråd, hvis behov Har børstet tænder inden de kommer til tandlæge Fortsætter med regelmæssig tandpleje efter de er fyldt 18 år De tager ansvar for egen sundhed Servicemål: Hvad tilbyder tandplejen? Individuelt behovsorienteret indkaldelse Instruktion i tandbørsteteknikker Fissurforsegling af 7 ere på indikation Instruktion i brug af tandtråd ved behov Let forståelig information og instruktion der er tilpasset den unge Klare og ensrettede sundhedsbudskaber fra tandplejen Engageret personale, der har en anerkendende tilgang Indbydende rammer Let tilgængelighed og fleksibilitet ift. mødetider/aftaler Fokus på smertefrihed og tryghed Tværfagligt samarbejde Undervisningstime i 8. klasse Medinddragelse i egen behandling Udslusningsprocedure der forebygger drop out 10

11 Overordnet behovsvurdering og plan frem til næste undersøgelse Den individuelle plan for tiltag indtil næste undersøgelse sker ved konkret risikovurdering - tidligere karieserfaring højt defs/dmfs er lig stor risiko - caries i progression ( 0 ere som risiko-indikator) - patient med fast ortodontisk apparatur - molarer i FREMBRUD - ikke optimal mundhygiejne - søskendes carieserfaring Indkaldeinterval intervaller indtil pt. igen har behov for en sundhedsfremme/ forebyggelsesindsats ved KA. Sættes ift. de konkrete risikofaktorer. Der skrives i journalen en kort plan for hvilke tiltag der tages indtil næste undersøgelse og hvornår de skal foregå. Planen informeres altid videre til patient og evt. forældre. Hvis der er flere risikofaktorer, planlægges f.eks. mundhygiejneforløb incl. kontroller hos KA, sundhedstjek ved KA efter f.eks 6 mdr. Denne kan så igen følges op af et mundhygiejneforløb. Er det kun hyg laves hyg behov, ellers laves behov til sundhedstjek ved KA som indfarver, instruerer, børster, laver evt. fluorbehandling og/eller fissurforsegling og ser efter med spejl, om der er tænder med synlig caries. Ved tvivl så hentes TDL/TDPL eller der gives tid hos disse. KA vurderer selv, om der er brug for en ny hyg. kontrol, eller om pt. kan vente til næste undersøgelse. Undersøgelsesinterval - intervaller mellem behov for undersøgelse og diagnostik hos tandlæge eller tandplejer (de intervaller vi registrerer i statistikkerne) Denne vil ved meget lav risiko ligge på 15 mdr. og ved lidt højere risiko ligge på 12 mdr. HUSK: De lovpligtige SCOR-indberetninger skal ske når børnene er 5,7,12 og 15 år vi skal gøre hvad vi kan for at alle kommer ind til denne registrering. I 2012 er det børn født i 1997, 2000, 2005 og Ved undersøgelse 1. gang i et kalenderår journaliseres statusregistering. Ved en evt. anden undersøgelse i samme kalenderår journaliseres som sundhedscheck. KA = klinikassistent TDL = tandlæge TDPL = tandplejer hyg = mundhygiejne 11

12 Sundhedscheck ved KA Mundhygiejne kontrol : Kontrol af mundhygiejne. Børsteinstruktion evt. efter indfarvning. Der kan suppleres med pimpstensafpudsning. Hvis nødvendigt gives instruktion i brug af tandtråd samt medgives farvepiller. Hvis behov gives duraphatbehandling eller pensling med Natriumfluorid. Instruere OR-pt. i brug af solobørste. Tale om kost sukkerforbrug / erosioner. Ved behov aftale flere hyg. kontroller. Undersøgelse : Tandundersøgelse med spejl-sonde-luftpåblæsning. Ved behov tage BW. Ikke lave SCOR kort. Give tid ved tdl. ved konstatering eller usikkerhed omkring caries. Er der en tdl. der har tid, kan denne hentes, mens pt. er i stolen. 12

Organisering i Esbjerg Kommunale Tandpleje

Organisering i Esbjerg Kommunale Tandpleje Tandplejen Bilag til sagen vedr. vedr. Orientering om Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022. Sagsid: 18/28986 Børn & Familieudvalget den 10. december 2018. Organisering i Esbjerg Kommunale Tandpleje Den Kommunale

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 1 ; - Årsrapport omhandlende tandsundhedsudviklingen i Struer frem til 2012 er baseret på talmateriale fra Sundhedsstyrelsen. På grundlag af indberetning af

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE Sundhedsplanen bør beskrive: de mål, vores tandpleje ønsker at tilstræbe og helst opfylde, samt de metoder, vi bør anvende, for at opnå disse mål på en sådan

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. SCOR 2 Sundhedstal Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for foreligger nu. Det viser sig igen i år at børn og unges tandsundhed i

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. SCOR 2 Sundhedstal Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

Sundhedsplan 2016-2020

Sundhedsplan 2016-2020 Sundhedsplan 2016-2020 Skive Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Forord.. 1 Sundhedsplanen 2016-2020.. 2 Sundhedspolitikken. 3 Børnepolitikken. 3 Sundhedsudviklingen. 4 Fremtidens tandpleje 5 Sundhedsplanens

Læs mere

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4 Figur A 2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s, Smnl-gr., og Tabel 1 og 4 Tallene udtrykker gennemsnitlige antal flader. 3, 5 og 7 årige er det mælketænder (ud af 88 mulige tandflader) 12, 15 og 18 årige er

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Tandplejen for Børn og Unge i Frederiksberg Kommune

VELKOMMEN TIL. Tandplejen for Børn og Unge i Frederiksberg Kommune VELKOMMEN TIL Tandplejen for Børn og Unge i Frederiksberg Kommune VELKOMMEN TIL TANDPLEJEN Produceret af Tandplejen for Børn og Unge Frederiksberg Kommunes Tandpleje Oktober 2018 Indholdsfortegnelse Første

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2012 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder (omkvædet fra Tandplejens sang i anledning af 100 års fødselsdagen) Hos Aalborg Tandpleje kan

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2014. Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus - udtrykt ved talværdier - til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation.

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Dagens temaer Hvorfor denne forandring? Hvad ved vi om cariessygdommen? Hvad gør vi i Odder? Non-operativ tandpleje. Anerkendende kommunikation.

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2015.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2015. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2015. Forord Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus hos enkelt barn/ung ved tandundersøgelserne - udtrykt ved

Læs mere

Cariesstrategi Grønland

Cariesstrategi Grønland Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Hele Grønlandstandplejen Fremgangsmåde Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, ,

Rebild Tandpleje. Kontrakt Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, , Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 0-5 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 Nej - du blev ikke downloaded, du blev født! 2 Mælketænder Ved fødslen er mælketænderne

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 211 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 211 foreligger nu. Det viser sig igen i år at børn og unges tandsundhed

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2011

Forebyggelsesstrategi 2011 Forebyggelsesstrategi 2011 Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2019

Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. SCOR 2 Sundhedstal Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for viser, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune fortsat er helt

Læs mere

Joakims tandbørsteskole. læsebog

Joakims tandbørsteskole. læsebog Joakims tandbørsteskole læsebog side 3 I skolen har vi for nylig haft om at børste tænder, og vi lærte nogle ret seje ting, som jeg gerne vil dele med dig. Jeg håber, du også vil synes, det er sjovt at

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Lene Vilstrup Chefkonsulent, tandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Modernisering af omsorgstandplejen. Lene Vilstrup Chefkonsulent, tandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Modernisering af omsorgstandplejen Lene Vilstrup Chefkonsulent, tandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sundhedsloven/ omsorgstandplejen Sundhedsloven 131 kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende

Læs mere

Dine tænder. Sundhedsdansk. NYE ORD Tænder

Dine tænder. Sundhedsdansk. NYE ORD Tænder Sundhedsdansk Dine tænder Her kan du lære danske ord, som hjælper dig hos tandlægen. Du kan også få viden om, hvordan du passer godt på dine tænder. NYE ORD Tænder Skriv det rigtige ord under billederne.

Læs mere

Dine tænder. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Dine tænder. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Tænder. Oversæt til eget sprog - forklar

Dine tænder. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Dine tænder. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Tænder. Oversæt til eget sprog - forklar ORDLISTE Hvad betyder ordet? Ordet på dansk Oversæt til eget sprog - forklar Sundhedsdansk Dine tænder Her kan du lære danske ord, som hjælper dig hos tandlægen. Du kan også få viden om, hvordan du passer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD - Indsatskatalog for omsorgstandpleje

KVALITETSSTANDARD - Indsatskatalog for omsorgstandpleje KVALITETSSTANDARD - Indsatskatalog for omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den xxxx 2018 1 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 29.15.12-P23-1-18 Dato:30.1.2018 Indhold INTRODUKTION...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Tandinformation til 6-12 årige

Tandinformation til 6-12 årige Odense Tandpleje Tandinformation til 6-12 årige Denne folder indeholder information fra Odense Tandpleje til forældre med 6-12 årige børn. Vi håber med denne folder at give alle forældre tryghed i forbindelse

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2013-2017 Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børn og unge under 18 år Sunde tænder hele livet - forebyggelse er den bedste behandling Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Omsorgstandpleje

KVALITETSSTANDARD Omsorgstandpleje KVALITETSSTANDARD Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 11. april 2018 1 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 29.15.12-P23-1-18 Dato:30.1.2018 Indhold

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Tandplejen Poul Folke Christensen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Personlig mundhygiejne

Personlig mundhygiejne NR. 21 Personlig mundhygiejne Hvad er god mundhygiejne? Hvorfor er god mundhygiejne vigtig? Hvordan opretholder du en god mundhygiejne? Personlig mundhygiejne Hvorfor er god mundhygiejne vigtig? Det er

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, ,

Rebild Tandpleje. Kontrakt Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, , Kontrakt 2017-2018 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse med Rejseholdet i Tandplejen, efterår 2014 Rejseholdet Tandplejens rejsehold er etableret for at understøtte den forebyggende indsats mod huller i tænderne. Rejseholdet rejser

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2018-2022 Ringkøbing-Skjern kommunale Tandplejes forebyggende tilbud til børn og unge www.rksk.boernetandplejen.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Tandsundhedsstatistik... 4 0-2½ årige,

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2018-2022 Ringkøbing-Skjern kommunale Tandplejes forebyggende tilbud til børn og unge www.rksk.boernetandplejen.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Tandsundhedsstatistik... 4 0-2½ årige,

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2018-2022 Ringkøbing-Skjern kommunale Tandplejes forebyggende tilbud til børn og unge www.rksk.boernetandplejen.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Tandsundhedsstatistik... 4 0-2½ årige,

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2018-2022 Ringkøbing-Skjern kommunale Tandplejes forebyggende tilbud til børn og unge www.rksk.boernetandplejen.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Tandsundhedsstatistik... 4 0-2½ årige,

Læs mere