Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere"

Transkript

1 Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

2 Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet adskiller sig på mange måder fra en»normal«arbejdsplads. Derfor har FOA i samarbejde med Københavns Socialpædagogiske Seminarium og en gruppe dagplejepædagoger afholdt en række møder med henblik på at få præciseret, hvilke forventninger gruppen har til deres efteruddannelse. Samarbejdet er mundet ud i seks efteruddannelsestilbud, som beskrives i dette hæfte. Som det fremgår, er der knyttet deltagerbetaling til kurserne. Det skyldes, at uddannelser, der er målrettet personer med en mellemlang, videregående uddannelse, normalt ikke er omfattet af statslig finansiering. Der er dog en undtagelse, idet uddannelser, der tilbydes under lov om åben uddannelse, nyder godt af en delvis statsfinansiering. Kurset»Dagplejen som arbejdsplads«(otte uger) falder ind under denne kategori. Kurset er på én og samme tid skræddersyet til dagplejen og giver samtidig mulighed for at få eksamen i faget Kommunikation, organisation og ledelse under pædagoguddannelsen. FOA håber, du har lyst og kan få frihed og økonomi til at deltage i et eller flere af kurserne. Dagplejen er i rivende udvikling, og her er en mulighed for at få styrket dine kompetencer. På kurserne sætter vi fokus på de specielle faglige og personlige udfordringer, du har netop som dagplejepædagog og dagplejeleder. Med venlig hilsen Lisa Dahl Christensen forbundssekretær 2

3 Kollegial supervision Kollegial supervision er en metode til i fællesskab at udvikle hinandens professionelle kompetencer. Den benyttes mellem lige kvalificerede på samme niveau. Den indeholder ikke som i hierarkiske modeller nogen form for kontrol. Lær supervisionsmetoden Se din virkelighed på en ny måde ved hjælp af andre Organiser erfaringer så de kan bruges Fokuser på læringsmuligheder. Nyt perspektiv Vi benytter en struktureret samtaleform, der med specielle rammer og regler befordrer tryghed. Det giver os mulighed for at være undersøgende og reflekterende inden for vores eget arbejdsområde. Den ene kollega kan ændre perspektiv og synsvinkel på sin virkelighed gennem den andens spørgsmål og via reflekterende samtaler. Supervisor skal med sine spørgsmål på en gang forstå og udfordre den andens opfattelse af virkeligheden. Problemstillinger giver mulighed for læring. En vellykket supervision resulterer i, at vi kan organisere allerede gjorte erfaringer på nye måder. Vi skal være indstillet på at forholde os undrende til vores problemstillinger turde være åbne og afholde os fra at komme med gode råd og løsningsforslag. Underviser: Esben Nimb, uddannet socialpædagog, exam.pæd.psych., seminarielærer. Mange års erfaring med supervision. Tid: Mandag den 6. til onsdag den 8. maj 2002 Alle dage fra kl til Pris: kr. ekskl. forplejning Tilmeldingsfrist: Mandag den 8. april Assertion gennemslagskraft Assertionstræning består af kommunikationsværktøjer og tænkemåder, som du kan bruge i dit job og privatliv. Det har vi brug for i dag, hvor dialogen er fællesnævneren til at beskrive vores tanker, følelser og oplevelser. Kend kernen i assertion Udvid din bevidsthed om adfærdsroller Tænk i succes frem for fejl Håndter manipulation Opnå respekt som kritiker Få gennemslagskraft og bryd profetier. 3

4 Ansvar kræver styrke Det er vigtigt, du ved, hvad du gør, når du siger fra. Eller hvordan du reagerer og handler, når situationen er svær rigtig svær. Ikke mindst fordi du som professionel har et ansvar for, at dialogen foregår på en ordentlig måde. Underviser: Anne Mayo, uddannelseskonsulent, konsulentog supervisionsuddannet. Tid: Tirsdag den 28. og onsdag den 29. maj 2002 Begge dage fra kl til Pris: kr. ekskl. forplejning Tilmeldingsfrist: Onsdag den 1. maj Kompetente børn i dagplejen Dagplejeren har et stort medansvar for barnets udvikling. Vi bevæger os i et spændingsfelt mellem det at yde omsorg og at indgå i tætte relationer. Samtidig skal vi tilgodese barnets udvikling og sociale liv Styrk mødet med det kompetente barn Giv de bedste muligheder for at udøve selvbestemmelse i dagligdagen Skab nærvær og indlevelse Bliv med- og modspiller for barnet. Kompetente voksne Måden voksne er sammen med børnene på måden vi inddrager dem i dagligdagen på og barnets mulighed for at udøve medbestemmelse er af stor betydning for dets udvikling af kompetencer. Vi ser nærmere på den voksnes betydning, indlevelse og nærvær, dagsrytmen, indretningen og prioritering af aktiviteterne. Underviser: Pia Edsberg, uddannet pædagog, leder af vuggestue, konsulent, medforfatter til bogen»vuggestuekultur«samt til artikler om småbørnspædagogik Tid: Tirsdag den 24. og onsdag den 25. september 2002 Begge dage fra kl til Pris: kr. ekskl. forplejning Tilmeldingsfrist: Mandag den 26. august Arbejdspladsens vækst Trivsel på arbejdspladsen er en central faktor for arbejdspladsens vækst. Det gælder menneskeligt, holdningsmæssigt, fagligt og pædagogisk. Den enkelte medarbejder må medvirke til at afvikle dårlige vaner og udvikle nye kompetencer gennem kreativ tænkning. 4

5 Få professionel opkvalificering Øv teamtræning Vid hvad forandringer gør ved os Samarbejd trods forskelligheder. Forandring gennem teams Vi sætter dig i centrum og ser på dagplejepædagogens virkelighed. Det er vigtigt at tage et personligt ansvar. Fremtidens medarbejderteams skal kunne hente energi i fællesskabet. Det er derfor nødvendigt, at vi indgår i forandringsprocesser i samspil med hinanden, og at teamet bruger hinandens skjulte ressourcer. Det øger kreativiteten og arbejdsglæden. Supervision kan fremme sunde processer på arbejdspladsen. Vi kan samarbejde uden at krænke modparten, hvis vi har selvfølelse og ansvarlighed. Underviser: Anne Mette Holstein, læreruddannet, familieterapeut og supervisor, udviklings- og proceskonsulent. Tid: Tirsdag den 8. til torsdag den 10. oktober 2002 Alle dage fra kl til Pris: kr. ekskl. forplejning Tilmeldingsfrist: Mandag den 9. sept Tidlig indsats Gennem grundigt kendskab til små børns normaludvikling og bevidstheden om de tegn, børnene viser, ved vi, hvis de mistrives og har udviklingsproblemer. Børnene profiterer af omsorg og samspil. Se børns udvikling i relationer med andre Forstå børns strategier og adfærdsproblemer Undersøg børnenes familiesituation. Forebyggelse Vi vil se, hvad børnene behøver af støtte og omsorg for at opnå en forbedret trivsel og udvikling. Vi vil lægge vægt på barnets udvikling, som den forløber i samspillet med betydningsfulde voksne. Desuden vil vi inddrage det tværfaglige samarbejde, som det til tider er nødvendigt at få etableret for at kunne arbejde forebyggende. Blandt emnerne vil du møde: tilknytningsmønstre og overlevelsesstrategier barnets signaler kvaliteten af samspil særlig omsorg og støtte krav til den enkelte dagplejer samarbejdet med forældrene forsvarsstrategier og splitting. Underviser: Lene Lind, leder af Eksperimentalinstitutionen, uddannet pædagog, foredragsholder, underviser og forfatter, har bl.a. skrevet:»forstå mig dog«,»på vej, men hvorhen«, 5

6 »To verdener«samt diverse artikler. Tid: Tirsdag den 19. og onsdag den 20. november 2002 Begge dage fra kl til Pris: kr. excl. forplejning Tilmeldingsfrist: Torsdag den 17. oktober Dagplejen som arbejdsplads Kommunikation, organisation og ledelse et otte ugers kursus over en periode på 10 måneder. Kurset er kompetencegivende med mulighed for at aflægge eksamen. Dagplejen er en særlig arbejdsplads med en helt anderledes historie end andre dagpasningstilbud. Det gør jobbet som dagplejepædagog spændende og udfordrende. Kurset her er skræddersyet til dagplejen og har fokus på områderne: Tag hånd om din faglige og personlige udvikling Lav målsætning og sæt perspektiv Kend dine roller, dine stærke og svage sider Arbejd selvstændigt i projektgrupper Få dybere indsigt og større handlekraft. Stil krav og lyt Som dagplejepædagog er du både leder, vejleder og konsulent. Og desuden kollega med dagplejerne via fagfællesskab. Du er barnets advokat og forældrenes rådgiver. Du løber stærkt! Du har kun kort tid til at være sammen med børnene, når du samtidig skal være»arbejdsgiver«for voksne mennesker. Som dagplejepædagog skal du undvære stuemøder og fælles fora sammen med forældrene. Du skal stille krav og du skal være en god lytter og en god rådgiver. Dermed skal du kunne håndtere mange modsætninger. Og du skal tilmed finde dig i, at dagplejen overses i den offentlige debat. Vi ser på, hvordan du får disse ender til at mødes på en stærk måde. Projektorienteret Forløbet strækker sig over ni måneder med otte hele ugers undervisning. Hver uge har sit tema. I starten vælger du projektgruppe, og i løbet af de første par måneder beslutter gruppen sig for det emne, I vil arbejde med. Hver gruppe udarbejder et projekt, der kan indgå i den afsluttende eksamen. Beregn tid mellem de enkelte kursusuger til at mødes i projektgruppen for at arbejde med jeres emne. 6

7 Hele vejen rundt Organisation og ledelse vil være en rød tråd gennem hele forløbet. Herudover vil du møde emner som: dagplejepædagogens roller supervision dagplejeren som fagperson dagplejen som lærende organisation dagplejepædagogik voksenpædagogik helhedssyn på familien værdier og holdninger kvalitetskrav i dagplejen synliggørelse af dagplejen faglig og personlig udvikling. Som nyansat dagplejepædagog vil du få et større overblik. Er du»gammel i gårde«får du bearbejdet mange af de væsentlige spørgsmål, som rumsterer. Kurset er kompetencegivende, og du har mulighed for at aflægge eksamen i faget kommunikation, organisation og ledelse under pædagoguddannelsen. Varighed: Otte uger (240 undervisningstimer) opdelt i otte forløb. Deltagerkreds: Kurset er åbent for alle. Det vil være en fordel, hvis du har været dagplejepædagog i mindst et år. Pris: kr ekskl. forplejning Orlov og kurset Kurset afholdes under lov om åben uddannelse. Du kan søge Statens voksenuddannelsesstøtte ring og hør nærmere eller se Tilmelding Vi gennemfører kurset med min. 20 deltagere, så ring , hvis du er interesseret. Når der er 20 interesserede, afholder vi et informationsmøde, hvor vi sammen aftaler kursets konkrete indhold og kursustidspunkter. Vi tager forbehold for eventuelle lovændringer og trykfejl. 7

8 uddannelse2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Layout: Joe Anderson

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere