Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation"

Transkript

1 Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber Indtagelse: Inhalation Virkning: 10 min, varer over 8 timer. Aktiverer direkte M- receptor -> kontraktion af mm. ciliares -> åbner kammervinklen -> kammervæske forlader øjet -> intraokulære tryk falder. Desuden sker der ingen nedbrydning af ACh-esterase. Indikation: Glaukom Bivirkning: Øget parasympatikusfunktion: hovedpine (M 1 ), bradykardi, hypotension (M 2 ), GIsymptomer (M 3 ), og akkommodationsspasme Virkning: 2-4 timer efter dosis. Kompetitiv antagonist i synapsekløften. Bindet til alle M- receptorer. Indikation: Modvirker forgiftning med kolinerge stoffer, akut øget vagusaktivitet (bradykardi, hypotonicitet, asystoli), sekretionsnedsættelse (M 3 ) ved operation. Bivirkning: Akkommodationsparese, mydriasis, nedsat sekretion, takykardi, urinretention, obstipation (viscerale funktion styre af ACh.), koma Virkning: min., varer under 6 timer. Kompetitiv antagonist (syntetisk analog til atropin). Vigtigst er M 3 -> mukussekretion hæmmes. Har ingen effekt ved astmabehandling. Virker på alle M- receptorer. Indikation: KOL Bivirkning: Få, hovedpine (M 1 ), GIsymptomer (M 3 ) Virkning: Hæmmer M 3 -receptor kompetitivt -> mindre G q aktivitet -> relakserer glat muskulatur ved sphincterer og kontraherer glat muskulatur ved bl.a. m. detrusor. Indikation: Urge-inkontinens Bivirkning: Mundtørhed, obstipation, hovedpine, kvalme Virkning: 1 min., varer 5-10 min./dosis. Kompetitiv agonist, men nedbrydes ikke -> blokerer ACh receptorer -> total muskelrelaksation. Er et depolariserende neuromuskulært blokerende stof. Indikation: Ved akut behov for toal muskelrelaksation (f.eks. ved intubation i forbindelse med operation). Bivirkning: Bradykardri, arytmi, muskelømhed, hyperkaliæmi, respirationsdepression

2 Rocuron(ium) Neostigmin Organophosphater Botulinum toxin (Botox) Adrenalin Nikotin receptor antagonist Acetylkolinesterase-hæmmer Acetylkolinesterase-hæmmer Acetylkolin release hæmmer og kardio Adrenerg receptor agonist Virkning: 2 min., varer min./dosis. Kompetitiv antagonist. Er et ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende stof. Virkningen afhænger af affinitet, kan reverseres af ACh-esterase hæmmere. Går ikke over blodhjerne barrieren. Virkning: Varer 3-4 timer. Kompetitiv i substratsite -> hæmning af nedbrydningen af ACh i synapsekløften -> M- og N- receptorer stimuleres -> effekt som kombination af disse. Har desuden direkte agonistisk virkning på N- receptorer. Indtagelse: Gennem slimhinder, hud m.m. Virkning: Varer under 100 timer. Kompetitiv i substratsite (binder irre ersi elt ed agi g -> hæmmer nedbrydning af ACh i synapsekløften -> M- og N- receptorer stimuleres -> effekt som kombination af disse. Indtagelse: Lokal injektion. Virkning: 2-8 dage, varer 2-3 måneder. Kløver SNAP- eller SNARE-proteiner -> hæmmer ACh release -> neuromuskulære kobling i ANS hæmmes -> muskelrelaksation (også respirationsstop), S.C., I.M. Virkning: Øjeblikkelig virkning, arer u der i. α-agonist ved høje doser, β-agonist ved lave doser: α 1 -rec.: G q, alle kar -> konstriktion α 2 -rec.: G i, CNS inh. + insulin ned β 1 -rec.: G s, øget chrono og iono β 2 -rec.: G s, vasodilation i lunger Indikation: Anæstesi (muskelrelaksation), alternativ til suxamethon, neuromuskulær blokade. Bivirkning: Bradykardi, hjertestop, respirationsdepression. Indikation: Myuastenia gravis, tarm- og blæreatoni, omvendt anæstesi (reverserer virkning af ikke-depolariserende neuromusklære blokere). Bivirkning: Bronkospasmer, diarré, koliksmerter, kvalme, opkastning. Indikation: Udgået, tidl. brugt ved glaukom, bruges desuden som pesticider og krigsgasser Bivirkning: Kvalme, opkastning, øget spytdannelse, CNS-påvirkning, kramper, mors. Indikation: Lokale muskelspasmer, generaliserende spastiske sygdomme, rynker Bivirkning: Parese (ofte ptos i øjne), evt. død Indikation: Asystoli, anafylaksis, lokal anæstesi, kredløbssvigt som hjertestop og shock (ikke septisk). Bivirkning: Hypertension, hovedpine, ødemer (pga. øget kapillærtryk).

3 Noradrenalin Salbutamol (Albuterol) Xylometazolin Methyldopa Metroprolol og kardio Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor antagonist, S.C., I.M., P.O., inhalation Indtagelse: Næsespray Indtagelse: P.O: Virkning: Øjeblikkelig virkning, arer u der i. α -agonist og β 1 -agonist: α 1 -rec.: G q, alle kar -> konstriktion β 1 -rec.: G s, øget crono og iono Indikation: Asystoli, kredsløbssvigt med normal eller forhøjet CO, f.eks. hjertestop og septisk shock. Bivirkning: Hypertension, hovedpine, svimmelhed, tremor, uro, takykardi, ødemer (pga. øget kapillærtryk). Virkning: 5-15 min., varer 3-6 timer. Er e β 2 -agonist. Aktiverer G s -> øget camp og PKA -> PKA fosforylerer MLCK og affiniteten for calcium og calmodulin falder -> mindre konstriktion og øget relaksation -> bronkodilation. Indikation: Astma, bronkospasme ved høj luftvejsmodstand Bivirkning: Tak kardi pga. β receptorer), dysrytmi (via SAknuden) Virkning: α 1 -agonist. Stimulerer G q - > PLC -> IP 3 og DAG -> calcium øget intracellulært -> vasokontraktionæ Har også en smule virkning so α 2 - agonist. Indikation: Nasal obstruktion ved forkølelse (rhinitis- og sinuitis acuta) Bivirkning: Ubehag, tørhed, nysen, nasal irritation, ødelagt mucosa nasalt, hypersensitivitet Virkning: Prodrug - endogen enzymer katalyserer omdannelse af α- eth l orepi ephri e. α 2 - agonist -> nedsætter outflow fra CNS -> BT falder. Indikation: Hypertension hos gravide Bivirkning: Tidl. hepatotoksisk, autonom hæmolytisk anæmi Virkning: Varer u der ti er. β 1 - antagonist -> hæmmer G s signalvej -> negativ crono, iono, dromo, lusi, og batmotropi. Iono sker pga. nedsat fosforylering af calciumkanaler. Crono sker pga. mindre calcium influx. Indikation: Hypertension, angina pectoris, hjerteinsufficiens, dysrytmi, eksamensangst. Bivirkning: Hypotension, træthed, bradykardi, hovedpine.

4 Doxazosin Kokain Nitroglycerin Sildenafil Amlodipin og kardio farmaka Adrenerg receptor antagonist Katekolamin reuptake hæmmer Stofgruppe: Kardio farmaka NO donor Stofgruppe: Kardio farmaka Fosfodiesterasehæmmer Stofgruppe: Kardio farmaka Dihydropyridin Ca 2+ antagonist Indtagelse: S.L., I.V., næsespray Virkning: Maks. koncentration efter 3 timer, varer 24 timer. Hæmmer α 1 -receptor -> G q signavej hæmmes -> MLCK ned -> relaksation (mest arterioler). Nedsat TPR og relaksation af vener -> nedsat CO. Virkning: Varer omkring 1 time. Hæmmer katekolamin reuptake -> monoaminer (dopamin, serotonin, noradrenalin) øges i synapsekløften Hæmmer desuden NET-transporter perifert og eliminerer derfor katekolamintransport Indikation: Lokal analgetikum, rusmiddel Virkning: 1-2 min., varer min. NO frigives til SMC i kar (især i vener) -> aktiverer guanaylatcycklase -> GTP omdannes til cgmp -> MLC-fosfatase stimuleres -> relaksation. Desuden aktiveres PKG -> [Ca ++ ] i falder -> relaksation. Der udvikles tolerance for NO over 8 timer. Rammer epikardielle kar. Farmakodynamisk interaktion: Med sildenafil: for meget cgmp -> for meget kardilation Virkning: 1 time., varer under 5 timer. PDE-5 hæmmer -> cgmp niveau opretholdes i længere tid -> vasodilation bibeholdes Farmakodynamisk interaktion: Med nitroglycerin: for meget cgmp -> for meget kardilation Virkning: Halveringstid på 40 timer. Hæmmer L-type Ca ++ kanaler i SMC -> Ca ++ influx ned -> MLCK ned -> kartonus ned. Virker primært perifert og primært arterielt. Indikation: Hypertension Bivirkning: Ortostatisme, hovedpine, takykardi, perifere øde er, kraftesl shed Bivirkning: CNS-exctation: takykardi og hypertension efterfulgt af depression, eufori, rastløshed, tremor, delirium, vanedannende Indikation: Hjertefejl, hypertension, myocardieinfarkt, angina pectoris Bivirkning: Hovedpine, takykardi, hypotension, ortostatisme, rødme Indikation: Erektil dysfunktion, pulmonal hypertension Bivirkning: Hovedpine, rødme, svimmelhed Indikation: Hypertension, angina pectoris profylakse, nogle former for hjertearytmier Bivirkning: Ødem, træthed, rødme

5 Enalapril Losartan Aliskiren Bosentan Furosemid Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: 1 time (maks. 4-8 timer), varer under 24 timer. Hæmmer ACE -> Ang II ned -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Øger desuden niveauet af bl.a. bradykinin -> øget relaksation Indikation: Hypertension, venstresidig hjerteinsufficiens, kronisk nyresyge Bivirkning: Hypotension, hoste, ødem, akut nyresvigt, hyperkaliæmi Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: Giver en mere komplet inhibering. AT 1 -antagonist -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Der sker ingen øgning af bradykinin. Prodrug: Metaboliseres af CYP2C9 til en carboxylsyre (10x mere aktivt) Indikation: Hypertension Bivirkning: Hypotension, svimmelhed, diarré Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: Maks. koncentration 2-3 timer. Halveringstid på 40 timer. Hæmmer renin -> ingen omdannelse af angiotensinogen til Ang I -> Ang I og Ang II ned -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Desuden ses nedsat proksimal NaCl reabsorption. Indikation: Hypertension, kan bruges hos nyresyge Bivirkning: Diarré, hypotension, angioødem Stofgruppe: Kardio farmaka Endothelin receptor antagonist Virkning: Maks. koncentration 3-5 timer. Kompetitiv antagonist mod endothelin receptor -> G q signalvej hæmmes -> nedsat PLC -> nedsat aktinbinding -> vasodilation Indikation: Pulmonal hypotension Bivirkning: Hovedpine, ødemer, hypotension, øget S-transaminase i plasma Loop-diuretika, I.V. Virkning: Hæmmer, kompetitivt og irreversibelt Na + /K + /2Cl - transporter i Henles ascenderende segment ved binding til Cl - site -> nedsat elektrolytreabsorption. Kan forøge FE(Na + ) op til 25 %. Indikation: Ødemer pga. hjertelunge- eller nyreinsufficiens, hypertension, hypercalciæmi, hyperkaliæmi Bivirkning: Hypovolæmi, hypotension, hypokalæmi, metabolisk alkalose pga. øget Na + tilbud -> øget K + og H + udskillelse (pga. ATP-ase og antiporter)

6 Bendroflumtiazid Amilorid Spironolakton Eplerenon Mannitol Tiazid Kaliumbesparende diuretika Kaliumbesparende diuretika Kaliumbesparende diuretika Osmotisk diuretika Virkning: 1-2 timer, varer timer. Hæmmer Na + /Cl - cotransporter i convuluta tubulus distalis ved kompetitiv antagonisme. Kan foreøge FE(Na + ) med ca. 8 %. Indikation: Ødemer, hypertension, nefrogen diabetes insipidus, nedsætte udskillelse af calcium Bivirkning: Som loop diuretika, men i mindre grad (hypovolæmi, hypotension, hypokalæmi, øget Na + optag -> øget K + udskillelse) Virkning: Blokerer ENaC ved kompetitiv antagonisme -> Na + reabsorption mindskes -> K + udskillese mindskes. Kan øge FE(Na + ) med 2-3 % Indikation: Liddles syndrom, hypertension, hypokalæmisk alkalose, leversvigt Bivirkning: Hyperkalæmi, hovedpine, ortestatisk hypotension, metabolisk acidose Virkning: 3-4 dage. Varer 2 dage. Aldosteronreceptor antagonist -> hæmmer transskription af ENaC og Na + /K + ATPase -> hæmmer konduktans og basolateral udpumpning af Na + -> Na + s elektrokemiske gradient falder -> Na + reabsorption falder -> K + udskillelse falder Indikation: Ascites, ødermer pga. hjerteinsufficiens, hypertension, hyperaldosteronisme Bivirkning: Dyspepsi, hyperkalæmi, hyponatriæmi, impotens, gynækomasti pga. androgen receptor stimulation Virkning: Selektiv aldosteron antagonist -> forhindrer binding af aldosteron til receptor i distale tubuli pars convuluta -> hæmmer dannelse af ENaC og Na + /K + ATPase -> sænket Na + reabsorption -> sænket K + udskillelse Indikation: Tillæg til standardbehandling af pt. Med venstre ventrikel dysfunktion og kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI, god til obese personer. Bivirkning: Hyperkalæmi, hyponatriæmi, mindre effekt på androgen receptorer Virkning: 30 min., varer 2-3 timer. Virker som ikke-reabsorberbar osmolyt i tubulus -> sænker vandreabsorption i vandpermeable segmenter. Har størst effekt i proksimale tubulus. Indikation: Akut hjerneødem, reduktion af hjernevolumen før intrakraniel operation, øget intraokulært tryk Bivirkning: Hypotension, elektrolytforstyrrelser, takykardi

7 Acetalzolamid Nesiritide Vasopressin Desmopressin Terlipressin Kulsyreanhydrasehæmmer Natriuretisk peptid Antidiuretisk hormon Antidiuretisk hormon Antidiuretisk hormon (konstant infusion) Indtagelse: Næsespray, I.V. Indtagelse: S.L., næsespray, smeltetablet Virkning: 30 min., varer 12 timer. Hæmmer CA i proksimale tubulus -> sænker HCO 3 - optag -> natrium-, kalium- og vandoptag sænkes. Hæmmer nonkompetitivt og reversibelt både CA II (cytoplasitisk) og CA IV (luminalt) -> giver øget diurese til at starte med. Virkning: BNP (B-type natriuretic peptide) secerneres som respons på øget tryk -> systemisk vasodilation og nedsat aldosteronkoncentration. Fremmer vandudskillelsen. Virkning: 1 time, varer 8-12 timer. Binder til V 2 -receptor i samlerør -> G s signalvej -> proteinsyntese -> AGP-2 sættes i apikale cellemembran -> øget vandreabsorption. Binder desuden til V 1 -receptor -> G q signalvej -> kontraktion af kar. Virkning: Syntetisk fremstillet analog til ADH. Binder til V 2 - receptor i samlerør -> G s signalvej - > proteinsyntese -> AGP-2 sættes i apikale cellemembran -> øget vandreabsorption. Virkning: Moderat selektiv V 1 - receptor agonist. Bliver i kroppen omdannet til lysin vasopressin, der har en længere halveringstid. V 1 - receptor binding -> G q signavej i kargebet -> vasokonstriktion og reduktion af BT i vena portae. Indikation: Glaukom, højdesyge Bivirkning: Let metabolisk acidose, diarré, kvalme Indikation: Hjertesvigt Bivirkning: Hypotension, er kendt for at forårsage nyresvigt, hovedpine Indikation: Central diabetes insipidus, profylakse mod blødning ved hæmofili Bivirkning: Væskeretention Indikation: Central diabetes insipidus, enuresis nacturna, nykturi hos voksne. Bivirkning: Vægtøgning, perifere ødemer, hyponatriæmi Indikation: Blødende eosophagusvariser Bivirkning: Abdominalsmerter, hypertension, hovedpine, perifer iskæmi

8 Tolvaptan Amitriptylin Escitalopram Duloxetin Lithium Vasopressin receptor antagonist Virkning: Selektiv V 2 -receptor antagonist. Hæmmer virkningen af endogent ADH -> blokerer V 2 - receptorer i samlerør -> forhindre G s medieret protein syntese -> mindre indbygning af AGP-2 i apikale cellemembran -> større diurese uden tab af natrium Indikation: Hyponætriæmi sekundært til Schwartz-Bartters syndrom (SIADH), hjerteinsufficiens, cirroisk acites Bivirkning: Tørst, hypokalæmi Stofgruppe: Psykofarmaka Tricykliske antidepressiv Virkning: Under 4 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer både serotonin- (primært) og NA-reuptake i presynaptiske neuron (hhv. SERT og NET). Virker desuden postsynaptisk på M, H 1, α og DA, irker dog est kolinerg. Indikation: Depression Bivirkning: Mundtørhed, obstipation, konfusion, sedation, ortostatisme, svimmelhed, virker på Na + -kanaler i hjertet -> 1. grads AV-blok, øger selvmordstendens hos unge under 25. Stofgruppe: Psykofarmaka Selektiv serotonin reuptake hæmmer (SSRI) Virkning: 2-4 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer SERT i presynaptiske neuron. Selektiv ved lave doser. Ved høje doser rammes også NET. Indikation: Depression, angst af forskellige type Bivirkning: GI-symptomer, seksuel dysfunktion, serotinin syndrom: eleveret 5HT med MAO1. Ved akut stop -> nervøsitet, søvnlæshed, øget selvmordstendens Stofgruppe: Psykofarmaka Serotonin noradrenalin reuptake hæmmer (SNRI) Virkning: Under 6 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer både NET og SERT. Indikation: Depression, smertesyndrom Bivirkning: Mundtørhed, kvalme, hovedpine, somnolens Stofgruppe: Psykofarmaka Stemningsstabiliserende midddel Virkning: En monovalent kation -> optages af Na + -kanaler, men kommer ikke ud igen -> hæmmer overordnet PIP 3 kaskaden -> P, IP 3 og inositol falder alle -> nedsætter centrale adrenerge, muskarine og serotonin kanaler. Hæmmer også glykogen syntease kinase 3 (GSK3) Stof med kendt off target virkning: Inhiberer aktivering af adenylat cyklase, som bl.a. ADH bruger -> mindsket ENaC og AQP1 i samlerør -> polyuri. Indikation: Mani, bipolær sygdom Bivirkning: Akut lithium forgiftning: tremor, kvalme, opkastning, diarré, nyreskade, abnorm T-bølge, nefrogin DI, hypothyroidea

9 Haloperidol Olanzapin Diazepam Zolpidem Cyclofosfamid Stofgruppe: Psykofarmaka Typisk antipsykotika, 1. generation, I.M. Virkning: Inddeles i lav-, middel- og højdosispræparat. Hæmmer D 2 - receptor i mesolimbiske baner og mesocortikale baner. Rammer også H 1+2, adrenerge og muskarine receptorer. Stof med kendt off target virkning: Hæmmer herg K + -kanaler i hjertet - > QT-forlængelse og arrytmier Indikation: Skizofreni (positive symptomer), psykoser, tourette Bivirkning: Mundtørhed, nedsat akkommodation, takykardi (pga. M- receptorer), DA-release: EPS (ataksi, tardive dyskinesier), øger PRL-sekretion, overvægt (pga. 5HT 2 ), sedering (pga. 5HT 1 ), ortostatisk hypertension (adrenerg) Stofgruppe: Psykofarmaka Atypisk antipsykotika, 2. generation, I.M. Virkning: 5-8 timer. Hæmmer D 2 - receptor og er desuden selektiv 5HT 2 -receptor hæmmer. Lav specificitet for D 2 og D 4. Rammer primært de mesolimbiske baner, mesocortikale baner, samt H 1, adrenerge og muskarinerge receptorer. Indikation: Skizofreni (negative symptomer), bipolær sygdom Bivirkning: Vægtøgning, mundtørhed, obstipation, lette ekstrapyramidale DA effekter, QTforlængelse Stofgruppe: Psykofarmaka Anxiolytika/hypnotika, I.V., bruges intermittent pga. afhængighed Virkning: min., varer 2-3 dage. Benzodiazepin. Binder til BZsite i GABA A som positiv allosterisk modulator -> øget åbningsfrekvens -> øget Cl - influx -> hyperpolarisering. Indikation: Angst, uro, status epilepticus, spasticitet, anfald i multiple sclerose Bivirkning: Afhængighed, døsighed, amnesi, konfusion, tristhed, negativ kognition, hovedpine. Stofgruppe: Psykofarmaka Anxiolytika/hypnotika Virkning: min., varer 6-7 timer. Benzodiazepinlignende. Svag i teraktio selekti t ed α 1 på GABA A som positiv allosterisk modulator -> øget åbningsfrekvens -> øget Cl - influx -> hyperpolarisering. Indikation: Søvnløshed Bivirkning: Hovedpine, konfusion, kvalme, svimmelhed, døsighed, amnesi, sleep-walking, -eating, -driving Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Alkylerende middel, I.V., I.M. Virkning: Alkylradial danner binding til og evt. cross-linking af guaninbaser i DNA -> replikation forhindres -> celledød. Rammer B- celler, men fremmer T-celle respons. Indikation: Maligne lidelser, især cancer mammae, myelomatose, lymfomer, leukæmier og neuroblastomer, lupus erythromatosus, generelt sygdomme med et B-celle respons Bivirkning: Knoglemarvsdepression, alopeci, leucopeni, Gi-symptomer (kvalme, opkast, stomatitis), cardiotoksis

10 Camptothekiner Antracykliner Vinkristin Vinblastin Methotrexat Stofgruppe: Cancer kemoterapi Topoisomerasehæmmer Indtagelse:? Stofgruppe: Cancer kemoterapi Topoisomerasehæmmer Indtagelse:? Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antimitotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antimitotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Antimetabolit, I.V., Foli i a id res ue. Virkning: Hæmmer topoisomerase I, som virker på enkeltstrenget DNA. Stabiliserer det enkeltstrengede brud og forhindrer topoisomerasen i at ligere det. Andre enzymer binder til topoisomerase-camptothekinkomplekset og laver dobbeltbrud. Er specifikt for S-fasen. Indikation: Colon, ovarie og småcellet lunge cancer Bivirkning: Diarré, knoglemarvsdepression Virkning: Hæmmer topoisomerase II, som virker på dobbeltstrenget DNA. Hæmmer DNA syntesen ved at inhiberer passagen af T- segmentet af DNA-strengen og ligeringen af G-strengen. Inducerer apoptose. Er specifikt for G2-fasen. Indikation: Hematologisk cancer (leukæmi, lymfom), brystkræft Bivirkning: Knoglemarsvdepression, alopeci, hjertefejl Virkning: Vinka alkaloid. Binder til β-tubulin ved GTP-bindings domænet. Bindingen til T-enden forhindrer polymerisering af tubulin og fører til defosforylering og metafase arrest. Indikation: Pædiatrisk leukæmi, Hodgki s s gdo, ogle o - Hodkins lymfomer Bivirkning: Knoglemarvsdepression, kvalme, opkastning, perifer neuropati Virkning: Vinka alkaloid. Binder til β-tubulin ved GTP-bindings domænet. Bindingen til T-enden forhindrer polymerisering af tubulin og fører til defosforylering og metafase arrest. Indikation: Lymfomer, testikelcancer, kombinationsbehandling af maligne lidelser Bivirkning: Knoglemarvsdepression, kvalme, opkastning Virkning: Binder til dihydrofolsyrereduktase -> blokerer folsyrereduktion (2. trin) til tetrahydrofolat (folininsyre) (nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntese) -> hæmmer replikation i S-fasen -> inducerer apoptose. Virker immunsupprimerende ved at øge adenosin, der er potent antiinflammatorisk mediator, fremmer derved apoptose af CD4+ og CD8+. Indikation: Reumatoid artritis, psoriasis, flere maligne lidelser Bivirkning: Knoglemarvsdepression, GI-mucosa skade, alopeci, nyre- og leverproblemer, udslæt

11 Cetuximab Rituximab Tositumomab Tamoxifen β-laktam antibiotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antineoplastisk antistof Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Antineoplastisk antistof Direkte depletion af immun-celler Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antineoplastisk antistof Stofgruppe: Cancer kemoterapi Østrogen receptor ligand Cellevægssyntesehæmmer, I.V. Virkning: Monoklonalt antistof, der binder til EGFR på celler ekstracellulært -> forhindrer RAS- MAP kinase kompleks -> inhiberer aktivering af tyrosinkinase -> hæmmer vækst. Høj specificitet og meget høj affinitet. Indikation: Planocelluært carcinom i hoved og hals, colorectalcancer Bivirkning: Diarré, leucopeni, udslæt, hovedpine Virkning: Monoklonalt antistof, der binder til CD20 (transmembrane diff. Antigen) på normale og maligne B-celler -> komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cytotoksicitet -> celledød. B- celletallet er ved kræftbehandling normalt igen 9-12 måneder efter afsluttet behandling. Indikation: Non-hogdkins lymfom, reumatoid artritis Bivirkning: Immunsupprimerende, hypersensitivitet, hæmatologiske forandringer Virkning: CD20 IgG monoklonalt antistof, konjugeret med radioaktivt 131 I. Bruges til radioaktiv immunterapi. Indikation: Non-hogdkin lymfom. Bivirkning: Immunsupprimerende, infusionsreaktion, hæmatologiske forandringer Virkning: Østrogen receptor antagonist, specielt i brystvæv, men også en partiel agonist i endometriet og knogle. Prodrug: Metaboliseres af CYP2C9 til sit aktive stof 4- hydroxy tamoxifen (30-100x mere aktivt) Indikation: Cancer mammae Bivirkning: Malign neoplasi i endometriet, abnorm menstruation, svedeture, vaginale symptomer Virkning: Bakterio idt. β- lactamringen virker som substrat for enzym (PBP, en transpeptidase), der producerer peptidoglykan (vigtig bestanddel af bakteriecellevæg) -> hæmmer den videre virkning af transpeptidasen - > aktive celler sprænges. Har synergistisk effekt med aminoglykosider. Indikation: Gram positive og negative bakterier Bivirkning: Allergi, hududslæt, kløe, anafylaksis

12 Vancomycin Aminoglykosider Gentamycin Makrolider Tetracycliner Cellevægssyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer, P.O., I.M. Indtagelse: Implantat Indtagelse: P.O: Virkning: Bakteriocidt. Binder irreversibelt til membranbunden peptidglykan på cellevæggen af bakterier -> forhindrer PGTmedieret forlængelse -> bakterie sprænges. Synergistisk effekt med β-lactam holdige stoffer. Indikation: Gram positive bakterier, sepsis, endocarditis som følge af MRSA, GI infektioner Bivirkning: Allergi, feber, hududslæt (red man syndrom), oto- og nefrotoksisk Virkning: Bakteriocidt. Binder irreversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> forkert trna binder til mrna -> hæmmer proteinsyntesen ved at forhindre afkodning af RNA. S ergistisk effekt ed β- lactam holdige stoffer. Indikation: Primært gram negative bakterier Bivirkning: Allergi, oto- og nefrotoksisk, feber, neuromuskulær blokade Virkning: Aminoglykosid. Bakteriocidt. Binder irreversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> hæmmer proteinsyntesen ved at forhindre afkodning af mrna. Synergistisk effekt ed β-lactam holdige stoffer. Indikation: Alvorlige infektioner med G-stave (f.eks. efter kirurgiske indgreb), gram negative bakterier Bivirkning: Feber, udslæt, kløe ved implantat Virkning: Bakteriostatisk. Binder reversibelt til og inhiberer 23s rrna i 50s subunit -> inhiberer translokation og hæmmer både selve syntesen og peptiderne. Stof med kendt off target virkning Hæmmer herg K + -kanaler i hjertet - > QT-forlængelse og arrytmier Indikation: Blandede infektioner, akne, pulmonære infektioner Bivirkning: GI-symptomer (kvalme, diarré, leverproblemer, opkastning) Virkning: Bakteriostatisk og bredspektret. Binder reversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> hindrer trna i at binde i A-sitet -> blokerer proteinsyntesen og akkumulerer proteiner i bakterien. Indikation: Bakterielle infektioner, f.eks. svær akne, klamydia Bivirkning: GI-symptomer (opkast, diarré), nyretoksisk, lysfølsomhed

13 Kloramfenikol Ciprofloxacin Sulfonamid Trimethoprim Aciclovir Proteinsyntesehæmmer DNA replikationshæmmer Antimetabolit Antimetabolit Nucleosid analog Indtagelse: Øjen-dråber/-salve Indtagelse: Topisk Virkning: Bakteriostatisk og bredspektret. Binder reversibelt til 23s rrna i 50s subunit -> inhiberer peptidbånds-formationen -> proteinsyntese hæmmes. Antagonistisk virkning med vancomycin. Indikation: Øjenbetændelse. God til både an- og aerobe, samt både gram positive og negative bakterier Bivirkning: Irritation og kløe i øjnene, hæmolytisk anæmi, gray baby syndrome Virkning: Bakteriostatisk ved lave doser, bakteriocidt ved høje doser. Hæmmer den bakteriespecifikke DNA-gyrase (topoisomerase II), så der fortsat er dobbeltstrenget brud (inducerer negativ supercoil) -> inducerer bakteriedød Indikation: Almindelige urogenitale, GI og respirations infektioner med gram negative bakterier. Bivirkning: GI-symptomer (kvalme, diarré), udslæt Virkning: Bakteriostatisk. Analog til PABA -> kompetitivt hæmmende på dihydropterobate syntese -> hæmmer folinsyntese (1. trin) -> hæmmer DNA-syntese Indikation: UVI (i kombination med trimethoprim), pneumocytis carinii, toxoplasmose, vaginalinfektion Bivirkning: Udslæt, GI-symptomer, keranictus hos nyfødte Virkning: Bakteriostatisk. Folat analog, der selektivt hæmmer DHFR -> hæmmer omdannelsen af DHF-THF (2. trin) -> hæmmer dannelse af purin og pyrimidin. Indikation: UVI i kombination med sulfonamid Bivirkning: Kløe, udslæt Virkning: Fosforyleres til et nukleotid og siden til en trifosfat -> hæmmer viral DNA-polymerase i 3 trin.: 1. Inhiberer kompetitivt indsætningen af dgtp 2. Indsættes selv som dgtp -> stopper kæden pga. manglende h dro l 3. Danner dead end komplekser Indikation: Herpes simplex, genitalis og zoster Bivirkning: GI-symptomer, svimmelhed, renal dysfunktion

14 Valaciclovir Nucleosid RThæmmere (NRTI) Non-nucleosid RThæmmere (NNRTI) Ritonavir Atazanavir Nucleosid analog Revers transkriptasehæmmer Revers transkriptasehæmmer Proteasehæmmer Proteasehæmmer Virkning: Fosforyleres til et nukleotid og siden til en trifosfat -> hæmmer viral DNA-polymerase. Prodrug Metaboliseres til aciclovir, valaciclovir er 5x mere biotilgængeligt Virkning: Hæmmer polymerasen. Er en nucleosid analog, der laver kompetitiv inhibering og kræver aktiviering ved fosforylering inden det virker. Bliver indsat i den voksende DNA-streng og forhindrer forlængelse af strengen. Virkning: Hæmmer RT nonkompetitivt ved allosterisk binding til enzymet. Minder ikke om fysiologisk nucleosid. Tillader binading af et fysiologisk nucleosid og kompleks, men forhindrer samlingen. Virkning: HIV-proteasehæmmer -> spaltningen af det virale precursorpolyprotein forebygges -> umodne ikke infektiøse viruspartikler. Gives i kombination med anden proteasehæmmer som booster. Cytokrom P450 hæmmende stof Inhiberer CYP3A4 Virkning: HIV-proteasehæmmer -> spaltningen af det virale precursorpolyprotein forebygges -> umodne ikke infektiøse viruspartikler. Bruges i kombinationsbehandling. Indikation: Herpes simplex, genitalis og zoster Indikation: HIV, HBV Indikation: HIV Indikation: HIV Indikation: HIV Bivirkning: GI-symptomer, svimmelhed, renal dysfunkion Bivirkning:Knoglemarvsdepression, neutropeni, anæmi Bivirkning: Psykiske effekter, udslæt Bivirkning: Hyperglykæmi, dyslipidæmi Bivirkning: Hyperglykæmi, dyslipidæmi

15 Integrasehæmmere Fusions- og entryhæmmere Neuraminidasehæmmere Hæmmere af viral uncoating Glukokortikoider Integrasehæmmer Fusions- og entryhæmmer Neuraminidasehæmmer Hæmmer af viral uncoating Ændret gen-ekspression Virkning: HIV-integrasehæmmer. Hindrer kovalent integration af HIVgenomet i værtsgenomet. Indtagelse:? Virkning: Hæmmer fusion af vira og cellevæg, enten via proteiner på viras væg eller proteiner på cellevæg Indtagelse: Inhaler, P.O. Virkning: Hæmmer neuraminidase (influenza overfladeenzym) -> virus kan ikke undslippe inficerede celle Indtagelse:? Virkning: Binder til M2-protein (en protonselektiv ionkanal) i virus kapsel -> hæmmer uncoating Indtagelse:? Virkning: Antiinflammatorisk regulation. Binder til cytoplasmatiske receptorer. Sterooid-receptor komplekset dimeriserer med et tilsvarende kompleks. Kompleks transporteres til nukleus, hvor det binder til GRE og ændrer transskription og dermed proteinsyntese Indikation: Metaboliske (hyperlipid, hyperglucose), endokrine (HHAakseændring), immunsupprimerende (bl.a. cytokinhæmning) Indikation: HIV Bivirkning: Renal svigt Indikation: HIV Bivirkning: Hepatotoksisk, feber Indikation: Influenza A og B Bivirkning: Respirationsdepression, GI-symptomer Indikation: Influenza A Bivirkning: Koncentrationsbesvær, svimmelhed Bivirkning: Sjældent problem med kortvarig behandling. Mange ved langvarig

16 Azathioprin Cyclosporine Etanercept Infliximab Anti-thymocyt globulin Cytotoksisk middel: metabolit Specifik lymfocyt hæmnning Cytokin hæmning Cytokin hæmning Direkte depletion af immun-celler, I.V. Virkning: Antimetabolit. Kompetitiv hæ i g af de o o og sal age path a af puri eta olis e -> hæmmer proteinsyntese -> celledød. Er et prodrug, der omdannes til 6-MP, der er en purinanalog, som dannes langosmt ved non-enzymatisk reaktion (f.eks. glutation) Virkning: Binder cytosolært til cyclophilin på T-celler -> komplekset inhiberer calcineurin -> hæmmer derved aktivering af NFAT og dens translokation til kernen -> hæmmer transskription af IL-2 -> reduceret lymfocyt effekt. Specifik inhibering af T-celler. Virkning: Binder til og hæmmer derved TNF-α og -β. Opløselig TNFreceptor dimer som kobler ekstracellulære ligandbindingsdomæner af TNFreceptor til Fc domæne af IgG Virkning: Delvist human, delvist mus monoklonalt antistof mod TNF- α -> inhiberer autoimmun inflammation Virkning: Kanin deriveret antistof mod T-lymfocytter. Deplementering af aktive T-celler. Indikation: Organtransplantation, inflammatorisk bowel disease, autoimmune hudlidelser Bivirkning: Gastritis, hepatotoksisk, knoglemarvsdepression, pancreatitis Indikation: Psoriasis, reumatoid artritis, transplantation Bivirkning: GI-symptomer (opkastning, kvalme, diarré), nefroog hepatotoksisk Indikation: Reumatoid artritis, psoriasis, juvenil idiopatisk artrit Bivirkning: Øvre luftvejs infektion, mavesmerter, opkastning, knoglemarvsdepression, kan reaktivere latent tuberkulose Indikation: Reumatoid atritis, Morbus Crohn, ulcerativ colitis Bivirkning: Mavesmerter, opkastning, infektion Indikation: Akut afstødning af nyre, aplastisk anæmi Bivirkning: Cytokin-udslæt syndrom, feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi

17 Anti-CD25 Anti-CD52 Anti-C5 Thalidomid Warfarin Direkte depletion af immun-celler Indtagelse: Pulver/solvens til I.V. Direkte depletion af immun-celler Hæmning af komplementsystemet IMiDs Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Interaktionsfølsomt stof Virkning: Monoklonalt antistof med høj affinitet for CD25 (IL2- receptor). Hæmmer IL-2 på aktiverede T-celler -> hæmmer klonal ekspansion. Rammer selektivt T-celler aktiveret af MHCantigens stimulus, da CD25 kun udtrykkes på aktive T-celler Indikation: Forebyggelse af akut organafstødning Bivirkning: Cytokinudløst syndrom: feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi Virkning: Binder til CD52 på overfladne af lymfocytter -> fører til forlænget og opretholdende depletion af T-celler ved en ukendt mekanisme Indikation: Kronisk B-celle lymfatisk leukemi Bivirkning: Cytokinudløst syndrom: feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi Virkning: Humaniseret monoklonalt antistof. Binder til C5 komplement komponent -> forhindrer C5 spaltning til C5a og C5b -> forhindrer dannelse af MACkompleks og derved lyse af celler Indikation: Paroksystisk noctural hemoglobinuri (PNH) (når komplement angriber egne erytrocytter) Bivirkning: Rygsmerter, kvalme, infektioner, nasopharyngitis Virkning: Hæmmer syntesen af TNF, derudover inhiberes angiogensen ved bfgf Teratogent stof Stereokemi: der findes både R- og S-thalidomid -> skifter spontant mellem disse to -> S-thalidomid er toksisk og teratogent Indikation: Multiple myoloma Bivirkning: Polyneuropati, kraftesløshed, venøs thromboembolisme, forstoppelse Virkning: Hæmmer koagulation ved at hæmme K-epoxide reduktase, der er med til at regenere vitamin K -> sænket vitamin K niveau -> nedsat koagulation. Warfarin kan enten øges eller sænkes i aktivitet af f.eks. P450, vitamin K-niveau og GI-absorption. En for lille effekt af warfarin kan give blodpropper og en for stor effekt kan give øget blødningstendens.

18 Carbamazepin Rifampicin Ethanol Ritonavir Erythromycin Grapefrugt Clopidogrel Codein Tamoxifen Losartan Valaciclovir Paracetamol (Acetaminophen) N-acetylcystein Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Cytokrom P450 inducerende stoffer Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Cytokrom P450 hæmmende stoffer Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Prodrugs Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Tokisks metabolit Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Paracetamol antidot Virkning: Cytokrom P450 metaboliserer nogle lægemidler og nedsætter dermed deres plasmakoncentration. En inducering vil sænke plasmakoncentration af disse lægemidler. Carbamazepin: Inducerer CYP3A4 og metaboliseres selv af CYP3A4. Rifampicin: Inducerer CYP3A4. Ethanol: Nedbrydes af alkohol dehydrogenase og CYP2E1, virker som substrat og kan bruges som antidot ved methanolforgiftning. Øger dog også CYP2E1 aktivitet, der omdanner paracetamol til en toksisk metabolit. Virkning: Cytokrom P450 metaboliserer nogle lægemidler og nedsætter dermed deres plasmakoncentration. En hæmning vil øge plasmakoncentration af disse lægemidler. Ritonavir: CYP3A4 hæmmer. Erythromycin: CYP3A4 hæmmer. Grapefrugt: Indeholder furanocoumariner, der inaktiverer CYP3A4, samt MDR1. Virkning: Clopidogrel: Metaboliseres af CYP2C19. Codein: Prodrug til morfin, metaboliseres af CYP2D6. Tamoxifen: Metaboliseres af CYP2C9 til 4-hydroxy tamoxifen (30-100x mere aktivt). Losartan: Metaboliseres af CYP2C9 til en carboxylsyre (10x mere aktivt). Valaciclovir: Prodrug til aciclovir (5x mere biotilgængeligt end aciclovir). Virkning: Metaboliseres normalt ved glucuronionen og sulfationen og udskilles herefter let. Ved overdosis -> metaboliseres ved CYP2E1 til NAPQI (toksisk metabolit). Kan konjugeres med gluthation og herefter udskilles. Mangler gluthation, forbliver den toksiske metabolit -> leverskader (analgetisk og antipyretisk effekt) Virkning: Precursor for gluthation, som dermed kan øge koncentration af gluthation og nedbryde den toksiske metabolit, NAPQI, fra metabolisme af paracetamol. Derudover binder acetylcystein sig direkte til NAPQI.

19 β -blokkere Lithium Fenfluramin Amiodaron Haloperidol Makrolider Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling: Stoffer med kendt off target virkning Virkning: β -blokkere: Virker også på β -> bronkokonstriktion. Lithium: Inhiberer aktivering af adenylat cyklase, som bl.a. ADH bruger -> mindsket ENaC og AQP1 i samlerør -> polyuri. Fenfluramin: Hæmmer serotonin release og hæmmer 5HT-2B reuptake, virker dog også på myocytter i hjertet ved proliferation -> hjerteklap-fibrose. Amiodaron, haloperidol og makrolider: Kan alle inducerer hæmning af herg K + -kanaler i hjertet -> QT-forlængelse og arrytmier

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

Farmakologi 3. semester

Farmakologi 3. semester Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD, 8. udgave, Januar 2003... 4 2. ONKOLOGISKE GRUNDBEGREBER... 5 2.1 Tumorbiologi

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere