Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation"

Transkript

1 Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber Indtagelse: Inhalation Virkning: 10 min, varer over 8 timer. Aktiverer direkte M- receptor -> kontraktion af mm. ciliares -> åbner kammervinklen -> kammervæske forlader øjet -> intraokulære tryk falder. Desuden sker der ingen nedbrydning af ACh-esterase. Indikation: Glaukom Bivirkning: Øget parasympatikusfunktion: hovedpine (M 1 ), bradykardi, hypotension (M 2 ), GIsymptomer (M 3 ), og akkommodationsspasme Virkning: 2-4 timer efter dosis. Kompetitiv antagonist i synapsekløften. Bindet til alle M- receptorer. Indikation: Modvirker forgiftning med kolinerge stoffer, akut øget vagusaktivitet (bradykardi, hypotonicitet, asystoli), sekretionsnedsættelse (M 3 ) ved operation. Bivirkning: Akkommodationsparese, mydriasis, nedsat sekretion, takykardi, urinretention, obstipation (viscerale funktion styre af ACh.), koma Virkning: min., varer under 6 timer. Kompetitiv antagonist (syntetisk analog til atropin). Vigtigst er M 3 -> mukussekretion hæmmes. Har ingen effekt ved astmabehandling. Virker på alle M- receptorer. Indikation: KOL Bivirkning: Få, hovedpine (M 1 ), GIsymptomer (M 3 ) Virkning: Hæmmer M 3 -receptor kompetitivt -> mindre G q aktivitet -> relakserer glat muskulatur ved sphincterer og kontraherer glat muskulatur ved bl.a. m. detrusor. Indikation: Urge-inkontinens Bivirkning: Mundtørhed, obstipation, hovedpine, kvalme Virkning: 1 min., varer 5-10 min./dosis. Kompetitiv agonist, men nedbrydes ikke -> blokerer ACh receptorer -> total muskelrelaksation. Er et depolariserende neuromuskulært blokerende stof. Indikation: Ved akut behov for toal muskelrelaksation (f.eks. ved intubation i forbindelse med operation). Bivirkning: Bradykardri, arytmi, muskelømhed, hyperkaliæmi, respirationsdepression

2 Rocuron(ium) Neostigmin Organophosphater Botulinum toxin (Botox) Adrenalin Nikotin receptor antagonist Acetylkolinesterase-hæmmer Acetylkolinesterase-hæmmer Acetylkolin release hæmmer og kardio Adrenerg receptor agonist Virkning: 2 min., varer min./dosis. Kompetitiv antagonist. Er et ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende stof. Virkningen afhænger af affinitet, kan reverseres af ACh-esterase hæmmere. Går ikke over blodhjerne barrieren. Virkning: Varer 3-4 timer. Kompetitiv i substratsite -> hæmning af nedbrydningen af ACh i synapsekløften -> M- og N- receptorer stimuleres -> effekt som kombination af disse. Har desuden direkte agonistisk virkning på N- receptorer. Indtagelse: Gennem slimhinder, hud m.m. Virkning: Varer under 100 timer. Kompetitiv i substratsite (binder irre ersi elt ed agi g -> hæmmer nedbrydning af ACh i synapsekløften -> M- og N- receptorer stimuleres -> effekt som kombination af disse. Indtagelse: Lokal injektion. Virkning: 2-8 dage, varer 2-3 måneder. Kløver SNAP- eller SNARE-proteiner -> hæmmer ACh release -> neuromuskulære kobling i ANS hæmmes -> muskelrelaksation (også respirationsstop), S.C., I.M. Virkning: Øjeblikkelig virkning, arer u der i. α-agonist ved høje doser, β-agonist ved lave doser: α 1 -rec.: G q, alle kar -> konstriktion α 2 -rec.: G i, CNS inh. + insulin ned β 1 -rec.: G s, øget chrono og iono β 2 -rec.: G s, vasodilation i lunger Indikation: Anæstesi (muskelrelaksation), alternativ til suxamethon, neuromuskulær blokade. Bivirkning: Bradykardi, hjertestop, respirationsdepression. Indikation: Myuastenia gravis, tarm- og blæreatoni, omvendt anæstesi (reverserer virkning af ikke-depolariserende neuromusklære blokere). Bivirkning: Bronkospasmer, diarré, koliksmerter, kvalme, opkastning. Indikation: Udgået, tidl. brugt ved glaukom, bruges desuden som pesticider og krigsgasser Bivirkning: Kvalme, opkastning, øget spytdannelse, CNS-påvirkning, kramper, mors. Indikation: Lokale muskelspasmer, generaliserende spastiske sygdomme, rynker Bivirkning: Parese (ofte ptos i øjne), evt. død Indikation: Asystoli, anafylaksis, lokal anæstesi, kredløbssvigt som hjertestop og shock (ikke septisk). Bivirkning: Hypertension, hovedpine, ødemer (pga. øget kapillærtryk).

3 Noradrenalin Salbutamol (Albuterol) Xylometazolin Methyldopa Metroprolol og kardio Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor antagonist, S.C., I.M., P.O., inhalation Indtagelse: Næsespray Indtagelse: P.O: Virkning: Øjeblikkelig virkning, arer u der i. α -agonist og β 1 -agonist: α 1 -rec.: G q, alle kar -> konstriktion β 1 -rec.: G s, øget crono og iono Indikation: Asystoli, kredsløbssvigt med normal eller forhøjet CO, f.eks. hjertestop og septisk shock. Bivirkning: Hypertension, hovedpine, svimmelhed, tremor, uro, takykardi, ødemer (pga. øget kapillærtryk). Virkning: 5-15 min., varer 3-6 timer. Er e β 2 -agonist. Aktiverer G s -> øget camp og PKA -> PKA fosforylerer MLCK og affiniteten for calcium og calmodulin falder -> mindre konstriktion og øget relaksation -> bronkodilation. Indikation: Astma, bronkospasme ved høj luftvejsmodstand Bivirkning: Tak kardi pga. β receptorer), dysrytmi (via SAknuden) Virkning: α 1 -agonist. Stimulerer G q - > PLC -> IP 3 og DAG -> calcium øget intracellulært -> vasokontraktionæ Har også en smule virkning so α 2 - agonist. Indikation: Nasal obstruktion ved forkølelse (rhinitis- og sinuitis acuta) Bivirkning: Ubehag, tørhed, nysen, nasal irritation, ødelagt mucosa nasalt, hypersensitivitet Virkning: Prodrug - endogen enzymer katalyserer omdannelse af α- eth l orepi ephri e. α 2 - agonist -> nedsætter outflow fra CNS -> BT falder. Indikation: Hypertension hos gravide Bivirkning: Tidl. hepatotoksisk, autonom hæmolytisk anæmi Virkning: Varer u der ti er. β 1 - antagonist -> hæmmer G s signalvej -> negativ crono, iono, dromo, lusi, og batmotropi. Iono sker pga. nedsat fosforylering af calciumkanaler. Crono sker pga. mindre calcium influx. Indikation: Hypertension, angina pectoris, hjerteinsufficiens, dysrytmi, eksamensangst. Bivirkning: Hypotension, træthed, bradykardi, hovedpine.

4 Doxazosin Kokain Nitroglycerin Sildenafil Amlodipin og kardio farmaka Adrenerg receptor antagonist Katekolamin reuptake hæmmer Stofgruppe: Kardio farmaka NO donor Stofgruppe: Kardio farmaka Fosfodiesterasehæmmer Stofgruppe: Kardio farmaka Dihydropyridin Ca 2+ antagonist Indtagelse: S.L., I.V., næsespray Virkning: Maks. koncentration efter 3 timer, varer 24 timer. Hæmmer α 1 -receptor -> G q signavej hæmmes -> MLCK ned -> relaksation (mest arterioler). Nedsat TPR og relaksation af vener -> nedsat CO. Virkning: Varer omkring 1 time. Hæmmer katekolamin reuptake -> monoaminer (dopamin, serotonin, noradrenalin) øges i synapsekløften Hæmmer desuden NET-transporter perifert og eliminerer derfor katekolamintransport Indikation: Lokal analgetikum, rusmiddel Virkning: 1-2 min., varer min. NO frigives til SMC i kar (især i vener) -> aktiverer guanaylatcycklase -> GTP omdannes til cgmp -> MLC-fosfatase stimuleres -> relaksation. Desuden aktiveres PKG -> [Ca ++ ] i falder -> relaksation. Der udvikles tolerance for NO over 8 timer. Rammer epikardielle kar. Farmakodynamisk interaktion: Med sildenafil: for meget cgmp -> for meget kardilation Virkning: 1 time., varer under 5 timer. PDE-5 hæmmer -> cgmp niveau opretholdes i længere tid -> vasodilation bibeholdes Farmakodynamisk interaktion: Med nitroglycerin: for meget cgmp -> for meget kardilation Virkning: Halveringstid på 40 timer. Hæmmer L-type Ca ++ kanaler i SMC -> Ca ++ influx ned -> MLCK ned -> kartonus ned. Virker primært perifert og primært arterielt. Indikation: Hypertension Bivirkning: Ortostatisme, hovedpine, takykardi, perifere øde er, kraftesl shed Bivirkning: CNS-exctation: takykardi og hypertension efterfulgt af depression, eufori, rastløshed, tremor, delirium, vanedannende Indikation: Hjertefejl, hypertension, myocardieinfarkt, angina pectoris Bivirkning: Hovedpine, takykardi, hypotension, ortostatisme, rødme Indikation: Erektil dysfunktion, pulmonal hypertension Bivirkning: Hovedpine, rødme, svimmelhed Indikation: Hypertension, angina pectoris profylakse, nogle former for hjertearytmier Bivirkning: Ødem, træthed, rødme

5 Enalapril Losartan Aliskiren Bosentan Furosemid Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: 1 time (maks. 4-8 timer), varer under 24 timer. Hæmmer ACE -> Ang II ned -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Øger desuden niveauet af bl.a. bradykinin -> øget relaksation Indikation: Hypertension, venstresidig hjerteinsufficiens, kronisk nyresyge Bivirkning: Hypotension, hoste, ødem, akut nyresvigt, hyperkaliæmi Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: Giver en mere komplet inhibering. AT 1 -antagonist -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Der sker ingen øgning af bradykinin. Prodrug: Metaboliseres af CYP2C9 til en carboxylsyre (10x mere aktivt) Indikation: Hypertension Bivirkning: Hypotension, svimmelhed, diarré Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: Maks. koncentration 2-3 timer. Halveringstid på 40 timer. Hæmmer renin -> ingen omdannelse af angiotensinogen til Ang I -> Ang I og Ang II ned -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Desuden ses nedsat proksimal NaCl reabsorption. Indikation: Hypertension, kan bruges hos nyresyge Bivirkning: Diarré, hypotension, angioødem Stofgruppe: Kardio farmaka Endothelin receptor antagonist Virkning: Maks. koncentration 3-5 timer. Kompetitiv antagonist mod endothelin receptor -> G q signalvej hæmmes -> nedsat PLC -> nedsat aktinbinding -> vasodilation Indikation: Pulmonal hypotension Bivirkning: Hovedpine, ødemer, hypotension, øget S-transaminase i plasma Loop-diuretika, I.V. Virkning: Hæmmer, kompetitivt og irreversibelt Na + /K + /2Cl - transporter i Henles ascenderende segment ved binding til Cl - site -> nedsat elektrolytreabsorption. Kan forøge FE(Na + ) op til 25 %. Indikation: Ødemer pga. hjertelunge- eller nyreinsufficiens, hypertension, hypercalciæmi, hyperkaliæmi Bivirkning: Hypovolæmi, hypotension, hypokalæmi, metabolisk alkalose pga. øget Na + tilbud -> øget K + og H + udskillelse (pga. ATP-ase og antiporter)

6 Bendroflumtiazid Amilorid Spironolakton Eplerenon Mannitol Tiazid Kaliumbesparende diuretika Kaliumbesparende diuretika Kaliumbesparende diuretika Osmotisk diuretika Virkning: 1-2 timer, varer timer. Hæmmer Na + /Cl - cotransporter i convuluta tubulus distalis ved kompetitiv antagonisme. Kan foreøge FE(Na + ) med ca. 8 %. Indikation: Ødemer, hypertension, nefrogen diabetes insipidus, nedsætte udskillelse af calcium Bivirkning: Som loop diuretika, men i mindre grad (hypovolæmi, hypotension, hypokalæmi, øget Na + optag -> øget K + udskillelse) Virkning: Blokerer ENaC ved kompetitiv antagonisme -> Na + reabsorption mindskes -> K + udskillese mindskes. Kan øge FE(Na + ) med 2-3 % Indikation: Liddles syndrom, hypertension, hypokalæmisk alkalose, leversvigt Bivirkning: Hyperkalæmi, hovedpine, ortestatisk hypotension, metabolisk acidose Virkning: 3-4 dage. Varer 2 dage. Aldosteronreceptor antagonist -> hæmmer transskription af ENaC og Na + /K + ATPase -> hæmmer konduktans og basolateral udpumpning af Na + -> Na + s elektrokemiske gradient falder -> Na + reabsorption falder -> K + udskillelse falder Indikation: Ascites, ødermer pga. hjerteinsufficiens, hypertension, hyperaldosteronisme Bivirkning: Dyspepsi, hyperkalæmi, hyponatriæmi, impotens, gynækomasti pga. androgen receptor stimulation Virkning: Selektiv aldosteron antagonist -> forhindrer binding af aldosteron til receptor i distale tubuli pars convuluta -> hæmmer dannelse af ENaC og Na + /K + ATPase -> sænket Na + reabsorption -> sænket K + udskillelse Indikation: Tillæg til standardbehandling af pt. Med venstre ventrikel dysfunktion og kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI, god til obese personer. Bivirkning: Hyperkalæmi, hyponatriæmi, mindre effekt på androgen receptorer Virkning: 30 min., varer 2-3 timer. Virker som ikke-reabsorberbar osmolyt i tubulus -> sænker vandreabsorption i vandpermeable segmenter. Har størst effekt i proksimale tubulus. Indikation: Akut hjerneødem, reduktion af hjernevolumen før intrakraniel operation, øget intraokulært tryk Bivirkning: Hypotension, elektrolytforstyrrelser, takykardi

7 Acetalzolamid Nesiritide Vasopressin Desmopressin Terlipressin Kulsyreanhydrasehæmmer Natriuretisk peptid Antidiuretisk hormon Antidiuretisk hormon Antidiuretisk hormon (konstant infusion) Indtagelse: Næsespray, I.V. Indtagelse: S.L., næsespray, smeltetablet Virkning: 30 min., varer 12 timer. Hæmmer CA i proksimale tubulus -> sænker HCO 3 - optag -> natrium-, kalium- og vandoptag sænkes. Hæmmer nonkompetitivt og reversibelt både CA II (cytoplasitisk) og CA IV (luminalt) -> giver øget diurese til at starte med. Virkning: BNP (B-type natriuretic peptide) secerneres som respons på øget tryk -> systemisk vasodilation og nedsat aldosteronkoncentration. Fremmer vandudskillelsen. Virkning: 1 time, varer 8-12 timer. Binder til V 2 -receptor i samlerør -> G s signalvej -> proteinsyntese -> AGP-2 sættes i apikale cellemembran -> øget vandreabsorption. Binder desuden til V 1 -receptor -> G q signalvej -> kontraktion af kar. Virkning: Syntetisk fremstillet analog til ADH. Binder til V 2 - receptor i samlerør -> G s signalvej - > proteinsyntese -> AGP-2 sættes i apikale cellemembran -> øget vandreabsorption. Virkning: Moderat selektiv V 1 - receptor agonist. Bliver i kroppen omdannet til lysin vasopressin, der har en længere halveringstid. V 1 - receptor binding -> G q signavej i kargebet -> vasokonstriktion og reduktion af BT i vena portae. Indikation: Glaukom, højdesyge Bivirkning: Let metabolisk acidose, diarré, kvalme Indikation: Hjertesvigt Bivirkning: Hypotension, er kendt for at forårsage nyresvigt, hovedpine Indikation: Central diabetes insipidus, profylakse mod blødning ved hæmofili Bivirkning: Væskeretention Indikation: Central diabetes insipidus, enuresis nacturna, nykturi hos voksne. Bivirkning: Vægtøgning, perifere ødemer, hyponatriæmi Indikation: Blødende eosophagusvariser Bivirkning: Abdominalsmerter, hypertension, hovedpine, perifer iskæmi

8 Tolvaptan Amitriptylin Escitalopram Duloxetin Lithium Vasopressin receptor antagonist Virkning: Selektiv V 2 -receptor antagonist. Hæmmer virkningen af endogent ADH -> blokerer V 2 - receptorer i samlerør -> forhindre G s medieret protein syntese -> mindre indbygning af AGP-2 i apikale cellemembran -> større diurese uden tab af natrium Indikation: Hyponætriæmi sekundært til Schwartz-Bartters syndrom (SIADH), hjerteinsufficiens, cirroisk acites Bivirkning: Tørst, hypokalæmi Stofgruppe: Psykofarmaka Tricykliske antidepressiv Virkning: Under 4 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer både serotonin- (primært) og NA-reuptake i presynaptiske neuron (hhv. SERT og NET). Virker desuden postsynaptisk på M, H 1, α og DA, irker dog est kolinerg. Indikation: Depression Bivirkning: Mundtørhed, obstipation, konfusion, sedation, ortostatisme, svimmelhed, virker på Na + -kanaler i hjertet -> 1. grads AV-blok, øger selvmordstendens hos unge under 25. Stofgruppe: Psykofarmaka Selektiv serotonin reuptake hæmmer (SSRI) Virkning: 2-4 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer SERT i presynaptiske neuron. Selektiv ved lave doser. Ved høje doser rammes også NET. Indikation: Depression, angst af forskellige type Bivirkning: GI-symptomer, seksuel dysfunktion, serotinin syndrom: eleveret 5HT med MAO1. Ved akut stop -> nervøsitet, søvnlæshed, øget selvmordstendens Stofgruppe: Psykofarmaka Serotonin noradrenalin reuptake hæmmer (SNRI) Virkning: Under 6 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer både NET og SERT. Indikation: Depression, smertesyndrom Bivirkning: Mundtørhed, kvalme, hovedpine, somnolens Stofgruppe: Psykofarmaka Stemningsstabiliserende midddel Virkning: En monovalent kation -> optages af Na + -kanaler, men kommer ikke ud igen -> hæmmer overordnet PIP 3 kaskaden -> P, IP 3 og inositol falder alle -> nedsætter centrale adrenerge, muskarine og serotonin kanaler. Hæmmer også glykogen syntease kinase 3 (GSK3) Stof med kendt off target virkning: Inhiberer aktivering af adenylat cyklase, som bl.a. ADH bruger -> mindsket ENaC og AQP1 i samlerør -> polyuri. Indikation: Mani, bipolær sygdom Bivirkning: Akut lithium forgiftning: tremor, kvalme, opkastning, diarré, nyreskade, abnorm T-bølge, nefrogin DI, hypothyroidea

9 Haloperidol Olanzapin Diazepam Zolpidem Cyclofosfamid Stofgruppe: Psykofarmaka Typisk antipsykotika, 1. generation, I.M. Virkning: Inddeles i lav-, middel- og højdosispræparat. Hæmmer D 2 - receptor i mesolimbiske baner og mesocortikale baner. Rammer også H 1+2, adrenerge og muskarine receptorer. Stof med kendt off target virkning: Hæmmer herg K + -kanaler i hjertet - > QT-forlængelse og arrytmier Indikation: Skizofreni (positive symptomer), psykoser, tourette Bivirkning: Mundtørhed, nedsat akkommodation, takykardi (pga. M- receptorer), DA-release: EPS (ataksi, tardive dyskinesier), øger PRL-sekretion, overvægt (pga. 5HT 2 ), sedering (pga. 5HT 1 ), ortostatisk hypertension (adrenerg) Stofgruppe: Psykofarmaka Atypisk antipsykotika, 2. generation, I.M. Virkning: 5-8 timer. Hæmmer D 2 - receptor og er desuden selektiv 5HT 2 -receptor hæmmer. Lav specificitet for D 2 og D 4. Rammer primært de mesolimbiske baner, mesocortikale baner, samt H 1, adrenerge og muskarinerge receptorer. Indikation: Skizofreni (negative symptomer), bipolær sygdom Bivirkning: Vægtøgning, mundtørhed, obstipation, lette ekstrapyramidale DA effekter, QTforlængelse Stofgruppe: Psykofarmaka Anxiolytika/hypnotika, I.V., bruges intermittent pga. afhængighed Virkning: min., varer 2-3 dage. Benzodiazepin. Binder til BZsite i GABA A som positiv allosterisk modulator -> øget åbningsfrekvens -> øget Cl - influx -> hyperpolarisering. Indikation: Angst, uro, status epilepticus, spasticitet, anfald i multiple sclerose Bivirkning: Afhængighed, døsighed, amnesi, konfusion, tristhed, negativ kognition, hovedpine. Stofgruppe: Psykofarmaka Anxiolytika/hypnotika Virkning: min., varer 6-7 timer. Benzodiazepinlignende. Svag i teraktio selekti t ed α 1 på GABA A som positiv allosterisk modulator -> øget åbningsfrekvens -> øget Cl - influx -> hyperpolarisering. Indikation: Søvnløshed Bivirkning: Hovedpine, konfusion, kvalme, svimmelhed, døsighed, amnesi, sleep-walking, -eating, -driving Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Alkylerende middel, I.V., I.M. Virkning: Alkylradial danner binding til og evt. cross-linking af guaninbaser i DNA -> replikation forhindres -> celledød. Rammer B- celler, men fremmer T-celle respons. Indikation: Maligne lidelser, især cancer mammae, myelomatose, lymfomer, leukæmier og neuroblastomer, lupus erythromatosus, generelt sygdomme med et B-celle respons Bivirkning: Knoglemarvsdepression, alopeci, leucopeni, Gi-symptomer (kvalme, opkast, stomatitis), cardiotoksis

10 Camptothekiner Antracykliner Vinkristin Vinblastin Methotrexat Stofgruppe: Cancer kemoterapi Topoisomerasehæmmer Indtagelse:? Stofgruppe: Cancer kemoterapi Topoisomerasehæmmer Indtagelse:? Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antimitotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antimitotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Antimetabolit, I.V., Foli i a id res ue. Virkning: Hæmmer topoisomerase I, som virker på enkeltstrenget DNA. Stabiliserer det enkeltstrengede brud og forhindrer topoisomerasen i at ligere det. Andre enzymer binder til topoisomerase-camptothekinkomplekset og laver dobbeltbrud. Er specifikt for S-fasen. Indikation: Colon, ovarie og småcellet lunge cancer Bivirkning: Diarré, knoglemarvsdepression Virkning: Hæmmer topoisomerase II, som virker på dobbeltstrenget DNA. Hæmmer DNA syntesen ved at inhiberer passagen af T- segmentet af DNA-strengen og ligeringen af G-strengen. Inducerer apoptose. Er specifikt for G2-fasen. Indikation: Hematologisk cancer (leukæmi, lymfom), brystkræft Bivirkning: Knoglemarsvdepression, alopeci, hjertefejl Virkning: Vinka alkaloid. Binder til β-tubulin ved GTP-bindings domænet. Bindingen til T-enden forhindrer polymerisering af tubulin og fører til defosforylering og metafase arrest. Indikation: Pædiatrisk leukæmi, Hodgki s s gdo, ogle o - Hodkins lymfomer Bivirkning: Knoglemarvsdepression, kvalme, opkastning, perifer neuropati Virkning: Vinka alkaloid. Binder til β-tubulin ved GTP-bindings domænet. Bindingen til T-enden forhindrer polymerisering af tubulin og fører til defosforylering og metafase arrest. Indikation: Lymfomer, testikelcancer, kombinationsbehandling af maligne lidelser Bivirkning: Knoglemarvsdepression, kvalme, opkastning Virkning: Binder til dihydrofolsyrereduktase -> blokerer folsyrereduktion (2. trin) til tetrahydrofolat (folininsyre) (nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntese) -> hæmmer replikation i S-fasen -> inducerer apoptose. Virker immunsupprimerende ved at øge adenosin, der er potent antiinflammatorisk mediator, fremmer derved apoptose af CD4+ og CD8+. Indikation: Reumatoid artritis, psoriasis, flere maligne lidelser Bivirkning: Knoglemarvsdepression, GI-mucosa skade, alopeci, nyre- og leverproblemer, udslæt

11 Cetuximab Rituximab Tositumomab Tamoxifen β-laktam antibiotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antineoplastisk antistof Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Antineoplastisk antistof Direkte depletion af immun-celler Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antineoplastisk antistof Stofgruppe: Cancer kemoterapi Østrogen receptor ligand Cellevægssyntesehæmmer, I.V. Virkning: Monoklonalt antistof, der binder til EGFR på celler ekstracellulært -> forhindrer RAS- MAP kinase kompleks -> inhiberer aktivering af tyrosinkinase -> hæmmer vækst. Høj specificitet og meget høj affinitet. Indikation: Planocelluært carcinom i hoved og hals, colorectalcancer Bivirkning: Diarré, leucopeni, udslæt, hovedpine Virkning: Monoklonalt antistof, der binder til CD20 (transmembrane diff. Antigen) på normale og maligne B-celler -> komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cytotoksicitet -> celledød. B- celletallet er ved kræftbehandling normalt igen 9-12 måneder efter afsluttet behandling. Indikation: Non-hogdkins lymfom, reumatoid artritis Bivirkning: Immunsupprimerende, hypersensitivitet, hæmatologiske forandringer Virkning: CD20 IgG monoklonalt antistof, konjugeret med radioaktivt 131 I. Bruges til radioaktiv immunterapi. Indikation: Non-hogdkin lymfom. Bivirkning: Immunsupprimerende, infusionsreaktion, hæmatologiske forandringer Virkning: Østrogen receptor antagonist, specielt i brystvæv, men også en partiel agonist i endometriet og knogle. Prodrug: Metaboliseres af CYP2C9 til sit aktive stof 4- hydroxy tamoxifen (30-100x mere aktivt) Indikation: Cancer mammae Bivirkning: Malign neoplasi i endometriet, abnorm menstruation, svedeture, vaginale symptomer Virkning: Bakterio idt. β- lactamringen virker som substrat for enzym (PBP, en transpeptidase), der producerer peptidoglykan (vigtig bestanddel af bakteriecellevæg) -> hæmmer den videre virkning af transpeptidasen - > aktive celler sprænges. Har synergistisk effekt med aminoglykosider. Indikation: Gram positive og negative bakterier Bivirkning: Allergi, hududslæt, kløe, anafylaksis

12 Vancomycin Aminoglykosider Gentamycin Makrolider Tetracycliner Cellevægssyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer, P.O., I.M. Indtagelse: Implantat Indtagelse: P.O: Virkning: Bakteriocidt. Binder irreversibelt til membranbunden peptidglykan på cellevæggen af bakterier -> forhindrer PGTmedieret forlængelse -> bakterie sprænges. Synergistisk effekt med β-lactam holdige stoffer. Indikation: Gram positive bakterier, sepsis, endocarditis som følge af MRSA, GI infektioner Bivirkning: Allergi, feber, hududslæt (red man syndrom), oto- og nefrotoksisk Virkning: Bakteriocidt. Binder irreversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> forkert trna binder til mrna -> hæmmer proteinsyntesen ved at forhindre afkodning af RNA. S ergistisk effekt ed β- lactam holdige stoffer. Indikation: Primært gram negative bakterier Bivirkning: Allergi, oto- og nefrotoksisk, feber, neuromuskulær blokade Virkning: Aminoglykosid. Bakteriocidt. Binder irreversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> hæmmer proteinsyntesen ved at forhindre afkodning af mrna. Synergistisk effekt ed β-lactam holdige stoffer. Indikation: Alvorlige infektioner med G-stave (f.eks. efter kirurgiske indgreb), gram negative bakterier Bivirkning: Feber, udslæt, kløe ved implantat Virkning: Bakteriostatisk. Binder reversibelt til og inhiberer 23s rrna i 50s subunit -> inhiberer translokation og hæmmer både selve syntesen og peptiderne. Stof med kendt off target virkning Hæmmer herg K + -kanaler i hjertet - > QT-forlængelse og arrytmier Indikation: Blandede infektioner, akne, pulmonære infektioner Bivirkning: GI-symptomer (kvalme, diarré, leverproblemer, opkastning) Virkning: Bakteriostatisk og bredspektret. Binder reversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> hindrer trna i at binde i A-sitet -> blokerer proteinsyntesen og akkumulerer proteiner i bakterien. Indikation: Bakterielle infektioner, f.eks. svær akne, klamydia Bivirkning: GI-symptomer (opkast, diarré), nyretoksisk, lysfølsomhed

13 Kloramfenikol Ciprofloxacin Sulfonamid Trimethoprim Aciclovir Proteinsyntesehæmmer DNA replikationshæmmer Antimetabolit Antimetabolit Nucleosid analog Indtagelse: Øjen-dråber/-salve Indtagelse: Topisk Virkning: Bakteriostatisk og bredspektret. Binder reversibelt til 23s rrna i 50s subunit -> inhiberer peptidbånds-formationen -> proteinsyntese hæmmes. Antagonistisk virkning med vancomycin. Indikation: Øjenbetændelse. God til både an- og aerobe, samt både gram positive og negative bakterier Bivirkning: Irritation og kløe i øjnene, hæmolytisk anæmi, gray baby syndrome Virkning: Bakteriostatisk ved lave doser, bakteriocidt ved høje doser. Hæmmer den bakteriespecifikke DNA-gyrase (topoisomerase II), så der fortsat er dobbeltstrenget brud (inducerer negativ supercoil) -> inducerer bakteriedød Indikation: Almindelige urogenitale, GI og respirations infektioner med gram negative bakterier. Bivirkning: GI-symptomer (kvalme, diarré), udslæt Virkning: Bakteriostatisk. Analog til PABA -> kompetitivt hæmmende på dihydropterobate syntese -> hæmmer folinsyntese (1. trin) -> hæmmer DNA-syntese Indikation: UVI (i kombination med trimethoprim), pneumocytis carinii, toxoplasmose, vaginalinfektion Bivirkning: Udslæt, GI-symptomer, keranictus hos nyfødte Virkning: Bakteriostatisk. Folat analog, der selektivt hæmmer DHFR -> hæmmer omdannelsen af DHF-THF (2. trin) -> hæmmer dannelse af purin og pyrimidin. Indikation: UVI i kombination med sulfonamid Bivirkning: Kløe, udslæt Virkning: Fosforyleres til et nukleotid og siden til en trifosfat -> hæmmer viral DNA-polymerase i 3 trin.: 1. Inhiberer kompetitivt indsætningen af dgtp 2. Indsættes selv som dgtp -> stopper kæden pga. manglende h dro l 3. Danner dead end komplekser Indikation: Herpes simplex, genitalis og zoster Bivirkning: GI-symptomer, svimmelhed, renal dysfunktion

14 Valaciclovir Nucleosid RThæmmere (NRTI) Non-nucleosid RThæmmere (NNRTI) Ritonavir Atazanavir Nucleosid analog Revers transkriptasehæmmer Revers transkriptasehæmmer Proteasehæmmer Proteasehæmmer Virkning: Fosforyleres til et nukleotid og siden til en trifosfat -> hæmmer viral DNA-polymerase. Prodrug Metaboliseres til aciclovir, valaciclovir er 5x mere biotilgængeligt Virkning: Hæmmer polymerasen. Er en nucleosid analog, der laver kompetitiv inhibering og kræver aktiviering ved fosforylering inden det virker. Bliver indsat i den voksende DNA-streng og forhindrer forlængelse af strengen. Virkning: Hæmmer RT nonkompetitivt ved allosterisk binding til enzymet. Minder ikke om fysiologisk nucleosid. Tillader binading af et fysiologisk nucleosid og kompleks, men forhindrer samlingen. Virkning: HIV-proteasehæmmer -> spaltningen af det virale precursorpolyprotein forebygges -> umodne ikke infektiøse viruspartikler. Gives i kombination med anden proteasehæmmer som booster. Cytokrom P450 hæmmende stof Inhiberer CYP3A4 Virkning: HIV-proteasehæmmer -> spaltningen af det virale precursorpolyprotein forebygges -> umodne ikke infektiøse viruspartikler. Bruges i kombinationsbehandling. Indikation: Herpes simplex, genitalis og zoster Indikation: HIV, HBV Indikation: HIV Indikation: HIV Indikation: HIV Bivirkning: GI-symptomer, svimmelhed, renal dysfunkion Bivirkning:Knoglemarvsdepression, neutropeni, anæmi Bivirkning: Psykiske effekter, udslæt Bivirkning: Hyperglykæmi, dyslipidæmi Bivirkning: Hyperglykæmi, dyslipidæmi

15 Integrasehæmmere Fusions- og entryhæmmere Neuraminidasehæmmere Hæmmere af viral uncoating Glukokortikoider Integrasehæmmer Fusions- og entryhæmmer Neuraminidasehæmmer Hæmmer af viral uncoating Ændret gen-ekspression Virkning: HIV-integrasehæmmer. Hindrer kovalent integration af HIVgenomet i værtsgenomet. Indtagelse:? Virkning: Hæmmer fusion af vira og cellevæg, enten via proteiner på viras væg eller proteiner på cellevæg Indtagelse: Inhaler, P.O. Virkning: Hæmmer neuraminidase (influenza overfladeenzym) -> virus kan ikke undslippe inficerede celle Indtagelse:? Virkning: Binder til M2-protein (en protonselektiv ionkanal) i virus kapsel -> hæmmer uncoating Indtagelse:? Virkning: Antiinflammatorisk regulation. Binder til cytoplasmatiske receptorer. Sterooid-receptor komplekset dimeriserer med et tilsvarende kompleks. Kompleks transporteres til nukleus, hvor det binder til GRE og ændrer transskription og dermed proteinsyntese Indikation: Metaboliske (hyperlipid, hyperglucose), endokrine (HHAakseændring), immunsupprimerende (bl.a. cytokinhæmning) Indikation: HIV Bivirkning: Renal svigt Indikation: HIV Bivirkning: Hepatotoksisk, feber Indikation: Influenza A og B Bivirkning: Respirationsdepression, GI-symptomer Indikation: Influenza A Bivirkning: Koncentrationsbesvær, svimmelhed Bivirkning: Sjældent problem med kortvarig behandling. Mange ved langvarig

16 Azathioprin Cyclosporine Etanercept Infliximab Anti-thymocyt globulin Cytotoksisk middel: metabolit Specifik lymfocyt hæmnning Cytokin hæmning Cytokin hæmning Direkte depletion af immun-celler, I.V. Virkning: Antimetabolit. Kompetitiv hæ i g af de o o og sal age path a af puri eta olis e -> hæmmer proteinsyntese -> celledød. Er et prodrug, der omdannes til 6-MP, der er en purinanalog, som dannes langosmt ved non-enzymatisk reaktion (f.eks. glutation) Virkning: Binder cytosolært til cyclophilin på T-celler -> komplekset inhiberer calcineurin -> hæmmer derved aktivering af NFAT og dens translokation til kernen -> hæmmer transskription af IL-2 -> reduceret lymfocyt effekt. Specifik inhibering af T-celler. Virkning: Binder til og hæmmer derved TNF-α og -β. Opløselig TNFreceptor dimer som kobler ekstracellulære ligandbindingsdomæner af TNFreceptor til Fc domæne af IgG Virkning: Delvist human, delvist mus monoklonalt antistof mod TNF- α -> inhiberer autoimmun inflammation Virkning: Kanin deriveret antistof mod T-lymfocytter. Deplementering af aktive T-celler. Indikation: Organtransplantation, inflammatorisk bowel disease, autoimmune hudlidelser Bivirkning: Gastritis, hepatotoksisk, knoglemarvsdepression, pancreatitis Indikation: Psoriasis, reumatoid artritis, transplantation Bivirkning: GI-symptomer (opkastning, kvalme, diarré), nefroog hepatotoksisk Indikation: Reumatoid artritis, psoriasis, juvenil idiopatisk artrit Bivirkning: Øvre luftvejs infektion, mavesmerter, opkastning, knoglemarvsdepression, kan reaktivere latent tuberkulose Indikation: Reumatoid atritis, Morbus Crohn, ulcerativ colitis Bivirkning: Mavesmerter, opkastning, infektion Indikation: Akut afstødning af nyre, aplastisk anæmi Bivirkning: Cytokin-udslæt syndrom, feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi

17 Anti-CD25 Anti-CD52 Anti-C5 Thalidomid Warfarin Direkte depletion af immun-celler Indtagelse: Pulver/solvens til I.V. Direkte depletion af immun-celler Hæmning af komplementsystemet IMiDs Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Interaktionsfølsomt stof Virkning: Monoklonalt antistof med høj affinitet for CD25 (IL2- receptor). Hæmmer IL-2 på aktiverede T-celler -> hæmmer klonal ekspansion. Rammer selektivt T-celler aktiveret af MHCantigens stimulus, da CD25 kun udtrykkes på aktive T-celler Indikation: Forebyggelse af akut organafstødning Bivirkning: Cytokinudløst syndrom: feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi Virkning: Binder til CD52 på overfladne af lymfocytter -> fører til forlænget og opretholdende depletion af T-celler ved en ukendt mekanisme Indikation: Kronisk B-celle lymfatisk leukemi Bivirkning: Cytokinudløst syndrom: feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi Virkning: Humaniseret monoklonalt antistof. Binder til C5 komplement komponent -> forhindrer C5 spaltning til C5a og C5b -> forhindrer dannelse af MACkompleks og derved lyse af celler Indikation: Paroksystisk noctural hemoglobinuri (PNH) (når komplement angriber egne erytrocytter) Bivirkning: Rygsmerter, kvalme, infektioner, nasopharyngitis Virkning: Hæmmer syntesen af TNF, derudover inhiberes angiogensen ved bfgf Teratogent stof Stereokemi: der findes både R- og S-thalidomid -> skifter spontant mellem disse to -> S-thalidomid er toksisk og teratogent Indikation: Multiple myoloma Bivirkning: Polyneuropati, kraftesløshed, venøs thromboembolisme, forstoppelse Virkning: Hæmmer koagulation ved at hæmme K-epoxide reduktase, der er med til at regenere vitamin K -> sænket vitamin K niveau -> nedsat koagulation. Warfarin kan enten øges eller sænkes i aktivitet af f.eks. P450, vitamin K-niveau og GI-absorption. En for lille effekt af warfarin kan give blodpropper og en for stor effekt kan give øget blødningstendens.

18 Carbamazepin Rifampicin Ethanol Ritonavir Erythromycin Grapefrugt Clopidogrel Codein Tamoxifen Losartan Valaciclovir Paracetamol (Acetaminophen) N-acetylcystein Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Cytokrom P450 inducerende stoffer Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Cytokrom P450 hæmmende stoffer Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Prodrugs Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Tokisks metabolit Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Paracetamol antidot Virkning: Cytokrom P450 metaboliserer nogle lægemidler og nedsætter dermed deres plasmakoncentration. En inducering vil sænke plasmakoncentration af disse lægemidler. Carbamazepin: Inducerer CYP3A4 og metaboliseres selv af CYP3A4. Rifampicin: Inducerer CYP3A4. Ethanol: Nedbrydes af alkohol dehydrogenase og CYP2E1, virker som substrat og kan bruges som antidot ved methanolforgiftning. Øger dog også CYP2E1 aktivitet, der omdanner paracetamol til en toksisk metabolit. Virkning: Cytokrom P450 metaboliserer nogle lægemidler og nedsætter dermed deres plasmakoncentration. En hæmning vil øge plasmakoncentration af disse lægemidler. Ritonavir: CYP3A4 hæmmer. Erythromycin: CYP3A4 hæmmer. Grapefrugt: Indeholder furanocoumariner, der inaktiverer CYP3A4, samt MDR1. Virkning: Clopidogrel: Metaboliseres af CYP2C19. Codein: Prodrug til morfin, metaboliseres af CYP2D6. Tamoxifen: Metaboliseres af CYP2C9 til 4-hydroxy tamoxifen (30-100x mere aktivt). Losartan: Metaboliseres af CYP2C9 til en carboxylsyre (10x mere aktivt). Valaciclovir: Prodrug til aciclovir (5x mere biotilgængeligt end aciclovir). Virkning: Metaboliseres normalt ved glucuronionen og sulfationen og udskilles herefter let. Ved overdosis -> metaboliseres ved CYP2E1 til NAPQI (toksisk metabolit). Kan konjugeres med gluthation og herefter udskilles. Mangler gluthation, forbliver den toksiske metabolit -> leverskader (analgetisk og antipyretisk effekt) Virkning: Precursor for gluthation, som dermed kan øge koncentration af gluthation og nedbryde den toksiske metabolit, NAPQI, fra metabolisme af paracetamol. Derudover binder acetylcystein sig direkte til NAPQI.

19 β -blokkere Lithium Fenfluramin Amiodaron Haloperidol Makrolider Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling: Stoffer med kendt off target virkning Virkning: β -blokkere: Virker også på β -> bronkokonstriktion. Lithium: Inhiberer aktivering af adenylat cyklase, som bl.a. ADH bruger -> mindsket ENaC og AQP1 i samlerør -> polyuri. Fenfluramin: Hæmmer serotonin release og hæmmer 5HT-2B reuptake, virker dog også på myocytter i hjertet ved proliferation -> hjerteklap-fibrose. Amiodaron, haloperidol og makrolider: Kan alle inducerer hæmning af herg K + -kanaler i hjertet -> QT-forlængelse og arrytmier

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Cytostatika asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud med

Læs mere

Neurotransmittere og det autonome nervesystem

Neurotransmittere og det autonome nervesystem nervesystem Neurotransmittere og det autonome nervesystem Ulf Simonsen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet grundlæggende system basis for nogle vigtige behandlinger hypertension astma gode eksempler

Læs mere

Adrenerg farmakologi

Adrenerg farmakologi Adrenerg farmakologi Det autonome nervesystem, inkl. Synapsetransmission Receptor-opdeling og funktion Agonister Antagonister Kliniske cases Christian, læge, PhD-studerende (Februar 2010) Autonome nervesystem

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Proximal reabsorption

Proximal reabsorption SAU2 Nyrefunktion 2 Undervisning med Charlotte Mehlin Sørensen REABSORPTION I NEFRONET: Al reabsorption i nyrene er drevet af Na/KPumpen! Proksimale tubulus, S1 (figur A): Proksimale tubulus, S3 (figur

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II. Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen. Non-renale effekter af aldosteron

Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II. Diuretiske effekt af spironolakton Nefron-lumen. Non-renale effekter af aldosteron Lægemidler med virkning på hjerteinsufficiens II Ulf Simonsen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Farmakologisk behandling af systolisk kronisk hjerteinsufficiens 1. Diuretika + kaliumtilskud 2.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat.

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat. EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 EPAR - Sammendrag for offentligheden rituximab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 591 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 591 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 591 Offentligt Bilag 1 til bidrag til svar på spørgsmål 591 (SUU alm. del) om antidepressiv medicin til børn og unge Nedenfor er

Læs mere

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN

Nyrefysiologi: Renal ionbehandling, kap. 8 Anne Agersted, 5. sem. efterår 2013 CALCIUM HOMEOSTASEN CALCIUM HOMEOSTASEN 35 % af Ca +2 indholdet i en normal voksen persons kost absorberes gennem mavetarmkanalen. Den ekstracellulære Ca +2 pool indeholder ca. 25 mmol, hvorfra Ca +2 udskilles i urinen. PTH:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Revlimid, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Revlimid, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek. EMA/113870/2017 EMEA/H/C/000717 EPAR sammendrag for offentligheden lenalidomid Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Forhøjet intrakranialt tryk 9 Hjerne og Sanser 5 Energi og vitale funktioner 10. Åndenød 5 Energi og vitale funktioner 7 Regulation og kommunikation 2

Forhøjet intrakranialt tryk 9 Hjerne og Sanser 5 Energi og vitale funktioner 10. Åndenød 5 Energi og vitale funktioner 7 Regulation og kommunikation 2 Fordeling af ICS på moduler UDKAST 2/5/06 Efter P A O'Neill et al. - Core undergraduate curriculum ICS, symptoms (fuldstændig liste) ICS, symptoms (udvalgte) Første Modulnr. Antal emne Ledhævelse 4 Bevægelse

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept

Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept INDLÆGSEDLER FOR: IBUPROFEN ORIFARM, FILMOVERTRUKNE TABLETTER IBUPROFEN 200 mg, 400 mg, 600 mg Indhold: Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb Indlægsseddel for medicin købt på recept Indlægsseddel:

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Væskebalance og temperaturregulering

Væskebalance og temperaturregulering Væskebalance og temperaturregulering 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Væskebalance og temperaturregulering Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af

Læs mere

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011 Beta-blocking agents, for ophthalmic use (alone or in combination with brinzolamide, dorzolamide, brimonidine, travoprost, latanoprost, bimatoprost, pilocarpine) betaxolol - carteolol - levobunolol - metipranolol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Nyrerne anatomi. Nyrerne. Nyrerne. Nyrerne. Nefronet. Nyrerne. Ann Mosegaard Bak, læge April 2010. Udskillelse af metaboliske affaldsprodukter

Nyrerne anatomi. Nyrerne. Nyrerne. Nyrerne. Nefronet. Nyrerne. Ann Mosegaard Bak, læge April 2010. Udskillelse af metaboliske affaldsprodukter anatomi Ann Mosegaard Bak, læge April 2010 2 Udskillelse af metaboliske affaldsprodukter Fjernelse af fremmede substanser herunder medicin Regulation af det ekstracellulære væskevolumen og den totale væskemængde

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne 1 Kan denne mand deltage i en trekking tur, Anapurna rundt (4000-5500 mtr)? 60 årig mand med kendt hjerteinsufficienspå iskæmisk basis. Tidl. AMI x 1 i 2013 beh.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv

Video: Administrationsveje 2 patientens perspektiv. Video: Administrationsveje 3 den professionelles perspektiv Modulplan for modul 1.2, Basal farmakologi, efteråret 2017 Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger, videoer, studiesal og workshops og andet som findes

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27467 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fentadon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation

Thyroidea. Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Thyroidea Hypothalamus frigiver TRH (Thyrotropin- Releasing Hormone) - > som stimulerer hypofysen til at frigive TSH (Thyroid- Stimulation Hormone / thyrotropin). TSH stimulerer: - Syntese af thyroglobulin

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Hvad er myasteni i neurologisk forstand? Diagnosticering, behandling og prognose nu og i fremtiden

Hvad er myasteni i neurologisk forstand? Diagnosticering, behandling og prognose nu og i fremtiden Hvad er myasteni i neurologisk forstand? Diagnosticering, behandling og prognose nu og i fremtiden Henning Andersen Neurologisk Afdeling F, Aarhus Universitetshospital 8000 Århus C, Danmark Myasthenia

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Litiumkarbonat "OBA", tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Litiumkarbonat OBA, tabletter 20. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Litiumkarbonat "OBA", tabletter 0. D.SP.NR. 4159 1. LÆGEMIDLETS NAVN Litiumkarbonat "OBA". 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lithiumcarbonat 300 mg (8,1 mmol

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow

Fenoterol Berotec 100. Salbutamol Arrow Nr.: Emne Navn: Selektive β2-adrenerge agonister (midler mod obstruktive lungesygdomme) Beskrivelse: Lægemidler med selektiv virkning på β 2 -receptorerne. Inkluderer såvel kortidsvirkende- som langtidsvirkende

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression

Depression brochure Hvorfor diagnosen, bruge bedre depression Depression Denne brochure handler om depression. Hvorfor det er vigtigt at få stillet diagnosen, og hvilken medicin man kan bruge. Men også om, hvordan man kan blive bedre til at undgå en ny depression.

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Eksamensopgaver i Farmakologi marts 2001 (ny ordning)

Eksamensopgaver i Farmakologi marts 2001 (ny ordning) Eksamensopgaver i Farmakologi marts 2001 (ny ordning) De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL:

Læs mere

(gengivet efter hukommelsen, drengen hed ikke Henrik)

(gengivet efter hukommelsen, drengen hed ikke Henrik) Forældrene oplyser, at Henrik er startet på noget nymodens medicin, der skulle hjælpe på hans uro. Forældrene oplyser, at de synes medicinen har effekt. Jeg synes Henrik ligner sig selv til forveksling

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Accupro 5 mg, 10 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter Quinapril

Accupro 5 mg, 10 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter Quinapril Indlægsseddel: Information til brugeren Accupro 5 mg, 10 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter Quinapril Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at forord Hermed foreligger en ny udgave af Finn Michael Karlsen s Basal nyrefysiologi. Siden udgivelsen i 1999 er der sket en rivende udvikling indenfor fysiologien, herunder nyrefysiologien, og det har

Læs mere

BINYREBARK. Binyrerne

BINYREBARK. Binyrerne Binyrerne BINYREBARK Biosyntesen: Kolesterol kan optages fra blodbanens LDL eller syntetiseres de novo fra cetat. Kolesterol omdannes da til pregnenolon, som er et forstadie for alle steroidhormonerne

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS

HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS HJERTEINSUFFICIENS DIAGNOSTIK OG MONITORERING RESERVELÆGE KATRINE SCHACK URUP, HJERTEMEDICINSK AFDELING, VEJLE SYGEHUS SYGEHISTORIE 1 En 64-årig mand, tager kontakt til sin privatpraktiserende læge. Han

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Bidrag til besvarelse af GRU alm. del - spm. 90 om bivirkninger ved brugen af kønsdriftshæmmende behandling med medikamenterne Androcur og Procren.

Bidrag til besvarelse af GRU alm. del - spm. 90 om bivirkninger ved brugen af kønsdriftshæmmende behandling med medikamenterne Androcur og Procren. Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Dato 24. maj 2013 Sagsnr. 2013051097 MAFR MAFR@dkma.dk Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bidrag til besvarelse

Læs mere

Adrenerg Farmakologi. Adrenerg farmakologi; Definition. Michael G. Jensen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet. Den noradrenerge synapse

Adrenerg Farmakologi. Adrenerg farmakologi; Definition. Michael G. Jensen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet. Den noradrenerge synapse Nervesystemet Perifere NS CNS Somatisk Autonome (viscerale) Adrenerg Farmakologi Parasympatisk Sympatisk Muskarin Svedkirtler Nikotin Michael G. Jensen Farmakologisk Institut Aarhus Universitet Motorisk

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter

KLINISKE RETNINGSLINIER. Metadon til cancer smerter KLINISKE RETNINGSLINIER Metadon til cancer smerter ved overlæge Nan Sonne. Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Gennemgået Januar 2008. Planlagt revideret September 2008 Målgruppe: Læger og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Serenase 2 mg/ml orale dråber. Haloperidol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Serenase 2 mg/ml orale dråber. Haloperidol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Serenase 2 mg/ml orale dråber Haloperidol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Eksamen i Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Opgavesættet består af 5 sider inklusive denne forside. Sættet består

Læs mere

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013.

Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner i perioden 1. juni 2013-31. august 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt Oversigt over indberetninger om formodede bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccine fordelt på regioner

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere