Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation"

Transkript

1 Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber Indtagelse: Inhalation Virkning: 10 min, varer over 8 timer. Aktiverer direkte M- receptor -> kontraktion af mm. ciliares -> åbner kammervinklen -> kammervæske forlader øjet -> intraokulære tryk falder. Desuden sker der ingen nedbrydning af ACh-esterase. Indikation: Glaukom Bivirkning: Øget parasympatikusfunktion: hovedpine (M 1 ), bradykardi, hypotension (M 2 ), GIsymptomer (M 3 ), og akkommodationsspasme Virkning: 2-4 timer efter dosis. Kompetitiv antagonist i synapsekløften. Bindet til alle M- receptorer. Indikation: Modvirker forgiftning med kolinerge stoffer, akut øget vagusaktivitet (bradykardi, hypotonicitet, asystoli), sekretionsnedsættelse (M 3 ) ved operation. Bivirkning: Akkommodationsparese, mydriasis, nedsat sekretion, takykardi, urinretention, obstipation (viscerale funktion styre af ACh.), koma Virkning: min., varer under 6 timer. Kompetitiv antagonist (syntetisk analog til atropin). Vigtigst er M 3 -> mukussekretion hæmmes. Har ingen effekt ved astmabehandling. Virker på alle M- receptorer. Indikation: KOL Bivirkning: Få, hovedpine (M 1 ), GIsymptomer (M 3 ) Virkning: Hæmmer M 3 -receptor kompetitivt -> mindre G q aktivitet -> relakserer glat muskulatur ved sphincterer og kontraherer glat muskulatur ved bl.a. m. detrusor. Indikation: Urge-inkontinens Bivirkning: Mundtørhed, obstipation, hovedpine, kvalme Virkning: 1 min., varer 5-10 min./dosis. Kompetitiv agonist, men nedbrydes ikke -> blokerer ACh receptorer -> total muskelrelaksation. Er et depolariserende neuromuskulært blokerende stof. Indikation: Ved akut behov for toal muskelrelaksation (f.eks. ved intubation i forbindelse med operation). Bivirkning: Bradykardri, arytmi, muskelømhed, hyperkaliæmi, respirationsdepression

2 Rocuron(ium) Neostigmin Organophosphater Botulinum toxin (Botox) Adrenalin Nikotin receptor antagonist Acetylkolinesterase-hæmmer Acetylkolinesterase-hæmmer Acetylkolin release hæmmer og kardio Adrenerg receptor agonist Virkning: 2 min., varer min./dosis. Kompetitiv antagonist. Er et ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende stof. Virkningen afhænger af affinitet, kan reverseres af ACh-esterase hæmmere. Går ikke over blodhjerne barrieren. Virkning: Varer 3-4 timer. Kompetitiv i substratsite -> hæmning af nedbrydningen af ACh i synapsekløften -> M- og N- receptorer stimuleres -> effekt som kombination af disse. Har desuden direkte agonistisk virkning på N- receptorer. Indtagelse: Gennem slimhinder, hud m.m. Virkning: Varer under 100 timer. Kompetitiv i substratsite (binder irre ersi elt ed agi g -> hæmmer nedbrydning af ACh i synapsekløften -> M- og N- receptorer stimuleres -> effekt som kombination af disse. Indtagelse: Lokal injektion. Virkning: 2-8 dage, varer 2-3 måneder. Kløver SNAP- eller SNARE-proteiner -> hæmmer ACh release -> neuromuskulære kobling i ANS hæmmes -> muskelrelaksation (også respirationsstop), S.C., I.M. Virkning: Øjeblikkelig virkning, arer u der i. α-agonist ved høje doser, β-agonist ved lave doser: α 1 -rec.: G q, alle kar -> konstriktion α 2 -rec.: G i, CNS inh. + insulin ned β 1 -rec.: G s, øget chrono og iono β 2 -rec.: G s, vasodilation i lunger Indikation: Anæstesi (muskelrelaksation), alternativ til suxamethon, neuromuskulær blokade. Bivirkning: Bradykardi, hjertestop, respirationsdepression. Indikation: Myuastenia gravis, tarm- og blæreatoni, omvendt anæstesi (reverserer virkning af ikke-depolariserende neuromusklære blokere). Bivirkning: Bronkospasmer, diarré, koliksmerter, kvalme, opkastning. Indikation: Udgået, tidl. brugt ved glaukom, bruges desuden som pesticider og krigsgasser Bivirkning: Kvalme, opkastning, øget spytdannelse, CNS-påvirkning, kramper, mors. Indikation: Lokale muskelspasmer, generaliserende spastiske sygdomme, rynker Bivirkning: Parese (ofte ptos i øjne), evt. død Indikation: Asystoli, anafylaksis, lokal anæstesi, kredløbssvigt som hjertestop og shock (ikke septisk). Bivirkning: Hypertension, hovedpine, ødemer (pga. øget kapillærtryk).

3 Noradrenalin Salbutamol (Albuterol) Xylometazolin Methyldopa Metroprolol og kardio Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor agonist Adrenerg receptor antagonist, S.C., I.M., P.O., inhalation Indtagelse: Næsespray Indtagelse: P.O: Virkning: Øjeblikkelig virkning, arer u der i. α -agonist og β 1 -agonist: α 1 -rec.: G q, alle kar -> konstriktion β 1 -rec.: G s, øget crono og iono Indikation: Asystoli, kredsløbssvigt med normal eller forhøjet CO, f.eks. hjertestop og septisk shock. Bivirkning: Hypertension, hovedpine, svimmelhed, tremor, uro, takykardi, ødemer (pga. øget kapillærtryk). Virkning: 5-15 min., varer 3-6 timer. Er e β 2 -agonist. Aktiverer G s -> øget camp og PKA -> PKA fosforylerer MLCK og affiniteten for calcium og calmodulin falder -> mindre konstriktion og øget relaksation -> bronkodilation. Indikation: Astma, bronkospasme ved høj luftvejsmodstand Bivirkning: Tak kardi pga. β receptorer), dysrytmi (via SAknuden) Virkning: α 1 -agonist. Stimulerer G q - > PLC -> IP 3 og DAG -> calcium øget intracellulært -> vasokontraktionæ Har også en smule virkning so α 2 - agonist. Indikation: Nasal obstruktion ved forkølelse (rhinitis- og sinuitis acuta) Bivirkning: Ubehag, tørhed, nysen, nasal irritation, ødelagt mucosa nasalt, hypersensitivitet Virkning: Prodrug - endogen enzymer katalyserer omdannelse af α- eth l orepi ephri e. α 2 - agonist -> nedsætter outflow fra CNS -> BT falder. Indikation: Hypertension hos gravide Bivirkning: Tidl. hepatotoksisk, autonom hæmolytisk anæmi Virkning: Varer u der ti er. β 1 - antagonist -> hæmmer G s signalvej -> negativ crono, iono, dromo, lusi, og batmotropi. Iono sker pga. nedsat fosforylering af calciumkanaler. Crono sker pga. mindre calcium influx. Indikation: Hypertension, angina pectoris, hjerteinsufficiens, dysrytmi, eksamensangst. Bivirkning: Hypotension, træthed, bradykardi, hovedpine.

4 Doxazosin Kokain Nitroglycerin Sildenafil Amlodipin og kardio farmaka Adrenerg receptor antagonist Katekolamin reuptake hæmmer Stofgruppe: Kardio farmaka NO donor Stofgruppe: Kardio farmaka Fosfodiesterasehæmmer Stofgruppe: Kardio farmaka Dihydropyridin Ca 2+ antagonist Indtagelse: S.L., I.V., næsespray Virkning: Maks. koncentration efter 3 timer, varer 24 timer. Hæmmer α 1 -receptor -> G q signavej hæmmes -> MLCK ned -> relaksation (mest arterioler). Nedsat TPR og relaksation af vener -> nedsat CO. Virkning: Varer omkring 1 time. Hæmmer katekolamin reuptake -> monoaminer (dopamin, serotonin, noradrenalin) øges i synapsekløften Hæmmer desuden NET-transporter perifert og eliminerer derfor katekolamintransport Indikation: Lokal analgetikum, rusmiddel Virkning: 1-2 min., varer min. NO frigives til SMC i kar (især i vener) -> aktiverer guanaylatcycklase -> GTP omdannes til cgmp -> MLC-fosfatase stimuleres -> relaksation. Desuden aktiveres PKG -> [Ca ++ ] i falder -> relaksation. Der udvikles tolerance for NO over 8 timer. Rammer epikardielle kar. Farmakodynamisk interaktion: Med sildenafil: for meget cgmp -> for meget kardilation Virkning: 1 time., varer under 5 timer. PDE-5 hæmmer -> cgmp niveau opretholdes i længere tid -> vasodilation bibeholdes Farmakodynamisk interaktion: Med nitroglycerin: for meget cgmp -> for meget kardilation Virkning: Halveringstid på 40 timer. Hæmmer L-type Ca ++ kanaler i SMC -> Ca ++ influx ned -> MLCK ned -> kartonus ned. Virker primært perifert og primært arterielt. Indikation: Hypertension Bivirkning: Ortostatisme, hovedpine, takykardi, perifere øde er, kraftesl shed Bivirkning: CNS-exctation: takykardi og hypertension efterfulgt af depression, eufori, rastløshed, tremor, delirium, vanedannende Indikation: Hjertefejl, hypertension, myocardieinfarkt, angina pectoris Bivirkning: Hovedpine, takykardi, hypotension, ortostatisme, rødme Indikation: Erektil dysfunktion, pulmonal hypertension Bivirkning: Hovedpine, rødme, svimmelhed Indikation: Hypertension, angina pectoris profylakse, nogle former for hjertearytmier Bivirkning: Ødem, træthed, rødme

5 Enalapril Losartan Aliskiren Bosentan Furosemid Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: 1 time (maks. 4-8 timer), varer under 24 timer. Hæmmer ACE -> Ang II ned -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Øger desuden niveauet af bl.a. bradykinin -> øget relaksation Indikation: Hypertension, venstresidig hjerteinsufficiens, kronisk nyresyge Bivirkning: Hypotension, hoste, ødem, akut nyresvigt, hyperkaliæmi Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: Giver en mere komplet inhibering. AT 1 -antagonist -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Der sker ingen øgning af bradykinin. Prodrug: Metaboliseres af CYP2C9 til en carboxylsyre (10x mere aktivt) Indikation: Hypertension Bivirkning: Hypotension, svimmelhed, diarré Stofgruppe: Kardio farmaka RAS system hæmmer Virkning: Maks. koncentration 2-3 timer. Halveringstid på 40 timer. Hæmmer renin -> ingen omdannelse af angiotensinogen til Ang I -> Ang I og Ang II ned -> G q signalvej hæmmes: 1. Kardilation -> TPR og MAP ned 2. Aldosteronsekretion ned 3. ADH sekretion ned -> BV ned -> BP ned Desuden ses nedsat proksimal NaCl reabsorption. Indikation: Hypertension, kan bruges hos nyresyge Bivirkning: Diarré, hypotension, angioødem Stofgruppe: Kardio farmaka Endothelin receptor antagonist Virkning: Maks. koncentration 3-5 timer. Kompetitiv antagonist mod endothelin receptor -> G q signalvej hæmmes -> nedsat PLC -> nedsat aktinbinding -> vasodilation Indikation: Pulmonal hypotension Bivirkning: Hovedpine, ødemer, hypotension, øget S-transaminase i plasma Loop-diuretika, I.V. Virkning: Hæmmer, kompetitivt og irreversibelt Na + /K + /2Cl - transporter i Henles ascenderende segment ved binding til Cl - site -> nedsat elektrolytreabsorption. Kan forøge FE(Na + ) op til 25 %. Indikation: Ødemer pga. hjertelunge- eller nyreinsufficiens, hypertension, hypercalciæmi, hyperkaliæmi Bivirkning: Hypovolæmi, hypotension, hypokalæmi, metabolisk alkalose pga. øget Na + tilbud -> øget K + og H + udskillelse (pga. ATP-ase og antiporter)

6 Bendroflumtiazid Amilorid Spironolakton Eplerenon Mannitol Tiazid Kaliumbesparende diuretika Kaliumbesparende diuretika Kaliumbesparende diuretika Osmotisk diuretika Virkning: 1-2 timer, varer timer. Hæmmer Na + /Cl - cotransporter i convuluta tubulus distalis ved kompetitiv antagonisme. Kan foreøge FE(Na + ) med ca. 8 %. Indikation: Ødemer, hypertension, nefrogen diabetes insipidus, nedsætte udskillelse af calcium Bivirkning: Som loop diuretika, men i mindre grad (hypovolæmi, hypotension, hypokalæmi, øget Na + optag -> øget K + udskillelse) Virkning: Blokerer ENaC ved kompetitiv antagonisme -> Na + reabsorption mindskes -> K + udskillese mindskes. Kan øge FE(Na + ) med 2-3 % Indikation: Liddles syndrom, hypertension, hypokalæmisk alkalose, leversvigt Bivirkning: Hyperkalæmi, hovedpine, ortestatisk hypotension, metabolisk acidose Virkning: 3-4 dage. Varer 2 dage. Aldosteronreceptor antagonist -> hæmmer transskription af ENaC og Na + /K + ATPase -> hæmmer konduktans og basolateral udpumpning af Na + -> Na + s elektrokemiske gradient falder -> Na + reabsorption falder -> K + udskillelse falder Indikation: Ascites, ødermer pga. hjerteinsufficiens, hypertension, hyperaldosteronisme Bivirkning: Dyspepsi, hyperkalæmi, hyponatriæmi, impotens, gynækomasti pga. androgen receptor stimulation Virkning: Selektiv aldosteron antagonist -> forhindrer binding af aldosteron til receptor i distale tubuli pars convuluta -> hæmmer dannelse af ENaC og Na + /K + ATPase -> sænket Na + reabsorption -> sænket K + udskillelse Indikation: Tillæg til standardbehandling af pt. Med venstre ventrikel dysfunktion og kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI, god til obese personer. Bivirkning: Hyperkalæmi, hyponatriæmi, mindre effekt på androgen receptorer Virkning: 30 min., varer 2-3 timer. Virker som ikke-reabsorberbar osmolyt i tubulus -> sænker vandreabsorption i vandpermeable segmenter. Har størst effekt i proksimale tubulus. Indikation: Akut hjerneødem, reduktion af hjernevolumen før intrakraniel operation, øget intraokulært tryk Bivirkning: Hypotension, elektrolytforstyrrelser, takykardi

7 Acetalzolamid Nesiritide Vasopressin Desmopressin Terlipressin Kulsyreanhydrasehæmmer Natriuretisk peptid Antidiuretisk hormon Antidiuretisk hormon Antidiuretisk hormon (konstant infusion) Indtagelse: Næsespray, I.V. Indtagelse: S.L., næsespray, smeltetablet Virkning: 30 min., varer 12 timer. Hæmmer CA i proksimale tubulus -> sænker HCO 3 - optag -> natrium-, kalium- og vandoptag sænkes. Hæmmer nonkompetitivt og reversibelt både CA II (cytoplasitisk) og CA IV (luminalt) -> giver øget diurese til at starte med. Virkning: BNP (B-type natriuretic peptide) secerneres som respons på øget tryk -> systemisk vasodilation og nedsat aldosteronkoncentration. Fremmer vandudskillelsen. Virkning: 1 time, varer 8-12 timer. Binder til V 2 -receptor i samlerør -> G s signalvej -> proteinsyntese -> AGP-2 sættes i apikale cellemembran -> øget vandreabsorption. Binder desuden til V 1 -receptor -> G q signalvej -> kontraktion af kar. Virkning: Syntetisk fremstillet analog til ADH. Binder til V 2 - receptor i samlerør -> G s signalvej - > proteinsyntese -> AGP-2 sættes i apikale cellemembran -> øget vandreabsorption. Virkning: Moderat selektiv V 1 - receptor agonist. Bliver i kroppen omdannet til lysin vasopressin, der har en længere halveringstid. V 1 - receptor binding -> G q signavej i kargebet -> vasokonstriktion og reduktion af BT i vena portae. Indikation: Glaukom, højdesyge Bivirkning: Let metabolisk acidose, diarré, kvalme Indikation: Hjertesvigt Bivirkning: Hypotension, er kendt for at forårsage nyresvigt, hovedpine Indikation: Central diabetes insipidus, profylakse mod blødning ved hæmofili Bivirkning: Væskeretention Indikation: Central diabetes insipidus, enuresis nacturna, nykturi hos voksne. Bivirkning: Vægtøgning, perifere ødemer, hyponatriæmi Indikation: Blødende eosophagusvariser Bivirkning: Abdominalsmerter, hypertension, hovedpine, perifer iskæmi

8 Tolvaptan Amitriptylin Escitalopram Duloxetin Lithium Vasopressin receptor antagonist Virkning: Selektiv V 2 -receptor antagonist. Hæmmer virkningen af endogent ADH -> blokerer V 2 - receptorer i samlerør -> forhindre G s medieret protein syntese -> mindre indbygning af AGP-2 i apikale cellemembran -> større diurese uden tab af natrium Indikation: Hyponætriæmi sekundært til Schwartz-Bartters syndrom (SIADH), hjerteinsufficiens, cirroisk acites Bivirkning: Tørst, hypokalæmi Stofgruppe: Psykofarmaka Tricykliske antidepressiv Virkning: Under 4 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer både serotonin- (primært) og NA-reuptake i presynaptiske neuron (hhv. SERT og NET). Virker desuden postsynaptisk på M, H 1, α og DA, irker dog est kolinerg. Indikation: Depression Bivirkning: Mundtørhed, obstipation, konfusion, sedation, ortostatisme, svimmelhed, virker på Na + -kanaler i hjertet -> 1. grads AV-blok, øger selvmordstendens hos unge under 25. Stofgruppe: Psykofarmaka Selektiv serotonin reuptake hæmmer (SSRI) Virkning: 2-4 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer SERT i presynaptiske neuron. Selektiv ved lave doser. Ved høje doser rammes også NET. Indikation: Depression, angst af forskellige type Bivirkning: GI-symptomer, seksuel dysfunktion, serotinin syndrom: eleveret 5HT med MAO1. Ved akut stop -> nervøsitet, søvnlæshed, øget selvmordstendens Stofgruppe: Psykofarmaka Serotonin noradrenalin reuptake hæmmer (SNRI) Virkning: Under 6 timer (klinisk 2-3 uger). Hæmmer både NET og SERT. Indikation: Depression, smertesyndrom Bivirkning: Mundtørhed, kvalme, hovedpine, somnolens Stofgruppe: Psykofarmaka Stemningsstabiliserende midddel Virkning: En monovalent kation -> optages af Na + -kanaler, men kommer ikke ud igen -> hæmmer overordnet PIP 3 kaskaden -> P, IP 3 og inositol falder alle -> nedsætter centrale adrenerge, muskarine og serotonin kanaler. Hæmmer også glykogen syntease kinase 3 (GSK3) Stof med kendt off target virkning: Inhiberer aktivering af adenylat cyklase, som bl.a. ADH bruger -> mindsket ENaC og AQP1 i samlerør -> polyuri. Indikation: Mani, bipolær sygdom Bivirkning: Akut lithium forgiftning: tremor, kvalme, opkastning, diarré, nyreskade, abnorm T-bølge, nefrogin DI, hypothyroidea

9 Haloperidol Olanzapin Diazepam Zolpidem Cyclofosfamid Stofgruppe: Psykofarmaka Typisk antipsykotika, 1. generation, I.M. Virkning: Inddeles i lav-, middel- og højdosispræparat. Hæmmer D 2 - receptor i mesolimbiske baner og mesocortikale baner. Rammer også H 1+2, adrenerge og muskarine receptorer. Stof med kendt off target virkning: Hæmmer herg K + -kanaler i hjertet - > QT-forlængelse og arrytmier Indikation: Skizofreni (positive symptomer), psykoser, tourette Bivirkning: Mundtørhed, nedsat akkommodation, takykardi (pga. M- receptorer), DA-release: EPS (ataksi, tardive dyskinesier), øger PRL-sekretion, overvægt (pga. 5HT 2 ), sedering (pga. 5HT 1 ), ortostatisk hypertension (adrenerg) Stofgruppe: Psykofarmaka Atypisk antipsykotika, 2. generation, I.M. Virkning: 5-8 timer. Hæmmer D 2 - receptor og er desuden selektiv 5HT 2 -receptor hæmmer. Lav specificitet for D 2 og D 4. Rammer primært de mesolimbiske baner, mesocortikale baner, samt H 1, adrenerge og muskarinerge receptorer. Indikation: Skizofreni (negative symptomer), bipolær sygdom Bivirkning: Vægtøgning, mundtørhed, obstipation, lette ekstrapyramidale DA effekter, QTforlængelse Stofgruppe: Psykofarmaka Anxiolytika/hypnotika, I.V., bruges intermittent pga. afhængighed Virkning: min., varer 2-3 dage. Benzodiazepin. Binder til BZsite i GABA A som positiv allosterisk modulator -> øget åbningsfrekvens -> øget Cl - influx -> hyperpolarisering. Indikation: Angst, uro, status epilepticus, spasticitet, anfald i multiple sclerose Bivirkning: Afhængighed, døsighed, amnesi, konfusion, tristhed, negativ kognition, hovedpine. Stofgruppe: Psykofarmaka Anxiolytika/hypnotika Virkning: min., varer 6-7 timer. Benzodiazepinlignende. Svag i teraktio selekti t ed α 1 på GABA A som positiv allosterisk modulator -> øget åbningsfrekvens -> øget Cl - influx -> hyperpolarisering. Indikation: Søvnløshed Bivirkning: Hovedpine, konfusion, kvalme, svimmelhed, døsighed, amnesi, sleep-walking, -eating, -driving Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Alkylerende middel, I.V., I.M. Virkning: Alkylradial danner binding til og evt. cross-linking af guaninbaser i DNA -> replikation forhindres -> celledød. Rammer B- celler, men fremmer T-celle respons. Indikation: Maligne lidelser, især cancer mammae, myelomatose, lymfomer, leukæmier og neuroblastomer, lupus erythromatosus, generelt sygdomme med et B-celle respons Bivirkning: Knoglemarvsdepression, alopeci, leucopeni, Gi-symptomer (kvalme, opkast, stomatitis), cardiotoksis

10 Camptothekiner Antracykliner Vinkristin Vinblastin Methotrexat Stofgruppe: Cancer kemoterapi Topoisomerasehæmmer Indtagelse:? Stofgruppe: Cancer kemoterapi Topoisomerasehæmmer Indtagelse:? Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antimitotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antimitotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Antimetabolit, I.V., Foli i a id res ue. Virkning: Hæmmer topoisomerase I, som virker på enkeltstrenget DNA. Stabiliserer det enkeltstrengede brud og forhindrer topoisomerasen i at ligere det. Andre enzymer binder til topoisomerase-camptothekinkomplekset og laver dobbeltbrud. Er specifikt for S-fasen. Indikation: Colon, ovarie og småcellet lunge cancer Bivirkning: Diarré, knoglemarvsdepression Virkning: Hæmmer topoisomerase II, som virker på dobbeltstrenget DNA. Hæmmer DNA syntesen ved at inhiberer passagen af T- segmentet af DNA-strengen og ligeringen af G-strengen. Inducerer apoptose. Er specifikt for G2-fasen. Indikation: Hematologisk cancer (leukæmi, lymfom), brystkræft Bivirkning: Knoglemarsvdepression, alopeci, hjertefejl Virkning: Vinka alkaloid. Binder til β-tubulin ved GTP-bindings domænet. Bindingen til T-enden forhindrer polymerisering af tubulin og fører til defosforylering og metafase arrest. Indikation: Pædiatrisk leukæmi, Hodgki s s gdo, ogle o - Hodkins lymfomer Bivirkning: Knoglemarvsdepression, kvalme, opkastning, perifer neuropati Virkning: Vinka alkaloid. Binder til β-tubulin ved GTP-bindings domænet. Bindingen til T-enden forhindrer polymerisering af tubulin og fører til defosforylering og metafase arrest. Indikation: Lymfomer, testikelcancer, kombinationsbehandling af maligne lidelser Bivirkning: Knoglemarvsdepression, kvalme, opkastning Virkning: Binder til dihydrofolsyrereduktase -> blokerer folsyrereduktion (2. trin) til tetrahydrofolat (folininsyre) (nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntese) -> hæmmer replikation i S-fasen -> inducerer apoptose. Virker immunsupprimerende ved at øge adenosin, der er potent antiinflammatorisk mediator, fremmer derved apoptose af CD4+ og CD8+. Indikation: Reumatoid artritis, psoriasis, flere maligne lidelser Bivirkning: Knoglemarvsdepression, GI-mucosa skade, alopeci, nyre- og leverproblemer, udslæt

11 Cetuximab Rituximab Tositumomab Tamoxifen β-laktam antibiotika Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antineoplastisk antistof Stofgruppe: Cancer kemoterapi og immunsupprimerende Antineoplastisk antistof Direkte depletion af immun-celler Stofgruppe: Cancer kemoterapi Antineoplastisk antistof Stofgruppe: Cancer kemoterapi Østrogen receptor ligand Cellevægssyntesehæmmer, I.V. Virkning: Monoklonalt antistof, der binder til EGFR på celler ekstracellulært -> forhindrer RAS- MAP kinase kompleks -> inhiberer aktivering af tyrosinkinase -> hæmmer vækst. Høj specificitet og meget høj affinitet. Indikation: Planocelluært carcinom i hoved og hals, colorectalcancer Bivirkning: Diarré, leucopeni, udslæt, hovedpine Virkning: Monoklonalt antistof, der binder til CD20 (transmembrane diff. Antigen) på normale og maligne B-celler -> komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cytotoksicitet -> celledød. B- celletallet er ved kræftbehandling normalt igen 9-12 måneder efter afsluttet behandling. Indikation: Non-hogdkins lymfom, reumatoid artritis Bivirkning: Immunsupprimerende, hypersensitivitet, hæmatologiske forandringer Virkning: CD20 IgG monoklonalt antistof, konjugeret med radioaktivt 131 I. Bruges til radioaktiv immunterapi. Indikation: Non-hogdkin lymfom. Bivirkning: Immunsupprimerende, infusionsreaktion, hæmatologiske forandringer Virkning: Østrogen receptor antagonist, specielt i brystvæv, men også en partiel agonist i endometriet og knogle. Prodrug: Metaboliseres af CYP2C9 til sit aktive stof 4- hydroxy tamoxifen (30-100x mere aktivt) Indikation: Cancer mammae Bivirkning: Malign neoplasi i endometriet, abnorm menstruation, svedeture, vaginale symptomer Virkning: Bakterio idt. β- lactamringen virker som substrat for enzym (PBP, en transpeptidase), der producerer peptidoglykan (vigtig bestanddel af bakteriecellevæg) -> hæmmer den videre virkning af transpeptidasen - > aktive celler sprænges. Har synergistisk effekt med aminoglykosider. Indikation: Gram positive og negative bakterier Bivirkning: Allergi, hududslæt, kløe, anafylaksis

12 Vancomycin Aminoglykosider Gentamycin Makrolider Tetracycliner Cellevægssyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer Proteinsyntesehæmmer, P.O., I.M. Indtagelse: Implantat Indtagelse: P.O: Virkning: Bakteriocidt. Binder irreversibelt til membranbunden peptidglykan på cellevæggen af bakterier -> forhindrer PGTmedieret forlængelse -> bakterie sprænges. Synergistisk effekt med β-lactam holdige stoffer. Indikation: Gram positive bakterier, sepsis, endocarditis som følge af MRSA, GI infektioner Bivirkning: Allergi, feber, hududslæt (red man syndrom), oto- og nefrotoksisk Virkning: Bakteriocidt. Binder irreversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> forkert trna binder til mrna -> hæmmer proteinsyntesen ved at forhindre afkodning af RNA. S ergistisk effekt ed β- lactam holdige stoffer. Indikation: Primært gram negative bakterier Bivirkning: Allergi, oto- og nefrotoksisk, feber, neuromuskulær blokade Virkning: Aminoglykosid. Bakteriocidt. Binder irreversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> hæmmer proteinsyntesen ved at forhindre afkodning af mrna. Synergistisk effekt ed β-lactam holdige stoffer. Indikation: Alvorlige infektioner med G-stave (f.eks. efter kirurgiske indgreb), gram negative bakterier Bivirkning: Feber, udslæt, kløe ved implantat Virkning: Bakteriostatisk. Binder reversibelt til og inhiberer 23s rrna i 50s subunit -> inhiberer translokation og hæmmer både selve syntesen og peptiderne. Stof med kendt off target virkning Hæmmer herg K + -kanaler i hjertet - > QT-forlængelse og arrytmier Indikation: Blandede infektioner, akne, pulmonære infektioner Bivirkning: GI-symptomer (kvalme, diarré, leverproblemer, opkastning) Virkning: Bakteriostatisk og bredspektret. Binder reversibelt til og inhiberer aktiviteten af 16s rrna i 30s subunit -> hindrer trna i at binde i A-sitet -> blokerer proteinsyntesen og akkumulerer proteiner i bakterien. Indikation: Bakterielle infektioner, f.eks. svær akne, klamydia Bivirkning: GI-symptomer (opkast, diarré), nyretoksisk, lysfølsomhed

13 Kloramfenikol Ciprofloxacin Sulfonamid Trimethoprim Aciclovir Proteinsyntesehæmmer DNA replikationshæmmer Antimetabolit Antimetabolit Nucleosid analog Indtagelse: Øjen-dråber/-salve Indtagelse: Topisk Virkning: Bakteriostatisk og bredspektret. Binder reversibelt til 23s rrna i 50s subunit -> inhiberer peptidbånds-formationen -> proteinsyntese hæmmes. Antagonistisk virkning med vancomycin. Indikation: Øjenbetændelse. God til både an- og aerobe, samt både gram positive og negative bakterier Bivirkning: Irritation og kløe i øjnene, hæmolytisk anæmi, gray baby syndrome Virkning: Bakteriostatisk ved lave doser, bakteriocidt ved høje doser. Hæmmer den bakteriespecifikke DNA-gyrase (topoisomerase II), så der fortsat er dobbeltstrenget brud (inducerer negativ supercoil) -> inducerer bakteriedød Indikation: Almindelige urogenitale, GI og respirations infektioner med gram negative bakterier. Bivirkning: GI-symptomer (kvalme, diarré), udslæt Virkning: Bakteriostatisk. Analog til PABA -> kompetitivt hæmmende på dihydropterobate syntese -> hæmmer folinsyntese (1. trin) -> hæmmer DNA-syntese Indikation: UVI (i kombination med trimethoprim), pneumocytis carinii, toxoplasmose, vaginalinfektion Bivirkning: Udslæt, GI-symptomer, keranictus hos nyfødte Virkning: Bakteriostatisk. Folat analog, der selektivt hæmmer DHFR -> hæmmer omdannelsen af DHF-THF (2. trin) -> hæmmer dannelse af purin og pyrimidin. Indikation: UVI i kombination med sulfonamid Bivirkning: Kløe, udslæt Virkning: Fosforyleres til et nukleotid og siden til en trifosfat -> hæmmer viral DNA-polymerase i 3 trin.: 1. Inhiberer kompetitivt indsætningen af dgtp 2. Indsættes selv som dgtp -> stopper kæden pga. manglende h dro l 3. Danner dead end komplekser Indikation: Herpes simplex, genitalis og zoster Bivirkning: GI-symptomer, svimmelhed, renal dysfunktion

14 Valaciclovir Nucleosid RThæmmere (NRTI) Non-nucleosid RThæmmere (NNRTI) Ritonavir Atazanavir Nucleosid analog Revers transkriptasehæmmer Revers transkriptasehæmmer Proteasehæmmer Proteasehæmmer Virkning: Fosforyleres til et nukleotid og siden til en trifosfat -> hæmmer viral DNA-polymerase. Prodrug Metaboliseres til aciclovir, valaciclovir er 5x mere biotilgængeligt Virkning: Hæmmer polymerasen. Er en nucleosid analog, der laver kompetitiv inhibering og kræver aktiviering ved fosforylering inden det virker. Bliver indsat i den voksende DNA-streng og forhindrer forlængelse af strengen. Virkning: Hæmmer RT nonkompetitivt ved allosterisk binding til enzymet. Minder ikke om fysiologisk nucleosid. Tillader binading af et fysiologisk nucleosid og kompleks, men forhindrer samlingen. Virkning: HIV-proteasehæmmer -> spaltningen af det virale precursorpolyprotein forebygges -> umodne ikke infektiøse viruspartikler. Gives i kombination med anden proteasehæmmer som booster. Cytokrom P450 hæmmende stof Inhiberer CYP3A4 Virkning: HIV-proteasehæmmer -> spaltningen af det virale precursorpolyprotein forebygges -> umodne ikke infektiøse viruspartikler. Bruges i kombinationsbehandling. Indikation: Herpes simplex, genitalis og zoster Indikation: HIV, HBV Indikation: HIV Indikation: HIV Indikation: HIV Bivirkning: GI-symptomer, svimmelhed, renal dysfunkion Bivirkning:Knoglemarvsdepression, neutropeni, anæmi Bivirkning: Psykiske effekter, udslæt Bivirkning: Hyperglykæmi, dyslipidæmi Bivirkning: Hyperglykæmi, dyslipidæmi

15 Integrasehæmmere Fusions- og entryhæmmere Neuraminidasehæmmere Hæmmere af viral uncoating Glukokortikoider Integrasehæmmer Fusions- og entryhæmmer Neuraminidasehæmmer Hæmmer af viral uncoating Ændret gen-ekspression Virkning: HIV-integrasehæmmer. Hindrer kovalent integration af HIVgenomet i værtsgenomet. Indtagelse:? Virkning: Hæmmer fusion af vira og cellevæg, enten via proteiner på viras væg eller proteiner på cellevæg Indtagelse: Inhaler, P.O. Virkning: Hæmmer neuraminidase (influenza overfladeenzym) -> virus kan ikke undslippe inficerede celle Indtagelse:? Virkning: Binder til M2-protein (en protonselektiv ionkanal) i virus kapsel -> hæmmer uncoating Indtagelse:? Virkning: Antiinflammatorisk regulation. Binder til cytoplasmatiske receptorer. Sterooid-receptor komplekset dimeriserer med et tilsvarende kompleks. Kompleks transporteres til nukleus, hvor det binder til GRE og ændrer transskription og dermed proteinsyntese Indikation: Metaboliske (hyperlipid, hyperglucose), endokrine (HHAakseændring), immunsupprimerende (bl.a. cytokinhæmning) Indikation: HIV Bivirkning: Renal svigt Indikation: HIV Bivirkning: Hepatotoksisk, feber Indikation: Influenza A og B Bivirkning: Respirationsdepression, GI-symptomer Indikation: Influenza A Bivirkning: Koncentrationsbesvær, svimmelhed Bivirkning: Sjældent problem med kortvarig behandling. Mange ved langvarig

16 Azathioprin Cyclosporine Etanercept Infliximab Anti-thymocyt globulin Cytotoksisk middel: metabolit Specifik lymfocyt hæmnning Cytokin hæmning Cytokin hæmning Direkte depletion af immun-celler, I.V. Virkning: Antimetabolit. Kompetitiv hæ i g af de o o og sal age path a af puri eta olis e -> hæmmer proteinsyntese -> celledød. Er et prodrug, der omdannes til 6-MP, der er en purinanalog, som dannes langosmt ved non-enzymatisk reaktion (f.eks. glutation) Virkning: Binder cytosolært til cyclophilin på T-celler -> komplekset inhiberer calcineurin -> hæmmer derved aktivering af NFAT og dens translokation til kernen -> hæmmer transskription af IL-2 -> reduceret lymfocyt effekt. Specifik inhibering af T-celler. Virkning: Binder til og hæmmer derved TNF-α og -β. Opløselig TNFreceptor dimer som kobler ekstracellulære ligandbindingsdomæner af TNFreceptor til Fc domæne af IgG Virkning: Delvist human, delvist mus monoklonalt antistof mod TNF- α -> inhiberer autoimmun inflammation Virkning: Kanin deriveret antistof mod T-lymfocytter. Deplementering af aktive T-celler. Indikation: Organtransplantation, inflammatorisk bowel disease, autoimmune hudlidelser Bivirkning: Gastritis, hepatotoksisk, knoglemarvsdepression, pancreatitis Indikation: Psoriasis, reumatoid artritis, transplantation Bivirkning: GI-symptomer (opkastning, kvalme, diarré), nefroog hepatotoksisk Indikation: Reumatoid artritis, psoriasis, juvenil idiopatisk artrit Bivirkning: Øvre luftvejs infektion, mavesmerter, opkastning, knoglemarvsdepression, kan reaktivere latent tuberkulose Indikation: Reumatoid atritis, Morbus Crohn, ulcerativ colitis Bivirkning: Mavesmerter, opkastning, infektion Indikation: Akut afstødning af nyre, aplastisk anæmi Bivirkning: Cytokin-udslæt syndrom, feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi

17 Anti-CD25 Anti-CD52 Anti-C5 Thalidomid Warfarin Direkte depletion af immun-celler Indtagelse: Pulver/solvens til I.V. Direkte depletion af immun-celler Hæmning af komplementsystemet IMiDs Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Interaktionsfølsomt stof Virkning: Monoklonalt antistof med høj affinitet for CD25 (IL2- receptor). Hæmmer IL-2 på aktiverede T-celler -> hæmmer klonal ekspansion. Rammer selektivt T-celler aktiveret af MHCantigens stimulus, da CD25 kun udtrykkes på aktive T-celler Indikation: Forebyggelse af akut organafstødning Bivirkning: Cytokinudløst syndrom: feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi Virkning: Binder til CD52 på overfladne af lymfocytter -> fører til forlænget og opretholdende depletion af T-celler ved en ukendt mekanisme Indikation: Kronisk B-celle lymfatisk leukemi Bivirkning: Cytokinudløst syndrom: feber, kulderystelser, hovedpine, hypertension, anæmi Virkning: Humaniseret monoklonalt antistof. Binder til C5 komplement komponent -> forhindrer C5 spaltning til C5a og C5b -> forhindrer dannelse af MACkompleks og derved lyse af celler Indikation: Paroksystisk noctural hemoglobinuri (PNH) (når komplement angriber egne erytrocytter) Bivirkning: Rygsmerter, kvalme, infektioner, nasopharyngitis Virkning: Hæmmer syntesen af TNF, derudover inhiberes angiogensen ved bfgf Teratogent stof Stereokemi: der findes både R- og S-thalidomid -> skifter spontant mellem disse to -> S-thalidomid er toksisk og teratogent Indikation: Multiple myoloma Bivirkning: Polyneuropati, kraftesløshed, venøs thromboembolisme, forstoppelse Virkning: Hæmmer koagulation ved at hæmme K-epoxide reduktase, der er med til at regenere vitamin K -> sænket vitamin K niveau -> nedsat koagulation. Warfarin kan enten øges eller sænkes i aktivitet af f.eks. P450, vitamin K-niveau og GI-absorption. En for lille effekt af warfarin kan give blodpropper og en for stor effekt kan give øget blødningstendens.

18 Carbamazepin Rifampicin Ethanol Ritonavir Erythromycin Grapefrugt Clopidogrel Codein Tamoxifen Losartan Valaciclovir Paracetamol (Acetaminophen) N-acetylcystein Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Cytokrom P450 inducerende stoffer Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Cytokrom P450 hæmmende stoffer Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Prodrugs Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Tokisks metabolit Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling Paracetamol antidot Virkning: Cytokrom P450 metaboliserer nogle lægemidler og nedsætter dermed deres plasmakoncentration. En inducering vil sænke plasmakoncentration af disse lægemidler. Carbamazepin: Inducerer CYP3A4 og metaboliseres selv af CYP3A4. Rifampicin: Inducerer CYP3A4. Ethanol: Nedbrydes af alkohol dehydrogenase og CYP2E1, virker som substrat og kan bruges som antidot ved methanolforgiftning. Øger dog også CYP2E1 aktivitet, der omdanner paracetamol til en toksisk metabolit. Virkning: Cytokrom P450 metaboliserer nogle lægemidler og nedsætter dermed deres plasmakoncentration. En hæmning vil øge plasmakoncentration af disse lægemidler. Ritonavir: CYP3A4 hæmmer. Erythromycin: CYP3A4 hæmmer. Grapefrugt: Indeholder furanocoumariner, der inaktiverer CYP3A4, samt MDR1. Virkning: Clopidogrel: Metaboliseres af CYP2C19. Codein: Prodrug til morfin, metaboliseres af CYP2D6. Tamoxifen: Metaboliseres af CYP2C9 til 4-hydroxy tamoxifen (30-100x mere aktivt). Losartan: Metaboliseres af CYP2C9 til en carboxylsyre (10x mere aktivt). Valaciclovir: Prodrug til aciclovir (5x mere biotilgængeligt end aciclovir). Virkning: Metaboliseres normalt ved glucuronionen og sulfationen og udskilles herefter let. Ved overdosis -> metaboliseres ved CYP2E1 til NAPQI (toksisk metabolit). Kan konjugeres med gluthation og herefter udskilles. Mangler gluthation, forbliver den toksiske metabolit -> leverskader (analgetisk og antipyretisk effekt) Virkning: Precursor for gluthation, som dermed kan øge koncentration af gluthation og nedbryde den toksiske metabolit, NAPQI, fra metabolisme af paracetamol. Derudover binder acetylcystein sig direkte til NAPQI.

19 β -blokkere Lithium Fenfluramin Amiodaron Haloperidol Makrolider Stofgruppe: Toksikologi, interaktion, udvikling: Stoffer med kendt off target virkning Virkning: β -blokkere: Virker også på β -> bronkokonstriktion. Lithium: Inhiberer aktivering af adenylat cyklase, som bl.a. ADH bruger -> mindsket ENaC og AQP1 i samlerør -> polyuri. Fenfluramin: Hæmmer serotonin release og hæmmer 5HT-2B reuptake, virker dog også på myocytter i hjertet ved proliferation -> hjerteklap-fibrose. Amiodaron, haloperidol og makrolider: Kan alle inducerer hæmning af herg K + -kanaler i hjertet -> QT-forlængelse og arrytmier

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 4: Farmakologi. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 4: Farmakologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at forord Hermed foreligger en ny udgave af Finn Michael Karlsen s Basal nyrefysiologi. Siden udgivelsen i 1999 er der sket en rivende udvikling indenfor fysiologien, herunder nyrefysiologien, og det har

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Centralt virkende analgetika

Centralt virkende analgetika Centralt virkende analgetika Birgitte Brock Overlæge, lektor Klinisk farmakologisk afd og Farmakologisk Institut Århus Sygehus og Aarhus Universitet Fysiologisk inddeling af smertetilstande Nociceptive

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige hjælpemidler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

!"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/&

!#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& !"#$%&'()*&%(+,' -.%/0*+12'3'#45.6.0+2' $47%05&.0/& '()*&+,&-.(*()& /0.1234&56,7(13803&5!%"& 89*)'#%0/4':;)')?'@' %9!,!!!&:;(34(3&1(:0)?.@)4& A0,&$!!!&:();@*

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ

PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Misbrug Fysioterapiuddannelsen Forår 2011 PP-shows udarbejdet af Gitte Rohr/AMJ Rusmidler generelt En urgammel tradition alkohol, opium, svampe De seneste 100 år syntetiske stoffer Prisen på designerdrugs

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

17-08-2014. Epilepsi, 1

17-08-2014. Epilepsi, 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Epilepsi Marts

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

manan.dk Århus Universitet; Farmakologisk Stofliste, August 2005 Indholdsfortegnelse

manan.dk Århus Universitet; Farmakologisk Stofliste, August 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateret 8. december 2005 af Shahid Qamar Manan Autonome nervesystem...2 Kolinerge lægemidler...2 Anti-kolinerge lægemidler...2 Adrenerge lægemidler...3 Anti-adrenerge lægemidler -

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3 1. LÆGEMIDLETS NAVN OLANSEK 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver OLANSEK 2,5 mg tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM Overtrukne tabletter til oral anvendelse

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient:

Den normale hjernes funktionhvad skal der til. Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: Hjernens funktion hos den misbrugende retspsykiatriske patient Den normale hjernes funktionhvad skal der til Karakteristika for den typiske retspsykiatriske patient: 1. Retslig foranstaltning 2. Skizofreni

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach

Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Fra stress til PTSD Hvad sker der i hjernen? Jes Gerlach Sct Hans Hospital Caroline og Glarmesteren Caroline, 1852-1936 Glarmesteren 1878-1958 William Skotte Olsen 1945-2005 indlagt SHH 1975-78 PTSD- symptomer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. By WHO Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials By WHO Dansk resumé af Anja Funder, bestyrelsesmedlem Praktiserende Akupunktører Juni 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion:...

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Docetaxel Teva 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeldosis-hætteglas med Docetaxel

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f o r p a t i e n t e r Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

Informationsbrochure til sundhedspersonale

Informationsbrochure til sundhedspersonale Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til sundhedspersonale Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Cannabis og gigt. Link til artiklen: http://www.theweedblog.com/does-marijuana-help-arthritis/ Tonny Nielsen 20-9-14. Kan cannabis hjælpe mod gigt..

Cannabis og gigt. Link til artiklen: http://www.theweedblog.com/does-marijuana-help-arthritis/ Tonny Nielsen 20-9-14. Kan cannabis hjælpe mod gigt.. Cannabis og gigt. Link til artiklen: http://www.theweedblog.com/does-marijuana-help-arthritis/ Tonny Nielsen 20-9-14 Kan cannabis hjælpe mod gigt.. Mere end 31 millioner amerikanere lider af gigt. Der

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 4: Farmakologi MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes boglige

Læs mere

Antidepressiva midler mod depression

Antidepressiva midler mod depression GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 9 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om antidepressive midler. Det skal ikke bruges direkte,

Læs mere

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI

INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI INFORMATION TIL HJEMMEPLEJEN KVALMEBEHANDLING TIL PATIENTER I KEMOTERAPI Udarbejdet af: SIG EMESIS 2013 Forord Denne information er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker,

Læs mere