Produkter og priser 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkter og priser 2014"

Transkript

1 Podukte og pise 2014

2 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens støste uafhængige magasin, Estate Magasin. Estate Media e epæsenteet med i alt 35 medabejdee fodelt i Danmak, Noge og Sveige. Omsætningen e på cika 50 mio. k. om ået. Estate Media kan som det eneste mediehus i banchen tilbyde komplette løsninge, de eftekomme ejendoms banchens stigende eftespøgsel efte både nyhede, eklame og kommunikation samt konfeence og events på tvæs af landegænsene i Noden. Jeg se fem til et spæn dende samabejde med je i Estate Media stå også bag en omfattende nyhedstjene ste og afholdelse af konfeence og netvæksa angemente. Estate Media blev en ealitet efte fusionen mel lem danske SP Business Media og det nosk-svenske Estate Media i foået Nikolaj Pfeiffe CEO Nodic, Patne ESTATE NORDIC MAGAZINE Udkomme 4 gange om ået på ipad og web Estate Nodic Magazine blive udgivet på engelsk og dække hele det nodiske ejendomsmaked. Det digitale magasin tage læseen unde ovefladen til det nodiske ejendomsmaked med eksklusive inteviews, inviden fa banchen og analyse. Estate Nodic Magazine blive udgivet 4 gange om ået og kan downloades til Ipad elle læses på web. ipad fomatet give mulighed fo keative annoncefo mate som f.eks. links, video, billedvisning, scollomåde, bed/højfomat og unde. Ved annonceing i magasinet tilbyde Estate Reklame at udabejde annoncemateiale til bug i magasinet. Estate Nodic Magazine udgives bla. i mats måned, hvo det e tilgængeligt på den danske stand på Mipim. Oktobe udgaven af magasinet udgives i fobindelse med EXPO REAL messen i München, hvo magasinet også pæ sentees. Estate Media samabejde med intena tionale patnee, de intenationalt ud bede Estate Nodic Magazine i dees oganisatione. Kode til download af Estate Nodic Magazine til ipad elle pc. Udgave Udgivelsesdato Deadline fo annoncemateiale Deadline fo indlæg N mats 21. feb. 10. feb. N juni 23. maj 9. maj N sept. 19. sept. 8. sept. N dec. 21. nov. 10. nov. 1/1 i 1 udgivelse k ,- 1/1 i 4 udgivelse k ,-

3 Nyhede på nettet besøgende p. måned Estatemedia.dk e nyheds- og videnspotalen fo ejen domsbanchen, de give det bedste oveblik. Du finde data, nyhede, bancheguide og meget mee på potalen. Nyhedene opdatees løbende dagen igennem, så du al tid kan føle dig velinfomeet om sidste nyt fa byggeog ejendomsbanchen. Hve måned ha vi gennemsnitlig besøgende på hjemmen og besøgstallet e stigende. Megaboad B 930 x H 180 pixel p. uge k ,- Leadboad B 728 x H 90 pixel p. uge k ,- Sidebanne B 140 x H 190 pixel Jobmaked B 140 x H 60 pixel Bancheguide B 268 x H 200 pixel p. uge k. 995,- p. måned k. 995,- p. å k ,- NYHEDSMAIL Ove abonnente i bygge- og ejendomsbanchen Nyhedsmailen e den daglige vej til nyhede i bygge- og ejendomsbanchen. Voes edaktion udvælge hve dag de mest elevante nyhede, og sike tovædigheden og elevansen. I sammenhæng med nyhedene i mailen, e det også mu ligt at annoncee. Demed få man diekte adgang til de modtagee, de hve dag ha valgt at få nyheds mailen diekte i dees indboks. Annonceingsmulighedene inkludee både støe og minde bannee, ligesom Estate Medias jobmaked og bancheguide e inkludeet i mailen dagligt. Topmailbanne B 590 x H 115 pixel p. uge k ,- Standadmailbanne B 620 x H 90 pixel p. uge k ,-

4 ESTATE MAGASIN MAGASIN ESTATE Nå ud til alle dele af bygge- og ejendomsbanchen i, byg ge in om ng Magas estei og inv jde med eje nd om udg ives t i sam abe ocietete Byg ges N. 01 ng 6. åga N. 01 Todse ktuen konjun to Lyngby Estate Magasin e bygge- og ejendomsbanchens uafhængige jouna listiske magasin i Danmak. Magasinet udkomme 7 gange åligt med de vigtigste nyhede og gå i baggundsatikle og analyse bagom beslut ninge, begivenhede, viksomhede og pesone. ng 6. åga Defo dsalg nu på gun e 44 sid te De støs e ktione 40 tansa på sid nye tal Se de iets Byggesee l fe DAL Ehv Fob evsmæg indels le 2100 es Købe vej 12 nh avn Ø www dal.d k SIN PÅ FOKUS ERNE REGION dk OM N. 04 IC åkæ ILEJEN vej 2A, 26 DOM 30 Tå stup åg ang vokse Øestad ket oveblik støt. Få 24. på Eksklusiv distibutionsliste: Estate Magasin distibuees til diektion og ledelsesniveau i føende viksomhede i bygge- og ejendomsban chen, ud fa en eksklusiv distibutionsliste, udabejdet med baggund i et dybtgående kendskab til banchen. Estate Magasin distibuees des uden til alle kommune og til alle medlemme af Byggesocietetet, samt sælges i abonnement og løssalg fa folaget. dem, e en af. Mølle tiviteten Flæng Bite unde ak e9 blik sid hånden ind lde s ho Læ de ES TA TE MA GA pof ning essione l Boom ESTA TE M AGAS IN t akede i boligm n få stede HØJE - men ku tiltæ -TA AS nye kke fle TRUP vikso e mhed e 40 Se 14 MA EJE ND GA SIN OM OM OG BY INVE GG ER I, ud giv es i sam STER IN G Sag n. Aeal Leje k m2 0,- p. Inkl. dift/ skatte m² NIN G 5, Købe ab Bygg ejd e me eso cie d tet et N EKSK I ES LUSIV T Se n TATE: ø fem gletal fo tiden s kon to 34 Sag n. Aeal m 2 Leje k. 5.8 Inkl. 67,dift/ p. m² skatte Købe Estate Magasin distibuees i et oplag på Magasinet ha mee end læsee i de danske bygge- og ejendomsviksomhede, investeings- og finansieingsselskabe samt kommune og egione. nk L åg an g nhav 80.0 I N 00 K VM nhav Få ovordh eblik AVN EN ket nk Sag n. Aeal m Konta nt k. Boliga fg. k..000,8.943,- md. INTE 46 RN DAL Ehvevsmægle Fobindelsesvej København Ø dom man A agemsset ent Seviceet pofessionel ehvevsudlejning 01/0 5/ ESTATE MAGASIN ATIO butik si NAL indta nvestoe E ge D anm ak 26 vsejen Investeing ESTATE MAGASIN vil væe med aktø ny getil foande neata e m Odense ti ylde on af Side 56 f em ågang Fuldt seviceet salgsindsats Makedsføing, pint og online på nyt søgeoptimeet website SEO og SEM? - spøg os! Pæsentation på Oline.dk, Danmaks støste potal fo ehvevsejendomme Vi finde købeen elle lejeen til din ejendom, og følge sagen til døs Rådgivning unde fohandling Udabejdelse af købsaftale og ehvevslejekontakt Slutfohandling og aftaleindgåelse Ha du tid & åd til at gøe det selv? N ågang 16 FM gå efte enegien - Positiv stemning og inteesseede investoe - Mee end 600 danskee i Cannes - Salg og pojekte 24 Kode til download af Estate Magasin i pdf. FORRETNING Avedøeholmen 84, 2650 Hvidove Svætegade 5, 1118 København K KONTOR Amage Standpak, 2300 København S Sag n Aeale fa m² Leje k ,- p. m2 Dift k. 250,- p. m2 Det ovesete segment Sag n Aeal 45 m2 Leje k ,- p. m² Inkl. dift/skatte Sag n Aeal m2 Leje fa k. 420,- p. m² Dift k. 88,- p. m² FORRETNING Amagebogade 145, 2300 København S Finansieing kan godt lade sig gøe Sag n Aeal m2 Leje k ,- p. m2 Inkl. dift/skatte bag_dal_230x290mm_4_ indd 1 k ,- B 112 x H 143 mm* k ,- 1/2 bed B 230 x H 143 mm* k ,- 1/2 høj B 112 x H 290 mm* k ,- B 230 x H 290 mm* k ,- B 230 x H 290 mm* k ,- B 460 x H 290 mm* k ,- - defo e industi og lage en god investeing 10 1/1 hvodan på 36 Kontakt os på hvis vi også skal sælge elle udleje din ehvevsejendom 1/4 SE ESTATES STORE MIPIMREPORTAGE Side 18 Se ledige ehvevslokale på LAGER & PRODUKTION B 112 x H 70 mm* udgives i samabejde med Byggesocietetet N. 03 Din ejendom skal sælges/udlejes, og du kontakte os på Vi vudee ejendommens salgsog udlejningsmulighede Vi fastsætte salgspis og lejeniveau Voes oplæg give dig oveblik, og du vælge os tygt til sagen 1/8 Magasin om byggei, ejendom og investeing 22/03/ Bagn EKSKLUSIV distibutionsliste på ca modtagee. Opslag Modtagee af magasinet Asset Manages Advokate Ejendomsselskabe Banke Banchefoeninge Ministeie Mateialepoducente Regione Mediebueaue Ehvevsejendoms mæglee Bygheeådgivee Pojektudviklee Rådgivende ingeniøe Keditfoeninge Tekniske diektøe Konsulente Akitektfimae Investoe Rådgivee Kommunaldiektøe tekst min. 7 mm væk fa midten på hve af midten *) Tekste i annonce max 7 mm fa skæekant Keative annoncefomate i Estate Magasin Estate Magasin give dig mulighed fo at få dit budskab ud til voes læ see med mange foskellige midle. Ud ove almindelige annonce kan vi tilbyde en lang ække af ande mulighede. Nedenfo finde du et ud snit, og du e velkommen til at kontakte os og høe mee. Administationsselskabe Entepenøe Omslag udenpå magasinet i foskellige fomate Ring fo pis Byggefimae Revisoe Folde/åsappot med magasinet Fa 6.000,- Ring fo pis Folde udsendt folieet med magasinet Fa 5.000,- Ring fo pis Styelse Bogmeste

5 Udgivelse, deadline og temae fo ESTATE MAGASIN 2014 Udgivelse Deadline fo annonce mateiale Tyk afleveing Udgivelse Tema heunde blandt andet N janua 23. janua 3. febua Optimeing af ejendomme Nye mulighede, enegienoveing, potefølje optimeing, indetning, siking af ejendom me, gønne tiltag, Facility Management. N mats 20. mats 31. mats Rådgivning i ejendomsbanchen Bygheeådgivning, akitektu, ådgivenes udvikling, juidisk og finansiel ådgivning, ejendoms- og tansaktionsådgivning. N apil 24. apil 5. maj Udvikling i de stoe danske bye Kommunenes ehvevsaeale, investeing, detail og ehvevsplanlægning, salg og udlejning, nye plane. N maj 28. maj 10. juni Byggei og udvik ling af ejendom Pojektudvikling, akitektu, indetning, landinspektøe, ingeniøe og gønne tiltag. N august 28. august 8. sep tembe Rådgivning i ejendomsbanchen Juidisk og finansiel ådgivning, mæglee, ingeniøe, bygheeådgivning. N oktobe 9. oktobe 20. oktobe Investeing i ejendomsbanchen Investeingsudvikling, tends og tenden se, altenative investeinge, gønne tiltag, Asset Management, banke og finans. N novembe 20. no vembe 1. decembe Åsnumme - banchens oveblik Udvikling i ået, de gik, "det opnåede vi i og den vej gå vi i 2015". Scandinavi an Popety Magazine 17. febua 24. febua 11. mats SCANDINAVIAN PROPERTY MAGAZINE et tillæg til Estate Magasin en gang åligt Intenational annonceing på MIPIM i Scandinavian Popety Magazine Estate Media udgive i fobindelse med MIPIM et specielt messe magasin. ty, po pe uct ion t in con st eg ion est men mal mö and inv age n and cop enh 3 no THE NEW ICSand NORbD eweies Fom geen s to lush dockyad hoods neighbou Det engelskspogede magasin udgives og uddeles fa den dansk-svenske stand på ejendomsmessen MIPIM, de afhol des i Cannes i mats måned. Magasinet distibuees også flee ande stede i fobindelse med messen. es potuniti Geat op nhagen pe cental co n sqm llio nt has 5 mi developme eady fo vian Scandinas countie vens ha ae safe y hee's wh sign n and de Innovatio ow's mo secue to ts investmen flouishing malmö is and why w ead ho Magasinet udgives i samabejde med RE: READ MO Content A Safe Haven fo popety investos Tubulent economies all ove Euope have money flowing in the diection of Scandinavia, and one egion of geat inteest is Copenhagen Malmö with 3.7 million inhabitant all within an hou's dive. And thee's moe excitement instoe when the Femen Belt Bidge opens in a few yeas. It is within the context of this exciting investment climate that we welcome you to Scandinavian Popety Magazine. Hee you will find useful aticles on one of Euope s most inteesting egions. Investos and localization huntes alike ae going fo the Nodics these days and we ty to show you why and what the egion has to offe. 8 Copenhagen: Top ents at 300 pe sqm 18 Mipim: Meet the Lod Mayo of Copenhagen 22 Copenhagen attacts thousands of ents 30 Take a look at all of the pojects in Copenhagen and Malmö We have focused on some geneal as well as specific issues concening the popety and investment maket in Copenhagen and Malmö. Togethe the two cities fom a vibant egion yeas afte a bidge connected the aea and fomed a new powe cente and a commecial hub in Euope. 42 Malmö hot spots 47 In tubulent times, the Nodic economies have emained stong with limited volatility on thei popety makets. This has made fo a a safe and stable investment envionment--one that moe and moe intenational investos ae coning adding to thei potfolios. Øestad has ove 180,000 sqm in the pipeline 52 Taget: 50 pe cent of all Copenhagenes bike to wok These yeas, billions of euos ae being invested in infastuctue development and building new, attactive neighbouhoods. 58 Danish ental seach engine cossing the Sound Investos can view this magazine as a snapshot of the egion's development and gathe insight into who is setting the agenda and how--on both s of Øesund. You will meet a lot of the most pominent, influential and impotant maket playes. Bowse also though the Business Guide on page 64 to find exclusive and diect contact info to decision-makes in industy leading companies. 60 Media Evolution City voted building of the yea 64 Business guide The magazine also offes an oveview of new city disticts with infomation about how the popety makets ae pefoming on the Danish and the Swedish s of Øesund. In shot, we help you stay infomed about a Euopean egion of steadily inceasing impotance. Enjoy you eading and if you want to know moe, please don t hesitate to contact us. Best egads, Kamilla Sevel Edito-in-chief Deltage din viksomhed på MIPIM, e annon ceing i Scandinavian Popety Magazine, den helt igtige måde at undestøtte delta gelsen, så de opnås den støste effekt ved tilstedevæelsen på messen. 1/2 bed Economy: Safe haven 12 Copenhagen Capacity og Malmö Stad. Det føl gende å distibuees magasinet af Copenha gen Capacity, Københavns Kommune, Malmö Stad og Lund kommune til viksomhede som de e i dialog med. 1/1 UNIQUE OFFICES 6,050 M2 IN CENTRAL COPENHAGEN RIGHT ACROSS FROM RÅDHUSPLADSEN. AESTHETIC AND CONTEMPORARY DESIGN IN SUSTAINABLE BUILDING Opslag k ,- B 230 x H 290 mm k ,- B 460 x H 290 mm k ,- tekst min. 7 mm væk fa midten (på hve af midten) the Nodic Media House specialized in the popety business Please contact us fo a pesentation. Claus Hald, Diecto of Sales, Tel DEAS ERHVERV 76, Dich Passes allé DK-2000 FREDERiKSbERg TEl _EstateMagazine_CUBE-ID_230x290.indd 2 B 230 x H 143 mm 18/02/ *) Tekste i annonce max 7 mm fa skæekant Udgivelse Scandinavian Popety Magazine Scan koden og bestil sidste ås magasin. På pint. Deadline fo an noncemateiale Tyk afleveing Udgivelse 17. febua 24. febua 11. mats

6 KONFERENCER Vidensfomidling af høj kvalitet og netvæk fo ejendomsbanchen Estate Konfeence henvende sig til ledende medabejde e i bygge- og ejendomsbanchen og den offentlige sek to. Konfeencenes indhold tilettelægges af edaktionen på Estate Magasin gennem jounalistisk eseach af em net og faglig spaing med indlægsholdene. Indlæg og debat: Estate Konfeence levee altid ele vante indlæg fa spændende talee, kombineet med de batpanele og panelinteviews. Det gø, at du på Estates konfeence både få konkete infomatione og samtidig få belyst emnet fa flee vinkle. Voes konfeence henvende sig til ledee og ande med beslutningsansva og deltagene epæsentee typisk viksomhede i banchens top 100. Vi indlægge altid en ække pause, de give dig mulighed fo at netvæke med deltagee og talee. Voes konfeence og netvæksaangemente afholdes i samabejde med Byggesocietetet og medlemme få a bat på deltagegebyet på udvalgte aangemente. Vi holde mange foskellige aangemente fa halvdags konfeence om aktuelle lokale emne til fledagskonfe ence med intenationalt fokus. Besøg estatemedia.dk/konfeence og se det aktuelle pogam elle scan koden og se voes video. KONFERENCESPONSORATER Effektiv banding og diekte kontakt til beslutningstagee Estate Media give dig mulighed fo at blive sponso på en elle flee af voes konfeence. Som sponso få du en unik banding i voes foskellige medie og diekte adgang til konfeencens deltagee, unde og efte kon feencen. Vi tilbyde foskellige sponsopakke som fo eksempel: Bonze - kontakt os fo indhold - k Sølv - kontakt os fo indhold - k Guld - kontakt os fo indhold - k Konfeencevæt - ing fo pis Vi sammensætte gene en sponsopakke ud fa jees ønske og budget. Kontakt os og hø mee om mulighe dene på tlf Sponsopakke kan bla. indeholde: Sponsologo på annonce fo konfeencen i Estate Magasin med læsee. Sponsologo på annonce fo konfeencen i Ehvevs- makedet med læsee. Sponsologo på banne annonce fo konfeencen på estatemedia.dk med besøgende om måneden. ponsologo på annonce fo S konfeencen i nyhedsmails som udsendes til ca pesone p. gang. Sponsologo på mappe og mateiale, de uddeles til deltagene. Sponsologo på PowePoint pæsentatione til selve konfeencen. Mulighed fo at vedlægge makedsføingsmateiale i deltagemappe. Mulighed fo opsætning af oll-ups til selve konfeencen. Mulighed fo bod/stand til pæsentationsmateiale. Udsendelse af maketingmateiale til konfeence deltagee. Vi tage fobehold fo fejl og fobeholde os et til ændinge i pise, podukte og tidsamme uden vasel. Alle pise e eks. moms og voes alm. salgs og leveingsbetingelse e gældende. Estate Media 2014.

7 ESTATE REKLAME Din gafiske patne med speciale i bygge- og ejendomsbanchen Estate Reklame e et fullsevice eklamebueau med spe ciale i ejendomsbanchen. Estate Reklame ha 10 ansatte og tilbyde alle fome fo ydelse fa enkelte pessemed delelse til stoe kampagne, webdesign og magasinpo duktion. Voes foskellige specialiste kan løse alle gafiske opgave som: Voes unikke kendskab til podukte, kunde og vædie i ejendomsbancen gø det muligt at fomidle budskabe og skabe effektiv målettet makedsføing og gafisk abejde til konkuencedygtige pise. Åsappote Kontakt os og hø mee om, hvodan vi kan løse jees op gave inden fo kommunikation, makedsføing og gafisk poduktion. Banneannonce Annonce til pint Bevpapi, kuvete og visitkot Reklameatikle Lejeblade Displays, oll-ups, beachflag Pesonaleblade Ejendomspospekte PowePointpæsentatione Som et stot nodisk mediehus samabejde vi med intenationale leveandøe af tyksage og kan tilbyde høj kvalitet til meget konkuencedygtige pise. Udendøs eklame Hjemme ipad magasine App s til iphone og Andoid Kontakt os og få et tilbud på din næste gafiske opgave fa banchens eget bueau på tlf Scan koden til Estate Reklame. Samabejde med Byggesocietet Byggesocietetet skabe samling i den danske bygge- og ejendomsbanche og skabe ammene fo netvæk og indblik mellem fagguppene i banchen. Magasinet e et vigtigt medie fo Byggesocietetet og fo den danske bygge- og ejendomsbanche, som jeg anbefale alle at støtte op om. Estate Magasin fungee som Byggesocietetets medlemsblad og e med til at udbede voes budskabe og undebygge netvæk og indsigt i bygge- og ejendomsbanchen. Det gælde både ved at deltage med edaktionelt indhold, og ved at buge magasinet som jees makedsføingsplatfom. Jeg vil opfode alle til at huske at buge magasinet, nå I ha bug fo annonceing elle anden makedsføing. Tony Chistup Landsfomand, Byggesocietetet

8 ESTATE MAGASIN ESTATE NYHEDER ESTATE KONFERENCE ESTATE REKLAME ESTATE KOMMUNIKATION ESTATE TV ESTATE EVENT KONTAKT OS Nikolaj Pfeiffe CEO Nodic, Patne Mobil: (+45) Betina Blaagan Key Account Manage Mobil: (+45) Michael Motensen Key Account Manage Diekte: (+45) Mobil: (+45) Emil Blomstebeg Maketingassistent Diekte: (+45) Mobil: (+45)

16år. Medieplan. Estate Magasin tager gennem hele året aktuelle temaer op for at øge din indsigt i brancher, som du ønsker en bredere viden omkring.

16år. Medieplan. Estate Magasin tager gennem hele året aktuelle temaer op for at øge din indsigt i brancher, som du ønsker en bredere viden omkring. Medieplan 2016 Er du ejendomsbesidder, erhvervsmægler, rådgiver eller leverandør er Estate Media din komplette partner i forbindelse med kommunikation og markedsføring. Vi har de rette kanaler som gør,

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Medieplan ESTATE MEDIA

Medieplan ESTATE MEDIA Medieplan 2017 ESTATE MEDIA MÅLGRUPPE Hvadenten du er ejendomsinvestor, erhvervsmægler, rådgiver, ejendomsadvokat eller for eksempel leverandør til bygge- og ejendomsbranchen, så har Estate Media platformen

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Medieplan ESTATE MEDIA 00 15

Medieplan ESTATE MEDIA 00 15 Medieplan 215 15 år ESTATE MEDIA 15 www.estatemedia.dk ESTATE MEDIA giver dig det samlede over- og indblik i den danske bygge- og ejendomsbranche 212419 Velindrettede lyse kontorer, fælles reception og

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Rejseliv.dk som e-magasin

Rejseliv.dk som e-magasin Rejseliv Issue #3 2 Rejseliv.dk som e-magasin Vi kombinerer det bedste fra print, online, TV og samler det i et super lækkert og dynamisk rejsemagasin,der kun udkommer online! Vores chefredaktør tager

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

JOIN BADMINTON DANMARK

JOIN BADMINTON DANMARK JOIN BADMINTON DANMARK MEDIEINFORMATION ANNONCERING ONLINE På badminton.dk og på den engelske side badmintondenmark.com bestræber vi os på at holde læseren opdateret med de seneste nyheder fra badmintonverdenen.

Læs mere

Rejseliv.dk som e magasin

Rejseliv.dk som e magasin Rejseliv.dk som e magasin 2 Unik læseroplevelse - Vi kombinerer det bedste fra print, online, TV, video og samler det i et super lækkert og dynamisk rejsemagasin,der kun udkommer online! Udvalgte annoncer

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 - udviklingsområder og nye projektmuligheder Baggrund Københavns vækst fortsætter. Nye boligområder skyder op mange steder i byen, og nye bydelscentre vokser

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Medieplan 2014 Velkommen til MUSIKERENS mediaplan for 2014

Medieplan 2014 Velkommen til MUSIKERENS mediaplan for 2014 Medieplan 2014 Velkommen til MUSIKERENS mediaplan for 2014 Her finder du S. 2 Medieoversigt S. 3 Annoncepriser fagbladet S. 4 Rubrikannoncepriser, fagbladet S. 4: Stillingsannoncer S. 6: Gratis QR-koder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

762 Total likes. Your performance report. Total page likes. Total interactions 599 Interactions. Each post on average receives.

762 Total likes. Your performance report. Total page likes. Total interactions 599 Interactions. Each post on average receives. Your performance report MÄT 99 MÄT Marketing Period: 1/9/17 3/9/17 Total page likes 3 4 Likes Dislikes 7 Total likes New likes: 7 Unlikes: 15 18 1 Days: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 Sep 17 Total

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Albertslund Centrum - et levende midtpunkt

Albertslund Centrum - et levende midtpunkt Albetslund Centum - et levende midtpunkt Citycon Citycon e en aktiv eje og langsigtet udvikle af indkøbscente. Viksomheden lægge gunden fo et succesfuldt foetningsmiljø. Citycons butiksejendomme tjene

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Charlotte F Czepluch cfc@cphbusiness.dk

Charlotte F Czepluch cfc@cphbusiness.dk SEO / sem optimering strategi forretningen Inden vi gør noget som helst andet: Venligst aflæg denne web-side et besøg: www.densnugnu.dk Faktisk - aflæg gerne denne side et besøg, når som helst i næste

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil

Affald og Genbrug på computer, tablet og mobil Affald og Genbug 2016 på copute, tablet og obil Køge affaldshæfte_2016.indd 1 18-11-2015 10:37:05 Kæe boge sninge, og det flee digitale lø od gå nd fu lgt at sende es sa Vi ha defo va Tendensen i vo t.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere