Produkter og priser 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkter og priser 2014"

Transkript

1 Podukte og pise 2014

2 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens støste uafhængige magasin, Estate Magasin. Estate Media e epæsenteet med i alt 35 medabejdee fodelt i Danmak, Noge og Sveige. Omsætningen e på cika 50 mio. k. om ået. Estate Media kan som det eneste mediehus i banchen tilbyde komplette løsninge, de eftekomme ejendoms banchens stigende eftespøgsel efte både nyhede, eklame og kommunikation samt konfeence og events på tvæs af landegænsene i Noden. Jeg se fem til et spæn dende samabejde med je i Estate Media stå også bag en omfattende nyhedstjene ste og afholdelse af konfeence og netvæksa angemente. Estate Media blev en ealitet efte fusionen mel lem danske SP Business Media og det nosk-svenske Estate Media i foået Nikolaj Pfeiffe CEO Nodic, Patne ESTATE NORDIC MAGAZINE Udkomme 4 gange om ået på ipad og web Estate Nodic Magazine blive udgivet på engelsk og dække hele det nodiske ejendomsmaked. Det digitale magasin tage læseen unde ovefladen til det nodiske ejendomsmaked med eksklusive inteviews, inviden fa banchen og analyse. Estate Nodic Magazine blive udgivet 4 gange om ået og kan downloades til Ipad elle læses på web. ipad fomatet give mulighed fo keative annoncefo mate som f.eks. links, video, billedvisning, scollomåde, bed/højfomat og unde. Ved annonceing i magasinet tilbyde Estate Reklame at udabejde annoncemateiale til bug i magasinet. Estate Nodic Magazine udgives bla. i mats måned, hvo det e tilgængeligt på den danske stand på Mipim. Oktobe udgaven af magasinet udgives i fobindelse med EXPO REAL messen i München, hvo magasinet også pæ sentees. Estate Media samabejde med intena tionale patnee, de intenationalt ud bede Estate Nodic Magazine i dees oganisatione. Kode til download af Estate Nodic Magazine til ipad elle pc. Udgave Udgivelsesdato Deadline fo annoncemateiale Deadline fo indlæg N mats 21. feb. 10. feb. N juni 23. maj 9. maj N sept. 19. sept. 8. sept. N dec. 21. nov. 10. nov. 1/1 i 1 udgivelse k ,- 1/1 i 4 udgivelse k ,-

3 Nyhede på nettet besøgende p. måned Estatemedia.dk e nyheds- og videnspotalen fo ejen domsbanchen, de give det bedste oveblik. Du finde data, nyhede, bancheguide og meget mee på potalen. Nyhedene opdatees løbende dagen igennem, så du al tid kan føle dig velinfomeet om sidste nyt fa byggeog ejendomsbanchen. Hve måned ha vi gennemsnitlig besøgende på hjemmen og besøgstallet e stigende. Megaboad B 930 x H 180 pixel p. uge k ,- Leadboad B 728 x H 90 pixel p. uge k ,- Sidebanne B 140 x H 190 pixel Jobmaked B 140 x H 60 pixel Bancheguide B 268 x H 200 pixel p. uge k. 995,- p. måned k. 995,- p. å k ,- NYHEDSMAIL Ove abonnente i bygge- og ejendomsbanchen Nyhedsmailen e den daglige vej til nyhede i bygge- og ejendomsbanchen. Voes edaktion udvælge hve dag de mest elevante nyhede, og sike tovædigheden og elevansen. I sammenhæng med nyhedene i mailen, e det også mu ligt at annoncee. Demed få man diekte adgang til de modtagee, de hve dag ha valgt at få nyheds mailen diekte i dees indboks. Annonceingsmulighedene inkludee både støe og minde bannee, ligesom Estate Medias jobmaked og bancheguide e inkludeet i mailen dagligt. Topmailbanne B 590 x H 115 pixel p. uge k ,- Standadmailbanne B 620 x H 90 pixel p. uge k ,-

4 ESTATE MAGASIN MAGASIN ESTATE Nå ud til alle dele af bygge- og ejendomsbanchen i, byg ge in om ng Magas estei og inv jde med eje nd om udg ives t i sam abe ocietete Byg ges N. 01 ng 6. åga N. 01 Todse ktuen konjun to Lyngby Estate Magasin e bygge- og ejendomsbanchens uafhængige jouna listiske magasin i Danmak. Magasinet udkomme 7 gange åligt med de vigtigste nyhede og gå i baggundsatikle og analyse bagom beslut ninge, begivenhede, viksomhede og pesone. ng 6. åga Defo dsalg nu på gun e 44 sid te De støs e ktione 40 tansa på sid nye tal Se de iets Byggesee l fe DAL Ehv Fob evsmæg indels le 2100 es Købe vej 12 nh avn Ø www dal.d k SIN PÅ FOKUS ERNE REGION dk OM N. 04 IC åkæ ILEJEN vej 2A, 26 DOM 30 Tå stup åg ang vokse Øestad ket oveblik støt. Få 24. på Eksklusiv distibutionsliste: Estate Magasin distibuees til diektion og ledelsesniveau i føende viksomhede i bygge- og ejendomsban chen, ud fa en eksklusiv distibutionsliste, udabejdet med baggund i et dybtgående kendskab til banchen. Estate Magasin distibuees des uden til alle kommune og til alle medlemme af Byggesocietetet, samt sælges i abonnement og løssalg fa folaget. dem, e en af. Mølle tiviteten Flæng Bite unde ak e9 blik sid hånden ind lde s ho Læ de ES TA TE MA GA pof ning essione l Boom ESTA TE M AGAS IN t akede i boligm n få stede HØJE - men ku tiltæ -TA AS nye kke fle TRUP vikso e mhed e 40 Se 14 MA EJE ND GA SIN OM OM OG BY INVE GG ER I, ud giv es i sam STER IN G Sag n. Aeal Leje k m2 0,- p. Inkl. dift/ skatte m² NIN G 5, Købe ab Bygg ejd e me eso cie d tet et N EKSK I ES LUSIV T Se n TATE: ø fem gletal fo tiden s kon to 34 Sag n. Aeal m 2 Leje k. 5.8 Inkl. 67,dift/ p. m² skatte Købe Estate Magasin distibuees i et oplag på Magasinet ha mee end læsee i de danske bygge- og ejendomsviksomhede, investeings- og finansieingsselskabe samt kommune og egione. nk L åg an g nhav 80.0 I N 00 K VM nhav Få ovordh eblik AVN EN ket nk Sag n. Aeal m Konta nt k. Boliga fg. k..000,8.943,- md. INTE 46 RN DAL Ehvevsmægle Fobindelsesvej København Ø dom man A agemsset ent Seviceet pofessionel ehvevsudlejning 01/0 5/ ESTATE MAGASIN ATIO butik si NAL indta nvestoe E ge D anm ak 26 vsejen Investeing ESTATE MAGASIN vil væe med aktø ny getil foande neata e m Odense ti ylde on af Side 56 f em ågang Fuldt seviceet salgsindsats Makedsføing, pint og online på nyt søgeoptimeet website SEO og SEM? - spøg os! Pæsentation på Oline.dk, Danmaks støste potal fo ehvevsejendomme Vi finde købeen elle lejeen til din ejendom, og følge sagen til døs Rådgivning unde fohandling Udabejdelse af købsaftale og ehvevslejekontakt Slutfohandling og aftaleindgåelse Ha du tid & åd til at gøe det selv? N ågang 16 FM gå efte enegien - Positiv stemning og inteesseede investoe - Mee end 600 danskee i Cannes - Salg og pojekte 24 Kode til download af Estate Magasin i pdf. FORRETNING Avedøeholmen 84, 2650 Hvidove Svætegade 5, 1118 København K KONTOR Amage Standpak, 2300 København S Sag n Aeale fa m² Leje k ,- p. m2 Dift k. 250,- p. m2 Det ovesete segment Sag n Aeal 45 m2 Leje k ,- p. m² Inkl. dift/skatte Sag n Aeal m2 Leje fa k. 420,- p. m² Dift k. 88,- p. m² FORRETNING Amagebogade 145, 2300 København S Finansieing kan godt lade sig gøe Sag n Aeal m2 Leje k ,- p. m2 Inkl. dift/skatte bag_dal_230x290mm_4_ indd 1 k ,- B 112 x H 143 mm* k ,- 1/2 bed B 230 x H 143 mm* k ,- 1/2 høj B 112 x H 290 mm* k ,- B 230 x H 290 mm* k ,- B 230 x H 290 mm* k ,- B 460 x H 290 mm* k ,- - defo e industi og lage en god investeing 10 1/1 hvodan på 36 Kontakt os på hvis vi også skal sælge elle udleje din ehvevsejendom 1/4 SE ESTATES STORE MIPIMREPORTAGE Side 18 Se ledige ehvevslokale på LAGER & PRODUKTION B 112 x H 70 mm* udgives i samabejde med Byggesocietetet N. 03 Din ejendom skal sælges/udlejes, og du kontakte os på Vi vudee ejendommens salgsog udlejningsmulighede Vi fastsætte salgspis og lejeniveau Voes oplæg give dig oveblik, og du vælge os tygt til sagen 1/8 Magasin om byggei, ejendom og investeing 22/03/ Bagn EKSKLUSIV distibutionsliste på ca modtagee. Opslag Modtagee af magasinet Asset Manages Advokate Ejendomsselskabe Banke Banchefoeninge Ministeie Mateialepoducente Regione Mediebueaue Ehvevsejendoms mæglee Bygheeådgivee Pojektudviklee Rådgivende ingeniøe Keditfoeninge Tekniske diektøe Konsulente Akitektfimae Investoe Rådgivee Kommunaldiektøe tekst min. 7 mm væk fa midten på hve af midten *) Tekste i annonce max 7 mm fa skæekant Keative annoncefomate i Estate Magasin Estate Magasin give dig mulighed fo at få dit budskab ud til voes læ see med mange foskellige midle. Ud ove almindelige annonce kan vi tilbyde en lang ække af ande mulighede. Nedenfo finde du et ud snit, og du e velkommen til at kontakte os og høe mee. Administationsselskabe Entepenøe Omslag udenpå magasinet i foskellige fomate Ring fo pis Byggefimae Revisoe Folde/åsappot med magasinet Fa 6.000,- Ring fo pis Folde udsendt folieet med magasinet Fa 5.000,- Ring fo pis Styelse Bogmeste

5 Udgivelse, deadline og temae fo ESTATE MAGASIN 2014 Udgivelse Deadline fo annonce mateiale Tyk afleveing Udgivelse Tema heunde blandt andet N janua 23. janua 3. febua Optimeing af ejendomme Nye mulighede, enegienoveing, potefølje optimeing, indetning, siking af ejendom me, gønne tiltag, Facility Management. N mats 20. mats 31. mats Rådgivning i ejendomsbanchen Bygheeådgivning, akitektu, ådgivenes udvikling, juidisk og finansiel ådgivning, ejendoms- og tansaktionsådgivning. N apil 24. apil 5. maj Udvikling i de stoe danske bye Kommunenes ehvevsaeale, investeing, detail og ehvevsplanlægning, salg og udlejning, nye plane. N maj 28. maj 10. juni Byggei og udvik ling af ejendom Pojektudvikling, akitektu, indetning, landinspektøe, ingeniøe og gønne tiltag. N august 28. august 8. sep tembe Rådgivning i ejendomsbanchen Juidisk og finansiel ådgivning, mæglee, ingeniøe, bygheeådgivning. N oktobe 9. oktobe 20. oktobe Investeing i ejendomsbanchen Investeingsudvikling, tends og tenden se, altenative investeinge, gønne tiltag, Asset Management, banke og finans. N novembe 20. no vembe 1. decembe Åsnumme - banchens oveblik Udvikling i ået, de gik, "det opnåede vi i og den vej gå vi i 2015". Scandinavi an Popety Magazine 17. febua 24. febua 11. mats SCANDINAVIAN PROPERTY MAGAZINE et tillæg til Estate Magasin en gang åligt Intenational annonceing på MIPIM i Scandinavian Popety Magazine Estate Media udgive i fobindelse med MIPIM et specielt messe magasin. ty, po pe uct ion t in con st eg ion est men mal mö and inv age n and cop enh 3 no THE NEW ICSand NORbD eweies Fom geen s to lush dockyad hoods neighbou Det engelskspogede magasin udgives og uddeles fa den dansk-svenske stand på ejendomsmessen MIPIM, de afhol des i Cannes i mats måned. Magasinet distibuees også flee ande stede i fobindelse med messen. es potuniti Geat op nhagen pe cental co n sqm llio nt has 5 mi developme eady fo vian Scandinas countie vens ha ae safe y hee's wh sign n and de Innovatio ow's mo secue to ts investmen flouishing malmö is and why w ead ho Magasinet udgives i samabejde med RE: READ MO Content A Safe Haven fo popety investos Tubulent economies all ove Euope have money flowing in the diection of Scandinavia, and one egion of geat inteest is Copenhagen Malmö with 3.7 million inhabitant all within an hou's dive. And thee's moe excitement instoe when the Femen Belt Bidge opens in a few yeas. It is within the context of this exciting investment climate that we welcome you to Scandinavian Popety Magazine. Hee you will find useful aticles on one of Euope s most inteesting egions. Investos and localization huntes alike ae going fo the Nodics these days and we ty to show you why and what the egion has to offe. 8 Copenhagen: Top ents at 300 pe sqm 18 Mipim: Meet the Lod Mayo of Copenhagen 22 Copenhagen attacts thousands of ents 30 Take a look at all of the pojects in Copenhagen and Malmö We have focused on some geneal as well as specific issues concening the popety and investment maket in Copenhagen and Malmö. Togethe the two cities fom a vibant egion yeas afte a bidge connected the aea and fomed a new powe cente and a commecial hub in Euope. 42 Malmö hot spots 47 In tubulent times, the Nodic economies have emained stong with limited volatility on thei popety makets. This has made fo a a safe and stable investment envionment--one that moe and moe intenational investos ae coning adding to thei potfolios. Øestad has ove 180,000 sqm in the pipeline 52 Taget: 50 pe cent of all Copenhagenes bike to wok These yeas, billions of euos ae being invested in infastuctue development and building new, attactive neighbouhoods. 58 Danish ental seach engine cossing the Sound Investos can view this magazine as a snapshot of the egion's development and gathe insight into who is setting the agenda and how--on both s of Øesund. You will meet a lot of the most pominent, influential and impotant maket playes. Bowse also though the Business Guide on page 64 to find exclusive and diect contact info to decision-makes in industy leading companies. 60 Media Evolution City voted building of the yea 64 Business guide The magazine also offes an oveview of new city disticts with infomation about how the popety makets ae pefoming on the Danish and the Swedish s of Øesund. In shot, we help you stay infomed about a Euopean egion of steadily inceasing impotance. Enjoy you eading and if you want to know moe, please don t hesitate to contact us. Best egads, Kamilla Sevel Edito-in-chief Deltage din viksomhed på MIPIM, e annon ceing i Scandinavian Popety Magazine, den helt igtige måde at undestøtte delta gelsen, så de opnås den støste effekt ved tilstedevæelsen på messen. 1/2 bed Economy: Safe haven 12 Copenhagen Capacity og Malmö Stad. Det føl gende å distibuees magasinet af Copenha gen Capacity, Københavns Kommune, Malmö Stad og Lund kommune til viksomhede som de e i dialog med. 1/1 UNIQUE OFFICES 6,050 M2 IN CENTRAL COPENHAGEN RIGHT ACROSS FROM RÅDHUSPLADSEN. AESTHETIC AND CONTEMPORARY DESIGN IN SUSTAINABLE BUILDING Opslag k ,- B 230 x H 290 mm k ,- B 460 x H 290 mm k ,- tekst min. 7 mm væk fa midten (på hve af midten) the Nodic Media House specialized in the popety business Please contact us fo a pesentation. Claus Hald, Diecto of Sales, Tel DEAS ERHVERV 76, Dich Passes allé DK-2000 FREDERiKSbERg TEl _EstateMagazine_CUBE-ID_230x290.indd 2 B 230 x H 143 mm 18/02/ *) Tekste i annonce max 7 mm fa skæekant Udgivelse Scandinavian Popety Magazine Scan koden og bestil sidste ås magasin. På pint. Deadline fo an noncemateiale Tyk afleveing Udgivelse 17. febua 24. febua 11. mats

6 KONFERENCER Vidensfomidling af høj kvalitet og netvæk fo ejendomsbanchen Estate Konfeence henvende sig til ledende medabejde e i bygge- og ejendomsbanchen og den offentlige sek to. Konfeencenes indhold tilettelægges af edaktionen på Estate Magasin gennem jounalistisk eseach af em net og faglig spaing med indlægsholdene. Indlæg og debat: Estate Konfeence levee altid ele vante indlæg fa spændende talee, kombineet med de batpanele og panelinteviews. Det gø, at du på Estates konfeence både få konkete infomatione og samtidig få belyst emnet fa flee vinkle. Voes konfeence henvende sig til ledee og ande med beslutningsansva og deltagene epæsentee typisk viksomhede i banchens top 100. Vi indlægge altid en ække pause, de give dig mulighed fo at netvæke med deltagee og talee. Voes konfeence og netvæksaangemente afholdes i samabejde med Byggesocietetet og medlemme få a bat på deltagegebyet på udvalgte aangemente. Vi holde mange foskellige aangemente fa halvdags konfeence om aktuelle lokale emne til fledagskonfe ence med intenationalt fokus. Besøg estatemedia.dk/konfeence og se det aktuelle pogam elle scan koden og se voes video. KONFERENCESPONSORATER Effektiv banding og diekte kontakt til beslutningstagee Estate Media give dig mulighed fo at blive sponso på en elle flee af voes konfeence. Som sponso få du en unik banding i voes foskellige medie og diekte adgang til konfeencens deltagee, unde og efte kon feencen. Vi tilbyde foskellige sponsopakke som fo eksempel: Bonze - kontakt os fo indhold - k Sølv - kontakt os fo indhold - k Guld - kontakt os fo indhold - k Konfeencevæt - ing fo pis Vi sammensætte gene en sponsopakke ud fa jees ønske og budget. Kontakt os og hø mee om mulighe dene på tlf Sponsopakke kan bla. indeholde: Sponsologo på annonce fo konfeencen i Estate Magasin med læsee. Sponsologo på annonce fo konfeencen i Ehvevs- makedet med læsee. Sponsologo på banne annonce fo konfeencen på estatemedia.dk med besøgende om måneden. ponsologo på annonce fo S konfeencen i nyhedsmails som udsendes til ca pesone p. gang. Sponsologo på mappe og mateiale, de uddeles til deltagene. Sponsologo på PowePoint pæsentatione til selve konfeencen. Mulighed fo at vedlægge makedsføingsmateiale i deltagemappe. Mulighed fo opsætning af oll-ups til selve konfeencen. Mulighed fo bod/stand til pæsentationsmateiale. Udsendelse af maketingmateiale til konfeence deltagee. Vi tage fobehold fo fejl og fobeholde os et til ændinge i pise, podukte og tidsamme uden vasel. Alle pise e eks. moms og voes alm. salgs og leveingsbetingelse e gældende. Estate Media 2014.

7 ESTATE REKLAME Din gafiske patne med speciale i bygge- og ejendomsbanchen Estate Reklame e et fullsevice eklamebueau med spe ciale i ejendomsbanchen. Estate Reklame ha 10 ansatte og tilbyde alle fome fo ydelse fa enkelte pessemed delelse til stoe kampagne, webdesign og magasinpo duktion. Voes foskellige specialiste kan løse alle gafiske opgave som: Voes unikke kendskab til podukte, kunde og vædie i ejendomsbancen gø det muligt at fomidle budskabe og skabe effektiv målettet makedsføing og gafisk abejde til konkuencedygtige pise. Åsappote Kontakt os og hø mee om, hvodan vi kan løse jees op gave inden fo kommunikation, makedsføing og gafisk poduktion. Banneannonce Annonce til pint Bevpapi, kuvete og visitkot Reklameatikle Lejeblade Displays, oll-ups, beachflag Pesonaleblade Ejendomspospekte PowePointpæsentatione Som et stot nodisk mediehus samabejde vi med intenationale leveandøe af tyksage og kan tilbyde høj kvalitet til meget konkuencedygtige pise. Udendøs eklame Hjemme ipad magasine App s til iphone og Andoid Kontakt os og få et tilbud på din næste gafiske opgave fa banchens eget bueau på tlf Scan koden til Estate Reklame. Samabejde med Byggesocietet Byggesocietetet skabe samling i den danske bygge- og ejendomsbanche og skabe ammene fo netvæk og indblik mellem fagguppene i banchen. Magasinet e et vigtigt medie fo Byggesocietetet og fo den danske bygge- og ejendomsbanche, som jeg anbefale alle at støtte op om. Estate Magasin fungee som Byggesocietetets medlemsblad og e med til at udbede voes budskabe og undebygge netvæk og indsigt i bygge- og ejendomsbanchen. Det gælde både ved at deltage med edaktionelt indhold, og ved at buge magasinet som jees makedsføingsplatfom. Jeg vil opfode alle til at huske at buge magasinet, nå I ha bug fo annonceing elle anden makedsføing. Tony Chistup Landsfomand, Byggesocietetet

8 ESTATE MAGASIN ESTATE NYHEDER ESTATE KONFERENCE ESTATE REKLAME ESTATE KOMMUNIKATION ESTATE TV ESTATE EVENT KONTAKT OS Nikolaj Pfeiffe CEO Nodic, Patne Mobil: (+45) Betina Blaagan Key Account Manage Mobil: (+45) Michael Motensen Key Account Manage Diekte: (+45) Mobil: (+45) Emil Blomstebeg Maketingassistent Diekte: (+45) Mobil: (+45)

Produkter og priser 2013

Produkter og priser 2013 Produkter og priser 2013 Estate Media er det fælles navn for Nordens største mediehus med fokus på ejendomsbranchen. I Danmark udgiver Estate Media 9 gange om året ejendomsbranchens største uafhængige

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

ESTATE MAGASIN. investerer milliarder i Lyngby. investeringsejendomme. høje til boligmarkedet Læs hvorfor

ESTATE MAGASIN. investerer milliarder i Lyngby. investeringsejendomme. høje til boligmarkedet Læs hvorfor ESTATE MAGASIN investeringsejendomme Tillæg til Estate Magasin Nr. 04 2013 Pensionskasse investerer milliarder i Lyngby Sammenlign med Sverige: - sådan blev investeringerne i 2012 Forventninger fortsat

Læs mere

Tilbud gælder så længe lager haves!

Tilbud gælder så længe lager haves! Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 07 Nr. 07 2013 6. årgang 2013 6. årgang Industri, lager, værksted og logistik! - Søg det på www.dal.dk ESTATE MAGASIN

Læs mere

Nu skal der købes ejendomme i udlandet Læs indblik på side 14

Nu skal der købes ejendomme i udlandet Læs indblik på side 14 MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 01 2014 7. årgang I 2013 FORMIDLEDE VI OVER 100 ERHVERVSLEJEMÅL & EJENDOMME I KØBENHAVN. - BESTIL EN SALGS- & LEJEVURDERING

Læs mere

Sådan gik første år i Danmark Læs det eksklusive interview med Patrizias nordiske direktør

Sådan gik første år i Danmark Læs det eksklusive interview med Patrizias nordiske direktør MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 02 2014 7. årgang TEMA: RÅDGIVNING I EJENDOMSBRANCHEN - Kapitalen er tilbage i markedet Læs side 16 - Mangel på dygtige

Læs mere

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 01 2013 6. årgang Trodser konjunkturen Derfor tror Lyngby på grundsalg nu Læs side 44 De største transaktioner

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Asset management ESTATE MAGASIN. Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder. 80.000 kvm. ny generation af aktører myldrer frem

Asset management ESTATE MAGASIN. Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder. 80.000 kvm. ny generation af aktører myldrer frem ESTATE MAGASIN Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder Læs side 40 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 04 2013 6. årgang Eksklusivt i Estate:

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014

Social Medie. Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Social Medie Strategi For ikke- B2C virksomheder Produkt: Plakat, til henholdsvis Roliba og Den Frie Rådgivning. Anslag : 119.293 Afleveret den 3. juni 2014 Maibrit Christiansen 050690-1014 Tina Hansen

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast:

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast: Nummer 07 / november 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening tema digitaltryk i hverdagen Annoncerne vandt valget danmark kan godt være med Fire brancheledere står fast: Service frem

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

MARKEDSFØRINGS DAGEN 2012 Tirsdag 12. juni 2012 DGI-byen København

MARKEDSFØRINGS DAGEN 2012 Tirsdag 12. juni 2012 DGI-byen København MARKEDSFØRINGS DAGEN 2012 Tirsdag 12. juni 2012 DGI-byen København eller Tilmeld 4 10% flere og få i rabat! Årets marketing event! Sammensæt dit eget program blandt 12 spor og hør blandt andre: Benja Stig

Læs mere

I spidsen for mæglernes nye fremstød ESTATE MEDIA BOTSWANA ER FREMTIDEN. Steen & Strøm del af megafusion. TEMA: RÅDGIVNING Svært at få armene ned

I spidsen for mæglernes nye fremstød ESTATE MEDIA BOTSWANA ER FREMTIDEN. Steen & Strøm del af megafusion. TEMA: RÅDGIVNING Svært at få armene ned MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 05 2014 7. årgang BOTSWANA ER FREMTIDEN Læs hvorfor på side 44 Steen & Strøm del af megafusion Få indblikket på side

Læs mere

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts.

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts. HOTEL SCANDIC COPENHAGEN, KØBENHAVN DEN 21. & 22. april 2010 Målgruppe: Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

... og få nyt om: Rocksanger med it-færdigheder. Jess til NNIT. Boffins med passion for nye ideer

... og få nyt om: Rocksanger med it-færdigheder. Jess til NNIT. Boffins med passion for nye ideer E C A F R E INT Pa ss i on fo r th e fu tu re I Nr. 21 I december 2013 20 20 NNIT medarbejderblad... og få nyt om: Rocksanger med it-færdigheder Jess til NNIT Boffins med passion for nye ideer Leder Bag

Læs mere