Produkter og priser 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkter og priser 2014"

Transkript

1 Podukte og pise 2014

2 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens støste uafhængige magasin, Estate Magasin. Estate Media e epæsenteet med i alt 35 medabejdee fodelt i Danmak, Noge og Sveige. Omsætningen e på cika 50 mio. k. om ået. Estate Media kan som det eneste mediehus i banchen tilbyde komplette løsninge, de eftekomme ejendoms banchens stigende eftespøgsel efte både nyhede, eklame og kommunikation samt konfeence og events på tvæs af landegænsene i Noden. Jeg se fem til et spæn dende samabejde med je i Estate Media stå også bag en omfattende nyhedstjene ste og afholdelse af konfeence og netvæksa angemente. Estate Media blev en ealitet efte fusionen mel lem danske SP Business Media og det nosk-svenske Estate Media i foået Nikolaj Pfeiffe CEO Nodic, Patne ESTATE NORDIC MAGAZINE Udkomme 4 gange om ået på ipad og web Estate Nodic Magazine blive udgivet på engelsk og dække hele det nodiske ejendomsmaked. Det digitale magasin tage læseen unde ovefladen til det nodiske ejendomsmaked med eksklusive inteviews, inviden fa banchen og analyse. Estate Nodic Magazine blive udgivet 4 gange om ået og kan downloades til Ipad elle læses på web. ipad fomatet give mulighed fo keative annoncefo mate som f.eks. links, video, billedvisning, scollomåde, bed/højfomat og unde. Ved annonceing i magasinet tilbyde Estate Reklame at udabejde annoncemateiale til bug i magasinet. Estate Nodic Magazine udgives bla. i mats måned, hvo det e tilgængeligt på den danske stand på Mipim. Oktobe udgaven af magasinet udgives i fobindelse med EXPO REAL messen i München, hvo magasinet også pæ sentees. Estate Media samabejde med intena tionale patnee, de intenationalt ud bede Estate Nodic Magazine i dees oganisatione. Kode til download af Estate Nodic Magazine til ipad elle pc. Udgave Udgivelsesdato Deadline fo annoncemateiale Deadline fo indlæg N mats 21. feb. 10. feb. N juni 23. maj 9. maj N sept. 19. sept. 8. sept. N dec. 21. nov. 10. nov. 1/1 i 1 udgivelse k ,- 1/1 i 4 udgivelse k ,-

3 Nyhede på nettet besøgende p. måned Estatemedia.dk e nyheds- og videnspotalen fo ejen domsbanchen, de give det bedste oveblik. Du finde data, nyhede, bancheguide og meget mee på potalen. Nyhedene opdatees løbende dagen igennem, så du al tid kan føle dig velinfomeet om sidste nyt fa byggeog ejendomsbanchen. Hve måned ha vi gennemsnitlig besøgende på hjemmen og besøgstallet e stigende. Megaboad B 930 x H 180 pixel p. uge k ,- Leadboad B 728 x H 90 pixel p. uge k ,- Sidebanne B 140 x H 190 pixel Jobmaked B 140 x H 60 pixel Bancheguide B 268 x H 200 pixel p. uge k. 995,- p. måned k. 995,- p. å k ,- NYHEDSMAIL Ove abonnente i bygge- og ejendomsbanchen Nyhedsmailen e den daglige vej til nyhede i bygge- og ejendomsbanchen. Voes edaktion udvælge hve dag de mest elevante nyhede, og sike tovædigheden og elevansen. I sammenhæng med nyhedene i mailen, e det også mu ligt at annoncee. Demed få man diekte adgang til de modtagee, de hve dag ha valgt at få nyheds mailen diekte i dees indboks. Annonceingsmulighedene inkludee både støe og minde bannee, ligesom Estate Medias jobmaked og bancheguide e inkludeet i mailen dagligt. Topmailbanne B 590 x H 115 pixel p. uge k ,- Standadmailbanne B 620 x H 90 pixel p. uge k ,-

4 ESTATE MAGASIN MAGASIN ESTATE Nå ud til alle dele af bygge- og ejendomsbanchen i, byg ge in om ng Magas estei og inv jde med eje nd om udg ives t i sam abe ocietete Byg ges N. 01 ng 6. åga N. 01 Todse ktuen konjun to Lyngby Estate Magasin e bygge- og ejendomsbanchens uafhængige jouna listiske magasin i Danmak. Magasinet udkomme 7 gange åligt med de vigtigste nyhede og gå i baggundsatikle og analyse bagom beslut ninge, begivenhede, viksomhede og pesone. ng 6. åga Defo dsalg nu på gun e 44 sid te De støs e ktione 40 tansa på sid nye tal Se de iets Byggesee l fe DAL Ehv Fob evsmæg indels le 2100 es Købe vej 12 nh avn Ø www dal.d k SIN PÅ FOKUS ERNE REGION dk OM N. 04 IC åkæ ILEJEN vej 2A, 26 DOM 30 Tå stup åg ang vokse Øestad ket oveblik støt. Få 24. på Eksklusiv distibutionsliste: Estate Magasin distibuees til diektion og ledelsesniveau i føende viksomhede i bygge- og ejendomsban chen, ud fa en eksklusiv distibutionsliste, udabejdet med baggund i et dybtgående kendskab til banchen. Estate Magasin distibuees des uden til alle kommune og til alle medlemme af Byggesocietetet, samt sælges i abonnement og løssalg fa folaget. dem, e en af. Mølle tiviteten Flæng Bite unde ak e9 blik sid hånden ind lde s ho Læ de ES TA TE MA GA pof ning essione l Boom ESTA TE M AGAS IN t akede i boligm n få stede HØJE - men ku tiltæ -TA AS nye kke fle TRUP vikso e mhed e 40 Se 14 MA EJE ND GA SIN OM OM OG BY INVE GG ER I, ud giv es i sam STER IN G Sag n. Aeal Leje k m2 0,- p. Inkl. dift/ skatte m² NIN G 5, Købe ab Bygg ejd e me eso cie d tet et N EKSK I ES LUSIV T Se n TATE: ø fem gletal fo tiden s kon to 34 Sag n. Aeal m 2 Leje k. 5.8 Inkl. 67,dift/ p. m² skatte Købe Estate Magasin distibuees i et oplag på Magasinet ha mee end læsee i de danske bygge- og ejendomsviksomhede, investeings- og finansieingsselskabe samt kommune og egione. nk L åg an g nhav 80.0 I N 00 K VM nhav Få ovordh eblik AVN EN ket nk Sag n. Aeal m Konta nt k. Boliga fg. k..000,8.943,- md. INTE 46 RN DAL Ehvevsmægle Fobindelsesvej København Ø dom man A agemsset ent Seviceet pofessionel ehvevsudlejning 01/0 5/ ESTATE MAGASIN ATIO butik si NAL indta nvestoe E ge D anm ak 26 vsejen Investeing ESTATE MAGASIN vil væe med aktø ny getil foande neata e m Odense ti ylde on af Side 56 f em ågang Fuldt seviceet salgsindsats Makedsføing, pint og online på nyt søgeoptimeet website SEO og SEM? - spøg os! Pæsentation på Oline.dk, Danmaks støste potal fo ehvevsejendomme Vi finde købeen elle lejeen til din ejendom, og følge sagen til døs Rådgivning unde fohandling Udabejdelse af købsaftale og ehvevslejekontakt Slutfohandling og aftaleindgåelse Ha du tid & åd til at gøe det selv? N ågang 16 FM gå efte enegien - Positiv stemning og inteesseede investoe - Mee end 600 danskee i Cannes - Salg og pojekte 24 Kode til download af Estate Magasin i pdf. FORRETNING Avedøeholmen 84, 2650 Hvidove Svætegade 5, 1118 København K KONTOR Amage Standpak, 2300 København S Sag n Aeale fa m² Leje k ,- p. m2 Dift k. 250,- p. m2 Det ovesete segment Sag n Aeal 45 m2 Leje k ,- p. m² Inkl. dift/skatte Sag n Aeal m2 Leje fa k. 420,- p. m² Dift k. 88,- p. m² FORRETNING Amagebogade 145, 2300 København S Finansieing kan godt lade sig gøe Sag n Aeal m2 Leje k ,- p. m2 Inkl. dift/skatte bag_dal_230x290mm_4_ indd 1 k ,- B 112 x H 143 mm* k ,- 1/2 bed B 230 x H 143 mm* k ,- 1/2 høj B 112 x H 290 mm* k ,- B 230 x H 290 mm* k ,- B 230 x H 290 mm* k ,- B 460 x H 290 mm* k ,- - defo e industi og lage en god investeing 10 1/1 hvodan på 36 Kontakt os på hvis vi også skal sælge elle udleje din ehvevsejendom 1/4 SE ESTATES STORE MIPIMREPORTAGE Side 18 Se ledige ehvevslokale på LAGER & PRODUKTION B 112 x H 70 mm* udgives i samabejde med Byggesocietetet N. 03 Din ejendom skal sælges/udlejes, og du kontakte os på Vi vudee ejendommens salgsog udlejningsmulighede Vi fastsætte salgspis og lejeniveau Voes oplæg give dig oveblik, og du vælge os tygt til sagen 1/8 Magasin om byggei, ejendom og investeing 22/03/ Bagn EKSKLUSIV distibutionsliste på ca modtagee. Opslag Modtagee af magasinet Asset Manages Advokate Ejendomsselskabe Banke Banchefoeninge Ministeie Mateialepoducente Regione Mediebueaue Ehvevsejendoms mæglee Bygheeådgivee Pojektudviklee Rådgivende ingeniøe Keditfoeninge Tekniske diektøe Konsulente Akitektfimae Investoe Rådgivee Kommunaldiektøe tekst min. 7 mm væk fa midten på hve af midten *) Tekste i annonce max 7 mm fa skæekant Keative annoncefomate i Estate Magasin Estate Magasin give dig mulighed fo at få dit budskab ud til voes læ see med mange foskellige midle. Ud ove almindelige annonce kan vi tilbyde en lang ække af ande mulighede. Nedenfo finde du et ud snit, og du e velkommen til at kontakte os og høe mee. Administationsselskabe Entepenøe Omslag udenpå magasinet i foskellige fomate Ring fo pis Byggefimae Revisoe Folde/åsappot med magasinet Fa 6.000,- Ring fo pis Folde udsendt folieet med magasinet Fa 5.000,- Ring fo pis Styelse Bogmeste

5 Udgivelse, deadline og temae fo ESTATE MAGASIN 2014 Udgivelse Deadline fo annonce mateiale Tyk afleveing Udgivelse Tema heunde blandt andet N janua 23. janua 3. febua Optimeing af ejendomme Nye mulighede, enegienoveing, potefølje optimeing, indetning, siking af ejendom me, gønne tiltag, Facility Management. N mats 20. mats 31. mats Rådgivning i ejendomsbanchen Bygheeådgivning, akitektu, ådgivenes udvikling, juidisk og finansiel ådgivning, ejendoms- og tansaktionsådgivning. N apil 24. apil 5. maj Udvikling i de stoe danske bye Kommunenes ehvevsaeale, investeing, detail og ehvevsplanlægning, salg og udlejning, nye plane. N maj 28. maj 10. juni Byggei og udvik ling af ejendom Pojektudvikling, akitektu, indetning, landinspektøe, ingeniøe og gønne tiltag. N august 28. august 8. sep tembe Rådgivning i ejendomsbanchen Juidisk og finansiel ådgivning, mæglee, ingeniøe, bygheeådgivning. N oktobe 9. oktobe 20. oktobe Investeing i ejendomsbanchen Investeingsudvikling, tends og tenden se, altenative investeinge, gønne tiltag, Asset Management, banke og finans. N novembe 20. no vembe 1. decembe Åsnumme - banchens oveblik Udvikling i ået, de gik, "det opnåede vi i og den vej gå vi i 2015". Scandinavi an Popety Magazine 17. febua 24. febua 11. mats SCANDINAVIAN PROPERTY MAGAZINE et tillæg til Estate Magasin en gang åligt Intenational annonceing på MIPIM i Scandinavian Popety Magazine Estate Media udgive i fobindelse med MIPIM et specielt messe magasin. ty, po pe uct ion t in con st eg ion est men mal mö and inv age n and cop enh 3 no THE NEW ICSand NORbD eweies Fom geen s to lush dockyad hoods neighbou Det engelskspogede magasin udgives og uddeles fa den dansk-svenske stand på ejendomsmessen MIPIM, de afhol des i Cannes i mats måned. Magasinet distibuees også flee ande stede i fobindelse med messen. es potuniti Geat op nhagen pe cental co n sqm llio nt has 5 mi developme eady fo vian Scandinas countie vens ha ae safe y hee's wh sign n and de Innovatio ow's mo secue to ts investmen flouishing malmö is and why w ead ho Magasinet udgives i samabejde med RE: READ MO Content A Safe Haven fo popety investos Tubulent economies all ove Euope have money flowing in the diection of Scandinavia, and one egion of geat inteest is Copenhagen Malmö with 3.7 million inhabitant all within an hou's dive. And thee's moe excitement instoe when the Femen Belt Bidge opens in a few yeas. It is within the context of this exciting investment climate that we welcome you to Scandinavian Popety Magazine. Hee you will find useful aticles on one of Euope s most inteesting egions. Investos and localization huntes alike ae going fo the Nodics these days and we ty to show you why and what the egion has to offe. 8 Copenhagen: Top ents at 300 pe sqm 18 Mipim: Meet the Lod Mayo of Copenhagen 22 Copenhagen attacts thousands of ents 30 Take a look at all of the pojects in Copenhagen and Malmö We have focused on some geneal as well as specific issues concening the popety and investment maket in Copenhagen and Malmö. Togethe the two cities fom a vibant egion yeas afte a bidge connected the aea and fomed a new powe cente and a commecial hub in Euope. 42 Malmö hot spots 47 In tubulent times, the Nodic economies have emained stong with limited volatility on thei popety makets. This has made fo a a safe and stable investment envionment--one that moe and moe intenational investos ae coning adding to thei potfolios. Øestad has ove 180,000 sqm in the pipeline 52 Taget: 50 pe cent of all Copenhagenes bike to wok These yeas, billions of euos ae being invested in infastuctue development and building new, attactive neighbouhoods. 58 Danish ental seach engine cossing the Sound Investos can view this magazine as a snapshot of the egion's development and gathe insight into who is setting the agenda and how--on both s of Øesund. You will meet a lot of the most pominent, influential and impotant maket playes. Bowse also though the Business Guide on page 64 to find exclusive and diect contact info to decision-makes in industy leading companies. 60 Media Evolution City voted building of the yea 64 Business guide The magazine also offes an oveview of new city disticts with infomation about how the popety makets ae pefoming on the Danish and the Swedish s of Øesund. In shot, we help you stay infomed about a Euopean egion of steadily inceasing impotance. Enjoy you eading and if you want to know moe, please don t hesitate to contact us. Best egads, Kamilla Sevel Edito-in-chief Deltage din viksomhed på MIPIM, e annon ceing i Scandinavian Popety Magazine, den helt igtige måde at undestøtte delta gelsen, så de opnås den støste effekt ved tilstedevæelsen på messen. 1/2 bed Economy: Safe haven 12 Copenhagen Capacity og Malmö Stad. Det føl gende å distibuees magasinet af Copenha gen Capacity, Københavns Kommune, Malmö Stad og Lund kommune til viksomhede som de e i dialog med. 1/1 UNIQUE OFFICES 6,050 M2 IN CENTRAL COPENHAGEN RIGHT ACROSS FROM RÅDHUSPLADSEN. AESTHETIC AND CONTEMPORARY DESIGN IN SUSTAINABLE BUILDING Opslag k ,- B 230 x H 290 mm k ,- B 460 x H 290 mm k ,- tekst min. 7 mm væk fa midten (på hve af midten) the Nodic Media House specialized in the popety business Please contact us fo a pesentation. Claus Hald, Diecto of Sales, Tel DEAS ERHVERV 76, Dich Passes allé DK-2000 FREDERiKSbERg TEl _EstateMagazine_CUBE-ID_230x290.indd 2 B 230 x H 143 mm 18/02/ *) Tekste i annonce max 7 mm fa skæekant Udgivelse Scandinavian Popety Magazine Scan koden og bestil sidste ås magasin. På pint. Deadline fo an noncemateiale Tyk afleveing Udgivelse 17. febua 24. febua 11. mats

6 KONFERENCER Vidensfomidling af høj kvalitet og netvæk fo ejendomsbanchen Estate Konfeence henvende sig til ledende medabejde e i bygge- og ejendomsbanchen og den offentlige sek to. Konfeencenes indhold tilettelægges af edaktionen på Estate Magasin gennem jounalistisk eseach af em net og faglig spaing med indlægsholdene. Indlæg og debat: Estate Konfeence levee altid ele vante indlæg fa spændende talee, kombineet med de batpanele og panelinteviews. Det gø, at du på Estates konfeence både få konkete infomatione og samtidig få belyst emnet fa flee vinkle. Voes konfeence henvende sig til ledee og ande med beslutningsansva og deltagene epæsentee typisk viksomhede i banchens top 100. Vi indlægge altid en ække pause, de give dig mulighed fo at netvæke med deltagee og talee. Voes konfeence og netvæksaangemente afholdes i samabejde med Byggesocietetet og medlemme få a bat på deltagegebyet på udvalgte aangemente. Vi holde mange foskellige aangemente fa halvdags konfeence om aktuelle lokale emne til fledagskonfe ence med intenationalt fokus. Besøg estatemedia.dk/konfeence og se det aktuelle pogam elle scan koden og se voes video. KONFERENCESPONSORATER Effektiv banding og diekte kontakt til beslutningstagee Estate Media give dig mulighed fo at blive sponso på en elle flee af voes konfeence. Som sponso få du en unik banding i voes foskellige medie og diekte adgang til konfeencens deltagee, unde og efte kon feencen. Vi tilbyde foskellige sponsopakke som fo eksempel: Bonze - kontakt os fo indhold - k Sølv - kontakt os fo indhold - k Guld - kontakt os fo indhold - k Konfeencevæt - ing fo pis Vi sammensætte gene en sponsopakke ud fa jees ønske og budget. Kontakt os og hø mee om mulighe dene på tlf Sponsopakke kan bla. indeholde: Sponsologo på annonce fo konfeencen i Estate Magasin med læsee. Sponsologo på annonce fo konfeencen i Ehvevs- makedet med læsee. Sponsologo på banne annonce fo konfeencen på estatemedia.dk med besøgende om måneden. ponsologo på annonce fo S konfeencen i nyhedsmails som udsendes til ca pesone p. gang. Sponsologo på mappe og mateiale, de uddeles til deltagene. Sponsologo på PowePoint pæsentatione til selve konfeencen. Mulighed fo at vedlægge makedsføingsmateiale i deltagemappe. Mulighed fo opsætning af oll-ups til selve konfeencen. Mulighed fo bod/stand til pæsentationsmateiale. Udsendelse af maketingmateiale til konfeence deltagee. Vi tage fobehold fo fejl og fobeholde os et til ændinge i pise, podukte og tidsamme uden vasel. Alle pise e eks. moms og voes alm. salgs og leveingsbetingelse e gældende. Estate Media 2014.

7 ESTATE REKLAME Din gafiske patne med speciale i bygge- og ejendomsbanchen Estate Reklame e et fullsevice eklamebueau med spe ciale i ejendomsbanchen. Estate Reklame ha 10 ansatte og tilbyde alle fome fo ydelse fa enkelte pessemed delelse til stoe kampagne, webdesign og magasinpo duktion. Voes foskellige specialiste kan løse alle gafiske opgave som: Voes unikke kendskab til podukte, kunde og vædie i ejendomsbancen gø det muligt at fomidle budskabe og skabe effektiv målettet makedsføing og gafisk abejde til konkuencedygtige pise. Åsappote Kontakt os og hø mee om, hvodan vi kan løse jees op gave inden fo kommunikation, makedsføing og gafisk poduktion. Banneannonce Annonce til pint Bevpapi, kuvete og visitkot Reklameatikle Lejeblade Displays, oll-ups, beachflag Pesonaleblade Ejendomspospekte PowePointpæsentatione Som et stot nodisk mediehus samabejde vi med intenationale leveandøe af tyksage og kan tilbyde høj kvalitet til meget konkuencedygtige pise. Udendøs eklame Hjemme ipad magasine App s til iphone og Andoid Kontakt os og få et tilbud på din næste gafiske opgave fa banchens eget bueau på tlf Scan koden til Estate Reklame. Samabejde med Byggesocietet Byggesocietetet skabe samling i den danske bygge- og ejendomsbanche og skabe ammene fo netvæk og indblik mellem fagguppene i banchen. Magasinet e et vigtigt medie fo Byggesocietetet og fo den danske bygge- og ejendomsbanche, som jeg anbefale alle at støtte op om. Estate Magasin fungee som Byggesocietetets medlemsblad og e med til at udbede voes budskabe og undebygge netvæk og indsigt i bygge- og ejendomsbanchen. Det gælde både ved at deltage med edaktionelt indhold, og ved at buge magasinet som jees makedsføingsplatfom. Jeg vil opfode alle til at huske at buge magasinet, nå I ha bug fo annonceing elle anden makedsføing. Tony Chistup Landsfomand, Byggesocietetet

8 ESTATE MAGASIN ESTATE NYHEDER ESTATE KONFERENCE ESTATE REKLAME ESTATE KOMMUNIKATION ESTATE TV ESTATE EVENT KONTAKT OS Nikolaj Pfeiffe CEO Nodic, Patne Mobil: (+45) Betina Blaagan Key Account Manage Mobil: (+45) Michael Motensen Key Account Manage Diekte: (+45) Mobil: (+45) Emil Blomstebeg Maketingassistent Diekte: (+45) Mobil: (+45)

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

En del af din markedsføringsstrategi

En del af din markedsføringsstrategi Hvem er mxi? Hos MXi er vi specialister i business-to-business kommunikation på mange forskellige platforme, hvor vi præsenterer vores kunders vigtigste budskaber. I en moderne virksomheds marketing spiller

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cooies Website: Kontoldato: 2015-08-03 Kontolleet af: https://casino.dansesp/ https://dansesp/ https://poe.dansesp/ Cooie Repots Limited http://www.cooieepots.com/ Dette doument

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

It for professionelle

It for professionelle It for professionelle Version2 Version2.dk er et seriøst nyhedssite for it-professionelle. Sitet henvender sig til it-chefer softwareudviklere, itkonsulenter og projektledere. Sitet kan læses på både pc,

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg

NTI CADcenter A/S Telefon: 70 10 14 00 www.nti.dk Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Velkommen til BIM Universe 2014 NTI CADcenter A/S Hvorfor er vi her BIM Universe Programmet Programmet Dag I giver et overblik over vigtige områder Dag II er mere teknisk og ændret i år, således at cases

Læs mere

Produkter og priser 2013

Produkter og priser 2013 Produkter og priser 2013 Estate Media er det fælles navn for Nordens største mediehus med fokus på ejendomsbranchen. I Danmark udgiver Estate Media 9 gange om året ejendomsbranchens største uafhængige

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig?

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Om fordele og ulemper ved personalisering af kommunikation. Søren Nøhr, maj 2015 En kort personalisering af en selv - Jeg hedder Søren Nøhr - Netværksbaseret

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere