Notat. 18. oktober Social & Arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked"

Transkript

1 Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens til, at flee bogee e kommet p fłtidspension. Men udviklingen e meget foskellig mellem kommunene, mellem aldesguppe og mellem etniske guppe. En opgłelse ove antallet af fłtidspensioniste i i Region Midtjylland foetaget af Rambłll Management & Society fo Besk ftigelsesegion Midtjylland vise, at 6,58 af bogene i Midtjylland mellem 16 og 64 e p fłtidspension. Tallet d kke ove en elativt sto spedning kommunene imellem. De kommune de ha den stłste andel bogee p fłtidspension e Samsł (10,17 ), Randes (8,11 ) og Skive (8,10 ). I bunden ligge Skandebog (5,22 ), Silkebog (5,35 ) og Hedensted (5,45 ). I Danmak e den samlede andel p fłtidspension 6,67. Samlet set ha de v et en svag stigning i antallet af fłtidspensione i Midtjylland, men is to guppe skille sig ud. Den ene guppe udgłes af de unge mellem 18 og 29, og den anden guppe udgłes at indvandee med en ikke-vestlig baggund. I Midtjylland va de i peioden fa til en stigning i antallet af unge de f tilkendt fłtidspension p 13 mod en stigning i befolkningen som helhed p 4. Fo indvandee med en ikke-vestlig baggund va stigningen i antallet de fik tilkendt fłtidspension ogs p 13, mens den fo pesone med dansk opindelse va p 1,5. Udviklingen i Randes Udviklingen i antallet af bogee p fłtidspension i Randes e inden fo det sidste acceleeet. I va udviklingen i Randes p niveau med udviklingen i landet og unde udviklingen i Midtjylland. Fa ha stigningen v et kaftigee end i landet som helhed. Is fa

2 kvatal til 3. kvatal ha de v et en elativt kaftig stigning. I faktiske tal e de tale om en tilgang p 221 pesone. 110,0 Udviklingen i antal pesone de ha modtaget fłtidspension i peioden 1. kvatal - 3. kvatal 105,0 100,0 95,0 Randes Midtjylland Hele landet Kilde: jobindsats.dk Figuen vise udviklingen i antal fłtidspensionsmodtagee i Randes, Midtjylland og hele landet 1. kvatal til 3. kvatal. Det ha i Randes v et en elativt kaftig udvikling fa 3. kvatal til 3. kvatal. ksten oveve- Analysees udviklingen p baggund af aldesfodelingen ses det tydeligt, at v jende ske fo aldesguppen ige. 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Udviklingen i antal pesone de ha modtaget fłtidspension i Randesi peioden 1. kvatal - 3. kvatal fodelt efte alde Kilde: jobindsats.dk Udviklingen i antallet af fłtidspensioniste i Randes i peioden 1. kvatal til 3. kvatal, fodelt p alde. De e i peioden sket en kaftig stigning i antallet af unge fłtidspensioniste. Udviklingen i fłtidspensioniste 1. kvatal 3. kvatal, fodelt p alde.. nding nding i pct. Unde , , ,3 I alt ,5 Kilde: jobindsats.dk Pocentvis ha de unge den kaftigste udvikling antallet af fłtidspensioniste. Antalsm ssigt e den stłste tilgang fo aldesguppen 30 54, mens den stłste guppe e de ige.

3 - 3 - De ha siden 2. kvatal v et en konstant stigning i antallet af unge fłtidspensioniste, men antallet af pensioniste fa ha haft en mee beskeden v kst i peioden. I peioden fem til 1. kvatal ha de endda v et tal om et lille fald i antallet af fłtidspensioniste mellem 30 og 55. V ksttallene skal ses i lyset af, hvo mange de e p fłtidspension i de enkelte aldesguppe. Antalsm ssigt e tilgangen stłst til aldesguppen af ige. Antallet af unge ige e i peioden steget med n sten 6 j vnfł tal fa Danmaks Statistik. Noget af stigningen i antallet af unge p fłtidspension kan s ledes have en demogafisk baggund. Men stigningen i befolkningen i aldesguppen kan kun foklae en lille del af stigningen i antallet af unge p fłtidspension. 200,0 Udviklingen i fłtidspensioniste efte etnisk hekomst 1. kvatal til 3. kvatal. 150,0 100,0 50,0 0,0 Pesone med dansk opindelse Indvandee fa vestlige lande Eftekommee fa vestlige lande Indvandee fa ikke-vestlige lande Eftekommee fa ikke-vestlige lande Kilde: jobindsats.dk Figuen vise udviklingen i fłtidspensioniste i Randes 1. kvatal 3. kvatal, fodelt p etnisk baggund. Tilgangen af fłtidspensioniste med ikke-vestlig baggund ha i peioden v et kaftig. Tilgangen af eftekommee med henholdsvis vestlig og ikke-vestlig baggund se umiddelbat voldsom ud, men eelt e tale om tilgang af f pesone fa et niveau p nul henholdsvis 3 pesone. Udviklingen i antallet af fłtidspensioniste p baggund af etnisk opindelse vise, at de ha v et en meget svag udvikling i antallet af pesone med etnisk dansk opindelse, mens de ha v et en ganske kaftig stigning i antallet af pesone med en ikke-vestlig opindelse. Selvom stigningen fo pesone med ikke-vestlig baggund e kaftig, s e det de etniske danskee de udgł langt hovedpaten af fłtidspensionistene. Udviklingen i fłtidspensioniste p baggund af etnisk opindelse i Randes.. nding nding i pct. Dansk opindelse ,6 Vestlig opindelse ,5 Eftekommee med vestlig baggund Ikke-vestlig baggund ,1 Eftekommee med ikke-vestlig baggund ,7 Kilde: jobindsats.dk

4 - 4 - De e i tilkendt fłtidspension til 54 pesone. Heaf e 20 fa eks. Jugoslavien, 1 fa Polen og esten fodele sig p Afganistan, Iak, Ian, Tykiet, Kina, Thailand, Somalia, Buthan og Egypten. Nytilkendelse af fłtidspension og diagnosegundlag I peioden 1. kvatal til 2. kvatal e de i Randes Kommune i alt lavet nytilkendelse af fłtidspension Diagnose fo tildelte fłtidspensione i peioden 1. kvatal til 2. kvatal i Randes Kommune G1 Psykiske lidelse G2 Bev geappaatsygdomme G3 Hjete- og kasygdomme G4 Sygdomme i nevesystem og sanseogane G5 K ftsygdomme G6 Sygdomme i nded tsogane G7 Medfłdte misdannelse G8 Ulykkestilf lde, vold mv. G9 Social indikation G10 vige diagnose Kilde: Ankestyelsen Figuen vise udviklingen i nytilkendte fłtidspensione i peioden 1. kvatal til 2. kvatal. Tilkendelsene e fodelt p de oveodnede diagnose. Antal nytilkendte fłtidspensione i Randes Kommune fa 1. kvatal til 2. kvatal Antal nytilkendelse Nytilkendelse i pct G1 Psykiske lidelse ,20 G2 Bev geappaatsygdomme ,84 G3 Hjete- og kasygdomme 102 6,28 G4 Sygdomme i nevesystem og sanseogane 84 5,17 G5 K ftsygdomme 100 6,16 G6 Sygdomme i nded tsogane 40 2,46 G7 Medfłdte misdannelse 16 0,99 G8 Ulykkestilf lde, vold mv. 95 5,85 G9 Social indikation 0 0,00 G10 vige diagnose 82 5,05 I alt ,00 Kilde: Ankestyelse Tabellen vise antal nytilkendelse i 1. kvatal til 2. kvatal. 68 af tilkendelsene skyldes psykiske lidelse elle lidelse i bev geappaatet.

5 - 5 - I fik 80, 5 af de unge, de fik tildelt fłtidspension i Randes, pensionen p gund af en psykisk lidelse. 8,7 fik p gund af medfłdte misdannelse, 6, 5 fik p gund af sygdomme i nevesystemet og sanseogane, 2, 2 havde k ft og 2,2 som fłlge af ulykke og vold. Psykiske lidelse Den helt domineende sag til tilkendelse af fłtidspension e psykiske lidelse, som udgł gundlaget fo halvdelen af alle tildelinge i peioden 1. kvatal til 2. kvatal. De psykiske lidelse sp nde ove en lang kke foskellige diagnose. I tabellen nedenfo e de mest anvendte diagnose fodelt p aldesguppe. Det femg, at de unge unde 30 is f fłtidspension p baggunde af elativt f foskellige diagnose, hvo mental etadeing, ADHD, Aspeges syndom og skizofeni fylde meget. Fo de 30 ige e de stłe spedning p diagnosene, men de mest femt bodeline og depession. dende e: PTSD, Fo pesone ove 40 spille PTSD, depession og fostyelse af pesonlighedsstuktuen den v sentligste olle. Det kan ikke afgłes p baggund af mateialet fa Ankestyelsen, hvo mange fłtidspensioniste med anden etnisk baggund end dansk, de ha f et tildelt fłtidspension p gund af PTSD som pim sag. Men det e i et notat til Integations det fa 30. august vudeet, at 53 af fłtidspensionistene med en baggund i Bosninen Hezegovina havde f et fłtidspension p baggund af PTSD. Det e defo n ppe foket at antage, at de e foholdsvis mange fłtidspensioniste med en flygtninge- / indvandebaggund fa (tidligee) kigsom de, de ha PTSD, men det e ikke umiddelbat muligt at fastsl tallet p cist. Diagnose / gundlag fo tildeling af fłtiddspension Demens 5,26 Alkoholafh ngigheds- syndom 7,85 8,41 10,53 10,53 Skadeligt bug af alkohol 5,14 26,67 6,62 2,07 Skizofeni Paanoid psykose u. specifikation, sindsygdomme med fofłlgelsesfostilling 5,3 Fobisk angst, social fobi, angst i veldefineede situatione u. fae 5,3 2,89 Angsttilstand uden specifikation, panikangst, genealiseet angst 7,85 3,27 Manio - depessiv 3,31 2,89 3,27 14,88 21,96 Peiodisk depession - alle sv hedsgade 9,27 23,68 PTSD 6,67 15,33 18,60 15,42 21,05

6 - 6 - Belastningseaktion - maladaption 4,67 7,89 Fosty. i pesonlighedsstuktu og adf d, 12,40 14,02 anden type 5,88 5,83 7,95 5,26 Mental etadeing (Alle gade af ndssvaghed, debilitet, imbecilitet) 15 7,28 3,72 5,26 44,12 Sv kaakteafvigelse 4,17 4,64 Emotionelt ustabil pesonlighedsstuktu g nsetilf lde, bodeline 5 10,6 3,72 Psykisk udviklingsfostyelse (oganisk 38,21 19,17 betinget,adhd, Aspeges syndom) Samlet Tabellen vise de v Da det kun e de v 88,21 6,2 2,89 81,80 79,76 82,51 76,16 89,46 Kilde: Ankestyelsen sentligste psykiske diagnose, de danne baggund fo nytildeling af fłtidspension. sentligste diagnose, summees de ikke til 100 fo de enkelte aldeskategoie. P. septembe e de ca. 200 fłtidspensioniste med baggund i kigsom de (eks- Jugoslavien, Iak og Afganistan). Med udgangspunkt i ovenn vnte notat vil det betyde, at de e ca. 100 fłtidspensioniste med ikke-vestlig baggund, de ha f et fłtidspension p gund af PTSD. Nettotilgang til fłtidspension fa indvandee fa ikke-vestlige lande - I alt Nettotilgang kilde: jobindsats Fa paksis vides det, at ogs etniske danskee f fłtidspension p baggund af PTSD, bl.a. danskee de ha v et udsendt til kigsom de. Lidelse i bev geappaatet Den anden stoe guppe af lidelse, de danne gundlag fo tildeling af fłtidspension, e lidelse i bev geappaatet. Tal fa ankestyelsen vise, at de i peioden 1. kvatal til 2. kvatal blev givet i alt 306 nytildelinge af fłtidspension p baggund af lidelse i bev geappaatet. De ha i peioden v et en stigning i antallet af tildelinge med den baggund. Men det e kaakteistisk, at pobleme med bev geappaatet opt de hyppigst fo de pesone de e lidt oppe i ene. Mest femt dende e lidelsene fo aldesguppen De mest almindelige lidelse i bev geappaatet, de give gundlag fo tildeling af fłtidspension e diskuspolaps i byst- / l ndeyggen, slidgigt i ygsłjlen og fibomyalgi. Ande hyppige sage e degeneation af busk mellem hvivle i byst- / l ndeyg, ygsmete uden specifikation, skuldelidelse (impingment, tendinitis supascapulais) og slidgigt i kn. Samlet e de tildelt fłtidspension p baggund af gigt elle slidgigt i 53 tilf lde i opgłelsespeioden (1. kvatal 2. kvatal )

7 - 7 - En anden diagnose de ofte inddages i fobindelse med fłtidspension e piskesm ldsl sione. Ankestyelsen opgł antallet af nytildelinge p baggund af piskesm ld til 39 i peioden 1. kvatal til 2. kvatal. Af de 39 tildeling va 24 til kvinde og 15 til m nd. Umiddelbat kunne man have foventet en mee ligelig fodeling mellem kłnnene, da piskesm ld typisk opst ved tafikulykke og man m fovente at nogenlunde lige mange m nd og kvinde kłe bil og defo m have samme isiko fo at komme ud fo en ulykke. 40 Antal tildelinge af fłtidspension p baggund af lidelse i bev geappaatet fodelt p alde i peioden 1. kvatal til 2. kvatal Kilde: Ankestyelsen Figuen vise antallet af tildelinge af fłtidspension p baggund af lidelse i bev geappaatet fodelt p alde i peioden 1. kvatal 2. kvatal. Ikke oveaskende e pobleme med bev geappaatet mest femt dende fo aldesguppen De ha i peioden v et en kaftig stigning i tildelinge p baggund af lidelse i bev geappaatet. Antal nytildelinge af fłtidspension p gund af piskesm ld i peioden 1. kvatal 2. kvatal. Alde M nd Kvinde I alt I alt Kilde: Ankestyelsen Tabellen vise antallet af nytildelinge af fłtidspension som fłlge af piskesm ld i peioden 1. kvatal 2. kvatal. De e flee kvinde end m nd de ha f et fłtidspension p baggund af piskesm ld end m nd. Antal nytildelinge af fłtidspension fodelt p hyppigste lidelse i bev geappaatet i peioden 1. kvatal til 2. kvatal

8 - 8 - Diagnose Antal Andel i pct. Anden fom fo gigt 9 2,94 Slidgigt i flee led 9 2,94 Slidgigt i kn 12 3,92 Anden fom fo slidgigt 9 2,94 Hvivelfoskydning 10 3,27 Slidgigt i ygsłjle 22 7,19 Diskuspolaps i halshvivelsłjlen 10 3,27 Fom fo degeneation af busk mellem hvivle, halsygsłjle 11 3,59 Diskuspolaps i byst og l ndeyg 46 15,03 Deg. af busk mel. hvivle byst/l ndeyg 18 5,88 Rygsmete uden specifikation 14 4,58 Skuldelidelse, impingment, tendinitis supascapulais 13 4,25 Fibomyalgi, blłddelseumatisme, myofibositis 22 7,19 I alt ,99 Kilde: Ankestyelsen Tabellen vise de hyppigste lidelse i bev geappaatet som danne baggund fo tildeling af fłtidspension. Da ikke alle diagnose e taget med, give summen ikke 100. Pensionsansłgenes fosłgelsesgundlag Langt de fleste bogee de ansłge om fłtidspension e p en offentlig fosłgelsesydelse p det tidspunkt, hvo de słge om pension. Antal afgłelse i fodelt p ansłgeens ydelse Ydelse Jan Feb Ma Apil Maj Juni Juli Aug Sept. I alt Sygedagpenge LY RY Kontanthj lp Ingen ydelse Afslag Antal afgłelse Antal tilkendelse Kilde: jobcentet Tabellen vise, hvo mange sage de ha v et i de fłste ni m nede i fodelt p bogeens ydelse, samt antal afslag og tilkendelse. 41 fik sygedagpenge fł pensionen og 31 fik kontanthj lp. Tildeling af fłtidspension Reglene fo fłtidspension findes i pensionsloven. Kiteiene fo at f tildelt fłtidspension e fo det fłste, at pesonens abejdsevne e vaigt nedsat og fo det andet, at neds ttelsen e af et s dant omfang, at p g ldende uanset mulighedene fo stłtte efte den sociale elle anden lovgivning, heunde besk ftigelse i fleksjob, ikke vil v e i stand til at blive selvfosłgende ved indt gtsgivende abejde.

9 - 9 - N det skal afgłes om en peson kan f fłtidspension, skal pesonen vudees efte abejdsevnemetoden. Abejdsevnemetoden skal anvendes fo at: sike bogeens etssikkehed sike at bogeen f mulighed fo at spille en aktiv olle i sin egen sag sike at man n fem til det igtige tilbud til bogeen Kenen i abejdsevnemetoden e udabejdelsen af en essoucepofil. Ressoucepofilen e bygget op om 12 punkte fodelt p 5 temae: Tema 1: Faglige og paktiske kompetence i elation til abejdsmakedet Abejdsmakedsefaing Uddannelse Inteesse Tema 2: Mateielle fohold og netv Bolig og łkonomi Sociale netv k k med elevans fo abejdsmakedet Tema 3: Bogeens eget abejdsmakedspespektiv Abejdselevante łnske P stationsfoventninge Abejdsidentitet Tema 4: Pesonlige kompetence til at kunne indg i sociale og jobm Sociale kompetence Omstillingsevne Indl ingsevne ssige elatione Tema 5: Helbedsm Helbed ssige fohold i elation til abejdsmakedet Jobcentet vudee fłtidspensionsansłgeens abejdsevne p baggund af en samlet beskivelse og vudeing af essoucepofilen 12 punkte. Indstilling om fłtidspension ske fłst n det e dokumenteet, at bogeens abejdsevne ikke kan fobedes ved aktiveings-, evalideings- og behandlingsm ssige samt ande foanstaltninge. Instillingen skal indeholde: en edegłelse fo, at abejdsevnen ikke kan fobedes en edegłelse fo den p g ldendes essouce samt mulighedene fo at anvende og udvikle dem den faglige foklaing p, hvofo den p g ldendes abejdsevne anses fo vaigt nedsat den faglige foklaing p, at abejdsevnen ikke lade sig anvende til selvfosłgelse uanset mulighedene fo stłtte efte den sociale elle anden lovgivning, elle angivelse af en elle flee konkete abejdsfunktione, den p g ldende med sin nedsatte abejdsevne anses fo at kunne udfłe.

10 De foeg ende statistikke kan give det indtyk, at tildeling ske p baggund af en bestem diagnose. Men ofte e de flee poblemstillinge i spil, hvo de m ske e en diagnose, de femt - de som en hoved sag, men hvo en kke ande faktoe ogs spille ind. Det e defo vigtigt, som abejdsevnemetoden ogs indikee, at de anl gges en bed tilgang i hve enkelt sag.

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

BESK FTIGELSESPLAN Randers Kommune

BESK FTIGELSESPLAN Randers Kommune BESK FTIGELSESPLAN Randes Kommune 2012 Side 1 af 18 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 3 3. Ministem l... 4 3.1 Ministem l 1... 4 3.2 Ministem l 2... 4 3.3 Ministem l 3... 4 3.4 Ministem l 4...

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 2 marts Ledigheden. Side 1 af 12

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 2 marts Ledigheden. Side 1 af 12 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.701 3,7 962 2,1 1.165 87 1.252 2,7 stjylland

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS Nr.: 11 oktober 2011

LEDIGHED OG INDSATS Nr.: 11 oktober 2011 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspłrgselen p arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfłlgning p ministerm l Opfłlgning jobcentrets m l 1 Figur 1: Fuldtidsledige i Randers (brutto)

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr.

- 1 - Det forventes, at den samlede ramme i 2011 og fremover bliver p 54 mio. kr. Den er i indev rende r p 97 mio. kr. - 1 - Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Ole Andersen Besk ftigelsesstrategi set i lyset af finanslovsaftalen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed.

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed. Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager Vedrłrende: Ekstern finansiering i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Ekstern

Læs mere

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH Uddannelsesfoløb: Hening - AAS AKH Hening AKH-Hening-AAS+AKH Hening Centalsygehus Pæsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt e oganiseet i cente. Unde Kiugisk Cente e samlet kiugi, uoli,

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009

Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 Bilagsfigurer Skoleomr det Figur 1: Nettodriftsudgifter til folkeskolen (den almindelige del) pr. elev - budget 2009 (6) (7) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Note: Opgłrelserne for 7-byerne

Læs mere

Tema: Sygedagpenge og førtidspension

Tema: Sygedagpenge og førtidspension TEMA: SYGEDAGPENGE OG FØRTIDSPENSION 1 Tema: Sygedagpenge og førtidspension 40 pct. af alle nye førtidspensionister i 1. kvartal 2008 modtog sygedagpenge lige inden tilkendelsen af førtidspension. De havde

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 8 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π og

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Placér lektioner Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen abejdsfome Psykologi C, VAF Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: Flemming Johansen (FLJO) C fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

Historisk lav ventetid blandt flygtninge

Historisk lav ventetid blandt flygtninge OKTOBER 217 NYT RA R Historisk lav ventetid blandt flygtninge lygtninge, der fik opholdstilladelse i i perioden 213-2, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 9 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π I

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( )

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( ) Kvantemekanik 0 Side af 9 Bintatomet I Sfæisk hamoniske Ifølge udtyk (9.7) e Lˆ Lˆ og de eksistee således et fuldstændigt sæt af = 0 samtidige egenfunktione fo ˆL og L ˆ de som antydet i udtyk (9.8) kan

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund

Notat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. april 2011 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Kommunens brug af virksomhedspraktikker og ans igangs ttelse af Nytteaktivering ttelse med lłntilskud

Læs mere