ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole."

Transkript

1 Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER DATA & KOMMUNIKATION Buesevice ke It-suppote, Datateknike infastuktu & Datateknike poammein OKTOBER 2010 ELVISK Elev Viksomhed Skole

2 Hvodan bue vi ELVISK? ELVISK stå fo dialo mellem ELev-VIksomhed-SKole o undestøtte kvalitetssikin af uddannelsene inden fo data o kommunikation. Paktikeklæinene i ELVISK specificee paktikmålene fa uddannelsesodninen. Find link til uddannelsesodninen via Viksomheden kan benytte paktikeklæinene o fafodelinsplanen som undla fo at tilettelæe elevens læins- o abejdsopave i paktikken. Skolen bue oplysninene fa de udfyldte paktikeklæine til at målette undevisninen så optimalt som mulit mod elevenes behov. Sådan læses fafodelinsplanen Midt i bochuen findes planen ove elevenes skolefa. Fo hvet fa e anivet pæstationsniveau o vaihed. Fo en detaljeet beskivelse, hvad pæstationsniveauene beynde, utineet, avanceet o ekspet stå fo, se Hve uddannelse ha et antal valfie specialefa, hvoiennem elevens uddannelse målettes til eet o viksomhedens behov. Faene lie fodelt ove hele uddannelsen o væles i dialo mellem viksomhed o elev, unde vejlednin af en kontaktlæe. Vaihed af de valfie specialefa: IT suppote 6 ue Datateknike Poammein - 5 ue Datateknike Infastuktu - 5 ue Uddannelsesaftalen kan folænes med op til te månede i fom af en ehvevsettet påbynin. Demed målettes elevens uddannelse ydeliee mod et specifikt omåde, de matche viksomhedens o elevens behov. I denne peiode kan de påbyes med op til 4-ues fa fa de valfie specialefa. Læs mee på Sådan udfyldes paktikeklæinen 1. Viksomheden o eleven udfylde sammen en paktikeklæin i slutninen af hve paktikpeiode: 2. Eleven vudee sit kvalitetsniveau hvo od e je til. på en skala Vudeinen foeå efte eet skøn o ælde den aktuelle paktikpeiode. Paktikvæten, som oplæe eleven, ive tilbaemeldin. De justees evt. på scoinen. 3. Eleven o paktikvæten udfylde i fællesskab kolonnen s/o, de anive, om eleven sjældent elle ofte ha abejdet med opaven. 4. Paktikeklæinen sendes diitalt til skolen 4 ue inden skolepeiodens beyndelse. Læs mee om poceduen på Paktikeklæinene ha til fomål at ive et billede af elevens styke o udviklinspunkte. De samlede eklæine ive et oveblik ove elevens udviklin i paktikken, imens den detaljeede falie bedømmelse o kaakteivnin foeå på skolen. Hvad ø vi, hvis vi ikke kan oplæe indenfo det hele? Ikke alle viksomhede kan tilbyde samtlie falie abejdsomåde fa en uddannelse. I en dialo med paktikpladskonsulenten vil I finde en løsnin. Det kan handle om at opette en kot uddannelsesaftale elle en kombinationsaftale med en anden viksomhed, elle skolen kan unde visse omstændihede supplee med undevisnin inden fo det manlende omåde. Paktikeklæin It-suppote, vs. 8.0 Peiodens uddannelseselateede abejdsopave 1-10* S/O* Buesevice Eleven kan abejde med instuktion, vejlednin o sevice til buee: i fobindelse med computesysteme i fobindelse med netvæk i fobindelse med opeativsysteme ud fa stuktueede metode Seveløsnine Eleven kan udføe følende abejdsopave ifm. seveløsnine: planlæe, installee, idiftsætte o vedlieholde computesysteme planlæe, installee, idiftsætte o vedlieholde netvæk installee o vedlieholde seveopeativsysteme installee o vedlieholde klientopeativsysteme vedlieholde o administee seveløsnine på foskellie sevetype, fx webseve: installee databaseseve foetae bue- o essouceadministation Hadwae Eleven kan udføe følende abejdsopave på computesysteme: dimensionee installee o konfiuee vedlieholde o opadee Anden hadwae Eleven kan udføe følende abejdsopave på anden hadwae, såsom multifunktionsmaskine, pintee o ande peifee enhede: Hadwaetype : planlæe, installee o idiftsætte vedlieholde o administee Netvæks- Eleven kan foetae følende abejdsopave ifm. netvæk: løsnine installee o konfiuee opkobline installee o konfiuee tådløse netvæk installee o konfiuee foskellie type enhede i netvæk Type enhede : Softwae Eleven kan udføe følende abejdsopave ifm. softwae: installee o konfiuee softwae på en compute/seve opadee o vedlieholde softwae på en compute/seve Eleven kan til modulniveau udføe følende abejdsopave: fejlfinde o fejlette computee/sevee fejlfinde o fejlette netvæk fejlfinde o fejlette opeativsysteme fejlfinde softwae Sikkehed Eleven kan udføe følende sikkehedsopave: installee, konfiuee o vedlieholde backup løsnine installee, konfiuee o vedlieholde enkle fiewall løsnine Øvie abejdsopave o kommentae * 1-10: Eleven vudee sit eet kvalitetsniveau. s = sjældent o = ofte 2 3

3 Datateknike infastuktu vs. 8 Datateknike poammein vs. 8 P1 H1 Ue P2 H2 Ue P3 H3 Ue P4 H4 Ue P5 H5 Ue P6 H6 Ue Enelsk (undfasniv. E) Innovation o ivæksættei 0,5 Netvæk III 1,5 Mobile o tådløse systeme System udviklin o pojekt 2,0 Valfa Eksempel: Paktik 10 ue Innovation o ivæksættei sevice I sevice I 0,5 Netvæksteknoloi II CCNP - II Opeativsysteme I Netvæk II 1,5 Database 1,5 Seveteknoiloi II Clusteteknoloi Netvæk I 1,5 Seve teknoloi Linux 1,5 Seve teknoloi webseve IT sevice Manaement I Scipt poammein Poduktudv., poduktion o sevice II 1,5 Seve teknoloi II Blandet miljø 2,5 IT Kavspecifikation Afsluttende pojekt (svendepøve) Netvæksdesin I 2,0 Netvæksteknoloi III CCNP-III 0,5 Backupteknoloi II Poduktudv., poduktion o sevice II Compute teknoloi Enelsk (undfasniv. E) IT sevice Manaement II Sikkehed III 1,5 Seve teknoloi I Database Poammein II C# 2,5 Netvæksteknoloi I CCNP -! 2,5 Seve teknoloi I Backupteknoloi I (niv. B) 0,5 VFS Sikkehed II IP Telefoni II Poammein I Java/C# (niv. B) 10 I alt I alt I alt 9 52 I alt 8 28 I alt 8 30 I alt 5 P1 H1 Ue P2 H2 Ue P3 H3 Ue P4 H4 Ue P5 H5 Ue P6 H6 Ue Enelsk (undfasniv. E) Innovation o ivæksættei 0,5 Mobil o tådløse systeme System udviklin o pojekt 2,0 Valfa sevice I Innovation o ivæksættei sevice I 0,5 Netvæk III 1,5 Poduktudv., poduktion o sevice II IT Kavspecifikation Afsluttende pojekt (svendepøve) Opeativsysteme I Netvæk II 1,5 Database 1,5 Poammein JAVA I (niv. B) 2,0 Poammein JAVA III Netvæk I 1,5 Seve teknoloi Linux 1,5 Seve teknoloi webseve 1,5 Poammein JAVA II 2,0 Poammein IV 2,0 IT sevice Manaement I Scipt poammein Poammeins Metodik Embedded Contolle II 2,0 Embedded Contolle III 2,0 Compute teknoloi Enelsk (undfasniv. E) Poammein III 1,5 Seve teknoloi I Database Poammein II C# 2,5 Pojektstyin Seve teknoloi I Backupteknoloi I (niv. B) 0,5 Poammein - Mobile enhede 0,5 Sikkehed I Embedded contolle I (niv. B) Poammein I Java/C# (niv. B) 10 I alt I alt I alt 9 52 I alt 8 28 I alt 8 30 I alt 5 Eksempel: Paktik 10 ue Eksempel: Paktik 27 ue Eksempel: Paktik 27 ue Eksempel: Paktik 52 ue Eksempel: Paktik 52 ue 2,5 0,5 Eksempel: Paktik 30 ue Eksempel: Paktik 30 ue 4,0 4,0 Afslutnin efte elevens svendepøve Afslutnin efte elevens svendepøve IT Suppote vs. 8 P1 H1 Ue P2 H2 Ue P3 H3 Ue Enelsk (undfasniv. E) Innovation o ivæksættei 0,5 sevice Eksempel: Paktik 10 ue Innovation o ivæksættei sevice Eksempel: Paktik 27 ue 0,5 Netvæk III 1,5 Opeativsysteme I Netvæk II 1,5 Valfa Netvæk I 1,5 Seve teknoloi Linux 1,5 Afsluttende pojekt (svendepøve) 2,0 IT sevice Manaement I Scipt poammein Compute teknoloi Enelsk (undfasniv. E) Seve teknoloi I Database Afslutnin efte elevens svendepøve Valfie specialefa: Ue IT suppote 6 Datateknike Poammein 5 Datateknike Infastuktu 5 Vaihed Inkl. undfoløb på skolen. It-suppote: 2,5 å, deaf i alt 85 ue i paktik. Datateknike: 5 å, deaf i alt 185 ue i paktik. Pæstationsniveaue fo de enkelte fa: B: Beynde R: Rutineet A: Avanceet E: Ekspet Detaljeet beskivelse af niveauene, se elle ehvevsuddannelsenes hovedbekendtøelse, 29. Seve teknoloi I 10 I alt 8 27 I alt 6 28 I alt 5 Tjek fo faenes indhold o kompetencemål 4 P = Paktikpeiode H = Skolepeiode 5

4 Paktikeklæin Datateknike infastuktu, vs. 8.0 Peiodens uddannelseselateede abejdsopave Buesevice Paktikeklæin Datateknike poammein, vs * S/O* Eleven kan abejde med instuktion, vejlednin o sevice til buee: i fobindelse med computesysteme Peiodens uddannelseselateede abejdsopave Buesevice i fobindelse med netvæk ud fa stuktueede metode Eleven kan udføe følende abejdsopave ifm. seveløsnine: planlæe, installee, idiftsætte o vedlieholde computesysteme Seveløsnine Hadwae installee o konfiuee softwae Anden hadwae vedlieholde o opadee planlæe, installee o idiftsætte Netvæksløsnine Hadwae vedlieholde o administee Anden hadwae Netvæksløsnine Poammein Type enhede : Sikkehed Type enhede : Eleven kan udføe følende abejdsopave ifm. softwae: installee o konfiuee softwae på en compute/seve desin, opbynin o implementein af databaseløsnine poamudviklin til embedded contolle Eleven kan til modulniveau udføe følende abejdsopave: fejlfinde o fejlette computee/sevee fejlfinde o fejlette netvæk fejlfinde o fejlette opeativsysteme Eleven kan udføe følende sikkehedsopave: Øvie abejdsopave o kommentae installee, konfiuee o administee opkobline avanceet poamudviklin af web-applikatione fejlfinde o fejlette opeativsysteme implementee o administee sikkehedsløsnine Eleven kan foetae følende abejdsopave ifm. netvæk: avanceet poamudviklin af klient-sevebaseede applikatione desin, opbynin o implementein af databaseløsnine analysee o desine sikkehedsløsnine vedlieholde o administee avanceet poamudviklin af standalone applikatione poamudviklin (poammeinsspo udspecificees): fejlfinde o fejlette netvæk, unde anvendelse af avanceede analyse- o fejlsøninsvæktøje Eleven kan udføe følende abejdsopave på anden hadwae, såsom multifunktionsmaskine, pintee o ande peifee enhede: avanceet poamudviklin af it-systeme installee o konfiuee softwae på en compute/seve fejlfinde o fejlette computee/sevee vedlieholde o opadee opadee o vedlieholde softwae på en compute/seve Eleven kan udføe følende abejdsopave ifm. softwae: Eleven kan til modulniveau udføe følende abejdsopave: dimensionee installee, konfiuee o administee foskellie type enhede i netvæk opadee o vedlieholde softwae på en compute/seve Eleven kan udføe følende abejdsopave på computesysteme: installee, konfiuee o administee tådløse netvæk installee, konfiuee o administee netvæksløsnine Poammein foetae bue- o essouceadministation planlæe, installee o idiftsætte desine avanceede o skalebae netvæksløsnine installee, konfiuee o administee foskellie type enhede i netvæk planlæe, installee, idiftsætte o vedlieholde computesysteme Hadwaetype : Eleven kan foetae følende abejdsopave ifm. avanceede netvæk: installee, konfiuee o administee tådløse netvæksløsnine Eleven kan udføe følende abejdsopave ifm. seveløsnine: installee o konfiuee softwae Eleven kan udføe følende abejdsopave på anden hadwae, såsom multifunktionsmaskine, pintee o ande peifee enhede: Hadwaetype : ud fa stuktueede metode vedlieholde o administee seveløsnine på foskellie sevetype, fx vituel seve: Eleven kan udføe følende abejdsopave på computesysteme: dimensionee o = ofte installee o vedlieholde klientopeativsysteme installee o vedlieholde klientopeativsysteme Sikkehed fejlfinde softwae Eleven kan udføe følende sikkehedsopave: implementein af sikkehedsløsnine ifm. poamudviklin installee, konfiuee o vedlieholde backup o fiewall Øvie abejdsopave o kommentae 6 * 1-10: Eleven vudee sit eet kvalitetsniveau. s = sjældent installee o vedlieholde seveopeativsysteme installee o vedlieholde seveopeativsysteme foetae bue- o essouceadministation i fobindelse med computesysteme planlæe, installee, idiftsætte o vedlieholde netvæk planlæe, installee, idiftsætte o vedlieholde netvæk installee databaseseve Eleven kan abejde med instuktion, vejlednin o sevice til buee: i fobindelse med opeativsysteme o applikatione desine avanceede seveløsnine vedlieholde o administee seveløsnine på foskellie sevetype, fx vituel seve: S/O* i fobindelse med netvæk i fobindelse med opeativsysteme o applikatione Seveløsnine 1-10* 7

5 Ehvevsuddannelse Data & Kommunikation IT-suppote IT-suppoteen suppotee buee i anvendelsen af hadwae, softwae o bueettede sikkehedsløsnine. Desuden abejde IT-suppoteen med opbynin o vedlieholdelse af samt fejletnin på netvæksløsnine. IT-suppoteen installee o konfiuee oså computee o sevee i fohold til konkete opave, o med tilhøende sikkehedsløsnine. Datateknike: speciale i infastuktu Datateknikeen med speciale i infastuktu opbye, konfiuee, vedlieholde o administee seve- o netvæksløsnine o desine avanceede LAN- o WAN-netvæk. Desuden abejde datateknikeen med speciale i infastuktu med analyse, desin, implementein o administation af sikkehedsløsnine på sevebaseede netvæk. Datateknikeen med speciale i infastuktu kan oså væe involveet i foskellie poammeinsopave. Datateknike: speciale i poammein Datateknikeen med speciale i poammein abejde med udviklin af poamme, heunde avanceet poamudviklin af it-systeme som standalone applikatione, client-seve applikatione, web applikatione m.v. Desuden abejde datateknikeen med speciale i poammein med udviklinsopave inden fo embeddede systeme o databasesysteme. Datateknikeen med speciale i poammein kan oså væe involveet i fohold til installation, konfiuation, vedlieholdelse o administation af seve- o netvæksløsnine. Eleve, de uddannes til it-suppote/datateknike, få stæke tekniske kenekompetence. Men sideløbende e de klat behov fo, at elevene fx kan kommunikee om dees viden, kan planlæe o pioitee opave o kan aflæse kundes behov. Desuden skal eleven have et dive til selv at opsøe ny viden i det udviklinsmiljø, som banchen opeee i. ELVISK ha udviklet et nemt væktøj til dialo om elevens soft skills. Viksomheden indtaste sine paamete fo de soft skills, de e væsentlie på abejdspladsen. Denæst kan eleven scoe si selv, eventuelt i dialo med den elevansvalie. Heefte aftales F akta Vaihed Inkl. undfoløb på skolen. It-suppote: 2,5 å, deaf i alt 85 ue i paktik. Datateknike: 5 å, deaf i alt 185 ue i paktik. Aftalefome Almindeli aftale Kot uddannelsesaftale Kombinationsaftale Ny mestelæe Læs mee: Elevløn o abejdsiveefusion: Paktikpladsodkendelse: Uddannelsesplanlænin o koodination med skolen: Tips til od paktikoplæin: Mecantec s pædaoiske statei: Soft skills i it-banchen udviklinspunkte o elevens vej til at opnå målene. Væktøjet bye på inteview med viksomhede, eleve o undevisee fa faet (Nationalt Cente fo Ehvevspædaoik, 2010). Som udanspunkt indeholde soft skills væktøjet følende paamete: Planlænin o disponein Kundekontakt o sevice Selvstændihed o ansvalihed Foetninsfoståelse Download væktøjet: Caspe Reiff o Thomas Andesen, HANSENBERG Koldin

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, LAGER OG LOGISTIK... 6

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere