Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016"

Transkript

1 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015

2 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed og voes miljø i øvigt. I Region Syddanmak gø vi en indsats, hvo det give den støst mulige effekt fo så mange menneske som muligt, og defo e indsatsen ovefo gundvandstuende jodfoueninge pioiteet højest. Det e et vædifuldt livsvilkå, at vi he i Danmak kan tappe ent vand diekte fa undegunden og kun give vandet en simpel vandbehandling, fø det kan dikkes diekte fa vandhanen. Det skal vi væne om. I dette foslag fokusees egionens gundvandsbeskyttende indsats i 2016 pimæt i Svendbog omådet. Dikkevandsindvindingen og antallet af jodfoueninge i Svendbog udgø en sælig udfoding. Fo at sike at egionens indsats gø mest mulig nytte, ha vi gennem flee å væet i dialog med kommunen og vandfosyningen, de også abejde med gundvandsbeskyttelsen i omådet. Med foslaget til indsats i 2016 vil egionen gennemføe en lang ække foueningsundesøgelse i omådet, hvilket e egionens bidag til, at alle aktøe ha et bede vidensgundlag fo femtidens vandindvinding og demed fo egionens videe indsats i omådet. Med 2016-indsatsen sættes også punktum fo den nuvæende stategi og den sælige handleplan fo Svendbog. I den kommende stategi fo indsatsen ove fo jodfouening vil fokus væe at sike mest godt gundvand fo pengene, og en væsentlig foudsætning hefo e et dialogbaseet og helhedsoienteet samabejde med de øvige aktøe på omådet. Vi vil i foået 2016 femlægge et udkast til den nye stategi, som fastlægge en mee nuanceet pioiteing og demed en ækkefølge af omåde, hvo de skal ske foueningsundesøgelse. Inddagelse af øvige aktøe e alleede sket ved en høing af de bæende pincippe fo stategien i De mange gode input vil vi indabejde i det endelige foslag til ny stategi. I det følgende kan du læse voes foslag til, hvilke nye foueningsundesøgelse og opensninge egionen skal state i Ud ove foslaget til nye foueningsundesøgelse og opensninge, e de en kot beskivelse af ande dele af egionens indsats i Foslaget e i offentlig høing fem til den 8. febua De kommentae vi modtage, vil indgå i voes abejde med at fastlægge indsatsen fo 2016 endeligt. God læselyst Jøn Lehmann Petesen Udvalgsfomand Fosidefoto: Opgavning af chloeede opløsningsmidle unde tidligee ensei i Holsted i sommeen

3 Høing af foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge Regionens indsats ove fo jodfouening Regionens offentlige indsats ovefo jodfouening omfatte de heeløse foueninge, altså foueninge, hvo foueneen ifølge lovgivningen ikke kan påbydes at undesøge elle fjene foueningen. Regionen foetage kotlægning af aeale på vidensniveau 1 (V1), som angive, at lokaliteten e mulig fouenet elle på vidensniveau 2 (V2), som angive et konket kendskab til fouening. Fo de heeløse foueninge foetage egionen efte en kotlægning på V1 føst en indledende foueningsundesøgelse, de skal fastlægge, om aealet e fouenet elle ej. Hvis aealet ikke vise sig at væe fouenet, udgå lokaliteten af kotlægningen. Hvis undesøgelsen deimod vise, at foueningen kan udgøe en isiko fo vædifuldt gundvand, ovefladevand elle bolige, e næste skidt en mee omfattende foueningsundesøgelse, kaldet videegående undesøgelse, de skal fastlægge omfanget af jodfoueningen. Hvis jodfoueningen fotsat vudees at udgøe en isiko, e næste skidt at gennemføe en opensning. Både undesøgelse og opensninge foegå i en pioiteet ækkefølge, så de mest alvolige foueninge håndtees føst. Hvad e i høing? Høingen omfatte de lokalitete, hvo egionen foeslå at foetage videegående undesøgelse elle opensning i Du kan se foslaget til nye foueningsundesøgelse og opensninge i tabellene på side 4 og 5. Høingspeiode Foslaget om egionens indsats i 2016 femlægges hemed i offentlig høing til og med d. 8. febua Nå høingspeioden e slut, tage egionsådet stilling til høingssvaene og vedtage den endelige plan fo, hvo de skal påbegyndes nye foueningsundesøgelse og opensninge i Pioiteing De videegående foueningsundesøgelse og opensninge e dye, og vi e defo nødt til at pioitee, hvilke lokalitete vi undesøge føst. Voes pioiteing fo 2016 e voes foventede indsats ovefo jodfouening. Hvis vi få ny viden om alvolige foueninge, som nødvendiggø en akut indsats, kan vi væe nødt til at ænde pioiteingen. Defo e det vigtigt at væe opmæksom på, at planen hveken medføe pligte elle ettighede fo gundejene. Øvige indsatse Aktiviteten med videegående undesøgelse og opensning e kun en del af egionens abejde med jodfouening. Du kan læse mee om voes indsats, udviklingsopgave og myndighedsopgave på de følgende side og på hvo du også kan finde oplysninge om voes stategie og abejdsplane fo tidligee å. Økonomi De nye foueningsundesøgelse og opensninge sættes i gang fo ca. 11 mio. k. 3

4 Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge i 2016 Nye foueningsundesøgelse del 1 Nye foueningsundesøgelse 2016 Pioiteingsgundlag Pioiteet gundvandsindsats Lokalitetsn. Banche Adesse Tidligee losseplads Åmosen, 5762 Veste Skeninge Tidligee losseplads Lysbjegvej, 5762 Veste Skeninge Tidligee losseplads Rødmevej 31, 5762 Veste Skeninge Tidligee losseplads Gemalvej, 5762 Veste Skeninge Tidligee losseplads og skydebane Højevej 27, 5771 Stenstup Tidligee losseplads Assensvej 80, 5771 Stenstup Tidligee elvæk Stationsvej 25, 5771 Stenstup Tidligee fyldplads Vængevej 4B, 5771 Stenstup Autovæksted og tidligee Gammel Sognevej 9, 5771 Stenstup tankanlæg Sevicestation Assensvej 218, 5771 Stenstup Tidligee teglvæk og glasfibeviksomhed Gemalvej 22, 5771 Stenstup Tidligee maskinstation Nodgade 26A-C, 5762 Veste Skeninge Tidligee losseplads Sotemosevej 20, 5892 Gudbjeg Tidligee losseplads Vejstupvej 26, 5882 Vejstup Tidligee losseplads Sotemosevej 61, 5892 Gudbjeg Tidligee autovæksted Bændeskov Møllevej 1, 5700 Svendbog Tidligee autolakee Albjegvej 8, 5883 Oue Maskinfabik Landevejen 19, 5882 Vejstup Tidligee smede- og autovæksted Sotemosevej 1, 5883 Oue Tidligee losseplads Bodøvej 20, 5700 Svendbog Tidligee losseplads Åbyskovvej 16A, 5700 Svendbog Tidligee losseplads Donningemaen 10A, 5700 Svendbog Metalstøbei Rødeledsvej 60, 5700 Svendbog Sevicestation og tidligee Vestegade 78, 5700 Svendbog autovæksted Tidligee sevicestation Odensevej 135A og 135B, 5700 Svendbog Tidligee asfaltfabik Bodøvej 8, 5700 Svendbog Tidligee ensei og autovæksted Donningholmsvej 52, 5700 Svendbog Autovæksted og tidligee Vestegade 143, 5700 Svendbog sevicestation Tidligee sevicestation Vestegade 42G og H, 5700 Svendbog Tidligee skotplads Kuopiovej 36, 5700 Svendbog Sevicestation og autovæksted Odensevej 26, 5700 Svendbog Mateialegåd og væksted Taveskiftet 1, 5881 Skåup Gundvand Indsats Indeklima Kontakt 4

5 Nye foueningsundesøgelse del 2 Nye foueningsundesøgelse del 2 Pioiteet gundvandsindsats Akut pioiteede foueninge Lokalitetsn. Banche Adesse Autovæksted og autolakeing Bodøvej 9A og 9B, 5700 Svendbog Tansfomestation Fåbogvej 66C, 5700 Svendbog Tidligee smede- og maskinvæksted Donningholmsvej 74A, 5700 Svendbog Autovæksted og sevicestation Odensevej 56, 5700 Svendbog Skotoplag Odensevej 432, 5700 Svendbog Villaolietankfouening Kilenvej 33, 5883 Oue Villaolietankfouening Holmdup Huse 1, 5700 Svendbog Rensei Tovegade 15 og 17, 7323 Give Gundvand Indsats Indeklima Kontakt Nye Nye opensninge opensninge Pioiteingsgundlag Pioiteingsgundlag Lokalitetsn. Banche Adesse Indsats Gundvand Indeklima Kontakt Akut pioiteede foueninge Maskinfabik Rugådsvej , 5210 Odense NV Tjæeplads Hindsgavl Bo 1, 5500 Middelfat 5

6 Hvodan e de nye foueningsundesøgelse og opensninge udvalgt? Pincippe fo pioiteing Pincippene fo egionens indsats ove fo jodfouening e beskevet i egionens politiske vedtagne stategie og handleplane. Hei e de fastlagt følgende pioiteing af indsatsen ovefo de isici, de opstå på baggund af jodfouening: 1. Pioitet: Gundvandsisiko 2. Pioitet: Indeklimaisiko 3. Pioitet: Kontaktisiko Gundvandsstategi Stoe dele af egionens aeale e udpeget som vædifulde gundvandsomåde, de e vigtige fo dikkevandsfosyningen nu og femove. En høj pioiteing af indsatsen ovefo gundvandstuende foueninge bygge på hensynet til mange menneskes gundlæggende levevilkå. I 2013 vedtog egionsådet Gundvandsstategi 2016, som omfatte en fokuseet indsats ovefo gundvandet i udpegede omåde. Vi ha fulgt denne plan de seneste te å. Vi ha foetaget indledende undesøgelse i alle 11 omåde, som femgå af kot side 7; videegående undesøgelse i 10 omåde og opensninge i 7 omåde. Vi e i gang i Svendbog omådet, hvo vi ha gennemføt et stot antal indledende undesøgelse i 2015, og vi foeslå, at igangsætte videegående undesøgelse i Endvidee pågå den endelige isikovudeing i Søndesø omådet. Indeklima- og kontaktisiko Den tedelte pioiteing af foueningsisici betyde, at vi også igangsætte nye videegående foueningsundesøgelse og opensninge, nå vi få kendskab til jodfoueninge, de give anledning til alvolige indeklimapobleme i bolige. I sælige tilfælde gennemføe vi også en indsats ove fo jodfoueninge, de udgø en meget alvolig isiko ved kontakt med joden. Disse foueninge kategoisee vi som akutte sage. Nyt pioiteingsgundlag fa 2017 Regionsådet ha besluttet, at de i 2016 skal foetages en evision af jodfoueningsstategien, gældende fa I foslaget til pioiteingspincippene fo den nye stategi e den oveodnede tanke - mest godt gundvand fo pengene. Vi ønske en tættee koodineing af de foskellige aktøes gundvandsbeskyttende tiltag gennem en tidlig dialog med kommune og vandfosyninge. Kaftige foueninge foekomme ofte tæt på bygninge. Inden det fouenet jod kan fjenes, skal bygninge sikes. Baggunden fo at igangsætte abejdet med en ny stategi e, at statens omfattende gundvandskotlægning ha medføt ny viden om, hvo det mest vædifulde gundvand findes og dets såbahed. Deudove e ovefladevand og natu p. 1. janua 2014 blevet en del af egionens indsatsomåde, og beskyttelse af ovefladevand og natu skal indgå i den nye stategi. 6

7 Foueningsundesøgelse og opensninge i 2016 Kot & Matikelstyelsen 7

8 Den konkete pioiteing fo 2016 Gundvandsstategi 2016 Regionen vil i 2016 abejde videe med de sidste omåde i Gundvandsstategi 2016, Svendbog og Søndesø. Svendbog Svendbog omådet udgø en sælig udfoding, idet de findes et meget stot antal fouenede og muligt fouenede aeale i Svendbog by samtidig med at gundvandsdannelsen og vandindvindingen i høj gad ske i byomådet. Deudove efaede vi gennem undesøgelse, at de geologiske fohold unde Svendbog by va en sælig udfoding, hvofo vi valgte en anden stategi fo indsatsen i Svendbog omådet end fo de øvige udvalgte omåde i Gundvandsstategi Vi ha undesøgt de geologiske fohold næmee, og det ha givet et godt gundlag fo at vudee, hvilken isiko de enkelte aeale udgø, og hvilke aeale, de skal undesøges næmee. Femgangsmåden ha educeet antallet af nødvendige gundvandsettede undesøgelse i Svendbog by med cika 50 %, og samtidig e de skabt et bede og mee omkostningseffektivt gundlag fo isikovudeing af de mange aeale. Ydeligee infomation om indsatsen i Svendbog kan ses i Handleplan fo gundvandsindsatsen i Svendbog, som kan ses på egionens hjemmeside. Handleplanen foeskive, at vi i 2016 skal gennemføe det nødvendige antal videegående undesøgelse i Svendbog omådet. Voes indsats skal afbalancees i fohold til kommunens og vandfosyningens abejde med gundvandsindvinding og beskyttelse, og defo undestøttes foueningsindsatsen af en tæt dialog mellem Svendbog Vand A/S, Svendbog Kommune og egionen. De foeslåede foueningsundesøgelse i Svendbog by vil kvalificee patenes fælles beslutningsgundlag væsentligt i fohold til den langsigtede planlægning af vandfosyningen i Svendbog. Den videe indsats efte 2016 i Svendbog omådet pioitees i henhold til egionens geneelle pioiteingspincippe. Søndesø Voes videegående undesøgelse i Søndesø omådet ha vist et behov fo, at de udføes en samlet isikovudeing af de foskellige foueninge påvist i omådet. De fleste af foueningene udgø ikke enkeltvis en isiko fo gundvandet, men det e muligt, at den samlede foueningsbelastning kan udgøe en isiko. Abejdet med den samlede isikovudeing statede i 2015 og fotsætte i 2016, hvo ny viden om gundvandsindvindingen i omådet inddages. Udfaldet af isikovudeingen kan væe, at de skal gennemføes flee videegående undesøgelse, at de skal udføes opensning elle at de ikke e behov fo ydeligee indsats. Øvige indsatse Udove ovennævnte indsatse abejde vi i 2016 også med videegående undesøgelse og opensninge, de e sat i gang i tidligee å. Da usædvanlig mange længeevaende foueningsundesøgelse foventes afsluttet i 2015, vil de i 2016 kunne igangsættes flee nye, videegående undesøgelse end tidligee å. Den konkete indsats i 2016 Gundvand: 15 nye, videegående undesøgelse af gundvandstuende foueninge i indsatsplanomåde i Svendbog by 24 nye, videegående undesøgelse af gundvandstuende foueninge i indsatsplanomåde Svendbog, men udenfo selve Svendbog by 1 ny opensning i Odense omådet I takt med at de indledende undesøgelse i Svendbog blive afsluttet, vil vi løbende foetage isikovudeinge og eventuelt pioitee nogle af aealene til videegående undesøgelse. Disse vil om muligt blive igangsat i løbet af Eventuelt ydeligee undesøgelse elle opensning i Søndesø på baggund af en samlet isikovudeing. Indeklima: 1 ny undesøgelse af en akut fouening, hvo et højt indhold af flygtige stoffe i joden tue indeklimaet i flee bolige. Kontakt: 1 ny opensning af en kaftig fouening på en boliggund, hvo foueningen kan udgøe en isiko ved kontakt med joden. Ovefladevand: Fø de nævnte undesøgelse og opensninge sættes i gang, vudee vi, om de også kan væe en isiko fo foueningspåvikning af vandløb, søe og kystvande. Hvis de e en isiko, og det samtidig e hensigtsmæssigt i fohold til at optimee essouceanvendelsen, vil den nævnte indsats også omfatte isikoen fo ovefladevand. 8

9 Øvige jodfoueningsopgave og pojekte En sto del af aktivitetene på jodfoueningsomådet i 2016 e fastlagt på fohånd gennem det geneelle kotlægnings- og undesøgelsesabejde og de lovbundne opgave. Alleede igangsatte undesøgelse I 2016 videeføe elle afslutte vi 25 foueningsundesøgelse (2,2 mio. k.), 14 opensninge (5,8 mio. k.) og flee udviklingsopgave, som blev sat i gang i 2015 elle tidligee. Kotlægnings-, undesøgelses- og myndighedsopgave Regionens opgave omfatte flee abejdsomåde, dels i fohold til egionens olle som jodfoueningsmyndighed og dels som gundlag fo videegående undesøgelse elle opensning. Kotlægning af fouenede aeale Vi indsamle og vudee histoisk mateiale om mulige foueninge i hele egionen. Opgaven foventes afsluttet i Abejdet danne gundlag fo en kotlægning af de fouenede og muligt fouenede aeale. I dag ha vi kendskab til ca fouenede og muligt fouenede aeale. Femadettet fovente vi at finde og vudee ydeligee ca muligt fouenede aeale. Sælig indsats mod fouening fa tidligee enseie I 2015 ha vi påbegyndt en gennemgang af udvalgte foueningsundesøgelse på tidligee enseie. Dette skyldes, at vi gennem åene ha efaet, at enseigundene ofte e meget fouenede, og defo e det vigtigt at disse e tilstækkeligt undesøgt. Samtidig ha vi de seneste å fået mee viden om, hvodan en undesøgelse af eventuel fouening fa et tidligee ensei, bø udføes. Defo evudee vi udvalgte tidligee enseiundesøgelse fo at væe sike på, at isikofyldte foueninge med isæ chloeede opløsningsmidle ikke e blevet oveset. Indsatsen ske på baggund af en opspoing af alle tidligee enseilokalitete i egionen. En gennemgang af fo- Jodfouening kan påvike menneske og natu via tanspot gennem jod og gundvand. 9

10 ueningsundesøgelse på de mange lokalitete fotsættes i 2016 og foventes at føe til, at de i 2016 og åene fem skal udføes suppleende undesøgelse på nogle af enseiene. I 2015 e 40 tidligee undesøgelse blevet gennemgået, og de foventes at skulle gennemgås ydeligee 75 lokalitete de kommende å. Boligundesøgelse og bogeettede opgave Nå de e mistanke om en fouening på en boliggund, ha gundejeen mulighed fo at bede egionen om at gennemføe en indledende foueningsundesøgelse, så det blive afklaet, om de e en fouening elle ej. Regionen ha pligt til at gennemføe foueningsundesøgelsen inden fo et å. Vi egne med, at omking 130 gundejee vil buge denne mulighed i løbet af Tilsvaende udføe egionen fo midle fa statens Væditabsodning en indsats ovefo foueninge, de udgø en indeklima- elle kontaktisiko på boligejendomme. Vi vaetage flee myndighedsopgave i fohold til pivatfinansieede foueningsundesøgelse og -opensninge, ådgivning af gundejee, ovevågning af gundvandsfouening, dift af opensningsanlæg, m.m. Ovefladevand Med vikning fa janua 2014 e fomålet og indsatsomådene i jodfoueningsloven blevet tilpasset EU s vandammediektiv samt habitat- og fuglebeskyttelsesdiektivene. Det betyde, at egionene også skal pioitee en indsats ovefo jodfouening, de kan udgøe en isiko fo ovefladevand og natu. Sæligt vil vandløb, søe og hav væe i fokus. Lovændingen betyde, at egionene skal foetage en isikovudeing af de kotlagte jodfoueninge og et minde antal undesøgelse i peioden I 2018 skal egionene aflevee en liste med de fouenede gunde, de vudees at udgøe en potentiel isiko sammen med estimat fo de skønnede omkostninge til den pioiteede opensningsindsats. Oplysningene skal indgå i de kommende vandplanes basisanalyse. Den egentlige opensningsindsats ove fo de jodfoueninge, de påvike ovefladevand og natu, foudsættes at skulle ske i peioden og åene deefte. I 2016 vil vi fotsætte opgaven med at gennemgå de kotlagte gunde fo vudeing af isikoen fo ovefladevand. Opgaven vil blive gebet an i en pioiteet ækkefølge sådan at de gunde, hvo de ikke alleede e en indsats, vil blive gennemgået føst. Vi deltage løbende i udviklingspojekte, de skal udvikle nye metode og femgangsmåde fo at undestøtte en effektiv opgaveløsning. Udviklingssamabejde om dikkevandsbeskyttelse Voes hidtidige samabejde med en ække inteessente på gundvandsomådet ha vist, at de e et ydeligee potentiale fo innovation og samabejde omking gundvandsbeskyttelsen. Vi ha defo taget initiativ til udviklingssamabejde med blandt andet vandfosyninge og kommune. De abejdes Fa 2014 ha vi indsats ove fo foueninges påvikning af ovefladevand. Ved opensning unde tidligee ensei i Holsted blev de i sommeen 2015 fjenet op mod 4000 tons fouenet jod. 10

11 med patneskabsaftale, hvis fomål bl.a. e at optimee samabejdet mellem aktøene. Den føste patneskabsaftale e indgået med Odense Kommune og Vandcente Syd. Desuden lægge abejdet med den kommende stategi op til støe dialog og samabejde på det oveodnede plan. Fomålet e at udvikle metode og pocesse, de vil kunne målette patenes samlede indsats fo dikkevandsbeskyttelse og hemed også educee de samlede omkostninge. Kægåd Plantage Region Syddanmak og Miljøstyelsen ha siden 2007 abejdet med opensning af den kaftige fouening i 6 gube i klittene i Kægåd Plantage. Abejdet ha betydet, at de i dag e foetaget en afgavning af gubene 1-4 ned til en halv mete unde gundvandsspejlet. Dette ha medføt, at de e fjenet 80 tons kloeede opløsningsmidle, 66 tons kulbinte, 2,2 tons kviksølv, 3 tons cyanid samt en lang ække ande stoffe. Opgavningen af gubene 1 til 4 vudees at væe den sidste nødvendige afgavning i omådet, da deponeingen af spildevand i gubene 5 og 6 ha væet meget begænset, og ikke egnes fo at udgøe en miljømæssig tussel, set i fohold til den samlede fouening i omådet. Heefte estee alene en omfattende gundvandsfouening, hvoaf den kaftigste del befinde sig unde gubene 1 4. I fobindelse med abejdet i Kægåd Plantage e de gennemføt et teknologiudviklingspojekt, som ha klalagt, hvilke metode, de e mest velegnede til opensning af foueningen unde gundvandsspejlet. Det gennemføte teknologiudviklingspojekt viste, at en kombination af en kemisk metode og en biologisk metode gav den mest omkostningseffektive indsats. Ved anvendelse af kombinationsmetoden foventes det, at en opensning af gundvandet unde gubene 1 til 4 kan gennemføes til en pis på ca. 100 mio. k. Det vil betyde, at badefobuddet på standen ud fo gubeomådet med sto sandsynlighed vil kunne ophæves inden fo en tidshoisont på 15 til 20 å fa stat af en sådan indsats. Miljøvudeing Det e vudeet, at abejdsplanen ikke e omfattet af Lovbekendtgøelse n. 936 af 24. septembe 2009 om miljøvudeing af plane og pogamme, idet abejds-planen til nye foueningsundesøgelse og opensning i 2016 ikke fastlægge amme fo femtidige anlæg elle aealanvendelse. Planen skal således ikke miljøvudees. Dette e annonceet på egionens hjemmeside den 11. janua Vi samabejde med øvige inteessente i omådet om at fobede skiltning og øvig afmækning i omådet. Det skal gøes mee tydeligt, hvo foueningen befinde sig, og hvodan natuen og de stoe ekeative vædie i omådet kan nydes uden isiko fo kontakt med foueningen. På tidligee enseigunde ha vi efaing med fouening med chloeede opløsningsmidle, defo foetage vi nye undesøgelse fo at sike, at vi ikke ha oveset en væsentlig fouening. 11

12 Region Syddanmak Miljø og Råstoffe Damhaven Vejle Tlf www. egionsyddanmak.dk//miljo-aastoffe Region Syddanmak - Gafisk Sevice

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH Uddannelsesfoløb: Hening - AAS AKH Hening AKH-Hening-AAS+AKH Hening Centalsygehus Pæsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt e oganiseet i cente. Unde Kiugisk Cente e samlet kiugi, uoli,

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015 Diskussionsoplæg Politisk vision fo omstilling til vedvaende enegi i hovedstadsegionen Balleup Kommune d.3/3-2015 Enegi på Tvæs skal Finde sva på, hvodan egionen bedst muligt kan bane vejen fo en omstilling

Læs mere

Titel: Rødby Midlertidig Perron

Titel: Rødby Midlertidig Perron Ringsted Femen Banen Pjeteingsfasen, NIRAS + Rambøll Ntat Dat 24-03-2014 RFB_05c_12_2_N0005_Rødby_Midletidig_Statin_Ntat Rev 03 Titel: Rødby Midletidig Pen 1 Baggund...1 2 Esisteende fhld...2 3 Pjeteingsfudsætninge

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( )

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( ) Kvantemekanik 0 Side af 9 Bintatomet I Sfæisk hamoniske Ifølge udtyk (9.7) e Lˆ Lˆ og de eksistee således et fuldstændigt sæt af = 0 samtidige egenfunktione fo ˆL og L ˆ de som antydet i udtyk (9.8) kan

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Workshop: skabe profiler af fremtidens ældre ved at udarbejde personeksempler. Servering af sandwich Afrunding

Workshop: skabe profiler af fremtidens ældre ved at udarbejde personeksempler. Servering af sandwich Afrunding DAGENS PROGRAM Hvem e femtidens ælde? Tisdag den 21. septembe 2010, klokken 16.00-19.00 Kisten Kiekegaad byde velkommen Opsummeing: hvo e vi og hvo lang e vi i pocessen Magethe Kähle, Ældesagen, fotælle

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Danske Regioner Økonomi Vejledning 2013 Udsendt september 2013

Danske Regioner Økonomi Vejledning 2013 Udsendt september 2013 Danske Økonomi Vejledning 2013 Udsendt septembe 2013 Pis- og lønudviklingen 2012-2014 Denne vejledning indeholde en endelig opgøelse af pis- og løn udviklingen (PL) i 2012 samt et nyt skøn fo 2013 og skøn

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

11: Det skjulte univers

11: Det skjulte univers : Det skjulte unives Jeg nævnte tilbage i kapitel 2, at de e en foklaing på, at univeset ha den oveodnede stuktu, som det ha. Men dengang manglede vi foudsætningene fo at fostå foklaingene. Siden ha elativitetsteoien

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

BESK FTIGELSESPLAN Randers Kommune

BESK FTIGELSESPLAN Randers Kommune BESK FTIGELSESPLAN Randes Kommune 2012 Side 1 af 18 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 3 3. Ministem l... 4 3.1 Ministem l 1... 4 3.2 Ministem l 2... 4 3.3 Ministem l 3... 4 3.4 Ministem l 4...

Læs mere

ÅRsRappORT 2011 / ÅRsRappORT 2011

ÅRsRappORT 2011 / ÅRsRappORT 2011 ÅRsRappORT 2011 / 1 ÅRsRappORT 2011 Åsappot 2011 / 2 FORORD 2011 ha væet et femgangsigt å fo t fo engibespaels. Centled Vagn Holk Vi kan konstate en øget kendskabsgad og oplev et stigende antal henvendels,

Læs mere

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE

CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE CITTASLOW CITTASLOW SVENDBORG UDVIKLING OG OMTANKE As fas as necessay as slow as possible KONTAKT TEKST: PR konoe SVENDBORG KOMMUNE RAMSHERRED 5 5700 SVENDBORG FOTO: Gei Haukusson WWW.SVENDBORG.DK WWW.CITTASLOW-SVENDBORG.DK

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

Sabatiers princip (elevvejledning)

Sabatiers princip (elevvejledning) Sabaties pincip (elevvejledning) Væ på toppen af vulkanen Sammenligning af katalysatoe Fomål I skal måle hvo godt foskellige stoffe vike som katalysato fo udvikling af oxygen fa hydogenpeoxid. I skal sammenligne

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys Metode til beenin af vametansmissionskoefficient (U-vædi) fo oven Nævæende notat beskive en metode til beenin af vametansmissionskoefficienten fo oven. Pincippet i beeninspoceduen tae udanspunkt i beeninsmetoden

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling Danmaks Miljøundesøgelse Miljøministeiet NOVA 23 Maine omåde 2 - Miljøtilstand og udvikling Faglig appot fa DMU, n. 375 [Tom side] Danmaks Miljøundesøgelse Miljøministeiet NOVA 23 Maine omåde 2 - Miljøtilstand

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkehedsdatablad efte (EF) n. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/viksomheden 1.1. Poduktidentifikato: Whiteboad Cleane 1.2. Relevante identificeede

Læs mere