Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad, hygiejne og mikroorganismer 1"

Transkript

1 L Æ R E R V E J L E D N I N G Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

2 0-7 Indhold Lærervejledningen indeholder: Introduktion Side 3 Hygiejne: bh. kl klasse Side 5 Oversigt over materialer til Hygiejne... 5 Forslag til undervisningsforløbet Hygiejne... 7 Forslag til arbejdet med Hygiejne... 8 Hygiejne og bakterier: klasse Side 11 Oversigt over materialer til Hygiejne og bakterier Forslag til undervisningsforløbet Hygiejne og bakterier Forslag til arbejdet med Hygiejne og bakterier Hygiejne og råvarer: klasse Side 18 Oversigt over materialer til Hygiejne og råvarer Forslag til undervisningsforløbet Mælk og hygiejne Forslag til arbejdet med Mælk og hygiejne Forslag til undervisningsforløbet Kød, fjerkræ, fisk og hygiejne Forslag til arbejdet med Kød, fjerkræ, fisk og hygiejne Forslag til undervisningsforløbet Æg og hygiejne Forslag til arbejdet med Æg og hygiejne Forslag til undervisningsforløbet Brød, kornprodukter og hygiejne Forslag til arbejdet med Brød, kornprodukter og hygiejne Forslag til undervisningsforløbet Grøntsager og hygiejne Forslag til arbejdet med Grøntsager og hygiejne Forslag til undervisningsforløbet Frugt og hygiejne Forslag til arbejdet med Frugt og hygiejne Vil du vide mere? Side 31 2

3 Introduktion 0-7 Baggrund for materialet I de seneste år har der været stort fokus på bakterier i maden. Når fødevarebårne sygdomme skal forebygges, er det vigtigt at reducere forureningen af vore fødevarer med mikroorganismer i alle produktionsled fra primærproduktionen, over forarbejdningen og opbevaringen til tilberedningen af fødevarerne i køkkenet. Fødevaredirektoratet har i samarbejde med Danske Slagterier udarbejdet undervisningsmaterialet Mad, hygiejne og mikroorganismer for at give folkeskolens elever viden om og indsigt i fødevarernes mikrobiologi fra jord til bord og kendskab til de almindelige hygiejneregler ved produktion, fremstilling, opbevaring og tilberedning af fødevarer. Det samlede undervisningsmateriale er opdelt i og Mad, hygiejne og mikroorganismer 2. Første del henvender sig til folkeskolens elever i bh. kl klasse, og er det du sidder med her. Anden del er målrettet klasse og er en udbygning af første del. Både del 1 og 2 kan købes hos Fødevarestyrelsen eller Danske Slagterier se bagsiden af lærervejledningen. Samlet koster materialet 200 kr. Del 1 alene koster 150 kr., mens del 2 koster 100 kr. Formål med materialet at eleverne får viden om nyttige, fordærvende og sygdomsfremkaldende bakteriers forekomst og betydning at eleverne får kendskab til almene hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af fødevarer at eleverne får forståelse for hygiejnens betydning for fødevarers kvalitet. Målgruppe for materialet Materialet er udarbejdet til folkeskolens elever i bh. kl klasse. Hovedbudskaber Der er bakterier i mad, nogle er nyttige, andre er fordærvende og nogle kan være sygdomsfremkaldende Hvis vi opbevarer og tilbereder fødevarer med omtanke, kan vi undgå at blive syge At opbevare og tilberede fødevarer med omtanke vil sige - at køle effektivt - at varmebehandle tilstrækkeligt - at undgå at sprede bakterier fra én råvare til en anden. I materialet bruges primært betegnelsen bakterier, men enkelte steder anvendes fællesbetegnelsen mikroorganismer, der omfatter både bakterier, gærsvampe og skimmelsvampe. Fagrelatering Emnet mad, hygiejne og mikroorganismer indgår på bh. kl klassetrin i fagene biologi, hjemkundskab og natur/teknik, hvor emnet er omfattet i fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder. Emnet kan også indgå i tværfaglige emner og problemstillinger. 3

4 0-7 Introduktion Biologi Der undervises i biologi i klasse. I biologi er de centrale kundskabs- og færdighedsområder bl.a. De levende organismer og deres omgivende natur og Biologiens anvendelse. De omfatter f.eks.: Udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser. Almene biologiske processer i fødevareproduktionen. Hjemkundskab Der undervises i hjemkundskab på et eller flere klassetrin fra klasse. Valgfag i klasse. I hjemkundskab er Hygiejne og sundhed et af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det omfatter: Grundlæggende principper for almen køkkenhygiejne og personlig hygiejne. Korrekt opbevaring af fødevarer. Betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask. Hygiejnens betydning for miljø og sundhed. Natur/teknik Der undervises i natur/teknik fra klasse. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er bl.a. Den nære omverden, Menneskets samspil med naturen og Arbejdsmåder og tankegange. De omhandler f.eks.: Hverdagsfænomener. Forhold, der har betydning for menneskets sundhed. Iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter. Emnet kan også indgå i tværfaglige emner og problemstillinger og projektorienteret undervisning. Forældreinformation Det vil være naturligt at informere forældrene om undervisningsforløbet og at inddrage dem aktivt i undervisningen, da eleverne kan løse flere af opgaverne hjemme. Desuden er det godt, at forældrene er informeret, hvis eleverne på baggrund af undervisningen stiller spørgsmål til den måde, hjemmene opbevarer og tilbereder fødevarer. Materialets opbygning Materialet er delt op i tre delemner: Hygiejne, målgruppe bh. kl klasse Hygiejne og bakterier, målgruppe 3. klasse - 5. klasse Hygiejne og råvarer, målgruppe 5. klasse - 7. klasse. De tre målgrupper overlapper hinanden på 3. og 5. klassetrin. Det gør det muligt at differentiere undervisningen alt efter klassernes forudsætninger. Elevmaterialet er ikke mærket med klassetrin, netop for at underviseren kan anvende materialet på det klassetrin, hvor det er velegnet. Faktaark og opgaveark skal kopieres til eleverne. Mange af illustrationerne på faktaarkene vil med fordel kunne laves til en transparent og danne fælles udgangspunkt for samtaler om emnerne. Til delemnet Hygiejne hører en oplæsningshistorie med tilhørende plakat og elevopgaver, der udbygger og konkretiserer historiens indhold. Til de to andre delemner hører faktaark, opgaveark og overheads samt en fælles plakat. 4

5 Hygiejne 0-3 Hygiejne Målgruppe: bh. kl klasse Oversigt over materialer til Hygiejne Til klassen 5 ens plakater, A1 Søndagsmiddagen Historie til oplæsning Søndagsmiddagen Til eleven 4 opgaveark til kopiering Opgave A Mål temperaturen 1 Opgave B Mål temperaturen 2 Opgave C Hvor skal maden opbevares? Opgave D Vask hænder 14 ens plakatark, A2 Søndagsmiddagen til genbrug 2 forskellige klistermærker 50 klistermærker 50 klistermærker Vask dem! Vask hænder, venner 5

6 0-3 Hygiejne Mål at eleverne får en forståelse af, at der findes bakterier, som kan gøre os syge, og at vi kan gøre noget for at undgå det at eleverne tilegner sig viden og forståelse for temperatur og dens betydning for korrekt opbevaring af madvarer at eleverne gør erfaringer med korrekt håndvask og får forståelse for håndvaskens hygiejniske betydning. Fagrelatering Et tværfagligt emne for indskolingen samt et emne i natur/teknik i klasse. Tidsforbrug 8-10 lektioner se forslag til undervisningsforløb. Økonomi Der er ingen specielle udgifter i forbindelse med emnet. Lokaleforhold Undervisningen kan foregå i et klasselokale med besøg i et lokale med køleskab, fryser og håndvask. Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen tilrettelægges, så eleverne er aktive og engagerede. Det er vigtigt at understrege, at alle opgaver kan løses af målgruppens elever, men at emnet kan udbygges med flere aktiviteter, så eleverne kan tegne og skrive i stedet for at fortælle. 6

7 Hygiejne 0-3 Forslag til undervisningsforløbet Hygiejne Forløb Emne Materiale Elevaktivitet 1 Hygiejne Historie: Søndagsmiddagen Lytter og samtaler om historien Plakat: Søndagsmiddagen Eleverne finder historiens personer på plakaten og fortæller, hvad de laver 2 Hygiejne Plakat: Søndagsmiddagen Eleverne genfortæller historien ud fra plakaten Eleverne dramatiserer herefter dele af historien 3 Temperatur Samtale på klassen om temperatur. Hvad er koldt? Hvad er varmt? Opgave A: Mål temperaturen 1 Eleverne løser opgaven 2 og 2, og resultaterne sammenlignes 4 Temperatur Opgave B: Mål temperaturen 2 Samtale, hvor eleverne gætter temperaturen på de foreslåede steder Eleverne løser opgaven 2 og 2 5 Hygiejne Plakatark: Søndagsmiddagen Samtale 2 og 2. Lad eleverne finde nogle situationer, der er hygiejnisk korrekte eller forkerte Lad eleverne finde alle termometrene på plakaten Lad eleverne finde hver en person på plakaten, de kunne tænke sig at være og lad dem fortælle, hvad der sker før og efter situationen Fælles samtale 6 Temperatur Opgave C: Hvor skal maden I forlængelse af de to temperaturopgaver opbevares? drøftes, hvor fødevarerne skal opbevares og hvorfor Eleverne løser opgave C 7 Vask hænder Opgave D: Vask hænder Samtale: Hvornår vasker man hænder? Alle elever vasker hænder Eleverne løser opgave D 8 Vask hænder Eleverne opstiller regler for klassens håndvask Klistermærker Eleverne får klistermærker Eleverne laver flere rim om at vaske hænder 9 Hygiejne Afrunding og opsamling af emnet 7

8 0-3 Hygiejne Forslag til arbejdet med Hygiejne Historien: Søndagsmiddagen Søndagsmiddagen er en oplæsningshistorie, der varer cirka 10 minutter. Historien handler om en familie, der bliver syg efter en middag. Formålet med historien er at sætte hverdagssituationer og hygiejne i fokus, og at eleverne bliver bevidste om, at rigtig opbevaring og tilberedning af madvarer har betydning for fødevarers hygiejniske kvalitet. Historien er udgangspunktet for undervisningsforløbet og lægger op til samtale og dramatisering. Plakat: Søndagsmiddagen Plakaten i A1-format sættes op i klassen. Plakaten er en myldretegning, der viser historiens handling sat ind i et miljø. Formålet med plakaten er at visualisere historien og skærpe elevernes opmærksomhed og nysgerrighed over for hygiejne. Eksempler: Familien køber køleskab Ole Alexander vasker hænder Maden lægges i køleskab Maden på køl i supermarkedet. Plakaten er et led i den konkrete undervisning, og den er til stadighed en reminder med hensyn til hygiejne. Plakatark: Søndagsmiddagen Plakatarkene i A2-format er en kopi af plakaten Søndagsmiddagen og skal bruges af eleverne i deres selvstændige arbejde. Underviseren stiller eleverne spørgsmål, eller eleverne arbejder sammen om plakaten og finder situationer, de vil fortælle, tegne eller skrive om. 8

9 Hygiejne 0-3 Opgave A: Mål temperaturen 1 Underviseren skal have termometre i klassen. Som optakt til opgaven samtaler klassen om temperatur i almindelighed: Hvad er koldt? Hvad er varmt? Hvad er en høj temperatur? Hvad er en lav temperatur? Hensigten er, at eleverne opdager, at temperaturen er forskellig rundt omkring dem. Eleverne måler og fører resultaterne ind på termometrene på opgavearket. Bagefter sammenligner klassen resultaterne. Opgave B: Mål temperaturen 2 Der sættes fokus på, hvilken temperatur de enkelte madvarer opbevares under. Hensigten er, at eleverne bliver bevidste om, at nogle madvarer skal i køleskab, andre i fryser eller i et køkkenskab. Eleverne løser opgaven 2 og 2, hvorefter der samtales om resultaterne. Man kan også tale sammen om, hvad der sker, hvis der ikke er den rigtige temperatur. Opgave C: Hvor skal maden opbevares? Som opfølgning på opgave B og historien samtales om, hvor forskellige fødevarer skal opbevares og hvorfor. Eleverne løser opgaven, og derefter samtales om opbevaringsstedernes temperatur. Opgave D: Vask hænder Som optakt til opgaven samtales om, hvornår man vasker hænder, og hvorfor man gør det. Derefter vasker alle elever hænder og løser opgave D. Opgaven følges op med, at klassen udarbejder klassens regler for, hvornår man skal vaske hænder og hvordan. Reglerne kan udformes som en flot plakat til ophængning i klassen. Til opgave D hører klistermærker. Klistermærker: Vask dem! og Vask hænder, venner Formålet med klistermærkerne er at gøre opmærksom på håndvask. Klistermærkerne kan sættes op på skolen på strategiske steder, og eleverne kan få klistermærker med hjem. Efter eleverne har fået klistermærker, kan klassen selv rime om håndvask. 9

10 0-3 Hygiejne Forslag til flere aktiviteter Find alle de ting, der kan bruges til håndvask: flydende sæbe, neglebørste, neglerenser, vaskebalje, håndklæde, papirhåndklæde, håndcreme. Lad eleverne vaske hænder og bruge de ting, de har lyst til. Digt en sang (f.eks. på melodien Skorstensfejeren gik en tur) om håndvask. Tegn på tavlen de fire opbevaringssteder fra opgave C. Lad eleverne komme med forslag til, hvad der kan opbevares de forskellige steder. 10

11 Hygiejne og bakterier 3-5 Hygiejne og bakterier Målgruppe: klasse Oversigt over materialer til Hygiejne og bakterier Til klassen 5 ens plakater, A1 Bakterier i mad fra jord til bord Til eleven 30 plakatark, A3 Bakterier i mad fra jord til bord til genbrug 4 faktaark til kopiering Fakta 1:1 Fakta 1:2 Fakta 2:1 Fakta 2:2 Fakta 2:3 Fakta 2:4 Fakta 3:1 Fakta 3:2 3 opgaveark til kopiering Opgave A Opgave B Opgave C Til underviseren 4 overheads Bakterier og andre mikroorganismer Hvordan kommer der bakterier i vores mad? Tre slags mikroorganismer Nyttige bakterier Fordærvende bakterier Sygdomsbakterier Bakteriers vækst Bakteriers vækst Bakteriejagt i køkkenet Tykmælk, opskrift Skinkebolle, opskrift Bakterier Gærsvampe Skimmelsvampe Kontaktplader med vækst af mikroorganismer 11

12 3-5 Hygiejne og bakterier Mål at eleverne tilegner sig viden om forskellige typer mikroorganismer bakterier, gær- og skimmelsvampe og deres livsbetingelser at eleverne får forståelse for mikroorganismers nyttige og skadelige virkning at eleverne gennem praktisk arbejde får erfaringer med hygiejne, mad og mikroorganismer. Fagrelatering Et emne i natur/teknik eller hjemkundskab eller som et tværfagligt emne. Tidsforbrug 8-10 lektioner se forslag til undervisningsforløb. Økonomi Der skal afsættes et beløb til indkøb af kontaktplader samt råvarer til tykmælk og skinkeboller. Lokaleforhold Undervisningen kan foregå i et klasselokale eller i et faglokale som f.eks. hjemkundskabslokale, natur/- teknik- eller biologilokale, men opgaverne bør løses i hjemkundskabslokalet. Undervisningens tilrettelæggelse Underviseren kan vælge at tage et teoretisk eller et praktisk udgangspunkt og således vurdere, om udgangspunktet for undervisningen skal tages i faktaarkene eller i de praktiske opgaver, der er beskrevet i opgavearkene eller under Forslag til flere aktiviteter. For elevernes forståelse af og indsigt i emnet er det vigtigt at inddrage mange praktiske og konkrete opgaver. 12

13 Hygiejne og bakterier 3-5 Forslag til undervisningsforløbet Hygiejne og bakterier Forløb Emne Materiale Elevaktivitet 1 Bakterier og andre mikroorganismer Plakat: Bakterier i mad fra jord til bord Fakta 1:1: Bakterier og andre mikroorganismer Overheads: Fotos af bakterier, gærsvampe og skimmelsvampe Samtale Læse og samtale og se på illustrationer af mikroorganismer Eleverne ser på fotos af bakterier, gærog skimmelsvampe på overhead 2 Bakterier og andre mikroorganismer Opgave A: Bakteriejagt i køkkenet Overhead: Foto af kontaktplader med vækst Eleverne udfører opgave A (Opgaven færdiggøres efter planen) Senere sammenligner eleverne kontaktplader med foto på overhead 3 Hvordan kommer der bakterier i vores mad? Fakta 1:2: Hvordan kommer der bakterier i vores mad? Plakatark: Bakterier i mad fra jord til bord til eleverne Læse og samtale Gruppeopgaver med plakatark: Bakterier i mad - fra jord til bord Opsamling 4 og 5 Tre slags mikroorganismer Fakta 2:1: Tre slags mikroorganismer Orientering i fakta 2:1 Nyttige bakterier Opgave B: Tykmælk, opskrift Fakta 2:2: Nyttige bakterier Fremstilling af tykmælk efter opskrift Tykmælken spises næste dag Læse og samtale Opgaver angivet under: Forslag til flere aktiviteter side 16 6 Fordærvende bakterier Sygdomsbakterier Fakta 2:3: Fordærvende bakterier Fakta 2:4: Sygdomsbakterier Læse og samtale Opgaver angivet under: Forslag til flere aktiviteter side 16 Læse og samtale Opgaver angivet under: Forslag til flere aktiviteter side 17 7 og 8 Bakteriers vækst Fakta 3:1: Bakteriers vækst Fakta 3:2: Bakteriers vækst Opgave C: Skinkebolle, opskrift Læse og samtale Læse og samtale Fremstilling af skinkebolle efter opskrift, hvor der fokuseres på hygiejnereglerne 9 Afslutning Hygiejne og bakterier Evaluering Eleverne fortæller for en anden klasse, hvad de har arbejdet med under emnet 13

14 3-5 Hygiejne og bakterier Forslag til arbejdet med Hygiejne og bakterier I materialet bruges primært betegnelsen bakterier, men enkelte steder anvendes fællesbetegnelsen mikroorganismer, der omfatter både bakterier, gærsvampe og skimmelsvampe. Plakat: Bakterier i mad fra jord til bord Til denne del af materialet hører plakaten Bakterier i mad fra jord til bord, som sættes op i klassen ved emnets begyndelse. Plakatens tegneserie beskriver korn, kød og mælks vej fra jord til bord. På tegneserien følger man fødevarerne fra produktionen hos landmanden, transporten til fabrikken, forarbejdningen på fabrikken, i detailhandelen og til sidst i køkkenet hos forbrugeren. Tegneserien viser fødevarernes vej fra producenten til forbrugeren, og hvor mange steder fødevarer kan få tilført bakterier og andre mikroorganismer. Plakaten er optakten til arbejdet med emnet Hygiejne og bakterier og skal underbygge faktaarkenes indhold. Plakatark: Bakterier i mad fra jord til bord Plakatarkene i A3-format er en kopi af plakaten Bakterier i mad fra jord til bord og skal bruges til elevernes selvstændige arbejde i grupper. Grupperne kan fokusere på et enkelt område f.eks. hos landmanden eller i køkkenet, eller eleverne kan vurdere fødevarens samlede vej fra jord til bord. Overheads: Bakterier, gærsvampe, skimmelsvampe Overheadene viser fotos af bakterier, gærsvampe og en skimmelsvamp. På billedet af gærsvampe kan man se, at nogle af cellerne deler sig og bliver til to. Der er vigtigt, at eleverne bliver klar over, at mikroorganismer er meget små, og at de enkelte organismer kun kan ses i mikroskop. Overheadene skal underbygge og illustrere oplysningerne på faktaark 1:1. Overheaden om bakterier kan f.eks. også bruges ved faktaark 2:4 om de sygdomsfremkaldende bakterier. Overheaden om gær kan f.eks. også anvendes ved faktaark 2:2 om de nyttige mikroorganismer, og overheaden med skimmel kan f.eks. også bruges sammen med faktaark 2:3 om de fordærvende mikroorganismer. Eleverne kan sammenligne de tre typer mikroorganismer og samtale om, hvornår de kan være nyttige, fordærvende eller sygdomsfremkaldende. Overhead: Kontaktplader med vækst af mikroorganismer Overheaden bruges sammen med opgave A. Eleverne kan evt. sammenligne deres egne kontaktplader med fotoet. Fakta 1:1: Bakterier og andre mikroorganismer Faktaarket skal give eleverne viden om, hvor mikroorganismerne findes, at de er meget små og ser forskellige ud, når man ser dem i mikroskop. Eleverne kan selv læse faktaarket, eller underviseren og eleverne kan i fællesskab læse og samtale om arkets indhold og illustrationer. Vis eleverne de tre overheads med fotos af bakterier, gærsvampe og skimmelsvampe. 14

15 Hygiejne og bakterier 3-5 Fakta 1:2: Hvordan kommer der bakterier i vores mad? Hensigten er, at eleverne får forståelse for, at der findes mikroorganismer overalt, og at der er både nyttige og skadelige mikroorganismer. Det er også vigtigt, at eleverne får en viden om og en forståelse for, at mikroorganismernes liv stort set er usynligt for os, men at alle dagligt støder på både de nyttige og skadelige mikroorganismer. Underviseren bør sammen med eleverne gennemarbejde og drøfte faktaarkets indhold. Underviseren uddeler plakatarkene Bakterier i mad fra jord til bord, og eleverne drøfter i mindre grupper, hvor i produktionen der kan komme bakterier i maden. Underviseren afslutter gruppedrøftelsen med fælles opsamling omkring den store plakat i klassen. Underviseren kan hente baggrundsviden i hæftet Bakterier Fakta om fødevarehygiejne, som er i kassetten med pjecer. Til fakta 1:1 og fakta 1:2 hører opgave A. Opgave A: Bakteriejagt i køkkenet Underviseren skal have følgende klar: kontaktplader tape klistermærker blyanter eventuelt sakse Eleverne arbejder sammen 2 og 2. I klassen har eleverne og læreren aftalt og fordelt de ting eller steder i køkkenet, man vil undersøge for mikroorganismer. Eleverne følger tegneserien på opgavearket. Kontaktpladerne kan stå i 20 grader i 3-8 dage, eller i varmeskab ved ca. 30 grader i et par dage. Eleverne må ikke åbne for kontaktpladerne! Efter brug kommes kontaktpladerne i en plasticpose, før de kasseres som madaffald. Når kontaktpladerne har stået, skal eleverne undersøge, hvad der er sket og udfylde skemaet i opgave A. Gennem samtale drøftes, hvor der var mikroorganismer, hvor mange kolonier der var, hvordan kolonierne ser ud osv. Til sammenligning viser underviseren overheaden med foto af kontaktplader. Klassen drøfter resultatet af undersøgelsen og kommer med forslag til hygiejneregler i køkkenet, f.eks. håndvask og udskiftning af karklud. I opgaven bruges kontakt-plader. En anden mulighed er at bruge kontakt-pinde, som fx kan hedde dyppeplader eller deep slides. Desuden kan bruges agar i ruller (agarpølser) det er billigere. Undersøg mulighederne, der hvor I køber udstyr til natur/teknik og biologi. Forslag til flere aktiviteter Lad klassen udarbejde en plakat med hygiejneregler for køkkenet. 15

16 3-5 Hygiejne og bakterier Fakta 2:1: Tre slags mikroorganismer Faktaarket er en oversigt over de tre grupper, man inddeler bakterier og andre mikroorganismer i. Faktaarket er et opslagark, som eleverne kan vende tilbage til. Fakta 2:2: Nyttige bakterier Faktaarket omhandler emnet de nyttige bakterier. Hensigten er, at eleverne erfarer, at nogle mikroorganismer er nyttige og anvendes i industrien til fremstilling af forskellige fødevarer for at opnå en bestemt konsistens, udseende og smag. Elever og underviser gennemarbejder faktaarkets indhold, der understøttes af aktiviteten, der er beskrevet i opgave B. Opgave B: Tykmælk, opskrift Opskriften er valgt for at vise, at mælkesyrebakterier er nyttige, da de omdanner mælkesukker i mælken til syre, så man får et syrligt og tykt surmælksprodukt. Opskriften er udarbejdet til 2 personer, og eleverne følger den punktvise fremgangsmåde, der er udarbejdet i tegneserieform. I fremgangsmåden Sådan skal du gøre er der indsat 2 hygiejneregler, der er markeret med mørk tegning. Den første hygiejneregel hedder: Vask hænder! Den anden hygiejneregel hedder: Sæt tykmælken i køleskab. Dette gøres for at stoppe mælkesyrebakteriernes vækst. Samtidig bliver tykmælken kold. Hygiejnereglerne er indsat for at træne elevernes hygiejnekompetence. OBS! Vælg så frisk mælk som muligt. I frisk kærnemælk er der flere aktive mælkesyrebakterier, som giver en bedre syrning. Kærnemælk fremstillet af syrnet skummetmælk - det står på kartonen - har den reneste bakteriekultur. Vask hænder grundigt, inden arbejdet begynder og undervejs. Brug evt. engangshandsker. Hænderne kan overføre sundhedsskadelige bakterier til mælken, som kan formere sig i mælken. Sæt mælken til syrning i et varmeskab. Hvis temperaturen ikke holdes på 20-22ºC under syrningen, kan man ikke vide, hvilken bakteriekultur der formerer sig, f.eks. om sygdomsfremkaldende bakterier vokser frem. Læreren bør altid tjekke, at ph i den spiseklare tykmælk er nede på 4,5 eller derunder. Hvis den er højere, er syrningen ikke lykkes, og det kan være farligt at spise produktet. Brug specialindikatorpapir med et måleområde på ph 2,0-9,0 eller ph 0-6,0. Forslag til flere aktiviteter Indkøb industrifremstillet tykmælk. Lad eleverne finde ud af, om denne tykmælk er tilsat mælkesyrebakterier. Se på, smag på og duft til den købte og den hjemmelavede tykmælk. Lad eleverne undersøge forskellige syrnede produkter. Eleverne kan læse på emballagen, om der er tilsat mælkesyrebakterier og smage på de syrnede produkter. Eleverne laver en udstilling af forskellige madvarer, der er tilsat forskellige nyttige mikroorganismer, f.eks. gærbrød, surdejsbrød og skimmelost. Lad eleverne smage på produkterne. Lad eleverne kigge på en gæropløsning i mikroskop. Fakta 2:3: Fordærvende bakterier Faktaarket omhandler de fordærvende bakterier og andre mikroorganismer, der ødelægger maden og ofte bliver synlige i form af, at madvarerne får mug, bliver slimede eller lugter surt og dårligt. Underviseren og eleverne gennemarbejder arket. Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidste om, at man ikke må spise fordærvet mad. 16 Forslag til flere aktiviteter Lad eleverne fortælle om en madvare, der er blevet for gammel. Hvordan så den ud? Hvor var den opbevaret? Hvor skulle den have været opbevaret? Lav en undersøgelse med eleverne i køkkenet. Hvor opbevares brød? Mel? Kød? Pålæg? Pålægschokolade? Sodavand? Mælk? Hvorfor har de netop denne placering?

17 Hygiejne og bakterier 3-5 Fakta 2:4: Sygdomsbakterier Faktaarket omhandler de sygdomsfremkaldende bakterier. Hensigten er, at eleverne får viden om, at man kan blive syg af mad, der indeholder sygdomsfremkaldende bakterier, og at disse ikke kan ses eller lugtes. Eleverne skal også blive bevidste om vigtigheden af rigtig adfærd i køkkenet, så man undgår at blive syg af maden. Elever og underviser bearbejder indholdet i faktaark 2:4. Forslag til flere aktiviteter Snak om, hvor sygdomsbakterier kommer fra. Lad eleverne skrive en historie om nogle, der blev syge af den mad, de havde spist. Find udklip fra aviser om bakterier i mad. Diskuter, hvad der kan gøres for at få færre sygdomsbakterier i maden. Fakta 3:1 og fakta 3:2: Bakteriers vækst Hensigten er, at eleverne får viden om bakteriernes vækstbetingelser med hensyn til temperatur, fugtighed og iltforhold. Der er også andre forhold, der gør sig gældende, f.eks. surhedsgrad. Elever og underviser gennemarbejder faktaarkenes indhold. Til faktaarkene hører opgave C. Opgave C: Skinkebolle, opskrift Opskriften fokuserer på korrekt hygiejne i forbindelse med madlavning og mikroorganismers vækstbetingelser. Opskriften er udarbejdet til 2 personer. I fremgangsmåden Sådan skal du gøre, der er udarbejdet i tegneserieform, er der indsat 2 hygiejneregler. De er markeret med mørk baggrund. De 2 hygiejneregler er: Vask hænder og Hvis I ikke spiser bollerne med det samme, skal de pakkes ind og sættes i køleskab. Forslag til flere aktiviteter Lad eleverne måle temperaturen i kogende vand, i et klasselokale, i et køleskab og i en fryser. Hvad er temperaturen de enkelte steder? Hvad sker der med mikroorganismerne i det kogende vand, i klasseværelset, i køleskabet og i fryseren? Lad eleverne udvælge 7 tørrede madprodukter f.eks. knækbrød, rosiner, tørrede tomater, pasta, tvebakker, figner og bønner. Hvad sker der med mikroorganismer i tørrede madvarer? Lad eleverne nævne 5 vakuumpakkede produkter, og lad eleverne forklare, hvorfor nogle mikroorganismer trives dårligt i disse produkter. 17

18 5-7 Hygiejne og råvarer Hygiejne og råvarer Målgruppe: klasse Oversigt over materialer til Hygiejne og råvarer Til klassen 5 ens plakater, A1 Bakterier i mad fra jord til bord, samme plakat som til klasse. Til eleven Faktaark til kopiering Fakta 1:1 Fakta 1:2 Fakta 2:1 Fakta 2:2 Fakta 2:3 Fakta 2:4 Fakta 3:1 Fakta 3:2 Fakta 4:1 Fakta 4:2 Fakta 5:1 Fakta 5:2 Mælk og hygiejne Mælk og hygiejne Kød, fjerkræ, fisk og hygiejne Kød, fjerkræ, fisk og hygiejne Kød, fjerkræ, fisk og hygiejne Kød, fjerkræ, fisk og hygiejne Æg og hygiejne Æg og hygiejne Brød, kornprodukter og hygiejne Brød, kornprodukter og hygiejne Grøntsager og hygiejne Frugt og hygiejne 18

19 Hygiejne og råvarer 5-7 Til eleven Opgaveark til kopiering Opgave A Opgave B Opgave C Opgave D Opgave E Opgave F Til underviseren 3 overheads Mælk og hygiejne 1. Mælk og holdbarhed 2. Hvornår bliver letmælk dårlig? 3. Creme fraiche, opskrift Kød, fjerkræ, fisk og hygiejne 1. Stegning af kød, 4 stegeforsøg 2. Kød, fjerkræ, fisk og holdbarhed 3. Kyllingestrimler med salat, opskrift Æg og hygiejne 1. Æg og opbevaring 2. Sådan kan du undersøge, om æg er friske 3. Æg og salmonella 4. Pandekager, opskrift 5. Koldskål, opskrift Brød, kornprodukter og hygiejne 1. Kornprodukter og holdbarhed 2. Kammerjunkere, opskrift Grøntsager og hygiejne 1. Grøntsager og konservering 2. Rensning af grøntsager Frugt og hygiejne 1. Frugt og konservering 2. Marmelade, opskrift 3. Tørrede æbleringe, opskrift Mælk og kølekæden Kød og overflader Æg og salmonella 19

20 5-7 Hygiejne og råvarer Mål at eleverne tilegner sig viden om og forståelse for de fem råvaregrupper - mælk - kød, fjerkræ og fisk - æg - brød og kornprodukter - grøntsager og frugt og deres mikrobiologi og hygiejniske kvalitet fra jord til bord, samt hvilke hygiejniske problemstillinger der kan opstå i alle produktionsled at eleverne får viden om og forståelse for almene hygiejneregler og tilegner sig færdigheder i at tilberede og opbevare råvarerne hygiejnisk korrekt. Fagrelatering Hygiejne og råvarer er et emne, der naturligt skal behandles i den obligatoriske hjemkundskabsundervisning. Hygiejne, levnedsmidler og madlavning er tre af de kerneområder, der skal indgå i undervisningen. Derudover kan emnet indgå i fagene biologi og natur/teknik. Tidsforbrug Tidsforbruget er afhængigt af undervisningens tilrettelæggelse. Se forslag til undervisningsforløbene. Økonomi Udgifter til materialer afhænger af hvilke opgaver, der udvælges. Lokaleforhold Undervisningen afvikles i hjemkundskabslokalet. Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen bør tage udgangspunkt i det praktiske arbejde med råvarerne. Undervisningen kan tilrettelægges, så alle elever arbejder med alle fem råvaregrupper eller klassen sætter fokus på en enkelt råvaregruppe, eller klassen opdeles i fem grupper, der arbejder med hver sin råvaregruppe og derefter fremlægger emnet for resten af klassen. Bemærk. Det er muligt at kombinere flere af afsnittets opskrifter, f.eks. koldskål og kammerjunkere og pandekager og marmelade. 20

21 Hygiejne og råvarer 5-7 Forslag til undervisningsforløbet Mælk og hygiejne Mål at eleverne får viden om mælkens mikrobiologi og hygiejniske kvalitet fra ko til bord at eleverne får kendskab til anvendelse af nyttige bakterier f.eks. i surmælksprodukter at eleverne bliver bevidste om, hvorfor mælk pasteuriseres at eleverne kan opbevare mælk og mælkeprodukter korrekt i hjemmet. Forløb Emne Materiale Elevaktivitet 1 Mælk og hygiejne Overhead: Mælk og kølekæden Fakta 1:1: Mælk og hygiejne Fakta 1:2: Mælk og hygiejne Eleverne forbereder i 3 grupper emnerne: 1. Hos landmanden 2. På mejeriet 3. Mælk i køkkenet Grupperne fremlægger for hinanden 2 Mælk og hygiejne Opgave A 1: Mælk og holdbarhed Opgave A 2: Hvornår bliver letmælk dårlig? Opgave A 3: Cremefraiche, opskrift Alle laver opgave A 1 I grupper løses opgave A 2 I grupper løses opgave A 3 3 Mælk og hygiejne Klassedrøftelse af resultaterne fra opgave A 1 Grupperne fremlægger resultatet af A 2 Gruppen fortæller om cremefraiche- - fremstillingen, og alle smager. Kan evt. sammenlignes med en købt creme fraiche Forslag til arbejdet med Mælk og hygiejne Fakta 1:1 og 1:2: Mælk og hygiejne Faktaarkene omhandler mælkens vej fra koen til bordet. Der fokuseres på mælkens mikrobiologi og hvilke hygiejniske forholdsregler, der skal tages hos landmanden og under transporten til mejeriet. Det beskrives, hvordan mælken pasteuriseres og forarbejdes på mejeriet, samt hvordan mælken skal opbevares hos forbrugeren. Faktaarkene giver eleverne en viden, der bliver konkretiseret med opgave A. 21

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Udarbejdet af pædagogisk konsulent Louise Bødker Lindkvist

Udarbejdet af pædagogisk konsulent Louise Bødker Lindkvist 1 Varighed: 8-10 lektioner Kompetenceområde: Mad og sundhed - Hygiejne Færdigheds- og vidensmål: Niveau 1 Eleven kan anvende almindelige hygiejneprincipper i madlavningen/ Eleven har viden om hygiejne-,

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 L Æ R E R V E J L E D N I N G Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Indhold Lærervejledningen indeholder: Introduktion Side 3 Formål, målgruppe og hovedbudskaber... 3 Fagrelatering og forældreinformation...

Læs mere

Guide til danske råvarer

Guide til danske råvarer VIDEN vækst balance Guide til danske råvarer lærervejledning Landbrug & Fødevarer guide til danske råvarer Guide til danske råvarer lærervejledning Formål Guide til danske råvarer er udarbejdet for alle,

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Hygiejne. Søndagsmiddagen. En historie af Winni Østergaard Side 1-6 1. Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

Hygiejne. Søndagsmiddagen. En historie af Winni Østergaard Side 1-6 1. Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 Hygiejne Søndagsmiddagen En historie af Winni Østergaard Side 1-6 1 Hygiejne HISTORIE Søndagsmiddagen Nogle gange synes jeg, at min familie er den skøreste i hele landet. Min lillesøster for eksempel hun

Læs mere

MADKLASSEN 6 Dig og din mad HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE

MADKLASSEN 6 Dig og din mad HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE 6 N SE S A KL in mad D Dig og d A M N E K K Ø K D O G K S HU HYGIEJNE LÆS PÅ MÆRKERNE BAKTERIER OG VIRUS I MADEN HUSK GOD KØKKEN- HYGIEJNE MADKLASSEN 6 God hygiejne i køkkenet er vigtig, hvis du ikke vil

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

Lær med mælk Sjove opgaver til natur/teknik i indskolingen

Lær med mælk Sjove opgaver til natur/teknik i indskolingen Lær med mælk Sjove opgaver til natur/teknik i indskolingen Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Madlavning

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Madlavning Køkkenkørekort/ 2 Eleven kan anvende Kend dit køkken almindelig hygiejne principper i madlavning Eleven har viden om hygiejne- og opbevarings- og konserveringsprincipper Eleven kan lave mad efter en Eleven

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

viden vækst balance i køkkenet Æg i køkkenet 1/5

viden vækst balance i køkkenet Æg i køkkenet 1/5 viden vækst balance Æg i køkkenet 1/5 Fakta om æg og hygiejne se hvordan ægget bliver dannet inde i hønen. den lille film er på engelsk: How an egg is made : http://www.youtube.com/watch?v=l_d1qtndyjc

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

VIdEn VæKST BalanCE LÆRER- VEJLEDNING MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. lærervejledning 1/17

VIdEn VæKST BalanCE LÆRER- VEJLEDNING MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. lærervejledning 1/17 VIdEn VæKST BalanCE LÆRER- VEJLEDNING MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD lærervejledning 1/17 Lærervejledning Indhold Formål med materialet 3 Fagrelatering 3 Materialets anvendelse i hjemkundskab 3 Materialets

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Lærervejledning

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Lærervejledning Lærervejledning Formålet med Smagens Dag er at sætte fokus på smagens fem grundsmage og udfordre eleverne og deres smagssans. På Smagens Dag bliver eleverne præsenteret for forskellige smagsoplevelser,

Læs mere

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt?

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Læringsforløbet handler om hygiejne med omdrejningspunktet at hente og gemme sæsonens råvarer i naturen. Eleverne skal lære, at de også kan

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Lærervejledning. Vild med kylling. Smag på... Kylling udskæring. Sund med kylling. Hygiejne. Opgaver Udskæring og tilberedning. Opskrifter med kylling

Lærervejledning. Vild med kylling. Smag på... Kylling udskæring. Sund med kylling. Hygiejne. Opgaver Udskæring og tilberedning. Opskrifter med kylling Lærervejledning Til opskrifter kylling og kyllingeudskæringer Smag på... Kylling udskæring Vild kylling verden rundt Hygiejne Sund kylling Opskrifter kylling Opgaver Udskæring og tilberedning Målgruppe

Læs mere

Copyright 2012: Beate Mulvana Grandahl og Bogsnedkeren/BookWare

Copyright 2012: Beate Mulvana Grandahl og Bogsnedkeren/BookWare Spar penge Spar tid Skån miljøet Spis dine madrester Af Beate Mulvana Grandahl 1. udgave, maj 2012 Copyright 2012: Beate Mulvana Grandahl og Bogsnedkeren/BookWare Redaktør: Beate Mulvana Grandahl Dtp:

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS

VIDEN VÆKST BALANCE KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS VIDEN VÆKST BALANCE KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS KØDSOVS LÆRERVEJLEDNING Læremidlet Kødsovs 7 opskrifter med er udarbejdet til folkeskolens obligatoriske undervisning i madkundskab

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 12 6 Virksomheder der tilbereder fødevarer uden opvarmning og opbevarer dem på køl/frost indtil servering/salg. F.eks.

Læs mere

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad.

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Arbejde praktisk, eksperimenterende og Hygiejne håndværksmæssigt. Vi skal bruge de forskellige danske grønsager der er klar nu (tomat æbler osv.) Opleve med

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Madkundskab Årsplan 5.B og 5.D 2014-15

Madkundskab Årsplan 5.B og 5.D 2014-15 Hver hjemkundskabsgang vil jeg indlede med at spørge, hvad eleverne har lavet/hjulpet til med at lave af mad derhjemme siden sidst. Lektien i hjemkundskab er således; Mindst en gang om ugen at være en

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus på sporet af KØD

Madens historier. Ruth og Rasmus på sporet af KØD Madens historier Ruth og Rasmus på sporet af KØD Frikadeller Ummm, frikadeller! Det er det bedste, jeg ved, siger Rasmus. I dag får de frikadeller i børnehaven. Frikadeller på rugbrød. Det kan børnene

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER

15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Lærervejledning 15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Smag på... Kyllingudskæring Vild med kylling verden rundt Hygiejne Sund med kylling Opskrifter med kylling Opgaver Udskæring og

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 8 Virksomheder der bager brød og kager og lignende der efter varmebehandling kan opbevares ved rumtemperatur i mere

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Smagens Dag 2014 Gem Smagen

Smagens Dag 2014 Gem Smagen Smagens Dag 2014 Gem Smagen Lærervejledning Af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum 1 Smagens Dag 2014 Smagens Dag i madkundskab har fokus på elevernes arbejde med smag og tilsmagning samt råvarekendskab,

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere

Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere Fødevarestyrelsen - Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med m... Side 1 af 11 Om salg af fødevarer på markeder, dyrskuer, sportsstævner med mere publikationsliste forside forside

Læs mere

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9

viden vækst balance Verden rundt Æg verden rundt 1/9 viden vækst balance Æg Verden rundt 1/9 Fakta Æg, egg, ovo, ei, oeuf, ouvo... Overalt i verden er æg en vigtig del af maden. Høns er husdyr, der holdes hvor som helst overalt i verden hos bonden i landsbyen,

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

KOLONIMAD. Ida List Larsen og Ole Poulsen

KOLONIMAD. Ida List Larsen og Ole Poulsen KOLONIMAD Ida List Larsen og Ole Poulsen 1 Københavns Lærerforenings Kolonier Kære alle kolonibrugere Her er den længe ventede nye kolonikogebog: KOLONIMAD. Vi har sammen med Ida og Ole bestræbt os på

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Konference 30. maj 2013 Forudsætninger for vurdering af kritisk produktion

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 6 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Materialet viser også, hvor man støder på bakterier i fødevarer, og hvad man kan gøre for ikke at blive smittet af de skadelige bakterier.

Materialet viser også, hvor man støder på bakterier i fødevarer, og hvad man kan gøre for ikke at blive smittet af de skadelige bakterier. Lærervejledning Forord Dansk Slagtefjerkræ har med faglig bistand fra Fødevarestyrelsen udviklet materialet Bakterier i din hverdag for at sætte fokus på bakterier i fødevarer, og samtidig belyse diskussionen

Læs mere

Årsplan i dansk 6. A 2013/2014

Årsplan i dansk 6. A 2013/2014 Årsplan i dansk 6. A 2013/2014 33 Feriebreve om sommerferien 34 Komma og punktummer, samt sætningsanalyse 35 Komma og punktummer, samt sætningsanalyse læseteknikker 36 læseteknikker og læseforståelse Diktat

Læs mere

Unge. Overvej: Opgave:

Unge. Overvej: Opgave: Unge Flytte hjemmefra Peter er 18 år, og han vil gerne være pædagog. Peter går på grundforløbet. Han har lige fået tilbudt et kollegieværelse, som han har sagt ja til. Peter har hele sit liv boet hjemme

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8

viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8 viden vækst BAlAnCe Kødsovs lærervejledning 7 OPSKRIFTER MED KØDSOVS Kødsovs - lærervejledning 1/8 Kødsovs lærervejledning Kødsovs er en ret, som danskerne har taget til sig, fra den italienske madkultur.

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum

Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Månedens smag: August af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Tomat Til eleven Hver måned kan du opleve smagen i en dansk råvare eller krydderurt, der er i sæson. Du skal undersøge, hvilke grundsmage

Læs mere

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer.

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer. Lærervejledning Hvert år på Smagens Dag arbejder børn og unge med smagssansen og smagens fem grundsmage. Målet med Smagens Dag er, at børn og unge: - får oplevelser med smagens 5 grundsmage og bliver udfordret

Læs mere

15 OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER

15 OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Lærervejledning 15 OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Smag på... Kyllingudskæring Vild med kylling Hygiejne Sund med kylling Opskrifter med kylling Opgaver Udskæring og tilberedning Læremidlet

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke.

Smagens Dag Smagens Kemi. Workshop 1: Oplev de fem grundsmage. Smag på sukker, citronsaft, salt, rucola og løvstikke. Smagens Dag 2008 Smagens Kemi Intro På Smagens Dag skal du træne din smagssans. Du smager med tungen og i mundhulen, hvor der sidder sanseceller, der kan registrere de fem grundsmage: Sødt, surt, salt,

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%.

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologi Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologiprocenten udregnes ud fra et gennemsnit på indkøbte varer

Læs mere

Månedens Smag: December

Månedens Smag: December Månedens Smag: December af Kirsten Marie Pedersen og Hanne Birkum Grønkål Til eleven Hver måned kan du opleve smagen i en dansk råvare eller krydderurt, der er i sæson. Du skal undersøge, hvilke grundsmage

Læs mere

EN AKTUEL MÅLING AF DANSKERNES MADKULTUR OG KVALITETSBEVIDSTHED

EN AKTUEL MÅLING AF DANSKERNES MADKULTUR OG KVALITETSBEVIDSTHED EN AKTUEL MÅLING AF DANSKERNES MADKULTUR OG KVALITETSBEVIDSTHED GEORGE TSALIS, TRINE MØRK, SUSANNE KOLLE, RELATIONS IN THE FOOD SECTOR AARHUS UNIVERSITY præsen TATION UNDERSØGELSEN Spørgeskema-data fra

Læs mere

livretter - med kartofler Lærervejledning Formål med læremidlet Læremidlet består af: Mål for undervisningen

livretter - med kartofler Lærervejledning Formål med læremidlet Læremidlet består af: Mål for undervisningen livretter - med kartofler Læremidlet GoCook Livretter med kartofler er målrettet den obligatoriske undervisning i hjemkundskab fra 4.- 7. klassetrin. Materialet kan desuden bruges i undervisningen i valgfaget

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Kommentar På Gideonskolen er Hjemkundskab en del af P-fagene (de praktiske fag) og gennemføres

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 5:1. Sikre fødevarer fra jord til bord. Sikre fødevarer fra jord til bord. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 FAKTA 5:1 Sikre fødevarer fra jord til bord Der er mange involveret i en fødevares vej fra jord til bord. F.eks. starter fremstillingen af en ost hos landmanden, der malker sine køer. Mælken køres til

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Indhold Intro Madlogbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Spis op eller not Bakterie-bal, nej tak Gæt en grimasse Intro En del af den mad vi spiser stammer

Læs mere

MADKUNDSKAB smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB. Smag på skolehaven

MADKUNDSKAB smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB. Smag på skolehaven SIDE 1 MADKUNDSKAB smag på skolehaven MADKUNDSKAB Smag på skolehaven SIDE 2 MADKUNDSKAB smag på skolehaven MADKUNDSKAB SMAG PÅ SKOLEHAVEN SIDE 3 MADKUNDSKAB SMAG PÅ SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette undervisningsforløb

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER

Madens historier. Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Madens historier Ruth og Rasmus opdager nyt om FRUGT, GRØNT OG KARTOFLER Frugter og grønsager Ruth og Rasmus er på besøg hos Ruths mormor. De sidder i haven og spiser rugbrødsmadder. Ruths mormor serverer

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

madspild kræver en fælles indsats

madspild kræver en fælles indsats madspild kræver en fælles indsats Eksemplet med singlebananen står ikke alene. Madspild er et stort problem, som vi kun kan løse i fællesskab. Som del af dagligvarehandlen i Danmark har vi i Coop et særligt

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Hjemkundskab. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Hjemkundskab. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Hjemkundskab Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud Patientinformation Aarhus Universitetshospital Afdeling O og HOJ O-ambulatorium og sengeafdeling Tlf. 7846 2927 og 7846 3203 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.kaebekir.auh.dk Gode råd om mad og ernæring

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

stege på panden som koteletter? 1. Hvilken fisk anvender man kæberne fra? 1. Hvilken fisk bruges ofte til at rimme?

stege på panden som koteletter? 1. Hvilken fisk anvender man kæberne fra? 1. Hvilken fisk bruges ofte til at rimme? Opgave 2: Anvendelse af fisk (2) Sushi I denne opgave får du mulighed for, at få viden om nogle af de mange anvendelsesmuligheder 5 som fisk har. Svarene kan du få ved at læse grundteksten om fisk, men

Læs mere

MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ?

MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ? MEDARBEJDER I EN MADBOD... - HVA' SÅ? Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer.

I dette kapitel beskrives fremstillingen af konsummælk, surmælksprodukter og oste. Smør beskrives i kapitlet om fedtstoffer. Mejeriprodukter Mejeriprodukter Mejeriprodukter er samlebetegnelsen for en række produkter, der er fremstillet af mælk. I Danmark er de fleste mejeriprodukter lavet af komælk. Mejeriprodukter inddeles

Læs mere

Madpakker! Lærervejledning. Formål med undervisningsmaterialet. Mål for undervisningen

Madpakker! Lærervejledning. Formål med undervisningsmaterialet. Mål for undervisningen Madpakker! Materialet GoCook madpakker! er sammensat til den obligatoriske undervisning i hjemkundskab fra 4.- 7. klassetrin. Det kan også bruges i undervisningen i valgfaget hjemkundskab. Undervisningsmaterialet

Læs mere

Arbejdsform Materialer Evaluering. Uge 33 Uge 34 Kagebagning tilberedning af enkle retter. Kort oplæg fra lærer om hævemidler.

Arbejdsform Materialer Evaluering. Uge 33 Uge 34 Kagebagning tilberedning af enkle retter. Kort oplæg fra lærer om hævemidler. Årsplan for hjemkundskab 7. årgang 2010/2011 RL+CB Periode Fagområde/ emne Mål for eleven / Fælles mål Eleven skal: Uge 32 Uge 33 Uge 34 Kagebagning tilberedning af enkle retter Opnå indsigt i forskellige

Læs mere

MAD OG MADSPILD ELEVMATERIALE

MAD OG MADSPILD ELEVMATERIALE MAD OG MADSPILD ELEVMATERIALE MAD OG MADSPILD Madsnild mindre madspild Hvert år smider du omkring 50 kg mad i skraldespanden. - Det gør jeg da ikke, vil du måske sige. Men statistik fra 2011-12 over madspild

Læs mere

MAD OG MADSPILD LÆRERVEJLEDNING

MAD OG MADSPILD LÆRERVEJLEDNING MAD OG MADSPILD LÆRERVEJLEDNING MAD OG MADSPILD Materialet Mad og Madspild er målrettet elever i folkeskolens 4.-6. klasse og er primært tænkt som et læremiddel i faget madkundskab. Målet med materialet

Læs mere

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere.

Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. Bilag 1 Hygiejneuddannelse. Afløsere. Inden for mejeriindustrien beskæftiges ufaglærte og faglærte. Der benyttes i mindre udstrækning afløsere. En afløser i produktionen er typisk studerende. Træder til

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere