Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014"

Transkript

1 Mødedato: Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven d. Uddannelsen e. Danske Sportsfaciliteters Brancheforening f. Andet 2. Regnskab - Første kvartal 2014 (herunder årsmøde) 3. Livredderuniform status og fremadrettet 4. Aqua Akademiet Status og orientering 5. Aktivitetsgrupper aktivitet siden sidst a. Bladet b. ERFA- og temamøder c. Årsmøde d. Studieture årig handlingsplan (nuværende vedlagt) 7. Bestyrelsens ansvarsområder (nuværende vedlagt) 8. Eventuelt - Nye møde datoer Deltagere: Carsten Larsen (CLA) Anette Larsen (AL) Klaus Rask Petersen (KRP) Ole Larsen (OLA) Henry K. Andersen (HKA) Lars Norring (LN) Afbud: Kristian Christensen (KC) Sekretariatet: Karin Rye Caspersen (KRC)

2 1. Siden sidst A: Ind- og udmeldelser: 1 udmeldelse og 1 indmeldelse siden sidste møde. Kun ganske få mangler nu at betale kontingent dem går vi videre med rykkerproceduren. B: AquaPunkt: Der sker en masse med AquaPunkt lige nu. Konceptet er videreudviklet, og fra 1. januar 2015 kan det ikke længere være gratis at være AquaPunkt-svømmehal. Til gengæld kan svømmehallerne så begynde at indtænke AquaPunkt i holdtræning og på anden måde have økonomisk gevinst af konceptet. AquaPunkt udvides så det fremover dækker Al Træning i Vand og hallerne vil bl.a. kunne abonnere på færdige holdserier, så AquaCoachen kan undervise et hold med udgangspunkt i uddannelse til coach. Det har været lidt vanskeligt at formidle budskabet, og vi har derfor inviteret til informationsmøder (øst og vest) i juni måned for at introducere konceptet og gå i dialog med hallerne. Alle halledere og tovholdere er inviteret. Målet er 25 tilsagn inden 1. juli lykkes det ikke, vil Gigtforeningen sandsynligvis trække sig ud af AquaPunkt. Samtidig skal vi have rammerne for samarbejdet på plads Gigtforeningen er ikke klar til at skille AquaPunkt ud i selvstændigt selskab, og vi laver derfor en 3-parts-aftale med svømmehallerne. Den er lige nu ved at blive gennemset af Gigtforeningens advokater. Syddansk Universitet har i 2013 gennemført en brugerundersøgelse på AquaPunkt, der stiller AquaPunkt i meget positivt lys. Den blev præsenteret på workshop i Ringe den 14. maj. C: Erhvervslivredderprøven Styregruppen har ikke kunnet finde et hul i kalenderen, hvor alle havde mulighed for at deltage. DSF har afstemt ambitionerne for Erhvervslivredderprøven med Rådet for Større Badesikkerhed, og håber at få en god dialog med resten af styregruppen om prøvens fremtid. D: Svømmebadsassistent-uddannelsen Hold 4 er godt i gang. Det kører bedre og bedre, selv om der stadig er plads til forbedring. CL følger niveauet tæt og arbejder sammen med skolen om at rette til, hvor der er behov. CL har haft møde med Christine Antorini, der efterfølgende skrev til KL for at forhøre sig om vanskelighederne med at få uddannelsen permanentgjort. Det har sat skub i KL, der nu arbejder sammen med FOA for at få uddannelsen godkendt. KL har svaret ministeren, at der naturligvis nedsættes et fagligt udvalg for uddannelser til Fritidssektoren. På den måde kan uddannelsen til Svømmebadsassistent bruges som løftestang for andre uddannelser til fritidssektoren. På den måde får vi vores eget udvalg og bliver ikke lagt ind under SOSU eller pedeller, som der ellers har været tale om. Meget stort skridt i den rigtige retning at vi får vores eget udvalg.

3 CL er i tæt kontakt med FOA og har haft drøftelser omkring personsammensætningen i udvalget. Det er vigtigt at få både politikere og politisk kyndige personer med. Kirsten Jensen (tidl. Borgmester i Hillerød, erfaring fra EU, stor interesse for uddannelse) har sagt ja til at være formand for udvalget, og har allerede indkaldt KL, FOA, DI og CL samt Trine Kvarning fra DSF til møde. Der skal laves både arbejdsgruppe og følgegruppe bestående af politkere, der kan komme med input. Team Bade har også ytret interesse for at deltage i arbejdet. Vi skal i DSF forberede os på et stort arbejde hen over sommeren. Målet er en godkendelse inden næste folketingsvalg. Nanna (forbundssekretær i FOA) har afsat ressourcer til arbejdet bl.a. Charlotte, der er arbejdshesten. Det vil være en fordel, hvis vi i DSF kan bidrage med projektmidler. Bestyrelsen er enige om, at foreningen skal bruge de ressourcer, der er nødvendige. Det er desuden rigtigt vigtigt at skaffe elever til HOLD 5. Vi kunne bl.a. lave en brochure med testimonials om, hvor god uddannelsen er for både lærested og den enkelte elev. Der skal lægges strategi for hvervningen hurtigst muligt (Carsten og Karin). E: Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Som i daglig tale hedder sportsfaciliteter.dk blev stiftet den 28. april DSF har fået en observatørplads i bestyrelsen ligesom Danske Samvirkende Idrætshaller. CL har i den egenskab deltaget i deres første bestyrelsesmøde den 19. maj, hvor Niels Bækgård blev valgt til formand. Sportsfaciliteter.dk vil gerne lave et tæt samarbejde, og har lagt op til at DSF indbetaler et fælles kontingent til foreningen, hvormed alle DSFs medlemmer automatisk er medlem i sportsfaciliteter.dk. CL foreslår at DSF vælger 2-3 bestyrelsesmedlemmer, der kan lave oplæg til strategi og gå i dialog med den nye brancheforening om snitflader og rammer for samarbejdet. CL foreslår at vi allerede nu siger ja til at Aqua Fair bliver en del af en større brancheudstilling, der kan dække alle former for sportsfaciliteter. MESSE C vil meget gerne indgå i et sådant samarbejde og vi kan sikre os at DSF har samme afkast på Aqua Fair som de to foregående udstillinger. Sportsfaciliteter.dk kan fremadrettet lave udstilling hvert år, mens vi kun bidrager med Aqua Fair hvert andet år. Samarbejdet vil bevirke at DSF skal afholde konferencedag + generalforsamling tirsdag, og så have ren udstilling på programmet onsdag. Sportsfaciliteter.dk kan så lave tværfaglige indlæg samt GF om onsdagen og fortsætte med mere udstilling mv. om torsdagen. Dermed bliver der to hele messedage, der vil have langt flere besøgende end Aqua Fair kan trække. HKA gør opmærksom på at det vil være en dårlig idé for sportsfaciliteter.dk at lave udstilling hvert år, da han ikke mener, at branchen har økonomi til det. HKA og CL indgår i messe-udvalget, der koordinerer med MESSE C og Sportsfaciliteter.dk (hvem koordinerer tilbage til årsmødeudvalget????). LN, HKA, CL og AL laver oplæg til strategi og deltager i møder med sportsfaciliteter.dk for at klarlægge retningslinjer for fremtidigt samarbejde. De mødes den 10. juni kl i Hillerød og laver oplæg og har

4 muligvis indledende snak med sportsfaciliteter.dk inden den samlede bestyrelse mødes til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 1. juli hos Ole på Fyn. Karin orienterer om at Sportsfaciliteter.dk har indledt forhandlinger med H.C.Vestergaard om sekretariatsløsning for den nye forening. Dette er afstemt med Niels Bækgård og Carsten Larsen, der ser gode synergier i at de to foreninger benytter samme sekretariatsløsning. F: Andet Knud Munk og Lars Ravn-Jensen har forespurgt på muligheden for at DSF sender repræsentant til arbejdet med EU normerne for drift og sikkerhed ved badeanlæg. Det bliver imidlertid for vanskeligt at finde en repræsentant, der kan finde tid til at deltage i udvalgsarbejdet på europæisk plan, og det er ikke muligt for foreningen at frikøbe en kompetent person i det krævede tidsrum. Vi fastholder derfor at DSF desværre ikke kan sende en repræsentant til arbejdet med CEN-normerne. 2. Regnskab Regnskabet ser umiddelbart fint ud. Vi er naturligvis stadig efter budgettet på kontingent, men det vil vi blive ved med at være. Årsmødet ser ud til at give et overskud på lige omkring ,- - vi mangler en enkelt faktura. Aqua Akademiet har allerede i første halvår omsat for ,-, hvilket må siges at være et udtryk for kursernes succes. 3. Livredderuniform VI har i april og maj lavet rabat-kampagne for at få gang i omsætningen. Det har givet lidt ekstra ordrer, men ikke den aktivitet, som vi måske havde håbet på. Uniformens fremtid diskuteres, og man enes om at fortsætte med uniformen indtil videre. Vi er ifølge vores kontrakt med Jardex forpligtet til at overtage lageret ved kontraktens udløb 1. november Med den nuværende lagerbeholdning vil det udgøre en udgift på knap kroner (dette burde have være ført i regnskabet som en kontraktlig forpligtelse). Vi skal derfor finde en løsning, hvor der tages hensyn til denne udfordring. Karin og LN lægger strategi for videre-udvikling samt diskussion med Jardex om, hvad vi gør. CL og AL deltager i arbejdet med en evnt. modernisering af uniformen. Det kunne evnt. være en løsning at lave nye overdele, der passer til de nuværende bukser, da der er rigtig mange underdele på lager. Der skal desuden skæres ned, så vi ikke fører 6 forskellige toppe til uniformen. 4. Aqua Akademiet Gode kurser med overvejende gode evalueringer i foråret 2014.

5 PT er Aqua Fitness Instruktør-uddannelsen i gang, og det er det sidste kursus i foråret. Efterårets kursuskatalog er udsendt, og vi får god respons. Der er enkelte kurser, der mangler de sidste detaljer, og vi skal have aftaler på plads med de faste undervisere. Efter sommerferien skal der laves katalog for hele 2015, så anlæggene har mulighed for at planlægge efteruddannelse af medarbejderne. Vi kan gøre mere ud af at hjælpe hallerne med at søge om jobrotation. Vi kan informere om proceduren på hjemmesiden og lave et skema til hvert enkelt kursus med helt kort kursusbeskrivelse og tidsforbrug, som hallederen kan aflevere på jobcenteret. 5. Aktivitetsgrupper A: Bladet Det går godt næste nummer er netop godkendt til tryk med 60 sider og et fornuftigt antal annoncer. Vi ville have sendt kursuskataloget med bladet ud, men pga portogrænser er det billigere at sende kursuskataloget ud i separat kuvert. Karin undersøger om der kan komme to kataloger ud i samme kuvert (det kan desværre ikke lade sig gøre, da vi ikke har fået trykt kataloger nok ). Bladet er stadig af god kvalitet og vi arbejder videre på at niveauet holdes. Fremover vil vi forsøge kun at holde ét redaktionsgruppemøde om året, men så til gengæld komme mere i dybden og planlægge flere numre på samme tid. B: Aktiviteter Næste ERFA-møde er Faarup Sommerland den 21. august. Der er allerede tilmeldinger fra 3 svømmehaller, der kommer med mange deltagere. Derefter er der ERFA-møde i Gribskov Svømmehal med OPP som tema. Sæsonafslutningen i Odense var planlagt til den 27. november, men vi må flytte det, da der både er IDANkonference og Campus i HI den dag. Gruppen ønsker desuden at lave en ekstra temadag den 30. oktober, der er målrettet kommunale tilsynsførende og driftsherrer. Emnet er forberedelse til 2017, og vi vil gerne have Naturstyrelsen til at være med til at arrangere, da vi tror det vil tiltrække flere kommuner. CL har spurgt Inger Bergman, og de vil meget gerne være med, og vil muligvis kunne præsentere en ny vejledning, som de er ved at udarbejde til kommunerne om hvordan de skal udføre deres kontrol. Inger Bergman mener desuden at vi skal lave dagen sammen med KL, og sender en kontakt til CL. Karin og KRP går videre med invitationer mv., der helst skal ud inden sommerferien. C: Årsmøde Evalueringen for 2014 er fin, og vi havde også selv indtryk af et godt arrangement med mange fine oplæg skal ændres iflg. Den nye aftale omkring udstillingen. Karin og CL koordinerer.

6 D: Studieture Der er interesse, men vi vil gerne have flere deltagere til Italien-turen. Vi har kunnet holde prisen nede fordi DISH og Myrtha betaler en del af omkostningerne (transport i Italien, frokost, middag mv.). Turen til Stuttgart afvikles under alle omstændigheder, og er det nødvendigt betaler HKA selv sin tur, så det udelukkende er gennemfakturering af fly og hotel. 6. Handleplan 1-årige mål Punktet udskydes til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 1. juli. 7. Bestyrelsens arbejdsområder Se bilag Eventuelt Mødedatoer: 1. juli kl (inkl. grill af Oles lam) ved Ole på Fyn (adresse følger) 4. september kl på sekretariatet i Brabrand (NB! ERFA-mødegruppe flyttes til eftermiddag) 5. november kl ved Alectia, Kolding 10. december kl HKA arrangerer julefrokost (m. overnatning til den 11.12) 20. januar 2015 kl ved Alectia, Kolding 13. april 2015 kl (ca.) i Fredericia forberedelse til GF/Årsmøde

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse

Referent: 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi og Handleplan, organisering, bestyrelsens opgaver og fordeling af disse Mødedato: 19.05.2014 Sted: Vejen Idrætscenter Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 01/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Præsentation og konstituering 2. Forretningsorden, Årets gang, Strategi

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

SVØMME BADET VEJEN TIL KLOGERE BØRN BABYSVØMNING: NR. 31 // MARTS // 2013. Dansk Svømmebadsteknisk Forening

SVØMME BADET VEJEN TIL KLOGERE BØRN BABYSVØMNING: NR. 31 // MARTS // 2013. Dansk Svømmebadsteknisk Forening NR. 31 // MARTS // 2013 Dansk Svømmebadsteknisk Forening SVØMME BADET BABYSVØMNING: VEJEN TIL KLOGERE BØRN 15 4 Verdenshistorie! 29 I december blev de første Svømmebadsassistenter færdiguddannede Alt om

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere