Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Svømmebadsteknisk Forening"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Svømmebadsteknisk Forening Onsdag den 9. april 2014 på Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Dagsorden A. Valg af dirigent. B. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. C. Regnskab for 2013 til godkendelse og meddelelse af decharge. D. Indkomne forslag. E. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015 med fastsættelse af kontingentets størrelse. F. Valg. 1. Medlemsgruppe A 2. Medlemsgruppe B, C og D 3. Revisor H. Eventuelt A: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Steen Jørgensen, der vælges uden kommentarer fra salen. Steen Jørgensen fastslår, at Generalforsamlingen er lovlig indvarslet, idet indkaldelsen med korrekt dagsorden er udsendt rettidigt i henhold til vedtægterne. Dagsordenen er udsendt til medlemmerne sammen med Svømmebadet nr. 35 i uge 10, Bilag i form af årsregnskab for 2013 og budgetforslag for 2015 er desuden udsendt indenfor fristen. I det trykte eksemplar var der dog sket en fejl, idet, der manglede en side. Det fulde årsregnskab er derfor udsendt til medlemmerne på mail med mulighed for at rekvirere et trykt eksemplar dette er sket mandag den 24. marts 2014, og medlemmerne har dermed fået tilsendt det fulde regnskab senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket er i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen er dermed lovlig og beslutningsdygtig. B: Bestyrelsens beretning Formand Carsten Larsen fremlægger bestyrelsens beretning med udgangspunkt i den skrevne beretning, der er trykt i Svømmebadet nr. 35: Først på året 2013 tog kassereren Niels Bækgård udgangspunkt i det mindre gode regnskab for 2012 og bad bestyrelsen om at stramme op for at undgå endnu et år med underskud. Det har sat fokus på minimering af omkostninger og professionalisering af alle opgaver var udstillingsår, og Aqua Fair blev for anden gang afviklet i samarbejde med MESSE C i Fredericia. Det var en spændende udstilling med mange nye udstillere og Aqua Fair kunne dermed bidrage positivt til foreningens økonomi. Udover Årsmøde og udstilling, har vi i 2013 afholdt en del andre arrangementer med mange deltagere der har både været temadage, ERFA-møder og studieture med god tilslutning.

2 Svømmebadet udkom også i 2013 fire gange, og bladet fortsætter med at udvikle sig. I 2013 har vi indført temaer i hvert nummer, som skal sætte fokus på et bestemt emne, og det har bidraget til at gøre bladet endnu flottere og mere vedkommende. Jeg er meget stolt over det arbejde som redaktionsgruppen og Karin laver med bladet. Hver gang bladet udkommer, udsender vi en pressemeddelelse med et relevant emne, og denne er ofte blevet taget op af både lokale og landsdækkende medier, hvilket er en stor fordel for os som forening. Uddannelsen til Svømmebadsassistent er også en succes men en succes, som vi har måttet kæmpe ekstremt hårdt for. Det var meget svært at samle de 20 elever, der skal til for at skolen vil oprette et hold, så det var med en stor opsøgende indsats at hold 4 kom i gang her i slutningen af december Til gengæld kan vi så glæde os meget over, at hold 2 blev færdige og fik deres eksamensbeviser den 13. december. Det rigtigt vigtigt at svømmehallerne bakker op om uddannelsen og rent faktisk sender medarbejderne afsted på uddannelsen, så vi ikke kommer til at stå i samme situation til efteråret. AquaPunkt står midt i en omskiftelig tid var sidste år med støtte fra Tryg-Fonden, der har besluttet at de ikke vil støtte driften af konceptet. Vi har arbejdet hårdt på at finde en model, der kan fremtidssikre AquaPunkt, da vi mener, at det er et stort aktiv for både foreningen og den enkelte svømmehal. På sidste års generalforsamling nikkede I ja til, at vi gik i gang med at oprette kursustilbud i foreningens regi. Det har resulteret i Aqua Akademiet, hvor andet kursuskatalog netop er udkommet. Vi synes selv, at vi har oprettet et godt kursustilbud, og responsen fra svømmehaller og kursusdeltagere ser heldigvis ud til at være enig med os. Vi har fået god hjælp fra Svømmestadion Danmark til udviklingen af kurserne, og det vil jeg gerne sige tak for. Jeg vil benytte lejligheden til også at se lidt fremad, og vil bruge samme rækkefølge som ovenfor: Næste år er udstillingsår, og vi er allerede i gang med forberedelser og planlægning. Samtidig har vi mange gode arrangementer og hele to studieture i støbeskeen til efteråret. Bladet fortsætter naturligvis, og vi vil rigtigt gerne have nye input til redaktionsgruppen. Vi vil forsøge fremadrettet kun at holde deciderede møder én gang om året, hvor vi så planlægger de kommende 4 numre. Derudover vil vi selvfølgelig gerne have hjælp til salg af annoncer, så svømmehallerne må meget gerne gøre deres leverandører opmærksomme på muligheden for at annoncere, og leverandører og rådgivere kan se, om der ikke skulle være temaer, hvor det er relevant at reklamere for lige netop deres produkt. Svømmebadsassistentuddannelsen er stadig en prøveuddannelse, men der er sket meget de sidste 1½ måned. KL har sagt ja til at nedsætte arbejdsgruppe, der skal udarbejde 10-punktsplan for uddannelsen. Arbejdet går i gang nu, og der skal derfor sættes turbo på. Heldigvis har vi rigtig god hjælp fra FOA. Det er ikke sikkert vi kan nå det inden næste hold går i gang, og derfor er det ekstremt vigtigt at vi kan samle elever til Hold 5. HVIS uddannelsen bliver permanent, vil det både åbne op for flere uddannelsessteder (evnt. i Jylland) samt mulighed for meritoverførsel, så medarbejdere, der har arbejdet i svømmehallen i mange år, kan nøjes med nogle fag. Vi arbejder hårdt på, at man stadig skal kunne tilbyde AquaPunkt i de danske svømmehaller. AquaPunkt skal være ensbetydende med træning i vand (AL træning i vand), og derfor er vi i gang med at udvikle det sammen med Gigtforeningen. Fremover skal AquaPunkt dække en bred vifte af øvelser og holdserier til træning i vand. 2

3 Aqua Akademiet er i sin opstartsfase og bliver kontinuerligt udviklet. Jeg vil derfor opfordre til at I bruger kurserne, og at I samtidig benytter jer af Jobrotationsordningen, som vi hørte om tidligere. Man kan samle timerne sammen og få en medarbejder i en længere periode men skab et godt forhold til det lokale jobcenter de har styr på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan. Derudover har vi netop indledt et samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed omkring uheldsrapportering. Vi vil gøre, hvad vi kan for at det resulterer i et brugbart og anvendeligt system, der kan være med til at skabe overblik over sikkerheden i de danske svømmebade. Vi er også blevet kontaktet af en gruppe, der har taget initiativ til at stifte en ny brancheforening for idrætsfaciliteter. Gruppen ønsker et tæt samarbejde med Dansk Svømmebadsteknisk Forening for at skabe bedre forhold for alle idrætsfaciliteter og for at vi kan stå stærkere samlet end hver for sig. Det er bestyrelsens klare holdning, at vi gerne vil samarbejde med den nye forening, da vi ser langt flere fordele end ulemper i et samarbejde. Gruppen har sagt, at DSF kan få plads i den nye forenings bestyrelse og dermed være med til at afklare, hvor vi kan samarbejde, og lære af hinanden. Det er vigtigt at vores arbejde med DSF ikke sættes i stå, og vi vil bestræbe os på at gøre tingene endnu bedre og blive ved med at have høj kvalitet i opgaverne. Til sidst vil jeg gerne sige tak til medlemmerne for at bakke op om foreningen og de aktiviteter, som vi laver. En stor tak også til Naturstyrelsen, som desværre ikke har haft mulighed for at deltage i år, men som vi har et rigtigt godt, løbende samarbejde med. Tak til Erhvervslivredderprøven og den gruppe, der arbejder med hele tiden at forbedre og styrke prøven. Tak til sekretariatet for deres store indsats og engagement. Karin, Jette og Camilla er med til at sikre stor kvalitet i foreningens store og små opgaver. Tak til bestyrelsen, der gør det meget let at være formand. Spørgsmål og kommentarer: John Hove, Ikast Svømmecenter: Vil gerne høre om man vitterligt mener, at AquaPunkt er pengene værd? Det fremgår af regnskabet, at AquaPunkt koster kr/året, og jeg mener, at de aktiviteter, som AquaPunkt lancerer er noget, som vi selv har tilbudt i mange år i Ikast, og som det derfor er problematisk samtidig at skulle tilbyde gratis. Carsten Larsen: Vi mener bestemt, det er pengene værd. AquaPunkt har været med til at sætte fokus på det sundhedsfremmende ved at gå i svømmehallen, og på andre aktiviteter end kun svømning. AquaPunkt er desuden udviklet og kvalitetssikret af Gigtforeningens eksperter på et helt andet (ud: anden) niveau end det, som man selv kan lave. Hele markedsføringsdelen af AquaPunkt er desuden meget professionel og omfattende. I fremtiden lægges der i øvrigt op til, at man kan tjene penge på AquaPunkt øvelsesserier og holdtræning. AquaPunkt bliver ikke brugt når det står alene men med boost fra fysioterapeuter kan det komme i brug. Udfordringen er at få gjort livredderne aktive og dygtige til at sætte gang i det. 3

4 Erik Nygaard, Svendborg Svømmeland: Vi har rigtig gode erfaringer med AquaPunkt. Vi har uddannet 8 aquacoaches, og det er hos os en god aktivitet og en kæmpe succes. Henrik Høy-Caspersen, Frederiksværk Svømmehal: Kan ikke se, hvorfor man skulle lade være AquaPunkt er en kæmpe succes i Frederiksværk. Konceptet skal bare boostes, så har man glade gæster og dedikerede livreddere. Vi kan ikke få AquaPunkt nok! Der er i øvrigt blevet sagt mange gode ting i beretningen. Uddannelsen, bladet mv. Mht den nye brancheforening, kan jeg dog frygte, at vi går tilbage til tidligere tider, hvor svømmehaller ikke har et selvstændigt talerør, men blot var en del af de større idrætscentre. Vi har stort behov for en selvstændig forening, der varetager vores interesser og sikrer et rum, hvor svømmehallerne kan tale sammen uden andre. Jeg vil derfor gerne have uddybet tingene omkring den nye brancheforening. Carsten Larsen: Det er vigtigt for os at vi er vores egen forening nu, og at vi vil gå ind i et samarbejde. Jeg oplever ofte at man (fx i FOA) næsten ikke gider snakke med os, fordi vi kun repræsenterer svømmebadene. Hvis vi vil være professionelle og vil flytte os, har vi behov for at styrke os og få et talerør, der har større vægt end vi har som DSF alene. Det er dog også vigtigt at understrege at vi på ingen måde gifter os endnu. Vi kan enten vælge at stå helt uden for med fare for at vi mister vores store medlemmer, eller vi kan vælge at være med ved bordet og præge den nye forening. Ved at samarbejde, får vi information og indflydelse. Vi er bevidste om, at vi ikke skal ødelægge det arbejde, som vi har opbygget i de sidste år, og vi giver ikke køb på vores identitet. John Hove, Ikast Svømmecenter: Bestyrelsen gør et fantastisk stykke arbejde hele vejen rundt. Hvad er den nye forening for noget, og er eksempelvis Halinspektørforeningen inviteret med? Kan Niels Bækgaard løfte lidt af sløret for det? Niels Bækgård, Sport og Event Park, Esbjerg: Den nye forening har stiftende generalforsamling den 28. april, hvor alle interesserede er inviterede og kan møde op. Der er sendt invitation ud til 1800 institutioner og 98 kommuner. Visionen er at skabe en hovedorganisation, hvor der neden under befinder sig forskellige ben med særlige interesser (fodboldstadions, isstadions, golfbaner og hvad man ellers kan tænke sig). Målet er at blive stærk nok til at spille op mod divisionsforeninger på fx fodboldstadions, så man kan sikre at dem, der driver idrætsfaciliteterne også vil blive hørt. Det er mærkeligt at man altid spørger udefrakommende om, hvordan man skal stille rammer for idrætsfaciliteter i stedet for at spørge os, der driver dem. Der var ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål, og formandens beretning blev dermed godkendt. C. Regnskab Niels Bækgård fremlægger regnskabet med følgende kommentarer: 4

5 2013 var et tilfredsstillende år. Vi har skåret i administrationsomkostningerne (bl.a. sekretariatshjælpen) og har samtidig formået at lave overskud på en del at vores aktiviteter bl.a. Svømmebadet, hvilket er flot. Vi har desuden afskrevet hjemmesiden helt i 2013, selv om vi reelt kunne have ventet med at afskrive det sidste til i Vi endte ud med et overskud på ,-, hvilket må siges at være endog meget tilfredsstillende. Spørgsmål og kommentarer: Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet er dermed godkendt med meddelelse af decharge. D. Indkomne forslag Steen Jørgensen konstaterer, at der ikke er indkommet forslag. E. Budget 2015 Niels Bækgaard fremlægger budgettet. Vi har sat kontingentet lavere end budgettet for 2014 primært fordi vi kan se, at vi ikke når budgettet i 2014, og tallet er derfor mere realistisk. Derudover er der budgetteret med et overskud på ,- og dette er baseret på uændret kontingent. Der fremkom ingen kommentarer/spørgsmål, og budgettet for 2015 er dermed godkendt. Der fremkom ingen kommentarer/spørgsmål, og kontingentet for 2015 er dermed godkendt F: Valg Medlemsgruppe A: På valg er Carsten Larsen og Kristian Christensen, der begge modtager genvalg. Der er ingen andre kandidater, og de to vælges dermed. Niels Bækgård får herefter ordet, og meddeler at han trækker sig uden for tur på baggrund af sit engagement i den nye brancheforening. Anette Larsen fra Roskildebadene, der hidtil har været førstesuppleant, indtræder i bestyrelsen uden modkandidater. Da Anette overtager Niels Bækgårds plads, vil hun være på valg allerede i Er meget glad for at der kommer en person ind, som udelukkende beskæftiger sig med svømmebade i sin dagligdag, og kan derfor kun anbefale Anette. Der skal vælges to suppleanter og bestyrelsen foreslår Michael Lysgaard, Ikast Svømmecenter til 1. suppleant. Han vælges uden modkandidater. Bestyrelsen foreslår derefter Kaare Jacobsen fra Frederikssund til posten som 2. suppleant, der desværre ikke kunne deltage i GF, men som har givet tilsagn om at han stiller op. Hvem er Kaare, og hvad laver han i dagligdagen? 5

6 Carsten Larsen: Han er Idrætsinspektør i Frederikssund Kommune. Så foreslår vi Klaus Søndergaard, Herning Svømmehal som suppleant Carsten Larsen: I så fald trækker vi Kaares kandidatur i den overbevisning at Kaare ikke har noget større ønske om at figurere som 2. suppleant. Klaus Søndergaard vælges dermed til 2. suppleant uden modkandidater. Medlemsgruppe B, C og D På valg er: Henry Andersen, LML Sport og Klaus Rask Petersen, Alectia, der begge modtager genvalg. Lars Warm, Dansk Svømmeunion foreslår sig selv, da Dansk Svømmeunion gerne vil tage en mere aktiv rolle på faciliteterne for svømning. Bestyrelsen ønsker skriftlig afstemning. Anne Søderberg, Viborg Svømmehal og Carsten L. Larsen, Slagelse Svømmehal vælges til stemmetællere. Klaus Rask Petersen vælges med 18 stemmer Henry Andersen vælges med 14 stemmer Lars Warm vælges ikke med 9 stemmer, men indtræder herefter som suppleant i medlemsgruppe B, C og D. Revisor: Revisorerne Hostruphus fra Silkeborg er på valg og genvælges uden kommentarer. G: Eventuelt Steen Jørgensen: Bestyrelsen har foreslået, at udsendelse af regnskab fremover - det vil sige fra og med vil ske derved, at regnskabet inden for den i vedtægterne fastsatte frist for udsendelse gøres tilgængeligt for medlemmerne via foreningens hjemmeside. Medlemmer, der gerne vil have regnskabet tilsendt i papirform, vil dog stadig kunne rekvirere et papireksemplar ved henvendelse til sekretariatet, der herefter vil fremsende en sådan til den/de pågældende. Vedtægterne siger: 6.2 Generalforsamlingen: Det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab udsendes sammen med bestyrelsens budgetforslag til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen. Michael Koldkjær, Strib Svømme- og Motionscenter: Spurgte, om dette kunne lade sig gøre uden at lave en vedtægtsændring. Steen Jørgensen: En fremgangsmåde som foreslået kan godt lade sig gøre uden en vedtægtsændring. Når den beskrevne fremgangsmåde ikke kan siges at være i strid med de gældende vedtægter, skyldes det, at medlemmerne jo 6

7 ikke mister nogen ret som følge af den nye praksis. Det enkelte medlem har jo stadig mulighed for gratis at få tilsendt en papirkopi; altså gøre brug af sin vedtægtsbestemte adgang til en sådan. Da der ikke er yderligere kommentarer, vil regnskabet fremover blive lagt på hjemmesiden, og medlemmerne kan derefter adviseres via mail, om hvor man finder det, og om at en papirkopi stadig kan bestilles. Michael Koldkjær, Strib Svømme- og Motionscenter: Vil gerne opfordre til at man bakker op om bladet arbejdsbyrden består primært i idé-generering, og det vil være rigtigt godt med fornyelse i redaktionsgruppen. Da der ikke er yderligere kommentarer, får Formand Carsten Larsen ordet og benytter lejligheden til at takke Niels Bækgård for dennes store engagement i bestyrelsen gennem mange år. Niels vil blive savnet som diplomaten og udglatteren, der samtidig er i stand til at skære igennem og få taget de rigtige beslutninger. Salen støtter op om takken med stående bifald til Niels Bækgård. Dirigenten takker herefter for god ro og orden, og Generalforsamlingen erklæres for afsluttet. Den: Steen Jørgensen, dirigent 7

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Mødedato: 23.01.2018 Sted Niras, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 84/2018 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening Mødedato: 06.12.2017 Sted FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 83/2017 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

26.11.2014. Hotel Sauntehus, Hornbæk. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 59/2014

26.11.2014. Hotel Sauntehus, Hornbæk. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 59/2014 Mødedato: 26.11.2014 Sted: Hotel Sauntehus, Hornbæk Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 59/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. september

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

0. Godkendelse af referater Begge referater godkendes uden bemærkninger. 1. Siden sidst Karin Rye Riddermann. Ref. nr.

0. Godkendelse af referater Begge referater godkendes uden bemærkninger. 1. Siden sidst Karin Rye Riddermann. Ref. nr. Mødedato: 12.09.2017 Sted Niras, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 81/2017 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 0. Godkendelse af referat fra 20. juni samt 18. august 1. Siden

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

04.09.2014. Sekretariatet, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 58/2014

04.09.2014. Sekretariatet, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 58/2014 Mødedato: 04.09.2014 Sted: Sekretariatet, Grimhøjvej 4a, 8220 Brabrand Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 58/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Hvordan forholder vi os til beslutningerne på Generalforsamlingen vedr. projekter.

Hvordan forholder vi os til beslutningerne på Generalforsamlingen vedr. projekter. Mødedato: 03.05.2016 Sted Hotel Comwell Middelfart Referent: Karin Rye Riddermann Ref. nr. 71/2016 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 14. og 15. marts 2016 1. Siden sidst a. Ind-

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent.

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent. Den 27. april 2010 Referat fra generalforsamlingen 2010 Fredag den 23. april 2010 kl. 16.00 til 17.30 Sted: Sorø Storekro, Ad 1. Valg af dirigent og referent Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere