BankInvest New Emerging Markets Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest New Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 2. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Ovenpå endnu en turbulent periode fastholder vi ved udgangen af andet kvartal af 2015 vores positive forventninger til BankInvests Frontier Markets aktiestrategi. I løbet af det andet kvartal af 2015 gav vores portefølje et afkast på -0.4% (retail) mens benchmark-indeksets afkast for samme periode var -3.8%, hvilket svarer til et merafkast på 3.4% for perioden. For de første 6 måneder af året gav vores portefølje et afkast på 6.8% og et merafkast på 1.4% relativt til benchmark. Vi tror, at vores portefølje er velpositioneret ud fra en mellemlang og lang investeringshorisont, og at kvaliteten af vores enkelte positioner for alvor vil skinne igennem i de kommende kvartaler. I dette investorbrev vil vi sætte fokus på nogle af de enkelte aktier og selskaber, som har bidraget positivt til vores afkast. Vi vil også diskutere de umiddelbare udsigter for Nigeria efter valget i marts og det skiftende politiske landskab i Argentina. Vores positive holdning til Frontier-universet vil blive understøttet, når vi gennemgår vores vurderinger af potentialet i Pakistan og Vietnam for til sidst at komme med en generel perspektivering for de kommende perioder. Kvartalets højde- og lavpunkter Pakistan var en væsentlig bidragsyder til vores porteføljes merafkast i løbet af dette kvartal. Maple Leaf Cement (se mere nedenfor i vores afsnit om Pakistan) steg med 58% (afkast i DKK) og blev vores bedste aktie i kvartalet. Andre positive bidrag kom fra Engro Corp et pakistansk konglomerat, der producerer mad og gødning samt Letshego en finansiel virksomhed i Botswana med operationer i det sydlige Afrika, der gennemførte et aktietilbagekøbsprogram, som fik aktiekursen til at stige med 29% (afkast i DKK). Vi blev også bekræftede i vores undervægt i den argentinske finanssektor, som gik væsentligt tilbage i perioden efter at have steget kraftigt i første kvartal. Vi forsøger at sætte volatiliteten i det argentinske marked i kontekst senere i dette investorbrev. Dragon Oil hørte også til vores bedste aktier i andet kvartal med et afkast på 26% i kvartalet og 51% for året (afkast i DKK). Gammel lærdom siger, at tålmodighed kan betale sig: således er det også med Dragon Oil, som var blandt vores ældste positioner indtil vi solgte ud i juni. I årenes løb har vi betragtet Dragon Oil som en lavrisiko-olieproducent med høje potentielle dividendeudbetalinger og

2 Nigeria Kenya Pakistan Bangladesh Egypt India Saudi Arabia Kuwait Vietnam Brazil USA China Russia Germany Japan New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 potentialet til at blive overtaget af et andet selskab. I olieindustrien kan man finde mange eksempler på M&A, og vi har i længere tid betragtet Dragon Oil som en god take-over kandidat: selskabet handlede på lave multipler, havde ingen gæld, genererede meget cash fra den primære drift, øgede sin olieproduktion med mellem 5-10% årligt (en sjælden kvalitet i upstream-olieindustrien!) og havde allerede afvist et opkøbsbud fra UAEbaserede ENOC (majoritets-aktionær i Dragon Oil med 53% af aktierne) i Tidligere i år reviderede og øgede ENOC sit tidligere bud 2 gange. Vi vurderer, at dette nye pristilbud er attraktivt, og at aktionærerne bør sige ja til buddet. Da aktieprisen steg og kom tæt på den tilbudte pris, besluttede vi at sælge ud og tage vores profit. Nogle få porteføljeaktier gav os anledning til bekymring og signifikante negative relative afkast i det netop afsluttede kvartal. To af dem var EFG Hermes i Egypten, som led under en svag periode for børsmægler-branchen i Mellemøst-regionen samt BAT Kenya: en tobaksproducent som er presset af hårdere regulering samt beskatning af tobaksvarer (og øl) i Kenya. Begge aktier faldt med omtrent 17% i perioden målt i DKK. Pakistan fornyet fremtiden håb for Som vi forklarede i vores sidste investorbrev, blev vi positivt overraskede under vores besøg i Pakistan. En af de aktier, vi valgte at købe efterfølgende, var Maple Leaf Cement Pakistans 4. største cementproducent. Siden da har aktien slået samtlige andre af vores positioner i porteføljen. Vi er naturligvis meget glade for, at afdelingens investering har gjort det så godt og på så kort tid men vi er også trygge ved vores position fremadrettet, ikke mindst fordi den afspejler udviklingen i Pakistan over de sidste 4-5 år. Trods den store kursstigning bliver vi derfor ved med at se et potentiale i selskabet på mellemlang og lang sigt og tilsvarende ser vi et stort potentiale i landet. Maple Leafs comeback i de seneste år er i nogen grad et udtryk for den generelle forbedring af den pakistanske økonomi. Efter flere år med høj vækst bragte finanskrisen økonomien til en brat opbremsning i 2009 med et stort fald i långivningen til den private sektor. Mange virksomheder havde været for aggressive i deres låntagning og blev ramt af øget risikoaversion fra bankernes side. Som følge deraf fokuserede mange store pakistanske selskaber på at mindske deres gæld, konsolidere balancen og mindske deres investeringer i flere år efter Maple Leaf var ingen undtagelse og var på mange måder mere udsat end de fleste af dets konkurrenter. Eksempelvis var selskabets gæld i 2011 større end 1 års omsætning, mens selskabets cash-flow var presset på grund af forpligtigelser til kreditorerne. I samme år gik selskabet i gang med en ny strategiplan (vejledt af McKinsey) med henblik på at effektivisere energiforbruget (56% af de samlede omkostninger), forbedre distribution/logistik samt styrke Maple Leafs brand. Den nye strategi blev en enorm succes, og i dag svarer den samlede gæld til mindre end 2.5 måneders omsætnings, mens den langsigtede gæld forventes tilbagebetalt ved midt Maple Leaf ser ud til at blive den mest effektive pakistanske cementproducent indenfor de næste 2 år. Maple Leaf har reduceret produktionsomkostningerne ved at investere i et varmegenvindingsanlæg, der genbruger den varme, der dannes ved cementproduktionen, og nu udgør 1/3 af selskabets samlede elektricitetsforsyning til 1/10 af prisen af strøm fra det statslige energinet. Derudover har Maple Leaf formået at overbevise Pakistans nationale jernbaneselskab om at genåbne en jernbanestrækning, som går direkte fra Karachis havn til Maple Leafs fabrik. Maple Leaf har forhåndsfinansieret renoveringen af godsvognene til strækningen for dermed at mindske omkostningerne til det kul, som bruges i produktionen. Den øgede og billige transportkapacitet har også åbnet muligheden for at investere i et nyt 40MW kuldrevet el-kraftværk som yderligere vil mindske Maple Leafs produktionsomkostninger. Medianalderen (2013) i udvalgte lande -Unge befolkninger øger urbaniseringsgraden Anmærkning: mørkeblå = udvalgte Frontier-lande; rød = udvalgte udviklede lande; lyseblå = BRIK-landene Kilde: FN World Population Prospects 2

3 Maple Leaf er strategisk placeret i den nordlige del af Pakistan, hvor de har få konkurrenter. Dette giver selskabet en komparativ fordel på grund af de store omkostninger, der er forbundet med transport af cement over store afstande. Maple Leaf har også udviklet sit brand ved at samarbejde med lokale murere, som står for størstedelen af efterspørgslen i Pakistan. Med en meget ung befolkning (se graf ovenfor) og en stærk forventet langsigtet vækst, båret frem af økonomiske reformer, forventes efterspørgslen efter cement i Pakistan at vokse med økonomien ikke kun på grund af demografien, men også i indkomst per-capita termer, hvor Pakistan stadig ligger meget lavt (ca. 1500USD årligt) med masser af plads til forbedring. For tiden drager Pakistan fordel af faldende offentlig låntagning (på grund af lavere statslige budgetunderskud), faldende renter, lavere inflation, et øget pres på bankerne til at finansiere den private sektors vækst, lave oliepriser og stabil vækst. Denne udvikling skaber fordelagtige vilkår for Maple Leaf til at fortsætte sin høje vækst og eventuelt til at udvide sin produktion. Vi mødtes for nyligt med ledelsen i Maple Leaf til en kop kaffe og blev atter bekræftede i deres hensigt om at øge omsætningen og mindske omkostningerne. Vi fastholder derfor vores positive syn på Maple Leafs fremtidsudsigter og for den pakistanske økonomi generelt i de kommende år. Habib Bank - Pakistan I det forgangne kvartal købte vi en mindre position i Pakistans Habib Bank. Tidligere var banken 40% ejet af staten, men et vellykket frasalg af statens resterende aktier i starten af 2. kvartal (efter børsnoteringen i 2007) fjernede risikoen for kursfald ovenpå et statsligt frasalg. Habib står tilbage, som et fuldt ud privatejet selskab og en af de bedst positionerede banker i landet. På baggrund af vores stadigt mere positive syn på fremtidsudsigterne for den pakistanske økonomi ønskede vi at foretage vores første investering i banksektoren. De fleste pakistanske banker er generelt meget afhængige af forrentningen af statens gæld da de i vid udstrækning placerer indlån i statsobligationer, hvor der er udsigt til en faldende forrentning. Habib er en af de banker som er bedst placeret til at gavne fra et skift i udlån fra den offentlige sektor til private virksomheder og senere retail-kunder. Vi agter at holde øje med Habib bank og sektoren som sådan med mulighed for at øge vores position. Vores portefølje i Pakistan indeholder også Engro Corporation, Lucky Cement, Packages, IGI Insurance og HUB Power allesammen selskaber, der står godt til at drage fordel af væksten i den pakistanske økonomi. Vietnam vi ser fremad Som året er skredet frem er vi gradvist blevet stadigt mere optimistiske på Vietnam. Flere vigtige og positive politiske initiativer er sat i værk i de seneste måneder i en allerede dynamisk og hurtigt voksende økonomi (BNP-vækst +6.5% i 2015E) med en stor og overvejende ung befolkning (90 millioner personer). Grundet en historisk restriktiv politik, der begrænser udenlandsk ejerskab af de fleste selskaber til 49% (eller 30% for bankerne), har flere børsnoterede selskaber i Vietnam været udenfor rækkevidde for udenlandske investorer. Regeringen har dog nu annonceret, at begrænsningen for udenlandsk ejerskab (FOL, Foreign Ownership Limit) vil blive fjernet senere i år. Når disse begrænsninger er væk, vil udlændinge, som tidligere ikke kunne købe visse aktier pga. FOL nu kunne investere i markedet på samme vilkår som lokale investorer. Vi forventer, at aktier som Vinamilk (en af vores største positioner, hvor loftet for udenlandsk ejerskab er nået, vil stige ved en fjernelse af FOL indtil en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel findes (handler mellem udenlandske investorer har i år fundet sted til præmier på mellem 7% og 15% over den gældende markedspris). Lokale investorer vil sandsynligvis forsøge at placere sig taktisk i de aktier, hvor yderligere udenlandsk ejerskab tillades, og de to største vietnamesiske indeksfonde vil formentligt også inkludere nogle af de for tiden udelukkede aktier i deres respektive indekser. På lang sigt vil forbedret udenlandsk adgang til aktiemarkedet i Vietnam også blive en vigtig faktor i en potentiel opgradering fra MSCI Frontier indekset til MSCI Emerging Markets indekset. Vi besøgte Vietnam i marts 2015 og blev bekræftet i vores tiltro til landets strukturelle væksthistorie. Landet bliver ved med at tiltrække store mængder af direkte udenlandske investeringer primært ind i produktionssektoren fra lande som Japan, Sydkorea, Singapore og nu også Kina. Disse investeringer målretter sig ofte mod eksportsektoren, som har set Vietnam udvikle sig fra en ris-eksportør til en ledende global producent af de mobiltelefoner, vi alle bruger i dag. Der er dog mere til Vietnams succeshistorie end eksport. Landet har også formået at nedbringe fattigdommen (se graf herunder) uden at forværre 3

4 sin globale konkurrenceevne. Derfor er forbruget af stabile forbrugsgoder, varige forbrugsgoder, biler og boliger kraftigt stigende. Den fattige befolkning i udvalgte lande i Asien 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Anmærkning: % af den samlede befolkning, der lever for 1.25 USD om dagen eller mindre. ASEAN-4: Indonesien, Malaysia, Philippinerne og Thailand Kilde: Verdensbanken samt Vietnams myndigheder Denne udvikling ligger til grund for såvel vores langsigtede strategiske position i Vinamilk som den seneste tilføjelse til Vietnam-porteføljen, Vingroup. Vingroup Vietnam Præcis ligesom Pakistan er Vietnam et land, der bevæger sig i en positiv retning og som gør os fortrøstningsfulde på grund af bedre vækstudsigter, lavere renter, stigende lokal købekraft samt forbedringer i reguleringen af udlændinges adgang til aktiemarkederne. Vingroup er Vietnams største udvikler af boliger, hoteller, indkøbscentre og dermed en vigtig drivkraft bag retail-sektoren: alt, hvad Vietnam har brug for netop nu. Den vietnamesiske stats historiske medejerskab giver Vingroup en unik adgang til en stor og attraktiv ejendomsportefølje. Tidligere høj gearing er nu blevet reduceret i takt med at selskabet nu afslutter to store urbaniseringsprojekter. Ledelsens kvalitet og erfaring samt dens evne til at overholde tidsrammer og budgetter er unikke i branchen. Vi forventer derfor, at Vingroups indtjeningsvækst vil fortsætte i en række år fremover. Argentina politisk støj I vores sidste investorbrev konkluderede vi, at en af de vigtigste drivkræfter bag aktiekurserne i Argentina i indeværende år er investorernes forventninger til udfaldet af præsident- og parlamentsvalget i oktober Af samme grund forventede vi øget volatilitet, i takt med, at skiftende meningsmålinger ville drive investorenes tillid til landet op og ned. Andet kvartal var i høj grad præget af denne valgkamps-dynamik, og vores undervægt i Argentina og præference for olieselskabet YPF frem for bankerne og telekomsektoren bidrog derfor med lidt over 1% til vores merafkast i perioden. I maj rejste vi til Buenos Aires for at mødes med en række selskaber, børsmæglere, analytikere, investorer og rådgivere for spidskandidaterne til præsidentposten. Besøget hjalp os med at øge vores forståelse af de vigtigste økonomiske, politiske og aktiemarkeds-relaterede drivkræfter og bekræftede os i vores tilgang til landet. Præsidentvalgkampagnen former sig gradvist som en duel mellem guvernøren for Buenos Airesprovinsen, Daniel Scioli, der har den nuværende præsidents opbakning, og Mauricio Macri, som er den nuværende borgmester for hovedstaden Buenos Aires og leder af den største oppositionsalliance. Deres respektive valg af vicepræsidentkandidater har øget den politiske polarisering i landet, og retorisk står to kandidater længere væk fra hinanden end nogensinde før. Ikke desto mindre lader de ledende kandidater til at være enige om at de primære problemstillinger, når man ser bort fra den politiske retorik: valutareserver, valutakursen, subsidier, statslige budgetunderskud, inflation, adgang til internationale kapitalmarkeder og sikkerhedssituationen. Kandidaterne diskuterer naturligvis disse udfordringer fra hvert sit politiske ståsted, men når alt kommer til alt, er det muligt, at der er mere, der forener de to politiske rivaler end der skiller dem ad. Macri er uden tvivl finanssektorens foretrukne kandidat. Han ses som en garant for forretningsvenlig politik, hvorimod det vurderes, at Scioli repræsenterer en videreførelse af nuværende regerings politik. Udfaldet af valget er dog meget svært at forudsige. I perioden op til parlaments- og præsidentvalgene i oktober vil en række lokalvalg (provinsguvernører og parlamenter) samt nationale primærvalg finde sted. Hvis oktober-valget ikke giver en klar vinder, vil en anden runde blive afholdt i november. Landet står derfor ved indgangen til en langtrukken valgkamp, og indtil videre har markederne reageret kraftigt på skift i meningsmålingerne. Vi forventer, at denne tendens vil blive ved med at dominere markederne til efter valget. Som følge af ovenstående er vi derfor fortsat komfortable med vores undervægt i Argentina og med vores tillid til YPF som en virksomhed med et væsentligt strukturelt potentiale. 4

5 55% af porteføljen New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 Nigeria valget er forbi, nu skal arbejdshandskerne på I marts i år fejrede Nigeria sit vel nok mest succesfulde og gennemsigtige valg nogensinde, og sent i maj blev Muhammadu Buhari taget i ed som Nigerias næste præsident. Buhari, en tidligere militærleder fra midten af 1980erne, er kendt for at være disciplineret og forventes at konfrontere den store korruption i det Nigerianske samfund først og fremmest i olie- og gassektoren. Lidt over en måned efter sin tiltrædelse har Buhari stadig ikke udnævnt sit ministerkabinet. Han tager sig tid til nøjsomt at gennemgå statsfinanserne, mistænksomme aftaler og privatiseringer, som den tidligere regering har stået for, og i særdeleshed det statsejede olie- og gasselskab NNPC. Buhari er opmærksom på, at han blev valgt ind på en antikorruptionsplatform, og han ønsker at undgå tidlige fejltrin ved at udnævne personer, der senere viser sig at have været involveret i tvivlsomme transaktioner under den tidligere regering. Indtil videre tolker vi Buharis forsigtige tilgang som positiv for så vidt at han undgår at tage forhastede beslutninger. På nuværende tidspunkt er det alt for tidligt til at gætte på, hvor succesfuld han vil være med at reformere den nigerianske økonomi og gøre den mindre afhængig af hårde valutaindtægter fra olie- og gassektoren, der blot udgør 14% af BNP. Den eufori, der efter valget sendte de nigerianske aktiemarkeder i plus har efterfølgende tabt momentum, og nu venter mange udenlandske investorer på Buhari-administrationen første økonomiske tiltag. Nigeria står overfor en række udfordringer, hvoraf de fleste kan henføres til dårlig regeringsførelse herunder skrumpende valutareserver samt flere delstater på konkursens rand. På den anden side betyder omfanget af ineffektivitet og åbenlys korruption i den nigerianske offentlige sektor også, at der er nogle åbenlyse lavthængende frugter, som den nye Buhari-regering kan høste. For nuværende mener vi, at Buhari har vist potentiale ved at fyre bestyrelsen for NNPC. Dette betyder ikke, at anden halvdel af 2015 bliver let for Nigeria, men landets situation ser stadig bedre ud nu end hvad mange iagttagere frygtede for blot 6-9 måneder siden, hvor Boko Haram rykkede frem i norden, Ebola-truslen spredte frygt i hele landet, de lave oliepriser satte pres på statens indtægter og der var udsigt til vold og uro fra det forstående valg. I dag er Boko Haram blevet presset ud af mange byer og store landsbyer, Nigeria håndterede Ebola-truslen på en effektiv måde, og landet navigerede gennem et af de tætteste valg i dets historie med overraskende smidighed og gennemsigtighed. Vi forventer, at investorernes tillid til og interesse for Nigeria vender tilbage, når Buhari skaber klarhed omkring sammensætningen af regeringen samt hovedpunkterne i dens politik. Vores portefølje er velpositioneret i højkvalitetsselskaber, som kan absorbere midlertidig modvind og vil gavne fra udenlandsk kapitaltilstrømning, når den generelle investortillid bliver genoprettet. I mellemtiden vil vi være på udkig efter attraktivt prissatte muligheder i Afrikas største og mest dynamiske økonomi. Fremtidsudsigter Frontier Markets og vores portefølje I vores sidste investorbrev talte vi om de underliggende drivkræfter bag investerings-casen for Frontier Markets. I vil måske huske, at en sammenligning mellem aktivklasserne Frontier Markets, Emerging Markets og udviklede lande fremhævede det store potentiale i Frontieruniverset med vedvarende høj vækst (se tabel nedenfor) og en attraktiv værdiansættelse (lavere P/E multipler). Land BNPvækst i 2015E (%) BNPvækst i 2016E (%) Sri Lanka 7,1 7,0 Kenya 6,0 6,3 Bangladesh 6,2 6,3 ietnam 6,1 6,3 Nigeria 4,5 5,5 Pakistan 4,3 4,6 Georgien 5,5 4,3 Egypten 3,9 4,1 Alle disse økonomiers fremtidige vækst afhænger i højere grad af indenlandske faktorer end hvad der er tilfældet for de fleste af landene i andre aktivklasser. Korrelationen mellem de enkelte lande i Frontier-universet er således lav og giver os et unikt værktøj til håndtering af risiko: geografisk diversifikation af porteføljen. På trods af, at de ovenstående lande alle nyder en fortsat høj økonomisk vækst, er det ikke alle kapitalmarkeder, der har klaret sig lige godt i årets 5

6 2 første kvartaler. Lande som Bangladesh, Sri Lanka og Nigeria har lidt under politisk usikkerhed og spænding, mens Pakistan og Vietnam har lykkedes med at overbevise investorer om deres enorme potentiale. I BankInvest monitorerer vi nøje koncentrationen af vores portefølje, således at vores søgen efter de højest mulige afkast ikke overeksponerer os til pludselige politiske eller konjunkturmæssige udsving i de enkelte lande. Vores 5 største landepositioner udgør 50% af porteføljen, hvilket er en væsentligt lavere landekoncentration end hvad man kan finde i henholdsvis Emerging Markets og Frontier Markets individuelle benchmark-indeks Denne landediversifikation giver os mulighed for at positionere os tidligt i de lande, hvor potentialet er størst, stå igennem midlertidig modgang på nogle markeder og samtidigt drage fordel af markeder i fremdrift uden at kæntre porteføljen og lide unødige tab, hvis markederne pludseligt bevæger sig modsat vores forventning. Ved at fokusere på det langsigtede potentiale og fundamentale lande- og selskabsmæssige tendenser forventer vi, at vores investor vil få et attraktivt afkast fra det store potentiale i Frontier Markets. På lidt kortere sigt vil vi ikke være overraskede, hvis vi i slutningen af året kommer til at skrive om ét imponerende comeback i Sri Lanka, Bangladesh og/eller i Nigeria. APPENDIKS Tilkøb og frasalg af aktier i perioden Al Tayyar Travel Group Saudi Arabien - tilkøb Vi købte en position i dette saudiarabiske rejseselskab, der håndterer billetter, reservationer og hotelbookinger samt driver hoteller.. Al Tayyar er eksponeret til væksten i religiøs turisme, som vokser robust og uafhængigt af konjunktur-cyklerne. Regeringen i kongeriget er i færd med at udvide kapaciteten i Den Store Moske i Mekkah med 66%, så den kan rumme op til to mio. mennesker ad gangen. Det forventes, at det årlige antal besøgende til de hellige byer Mekkah og Medina vil nå 25 mio. i 2025 mod 17 mio. i Vi er tiltrukket af kombinationen af høj indtjeningsvækst, en fornuftig prisfastsættelse af aktien og en eksponering til vækst i religiøs turisme. Regeringens ønsker om at diversificere den saudiarabiske økonomi væk fra sin store olieafhængighed ventes ligeledes at gavne Al Tayyars vækststrategi. MTN Sydafrika - tilkøb Ud over at være den største mobiloperatør i sit hjemland Sydafrika, opererer MTN i mere end 20 markeder i Afrika og Mellemøsten (223 mio. abonnenter!) og er markedsleder i 15 af disse. Dette er vigtigt, da markedslederen i denne sektor normalt nyder godt af stordriftsfordele. Aktiekursen er blevet holdt tilbage af (frygt for) negative udviklinger i to af MTNs vigtigste markeder, Nigeria og Iran. Vi mener, at situationen bliver bedre i begge disse lande i de kommende år, hvilket vil være til gevinst for MTN på længere sigt. Et meget højt udbytte på mere end 6% er ligeledes attraktivt mens vi venter på, at indtjeningsvæksten kommer op i et højere gear. Egypten TMG (tilkøb), Juhayna Food (frasalg) Den nye egyptiske regering har annonceret en række projekter for at stimulere væksten og tiltrække udenlandske investeringer. Vi fastholder vores tillid til Egypten som et interessant sted at investere. Økonomien er ved at genvinde det tabte efter valget af den tidligere militære chef el-sisi som ny præsident i juni En ændring i vækstsammensætningen gør dog, at vi i højere grad ønsker være eksponeret til investeringsvækst og i mindre grad til vækst i forbruget. Vi valgte derfor at sælge vores position i Juhayna Food for i stedet at købe TMG Group. TMG er et ejendomsudviklingsselskab og en operatør af hoteller med en meget stor portefølje og stærk ordrebog. Vi mener, at TMG i høj grad vil kunne nyde godt af Egyptens opsving i takt med, at investeringskontrakter (FDI) bliver underskrevet. Egyptens 90 millioner store befolkninger efterspørger flere moderne boliger, og estimater viser, at der er en mangel på mere end 1,5 mio. enheder. Vi forventer, at folk nu vil investere deres bortgemte penge i fast ejendom hvilket vil gavne TMG. Burgan Bank Kuwait (frasalg) Kortsigtet modvind for Burgan Bank ville ikke alarmere os, hvis deres balance var stærk, og hvis de havde et stor kapitalbuffer, men det er ikke tilfældet. Hjemmemarkedet i Kuwait forbliver nok robust, men >25% af Burgans aktiviteter kommer fra andre lande i regionen, herunder Irak, hvor ISIS holder landet tilbage. Vi frasolgte positionen i maj. Dragon Oil Turkmenistan/London-børsnotering (præsenteret andetsteds) frasalg Habib Bank Pakistan (præsenteret andetsteds) tilkøb Vingroup - Vietnam (præsenteret andetsteds) tilkøb Med venlig hilsen Søren Høyer & Brian Muggeridge Andersen Sidst redigeret d. 9. juli

7 .Afkast og risiko Afkastudvikling 30/06/2012 = Jun.12 Dec.12 Jun.13 Dec.13 Jun.14 Dec.14 Jun.15 New Emerging Markets Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje -0.4% 6.8% 8.4% 21.1% 13.6% Standardafvigelse 11.7% Benchmark** -3.8% 5.4% 5.8% 17.5% 7.3% Tracking Error 6.5% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 1.04 ** Benchmark er 50% MSCI Frontier og 50% MSCI Frontier ex GCC, inkl Information Ratio 0.87 nettoudbytter. Før 31/03/2009 MSCI ND Emerging Markets. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 7

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Argentina. Afkast og performance de største faktorer i Q1

Argentina. Afkast og performance de største faktorer i Q1 1. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Porteføljens afkast blev 7,2 procent (efter omkostninger) mod sammenligningsindeksets 9,5 procent, altså 2,3 procentpoint

Læs mere

BankInvest Asiatiske Aktier

BankInvest Asiatiske Aktier 3. kvartal 2016 BankInvest Asiatiske Aktier Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asiatiske aktier gav i tredje kvartal et afkast efter omkostninger på 10,1%, hvilket var 1,1 % point bedre end

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets har haft det svært det seneste kvartal. Det gælder obligationer, valuta og aktier, der alle har givet negativt

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande, lokalvaluta Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets obligationer i lokalvaluta har afkastmæssigt haft et svært 3. kvartal. Porteføljen har givet et

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 4. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Efter nogle hårde kvartaler havde Emerging Markets obligationer en god afslutning på året. Porteføljen gav i årets sidste kvartal

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2017 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Indledningsvist gør vi opmærksom på, at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer)

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Over de tre måneder til d. 30. september faldt både de globale aktiemarkeder og Frontier Markets kraftigt. Afdelingen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2016 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Stabilitet er ikke et passende ord til beskrivelse af de globale aktiemarkeder i første kvartal 2016. Det samme

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging markets steg i 2. kvartal 2014 med 7,1% og afkastet lå på niveau med de mere udviklede markeder. Udviklingen

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015 4. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien gav i fjerde kvartal et afkast på 5,7% målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset gav et afkast på 6,7%,

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer oplevede et sell-off i fjerde kvartal og leverede (som univers) et afkast i

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

BankInvest Udenlandske Obligationer

BankInvest Udenlandske Obligationer 4. kvartal 2015 BankInvest Udenlandske Obligationer Brev til investorerne Kære investor Udenlandske obligationer gav et afkast på -0,6 % i 4. kvartal og 0 % for hele året. Betragter man året som helhed

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

BankInvest Europa Small Cap Aktier

BankInvest Europa Small Cap Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest Europa Small Cap Aktier Brev til investorerne Kære investor Europa Small Cap Aktier leverede i 3. kvartal et negativt afkast på 6,1%, hvilket var 0,4% dårligere end sammenligningsindekset.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013 4. kvartal 2013 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. BankInvest Asien gav i kvartalet

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 1. kvartal 2015 med 15,6% i DKK, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i tredje kvartal et positivt afkast på 4,3 procent målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset steg

Læs mere

BankInvest Optima 10+

BankInvest Optima 10+ 4. kvartal 2015 BankInvest Optima 10+ Brev til investorerne Kære investor Med et afkast på 1,3% var 4. kvartal 2015 et godt kvartal for investorerne i Optima 10+. Generelt faldende renter i Danmark betød,

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 7. maj 2010 Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Asien 3. kvartal 2015

Asien 3. kvartal 2015 3. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien faldt i 3. kvartal med 18,2 procent efter omkostninger. I samme periode faldt sammenligningsindekset med 17,2 procent.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

EM med differentiering

EM med differentiering EM med differentiering Efter et miserabelt 2013 for EM-obligationer, så forventer vi, at 2014 byder på et afkast på 8-10 % på indekset JPM GBI-EM global div. Det er fordelt med et afkast på 3-4 % fra renterne

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Glasset er kun halvt fyldt Da denne aktieafdeling blev lanceret for mere end syv år siden, var det vores ambition at udnytte

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 3. kvartal 2016 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Afdelingen gav et afkast på 3,0% i 3. kvartal 2016 (efter omkostninger), mens sammenligningsindekset steg med

Læs mere