BankInvest New Emerging Markets Aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest New Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 2. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Ovenpå endnu en turbulent periode fastholder vi ved udgangen af andet kvartal af 2015 vores positive forventninger til BankInvests Frontier Markets aktiestrategi. I løbet af det andet kvartal af 2015 gav vores portefølje et afkast på -0.4% (retail) mens benchmark-indeksets afkast for samme periode var -3.8%, hvilket svarer til et merafkast på 3.4% for perioden. For de første 6 måneder af året gav vores portefølje et afkast på 6.8% og et merafkast på 1.4% relativt til benchmark. Vi tror, at vores portefølje er velpositioneret ud fra en mellemlang og lang investeringshorisont, og at kvaliteten af vores enkelte positioner for alvor vil skinne igennem i de kommende kvartaler. I dette investorbrev vil vi sætte fokus på nogle af de enkelte aktier og selskaber, som har bidraget positivt til vores afkast. Vi vil også diskutere de umiddelbare udsigter for Nigeria efter valget i marts og det skiftende politiske landskab i Argentina. Vores positive holdning til Frontier-universet vil blive understøttet, når vi gennemgår vores vurderinger af potentialet i Pakistan og Vietnam for til sidst at komme med en generel perspektivering for de kommende perioder. Kvartalets højde- og lavpunkter Pakistan var en væsentlig bidragsyder til vores porteføljes merafkast i løbet af dette kvartal. Maple Leaf Cement (se mere nedenfor i vores afsnit om Pakistan) steg med 58% (afkast i DKK) og blev vores bedste aktie i kvartalet. Andre positive bidrag kom fra Engro Corp et pakistansk konglomerat, der producerer mad og gødning samt Letshego en finansiel virksomhed i Botswana med operationer i det sydlige Afrika, der gennemførte et aktietilbagekøbsprogram, som fik aktiekursen til at stige med 29% (afkast i DKK). Vi blev også bekræftede i vores undervægt i den argentinske finanssektor, som gik væsentligt tilbage i perioden efter at have steget kraftigt i første kvartal. Vi forsøger at sætte volatiliteten i det argentinske marked i kontekst senere i dette investorbrev. Dragon Oil hørte også til vores bedste aktier i andet kvartal med et afkast på 26% i kvartalet og 51% for året (afkast i DKK). Gammel lærdom siger, at tålmodighed kan betale sig: således er det også med Dragon Oil, som var blandt vores ældste positioner indtil vi solgte ud i juni. I årenes løb har vi betragtet Dragon Oil som en lavrisiko-olieproducent med høje potentielle dividendeudbetalinger og

2 Nigeria Kenya Pakistan Bangladesh Egypt India Saudi Arabia Kuwait Vietnam Brazil USA China Russia Germany Japan New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 potentialet til at blive overtaget af et andet selskab. I olieindustrien kan man finde mange eksempler på M&A, og vi har i længere tid betragtet Dragon Oil som en god take-over kandidat: selskabet handlede på lave multipler, havde ingen gæld, genererede meget cash fra den primære drift, øgede sin olieproduktion med mellem 5-10% årligt (en sjælden kvalitet i upstream-olieindustrien!) og havde allerede afvist et opkøbsbud fra UAEbaserede ENOC (majoritets-aktionær i Dragon Oil med 53% af aktierne) i Tidligere i år reviderede og øgede ENOC sit tidligere bud 2 gange. Vi vurderer, at dette nye pristilbud er attraktivt, og at aktionærerne bør sige ja til buddet. Da aktieprisen steg og kom tæt på den tilbudte pris, besluttede vi at sælge ud og tage vores profit. Nogle få porteføljeaktier gav os anledning til bekymring og signifikante negative relative afkast i det netop afsluttede kvartal. To af dem var EFG Hermes i Egypten, som led under en svag periode for børsmægler-branchen i Mellemøst-regionen samt BAT Kenya: en tobaksproducent som er presset af hårdere regulering samt beskatning af tobaksvarer (og øl) i Kenya. Begge aktier faldt med omtrent 17% i perioden målt i DKK. Pakistan fornyet fremtiden håb for Som vi forklarede i vores sidste investorbrev, blev vi positivt overraskede under vores besøg i Pakistan. En af de aktier, vi valgte at købe efterfølgende, var Maple Leaf Cement Pakistans 4. største cementproducent. Siden da har aktien slået samtlige andre af vores positioner i porteføljen. Vi er naturligvis meget glade for, at afdelingens investering har gjort det så godt og på så kort tid men vi er også trygge ved vores position fremadrettet, ikke mindst fordi den afspejler udviklingen i Pakistan over de sidste 4-5 år. Trods den store kursstigning bliver vi derfor ved med at se et potentiale i selskabet på mellemlang og lang sigt og tilsvarende ser vi et stort potentiale i landet. Maple Leafs comeback i de seneste år er i nogen grad et udtryk for den generelle forbedring af den pakistanske økonomi. Efter flere år med høj vækst bragte finanskrisen økonomien til en brat opbremsning i 2009 med et stort fald i långivningen til den private sektor. Mange virksomheder havde været for aggressive i deres låntagning og blev ramt af øget risikoaversion fra bankernes side. Som følge deraf fokuserede mange store pakistanske selskaber på at mindske deres gæld, konsolidere balancen og mindske deres investeringer i flere år efter Maple Leaf var ingen undtagelse og var på mange måder mere udsat end de fleste af dets konkurrenter. Eksempelvis var selskabets gæld i 2011 større end 1 års omsætning, mens selskabets cash-flow var presset på grund af forpligtigelser til kreditorerne. I samme år gik selskabet i gang med en ny strategiplan (vejledt af McKinsey) med henblik på at effektivisere energiforbruget (56% af de samlede omkostninger), forbedre distribution/logistik samt styrke Maple Leafs brand. Den nye strategi blev en enorm succes, og i dag svarer den samlede gæld til mindre end 2.5 måneders omsætnings, mens den langsigtede gæld forventes tilbagebetalt ved midt Maple Leaf ser ud til at blive den mest effektive pakistanske cementproducent indenfor de næste 2 år. Maple Leaf har reduceret produktionsomkostningerne ved at investere i et varmegenvindingsanlæg, der genbruger den varme, der dannes ved cementproduktionen, og nu udgør 1/3 af selskabets samlede elektricitetsforsyning til 1/10 af prisen af strøm fra det statslige energinet. Derudover har Maple Leaf formået at overbevise Pakistans nationale jernbaneselskab om at genåbne en jernbanestrækning, som går direkte fra Karachis havn til Maple Leafs fabrik. Maple Leaf har forhåndsfinansieret renoveringen af godsvognene til strækningen for dermed at mindske omkostningerne til det kul, som bruges i produktionen. Den øgede og billige transportkapacitet har også åbnet muligheden for at investere i et nyt 40MW kuldrevet el-kraftværk som yderligere vil mindske Maple Leafs produktionsomkostninger. Medianalderen (2013) i udvalgte lande -Unge befolkninger øger urbaniseringsgraden Anmærkning: mørkeblå = udvalgte Frontier-lande; rød = udvalgte udviklede lande; lyseblå = BRIK-landene Kilde: FN World Population Prospects 2

3 Maple Leaf er strategisk placeret i den nordlige del af Pakistan, hvor de har få konkurrenter. Dette giver selskabet en komparativ fordel på grund af de store omkostninger, der er forbundet med transport af cement over store afstande. Maple Leaf har også udviklet sit brand ved at samarbejde med lokale murere, som står for størstedelen af efterspørgslen i Pakistan. Med en meget ung befolkning (se graf ovenfor) og en stærk forventet langsigtet vækst, båret frem af økonomiske reformer, forventes efterspørgslen efter cement i Pakistan at vokse med økonomien ikke kun på grund af demografien, men også i indkomst per-capita termer, hvor Pakistan stadig ligger meget lavt (ca. 1500USD årligt) med masser af plads til forbedring. For tiden drager Pakistan fordel af faldende offentlig låntagning (på grund af lavere statslige budgetunderskud), faldende renter, lavere inflation, et øget pres på bankerne til at finansiere den private sektors vækst, lave oliepriser og stabil vækst. Denne udvikling skaber fordelagtige vilkår for Maple Leaf til at fortsætte sin høje vækst og eventuelt til at udvide sin produktion. Vi mødtes for nyligt med ledelsen i Maple Leaf til en kop kaffe og blev atter bekræftede i deres hensigt om at øge omsætningen og mindske omkostningerne. Vi fastholder derfor vores positive syn på Maple Leafs fremtidsudsigter og for den pakistanske økonomi generelt i de kommende år. Habib Bank - Pakistan I det forgangne kvartal købte vi en mindre position i Pakistans Habib Bank. Tidligere var banken 40% ejet af staten, men et vellykket frasalg af statens resterende aktier i starten af 2. kvartal (efter børsnoteringen i 2007) fjernede risikoen for kursfald ovenpå et statsligt frasalg. Habib står tilbage, som et fuldt ud privatejet selskab og en af de bedst positionerede banker i landet. På baggrund af vores stadigt mere positive syn på fremtidsudsigterne for den pakistanske økonomi ønskede vi at foretage vores første investering i banksektoren. De fleste pakistanske banker er generelt meget afhængige af forrentningen af statens gæld da de i vid udstrækning placerer indlån i statsobligationer, hvor der er udsigt til en faldende forrentning. Habib er en af de banker som er bedst placeret til at gavne fra et skift i udlån fra den offentlige sektor til private virksomheder og senere retail-kunder. Vi agter at holde øje med Habib bank og sektoren som sådan med mulighed for at øge vores position. Vores portefølje i Pakistan indeholder også Engro Corporation, Lucky Cement, Packages, IGI Insurance og HUB Power allesammen selskaber, der står godt til at drage fordel af væksten i den pakistanske økonomi. Vietnam vi ser fremad Som året er skredet frem er vi gradvist blevet stadigt mere optimistiske på Vietnam. Flere vigtige og positive politiske initiativer er sat i værk i de seneste måneder i en allerede dynamisk og hurtigt voksende økonomi (BNP-vækst +6.5% i 2015E) med en stor og overvejende ung befolkning (90 millioner personer). Grundet en historisk restriktiv politik, der begrænser udenlandsk ejerskab af de fleste selskaber til 49% (eller 30% for bankerne), har flere børsnoterede selskaber i Vietnam været udenfor rækkevidde for udenlandske investorer. Regeringen har dog nu annonceret, at begrænsningen for udenlandsk ejerskab (FOL, Foreign Ownership Limit) vil blive fjernet senere i år. Når disse begrænsninger er væk, vil udlændinge, som tidligere ikke kunne købe visse aktier pga. FOL nu kunne investere i markedet på samme vilkår som lokale investorer. Vi forventer, at aktier som Vinamilk (en af vores største positioner, hvor loftet for udenlandsk ejerskab er nået, vil stige ved en fjernelse af FOL indtil en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel findes (handler mellem udenlandske investorer har i år fundet sted til præmier på mellem 7% og 15% over den gældende markedspris). Lokale investorer vil sandsynligvis forsøge at placere sig taktisk i de aktier, hvor yderligere udenlandsk ejerskab tillades, og de to største vietnamesiske indeksfonde vil formentligt også inkludere nogle af de for tiden udelukkede aktier i deres respektive indekser. På lang sigt vil forbedret udenlandsk adgang til aktiemarkedet i Vietnam også blive en vigtig faktor i en potentiel opgradering fra MSCI Frontier indekset til MSCI Emerging Markets indekset. Vi besøgte Vietnam i marts 2015 og blev bekræftet i vores tiltro til landets strukturelle væksthistorie. Landet bliver ved med at tiltrække store mængder af direkte udenlandske investeringer primært ind i produktionssektoren fra lande som Japan, Sydkorea, Singapore og nu også Kina. Disse investeringer målretter sig ofte mod eksportsektoren, som har set Vietnam udvikle sig fra en ris-eksportør til en ledende global producent af de mobiltelefoner, vi alle bruger i dag. Der er dog mere til Vietnams succeshistorie end eksport. Landet har også formået at nedbringe fattigdommen (se graf herunder) uden at forværre 3

4 sin globale konkurrenceevne. Derfor er forbruget af stabile forbrugsgoder, varige forbrugsgoder, biler og boliger kraftigt stigende. Den fattige befolkning i udvalgte lande i Asien 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Anmærkning: % af den samlede befolkning, der lever for 1.25 USD om dagen eller mindre. ASEAN-4: Indonesien, Malaysia, Philippinerne og Thailand Kilde: Verdensbanken samt Vietnams myndigheder Denne udvikling ligger til grund for såvel vores langsigtede strategiske position i Vinamilk som den seneste tilføjelse til Vietnam-porteføljen, Vingroup. Vingroup Vietnam Præcis ligesom Pakistan er Vietnam et land, der bevæger sig i en positiv retning og som gør os fortrøstningsfulde på grund af bedre vækstudsigter, lavere renter, stigende lokal købekraft samt forbedringer i reguleringen af udlændinges adgang til aktiemarkederne. Vingroup er Vietnams største udvikler af boliger, hoteller, indkøbscentre og dermed en vigtig drivkraft bag retail-sektoren: alt, hvad Vietnam har brug for netop nu. Den vietnamesiske stats historiske medejerskab giver Vingroup en unik adgang til en stor og attraktiv ejendomsportefølje. Tidligere høj gearing er nu blevet reduceret i takt med at selskabet nu afslutter to store urbaniseringsprojekter. Ledelsens kvalitet og erfaring samt dens evne til at overholde tidsrammer og budgetter er unikke i branchen. Vi forventer derfor, at Vingroups indtjeningsvækst vil fortsætte i en række år fremover. Argentina politisk støj I vores sidste investorbrev konkluderede vi, at en af de vigtigste drivkræfter bag aktiekurserne i Argentina i indeværende år er investorernes forventninger til udfaldet af præsident- og parlamentsvalget i oktober Af samme grund forventede vi øget volatilitet, i takt med, at skiftende meningsmålinger ville drive investorenes tillid til landet op og ned. Andet kvartal var i høj grad præget af denne valgkamps-dynamik, og vores undervægt i Argentina og præference for olieselskabet YPF frem for bankerne og telekomsektoren bidrog derfor med lidt over 1% til vores merafkast i perioden. I maj rejste vi til Buenos Aires for at mødes med en række selskaber, børsmæglere, analytikere, investorer og rådgivere for spidskandidaterne til præsidentposten. Besøget hjalp os med at øge vores forståelse af de vigtigste økonomiske, politiske og aktiemarkeds-relaterede drivkræfter og bekræftede os i vores tilgang til landet. Præsidentvalgkampagnen former sig gradvist som en duel mellem guvernøren for Buenos Airesprovinsen, Daniel Scioli, der har den nuværende præsidents opbakning, og Mauricio Macri, som er den nuværende borgmester for hovedstaden Buenos Aires og leder af den største oppositionsalliance. Deres respektive valg af vicepræsidentkandidater har øget den politiske polarisering i landet, og retorisk står to kandidater længere væk fra hinanden end nogensinde før. Ikke desto mindre lader de ledende kandidater til at være enige om at de primære problemstillinger, når man ser bort fra den politiske retorik: valutareserver, valutakursen, subsidier, statslige budgetunderskud, inflation, adgang til internationale kapitalmarkeder og sikkerhedssituationen. Kandidaterne diskuterer naturligvis disse udfordringer fra hvert sit politiske ståsted, men når alt kommer til alt, er det muligt, at der er mere, der forener de to politiske rivaler end der skiller dem ad. Macri er uden tvivl finanssektorens foretrukne kandidat. Han ses som en garant for forretningsvenlig politik, hvorimod det vurderes, at Scioli repræsenterer en videreførelse af nuværende regerings politik. Udfaldet af valget er dog meget svært at forudsige. I perioden op til parlaments- og præsidentvalgene i oktober vil en række lokalvalg (provinsguvernører og parlamenter) samt nationale primærvalg finde sted. Hvis oktober-valget ikke giver en klar vinder, vil en anden runde blive afholdt i november. Landet står derfor ved indgangen til en langtrukken valgkamp, og indtil videre har markederne reageret kraftigt på skift i meningsmålingerne. Vi forventer, at denne tendens vil blive ved med at dominere markederne til efter valget. Som følge af ovenstående er vi derfor fortsat komfortable med vores undervægt i Argentina og med vores tillid til YPF som en virksomhed med et væsentligt strukturelt potentiale. 4

5 55% af porteføljen New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 Nigeria valget er forbi, nu skal arbejdshandskerne på I marts i år fejrede Nigeria sit vel nok mest succesfulde og gennemsigtige valg nogensinde, og sent i maj blev Muhammadu Buhari taget i ed som Nigerias næste præsident. Buhari, en tidligere militærleder fra midten af 1980erne, er kendt for at være disciplineret og forventes at konfrontere den store korruption i det Nigerianske samfund først og fremmest i olie- og gassektoren. Lidt over en måned efter sin tiltrædelse har Buhari stadig ikke udnævnt sit ministerkabinet. Han tager sig tid til nøjsomt at gennemgå statsfinanserne, mistænksomme aftaler og privatiseringer, som den tidligere regering har stået for, og i særdeleshed det statsejede olie- og gasselskab NNPC. Buhari er opmærksom på, at han blev valgt ind på en antikorruptionsplatform, og han ønsker at undgå tidlige fejltrin ved at udnævne personer, der senere viser sig at have været involveret i tvivlsomme transaktioner under den tidligere regering. Indtil videre tolker vi Buharis forsigtige tilgang som positiv for så vidt at han undgår at tage forhastede beslutninger. På nuværende tidspunkt er det alt for tidligt til at gætte på, hvor succesfuld han vil være med at reformere den nigerianske økonomi og gøre den mindre afhængig af hårde valutaindtægter fra olie- og gassektoren, der blot udgør 14% af BNP. Den eufori, der efter valget sendte de nigerianske aktiemarkeder i plus har efterfølgende tabt momentum, og nu venter mange udenlandske investorer på Buhari-administrationen første økonomiske tiltag. Nigeria står overfor en række udfordringer, hvoraf de fleste kan henføres til dårlig regeringsførelse herunder skrumpende valutareserver samt flere delstater på konkursens rand. På den anden side betyder omfanget af ineffektivitet og åbenlys korruption i den nigerianske offentlige sektor også, at der er nogle åbenlyse lavthængende frugter, som den nye Buhari-regering kan høste. For nuværende mener vi, at Buhari har vist potentiale ved at fyre bestyrelsen for NNPC. Dette betyder ikke, at anden halvdel af 2015 bliver let for Nigeria, men landets situation ser stadig bedre ud nu end hvad mange iagttagere frygtede for blot 6-9 måneder siden, hvor Boko Haram rykkede frem i norden, Ebola-truslen spredte frygt i hele landet, de lave oliepriser satte pres på statens indtægter og der var udsigt til vold og uro fra det forstående valg. I dag er Boko Haram blevet presset ud af mange byer og store landsbyer, Nigeria håndterede Ebola-truslen på en effektiv måde, og landet navigerede gennem et af de tætteste valg i dets historie med overraskende smidighed og gennemsigtighed. Vi forventer, at investorernes tillid til og interesse for Nigeria vender tilbage, når Buhari skaber klarhed omkring sammensætningen af regeringen samt hovedpunkterne i dens politik. Vores portefølje er velpositioneret i højkvalitetsselskaber, som kan absorbere midlertidig modvind og vil gavne fra udenlandsk kapitaltilstrømning, når den generelle investortillid bliver genoprettet. I mellemtiden vil vi være på udkig efter attraktivt prissatte muligheder i Afrikas største og mest dynamiske økonomi. Fremtidsudsigter Frontier Markets og vores portefølje I vores sidste investorbrev talte vi om de underliggende drivkræfter bag investerings-casen for Frontier Markets. I vil måske huske, at en sammenligning mellem aktivklasserne Frontier Markets, Emerging Markets og udviklede lande fremhævede det store potentiale i Frontieruniverset med vedvarende høj vækst (se tabel nedenfor) og en attraktiv værdiansættelse (lavere P/E multipler). Land BNPvækst i 2015E (%) BNPvækst i 2016E (%) Sri Lanka 7,1 7,0 Kenya 6,0 6,3 Bangladesh 6,2 6,3 ietnam 6,1 6,3 Nigeria 4,5 5,5 Pakistan 4,3 4,6 Georgien 5,5 4,3 Egypten 3,9 4,1 Alle disse økonomiers fremtidige vækst afhænger i højere grad af indenlandske faktorer end hvad der er tilfældet for de fleste af landene i andre aktivklasser. Korrelationen mellem de enkelte lande i Frontier-universet er således lav og giver os et unikt værktøj til håndtering af risiko: geografisk diversifikation af porteføljen. På trods af, at de ovenstående lande alle nyder en fortsat høj økonomisk vækst, er det ikke alle kapitalmarkeder, der har klaret sig lige godt i årets 5

6 2 første kvartaler. Lande som Bangladesh, Sri Lanka og Nigeria har lidt under politisk usikkerhed og spænding, mens Pakistan og Vietnam har lykkedes med at overbevise investorer om deres enorme potentiale. I BankInvest monitorerer vi nøje koncentrationen af vores portefølje, således at vores søgen efter de højest mulige afkast ikke overeksponerer os til pludselige politiske eller konjunkturmæssige udsving i de enkelte lande. Vores 5 største landepositioner udgør 50% af porteføljen, hvilket er en væsentligt lavere landekoncentration end hvad man kan finde i henholdsvis Emerging Markets og Frontier Markets individuelle benchmark-indeks Denne landediversifikation giver os mulighed for at positionere os tidligt i de lande, hvor potentialet er størst, stå igennem midlertidig modgang på nogle markeder og samtidigt drage fordel af markeder i fremdrift uden at kæntre porteføljen og lide unødige tab, hvis markederne pludseligt bevæger sig modsat vores forventning. Ved at fokusere på det langsigtede potentiale og fundamentale lande- og selskabsmæssige tendenser forventer vi, at vores investor vil få et attraktivt afkast fra det store potentiale i Frontier Markets. På lidt kortere sigt vil vi ikke være overraskede, hvis vi i slutningen af året kommer til at skrive om ét imponerende comeback i Sri Lanka, Bangladesh og/eller i Nigeria. APPENDIKS Tilkøb og frasalg af aktier i perioden Al Tayyar Travel Group Saudi Arabien - tilkøb Vi købte en position i dette saudiarabiske rejseselskab, der håndterer billetter, reservationer og hotelbookinger samt driver hoteller.. Al Tayyar er eksponeret til væksten i religiøs turisme, som vokser robust og uafhængigt af konjunktur-cyklerne. Regeringen i kongeriget er i færd med at udvide kapaciteten i Den Store Moske i Mekkah med 66%, så den kan rumme op til to mio. mennesker ad gangen. Det forventes, at det årlige antal besøgende til de hellige byer Mekkah og Medina vil nå 25 mio. i 2025 mod 17 mio. i Vi er tiltrukket af kombinationen af høj indtjeningsvækst, en fornuftig prisfastsættelse af aktien og en eksponering til vækst i religiøs turisme. Regeringens ønsker om at diversificere den saudiarabiske økonomi væk fra sin store olieafhængighed ventes ligeledes at gavne Al Tayyars vækststrategi. MTN Sydafrika - tilkøb Ud over at være den største mobiloperatør i sit hjemland Sydafrika, opererer MTN i mere end 20 markeder i Afrika og Mellemøsten (223 mio. abonnenter!) og er markedsleder i 15 af disse. Dette er vigtigt, da markedslederen i denne sektor normalt nyder godt af stordriftsfordele. Aktiekursen er blevet holdt tilbage af (frygt for) negative udviklinger i to af MTNs vigtigste markeder, Nigeria og Iran. Vi mener, at situationen bliver bedre i begge disse lande i de kommende år, hvilket vil være til gevinst for MTN på længere sigt. Et meget højt udbytte på mere end 6% er ligeledes attraktivt mens vi venter på, at indtjeningsvæksten kommer op i et højere gear. Egypten TMG (tilkøb), Juhayna Food (frasalg) Den nye egyptiske regering har annonceret en række projekter for at stimulere væksten og tiltrække udenlandske investeringer. Vi fastholder vores tillid til Egypten som et interessant sted at investere. Økonomien er ved at genvinde det tabte efter valget af den tidligere militære chef el-sisi som ny præsident i juni En ændring i vækstsammensætningen gør dog, at vi i højere grad ønsker være eksponeret til investeringsvækst og i mindre grad til vækst i forbruget. Vi valgte derfor at sælge vores position i Juhayna Food for i stedet at købe TMG Group. TMG er et ejendomsudviklingsselskab og en operatør af hoteller med en meget stor portefølje og stærk ordrebog. Vi mener, at TMG i høj grad vil kunne nyde godt af Egyptens opsving i takt med, at investeringskontrakter (FDI) bliver underskrevet. Egyptens 90 millioner store befolkninger efterspørger flere moderne boliger, og estimater viser, at der er en mangel på mere end 1,5 mio. enheder. Vi forventer, at folk nu vil investere deres bortgemte penge i fast ejendom hvilket vil gavne TMG. Burgan Bank Kuwait (frasalg) Kortsigtet modvind for Burgan Bank ville ikke alarmere os, hvis deres balance var stærk, og hvis de havde et stor kapitalbuffer, men det er ikke tilfældet. Hjemmemarkedet i Kuwait forbliver nok robust, men >25% af Burgans aktiviteter kommer fra andre lande i regionen, herunder Irak, hvor ISIS holder landet tilbage. Vi frasolgte positionen i maj. Dragon Oil Turkmenistan/London-børsnotering (præsenteret andetsteds) frasalg Habib Bank Pakistan (præsenteret andetsteds) tilkøb Vingroup - Vietnam (præsenteret andetsteds) tilkøb Med venlig hilsen Søren Høyer & Brian Muggeridge Andersen Sidst redigeret d. 9. juli

7 .Afkast og risiko Afkastudvikling 30/06/2012 = Jun.12 Dec.12 Jun.13 Dec.13 Jun.14 Dec.14 Jun.15 New Emerging Markets Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje -0.4% 6.8% 8.4% 21.1% 13.6% Standardafvigelse 11.7% Benchmark** -3.8% 5.4% 5.8% 17.5% 7.3% Tracking Error 6.5% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 1.04 ** Benchmark er 50% MSCI Frontier og 50% MSCI Frontier ex GCC, inkl Information Ratio 0.87 nettoudbytter. Før 31/03/2009 MSCI ND Emerging Markets. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 7

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 1. kvartal 2015 med 15,6% i DKK, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013 4. kvartal 2013 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. BankInvest Asien gav i kvartalet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i tredje kvartal et positivt afkast på 4,3 procent målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset steg

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier November 2013 BankInvest Emerging Markets Aktier Nyt emerging markets aktieprodukt Eksisterende EM-aktieprodukt udbud Asien Østeuropa Latinamerika NEMA Nyt EM-aktieprodukt udbud Asien Latinamerika Østeuropa

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 3. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede som univers et afkast på -0,3 pct., mens afdelingen leverede et

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 4. kvartal 2014 med 0,3 procent, og afkastet var lavere end de mere udviklede markeder, der

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne Afsender, dato AGENDA Aktiekrak og investorpsykologi Hvad gør vi med pensionspengene? Vækstudsigter

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere