BankInvest New Emerging Markets Aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest New Emerging Markets Aktier"

Transkript

1 2. kvartal 2015 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Ovenpå endnu en turbulent periode fastholder vi ved udgangen af andet kvartal af 2015 vores positive forventninger til BankInvests Frontier Markets aktiestrategi. I løbet af det andet kvartal af 2015 gav vores portefølje et afkast på -0.4% (retail) mens benchmark-indeksets afkast for samme periode var -3.8%, hvilket svarer til et merafkast på 3.4% for perioden. For de første 6 måneder af året gav vores portefølje et afkast på 6.8% og et merafkast på 1.4% relativt til benchmark. Vi tror, at vores portefølje er velpositioneret ud fra en mellemlang og lang investeringshorisont, og at kvaliteten af vores enkelte positioner for alvor vil skinne igennem i de kommende kvartaler. I dette investorbrev vil vi sætte fokus på nogle af de enkelte aktier og selskaber, som har bidraget positivt til vores afkast. Vi vil også diskutere de umiddelbare udsigter for Nigeria efter valget i marts og det skiftende politiske landskab i Argentina. Vores positive holdning til Frontier-universet vil blive understøttet, når vi gennemgår vores vurderinger af potentialet i Pakistan og Vietnam for til sidst at komme med en generel perspektivering for de kommende perioder. Kvartalets højde- og lavpunkter Pakistan var en væsentlig bidragsyder til vores porteføljes merafkast i løbet af dette kvartal. Maple Leaf Cement (se mere nedenfor i vores afsnit om Pakistan) steg med 58% (afkast i DKK) og blev vores bedste aktie i kvartalet. Andre positive bidrag kom fra Engro Corp et pakistansk konglomerat, der producerer mad og gødning samt Letshego en finansiel virksomhed i Botswana med operationer i det sydlige Afrika, der gennemførte et aktietilbagekøbsprogram, som fik aktiekursen til at stige med 29% (afkast i DKK). Vi blev også bekræftede i vores undervægt i den argentinske finanssektor, som gik væsentligt tilbage i perioden efter at have steget kraftigt i første kvartal. Vi forsøger at sætte volatiliteten i det argentinske marked i kontekst senere i dette investorbrev. Dragon Oil hørte også til vores bedste aktier i andet kvartal med et afkast på 26% i kvartalet og 51% for året (afkast i DKK). Gammel lærdom siger, at tålmodighed kan betale sig: således er det også med Dragon Oil, som var blandt vores ældste positioner indtil vi solgte ud i juni. I årenes løb har vi betragtet Dragon Oil som en lavrisiko-olieproducent med høje potentielle dividendeudbetalinger og

2 Nigeria Kenya Pakistan Bangladesh Egypt India Saudi Arabia Kuwait Vietnam Brazil USA China Russia Germany Japan New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 potentialet til at blive overtaget af et andet selskab. I olieindustrien kan man finde mange eksempler på M&A, og vi har i længere tid betragtet Dragon Oil som en god take-over kandidat: selskabet handlede på lave multipler, havde ingen gæld, genererede meget cash fra den primære drift, øgede sin olieproduktion med mellem 5-10% årligt (en sjælden kvalitet i upstream-olieindustrien!) og havde allerede afvist et opkøbsbud fra UAEbaserede ENOC (majoritets-aktionær i Dragon Oil med 53% af aktierne) i Tidligere i år reviderede og øgede ENOC sit tidligere bud 2 gange. Vi vurderer, at dette nye pristilbud er attraktivt, og at aktionærerne bør sige ja til buddet. Da aktieprisen steg og kom tæt på den tilbudte pris, besluttede vi at sælge ud og tage vores profit. Nogle få porteføljeaktier gav os anledning til bekymring og signifikante negative relative afkast i det netop afsluttede kvartal. To af dem var EFG Hermes i Egypten, som led under en svag periode for børsmægler-branchen i Mellemøst-regionen samt BAT Kenya: en tobaksproducent som er presset af hårdere regulering samt beskatning af tobaksvarer (og øl) i Kenya. Begge aktier faldt med omtrent 17% i perioden målt i DKK. Pakistan fornyet fremtiden håb for Som vi forklarede i vores sidste investorbrev, blev vi positivt overraskede under vores besøg i Pakistan. En af de aktier, vi valgte at købe efterfølgende, var Maple Leaf Cement Pakistans 4. største cementproducent. Siden da har aktien slået samtlige andre af vores positioner i porteføljen. Vi er naturligvis meget glade for, at afdelingens investering har gjort det så godt og på så kort tid men vi er også trygge ved vores position fremadrettet, ikke mindst fordi den afspejler udviklingen i Pakistan over de sidste 4-5 år. Trods den store kursstigning bliver vi derfor ved med at se et potentiale i selskabet på mellemlang og lang sigt og tilsvarende ser vi et stort potentiale i landet. Maple Leafs comeback i de seneste år er i nogen grad et udtryk for den generelle forbedring af den pakistanske økonomi. Efter flere år med høj vækst bragte finanskrisen økonomien til en brat opbremsning i 2009 med et stort fald i långivningen til den private sektor. Mange virksomheder havde været for aggressive i deres låntagning og blev ramt af øget risikoaversion fra bankernes side. Som følge deraf fokuserede mange store pakistanske selskaber på at mindske deres gæld, konsolidere balancen og mindske deres investeringer i flere år efter Maple Leaf var ingen undtagelse og var på mange måder mere udsat end de fleste af dets konkurrenter. Eksempelvis var selskabets gæld i 2011 større end 1 års omsætning, mens selskabets cash-flow var presset på grund af forpligtigelser til kreditorerne. I samme år gik selskabet i gang med en ny strategiplan (vejledt af McKinsey) med henblik på at effektivisere energiforbruget (56% af de samlede omkostninger), forbedre distribution/logistik samt styrke Maple Leafs brand. Den nye strategi blev en enorm succes, og i dag svarer den samlede gæld til mindre end 2.5 måneders omsætnings, mens den langsigtede gæld forventes tilbagebetalt ved midt Maple Leaf ser ud til at blive den mest effektive pakistanske cementproducent indenfor de næste 2 år. Maple Leaf har reduceret produktionsomkostningerne ved at investere i et varmegenvindingsanlæg, der genbruger den varme, der dannes ved cementproduktionen, og nu udgør 1/3 af selskabets samlede elektricitetsforsyning til 1/10 af prisen af strøm fra det statslige energinet. Derudover har Maple Leaf formået at overbevise Pakistans nationale jernbaneselskab om at genåbne en jernbanestrækning, som går direkte fra Karachis havn til Maple Leafs fabrik. Maple Leaf har forhåndsfinansieret renoveringen af godsvognene til strækningen for dermed at mindske omkostningerne til det kul, som bruges i produktionen. Den øgede og billige transportkapacitet har også åbnet muligheden for at investere i et nyt 40MW kuldrevet el-kraftværk som yderligere vil mindske Maple Leafs produktionsomkostninger. Medianalderen (2013) i udvalgte lande -Unge befolkninger øger urbaniseringsgraden Anmærkning: mørkeblå = udvalgte Frontier-lande; rød = udvalgte udviklede lande; lyseblå = BRIK-landene Kilde: FN World Population Prospects 2

3 Maple Leaf er strategisk placeret i den nordlige del af Pakistan, hvor de har få konkurrenter. Dette giver selskabet en komparativ fordel på grund af de store omkostninger, der er forbundet med transport af cement over store afstande. Maple Leaf har også udviklet sit brand ved at samarbejde med lokale murere, som står for størstedelen af efterspørgslen i Pakistan. Med en meget ung befolkning (se graf ovenfor) og en stærk forventet langsigtet vækst, båret frem af økonomiske reformer, forventes efterspørgslen efter cement i Pakistan at vokse med økonomien ikke kun på grund af demografien, men også i indkomst per-capita termer, hvor Pakistan stadig ligger meget lavt (ca. 1500USD årligt) med masser af plads til forbedring. For tiden drager Pakistan fordel af faldende offentlig låntagning (på grund af lavere statslige budgetunderskud), faldende renter, lavere inflation, et øget pres på bankerne til at finansiere den private sektors vækst, lave oliepriser og stabil vækst. Denne udvikling skaber fordelagtige vilkår for Maple Leaf til at fortsætte sin høje vækst og eventuelt til at udvide sin produktion. Vi mødtes for nyligt med ledelsen i Maple Leaf til en kop kaffe og blev atter bekræftede i deres hensigt om at øge omsætningen og mindske omkostningerne. Vi fastholder derfor vores positive syn på Maple Leafs fremtidsudsigter og for den pakistanske økonomi generelt i de kommende år. Habib Bank - Pakistan I det forgangne kvartal købte vi en mindre position i Pakistans Habib Bank. Tidligere var banken 40% ejet af staten, men et vellykket frasalg af statens resterende aktier i starten af 2. kvartal (efter børsnoteringen i 2007) fjernede risikoen for kursfald ovenpå et statsligt frasalg. Habib står tilbage, som et fuldt ud privatejet selskab og en af de bedst positionerede banker i landet. På baggrund af vores stadigt mere positive syn på fremtidsudsigterne for den pakistanske økonomi ønskede vi at foretage vores første investering i banksektoren. De fleste pakistanske banker er generelt meget afhængige af forrentningen af statens gæld da de i vid udstrækning placerer indlån i statsobligationer, hvor der er udsigt til en faldende forrentning. Habib er en af de banker som er bedst placeret til at gavne fra et skift i udlån fra den offentlige sektor til private virksomheder og senere retail-kunder. Vi agter at holde øje med Habib bank og sektoren som sådan med mulighed for at øge vores position. Vores portefølje i Pakistan indeholder også Engro Corporation, Lucky Cement, Packages, IGI Insurance og HUB Power allesammen selskaber, der står godt til at drage fordel af væksten i den pakistanske økonomi. Vietnam vi ser fremad Som året er skredet frem er vi gradvist blevet stadigt mere optimistiske på Vietnam. Flere vigtige og positive politiske initiativer er sat i værk i de seneste måneder i en allerede dynamisk og hurtigt voksende økonomi (BNP-vækst +6.5% i 2015E) med en stor og overvejende ung befolkning (90 millioner personer). Grundet en historisk restriktiv politik, der begrænser udenlandsk ejerskab af de fleste selskaber til 49% (eller 30% for bankerne), har flere børsnoterede selskaber i Vietnam været udenfor rækkevidde for udenlandske investorer. Regeringen har dog nu annonceret, at begrænsningen for udenlandsk ejerskab (FOL, Foreign Ownership Limit) vil blive fjernet senere i år. Når disse begrænsninger er væk, vil udlændinge, som tidligere ikke kunne købe visse aktier pga. FOL nu kunne investere i markedet på samme vilkår som lokale investorer. Vi forventer, at aktier som Vinamilk (en af vores største positioner, hvor loftet for udenlandsk ejerskab er nået, vil stige ved en fjernelse af FOL indtil en ligevægt mellem udbud og efterspørgsel findes (handler mellem udenlandske investorer har i år fundet sted til præmier på mellem 7% og 15% over den gældende markedspris). Lokale investorer vil sandsynligvis forsøge at placere sig taktisk i de aktier, hvor yderligere udenlandsk ejerskab tillades, og de to største vietnamesiske indeksfonde vil formentligt også inkludere nogle af de for tiden udelukkede aktier i deres respektive indekser. På lang sigt vil forbedret udenlandsk adgang til aktiemarkedet i Vietnam også blive en vigtig faktor i en potentiel opgradering fra MSCI Frontier indekset til MSCI Emerging Markets indekset. Vi besøgte Vietnam i marts 2015 og blev bekræftet i vores tiltro til landets strukturelle væksthistorie. Landet bliver ved med at tiltrække store mængder af direkte udenlandske investeringer primært ind i produktionssektoren fra lande som Japan, Sydkorea, Singapore og nu også Kina. Disse investeringer målretter sig ofte mod eksportsektoren, som har set Vietnam udvikle sig fra en ris-eksportør til en ledende global producent af de mobiltelefoner, vi alle bruger i dag. Der er dog mere til Vietnams succeshistorie end eksport. Landet har også formået at nedbringe fattigdommen (se graf herunder) uden at forværre 3

4 sin globale konkurrenceevne. Derfor er forbruget af stabile forbrugsgoder, varige forbrugsgoder, biler og boliger kraftigt stigende. Den fattige befolkning i udvalgte lande i Asien 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Anmærkning: % af den samlede befolkning, der lever for 1.25 USD om dagen eller mindre. ASEAN-4: Indonesien, Malaysia, Philippinerne og Thailand Kilde: Verdensbanken samt Vietnams myndigheder Denne udvikling ligger til grund for såvel vores langsigtede strategiske position i Vinamilk som den seneste tilføjelse til Vietnam-porteføljen, Vingroup. Vingroup Vietnam Præcis ligesom Pakistan er Vietnam et land, der bevæger sig i en positiv retning og som gør os fortrøstningsfulde på grund af bedre vækstudsigter, lavere renter, stigende lokal købekraft samt forbedringer i reguleringen af udlændinges adgang til aktiemarkederne. Vingroup er Vietnams største udvikler af boliger, hoteller, indkøbscentre og dermed en vigtig drivkraft bag retail-sektoren: alt, hvad Vietnam har brug for netop nu. Den vietnamesiske stats historiske medejerskab giver Vingroup en unik adgang til en stor og attraktiv ejendomsportefølje. Tidligere høj gearing er nu blevet reduceret i takt med at selskabet nu afslutter to store urbaniseringsprojekter. Ledelsens kvalitet og erfaring samt dens evne til at overholde tidsrammer og budgetter er unikke i branchen. Vi forventer derfor, at Vingroups indtjeningsvækst vil fortsætte i en række år fremover. Argentina politisk støj I vores sidste investorbrev konkluderede vi, at en af de vigtigste drivkræfter bag aktiekurserne i Argentina i indeværende år er investorernes forventninger til udfaldet af præsident- og parlamentsvalget i oktober Af samme grund forventede vi øget volatilitet, i takt med, at skiftende meningsmålinger ville drive investorenes tillid til landet op og ned. Andet kvartal var i høj grad præget af denne valgkamps-dynamik, og vores undervægt i Argentina og præference for olieselskabet YPF frem for bankerne og telekomsektoren bidrog derfor med lidt over 1% til vores merafkast i perioden. I maj rejste vi til Buenos Aires for at mødes med en række selskaber, børsmæglere, analytikere, investorer og rådgivere for spidskandidaterne til præsidentposten. Besøget hjalp os med at øge vores forståelse af de vigtigste økonomiske, politiske og aktiemarkeds-relaterede drivkræfter og bekræftede os i vores tilgang til landet. Præsidentvalgkampagnen former sig gradvist som en duel mellem guvernøren for Buenos Airesprovinsen, Daniel Scioli, der har den nuværende præsidents opbakning, og Mauricio Macri, som er den nuværende borgmester for hovedstaden Buenos Aires og leder af den største oppositionsalliance. Deres respektive valg af vicepræsidentkandidater har øget den politiske polarisering i landet, og retorisk står to kandidater længere væk fra hinanden end nogensinde før. Ikke desto mindre lader de ledende kandidater til at være enige om at de primære problemstillinger, når man ser bort fra den politiske retorik: valutareserver, valutakursen, subsidier, statslige budgetunderskud, inflation, adgang til internationale kapitalmarkeder og sikkerhedssituationen. Kandidaterne diskuterer naturligvis disse udfordringer fra hvert sit politiske ståsted, men når alt kommer til alt, er det muligt, at der er mere, der forener de to politiske rivaler end der skiller dem ad. Macri er uden tvivl finanssektorens foretrukne kandidat. Han ses som en garant for forretningsvenlig politik, hvorimod det vurderes, at Scioli repræsenterer en videreførelse af nuværende regerings politik. Udfaldet af valget er dog meget svært at forudsige. I perioden op til parlaments- og præsidentvalgene i oktober vil en række lokalvalg (provinsguvernører og parlamenter) samt nationale primærvalg finde sted. Hvis oktober-valget ikke giver en klar vinder, vil en anden runde blive afholdt i november. Landet står derfor ved indgangen til en langtrukken valgkamp, og indtil videre har markederne reageret kraftigt på skift i meningsmålingerne. Vi forventer, at denne tendens vil blive ved med at dominere markederne til efter valget. Som følge af ovenstående er vi derfor fortsat komfortable med vores undervægt i Argentina og med vores tillid til YPF som en virksomhed med et væsentligt strukturelt potentiale. 4

5 55% af porteføljen New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 Nigeria valget er forbi, nu skal arbejdshandskerne på I marts i år fejrede Nigeria sit vel nok mest succesfulde og gennemsigtige valg nogensinde, og sent i maj blev Muhammadu Buhari taget i ed som Nigerias næste præsident. Buhari, en tidligere militærleder fra midten af 1980erne, er kendt for at være disciplineret og forventes at konfrontere den store korruption i det Nigerianske samfund først og fremmest i olie- og gassektoren. Lidt over en måned efter sin tiltrædelse har Buhari stadig ikke udnævnt sit ministerkabinet. Han tager sig tid til nøjsomt at gennemgå statsfinanserne, mistænksomme aftaler og privatiseringer, som den tidligere regering har stået for, og i særdeleshed det statsejede olie- og gasselskab NNPC. Buhari er opmærksom på, at han blev valgt ind på en antikorruptionsplatform, og han ønsker at undgå tidlige fejltrin ved at udnævne personer, der senere viser sig at have været involveret i tvivlsomme transaktioner under den tidligere regering. Indtil videre tolker vi Buharis forsigtige tilgang som positiv for så vidt at han undgår at tage forhastede beslutninger. På nuværende tidspunkt er det alt for tidligt til at gætte på, hvor succesfuld han vil være med at reformere den nigerianske økonomi og gøre den mindre afhængig af hårde valutaindtægter fra olie- og gassektoren, der blot udgør 14% af BNP. Den eufori, der efter valget sendte de nigerianske aktiemarkeder i plus har efterfølgende tabt momentum, og nu venter mange udenlandske investorer på Buhari-administrationen første økonomiske tiltag. Nigeria står overfor en række udfordringer, hvoraf de fleste kan henføres til dårlig regeringsførelse herunder skrumpende valutareserver samt flere delstater på konkursens rand. På den anden side betyder omfanget af ineffektivitet og åbenlys korruption i den nigerianske offentlige sektor også, at der er nogle åbenlyse lavthængende frugter, som den nye Buhari-regering kan høste. For nuværende mener vi, at Buhari har vist potentiale ved at fyre bestyrelsen for NNPC. Dette betyder ikke, at anden halvdel af 2015 bliver let for Nigeria, men landets situation ser stadig bedre ud nu end hvad mange iagttagere frygtede for blot 6-9 måneder siden, hvor Boko Haram rykkede frem i norden, Ebola-truslen spredte frygt i hele landet, de lave oliepriser satte pres på statens indtægter og der var udsigt til vold og uro fra det forstående valg. I dag er Boko Haram blevet presset ud af mange byer og store landsbyer, Nigeria håndterede Ebola-truslen på en effektiv måde, og landet navigerede gennem et af de tætteste valg i dets historie med overraskende smidighed og gennemsigtighed. Vi forventer, at investorernes tillid til og interesse for Nigeria vender tilbage, når Buhari skaber klarhed omkring sammensætningen af regeringen samt hovedpunkterne i dens politik. Vores portefølje er velpositioneret i højkvalitetsselskaber, som kan absorbere midlertidig modvind og vil gavne fra udenlandsk kapitaltilstrømning, når den generelle investortillid bliver genoprettet. I mellemtiden vil vi være på udkig efter attraktivt prissatte muligheder i Afrikas største og mest dynamiske økonomi. Fremtidsudsigter Frontier Markets og vores portefølje I vores sidste investorbrev talte vi om de underliggende drivkræfter bag investerings-casen for Frontier Markets. I vil måske huske, at en sammenligning mellem aktivklasserne Frontier Markets, Emerging Markets og udviklede lande fremhævede det store potentiale i Frontieruniverset med vedvarende høj vækst (se tabel nedenfor) og en attraktiv værdiansættelse (lavere P/E multipler). Land BNPvækst i 2015E (%) BNPvækst i 2016E (%) Sri Lanka 7,1 7,0 Kenya 6,0 6,3 Bangladesh 6,2 6,3 ietnam 6,1 6,3 Nigeria 4,5 5,5 Pakistan 4,3 4,6 Georgien 5,5 4,3 Egypten 3,9 4,1 Alle disse økonomiers fremtidige vækst afhænger i højere grad af indenlandske faktorer end hvad der er tilfældet for de fleste af landene i andre aktivklasser. Korrelationen mellem de enkelte lande i Frontier-universet er således lav og giver os et unikt værktøj til håndtering af risiko: geografisk diversifikation af porteføljen. På trods af, at de ovenstående lande alle nyder en fortsat høj økonomisk vækst, er det ikke alle kapitalmarkeder, der har klaret sig lige godt i årets 5

6 2 første kvartaler. Lande som Bangladesh, Sri Lanka og Nigeria har lidt under politisk usikkerhed og spænding, mens Pakistan og Vietnam har lykkedes med at overbevise investorer om deres enorme potentiale. I BankInvest monitorerer vi nøje koncentrationen af vores portefølje, således at vores søgen efter de højest mulige afkast ikke overeksponerer os til pludselige politiske eller konjunkturmæssige udsving i de enkelte lande. Vores 5 største landepositioner udgør 50% af porteføljen, hvilket er en væsentligt lavere landekoncentration end hvad man kan finde i henholdsvis Emerging Markets og Frontier Markets individuelle benchmark-indeks Denne landediversifikation giver os mulighed for at positionere os tidligt i de lande, hvor potentialet er størst, stå igennem midlertidig modgang på nogle markeder og samtidigt drage fordel af markeder i fremdrift uden at kæntre porteføljen og lide unødige tab, hvis markederne pludseligt bevæger sig modsat vores forventning. Ved at fokusere på det langsigtede potentiale og fundamentale lande- og selskabsmæssige tendenser forventer vi, at vores investor vil få et attraktivt afkast fra det store potentiale i Frontier Markets. På lidt kortere sigt vil vi ikke være overraskede, hvis vi i slutningen af året kommer til at skrive om ét imponerende comeback i Sri Lanka, Bangladesh og/eller i Nigeria. APPENDIKS Tilkøb og frasalg af aktier i perioden Al Tayyar Travel Group Saudi Arabien - tilkøb Vi købte en position i dette saudiarabiske rejseselskab, der håndterer billetter, reservationer og hotelbookinger samt driver hoteller.. Al Tayyar er eksponeret til væksten i religiøs turisme, som vokser robust og uafhængigt af konjunktur-cyklerne. Regeringen i kongeriget er i færd med at udvide kapaciteten i Den Store Moske i Mekkah med 66%, så den kan rumme op til to mio. mennesker ad gangen. Det forventes, at det årlige antal besøgende til de hellige byer Mekkah og Medina vil nå 25 mio. i 2025 mod 17 mio. i Vi er tiltrukket af kombinationen af høj indtjeningsvækst, en fornuftig prisfastsættelse af aktien og en eksponering til vækst i religiøs turisme. Regeringens ønsker om at diversificere den saudiarabiske økonomi væk fra sin store olieafhængighed ventes ligeledes at gavne Al Tayyars vækststrategi. MTN Sydafrika - tilkøb Ud over at være den største mobiloperatør i sit hjemland Sydafrika, opererer MTN i mere end 20 markeder i Afrika og Mellemøsten (223 mio. abonnenter!) og er markedsleder i 15 af disse. Dette er vigtigt, da markedslederen i denne sektor normalt nyder godt af stordriftsfordele. Aktiekursen er blevet holdt tilbage af (frygt for) negative udviklinger i to af MTNs vigtigste markeder, Nigeria og Iran. Vi mener, at situationen bliver bedre i begge disse lande i de kommende år, hvilket vil være til gevinst for MTN på længere sigt. Et meget højt udbytte på mere end 6% er ligeledes attraktivt mens vi venter på, at indtjeningsvæksten kommer op i et højere gear. Egypten TMG (tilkøb), Juhayna Food (frasalg) Den nye egyptiske regering har annonceret en række projekter for at stimulere væksten og tiltrække udenlandske investeringer. Vi fastholder vores tillid til Egypten som et interessant sted at investere. Økonomien er ved at genvinde det tabte efter valget af den tidligere militære chef el-sisi som ny præsident i juni En ændring i vækstsammensætningen gør dog, at vi i højere grad ønsker være eksponeret til investeringsvækst og i mindre grad til vækst i forbruget. Vi valgte derfor at sælge vores position i Juhayna Food for i stedet at købe TMG Group. TMG er et ejendomsudviklingsselskab og en operatør af hoteller med en meget stor portefølje og stærk ordrebog. Vi mener, at TMG i høj grad vil kunne nyde godt af Egyptens opsving i takt med, at investeringskontrakter (FDI) bliver underskrevet. Egyptens 90 millioner store befolkninger efterspørger flere moderne boliger, og estimater viser, at der er en mangel på mere end 1,5 mio. enheder. Vi forventer, at folk nu vil investere deres bortgemte penge i fast ejendom hvilket vil gavne TMG. Burgan Bank Kuwait (frasalg) Kortsigtet modvind for Burgan Bank ville ikke alarmere os, hvis deres balance var stærk, og hvis de havde et stor kapitalbuffer, men det er ikke tilfældet. Hjemmemarkedet i Kuwait forbliver nok robust, men >25% af Burgans aktiviteter kommer fra andre lande i regionen, herunder Irak, hvor ISIS holder landet tilbage. Vi frasolgte positionen i maj. Dragon Oil Turkmenistan/London-børsnotering (præsenteret andetsteds) frasalg Habib Bank Pakistan (præsenteret andetsteds) tilkøb Vingroup - Vietnam (præsenteret andetsteds) tilkøb Med venlig hilsen Søren Høyer & Brian Muggeridge Andersen Sidst redigeret d. 9. juli

7 .Afkast og risiko Afkastudvikling 30/06/2012 = Jun.12 Dec.12 Jun.13 Dec.13 Jun.14 Dec.14 Jun.15 New Emerging Markets Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje -0.4% 6.8% 8.4% 21.1% 13.6% Standardafvigelse 11.7% Benchmark** -3.8% 5.4% 5.8% 17.5% 7.3% Tracking Error 6.5% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 1.04 ** Benchmark er 50% MSCI Frontier og 50% MSCI Frontier ex GCC, inkl Information Ratio 0.87 nettoudbytter. Før 31/03/2009 MSCI ND Emerging Markets. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 7

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2014 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Så nåede vi til vejs ende i 2014. I løbet af året nåede vi at opleve såvel de bedste som de værste sider af Frontier

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2012 Tema: Det modstræbende bull marked Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 Det modstræbende bull marked 4 Globale

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked KVARTALS- ORIENTERING NR 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2013... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere