AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN"

Transkript

1 heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen om at indføre denne form for behandling i Danmark er blandt andet begrundet i de positive resultater, som udenlandske forskningsprojekter omkring heroinbehandling har frembragt 1. Disse udenlandske undersøgelser har dog næsten udelukkende fokuseret på at undersøge heroinens mulige positive effekt i forhold til metadon. Der er således ikke beskrevet noget om hverdagslivet på heroinklinikkerne og personalets arbejde i disse klinik- jo det stof, vi gerne vil have, det vi selv valgte, det der virker for os. Artiklen præsenterer nogle af de områder, som brugerne peger på har betydning for dem. Data er indsamlet gennem deltagerobservation og interview med brugerne. Det, der her præsenteres, er ikke nødvendigvis repræsentativt for alle brugere i heroinbehandling, men er udvalgt, så det dækker et bredt spektrum af brugernes oplevelser med behandlingen. Det skal også nævnes, at denne undersøgelse fokuserer på de brugere, som er komker, ligesom brugernes opfattelse af behandlingen heller ikke er belyst. I et forskningsprojekt, der følger heroinbehandlingen i Danmark de første par år, er nogle af disse spørgsmål i fokus. Projektet følger behandlingen i de fem klinikker, som tilbyder misbrugsbehandling med heroin. Denne artikel præsenterer brugernes opfattelse af behandlingen efter det første halve år. Overordnet set er brugerne glade for behandlingen: Det er bare en rigtig god ide, som en sagde i et interview: Det er foto: Ulrik Holmstrup 30 Stof 16

2 met i behandling. Stofbrugere, der f.eks. sniffer heroin, og derfor ikke kan komme i betragtning til heroinbehandling, fordi det kræver, at man har et injektionsmisbrug, er således ikke inkluderet i denne artikel. Heroinbehandling i Danmark De formelle rammer for behandlingen er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning 2, som bl.a. slår fast, at heroin kun må gives som injektionspræparat, at brugerne selv skal kunne foretage injektionen, og at man kan få udleveret heroin to gange om dagen: morgen og eftermiddag. Der kan gives en supplerende dosis metadon til at dække aften, nat og tidlig morgen, hvor heroinen ikke dækker. Der er planlagt fem klinikker i Danmark: I København, Hvidovre, Odense, Århus og Esbjerg. Klinikkerne i København, Hvidovre og Odense har været i gang siden foråret 2010; klinikken i Århus åbnede i begyndelsen af november 2010, og klinikken i Esbjerg forventes at åbne i vinteren Primo oktober 2010 er der 57 brugere i behandling på de tre første klinikker. Kontrol De vejledninger, der regulerer området 2, 3, beskriver en relativt omfattende kontrol med selve heroinen, med opbevaringen og med indtagelsen af stoffet. Brugerne stifter primært bekendtskab med kontrollen i forbindelse med indtagelsen, og det er derfor denne del af kontrolforanstaltningerne, der er i fokus i dette afsnit. Når brugerne om morgenen møder til dagens første injektion, bliver de vurderet af personalet; i Odense og Hvidovre skal de puste i et alkometer, der skal vise 0, og man bruger et skema til at vurdere deres bevidsthedstilstand. I København puster man ikke i alkometer, og man foretager ikke en scoring. Det første tjek om morgenen har de fleste brugere ikke de store problemer med. En bruger siger: Det er ok, det er jo deres arbejde. Det vil jo heller ikke være så godt, hvis en af os faldt død om. Så ville de sikkert bare lukke programmet. Men nogle kommenterer på tjekket om eftermiddagen. De synes, det er irriterende, at personalet i klinikkerne skal forholde sig til, hvad de laver i løbet af dagen mellem de to injektioner; at de f.eks. ikke kan sætte sig ned med vennerne og drikke et par øl i løbet af dagen, fordi de så ikke kan puste 0 inden eftermiddagens injektion. En siger: Det føles, som om at personalet ejer os mellem de to injektioner. Jeg har først rigtig fri, når jeg har været her om eftermiddagen. Der kan jeg gøre, hvad jeg vil. Brugerne kommenterer også, at personalet i heroinklinikkerne generelt er mere opmærksomme på dem, end de har været vant til fra tidligere behandlingskontakter. Dette gælder både fysisk, psykisk og misbrugsmæssigt. I mange sammenhænge er brugerne glade for den kontakt og hjælp, som dette betyder. Men indimellem synes de, at det bliver for meget. Dette er primært, når personalets opmærksomhed retter sig mod stofbrug og påvirkethed, hvad følgende case er et eksempel på: En eftermiddag sidder en bruger og falder hen i sofaen ude foran medicinudleveringen. Det er snart tid til eftermiddagsinjektionen. Et personalemedlem vækker brugeren og spørger, om vedkommende har taget noget i løbet af dagen, siden brugeren er så påvirket nu. Brugeren siger, at det har han ikke han har bare sovet dårlig i nat. Personalemedlemmet spørger flere gange ind til det og forklarer, at det er, fordi, han er bekymret for, om brugeren vil kunne tåle sin eftermiddagsinjektion. Brugeren svarer vredt, at det skal han da ikke blande sig i, selvfølgelig kan han det, og han er træt af den pyller, som personalet udviser. Han er vant til at klare sig selv, passe på sig selv, så det behøver de slet ikke blande sig i. I alle klinikkerne er der et personalemedlem til stede i det rum, hvor brugerne injicerer deres heroin. Dette er for at kunne hjælpe brugerne med at injicere mest hensigtsmæssigt; for at kunne observere, om brugerne bliver dårlige i forbindelse med injektionen; for at kontrollere, at brugerne selv indtager den ordinerede dosis og ikke forsøger at tage noget af heroinen med ud af injektionsrummet; og for at kontrollere, at de ikke blander andre stoffer i heroinen. Brugerne har alt overvejende ikke noget imod, at der er et personalemedlem til stede i injektionsrummet. De siger, at de ikke tænker over det, eller at sådan er det jo her. Flere af dem spørger også om hjælp til at løsne staseslangen, efter at kanylen er blevet placeret i venen, eller til at finde egnede injektionssteder. En sygeplejerske sidder ved siden af brugeren og kigger på vedkommendes arm. Kan du se den, der løber der?, spørger hun og peger på en svag blå skygge på brugerens arm. Den tror jeg godt, at du kan ramme, og den er ikke så knudret som den, du plejer at bruge. Den vil have godt af at hvile sig lidt. Andre kan dog godt blive stressede over, at personalet taler til dem undervejs. Jeg vil gerne have lov at injicere i fred. Det er træls, at de hele tiden er henne og spørger om, hvordan det går særligt når det ikke går så godt. En bruger har beskrevet det, som at det ville svare til, at der stod nogen og iagttog en og spurgte, hvordan det gik, mens man forsøgte at gennemføre et samleje. Nogle brugere synes også, at personalet har meget forskellig praksis for, hvor tæt de går på brugerne, når disse injicerer. Generelt udvikler personale og bruger en gensidig forståelse i forhold til, hvor meget fred den enkelte bruger gerne vil have i forbindelse med injektionen. Helt fri for observation kan de dog ikke blive. Hverdag og fremmøde Adspurgt om de synes, at fremmøde to gange om dagen har forstyrret deres hverdag, fortæller en del brugere, at de tidligere også brugte Stof 16 31

3 meget tid på at suse rundt og skaffe penge og stof. Her er det meget nemmere de ved, at de kan få deres stof og er sikre på at få det. Jeg skal bare møde op her to gange om dagen, så får jeg mit kommunefix, som en glad bruger sagde en morgen. Generelt synes brugerne dog, at de bruger meget tid på behandlingen, behandlingsinstitutionen og transporten. Særligt de brugere, som har lang transport, oplever at være meget bundet af det. Nogle af dem udtrykker også, at de er trætte af at skulle møde op hver dag: Jeg har ikke sovet længe én dag, siden jeg startede her i sommers. Hver dag er jeg mødt op her kl. 9. Det kan man godt blive lidt træt af. Personalet forklarer brugerne, at de godt kan få en fridag eller ferie, men en del af brugerne synes ikke, at det er et reelt tilbud eller en ordentlig mulighed, når de ikke kan få heroinen med. Generelt er det et ønske hos brugerne at kunne få lov til at få deres heroin med hjem. Nogle brugere beskriver dog også, at kravet om fremmøde er med til at skabe en hverdag: Det er nok første gang i mit liv, at jeg står op hver morgen. Spiser morgenmad og skal noget i løbet af dagen. Jeg er jo blevet helt normal, ligesom jer andre. Nogle brugere særligt i begyndelsen af behandlingsforløbet fortæller også, at de har brug for den stabilitet, som det regelmæssige fremmøde betyder. Jeg har brug for at vide, hvad jeg skal her det næste stykke tid, som en af brugerne sagde. Det giver ro at vide, hvad hverdagen vil indeholde. Denne ro, som virker attråværdig i starten, bliver dog i længden også kedsommelig for nogle af brugerne. Nu har jeg siddet her i fire måneder, uden at der er sket ret meget. Nu må det gerne snart rykke noget, sagde en bruger i et interview. Kokseri og påvirkethed På de fleste misbrugsbehandlingscentre i Danmark har det normalt været kutyme, at brugerne bliver sendt hjem, hvis de er for påvirkede. Denne situation har ændret sig noget i forbindelse med introduktionen af heroin i misbrugsbehandlingen. En del brugere har det som et mål for deres behandling, at de gerne vil blive skæve af den dosis, som de får i klinikken. På dette punkt er der dog relativ stor forskel på de tre første heroinklinikker; både i forhold til at kunne rumme denne påvirkethed rent fysisk, og hvordan man forholder sig til, at det kan være et mål for behandlingen. I København har man indkøbt en meget stor sofa, som kan bruges til at kokse i. Den er placeret ude foran injektionsrummet, og på en god dag kan der godt sidde og ligge en 8-9 mennesker i den. Brugerne kan gå til og fra sofaen, som de selv vil i løbet af dagen. I Hvidovre har man indrettet et rum med lave stole i forbindelse med injektionsrummet. Her sidder brugerne 15 minutter efter injektionen for at blive observeret, og hvis en bruger er meget påvirket, skal vedkommende blive siddende, indtil han eller hun ikke er så påvirket længere. Der er dog ikke fri adgang til dette rum i løbet af dagen. Har man først fået lov at gå fra rummet, skal der laves en ny aftale med personalet om at kunne sætte sig tilbage, og når injektionstiden er slut kl. 11, er der ikke umiddelbart adgang til rummet. I Odense var der i første omgang ikke indrettet særlige faciliteter til at kokse i. Det betød, at brugerne skulle blive i injektionsrummet, indtil de var klar til at gå ud i den café, som heroinbehandlingen delte med den øvrige substitutionsbehandling. Brugerne måtte ikke være i cafeen, hvis de var alt for påvirkede, og det var ikke meningen, at de skulle blive siddende inde i injektionsrummet meget længe. Dette har man nu, efter ca. seks måneders erfaring, besluttet at ændre, og man er i gang med at indrette et rum, som brugerne i heroinbehandling kan opholde sig i lige efter injektionen. De fysiske faciliteter betyder med andre ord meget for, i hvilket omfang ønsket om at blive påvirket kan imødekommes. De fleste brugere i København er glade for muligheden for at sidde og kokse og mener også, at de har ret til det. De kan godt blive lidt irriteret over, at personalet kan finde på at forstyrre dem for at tjekke, om de har det ok. Jeg sidder jo bare og nyder det. Det er jo derfor, jeg er her, sagde en bruger, da han blev kontaktet af et personalemedlem. Personalet i alle tre klinikker observerer brugerne i forhold til, hvor påvirkede de bliver af injektionen, og om de evt. fortsat er påvirkede i løbet af dagen, efter at rusen fra heroinen er aftaget. Disse observationer bruges bl.a. i forbindelse med at vurdere, om brugeren skal sættes op eller ned i heroindosis. Bliver en bruger meget påvirket efter en injektion, kan det føre til overvejelser om, hvorvidt brugen skal sættes ned i dosis. Nogle brugere synes, at denne observation er ubehagelig og til dels i modsætning til den mulighed for at være påvirket, som Valmuen og Hvidovre har. En bruger reflekterede efterfølgende over en sådan situation: Så siger de til en, at man skal sætte sig hen i sofaen, hvis man kokser. Så sætter jeg mig derhen og kokser og falder på et tidspunkt i søvn. Og så kommer de bagefter og siger, at man har fået for meget! Jamen det var jo dem, der sagde, at jeg skulle sætte mig herud og slappe af. Endelig er der også en gruppe brugere, som ikke ønsker at blive meget skæve af deres heroindosis, men som bare vil være raske, dvs. undgå abstinenser. Flere af dem giver udtryk for, at de synes, det er træls at være sammen med brugere, der er så påvirkede, at de sidder og falder hen. Nogle forklarer, at det er, fordi de på den samlede brugergruppes vegne synes, at det er pinligt, at voksne mennesker sidder og kokser på den måde (deres formulering). Andre giver udtryk for, at de havde håbet, at der ville være flere 32 Stof 16

4 som dem selv, som de kunne etablere sociale relationer med. I Hvidovre og i Odense skal heroinbrugerne efter injektionen som nævnt tilbage i det miljø, som de deler med brugere i metadonbehandling. En del af disse metadonbrugere er kritisk indstillet over for heroinbrugerne. Nogle er det, fordi de synes, at brugerne i heroinbehandling er mere påvirkede end de øvrige brugere, og at denne påvirkethed er ubehagelig at observere; enten fordi den skaber lyst hos dem selv, eller fordi de ikke kan forbinde denne påvirkethed med et behandlingssted. Nogle har på tilsvarende vis problemer med heroinen i sig selv og synes, at dette stof ikke hører hjemme i en behandlingsinstitution. Metadon heroin De fleste brugere i heroinbehandling har bl.a. ønsket at komme i heroinbehandling, fordi de ikke kan lide metadon. Nogle fortæller, at de bare bedre kan lide heroin end metadon; andre, at heroin jo var det oprindelige stof, som de tog, og at de derfor foretrækker det. De beskriver bivirkninger ved metadonen som at svede voldsomt, at blive sløv og ugidelige, have en glasklokke over hovedet og impotens. Flere af dem beskriver, at metadonen sidder i deres knogler, og at de ikke kan tåle den. Derudover er der mange, som beskriver abstinenserne fra metadon som meget voldsommere end abstinenserne fra heroin. En gruppe af brugerne regner med at skulle bruge heroinen som en måde at slippe af med metadonen på og så trappe ned til stoffrihed fra heroinen. Og der er flere brugere, som er i gang med et sådant forløb. I et interview om nedtrapningen siger en bruger: Det er bare nemmere. Metadon sidder alt for hårdt i din krop. Du bliver rigtig syg. Heroin er meget bedre. Jeg er godt nok lidt sløj om morgenen, men det er ikke så slemt som det, jeg har prøvet før med metadon. Det betyder selvfølgelig også, at mange af dem synes, at det er irriterende, at de fortsat skal tage metadon for at være fri for abstinenser om natten. De efterlyser derfor en længere åbningstid, sådan at det sidste indtag kan ligge om aftenen. I den forbindelse er der også nogle, som efterlyser muligheden for en tredje injektion og dermed opnå døgndækning med heroinen. Andre beskriver dog, at de godt kan være dækket ind med kun de to injektioner. Generelt er brugerne glade for den heroin, som de får i klinikkerne. De er glade for, at den er hel ren, og at de derfor kan injicere heroinen i en muskel, hvis de har svært ved at ramme en vene. Nogle få beskriver dog, at stoffet ikke er nær så godt, som når de har købt noget rigtig godt stof på gaden. Der mangler ligesom noget. En bruger har flere gange sagt: Hvis I havde solgt mig det her på gaden, så var jeg sgu blevet sur, og I havde fået nogle tæsk. Der er to bud på, hvad det er, der mangler. Det ene er, at noget af det, som er blandet i gadeheroinen, er noget af det, som også giver noget effekt. Det andet bud er, at de fysiske rammer, som stofindtaget foregår under, også spiller en rolle for effekten. Den manglende effekt kan derfor skyldes, at de relativt kliniske rammer ikke på samme måde faciliterer effekten, som mere private, sociale rammer kan gøre det. Nogle sammenligner heroinen foto: Ulrik Holmstrup Stof 16 33

5 med morfin og taler om, at den minder mere om morfin(klorid/base) end om den heroin, som de køber på gaden. Der er dog ikke endnu brugere, som er holdt op i behandlingen igen med henvisning til, at stoffet ikke var godt nok. Injektion og krop Det er et krav, at brugerne selv kan injicere deres heroin. Det sundhedsfaglige personale kan hjælpe med at finde egnede injektionssteder og instruere i, hvordan kanyle og sprøjte skal håndteres, men selve injektionen skal brugerne selv kunne gennemføre. Nogle brugere oplever at have meget svært ved at finde en vene at injicere i og har en del frustrationer i forbindelse med det. Og de synes, at det er svært at forstå, at sygeplejerskerne ikke også kan hjælpe med det. Hos nogle brugere skaber det også en frustration, at deres krop ikke virker, som de gerne vil have, at den skal gøre. En bruger har f.eks. gennem en længere periode kunne injicere i en vene, som så pludselig ikke kan bruges længere. Brugeren bliver rigtig ked af ikke at kunne ramme mere og få den ønskede effekt ud af injektionen. En anden bruger beskriver sin krop som en klump kød, som han bare stikker i med forventning om en positiv effekt. Nogle brugere, som ikke har mulighed for at injicere i en vene, er rigtig glade for at have mulighed for at injicere heroinen i en muskel i stedet. De beskriver, at det fjerner en stor del af stressen, at de ved, at de kan få deres stof, selv om de ikke kan finde en vene. De synes, at det er rart, at de ikke skal sidde og hakke sig selv med nålen en hel masse gange for at finde en vene. Andre beskriver dog, at de ikke synes, at effekten af heroinen er nær så god, når de tager den i musklen, som når de tager den i venen. Særligt effekten lige efter injektionen suset mangler de, når de tager det i musklen. En bruger siger: Hvis jeg ikke havde kunnet injicere i en vene, så havde jeg ikke gidet det her. Det giver slet ikke nok at gøre det i låret. Andre brugere beskriver, at de nogle gange ikke oplever en ordent- lig effekt af heroinen. Nogle gange synes de, at den virker rigtig godt, men andre gange kan de slet ikke mærke noget. En beskriver det, som at det nogle gange er ligesom, at kroppen ikke vil tage imod stoffet. De kan finde på at spørge til, om det faktisk er heroin, de har fået i dag, eller om der er blevet blandet for meget vand i. Tit skaber denne oplevelse en frustration hos brugeren og hos nogle en lyst til at gå ud og købe noget selv for at få en effekt. Denne reaktion kender de selvfølgelig fra den illegale heroin, men der forklarer de det ofte med, at det var dårligt stof. Men den forklaring kan ikke rigtig bruges, når der er tale om statskontrolleret heroin, og derfor efterlader oplevelsen dem ofte frustrerede og mistænksomme. Økonomi, kriminalitet og prostitution Mange af brugerne fortæller, at heroinbehandlingen har betydet, at de i langt mindre grad end tidligere begår kriminalitet. Rigtig mange har tidligere finansieret deres heroinbrug med tyveri eller stofsalg. foto: Ulrik Holmstrup 34 Stof 16

6 Af Katrine Schepelern Johansen ANTROPOLOG, PH.D., POST DOC INSTITUT FOR ANTROPOLOGI, KU Andre har solgt den metadon, som de fik i behandlingsinstitutionerne, og købt heroin for den i stedet. De, som tidligere har finansieret deres heroin-brug ved prostitution, er også i vid udstrækning blevet fri for det. En bruger siger: For første gang i mange år vågner jeg ikke op om morgenen og tænker på, hvor det næste fix skal komme fra, og hvordan jeg skal skaffe penge til det. Det har givet ro. En anden siger: Når jeg har lyst til et fix, så tænker jeg bare på, hvor dyrt det er, og hvad jeg ellers kan bruge pengene til. Så kan jeg sagtens holde ud og vente de par timer, til jeg skal ned på centret igen. For en del brugere gælder det dog også, at de fortsat har stor gæld til det offentlige, at de skylder mange penge væk til mange forskellige instanser, og mange har også en del gæld i forbindelse med deres stofbrug. Det er således ikke nødvendigvis en øjeblikkelig forbedring af situationen, de oplever. Endelig har mange fortsat et mindre sidemisbrug af andre stoffer f.eks. kokain, hash og benzodiazepiner, som fortsat skal finansieres; særligt de, hvor kokain spiller en større rolle, har fortsat et betydeligt behov for at skaffe penge. Den øvrige behandling Mange af brugerne i heroinbehandlingen sætter pris på den ekstra omsorg og kontakt, som den mere intensive behandlingskontakt giver dem. Jeg spurgte en af brugerne, hvad der havde været vigtigst for ham ved at komme i behandling med heroin. Han sagde: Omsorgen det er derfor, jeg har fået det bedre. Interviewer: Hvad så med heroinen? Bruger: Orv ja den havde jeg helt glemt. Heroinen fik mig til at komme, men det er omsorgen og opmærksomheden, der har gjort, at jeg kunne trappe ned og holde mig fra det andet. Mange nævner også muligheden for regelmæssig mad som noget vigtigt. I både Hvidovre og København er der mulighed for morgenmad, og i København er der også mulighed for at spise frokost mod en egenbetaling på 20 kr. pr. måltid. De første måneder i behandling virker det, som om brugerne bruger deres kræfter på at finde sig til rette med den nye behandling; at skulle møde frem hver dag, flere gange om dagen; at skulle injicere heroinen i de nye sammenhænge; at lære nye mennesker og nye rammer at kende. Efter denne periode begynder nogle brugere dog at efterlyse andre aktiviteter. Nogle vil gerne i aktivering af en eller anden slags, andre efterlyser, at klinikkerne kunne gøre noget mere. Nogle få brugere har også været i aktivering, men har oplevet, at det var rigtig svært at kombinere med fremmøde på heroinklinikken flere gange om dagen. En fortæller om sin tid i aktivering: Jeg styrtede frem og tilbage. Havde slet ikke ro på til at kunne nyde heroinen. Og var hele tiden bange for at komme for sent til eftermiddagsinjektionen. Sidemisbrug Som nævnt ovenfor er der fortsat en del af brugerne, som har et fortsat forbrug af illegale stoffer ved siden af heroinbehandlingen. For nogle brugere handler det om, at de er afhængige af andre stoffer også f.eks. kokain eller benzodiazepiner. For andre handler det om, at de gerne vil kunne påvirke heroinens effekt at man f.eks. tager et par ekstra piller, for så virker heroinen stærkere, når de tager den. Endelig forklarer nogle brugere, at de har behov for at tage noget om aftenen, når de f.eks. skal slappe af. En bruger siger: Det er fint nok med jeres heroin herinde, men om aftenen kan jeg ikke sove. Jeg har ikke sovet ordentligt længe, og så har jeg altså brug for noget at slappe af på. Nogle gange er metadonen nok, men andre gange har jeg brug for noget mere. For nogle handler det også om, at stofferne er forbundet med en socialitet, som de kender. Det er hyggeligt at gå ned på gaden og stå og ryge en pibe hash sammen med nogle af de andre. For andre er der også et element af, at det er noget, som de gerne fortsat vil have styr på selv. Vi er narkomaner, vi kan ikke med kontrol det er ikke alting, som I skal vide, sagde en bruger til et husmøde på et tidspunkt. Alle brugere og personalet med beskriver dog, at der er mindre sidemisbrug, end før de startede på behandling med heroin. Afslutning Når man læser den internationale litteratur om behandling med heroin, får man en oplevelse af, at heroinen spiller en meget vigtig rolle i de ændringer i brugernes liv, som man har fundet. Ovenstående præsentation viser, at heroin spiller en vigtig rolle for de brugere, som er kommet i heroinbehandling, men den kvalificerer også dette udsagn og peger på, at også andre forhold spiller ind, fx kontrol, muligheden for at blive påvirket og oplevelsen af sin egen krop. Artiklen peger også på nogle af de omkostninger, der er ved at komme i heroinbehandling, fx kontrollen med stofindtaget, overvågningen, den regelmæssighed og struktur, som behandlingen kræver, og den tid, som mange bruger på behandlingen. Noter 1 Hansen, A.B.G. & Grønbæk, M.: Litteraturgennemgang til redegørelse om heroinordination. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Sundhedsstyrelsen: Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed. København: Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen:Vejledning om behandlingssteder for stofmisbrugeres bestilling m.v. af diacetylmorphin samt om virksomheders indførsel og udlevering heraf. København: Lægemiddelstyrelsen Stof 16 35

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark

Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Når det er tilladt at være påvirket En undersøgelse af heroinbehandlingen i Danmark Katrine Schepelern Johansen Post.doc Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Hvad er heroinbehandling?

Læs mere

Dilemmaer i heroin behandling

Dilemmaer i heroin behandling heroin personalets erfaringer Dilemmaer i heroin behandling En beskrivelse af nogle af de områder og dilemmaer, hvor heroinbehandlingen bliver svær. Af KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN & KIRSTINE BIRK Da Folketinget

Læs mere

Organiseringen af heroinbehandlingen

Organiseringen af heroinbehandlingen heroin Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark Hvordan fungerer så de nye heroinklinikker? De er ikke ens. AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN I foråret 2010 blev der etableret tre klinikker til misbrugsbehandling

Læs mere

Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark

Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark STOF nr. 16, 2010 Organiseringen af heroinbehandlingen i Danmark Hvordan fungerer så de nye heroinklinikker? De er ikke ens. AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN I foråret 2010 blev der etableret tre klinikker

Læs mere

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN sat en ambivalens hos personalet om, hvor langt man kan gå for at hjælpe brugerne med at gennemføre deres behandling. Heroin er ikke bare en medicin, som er ordineret, og som patienterne skal have. Heroin

Læs mere

Social behandling og heroin

Social behandling og heroin STOF nr. 18, 2011 Social behandling og heroin - Myndigheder, brugere, behandlere og offentligheden har det med at fokusere på stoffet heroin. Den ledsagende sociale behandling ser imidlertid ud til at

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Mellem eufori og behandling

Mellem eufori og behandling Mellem eufori og behandling et kvalitativt indblik i behandlingen på heroinklinikken Valmuen Når heroin på samme tid er både medicin og rusmiddel giver det nogle dilemmaer i behandlingen for både personale

Læs mere

Dilemmaer i heroinbehandling

Dilemmaer i heroinbehandling STOF nr. 18, 2011 Dilemmaer i heroinbehandling - En beskrivelse af nogle af de områder og dilemmaer, hvor heroinbehandlingen bliver svær. Af KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN & KIRSTINE BIRK Da Folketinget i

Læs mere

Mellem eufori og behandling - et kvalitativt indblik i behandlingen på heroinklinikken Valmuen

Mellem eufori og behandling - et kvalitativt indblik i behandlingen på heroinklinikken Valmuen STOF nr. 22, 2013 Mellem eufori og behandling - et kvalitativt indblik i behandlingen på heroinklinikken Valmuen - Når heroin på samme tid er både medicin og rusmiddel giver det nogle dilemmaer i behandlingen

Læs mere

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI)

IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning til Sundhedsstyrelsens database for injicerbar heroin og metadon 2010 IHM-databasen Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem (SEI) Fællesindhold for indberetning

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015

Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 23-02-2015 Sagsnr. 2014-0051152 Referat af dialog med Socialforvaltningen vedr. buprenorphinbehandling på det ordinære udsatterådsmøde d. 20. feb. 2015 Dokumentnr. 2014-0051152-7 Dato: 20.2.2015 Tid: 10.10-11.00

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

HEROINBEHANDLING I DANMARK

HEROINBEHANDLING I DANMARK HEROINBEHANDLING I DANMARK - en undersøgelse af brugere og behandling KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN KABS VIDEN HEROINBEHANDLING I DANMARK - en undersøgelse af brugere og behandling Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Krop og læring Mere styr på eget liv

Krop og læring Mere styr på eget liv Projektevalueringskonference på Gerlev Idrætshøjskole 21. februar 2008 Fysisk aktivitet og sundhed Projektevaluering, v/ forskningsassistent Pernille Vibe Rasmussen, Syddansk Universitet Projektets målgruppe:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012

Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010 2012 EVALUERING AF ORDNING MED LÆGEORDINERET HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2010 2012 2013 2010 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. til mennesker med en dobbeltdiagnose.

Dobbeltdiagnoser. til mennesker med en dobbeltdiagnose. pårørende Dobbeltdiagnoser Pårørende til brugere i dobbeltdiagnose -behandling Pårørende kan tilføre behandlingen nye dimensioner - men man skal være klar over, at det også kræver ressourcer hos såvel

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Narkoman på statens. regning

Narkoman på statens. regning Narkoman på statens regning Den 22. marts i år blev der for første gang uddelt gratis lægeordineret heroin til danske stofbrugere. Uddelingen er et forsøgsprojekt, og ud over København deltager byerne

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Hvorfor omstille fra metadon til buprenorphin

Hvorfor omstille fra metadon til buprenorphin Hvorfor omstille fra metadon til buprenorphin Individuelle/individ hensyn Bivirkninger af metadon Hurtig omsætning Lægemiddel interaktioner Brugeren føler sig aldrig rask Generelle (individ-system-samfund)

Læs mere

Lille doktor hvad nu?

Lille doktor hvad nu? Lille doktor hvad nu? Dilemmaer fra den daglige klinik Præsentation: Pressechef Flemming Platz Redaktion: Lene Caspersen og Thomas Fuglsang 1. Kim er blevet stillet noget i udsigt Kim har snakket med sin

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

HEROINBEHANDLING alternativer til injektion som administrationsform

HEROINBEHANDLING alternativer til injektion som administrationsform HEROINBEHANDLING alternativer til injektion som administrationsform 2012 Heroinbehandling alternativer til injektion som administrationsform Sundhedsstyrelsen, 2012. Udgivelsen kan frit gengives med tydelig

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Så lad os komme i gang!

Så lad os komme i gang! Så lad os komme i gang! Meningen med at give opiatafhængige adgang til lægeordineret heroin bør primært være at give dem en ny mulighed for at leve et liv med mere livskvalitet og ikke blot en kostbar,

Læs mere

Internt notatark. Emne: Heroinklinik i Kolding

Internt notatark. Emne: Heroinklinik i Kolding Internt notatark Emne: Heroinklinik i Kolding Baggrund og lovgivning Som følge af Folketingets beslutning om, at der i Danmark skal være mulighed for at behandle visse stofmisbrugere med diacetylmorphin

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Pårørende til brugere i dobbeltdiagnosebehandling

Pårørende til brugere i dobbeltdiagnosebehandling STOF nr. 12, 2008 Pårørende til brugere i dobbeltdiagnosebehandling Pårørende kan tilføre behandlingen nye dimensioner - men man skal være klar over, at det også kræver ressourcer hos såvel behandlerne

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

narkomaner. Forud for vedtagelsen af lovgrundlaget for Behandlingen med lægeordineret heroin havde der været en årelang politisk og faglig debat.

narkomaner. Forud for vedtagelsen af lovgrundlaget for Behandlingen med lægeordineret heroin havde der været en årelang politisk og faglig debat. Hvad har vi opnået med lægeordineret heroin? Hvordan ser behandlingen med lægeordineret heroin ud set fra en læges synspunkt? Vel at mærke en læge, der har været med på området, lige siden de første skridt

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Statusrapport for perioden 2009-2011. Evaluering af ordning med

Statusrapport for perioden 2009-2011. Evaluering af ordning med Statusrapport for perioden 2009-2011 2012 Evaluering af ordning med lægeordineret heroin til stofmisbrugere e Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Rosas mor er på psykiatrisk hospital Socialt Udviklingscenter SUS Rosas mor er på psykiatrisk hospital ISBN nr: 978-87-89814-95-7 Tekst: Udarbejdet af et underudvalg under Sundhedsfagligt Råd i psykiatrien

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Evaluering af Herointilbuddet i Aarhus Kommune Psykosocial behandling og lægeordineret heroin til svært belastede stofmisbrugere

Evaluering af Herointilbuddet i Aarhus Kommune Psykosocial behandling og lægeordineret heroin til svært belastede stofmisbrugere Evaluering af Herointilbuddet i Aarhus Kommune Psykosocial behandling og lægeordineret heroin til svært belastede stofmisbrugere Oktober 2012 Kathrine Bang Laursen & Ane Feldskov Resumé og hovedkonklusioner

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed

Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed CRF s formidlingsdag 2015 Jeanett Bjønness Post.doc. Center for Rusmiddelforskning, Århus Arbejde og tvang < > strategi og kontrol Sexsalg

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille

Speedy 27/06/06 12:57 Side 1. Historien om. Speedy. En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 1 Historien om Speedy En beretning om hunden der ikke ville sidde stille Speedy 27/06/06 12:57 Side 2 Hejsa Tamara. Ja, jeg synes lige jeg ville skrive og fortælle dig lidt om

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere