Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro"

Transkript

1 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator

2 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro Vesterbro-planen lægger op til inddragelse af borgerne. Det er derfor vigtigt at de borgere som anvender rusmidler (euforiserende stoffer) og opholder sig på Vesterbro inddrages i overvejelserne om en fremtidig indsats. Det er vigtigt at planen er med til at skabe rum, tolerance og værdighed for bydelens udstødte borgere. På den baggrund har Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Café D og Vesterbrokoordinatoren udarbejdet en undersøgelse med fokus på stofindtagelsesrum, hvor borgere, som anvender rusmidler gives mulighed for at ytre sig om de ønsker og krav de måtte have til et stofindtagelsesrum. Reden har endvidere deltaget i data indsamlingen. Formålet med denne undersøgelse er at: - høre borgere som anvender rusmidler og som har deres jævnlige gang på Vesterbro, om deres holdninger til et stofindtagelsesrum - give borgere som anvender rusmidler et stemme i den igangværende debat om stofindtagelsesrum - afklare borgere som anvender rusmidler holdninger til praktiske problemstillinger - afklare behov og ønsker hos borgere som anvender rusmidler

3 3 Sammentrækning af resultater I alt har 85 borgere, som anvender rusmidler, været med til at bidrage ved at svare på et spørgeskema. 65 mænd og 2o kvinder. 94% af borgere som anvender rusmidler ønsker et stofindtagelsesrum. 86% mener der skal være mere end et stofindtagelsesrum i København. 70% mener stofindtagelsesrummet skal ligge indenfor 500 meter af Hovedbanegården. Over halvdelen mener at alle slags illegale rusmidler skal kunne indtages. 88% mener at der både skal kunne ryges og injiceres (fixes). Mindst 75% mener at rummet skal have åbent dag og aften, også i weekenden. 60% mener at der også skal være åbent om natten I forbindelse med stofindtagelsesrummet ønsker 90% rene sprøjter til at tage med hjem, 57% crackpiber til at tage med, 80% ønsker sygeplejeklinik og 72% ønsker mad og socialrådgivning, 66% vil også gerne have visitation til behandling. 39% ser gerne akutte sovepladser. Besvarelserne om eget indtagelse af rusmidler viser, at gruppen har en varieret indtagelse af forskellige slags rusmidler. Indtagelsen sker ved både at injicere og ved rygning.

4 4 Hele 72 pct. vil bruge et stofindtagelsesrum, hvis det var der.i udlandet bl.a. i forbindelse med etableringen af stofindtagelsesrummet i Vancouver var brugerne meget skeptiske i forhold til at benytte rummet, lige da det blev etableret. Over tid forsvandt denne skepsis, men i opstartsfasen blev den blandt andet begrundet med, at man var bange for, at Politiet overvågede stedet, at der blev filmet med skjulte kameraer osv. Set i det lys er det bemærkelsesværdigt, at hele 72% af deltagerne i undersøgelsen giver udtryk for, at de vil bruge rummet, hvis det var der. Resultaterne er krydstabuleret med hensyn til køn og alder. Dette viser ingen signifikante udsving i besvarelserne. Metode De respondenter der er spurgt i undersøgelsen er borgere som anvender rusmidler med deres jævnlige gang på Vesterbro. De er spurgt for at afklare deres holdninger til praktiske problemstillinger i forhold til stofindtagelsesrum (fixerum) og for at afklare behov og ønsker. Undersøgelsen er lavet mellem den 12. og 28. april. Der er spurgt brugere på Mændenes Hjem, Reden, Sundhedsrum, Café D., samt på gaden. Undersøgelsen er helt anonym og dette er respondenterne blevet orienteret om. Det er oplevelsen at der ikke har været nævneværdige problemer med at respondenter har svaret flere gange, ofte har respondenterne selv gjort opmærksom på at de er blevet spurgt tidligere. Der er indkommet 85 besvarelser.

5 5 Resultater Køn Køn? Procent Antal Mand 76% 65 Kvinde 24% % 85 Køn? Mand 76% Kvinde 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Alder

6 6 Hvor gammel er du? Procent Antal Yngre end 18 0% % % % eller ældre 2% 2 100% 85

7 7 Hvilke illegale rusmidler (stoffer) har du indtaget i løbet af den sidste uge (gerne flere svar)? Hvilke illegale rusmidler (stoffer) har du indtaget i løbet af den sidste uge? Procent Antal Heroin, ryge 39% 33 Heroin, fixe 33% 28 Heroin, sniffe 2% 2 Kokain, ryge med salmiak 34% 29 Kokain, ryge med bikarbonat 4% 3 Kokain, fixe 36% 31 Kokain, sniffe 7% 6 Hash 55% 47 Metadon, drikke 20% 17 Metadon, ryge eller fixe 26% 22 Subotex, spise 2% 2 Subotex, ryge eller fixe 2% 2 Piller, alle piller 32% 27 Alkohol 34% 29 Intet 2% 2 Andet 7% 6 336% 286 Andet: Metadonpiller, Ikke oplyst. Fozk you, ikke besvaret, ryge piller, specielt sovepiller metadon, spise

8 8 Synes du der skal være et indendørs sted (stofindtagelsesrum) hvor man må indtage rusmidler (stoffer) lovligt? Synes du der skal være et indendørs sted (stofindtagelsesrum) hvor man må indtage rusmidler (stoffer) lovligt? Procent Antal Ja 94% 80 Nej 2% 2 Ved ikke 4% 3 100% 85 Synes du der skal være et indendørs sted (stofindtagelsesrum) hvor man må indtage rusmidler (stoffer) lovligt? Ja 94% Nej 2% Ved ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9 9 Hvis der var et stofindtagelsesrum (fixerum). Vil du så bruge det? Hvis der var et stofindtagelsesrum (fixerum). Vil du så bruge det? Procent Antal Ja 72% 60 Nej 11% 9 Ved ikke 17% % 83 Hvis der var et stofindtagelsesrum (fixerum). Vil du så bruge det? Ja 72% Nej 11% Ved ikke 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

10 10 Hvilke rusmidler (stoffer) skal man kunne indtage på stedet (gerne flere svar)? Hvilke rusmidler (stoffer) skal man kunne indtage på stedet? Procent Antal Heroin 92% 76 Kokain 88% 73 Metadon/Subotex 75% 62 Piller 66% 55 Amfetamin 58% 48 Hash 59% 49 Alkohol 34% 28 Ved ikke 4% 3 Andet 8% 7 483% 401 Andet: Kun bruges til stof der skal fixes Benzoér Ingen alkohol ALT Heroin og kokain skal være adskildt Kun ulovlige stoffer og koke og heoin hvert for sig ALT

11 11 Skal det være muligt både at ryge og injicere (fixe) stof? Skal det være muligt både at ryge og injicere (fixe) stof? Procent Antal Ja 88% 73 Nej, kun fixe 4% 3 Nej, kun ryge 7% 6 Ved ikke 1% 1 100% 83 Skal det være muligt både at ryge og injicere (fixe) stof? Ja 88% Nej, kun fixe 4% Nej, kun ryge 7% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 12 Hvornår synes du der skal være åbent i et stofindtagelsesrum (fixerum) (gerne flere svar)? Hvornår synes du der skal være åbent i et stofindtagelsesrum (fixerum)? Procent Antal Der skal være åbent om aftenen 80% 66 Der skal være åbent om dagen 88% 73 Der skal være åbent om natten 60% 50 Der skal være åbent i weekenden (i ovenstående perioder) 75% 62 Ved ikke 6% 5 308% 256

13 13 Hvor på Vesterbro skal stofindtagelsesrummet (fixerummet) være placeret for at du vil bruge det? Hvor på Vesterbro skal stofindtagelsesrummet (fixerummet) være placeret for at du vil bruge det? Procent Antal Inden for 100 meter af Hovedbanegården (ret tæt på Hovedbanen) Inden for 300 meter af Hovedbanegården (som fra Hovedbanen til Mændenes Hjem) Inden for 500 meter af Hovedbanegården (som fra Hovedbanen til Gasværksvej) Indenfor 1 km af Hovedbanegården (som fra Hovedbanen til Dybbelsbro Station) 6% 5 36% 30 28% 23 17% 14 Afstand har ingen betydning 13% % 83

14 14 Hvor på Vesterbro skal stofindtagelsesrummet (fixerummet) være placeret for at du vil bruge det? Inden for 100 meter af Hovedbanegården (ret tæt på Hovedbanen) 6% Inden for 300 meter af Hovedbanegården (som fra Hovedbanen til Mændenes Hjem) 36% Inden for 500 meter af Hovedbanegården (som fra Hovedbanen til Gasværksvej) 28% Indenfor 1 km af Hovedbanegården (som fra Hovedbanen til Dybbelsbro Station) 17% Afstand har ingen betydning 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

15 15 Hvilke andre tilbud kunne du tænke dig, der var i forbindelse med et stofindtagelsesrum (fixerum)(gerne flere svar)? Hvilke andre tilbud kunne du tænke dig, der var i forbindelse med et stofindtagelsesrum (fixerum)? Procent Antal Rene sprøjter og kanyler til at tage med hjem 90% 75 Crack piber til at tage med hjem 57% 47 Mad 72% 60 Social Rådgivning 72% 60 Visitation til behandling 66% 55 Sygeplejeklinik - sårskift osv 80% 66 Akutte sovepladser 39% 32 Andet 10% 8 486% 403 Andre ønskede tilbud: Læge. Adgang med hunde. Fred og ro, smøger. Venlighed. Udlevering af energidrik, Nok personale. til at snakke om problemer. Der skal være rolig i fixerummet. Der skal være rent Mange personale til stede.

16 16 Synes du der skal være mere end ét stofindtagelsesrum i København Synes du der skal være mere end ét stofindtagelsesrum i København Procent Antal Ja 86% 71 Nej 5% 4 Ved ikke 10% 8 100% 83 Synes du der skal være mere end ét stofindtagelsesrum i København Ja 86% Nej 5% Ved ikke 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

17 17 Hvis der kommer mere end ét fixerum (stofindtagelsesrum). Skal man kunne indtage de samme rusmidler (stoffer) på hvert enkelt sted? Hvis der kommer mere end ét fixerum (stofindtagelsesrum). Skal man kunne indtage de samme rusmidler (stoffer) på hvert enkelt sted? Procent Antal - Ja 70% 58 - Nej, det skal være forskellige stoffer, som man må tage på hvert enkelt sted 16% 13 - Ved ikke 14% % 83 Hvis der kommer mere end ét fixerum (stofindtagelsesrum). Skal man kunne indtage de samme rusmidler (stoffer) på hvert enkelt sted? - Ja 70% - Nej, det skal være forskellige stoffer, som man må tage på hvert enkelt sted 16% - Ved ikke 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

18 18 Har du nogle gode ideer til hvordan stedet skal indrettes? Gerne mange rum med sofaer osv. Skal være hyggeligt Kødbyen?? Enkelt og sterilt Udstyr til genoplivning Rent. Aktiviteter - rengøring ect.. Rygning og fix separat 1 fixerum, 1 rygerum / Mulighed for bad og tøjskift / Sygeplejerske Ja, der skal være skillevæg mellem der der ryger og dem der fixer sig Sterilt og hyggeligt og så praktisk indretning som kan tåle at de rumsteres med Rent og pænt Det skal være hyggeligt og ikke virke klinisk Dele stedet med rumdeler så dem der fixer og ryger er delt de er mogle ikke kan lige blod f.x.s. mig Der må godt være 2 rum så dem der fixer ikke skal føgle de er i vejen eller rum deler Gerne enkelt uden for meget fyld - borde - stole + rum til at indtage stof Rengøring er vigtig! Streetstyle m/grafitti / Tilbagelænet Mulighed for mindst 20 minutter = (x&% %# /) privatliv!!! Clean Koksepladser / Plads til at lægen kan hjælpe / Stole og borde 2 store rum + toiletter Rygeafd

19 19 Ligesom på mændenes hjem Mere end et toilet Opdeling afhængig af funktion Rent, fjernsyn Afslappende musik, spirituelt og dæmpet lys Ryge og fixerum adskilt Der skal være nogle "fixebåse" hvor man kan stå lidt privat med skillevæg til hver side. Og så nogle Borde man kan sidde 5-7 personer rundt om Med soveposer, køkken og stole eller noget man kan sidde i Ryge for sig, fix for sig

20 20 Afslutning Denne undersøgelse blandt brugerne af de sociale tilbud på Vesterbro og blandt de borgere, som opholder sig på den Åbne narkoscene, er ment, som et forsøg på at inddrage borgere, som anvender rusmidler og som opholder sig på Vesterbro i beslutningsprocessen om en Vesterbroplan at give gadens borgere en stemme. Alt i alt kan det konstateres at denne gruppe af brogere ønsker et stofindtagelsesrum. Det skal ligge relativt tæt på den eksisterende åbne stofscene. Det skal være åbent så længe som muligt også i weekenden, og at alle illegale rusmidler (stoffer) skal kunne indtages, både via rygning og injicering (fix). Undersøgelsen kan være med til at kvalificere de ønsker, behov og ideer, som denne gruppe af borgere har og som er vigtige i den forsatte proces om en Vesterbroplan og oprettelsen af et stofindtagelsesrum. Undersøgelsen er, som det tidligere er blevet beskrevet, foregået over en relativ kort periode. På den baggrund lægger undersøgelsen op til at der - for yderligere at kvalificere ønsker, behov og ideer - forsætter en proces med inddragelse af målgruppen, f.eks. gennem fokusgruppeinterview eller kvalitative interview måske andre metoder.

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering...

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering... Café D set indefra 4. semester maj 2012 Gruppe nr. 3 Nicolai Nordbo, Morten Baltsen, Line Kjær, Sophie F. Hjælmhof-Larsen, Mette Nielsen, Sisse Baand Indhold 1 Indledende afsnit... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Vesterbro vil altid være vores!

Vesterbro vil altid være vores! M,mnjj54888 Vesterbro vil altid være vores! (- Hasad) - En interviewundersøgelse om byrum og ungdomsliv på Vesterbro foretaget med unge fra FISKENs Værested og Fritidsjobformidling Udarbejdet af Hanna

Læs mere

Brugernes syn på integreret behandling af misbrug og psykisk sygdom

Brugernes syn på integreret behandling af misbrug og psykisk sygdom behandling Dobbeltdiagnoser Brugernes syn på integreret behandling af misbrug og psykisk sygdom Hvis det er svært at få mennesker med en dobbeltdiagnose i behandling og at fastholde dem dér er det vigtigt,

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

En samlet plan for Vesterbro

En samlet plan for Vesterbro En samlet plan for Vesterbro De åbenlyse sociale problemer og måder at håndtere dem på Indhold Indhold Københavns Kommunes Socialforvaltning, 2011 1 Vesterbro, København...2 Mål...3 Handleplan...4 Aktiviteter

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere