Facilitator: Jesper Sommer Heibøll Referent: Vælges på mødet. Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facilitator: Jesper Sommer Heibøll Referent: Vælges på mødet. Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad?"

Transkript

1 Mødetype: Arbejdsgruppen Kultur Fritid Skole Deltagere, emne, sted og tid: Lars Caspersen, Dorthe Hansen, Henrik Christensen, Jeppe Flarup Krusbæk, Maria Leer, Esben Pedersen, Finn Svit, Jens Lykke, Jesper Heibøll Facilitator: Jesper Sommer Heibøll Referent: Vælges på mødet Mødet afholdes på Mariager Skole d. 4. december kl Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette? Proces Tid Beslutning og hvem gør hvad? 1. Præsentation af gruppens medlemmer (Jesper) Alle medlemmer præsenterer sig kort, og redegør kort for deres motivation for at indgå i arbejdsgruppen. Hvilke forventninger har hvert enkelt til arbejdet? Præsentationsrunde Hver person har max 3 minutter til rådighed Alle præsenterede sig. Nøgleord fra præsentationsrunden: Respekt for faggrupper. Fokus på læring. Hvad er pædagogernes rolle inden for dette område. Skabe gode alliancer i forholdet mellem Kulturskolen, fritidslivet og folkeskolen. Bære ideer ind fra andre egne, hvor man har arbejdet med området. Link ind i skoleverdenen - biografer, teater, biograf, museer og fritidslivet. Styrke Kulturskolen - også i de små samfund. Hvordan kan man koble også de små foreninger ind i folkeskolen. Skole og sfo som kulturformidler - alle børn præsenteres bredt for muligheder i kultur og fritidslivet - nå en bredere skare af børn Hvad skal vi med hinanden? 2. Kontekstafklaring (Jesper) Bilag; Kommissorie Er der overensstemmelse mellem vores personlige forventninger og arbejdsopgaven som beskrevet i kommissoriet? Drøftelse af kommissoriets indhold for vores arbejdsgruppe Målbarhed Hvordan opleves den nye skole af eleverne? opleves den som mere varieret? Er det mere end blot "mere af det samme". Det er et udgangspunkt, at børnene ikke må få færre elever. - Giver udfordringer i forhold til den understøttende undervisning. Fælles skolevæsen kontra forskellighed. Profilskoler. Forskellige skoler - forskellige muligheder. Der, der bringes ind i skolen, skal som udgangs-

2 2 punkt give merværdi i form af bedre læring. Andre arenaer kommer i spil, både for de stærke og elever med særlige udfordringer. Kvalitetsløft af professionelle, der bringes i spil inden for deres specifikke kompetencefelter. Der skal/bør hentes inspiration til et løft af folkeskolen udefra. Vi skal turde udfordre os selv i forhold til at bringe andre faglige kompetencer i spil og gøre det ligeværdigt. 3. Hvad siger reformen? Hvilke muligheder og hvilke krav gives til kende i skolereformen? Drøftelse og afklaring Det forventes at alle har læst op på dette område i den landspolitiske aftale. Link til aftalen Blev drøftet under de andre punkter Relevante afsnit: 2.5 (s. 8), 2.7 (s. 12), 2.12 (s. 18) 4. Forslag til det videre arbejde (Jesper) Gruppens mål er at producere både en strategiplan og en handleplan. Der arbejdes med ideer og forslag til det videre arbejde. De 8 punkter fra kommissoriet gennemgås, og der arbejdes med forslag til indhold både i forhold til strategiog handleplan. Forslag til indhold af strategi- og handleplan Drøftelser i grupper á 3-4 personer. Fælles opsamling Transport - busser om eftermiddagen Priser - hvem betaler for ydelserne? Tilskud? Strategi: Kulturrygsæk - autentiske lærere(underviser med særlige kompetencer) Finde de rette "nedslagspunkter" hvor den autentiske lærer træder ind i læringssituationen. Mestring giver selvtillid og selvværd. Kortlægning af den enkelte skoles egne muligheder indenfor kultur- og fritidsområdet. Der må også gerne være oplevelser - ikke "kun" læring. Fripladsordninger Hvordan få vi de forskellige faggrupper til at arbejde sammen - læreren som fagligt ansvarlig -

3 3 Er der brug for og mulighed for indspark fra udefrakommende inspiratorer/erfaringer fra andre kommuner? Hvordan gøres samarbejdet ligeværdigt? Undervisernes samlede kompetencer styrker den faglige læring. Hvordan formaliseres samarbejdet mellem undervisere internt og eksternt. Er der elementer, der ønskes bragt op på politisk/administrativt niveau for at lave fælles kommunale retningslinjer for skolerne. Niveauopdeling i handleplanen: hvad er kan og hvad er skal? Der skal kigge på både indskoling, mellemtrin, udskoling og sfo/fritid. Det er ikke de samme aktiviteter i de forskellige afdelinger. Næste møde: Det blev aftalt, at der søges inspiration udefra. Der blev delt opgaver ud i forhold til at tage kontakt til inspiratorer: Henrik (DGI) - Finn (Horsens eller lign) - Jens(lokal institution Teater/museum). Tilbagemelding til Lars. Tilbagemelding om deltagelse til Lars Caspersen. Næste gang forsøger vi at lave et skelet til en strategi for området. 5. Tidsplan Gruppens arbejde skal være tilendebragt senest d. 1. marts Det forventes, at der skal afsættes tid til 5-6 møder. Lars Caspersen og undertegnede har i første omgang Drøftelse og afklaring Mødet d. 21. rykkes pga. kommunal temadag for skolerne og afbud fra Finn og Jens. Jesper og Lars finder ny tid

4 4 fastlagt følgende 5 møder. 4. december: på mariager skole 7. januar: januar: (flyttes) 6. februar: februar: Mødested og evt. tidspunkter er naturligvis til drøftelse, men det kan nok blive svært, at finde tidspunkter, hvor alle kan ovenstående er dog synkroniseret med de kalendere, vi har adgang til. 6. Evt. Herunder: hvad offentliggøres på den kommunale hjemmeside Intet af bemærke

5 5 Kultur Fritid - Skole Samarbejde mellem kultur fritid skole. Formål Formålet for arbejdsgruppen er at opstille en strategi- og handleplan for, hvordan der kan etableres et formaliseret samarbejde mellem skole-, kultur- og fritidsområdet, så der skabes faglig merværdi for eleverne. Opgave o Forslag til hvordan man skaber et gensidigt forpligtende samarbejde, der skaber merværdi for alle parter. o Forslag til en sammenhængende, varieret, inkluderende, meningsfyldt og udfordrende skoledag, der giver faglige løft til alle. o Forslag til hvordan man bruger de nye muligheder for samarbejde, som folkeskolereformen åbner op for. o Arbejdsgruppen udformer forslag til konkret proces mellem parterne. o Arbejdsgruppen udformer forslag til effektmål og evaluering af effekten af samarbejdet mellem kultur-, fritids- og skoleområdet. o Forslag til hvordan man kan inddrage pædagoger og medarbejdere med andre relevante kompetencer, så det giver merværdi. o Andre relevante emner i forhold til arbejdsgruppens formål.

6 6 Produkt Strategi- og handleplan På baggrund af gruppens arbejde udfærdiges en strategiplan og en handleplan.

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Netværksmøde om skolereform. 16. januar Sinatur, Nyborg strand

Netværksmøde om skolereform. 16. januar Sinatur, Nyborg strand Netværksmøde om skolereform 16. januar Sinatur, Nyborg strand Program Program: 10.00 Velkommen ved Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningen. Siden sidst herunder om foretrædet d.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Skolereformen i Sorø Kommune

Skolereformen i Sorø Kommune Skolereformen i Sorø Kommune Nyhedsbrev nr. 5, marts 2014 Kære forældre, elever, medarbejdere og alle med interesse for folkeskolerne i Sorø Kommune Så har nyhedsbrev nr. 5 set dagens lys, og endnu en

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere