SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG"

Transkript

1 SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation

2 Indholdsfortegnelse HVORDAN VI VIL VÆRE BYDELSMØDRE SAMMEN EN HÅNDBOG 2 SÅDAN KAN DU BRUGE HÅNDBOGEN 2 OM ØVELSERNE 3 EJERSKAB 4 ØVELSE: HVAD ER ET BYDELSMØDRE-MÅNEDSMØDE? 5 ØVELSE: HVORFOR ER MÅNEDSMØDERNE VIGTIGT? 7 ØVELSE: SÅDAN LAVER VI GODE MÅNEDSMØDER 7 ØVELSE: HVAD HAR VI OPNÅET DET SIDSTE ÅR? 9 ØVELSE: HVILKE AKTIVITETER VIL VI GERNE LAVE DET NÆSTE ÅR? 9 FÆLLESSKAB 11 ØVELSE: DET ER DU GOD TIL! 12 ENERGIZERE 12 DERFOR ER DET EN GOD IDE AT LAVE EN ENERGIZER: 12 ENERGIZER: TJEK IND TJEK UD 13 ENERGIZER DERFOR HEDDER JEG DET, JEG HEDDER 14 ENERGIZER: NØGLER 14 ENERGIZER: FOKUS PÅ DAGENS TEMA 15 ENERGIZER: HUMØRTJEK 15 ROLLEFORDELING 17 ØVELSE. HVAD ER EN GOD LEDER? 18 REDSKAB: PERSONLIGE SAMTALER 18 ØVELSE: HVILKE OPGAVER ER DER I DIN BYDELSMØDREGRUPPE 19 ØVELSE: FASTHOLDELSE AF OPGAVER 20 MERE OM FRIVILLIGHED KORT TIL ØVELSEN SÅDAN LAVER VI GODE MÅNEDSMØDER 23 1

3 STYRK FÆLLESSKABET OG BLIV BEDRE BYDELSMØDRE Bydelsmødrenes kerneopgave er at hjælpe kvinder i lokalområdet, der står i svære situationer og har brug for hjælp. Men for at I kan det, er det afgørende, at I har et solidt fundament i jeres Bydelsmødregruppe. Gode grupper giver et trygt rum, hvor I kan sparre, tale om det der er svært, få inspiration, føle at I er en del af et fællesskab og en større sag og få ny viden, der gør en dygtigere. Flere grupper glemmer, hvor vigtigt det er at pleje det gode fællesskab og at være Bydelsmødre for hinanden. Hvis I har et stærkt fællesskab i gruppen, kan I flytte bjerge uden for gruppen. En forkvinde sagde på lederkurset: Vi skal huske også at være Bydelsmødre for hinanden. Sådan kan du bruge håndbogen Håndbogen er et opslagsværk med en række bud på, hvordan I i jeres gruppe kan arbejde med de problematikker, som I kan støde ind i i jeres Bydelsmødregruppe. I håndbogen finder I en række øvelser som på hver sin måde kan styrke jeres Bydelsmødregruppe. I kan udvælge en enkelt øvelse eller gennemgå dem alle sammen over et længere forløb fx et tema pr. månedsmøde. Tag løbende fat i håndbogen og slå op og find de øvelser, der passer til de udfordringer, som I står over for i jeres gruppe. Arbejdet med at opretholde gode og velfungerende Bydelsmødre-grupper, er en proces, som vi hele tiden kan blive bedre til. Håndbogen tager udgangspunkt i viden om, hvordan man fastholder frivillige. Denne viden er indsamlet af eksperterne på området: Bydelsmødre fra forskellige grupper, der har erfaring med, hvordan man bedst håndterer problemer i grupperne. Den bygger på et lederkursus, som vi i landsorganisationen har arbejdet med i foråret Bydelsmødre fra hele landet har deltaget i kurset og selv afprøvet de øvelser, som Håndbogen indeholder. 2

4 Vi har valgt at inddele Håndbogen i tre temaer: Ejerskab Fællesskab Rollefordeling Når det netop er de tre temaer, vi tager fat på, er det, fordi de er afgørende for velfungerende grupper, hvor alle føler sig velkomne, engagerede og godt tilpas. Om øvelserne Alle øvelserne i håndbogen fremmer gruppens fællesskab. De øvelser, der optræder under fællesskab, er øvelser, der har fokus på det sociale fællesskab og kammeratskabet i gruppen. Øvelserne under rollefordeling og ejerskab fokuserer mere på at skabe et fællesskab omkring formålet med Bydelsmødrene. Øvelsesleder: Der skal bruges en øvelsesleder til alle øvelserne: En, som styrer tiden, introducerer til øvelsen og som samler op til sidst. TIP: Det behøver ikke være koordinatoren eller forkvinden, der er øvelsesleder. Det er en god måde at uddele ansvar på at skiftes til at have ansvaret for en øvelse til næste månedsmøde. TIP: Når I har lavet en øvelse, så brug et par minutter på at tale om, hvad i fik ud af øvelsen. Det er altid en god ide at reflektere over, om det at lave øvelserne har gjort en forskel for jer. De forandringer, som er målet med øvelserne, er ikke forandringer, som enkeltpersoner kan skabe. At forbedre fællesskabet, ejerskabsfølelsen eller lave en bedre rollefordeling i gruppen, er ikke noget, som en koordinator eller en forkvinde kan beslutte sig for det er forandringer, som alle skal være en del af. God fornøjelse! 3

5 EJERSKAB I en gruppe, hvor ejerskabet er i godt, føler alle Bydelsmødre sig som værter til møderne, og ingen føler sig som gæster. Når du er vært, føler du, at møderne er dine, og du føler et ansvar for, at møderne fungerer. Det øger følelsen af ejerskab, at alle Bydelsmødre er med til at bestemme, hvordan I fordeler arbejdet og holder jeres månedsmøder. Det øger lysten til at blive i gruppen og motivationen til at yde sit bedste, at I alle har haft indflydelse på det fælles arbejde om det at være en Bydelsmødregruppe. Om ejerskabsøvelserne: Det skal være nemt at forstå, hvorfor I afholder månedsmøder. Derfor handler de næste øvelser om, hvordan I skaber en fælles forståelse for, hvorfor månedsmøderne er vigtige, og hvorfor det er vigtigt, at alle dukker op. Samtidig er øvelsen Sådan laver vi gode møder en måde at skabe forandring. I skal ikke holde møderne, fordi sådan er det bare eller sådan har det altid været. I stedet skal I træde et skridt tilbage og finde ud af, hvordan I holder møder, som alle synes, er relevante og derfor tager ejerskab over. 4

6 Ejerskab betyder, at den gruppe, aktivitet eller det projekt, du deltager i, føles som dit eget, og at du føler ansvar for, at det fungerer. Det er ikke bare noget, du kommer og går til, og som er styret og ejet af andre. Test ejerskabet i din afdeling Er månedsmøderne kedelige og irrelevante hos jer? Er du alene om at arrangere månedsmøderne? Er der mange, der ikke kommer til jeres månedsmøder? Og glemmer de at melde afbud? Er det de samme, der tager ansvaret hver gang, der skal arrangeres og planlægges? Hvis du kan svare ja til et eller flere af de her spørgsmål, kan det være en rigtig god ide at arbejde med ejerskabet hos jer. Øvelse: Hvad er et Bydelsmødre-månedsmøde? Formål: Denne øvelse er en god indledning til de næste øvelser, der handler om, hvordan I får alle Bydelsmødrene i gruppen til at tage ejerskab over månedsmøderne. Der er nemlig tre ting, som skal være med på et månedsmøde for at være et Bydelsmødre-månedsmøde. Selvom det kan virke basalt, er det en god ide, at en af jer præsenterer disse tre ting: erfaringsudveksling, ny viden og det sociale Bydelsmødrefællesskab. Det fastholder gruppen i, hvad der er vigtigt, og hvorfor tingene er, som de er. På jeres månedsmøder er det tre ting, der understøtter de grundlæggende værdier bag det at være Bydelsmor. Det er de tre ting, der SKAL være til stede til månedsmøderne, for at I er en Bydelsmødregruppe og ikke en anden slags forening. Sådan gør I: Øvelseslederen præsenterer de tre ting, som skal være med på et månedsmøde: Erfaringsudveksling, ny viden og sociale aktiviteter. Sæt jer i tre grupper: - Gruppe 1 taler om hvorfor erfaringsudveksling er vigtigt på et månedsmøde. - Gruppe 2 taler om hvorfor ny viden er vigtigt på et månedsmøde. 5

7 - Gruppe 3 taler om hvorfor det er vigtigt at pleje det sociale Bydelsmødrefællesskab under månedsmøderne. Tal sammen i 10 minutter. Øvelseslederen laver en runde, hvor I hver gruppe på to minutter fortæller, hvad I har talt om i grupperne. Det skal I bruge: En øvelsesleder En tavle Papir og blyant til hver gruppe TID: 20 minutter Erfaringsudveksling: Vi fortæller hinanden om det Bydelsmødrearbejde, som vi laver. Vi sparrer, rådgiver og aflaster hinanden, når vi erfaringsudveksler. Det er gennem erfaringsudvekslingen, at vi bliver dygtigere til Bydelsmødrearbejdet, fordi vi får inspiration og lærer af hinanden. Det er gennem erfaringsudvekslingen, at det bliver tydeligt, hvilken forandring vi skaber for andre kvinder. Ny viden: Vi lærer nye måder at håndtere Bydelsmødrearbejdet gennem ny viden. Ny viden får vi, når fagpersoner kommer og holder oplæg, eller når vi sammen deler viden med hinanden på månedsmøderne. Det sker fx, når en Bydelsmor spørger om hjælp til, hvor hun skal henvise en kvinde, og en anden Bydelsmor foreslår, at de skal kontakte familierådgivningen. Den nye viden gør, at vi hele tiden lærer nyt og bliver dygtigere til at hjælpe de kvinder, vi er i kontakt med. Det sociale Bydelsmødrefællesskab: Vi bliver stærkere sammen som Bydelsmødregruppe, når vi lærer hinanden bedre at kende og støtter hinanden i gruppen. Det sociale er limen, som holder det hele sammen. Det er en stærk motivationsfaktor, at man har det godt sammen socialt. OBS! Hvordan I laver erfaringsudvekslingen, hvilken ny viden I sørger for til jeres månedsmøder, og hvordan I styrker jeres gruppe socialt - DET er op til jer selv i hver enkelt gruppe. Det er altså her, at hver Bydelsmor kan opleve ejerskab. 6

8 Øvelse: Hvorfor er månedsmøderne vigtigt? Formål: At reflektere over og få fælles forståelse for, hvorfor månedsmøderne er vigtige, og hvorfor det er vigtigt, at alle dukker op. Sådan gør I: Skriv på tavlen eller et stort stykke papir: Hvorfor er månedsmøderne vigtige? Hvorfor er det vigtigt, at jeg dukker op? Diskuter to og to spørgsmålene i fem minutter Lav en fælles runde, hvor alle siger én pointe, de er kommet frem til. Det skal I bruge: En øvelsesleder En tavle Papir og noget at skrive med TID: 15 minutter En Bydelsmor sagde på lederkurset: Der er nogle Bydelsmødre i min gruppe, der er stoppet med at komme. Jeg ved, at de stadig laver Bydelsmødrearbejde i vores lokale cafe, men vi er alle sammen rigtig kede af, at vi ikke ser dem til vores møder. Øvelse: Sådan laver vi gode månedsmøder Formål: At alle i jeres gruppe får indflydelse på, hvordan jeres månedsmøder afholdes. I ender med jeres helt egen kontrakt for, hvordan JERES månedsmøder skal se ud. Alle Bydelsmødre skriver under på, at det er sådan, I gerne vil holde møder. På den måde har I lavet en kontrakt, som alle har sagt ja til. Sådan gør I: Brug kortene Hvad er et godt møde for os?. De ligger bagerst i håndbogen og kan printes. Læg bunken på bordet I skiftes til at trække et spørgsmål og læse det højt for alle i gruppen. Diskuterer spørgsmålet i fællesskab. 7

9 Når I har fundet frem til en løsning, skal I skrive jeres fælles svar, ned på et ark papir. Det skal I bruge: En øvelsesleder Print af kortene En computer eller en notesblok Vis et eksempel på en kontrakt TID: 20 minutter En Bydelsmor sagde om denne øvelse på lederkurset: Det var spændende at snakke om, hvorfor vi gør, som vi gør. Der er helt klart nogle ting, vi skal gøre anderledes, når vi kommer hjem. TIP: Husk at sørge for, at alle bliver hørt! Det kan være en god ide, at I diskuterer spørgsmålene to og to først. Vi har lavet et eksempel på, hvordan en kontrakt kunne komme til at se ud: 8

10 Øvelse: Hvad har vi opnået det sidste år? Formål: At få synliggjort de ting, I har opnået, og de ting, I har lavet sammen i fællesskab. Det skaber en følelse af energi, udvikling og et stærkt fællesskab. Sådan gør I: Lav en brainstorm over alle de aktiviteter, I har lavet og de ting, I har opnået i fællesskab i gruppen. Skriv alt op på en tavle. Slut af med at give hinanden en klapsalve. Det skal I bruge: En øvelsesleder En tavle TID: 20 minutter TIP: Denne øvelse er en god måde at få sat et punktum for et godt år enten ved juleafslutningen eller inden sommerferien. Det styrker fællesskabet at tænke tilbage, og det er en god måde at anerkende hinanden i gruppen. TIP til foreninger: I foreninger kan dette være en alternativ måde at lave årsberetningen til generalforsamlingen. På denne måde er det ikke kun forkvinden men alle i gruppen, der tænker tilbage og husker på de gode ting, I har lavet. Øvelse: Hvilke aktiviteter vil vi gerne lave det næste år? Formål: At give den enkelte en følelse af ejerskab, da alle har været med til at beslutte i fællesskab, hvad der skal foregå i gruppen. Det kan både dreje sig om sociale og faglige aktiviteter. Samtidig skal alle de gode ideer gøres til virkelighed, så det ikke blot bliver tom snak. Der skal lægges en konkret plan for, hvordan en aktivitet føres ud i livet. Sådan gør I: Sæt jer to og to og brainstorm på de idéer, I gerne vil arbejde med i det næste år. Læs idéerne højt for de andre og skriv alle ideerne op på en tavle 9

11 Tal om, hvilke ressourcer (penge, arbejdskraft, lokaler osv.) de enkelte aktiviteter kræver. Vælg de tre idéer, som I helst vil arbejde videre med i prioriteret rækkefølge: og 3. Nu skal I arbejde med den aktivitet, der er på førstepladsen: Hvordan kan I gøre den til virkelighed? Find nogle Bydelsmødre, der melder sig til at stå for aktiviteten: Skal der være en tovholder på aktiviteten? Skal der bookes lokaler? Skal der bestilles mad? Er der nogen, der skal kontaktes? Fordel opgaverne imellem jer. De to andre aktiviteter kan skrives ind i årshjulet, så I forpligtiger jer på og husker at vende tilbage til de gode ideer, I er kommet frem til i fællesskab. Det skal I bruge: En øvelsesleder En tavle Et papir eller en computer, så I kan skrive planen ned TID: minutter 10

12 FÆLLESSKAB Fællesskabet i gruppen er afgørende for den enkelte Bydelsmors lyst til at blive ved med at komme til månedsmøderne og engagere sig i arrangementerne. Bydelsmødregrupperne består ofte af kvinder, der ikke kender hinanden lige godt. Nogle er gamle venner, nogle taler samme sprog, og andre kender kun hinanden fra Bydelsmødre-gruppen. Derfor er det vigtigt hele tiden at huske at arbejde med fællesskabet i gruppen. Det kan I gøre på mange forskellige måder, alt efter hvad I synes er sjovt, hyggeligt og skaber god stemning. Vi har samlet nogle energizere og anerkendende øvelser, der kan ændre stemningen i rummet og nedbryde barrierer, fordi de kan give indblik i noget personligt hos den anden. TIP: Husk også at prioritere sociale arrangementer kun for Bydelsmødregruppen. 11

13 På lederkurset i København sagde en Bydelsmor: Det er vigtigt, at vi har det godt sammen og hygger os. Det er jo ikke et job, vi får løn for. Øvelse: Det er du god til! Formål: At give den enkelte Bydelsmor anerkendelse og ros for det arbejde, hun gør, og dermed øget selvtillid. Det er en rigtig dejlig oplevelse, at andre lytter og bagefter fortæller, hvad man er god til. Sådan gør I: Lav grupper på tre personer. A fortæller en historie om en oplevelse, hvor hun har hjulpet en anden. B stiller spørgsmål til historien. C lytter til gode ting ved det, der bliver fortalt. C fortæller bagefter om alt, hvad der gik godt, og hvad hun oplever, at A var god til i situationen. Efter fem minutter bytter I roller. Alle tre skal fortælle sin historie og få ros. Det skal I bruge: En øvelsesleder Stole Tid: 25 minutter TIP: Denne øvelse kan bruges som en alternativ form for erfaringsudveksling, hvis I trænger til afveksling. Energizere Derfor er det en god ide at lave en energizer: Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. En energizer er en god måde at starte et månedsmøde. Nogle energizere løsner stemningen, mens andre kan hjælpe til at få talt om noget fagligt. Vælg den energizer der passer til jeres formål. En energizer kan: Ryste folk sammen Sætte snakken i gang og gøre, at alle får sagt noget højt fra start Gøre, at man lærer hinanden at kende på en ny måde 12

14 Skabe nærhed og tillid Få folk til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen En energizer kan bruges som en kort pause under månedsmøderne hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selvom det er små korte og enkle øvelser, er en grundig og præcis instruktion nødvendig! I kan se nogle eksempler på energizere her. Gå ind på hvor der ligger flere forskellige energizere. TIP: Gør det til en vane at starte månedsmødet med Tjek ind og Tjek ud, det giver en god ramme omkring jeres månedsmøde. Energizer: Tjek ind Tjek ud Formål: At skabe rummelighed i gruppen og lære hinanden bedre at kende. Når den enkelte har sagt noget fra start, er det nemmere at sige noget højt senere. Det er desuden en god måde at slutte møderne af på, at man får tænkt over, hvad der har været vigtigt og hvad man tager med sig hjem. Sådan gør I Tjek ind: Stil jer i en rundkreds, når mødet begynder. En ad gangen fortæller: Hvordan har jeg det i dag. Er jeg glad, fordi der er sket noget rart, træt fordi min dreng ikke ville sove i nat, eller spændt fordi jeg snart skal på ferie? Når runden er ovre, sætter alle sig ned, og mødet begynder. Sådan gør I Tjek ud: Stil jer i en rundkreds, når mødet afsluttes. En ad gangen fortæller: Hvordan gik mødet hvad fik jeg med, som jeg kan bruge. Når alle har sagt noget, slutter mødet. Det skal I bruge: En øvelsesleder Plads på gulvet 13

15 Tid: 10 min i starten og slutningen af mødet TIP: Både tjek-ind og tjek-ud kan fungere som input til koordinator eller forkvinde om, hvordan møderne går, hvor Bydelsmødrenes interesse ligger etc. En Bydelsmor sagde efter en tjek-ind-energizer på lederkurset: Der er en meget lettere stemning. Det er rart at have kigget de andre i øjnene, så jeg ved, hvem de andre er. Energizer Derfor hedder jeg det, jeg hedder Formål: At lære noget personligt om hinanden. Øvelsen kan få folk til at tale sammen og lytte til hinandens fortællinger. Det er en god måde at skabe nærhed og tillid. Sådan gør I: Gå rundt mellem hinanden. Find sammen 2 og 2. Efter tur fortæller I om jeres navn. Hvorfor hedder jeg det jeg hedder? Hvad betyder navnet? Hvem bestemte jeg skulle hedde det? Hvad betyder navnet for mig osv.. Det skal I bruge: En øvelsesleder Plads på gulvet Tid: 10 minutter Energizer: Nøgler Formål: At skabe en anderledes præsentationsrunde, hvor I lærer hinanden at kende. Sådan gør I Sæt jer sammen to og to. Tag jeres nøgler frem og præsenter nøglerne for hinanden. Hvad bruges nøglerne til? Det fortæller mere, end man umiddelbart tror, og folk bliver hurtigt grebet af øvelsen. Det skal I bruge: Øvelsesleder 14

16 Alle skal have deres nøgler med Tid: 10 minutter TIP: I kan også tage udgangspunkt i indholdet i jeres håndtasker Energizer: Fokus på dagens tema Formål: ved at stille et spørgsmål, der knytter sig til undervisningen, kan I spore jeres hoveder ind på, hvad det er, der skal foregå, fx Hvad forventer du at lære på kurset om ligestilling i dag?, Hvad tror du, at du kan bidrage med til dagen i dag? eller Fortæl om en situation, hvor du har manglet den viden, du håber på at få i dag. Sådan gør I: Øvelseslederen udvælger et spørgsmål, der har et fagligt fokus. Skriv evt. spørgsmålet op på en tavle. Alle bevæger sig rundt på gulvet mellem hinanden. Hver gang klokken ringer, finder I sammen to og to. I skiftes til at svare på spørgsmålet Når klokken ringer, skifter I partnere. Det skal I bruge: En øvelsesleder En tavle Plads på gulvet En klokke Tid: 10 minutter Energizer: Humørtjek Formål: At starte jeres møde godt op, ved at alle får sagt noget og alle får lyttet til hinanden. Denne energizer giver jer et godt kendskab til hinandens dagligdag. Når I får lov til at fortælle lidt om jer selv, jeres børn eller jeres arbejde, får I parkeret de tanker, I går rundt med inden mødet. Det gør det nemmere at koncentrere jer, når I går rigtigt i gang 15

17 Sådan gør I: Stå i en rundkreds, inden mødet går i gang. En ad gangen fortæller I, hvor jeres humør ligger på skalaen Forklar kort, hvorfor dit humør enten ligger særlig højt, særlig lavt eller midtimellem. Når alle har fortalt, sætter I jer ned og starte mødet. Det skal I bruge: En øvelsesleder Plads på gulvet Tid: 10 min TIP: Vær opmærksom på, at det skal være en kort runde. Man skal ikke forklare hele sin dag i detaljer. 16

18 ROLLEFORDELING I dette afsnit introduceres forskellige øvelser, som skaber grupper, hvor alle er aktive og engagerede. Flere steder er det en enkelt Bydelsmor eller koordinator, der står med hele ansvaret. Det er ærgerligt, for det er meget sjovere at gøre det sammen. At være med til at tage ansvar og dele opgaverne får os alle sammen til at føle os vigtige, inkluderede og uerstattelige og det er det, som motiverer os til at være frivillige! Nogen gange er der Bydelsmødre, som falder fra og holder op med at komme til månedsmøderne. Det handler ofte ikke om manglende lyst, men om at de ikke kender deres rolle i gruppen. Hvad er min opgave, hvorfor er det vigtigt, at jeg kommer til gruppens fælles arrangementer og hvem skal jeg tale med, hvis jeg er i tvivl? Det er vigtigt at kende svaret på de spørgsmål. En god leder i jeres Bydelsmødre-gruppen sørger for at inkludere alle, så alle føler sig som en vigtig del af Bydelsmødre-gruppen. Erfaringerne viser, at konflikter kan opstå, hvis man ikke er enige om, hvordan forkvinden skal være leder. Men hvad er en god leder? Og hvordan vil vi gerne have at vores forkvinde leder gruppen? Det er vigtigt at få snakket om. 17

19 Her kommer en række øvelser, der kan hjælpe jer med at tale om hvad en god leder er og med at få fordelt opgaverne i jeres Bydelsmødregruppe på en god måde. Øvelse: Hvad er en god leder? Formål: At få en fælles forståelse af, hvad en god leder er. At en god leder ikke bestemmer over de andre, men lytter og involverer alle i gruppen i de beslutninger, som skal tages. Målet med denne øvelse er, at I i fællesskab får talt om forkvindens rolle. Sådan gør i: Sæt jer i små grupper på to til tre. Stil hinanden spørgsmålet: Hvad tænker I på, når I hører ordet leder? Hvad skal man som leder? Hvilke ord og sætninger kommer I i tanke om? Diskuter i 7 min Tag en fælles runde i plenum, hvor i fortæller hinanden hvad i har talt om. Skriv evt. jeres tanker ned på et stykke papir, som i kan gemme. Det skal i bruge: En øvelsesleder Et stykke papir og en kuglepen så i kan skrive jeres ideer ned. TID: 15 min Redskab: Personlige samtaler Personlige samtaler kan skabe en god og tillidsfuld kommunikation mellem den enkelte Bydelsmor og forkvinden, koordinatoren eller den hos jer, der tager ansvaret for, at jeres gruppe fungerer godt internt. Når man sidder i et lokale med en masse andre kvinder, så kan det være svært at sige, hvad man ønsker og brænder for. Det er lettere, når I sidder to og to at få sagt, hvad man har på hjerte. I lærer hinanden at kende på en ny måde, når I holder personlige samtaler. I får snakket om, hvad den enkelte har lyst til at lave, hvad der sker i hendes privatliv, om hun har travlt, eller om hun har overskud. En forkvinde fortæller: Jeg troede, at jeg kendte de andre Bydelsmødre rigtig godt, men efter jeg tog mig tid til at tale med hver enkelt, fandt jeg ud af, at der var mange ting, som jeg ikke vidste. For eksempel er der en i min gruppe, der kun kommer hver 18

20 tredje gang. Jeg troede, at hun var lidt doven, men det viste sig, at hun har rigtig travlt og har nogle problemer derhjemme. Sådan gør I: Aftal et tidspunkt, hvor I kan snakke sammen, uden at der er andre til stede. Det kan være en gåtur, på en cafe eller hjemme hos en af jer. Skab en hyggelig og afslappet stemning. Lyt aktivt og stil uddybende spørgsmål. Spørgsmål, du kan stille: Hvordan synes du, det går? Hvad kan du bedst lide ved at være Bydelsmor? Er der noget, du synes er svært? Hvad synes du, du er god til? Hvilke opgaver har du mest lyst til at lave i Bydelsmødregruppen? (Nævn evt. nogle eksempler på opgaver) Har du nogen forslag til ting, som vi kunne gøre anderledes i gruppen, eller som du synes, at vi mangler? Hvordan ser din hverdag ud i øjeblikket? Har du travlt, eller har du god tid. Øvelse: Hvilke opgaver er der i din Bydelsmødregruppe Formål: Hvis man dukker op til møderne og ikke har nogle fast opgaver, er det ikke sikkert, man tænker over, at der er nogle, der har sørget for at låse op eller bestille mad inden mødet. Denne øvelse skaber overblik over opgaverne og er en god måde at fordele opgaverne i gruppen. Det giver en god fællesskabsfølelse, at der er mange på listen. Sådan gør I: Diskuter med jeres gruppe, hvilke opgaver der er i Bydelsmødregruppen. Skriv opgaverne op på en tavle. Fordel opgaverne mellem jer, så alle får en opgave, som de er ansvarlige for. Sørg for at få skrevet opgavelisten ned, så I har et overblik over, hvem der gør hvad. 19

21 Det skal I bruge: En øvelsesleder En tavle Et stykke papir eller en computer, så I kan skrive opgavelisten ned TID: 30 minutter Eksempler på arbejdsopgaver: 1. Lav en dagsorden, og skriv den på tavlen, inden de andre kommer (evt. to personer). 2. Inviter til månedsmøde og skriv en huske-sms inden mødet. 3. Tag referat. 4. Handl ind inden månedsmøderne (evt. to personer). 5. Lav kaffe og te og gør bordene klar til mødet (evt. to personer). 6. Bestil mad til månedsmøderne. 7. Inviter en fagperson, som kommer og holder vidensoplæg (evt. to personer). 8. Kontaktperson til sundhedsplejerske og andre fagpersoner m.v. (evt. to personer). 9. Tag initiativ til at stå for et arrangement i den lokale kvindecafe, helhedsplan, beboerhus m.v. (udvælg en gruppe). 10. Skriv opslag og sedler, som skal hænges op i lokalområdet (evt. to personer) Øvelse: Fastholdelse af opgaver Formål: For at sikre, at I bliver ved at hjælpe hinanden, kan I fx hver tredje måned til månedsmødet snakke om fordeling af opgaver. Sådan gør I: Find listen over opgaver frem, som I har lavet i øvelsen Hvilke opgaver er der i din Bydelsmødregruppe?. Gennemgå listen på et månedsmøde og stil jer selv spørgsmålene: Har alle en opgave? Har alle lyst til at beholde den opgave, de har, eller skal opgaverne fordeles anderledes? 20

22 TIP: Lav en vikarordning, så der er en vikar, man kontakte, hvis den ansvarlige bliver forhindret i at klare sin opgave. Hvis fx en Bydelsmor ikke har tid til at handle ind inden månedsmødet, så har hun en aftale med en anden Bydelsmor fra gruppen, som hun kan ringe til. TIP: Vær altid to på de svære opgaver, så I kan hjælpe hinanden. Hvis I fx skal arrangere et vidensoplæg til næste månedsmøde, er det en god ide at være to personer. 21

23 Om frivillighed: Hvad motiverer jer? MERE OM FRIVILLIGHED Bydelsmødre er frivillige, det betyder, at der er tale om alternativ valuta. I arbejder ikke for lønnens skyld, men fordi I er engageret, indgår i et fællesskab, synes, at I gør en forskel, og at I rykker jer. Motivationen er forskellig fra gruppe til gruppe. I skal derfor have blik for, hvad der er den største motivation for jer i jeres gruppe og pleje det. Er det sociale vigtigt? Er det ny viden der driver jer? Er det anerkendelse og synlighed i lokalmiljøet? Sørg for at der er plads til, at I har forskellige motivationer, og prioriter det, I synes er vigtigst. Hvis I for eksempel kan se, at det sociale er rigtig vigtigt for jeres gruppe, men I oplever splittelse internt og en manglende fællesskabsfølelse, så kan det gøre en kæmpe forskel, at I arbejder aktivt på at forbedre fællesskabet. Læs mere her: Boll, Frederik C. M.fl.: Frivilligkoordinering Hvorfor og hvordan?, Forlaget Ankerhus 2012 Boll, Frederik C. M.fl.: Sådan leder du frivillige i forskellige situationer, Forlaget Ankerhus, 2014 Skårhøj, Rie & og Rygaard, Esther Skov: Ledelse af frivillige en håndbog Skårhøj, Rie & og Rygaard, Esther Skov: Nye redskaber til ledelse af frivillige i praksis TIP: Tjek for kurser til frivillige TIP: Brug foreningsguiden for Bydelsmødre. Find den på 22

24 Kort til øvelsen Sådan laver vi gode månedsmøder Må mobiltelefonerne være tændt på vores månedsmøder? Hvor lange må vores møder være? Vil vi holde korte møder med få pauser? Vil vi holde længere møder evt. med aftensmad, mere tid til at snakke og med flere pauser? Hvordan vil vi gerne afbrydes, hvis tiden skrider? Må dirigenten afbryde os? Vil vi have lov til at snakke? Eller synes vi, at noget andet virker bedre? Hvordan skal vores erfaringsudveksling være? Vil vi tale sammen to og to? Vil vi hellere tale alle sammen i fællesskab? Hvem skal byde velkommen til vores møder? Vil vi skiftes til at byde velkommen? Skal forkvinden byde velkommen? Hvor meget skal ny viden fylde til vores månedsmøder? Hvor ofte vil vi have en fagperson udefra til at komme til månedsmøerne? Hvordan beslutter vi hvem, der skal komme og holde oplæg for os? 23

25 Hvordan vil vi gerne pleje gruppens sociale fællesskab? Vi vil holde sociale arrangementer uden for møderne? Fx være en sommerfest eller en tur ud at bowle. Hvor tit skal vi gøre noget socialt? Skriv gerne de arrangementer, I kommer frem til, ind i jeres årshjul. Hvordan vil vi gerne starte vores møder? Skal mødet starte med en energizer, en runde, hvor vi hører hvordan alle har haft det det siden sidst, en gennemgang af dagens program eller? Hvem har ansvaret for at gøre klar til møderne? Hvem har ansvaret for at rydde op? Skal vi melde afbud til møderne? Hvordan melder vi afbud og til hvem? Må vi komme for sent til månedsmøderne? Skal vi give besked? Eller er det vigtigt for os, at alle kommer til tiden? Hvem skal styre vores møder? Vil vi have en dirigent eller ordstyrer? Skal det være forkvinden? Vil vi skiftes til at styre møderne? 24

26 BYDELSMØDRE BRINGER HÅB OG FORANDRING I ANDRE KVINDERS LIV Bydelsmødrenes Landsorganisation Pasteursvej 2, 1799 København V Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat nonprofit organisation etableret under Center for Socialt Ansvar. Center for Socialt Ansvar driver også Natteravnene, Erhvervsguiderne, Baba, Bag Facaden og FamilieIværksætterne. 48 Læs mere: Udgivet af: Center for Socialt Ansvar august 2014 Tak til Laura Yde, Siliane Bjerre og Shazia Mughal Fotos: Laura Yde, Siliane Bjerre, Jack Fussell, Egon Jensen 25

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008

Lydhørhed. Tålmodig. Spilleregler i en god gruppe. Taler vi om det samme? Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Spilleregler i en god gruppe Workshop, Den Sociale Højskole, 9. juni 2008 Taler vi om det samme? Lydhørhed Tålmodig Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler vi om det samme? Tålmodig Lydhørhed Taler

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer)

Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Samlet midtvejsevaluering 2011: 1. Hvilke kompetencer har du fået i din rygsæk det første halve år? (sociale, personlige og faglige kompetencer) Sociale: Gode venner og oplevelser. Man skal indordne sig

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

KEND DIN KÆRESTE. Light. Af Henrik V Blunck Redaktør af bloggen Løst og Fast om Sex og Samliv

KEND DIN KÆRESTE. Light. Af Henrik V Blunck Redaktør af bloggen Løst og Fast om Sex og Samliv KEND DIN KÆRESTE Light Af Henrik V Blunck Redaktør af bloggen Løst og Fast om Sex og Samliv Kend din Kæreste Complete Henrik V Blunck 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Virksund som kommerciel kursuscenter

Virksund som kommerciel kursuscenter Virksund som kommerciel kursuscenter Stort potentiale til god økonomi Det vil sikre centrets overlevelse på lang sigt Et modernecenter som vi kan være stolte af Det vil appellere til den yngre generation

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

360 PERSONLIG LEDELSE

360 PERSONLIG LEDELSE 360 PERSONLIG LEDELSE NYT OG ANDERLEDES 360 UDVIKLINGSKONCEPT TIL PERSONLIG LEDELSE: IMKB GØR DIG STÆRKERE I BÅDE KROP OG SIND Som det første 360 personlige udviklingskoncept herhjemme kombinerer IMKB

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere