Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne"

Transkript

1

2 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

3 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han image for sig selv og bussen. Medarbejderne er et værdifuldt men ofte overset aktiv i arbejdet med at styrke virksomheders identitet. Indsigt i organisationens autentiske styrker er de holdbare byggesten i udviklingen af identitet. Den kunstige identitet, der er trukket ned over medarbejderne, er dømt til at mislykkes, mener CEO i Stagis, Nikolaj Stagis. Når vi er optagede af kulturen i de organisationer, vi arbejder med, så handler det om, at det er her, vi ser mange af virksomhedernes største aktiver. I organisationerne ligger der ofte en række skjulte styrker, som handler om, hvad vi er gode til, og hvorfor vi gør tingene på en bestemt måde. Vi kalder det tavs viden, fordi det er viden, som eksisterer i organisationen, men som ingen rigtig udnytter og vækster, fordi vi ofte ikke bruger tid på at undersøge, hvad det i grunden er, vi er gode til, siger Nikolaj Stagis, stifter af virksomheden Stagis A/S, der er specialister i at finde virksomheders autentiske styrker og skabe identitet for virksomheder gennem organisationskultur, design og kommunikation. Skab en identitet, som medarbejderne kan se sig selv i Det er ikke et spørgsmål om, at medarbejderne eller kulturen dikterer den organisatoriske identitet, vi vælger at satse på. Men hvis vi opbygger en identitet, som medarbejderne ikke kan se sig selv i, og der ikke er sammenhæng mellem kommunikation og kultur, så opstår der et meget tungt arbejde med at udvikle kulturen hen imod den nye, konstruerede identitet. Det er langt mere effektivt at finde de karaktértræk i kulturen, som man ved at aktivere og styrke gennem organisationsudvikling, design og kommunikation kan bruge til at skabe en meget klarere identitet, siger Nikolaj Stagis og henviser til projektet Chauffører med karaktér for busbranchen i Storkøbenhavn.

4 Når vi arbejder med at skabe et bedre image i busbranchen gennem de autentiske styrker, står vi over for en stor udfordring. Tænk så hvor svært det ville være, hvis vi skulle gøre det i en proces, hvor chaufførerne ikke selv kan kende sig i det. Det ville være rigtig svært, fordi de så ville være imod det, siger Nikolaj Stagis. Vi starter altid vores identitetsarbejde for virksomheder med at lave et antropologisk studie gennem dybdeinterviews af ledere og medarbejdere. Det er narrative analytiske interviews. Det narrative består i, at vi får fortællinger fra deltagerne om, hvad er det for en organisation, vi sidder i, hvordan de selv er kommet ind, hvordan lærte de denne organisation at kende, hvad fylder noget for dem i hverdagen og hvad er de vigtige dagsordener? Det er meget åbne spørgsmål, hvor vi prøver at finde deres livsfortælling om arbejdslivet i organisationen. Det analytiske handler om, at vi bruger interviewpersonen som medskaber af den analyse, der bliver foretaget gennem interviewet. Vi prøver på at få medarbejderne til at sætte ord på, hvorfor er de her ting vigtige, hvad er det for nogle konklusioner, vi kan gøre os, hvorfor er der den udvikling der er?, forklarer Nikolaj Stagis, der også er ekstern lektor i kommunikation på Roskilde Universitet. Kortlægningen af identitet starter nye processer De antropologiske undersøgelser i organisationen danner grundlag for Stagis videre arbejde med designet og kommunikationen, men selve processen har også nogle meget positive bieffekter hos medarbejderne og i organisationskulturen. Det sætter ofte nogle tanker og diskussioner i gang hos medarbejderne om, hvem er vi og hvorfor gør vi sådan her. Og det er jo meget grundlæggende for identitet, siger Nikolaj Stagis, der ser medarbejderen som helt afgørende i arbejdet med at udnytte virksomhedens autentiske styrker. Men dermed ikke, at medarbejderne dikterer udviklingen i kulturen og de ønskede og uønskede sider af kulturen, der findes. Medarbejderne er helt centrale, fordi det er dem, der skal udleve strategien i hverdagen. Men det er en ledelsesmæssig opgave at prioritere, hvilke styrker der skal dyrkes og hvordan. Derfor er afdækningen af de autentiske styrker et meget vigtigt ledelsesredskab, fordi lederne selv er viklet ind i kulturen og ikke kan se styrkerne og en eventuel uheldig kultur. At arbejde med den autentiske identitet bliver et ledelsesparameter på linje med alle andre for en leder, siger Nikolaj Stagis, der nævner Stagis arbejde med Kulturministeriets Koncerncenter som et eksempel, hvor de autentiske styrker har været et ledelsesmæssigt og strategisk værktøj. Målet for det antropologiske arbejde med at identificere virksomhedens

5 Stagis arbejder ud fra koncept om, at kultur, design og kommunikation i samspil udtrykker og udvikler de autentiske styrker, der er i en organisation Stagis works from a concept where the interplay of culture, design and communication expresses and develops the authentic strengths, that exist in an organization

6 autentiske styrker har her været at hjælpe i en situation, hvor organisationen stod over for at skulle skifte navn og arbejdsmæssigt fokus fra Administrations-center til Koncerncenter. Her bruger ledelsen meget klart denne viden til at arbejde strategisk med organisationens identitet gennem både organisationskulturen og det grafiske udtryk. Medarbejderne kan meget klart se, at ledelsen ønsker at sætte fokus på den rolle, som Koncerncentret har som oversætter mellem Kulturministeriet og kulturinstitutionerne, siger Nikolaj Stagis. Den stålsatte tro på, at imaget skal vokse frem af den interne kultur og organisationens styrker, båndlægger dog ikke virksomhedens handlefrihed i forhold til, hvilken retning man ønsker at dreje virksomheden strategisk. Også selvom organisationen har autentiske styrker, der virker som en modsætning til den position, ledelsen ønsker at tage på markedet. Forskellen er blot, at frem for at italesætte de uønskede styrker og derved definere sin identitet som en afstandtagen fra den uønskede kultur, så dyrker man de foretrukne styrker, der kan pege hen imod målet. Man kan sagtens præge kulturen i en retning ved at sætte fokus på det, der er ønskeligt. Hvis man sætter fokus på de positive ting, så har det negative det med at visne bort. Som når vi sætter positivt fokus på den stærke kultur i busbranchen ved at fokusere på sammenholdet i busbranchen frem for den del af kulturen, der kan få chaufførerne til at isolere sig meget fra kunderne. Vi tager udgangspunkt i nogle chauffører, der gør det rigtigt og bruger styrken positivt, siger Nikolaj Stagis.

7 12 13 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Nikolaj Stagis har en grundlæggende tro på og respekt for medarbejderen som fundament i arbejdet med organisationer. For ham kan man ikke lave en religion med 10 bud og så prædike den for medarbejderne. Det er dømt til at mislykkes og bliver vanvittig dyrt, mener han. Vi kan ikke diktere mennesker til at være noget andet end dét, de allerede er. Fordi det er voksne, selvstændigt tænkende individer, er vi nødt til at have dem med i at skabe deres egen virkelighedsforståelse. Det gør vi ved, at de selv arbejder med kulturen gennem blandt andet undersøgelser, workshops og medarbejderseminarer, siger Nikolaj Stagis, der ser en stor fare for, at medarbejdere tager afstand fra den strategi og identitet, som ledelsen udstikker. Det handler om ikke at trække en identitet ned over hovedet på medarbejdere, men at de selv tager den på, fordi det ligger lige for. I busprojektet Chauffører med karaktér har vi ikke defineret, hvordan chaufførerne skal være. Vi har sagt, I skal være så stærke, som I overhovedet kan, og I skal bruge de bedste sider af jer selv, fordi det er at træde i karaktér. I vælger selv, det er overladt til jer at tage ansvar for, hvordan I gør det og hvilken side af jer selv, I vælger at bruge. Derfor ser vi, at tilfredsheden med jobbet stiger samtidig med, at deres opfattelse af jobbets image stiger. Det er et sundt tegn, når man ønsker at styrke sin identitet som virksomhed, siger Nikolaj Stagis.

8 De autentiske styrker viser vejen i en krise Den aktuelle tid med økonomisk krise aktualiserer ifølge Nikolaj arbejdet med identitet, fordi de autentiske styrker er meget klare ledestjerner, når krisen skaber kaos og behov for fokuseret handling i virksomhederne. Hvis ikke vi ved hvilken vej, vi skal gå, og hvad det er for styrker i virksomheden, der skal lede os derhen og styrke vores image og markedsposition, så er det meget svært at navigere i en krise, hvor man er nødt til at tage hurtige beslutninger og ofte har brug for at skære i organisationen, siger Nikolaj Stagis, der frygter, at virksomheder, der måske føler, at de er godt på vej gennem krisen, kan vente en ubehagelig overraskelse på den anden side af krisen. Der er mange virksomheder, der kommer flot gennem krisen med en positiv bundlinje. Men hvis de har skåret sig ud af krisen og skåret i de styrker, som er kernen i virksomhedens identitet og skulle bære virksomheden frem, så får de det svært, når økonomien igen kommer i gang og de igen skal skabe vækst, vurderer Nikolaj Stagis og fortsætter: Virksomheder, der har en stærk kultur og identitet kommer lettere ud af kriser, hvad enten det er en økonomisk krise, en produktkrise eller en anden form for krise i virksomheden. Virksomhederne skal derfor ifølge Nikolaj Stagis have et autenticitetsreservoir, som de kan trække på i krisetider. En af årsagerne til at virksomheder med en autentisk organisatorisk identitet lettere klarer en krise er, at hele organisationen i højere grad bakker op om de handlinger, som ledelsen må gribe til i krisetider. Jo stærkere en autentisk identitetsprofil en virksomhed har, jo lettere vil det være at håndtere en krise. Også i forhold til medarbejderne. For så føler medarbejderne sig i højere grad involveret, og de identificerer sig

9 10 11 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne mere med virksomheden. Og hvis de gør det, så vil de være mere tilbøjelige til at være med til at løse krisen, f.eks. ved at fokusere på de rigtige aktiviteter, gå ned i løn eller på anden vis være behjælpelig i en svær proces, siger Nikolaj Stagis, der ser identitet som et gennemgående træk i alle typer af kriser i en organisation. En krise i en virksomhed vil næsten altid også være en identitetskrise, og derfor er fokus på identitet ikke kun nøglen til at undgå langvarige kriser i virksomheden. Det er ofte også vejen ud af krisen, siger Nikolaj Stagis og nævner udviklingen hos Lego som eksempel. Lego er et rigtig godt eksempel på en virksomhed, der har vendt krise til succes ved at satse på netop virksomhedens autentiske styrker. Jørgen Vig Knudstorp kom til som CEO i 2004 og lykkedes med at vende virksomheden fra katastroferegnskab til vækstvirksomhed. Udviklere, designere, marketingfolk og andre medarbejdere i Lego gik i dialog med Jørgen Vig Knudstorp om, hvad er det for nogle styrker, der er i Lego, og hvad det var, virksomheden stod over for, siger Nikolaj Stagis og forklarer videre: Dialogen med medarbejderne viste, at den største styrke i Lego er den systemiske leg, at man bygger inden for et system, der giver legen nogle rammer. I årene før havde Lego eksperimenteret med andre produkter som børnetøj, og et af de problemer, som medarbejderne gjorde tydelige var, at børnetøjet og nogle af de øvrige fejlsatsninger ikke handlede om den systemiske leg. I dag er klodserne og den systemiske leg i fokus.

10 Også Legos digitale universer bygger med succes på det koncept. Det viser, at en virksomhed er nødt til at finde styrken inden for sit felt, for når den bryder ud af det, går det galt, siger Nikolaj Stagis. Mere fokuserede medarbejdere med klar identitet Effekterne af klare og veldefinerede autentiske styrker er, at medarbejderne i langt højere grad tilegner sig en positiv autonomi i forhold til at udnytte de autentiske styrker. Fordi de agerer ud fra styrker, der kommer fra dem selv, ses de som naturlige frem for en strategi, som er ukonkret og svært tilgængelig. Hvis vi har den rigtige mentale model, så behøver medarbejderne ikke huske alle de rigtige ord, strategien og de 100 handlingsplaner, fordi vi har den samme forestilling om, hvem vi er og lader det diktere vores handlinger. Og vores handlinger dikterer, hvem vi er, og hvordan vi bliver opfattet. Så på den måde er både ledere og medarbejdere mere fokuserede og kreative medarbejdere, når den autentiske identitet er klarlagt i virksomheden, siger Nikolaj Stagis og binder an til en af hans personlige motivationer i arbejdet med autentisk organisatorisk identitet. Medarbejdere, der føler sig involveret og bruger sig selv, er stolte medarbejdere. De bliver lykkeligere mennesker både på arbejdspladsen men også privat, fordi de føler sig anerkendt. Hvis man tror på det bedste i mennesker, så skaber det ultimativt en bedre verden, når folk er glade, stolte og føler sig anerkendt. Det er da en kæmpe drivkraft for mig, når en buschauffør fortæller, at han nu er mere stolt af sit job, og at det også betyder meget for ham privat uden for bussen. Det er jo til syvende og sidst det, der betyder noget for ham, men også det der betyder noget for kunderne og virksomheden, siger Nikolaj Stagis.

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere