Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter bestyrelsens beretning. Der er gået et år siden sidste generalforsamling, og det har været et år på godt og ondt. Der har været holdt fem bestyrelsesmøder. På det sociale har der været Sct. Hans bål med ca. 25 deltagere. Sommerfesten blev holdt ved Sonja med ca. 25 deltagere. Hjordbuskvej har været indbudt til et møde søndag formiddag med henblik på medlemsskab. Da vi mente, at det skulle være fuld medlemsskab, var stemningen ikke tilstede. Der var en god dialog på mødet, der blev serveret øl og vand, vi skiltes i bedste forståelse med hinanden. Vi fik en indbydelse til et møde, hvor der blev oprettet en forening for den gamle Sundsøre kommune. Der er oprettet en hjemmeside, så man kan se, hvad der rører sig i naboforeningerne, vi har meldt os ind for et beløb på 100 kr. pr. år. Vi er også blevet kontaktet med henblik på, at formændene for grundejerforeningerne i Skive kommune skal samles en gang om året og udveksle ideer og erfaringer. Det er formanden for Ulsted Grundejerforening, der står for det. Vi er i år blevet meldt til kommunen for, at der er blevet lavet en udgang til Nørengvej. Jeg lagde nogle grene og brombærris i udgangen, så begge ender var tildækket, men det varede ikke længe før det var fjernet igen. Det er forsøgt med at sætte pæle og tråd for, det blev også pillet ned, den ene pæl er fjernet. Det er så op igen med en pæl og på træerne i den anden ende, så der er vi nu. Vi har bemærket, at de første grene og brombærris ud mod Nørengvej stadig ligger i hullet, så det må være her fra Fursundparken det er blevet fjernet. Anmeldelsen kom fra en beboer i Fursundparken. Chikanerne på Livøvej: Der blev på sidste års generalforsamling stillet forslag om udvidelse af chikanerne på Livøvej. Bestyrelsen har været ved at undersøge sagen og fundet ud af, at de ikke er lovlige, da de skal godkendes af kommunen og politiet. Efter henvendelse til kommunen sagde de, at de ville foretage et vejsyn, hvis der kom en ansøgning, pris ca kr. Vi har ikke talt med politiet, og da man også har fortalt, at de store træer i chikanerne ikke er lovlige ifølge brandtilsynet, har vi besluttet at vente til efter generalforsamlingen. Kommunen og politiet kan til enhver tid kræve chikanerne fjernet, når de ikke er godkendt. Dertil kommer arbejdet med udførelse og planter, så det kan nemt løbe op i kr. i det hele. Vi har været udsat for indbrud i vores depot ved Hjortbusk, der er stjålet pumpe og udstyr som Bro-konsortiet bruger til at opstille badebroen med. Vi har ikke købt nyt, men vil leje en pumpe. Også vores partytelt er væk. Der er ikke nogen forsikring, da rummet ikke har

2 kunnet godkendes af forsikringen, da man kan komme ind i løbet af et halvt minut med et koben. Vedrørende vejene Venøvej og Livøvej har vi hyret en entreprenør til at skrabe og give grus. Han mener, der skal bruges ca. 15m3 grus nu i foråret og ligeså i efteråret: kr. pr. gang for det hele. Det har vi besluttet at det skal udføres, skal der opstå huller i mellemtiden, kan vi jo altid smide en skovlfuld grus i. Brokonsortiet kom med et tilbud med at stille og bord og bænke op nede ved stranden. Det blev sagt 1000 kr. på sidste generalforsamling. Erik henvendte sig siden og sagde, at det ville blive 2000 kr. Vi sagde ja, da vi ikke mente, at vi kunne gøre det meget billigere. Bor og bænke blev sat op. Vi i bestyrelsen var ikke helt tilfredse med arbejdet, da vi havde opfattet, at det skulle være gjort på lovlig vis. Vi har derfor købt nyt bord/ bænksæt, som skal stå på stranden, og som kan tages hjem til vinter. Det kan godt være, at der skal købes et sæt mere. Stormen i efteråret har været hård ved stranden, og derfor har vi besluttet at gøre det på en ny måde. Det ene bord er kommet op til udgangen ved Grynderup sø, så kan man sidde der og nyde udsigten. Stormen har i området ikke forvoldt store skader, kun nogle væltede træer, som ejerne selv har fjernet. Mht. renovationen så var vi blevet lovet ekstra containere til jul, men de var der ikke. Vi må igen gøre opmærksom på, at det kun er til dagrenovation og ikke byggeaffald, malerbøtter m.m. Vedrørende Modul renovation kommer der mere, når jeg har talt med 4S. Vi har haft 2 arbejdsdage, hvor der er blevet ryddet op, og vi var i gang med at fælde de udgåede træer i strandengen, vi er ikke færdige, så der står en del tilbage endnu. Jeg vil gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i året, der er gået og ønske alle en god sommer. Bemærkninger/spørgsmål til beretningen: Carsten Graversen stillede spørgsmål ang.: Vejværk og græsslåning Svar: De kommende år plan tilbud bestyrelsen beslutter i forhold til planen. Der er ikke lavet kontrakt vejfolkene holder øje med vejene, og kontakter derefter vejmanden. Der er lige kørt på vejene, og der er ikke planlagt ekstra grus i efteråret. Den nye bestyrelse tager stilling til nye tilbud på græsslåning Kommentar fra Jens: Vejmanden skal ikke have en blankocheck han gør det forkert ifølge Jens Johannesen. Chikaner De er blevet klippet kan Jens ikke forstå mener der skal laves en ansøgning til Kommunen. Johnny:

3 De eksisterende chikaner er ikke godkendt af kommunen. Der blev kun henstillet til bestyrelsen, at arbejde videre med det. Og det har den gjort. Der er redegjort i beretningen for, hvordan man har arbejdet for det. Der er uenighed om, at det er en god idé, at vejen kommer til at slynge sig mere. Ingelise Livøvej: Ad chikanerne: Ridser bilerne og folk kører for stærkt de virker ikke. Per T. kør 20 km i timen kig på eget speedometer. Inge Lise forslag til en pind i vejen. Evt. yderligere skilte med 20 km op ad Livøvej. John Nørskov. Vi skal ikke varetage en politiopgave. Det er ikke et skænderi værdigt. Thøger Livøvej 1 Vil gerne orienteres om planer for det nye renovationsarrangement. Johnny svarer: Der er ikke truffet afgørelse om placering endnu, men det bliver ikke i den samme side som nu pga. kabler til telefon m.m. Køb af jord Thøger hele grunden kan købes. Tove. Ville gerne have haft bestyrelsens forslag til renovationsplan i dag, dertil svares, at det ikke kan lade sig gøre, da det er 4S, der bestemmer tidsplanen. Der har været holdt et indledende møde John Nørskov. Bestyrelsesansvarsforsikring blev på sidste års generalforsamling diskuteret kraftigt. Der skulle ifølge Nørskov søges om advokatrådgivning. Sven Erik svarer, at det ikke er sket. Carsten: Er vedtægterne godkendt? De er gennemgået og godkendt, siger Johnny. Bord og bænke samt forsikring diskuteres på et senere tidspunkt. Beretningen blev godkendt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kommentarer: John Nørskov hvorfor så stort et overskud? når vedtægterne foreskriver noget andet. Knud kommenterer: Det kan/skal jo fastsættes i budgettet, hvad man vil bruge overskuddet til. 4. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent: Kommentarer: Når alt er stjålet i redskabsrummet er der så brug for et rum?

4 Rita kommenterer, at redskabsrummet er lejet for et år af gangen Johnny der er en tinglysning på ejendommen på, at vi er lejere. Jens: Vedr. lejemål på Hjordbuskvej fint med et fælles lejemål til redskaber Kan vi ikke få noget på udlejers forsikring i forbindelse med tyveriet Johnny: Det kan ikke forsikres Erik: Vi kan bruge noget af bestyrelsens forsikring Knud: Principielt synes jeg ikke, at det skal være en grundejer, der skal forestå græsslåning. Det, grundejerne skal lave, skal være gratis. Vi har opbevaringsrummet, så længe vi vil pga. tinglysningen bestyrelsen opfordres til at undersøge, hvad der skal der skal laves for at rummet kan forsikres og hvad koster det? En opgave for den nye bestyrelse. 5. Ingen forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra Nils Vils. (bilag 1) Nils overtog Leons forslag fra sidste år. Jens: Forsikring ikke nødvendig hvis man ikke agerer ufornuftigt. Knud Kan godt forstå, at bestyrelsen vil have en bestyrelsesansvarsforsikring alm. uagtsomhed kan man komme til at hæfte for. Johnny: I 6 står der, at foreningen kun hæfter med sin formue. Der har tidligere hvert år stået i revisionspåtegningen, at der bør tegnes en forsikring, og nu har den nye bestyrelse gjort det, der har været foreskrevet. Niels: afstemningen vedr. vedtægtsforslaget skal være under et Skriftlig afstemning 55 stemmer til stede Vedtaget med et lille flertal, blanke 2 stemmer, ja 30 og nej 23, men ikke nok til en vedtægtsændring skal på en ekstraordinær generalforsamling. Næste forslag er Toves. Motivering: Pga. Egon trængte fundamentet til en renovering. En uhørt magtdemonstration at fjerne det gamle bord/bænk og fundament Vil have generalforsamlingen til at beslutte placering Hvorfor købe nyt, når det gamle er godt nok?

5 Sven Erik. Svellerne er ulovlige bestyrelsen ville ikke meldes. Tove vil gerne have et samlingssted dernede. Hvorfor skal der stå beton og metal? Inge Marie Ohrt stå frem og sig, hvem der vil melde det? Per T. Det ser godt ud det skal stadig være muligt at kunne samles der, og det er det. Johnny vi kan ikke beskytte svellerne Der er regler for, hvad man må lave og ikke må lave ved stranden der må ikke lægges sten, der må ikke laves repos Det nye kan flyttes det gamle er ved at forfalde og holder ikke længe. Werner: Vi ved, hvad vi må ingen er interesseret i at grave farligt materiale ned, og han er enig med tove i, at bestyrelsen tromler. Sven Erik. Det er ikke en magtdemonstration. Omrokeringen på stranden blev besluttet på januar bestyrelsesmødet, og det kan læses i referatet, at Toves forslag så kommer op efterfølgende, kan ikke vurderes ikke som en magtdemonstration bestyrelsen har handlet i overensstemmelse med reglerne. Jens. I forbindelse med broudlæg skulle de ulovlige sveller have været fjernet. Erik: Hvor er de gamle materialer? Der svares: På lossepladsen Lone Simonsen: Hvad er det vi stemmer om? er det ikke godt nok, det vi nu har? Knud: Jeg er forvirret mødested ved stranden, ja enig. Eller det en ny kystsikring, så stemmer jeg nej. Bilag 2.1: Tove Gravesens forslag: Afstemning Toves forslag 18 ja - 31 nej 5 blanke Tove 2.2: Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. miljøstation/affaldssystem Tove var med til det afholdte møde, og der var enighed. Udvalget blev nedsat med følgende medlemmer: Tove Gravesen, Thøger Larsen og Per Thagaard. 2.3 Tove - trak sit forslag 2.4 Tove trak sit forslag Carsten Graversen forslag: 1. Stien over engen tilførsel af flis - enighed i bestyrelsen arbejdsdag til den opgave. 2. Lisbeth Pedersen foreslog at vi på en arbejdsdag fik de udgåede træer på strandengen fliset, så der blev ryddet op i forbindelse med fældningen.

6 3. Mellem 113 og 74 på Livøvej grund bør slås pga. tidsler m.m. 7.1 Kasserer: Johnny Brok modtager ikke genvalg Skriftlige forslag og valgt blev: Knud R Hansen Venøvej stemmer Lisbeth Pedersen Venøvej stemmer Knud er valgt. 7.2 P. E Andersen modtager ikke valg. Jeanette modtager ikke valg Erling modtager ikke valg Kandidater: Carsten Gravesen Livøvej John Nørskov Venøvej 5 34 Lisbeth Pedersen Venøvej Erik N. Jørgensen Livøvej 67 9 Ole Sørensen Livøvej Lisbeth, Ole og John er nye bestyrelsesmedlemmer 8. Carsten og Erik blev valgt som suppleanter 9. Johnny Brok - Nyvalgt som revisor Kristian Lauridsen - Genvalgt som revisorsuppleant 10. Evt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes. Erik: Fordeling af grus på sideveje? Jens: Den sidste rest græs hvordan får vi det slået? Må brolauget jævne det område, hvor fagene ligger? Dato: Formand Dirigent Referent

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere