Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir. Grøn Guide i København - Årsrapport 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir. Grøn Guide i København - Årsrapport 2001"

Transkript

1 Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir Grøn Guide i København - Årsrapport 2001

2 Foto: Per Morten Abrahamsen, Forsiden + side 2, 3, 4, 5. Indhold De grønne guider i København blev i 2001 støttet af Københavns Kommune med 1. mio. kr. Efter en beslutning i Miljø- og Forsyningsudvalget finansieres en årsrapport om guidernes arbejde af disse midler. Miljøkontrollen indgik en aftale med journalist Malene Hermansen om at skrive årsrapporten på basis af interviews med alle 12 guider. Det sammenfattende forord er ligeledes skrevet af Malene Hermansen. Teksterne i årsrapporten er alle godkendt af De grønne guider. Miljøkontrollen har således stået for det rent praktiske i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten, men har i øvrigt ikke haft indflydelse på dens indhold eller konklusioner. ISBN Udgivet i Miljøkontrollen Flæsketorvet 68 Postboks København V Tlf Fax Forord 6 Anja Puggaard 8 Astrid Munksgaard 10 Bettina Fellov 12 Gry Pedersen 14 Helene Orland 16 Hanne Gro Djernis & Hellmuth Christian Stuven 18 Jean-Pascal Denos 20 Jetje Fink 22 Michael Parbst 24 Niels Birk 26 Tom Jørgensen 28 Torben Forskov 30 Adresseliste 3

3 Forord: Den frie spiller Foto: Per Morten Abrahamsen Med rødder hos borgerne og grene ind forvaltningen, er de grønne guider med til at skabe sammenhæng i det lokale miljøarbejde. På hver sin måde er de tolv grønne guider i Københavns Kommune katalysatorer for miljøarbejdet i deres lokalområde, hvad enten det er en bydel eller et stort boligområde. De grønne guiders arbejdsområder spænder lige fra udbredelsen af bæredygtigt byggeri til indføring af økologisk mad i daginstitutioner og til bedre udnyttelse af byrummets grønne områder. Nogle grønne guider arbejder alene, mens andre har tæt samarbejde med kollegaer på f.eks. kvarterløftprojekterne. De har alle en styre- eller følgegruppe, som er med til at godkende og definere de projekter, de grønne guider kaster sig over. To tredjedele af de grønne guiders løn var i 2001 finansieret af Den Grønne Fond under Miljøstyrelsen, og resten af lønnen har de selv skaffet via fonde og organisationer m.m.. Siden år 2000 har Københavns Kommune støttet de grønne guider med en million kroner om året. I den forbindelse bliver der hvert år udarbejdet et hæfte til Miljø- og Forsyningsudvalget, der beskriver de grønne guiders arbejde. I år er det gennemgående tema i afrapporteringerne den grønne guides rolle som den frie spiller i forhold til forvaltning og interesseorganisationer. Dette hæfte indeholder interview med de tolv grønne guider i Københavns Kommune, hvor de, ud over at fortælle hvad de har arbejdet med det seneste år, også reflekterer over deres rolle som den frie spiller. Begrebet den frie spiller skal forstås bredt. Den frie spiller er dels den ekstra resurse, som har overskud til at tænke det lokale miljøarbejde ind i en større sammenhæng og dels borgernes uafhængige hjælper, der kan tale deres sag overfor forvaltning og politikere. Som den frie spiller kan de grønne guider sammen med deres styregrupper selv prioritere, hvad der er vigtigt at arbejde med i netop deres lokalområde. Selv opfatter de grønne guider sig som borgernes forlængede arm en person der først og fremmest taler borgernes sag over for myndighederne, men som omvendt også skal give borgerne mulighed for at deltage i kommunens arrangementer, som f.eks. Miljøtrafikugen eller debatter om udviklingen i lokalområdet. Guiderne er generelt meget tilfredse med deres samarbejde med kommunen. De er især glade for, at samarbejdet ikke har nogen tvangsmæssig karakter, og for at de selv kan prioritere, hvor de lægger deres kræfter, samt i hvor stor udstrækning de vil deltage i kommunens arrangementer. De synes, de har god kontakt til Miljøkontrollen. Dog nævner flere, at de kan have svært ved at indhente oplysninger til deres grønne regnskaber. Det er fordi de ikke er en del af det kommunale system, og så tager forsyningsselskaberne sig betalt for at hente disse tal ud af databaserne. Da det er vigtigt at kunne følge op på de grønne regnskaber, så beboerne i et område kan se, om deres indsats bærer frugt i form af resursebesparelser eller mindre affald, er det noget, de grønne guider vil arbejde på at få løst i nærmeste fremtid.. Med regeringens lukning af den Grønne Fond går de grønne guider en usikker fremtid i møde, og derfor er det nu vigtigt for guiderne at forankre de igangværende projekter. Flere af de grønne guider har været med til at få lokale agenda 21-grupper op at stå, og de forsøger at forberede grupperne på at skulle være selvkørende i en nær fremtid. Foto: Per Morten Abrahamsen 4 5

4 Anja Puggaard - grøn guide Christianshavn. Transportundersøgelse Trafik, grønne familiedage, økologiske markedsdage og bilfri dage er noget af det, der har fyldt godt op i Anja Puggaards kalender det seneste år. Forårets store projekt var en transportundersøgelse, som gik ud på at kortlægge ansattes transport til og fra tre lokale virksomheder. Vi ville gerne nuancere debatten ved at finde ud af hvor meget af biltrafikken på Christianshavn, de store virksomheder stod for. Det viste sig, at der var færre, der kørte i bil end forventet - faktisk var det under 25 procent i de virksomheder, vi undersøgte, fortæller Anja Puggaard, som sammen med et par studerende fra USA, havde sendt spørgeskemaer ud til Udenrigsministeriet, Nordeas hovedkontor og Miljøstyrelsen. Undersøgelsen mundede ud i en række forslag til, hvordan det kunne blive mere attraktivt at lade bilen stå. Et af de konkrete forslag var en aftale med en lokal cykelhandler, som nu tilbyder at reparere cykler for Miljøstyrelsens medarbejdere, mens de er på arbejde. Da transportprojektet var færdigt i maj måned, gik Anja i gang med at planlægge de grønne familiedage i Naturprojekt Kløvermarken sammen med de andre grønne guider på Amager. Til det første arrangement, som Anja stod for, kunne forældrene prøve kræfter med pileflet og maling med linolie, mens børnene kunne boltre sig på naturlegepladsen. Det er lettere at få de unge familier i tale med et arrangement, hvor der også er noget at lave for børnene, siger Anja Puggaard, som var tilfreds med deltagerantallet, der lå på omkring 30 voksne til hver af de fire grønne familiedage i løbet af sommeren og eftersommeren. Målet med arrangementerne var at placere stedet i beboernes bevidsthed, hvilket er lykkes, og kommunen har nu ansat en person, som tager sig af naturprojektet. To gange i løbet af sommeren arrangerede Anja sammen med frivillige fra den lokale agendagruppe økologiske markedsdage langs kanalen på Christianshavn, den ene gang i forbindelse med Miljøtrafikugen, hvor hun havde kæmpet for, at Christianshavn ligesom den indre by skulle være bilfrit område i weekenden den 22. og 23. september. I første omgang havde embedsmændene i Vej og Park foreslået, at Christianshavn skulle være bilfri med undtagelse af Torvegade, som er den trafik, man lokalt er mest irriteret over. Det havde været I dette tilfælde havde jeg stor fordel af at være den frie spiller, fordi jeg kunne tillade mig at presse på politisk med de ønsker, christianshavnerne havde en katastrofe, hvis Torvegade ikke var blevet spærret, og det blev den heldigvis også. I dette tilfælde havde jeg stor fordel af at være den frie spiller, fordi jeg kunne tillade mig at presse på politisk med de ønsker, christianshavnerne havde, siger Anja Puggaard. Hun var koordinator for Miljøtrafikugens mange arrangementer på Christianshavn, som blandt andet omfattede brunch på Knippelsbro, kajakpolo i kanalen, foredrag, guidede miljø-kanalrundfarter, økologisk- og genbrugsmarked og udstillinger. Som grøn guide fungerer Anja også som et bindeled mellem borgerne og kommunen, og hun bliver ind i mellem kontaktet af christianshavnere, som vil have hjælp til at henvende sig til myndighederne med f.eks. klager eller spørgsmål. En gang om året udgiver Anja og agendagruppen en avis til alle bydelens borgere, hvor de præsenterer grønne regnskaber og informerer om det arbejde, der er foregået i årets løb. I midten af september fik Anja Puggaard og agendagruppen på Christianshavn lov til at benytte den gamle badeanstalt i Sofiegade til deres aktiviteter. I december 2001 blev det endeligt afgjort, at gruppen kan leje bygningen for yderligere seks måneder for herefter at købe eller leje bygningen på mere langvarig kontrakt. Det er meningen, at huset skal rumme et alternativt bade- og sundhedshus samt et lokalt agenda-21 center, hvor borgerne kan få opbakning og inspiration til at arbejde med en bæredygtig udvikling. Naturlegepladsen i Kløvermarken Foto: Københavns Miljø- og Energikontor 6 7

5 Astrid Munksgaard - grøn guide i Kvarterløft Nordvest. Da Astrid Munksgaard 1. august 2001 overtog stillingen som grøn guide i Kvarterløft Nordvest, havde hun allerede arbejdet med kvarterets miljøproblemer i en lignende stilling under den grønne jobpulje. Hun kendte derfor kvarteret og vidste, hvordan hun skulle gribe arbejdet an, da hun fik stillingen. Husets grønne regnskaber er et af de projekter, Astrid har brugt meget energi på at udvikle. Sammen med kvarterløftet i Holmbladsgade på Amager har hun arbejdet på at finde en metode, der kunne gøre det lettere for boligforeningerne at lave grønne regnskaber. Det er blevet til en prototype på materiale, man kan bruge, når man vil i gang med grønne regnskaber en slags startpakke. Idéen er, at materialet skal være så simpelt, at boligforeningerne selv kan lave de grønne regnskaber, så den grønne guide mere bliver en konsulent end en egentlig tovholder med ansvaret for, at regnskaberne bliver gennemført, siger Astrid Munksgaard. Materialet, som primært henvender sig til etageejendomme og institutioner, består af en manual, en videofilm og nogle regneark. Astrid Munksgaard mener, at hun som grøn guide har en fordel, når hun skal have boligforeningerne til at lave grønne regnskaber. Jeg er en del af det lokale miljø, og borgerne rejser ikke de samme barrikader over for mig, som de gør, hvis det f.eks. var en kommunal myndighed, der henvendte sig direkte til dem. Det gør min formidling væsentlig lettere. Hun synes, at engagementet hos beboerne har udviklet sig meget i den periode, hvor der har været kvarterløft i Kvartercenter Nordvest Nu er det borgerne selv, der kræver bedre affaldssortering og bæredygtige byggematerialer Nordvestkvarteret. For fem år siden forsøgte igangsætterne at få miljø på kvarterløftets dagsorden, men responsen hos borgerne var begrænset. Nu er det borgerne selv, der kræver bedre affaldssortering og bæredygtige byggematerialer, siger Astrid Munksgaard. Hun mener, det er tiden og det fokus, der har været på kvarterets miljø de seneste år, der har modnet borgerne i Nordvestkvarteret. At bringe land og by sammen er også noget af det, Astrid Munksgaard har været optaget af. Et af de projekter, hun brænder meget for, er etableringen af en forbrugerejet økologisk andelsgård, som borgerne kan købe andele i. Tanken er, man som forbruger sætter fælles kapital i et forbrugssystem, som her er et landbrug. Det er det samme princip, som er blevet brugt i forbindelse med vindmøller. Forskellen er, at der ikke er noget økonomisk afkast her. Vi ansætter nogle landmænd til at drive stedet og dyrke vores fødevarer. Idealistisk set ville vi gerne have, at gården kunne producere alt, hvad vi har brug for, men det er nok utopisk - især i starten, hvor jorden eksempelvis er for tung til gulerødder, siger Astrid Munksgaard, der er glad for, at hun som grøn guide også har mulighed for at arbejde med projekter, der geografisk breder sig lidt ud over kvarterløftets område. Gården ligger ved Karise, syd for Køge, og godt 400 borgere har indtil videre lagt 5000 kroner Økologisk andelslandbrug hver i andelskassen. Ud over at kunne få økologiske grøntsager af egen drift, kan andelshaverne frit besøge stedet. Noget af det, Astrid vil arbejde på i fremtiden, er at få en god dialog i gang med kvarterets virksomheder omkring miljø. Nogle af virksomhederne bliver retmæssigt eller uretmæssigt mistænkt for at lede stoffer ud i kloakken, som burde have været sendt til renovation i tønder. Hvis det er tilfældet, vil Astrid gerne være med til at finde løsninger på problemet eventuelt i form af en affaldsindsamling. Jeg skal ikke være lovens forlængede arm, for så mister jeg troværdigheden i det lokale. Jeg har som grøn guide ingen interesse i at indberette dem, for det er meget vigtigere, at jeg får en god dialog i gang og hjælper dem med at løse problemet, slutter Astrid. 8 9

6 Bettina Fellov - grøn guide i Fællesadministrationen 3B. Vandspareplaner og samarbejde mellem boligselskaberne på miljøområdet er noget af det, den grønne guide i boligselskabet 3B s fællesadministration, Bettina Fellov, arbejder meget med. Sammen med Røde Kors, Boligselskabernes Landsforening, Center for Tværkulturelt Boligarbejde og Københavns Energi er hun i gang med at udvikle en vandsparekampagne specielt møntet på flygtninge og indvandrere. Materialet består af plancher og film, som følger en asylfamilie, der kommer til Danmark, og som viser, hvordan man kan spare på vandet. Mange af flygtninge- og Det bliver lettere for alle, når kommunen ved, at de har et sted, hvor de kan få fat i alle boligselskaber på en gang indvandrer-familierne har nogle andre forbrugsmønstre med hensyn til vand. De vasker f.eks. ofte op under rindende vand, og det er nogle af de vaner, vi skal forsøge at påvirke, siger Bettina Fellov. Projektet er færdigt i januar 2002, hvor det vil blive formidlet via en hjemmeside, som boligafdelingerne kan klikke sig ind på for at hente materialet ned. Og der er store forventninger til kampagnen. I foråret afprøvede Bettina en lignende vandsparekampagne i en boligafdeling. I to måneder hang plancher med vandspareråd i opgangene, og det betød en reduktion af vandforbruget på hvad der svarer til kroner. 3B har 63 boligafdelinger med i alt beboere, så hvis resultaterne holder stik, kan der spares meget vand, fortæller Bettina Fellov. For at få en bedre dialog mellem boligselskaberne har Bettina været med til at starte et miljønetværk for københavnske boligselskaber, hvor der på tværs af selskaberne bliver diskuteret miljø og metoder og udvekslet erfaringer. Jeg mener, det er vigtigt, at vi i boligselskaberne står sammen og udnytter hinandens viden og erfaring på miljø-området. Det bliver lettere for alle, når kommunen ved, at de har et sted, hvor de kan få fat i alle boligselskaber på en gang. Samtidig er der mere vægt bag ordene, når vi gør kommunen opmærksom på, at der er nogle ting, vi gerne vil have ændret, siger Bettina Fellov. Som eksempel på noget af det, selskaberne kan samarbejde om, nævner Bettina en liste, hun har lavet over kendetegn ved miljørigtige køle- og fryseskabe, som gør det lettere for inspektørerne og bestyrelserne i den enkelte boligafdeling at vælge køleskabe, der er til mindst mulig skade for miljøet. Det er planen, at den idé skal udvikles til et større projekt, der gennemgår nogle af de mest gængse faste installationer ved en bolig. På den måde bliver det lettere for inspektørerne at vælge miljømæssigt acceptable løsninger, når der skal skiftes vandlåse, toiletter eller renoveres i ejendommene. Vælg et miljørigtigt køleskab Som ansat i 3B bruger Bettina Fellov det meste af sin tid på at løse miljøproblemer i boligafdelingerne, men der er også tid til at lave andre ting, og Bettina Fellov føler, at hendes råderum til at starte nye projekter og samarbejder er stort. I øjeblikket er hun f.eks. ved at etablere en agenda 21- gruppe i det indre København. Så længe jeg kan argumentere for projekterne, er der ingen problemer hverken fra 3B eller fra kommunen, siger Bettina Fellov, som er glad for sit samarbejde med kommunen. Jeg føler mig ikke bundet. Jeg kan i nogle sammenhænge have et tæt samarbejde med kommunen samtidig med, at jeg i andre tilfælde kan stå på boligforeningernes side og påpege nogle problemer overfor kommunen. Det er en klar styrke, siger hun. Sammen med miljønetværket arbejder hun for at få lettere adgang til oplysninger om antallet af personer, der bor pr. vandmåler i en ejendom. Det er forskelligt, hvor mange lejligheder, der er tilknyttet hver måler, og oplysningerne er vigtige for at kunne få et indtryk af vandsparekampagnernes effektivitet. Men da det koster 1500 kroner hver gang, man vil have sådanne oplysninger, kan det hurtigt blive en dyr affære for de enkelte afdelinger. Derfor forsøger Bettina Fellov nu bl.a. gennem miljønetværket at få kommunen til at gøre adgangen til oplysningerne lettere

7 Gry Pedersen - grøn guide i foreningen Rock Ama r/krunch. Målet er 100 % økologisk mad i daginstitutionerne Økologi er noget af det, der optager Gry Pedersen mest i hendes job som grøn guide i Foreningen Rock Ama r og caféen/spisehuset, Krunch på Øresundsvej på Amager. Stedet var oprindeligt spillested drevet af frivillige, men med tiden er der også kommet økologisk mad på menuen i spisehuset og caféen, som nu bliver drevet professionelt. Gry Pedersen er med i den daglige ledelse af caféen og restauranten, som hun bruger som udstillingsvindue for den økologiske tanke. Det er vigtigt, at det ikke kommer til at virke for frelst. Meningen med caféen er, at det skal være et sted, alle har lyst til at komme, og hvis vi så kan inspirere folk til at tænke økologisk, er det godt. Sammen med restaurantens personale har Gry netop været med til at genoplive den tradition, der i sin tid fik spisehuset i gang; nemlig det økologiske folkekøkken. Hver tirsdag kan man nyde en dagens ret, en børneret eller en vegetarret til en overkommelig pris, og efter fællesspisningen er der foredrag eller andre arrangementer med fokus på miljø og økologi. Det kan f.eks. være med temaer som økologi og sundhed eller bæredygtig vedligeholdelse af villaer og ejendomme eller mere bløde ting, som f.eks. prøvesmagning af økologisk chokolade og vin eller demonstration af elbiler. Ud over spisehuset og caféen, er Gry også optaget af at få bydelens institutio- ner til at tænke økologisk. Hun startede i år 2000 med at arrangere kurser for de kost-ansvarlige i institutionerne, og det er hun fortsat med i Som opfølgning på kurserne mødes hun en gang om måneden med kursisterne og andre interesserede for at diskutere økologi og for at inspirere til at arbejde med årstidens fødevarer. Og det har været en Det er vigtigt, at det ikke kommer til at virke for frelst succes, for det kræver ikke blot god vilje at være økologisk madmor, men også et godt økonomisk overblik. Mange siger, at hvis de ikke gik til møderne, ville de ikke have fortsat med økologien, fordi de kører sur i det og savner inspirationen. De har jo ikke råd til at købe økologiske agurker i december måned, hvor de koster 16 kr. stykket. De er nødt til at tage hensyn til årstiderne og lære at bruge råvarerne på en anden måde, og den inspiration har de behov for hele tiden. Mit succeskriterium er selvfølgelig, at deres økologiprocenter stiger. Det vigtige for mig er, at de med tiden kommer op på 100 procent økologisk mad i alle daginstitutionerne, fordi jeg ved, at det kan lade sig gøre - også inden for de eksisterende budgetter. Det kræver bare, at man har lidt viden om det. Det bedste ville være at sende alle madmødre på 8-10 ugers kursus, men det er noget, som kommunen ikke har brugt penge på endnu, og derfor starter vi på denne måde. Det er jo fint for dem, der vælger at deltage, men der er nogle, vi aldrig får fat på, fordi det kræver, at institutionerne selv er villige til betale for kurserne, siger Gry Pedersen, der mener, at en af hendes forcer som grøn guide er, at hun kan presse på politisk. På det område kan jeg virkelig mærke min fordel som den frie spiller. Hvis jeg var ansat af kommunen, ville jeg ikke have mulighed for at arbejde med tingene på samme måde. Jeg har kunnet sætte nogle aktiviteter, som f.eks. vores inspirationskurser for madmødrene i gang. Det ville have været sværere at arrangere i kommunalt regi, fordi det først skulle vedtages på budgettet, siger Gry Pedersen, der mener, at hun som grøn guide hurtigere kan få nogle projekter op at stå lokalt, fordi hun ikke er afhængig af et tungt system. Økologi i daginstitutionerne 12 13

8 Helene Orland - grøn guide i Valby. Solceller skal opsættes på Valbys tage Tre vidt forskellige boligafdelinger i Valby er Helene Orlands arbejdsplads som grøn guide. Hun overtog stillingen i november 2001 og er ved at danne sig overblik over de projekter, hun skal i gang med. Det er blandt andet affaldssortering, vandspareplaner og et stort solenergiprojekt. Jeg vil gerne være med til at udvikle skiltningen i forhold til affaldssorteringen. I Akacieparken, som er den en ene af de tre boligafdelinger, jeg arbejder for, er 70 procent af beboerne indvandrere af forskellige nationaliteter. Det betyder, at en klar skiltning er vigtig for sorteringen, siger Helene. Det er et arbejde, hun arbejdere videre på efter hendes forgænger Anders Viig. Derudover har Helene Orland fået inspiration fra den grønne guide i Kongens Enghave, Torben Forskov, som har arbejdet meget med affald. I øjeblikket indhenter hun tilbud på komposteringsløsninger, da det er meningen, at det biologiske affald i den store boligforening Akacieparken skal komposteres, så det kan bruges som muld i foreningens haver. I en anden boligforening kører i øjeblikket en vandsparekampagne, hvor der hver måned bliver opgjort hvor meget vand, foreningen bruger, og hvordan forbruget er fordelt på de forskellige vandmålere. Det vil Helene gerne arbejde videre med, men det er svært at overføre direkte til andre boligforeninger, da der i nogle ejendomme kan være mange lejligheder pr. vandmåler. I øjeblikket er jeg ved at skaffe mig et overblik over, hvordan jeg kan arbejde videre med de projekter, der allerede er i gang, og hvordan jeg kan udnytte mine Det, jeg godt kan lide ved at være grøn guide, er, at man ligeså meget er beboernes repræsentant forcer i forhold til de problemstillinger, jeg kommer til at arbejde med som grøn guide i boligforeningerne. Helene Orland er uddannet husholdnings og ernæringsøkonom, og et af de områder, hun vil se nærmere på i løbet af 2002, er den private forbrugers adfærd. Det kunne for eksempel være med udgangspunkt i rengøring, hvor man kunne informere om, hvordan man bedst vedligeholder sin bolig uden at ødelægge materialerne, og hvordan man vælger de mest miljørigtige vaskemidler, siger Helene Orland. Som grøn guide skal Helene ikke kun servicere de tre boligforeninger; hun skal også informere valbyborgerne om miljø. Seneste eksempel på det, er den store solenergi-satsning i byen, hvor Helenes rolle er at informere borgerne om projektet, der har til mål at opsætte m2 solceller på tagene i Valby inden Et af de steder, der allerede lægger tag til solceller, er medborgerhuset på Toftegårds Plads, hvor Helene har kontor. Ved indgangen til medborgerhuset kan byens borgere følge med i cellernes energiproduktionen på et display. Helene er glad for variationen i de opgaver, hun beskæftiger sig med. Som jeg ser det, har jeg meget frie tøjler. Arbejdsgangen er baseret på, at jeg kan Affaldssortering komme med input i forhold til styregruppen. De har selvfølgelig nogle krav, men generelt er de meget åbne, siger Helene Orland, der håber på at kunne få en god dialog i gang med borgerne i Valby. Jeg har været kommunalt ansat før, og det giver et helt andet signal i forhold til borgerne man er ikke den frie spiller udadtil, når man er kommunens mand. Det jeg godt kan lide ved at være grøn guide er, at man ligeså meget er beboernes repræsentant. Samtidig giver tilknytningen til kommunen nogle samarbejdsmuligheder, dels ved større arrangementer som f.eks. Miljøtrafikugen eller Miljøfestivalen, men også i forhold til at kunne samarbejde med de andre grønne guider, siger Helene Orland

9 Hanne Gro Djernis - grøn guide, Kvarterløft Holmbladsgade (indtil 1 dec. 2001) Hellmuth Christian Stuven - grøn guide, Kvarterløft Holmbladsgade (fra 1.dec. 2001) Selv om man ikke forstår dansk, skal man ikke snydes for den grønne guides miljøformidling. Sammen den multikulturelle formidler i Kvarterløft Holmbladsgade arrangerede den grønne guide, Hanne Gro Djernis, i løbet af året en række temaaftener på arabisk, der havde til formål at klæde kvarterets indvandrere bedre på til at tænke miljørigtigt og til at kunne deltage i miljødebatten. På kort sigt var motivationen for deltagerne at spare penge, men mange af dem var også optagede af at sikre deres børns fremtid, siger Hanne Gro Djernis. I forbindelse med temaaftenerne havde Hanne arrangeret forskellige quizzer og en konkurrence om at have det laveste energiforbrug. Det er meningen, at projektet skal fortsætte på tyrkisk i Planteklubben er et af de andre tiltag, Hanne Gro Djernis har beskæftiget sig med over en længere periode. I 2001 fik de handlende på Holmbladsgade udleveret friske planter og blomsterkrukker, som de skulle sørge for at holde pæne. Et forsøg på at gøre blomster-krukkerne permanente strandede dog efter en del forarbejde, da de lokale ikke kunne blive enige om udformningen af dem. Planteklubben har også stået for en sommerfuglelund på Prags Boulevard, hvor der blev plantet sommerfuglebuske. Vi prøver med blomsterne at tiltrække mere fauna til byen i form af insekter og andre dyr, siger Hanne Gro Djernis. Hun er glad for de muligheder, hun har haft for at samarbejde med de andre ansatte i Kvarterløft Holmbladsgade. Der har været en fantastisk synergieffekt i forhold til at danne netværk på tværs af Kvarterløftet, siger Hanne Gro Djernis. Den 1. december 2001 overtog Hellmuth Christian Stuven stillingen som grøn guide. Han kom fra en stilling Vi prøver med blomsterne at tiltrække mere fauna til byen i form af insekter og vilde dyr, som grøn guide i Albertslund. Hans speciale er trafik, og han har en masse idéer til, hvordan han kan gøre noget ved de trafikrelaterede problemstillinger i kvarteret. En af idéerne er gåbusser. I dagens Danmark bliver mange børn modsat gamle dage kørt i bil til skole. I stedet kunne man lave nogle hente-bringe-ordninger, hvor forældre, søskende og bedsteforældre skiftes til hente og bringe børnene til fods altså en slags gå-bus, siger Hellmuth Christian Stuven. Han kunne også forestille sig, at man laver delebilordninger i de enkelte gader, hvilket kunne formindske antallet af biler i gadebilledet og give plads til fælles anvendelse af det frigivne areal. Jeg tror, at jeg som udefra kommende person, kan se tingene på en lidt anden måde at jeg kan finde nogle alternative løsninger til traditionelle samfundsmæssige problemstillinger. Og at jeg er stædig nok til at prøve nye veje, hvis der skulle dukke forhindringer op, siger Hellmuth og understreger, at mange af hans idéer ikke behøver at koste andet end de arbejdstimer, han og andre skal bruge på dem. Han vil også gerne tilbyde cykelundervisning for indvandrerkvinder og børn. I dag ønsker 25% af forældrene ikke, at deres børn deltager i cykelundervisning - dermed lægges grundstenen til en lang række samfundsproblemer langt ude i fremtiden. Der er mange fordele ved cykelundervisningen. Børn kan blive mere selvstændige, og kvinder kan blive mere mobile. Samtidig kan de spare penge og få mulighed for at røre sig lidt. Det kan i øvrigt bidrage til at øge indvandrerkvinders integration på arbejdsmarkedet i dag, siger Hellmuth Christian Stuven og tilføjer, at det først og fremmest handler om at give folk bedre muligheder og så kommer miljøfordelene som naturligt supplement. Miljøundervisning for indvandrere 16 17

10 Jean-Pascal Denos - grøn guide ved Økologiske Igangsættere (ØI), Nørrebro. Da gaderne i det indre København i september 2001 lå øde i anledning af Miljøtrafikugen, havde Økologiske Igangsættere og deres grønne guide, Jean-Pascal Denos, udsmykket Kongens Nytorv med pyntede skrotbiler som blikfang for de forbipasserende. For Økologiske Igangsættere er det nemlig kun fantasien, der sætter grænser, når københavnerne skal informeres om økologi. Jean-Pascal Denos har været ansat som grøn guide siden 1. oktober 2001 men har i de næsten 10 år, han har været tilknyttet Økologiske Igangsættere, beskæftiget sig med mange af de ting, han nu arbejder med som guide. I 2001 har foreningen arbejdet sammen med Københavns Kommune om flere projekter. Udover Miljøtrafikugen har Økologiske Igangsættere været med til Miljøfestivalen, hvor de havde forskellige aktiviteter, blandt andet den økologiske madvogn: Den Dybe Tallerken, samt pileflet og bagning. Den grønne guide har også været involveret i Projekt Rent Vand, som blandt andet skal være med til at gøre byboerne mere bevidste om sammenhængen mellem vandkvalitet og økologi, hvor ØI s rolle er få beboerne på Nørrebro til at tænke og spise mere økologisk. Det gøres blandt andet på den ugentlige torvedag på Blågårds Plads og ved forskel- Når biler elsker skrotbils-installation lige happenings. Projektet er i øjeblikket i sin teoretiske fase, hvor samarbejdsparterne er ved at lære hinanden at kende. I slutningen af februar 2002 går vi i gang med næste fase, hvor vi skal definere nogle mål og få noget handling i gang. Han vil forsøge at få nogle af de mange indvandrere, som bor i området, til at interessere sig mere for miljø og økologi. Med indvandrerne er man nødt til at gå frem på en lidt anden måde, end når man skal have fat i danskerne. Den personlige kontakt er meget vigtig. Og vi har fundet ud af, at håndværk også er en af de indgange, man kan bruge. Vi har en stor gammeldags lerovn, som vi ind imellem tager ud på Blågårds Plads, og når den er fremme, kommer der altid en masse indvandrerfædre hen med deres børn. Mens vi sætter brød i ovnen, kan man høre, at de begynder at fortælle historier fra deres landsbyer, så det er en god måde at få deres opmærksomhed på, siger Jean-Pascal. Vi har haft et fremragende samarbejde med kommunen, og jeg tror, det er fordi, vi kan bidrage med lidt skørhed og fantasi, Han er glad for, at Københavns Kommune er begyndt at involvere de grønne guider mere i arrangementer som f.eks. Miljøtrafikugen og Miljøfestivalen. Vi har haft et fremragende samarbejde med kommunen, og jeg tror, det er fordi, vi kan bidrage med lidt skørhed og fantasi, siger Jean-Pascal, der er tilfreds med, at han som grøn guide har vide rammer Økologiske madvaner at arbejde inden for. Der er noget, vi kan, og der er noget, vi ikke kan. Vi skal ikke være de eneste, men sammen med de andre er vi gode. Vi ser ofte tingene fra en anden vinkel end kommunen og de faglige eksperter. Man kan se det som en slags biodiversitet, hvor hver kan noget specielt. En eg kan ikke det samme som en brændenælde, men det handler om at udnytte hinandens stærke sider, siger han. Der skal også være plads til at afprøve nogle nye ting. Et projekt, der ikke lykkes, behøver ikke at være en fiasko erfaringerne kan tværtimod være årsagen til, at man efterfølgende får skabt en succes, siger Jean-Pascal Denos

ISBN 87-90947-21-5 Udgivet i 2003. Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 1502 København V

ISBN 87-90947-21-5 Udgivet i 2003. Miljøkontrollen Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 1502 København V Grøn Guide i København Årsrapport 2002 De Grønne Guider i københavn blev i 2002 støttet af Københavns Kommune med 1.445 mio. kr. Efter en beslutning i Miljø- og Forsyningsudvalget finansieres en årsrapport

Læs mere

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro.

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro. Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier Lokal 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag for Agenda 21 Centret 5 Kommunikation og formidling

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N E R N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 GÅ TIL Alle kan bidrage Overalt i verden vokser de store bysamfund. Og der er ingen tegn på ændringer af dette. Tværtimod. Det er nødvendigt

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Bæredygtigt byggeri og grønne job

Bæredygtigt byggeri og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Bæredygtigt byggeri og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling!

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Lokalt miljøarbejde en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Marts 2012 Netværket for Lokale Agenda 21 Centre Lokalt miljøarbejde Indledning en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! I Danmark

Læs mere

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe.

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe. FSBboligs årsberetning 2006 Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen 59 1550 København V Tlf. 33 13 21 44 www.fsb.dk Redaktion: FSBboligs kommunikationsafdeling Fotos: Carsten Andersen Portrætter af bestyrelsen:

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

BEBOEREN FSB. Bedre Billigere Bolignet

BEBOEREN FSB. Bedre Billigere Bolignet FSB BEBOEREN Nummer 3 September 2007 Bedre Billigere Bolignet Tingbjerg i udvikling Ren by Nye FSB-boliger i Gladsaxe Glade beboere i Albertslund Nord Opgangsmøder engagerer beboere 2 LEDER Lejerne betaler

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE

LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE LOKAL BÆREDYGTIGHED OG OMRÅDEFORNYELSE ET INSPIRATIONSOPLÆG MED GODE EKSEMPLER PUBLIKATION AF: DANSK BYPLANLABORATORIUM; ELLEN HØJGAARD JENSEN OG CHRISTIAN BROEN, KUBEN; JAKOB KLINT OG SBI; JESPER OLE

Læs mere