Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6"

Transkript

1 På vej mod

2 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse i Hvidovre Kommune 0-18 år 1 1 Bilag 1: På vej mod Digital Dannelse på 0-6 års området frem til Bilag 2: På vej mod Digital Dannelse på fritidshjemog klubområdet frem til Kompetencer et planlægningsredskab 22 Bilag 3: På vej mod Digital Dannelse på skoleområdet frem til Kompetencer et planlægningsredskab, indskolingen (Trin 1) 26 - Kompetencer et planlægningsredskab, mellemtrinnet (Trin 2) 28 - Kompetencer et planlægningsredskab, udskolingen (Trin 3) 30 2

3 Det handler om at være gode rejsekammerater Børnenes digitale rejse starter når de tager de første usikre skridt og rejsen fortsætter gennem hele det voksne liv. Det er alle medarbejdere i Børne- og Velfærdsforvaltningens opgave at være børnenes første og gode rejsekammerater. Guider der hjælper og støtter, sådan at rejsen bliver tryg, fuld af lærerige oplevelser og en dannelsesrejse for hele livet. Derfor har vi lagt os meget i selen for, at På vej mod Digital Dannelse både handler om it-infrastruktur og digitale enheder alle institutioner og skoler får robust internetforbindelse, trådløst internetadgang og tablets til brug i den pædagogiske praksis. Men i lige så høj grad handler Digital Dannelse om, at alle de pædagogiske medarbejdere også guides på deres digitale rejse ved hjælp af klare mål og handleplaner for deres pædagogiske praksis, støtte, vejledning, netværk oguddannelse. Sådan at indsatserne bliver meningsfulde for alle. Jeg ved, at der rundt omkring på institutioner og skoler bobler af gode ideer og god solid it-pædagogisk praksis, og jeg glæder mig over, hvordan daginstitutioner, fritidshjem, klubber og skoler allerede nu så småt deler deres bud og erfaringer for at bruge it dér, hvor det kvalificerer i konkrete pædagogiske forløb med vores børn. Lige netop her ser jeg et stort potentiale til gavn for alle børn og pædagogiske medarbejdere Hvidovre Kommune. Jeg er stolt og glad over, at vi er kommet godt fra land, og glæder mig til at følge den videre rejse i Digital Dannelse. Med venlig hilsen Christine Brochdorf Børne- og Velfærdsdirektør Digital Dannelse handler for mig om at investere i børnenes nutid og fremtid, sådan at de bedre kan gebærde sig i en tid, hvor det at være en aktiv del af den digitale kultur bliver en mere og mere central del af hverdagen. Det kræver efteruddannelse og støtte til vores medarbejdere. Derfor indeholder På vej mod Digital Dannelse f.eks. efteruddannelse af en række pædagoger, sådan at de er i stand til at vejlede deres kollegaer i daginstitutionerne, på fritidshjemmene og i klubberne i pædagogisk brug af it i deres daglige praksis. Helle Adelborg (S), Borgmester 3

4 Fremtidsfortællinger Daginstitutionen Tryllestien, 2015 Børnene på orange stue har samling. De skal se Magnus og Maltes film fra turen på Volden. Det er storegruppen, der har været af sted, og Magnus og Malte har filmet med en af institutionens ipads. Pædagogen Helle har redigeret lidt ud i de værste optagelser. De to drenge fortæller med store armbevægelser for de andre børn om de forskellige nødder, planter og svampe, de fandt på turen. Helle havde taget en af de andre tablets med for at kunne søge på nettet og tage billeder af nogle af de planter, som drengene viser i filmen. Billederne har hun hængt op inde på stuen. Filmen fra turen kan forældrene se om eftermiddagen via institutionens forældreintra. Senere på dagen, efter alle har været på legepladsen, trænger Sophia, Emil og Vera til at høre en bog. Helle har været på ereolen og låne nogle gode oplæsningsbøger, som hun læser for dem ved hjælp af ipad en. Da de er færdige med et kapitel i Pippi, får børnene lov til selv at sidde med Find Holger, Find lyden, der passer til dyret og Bogstavernes lyde. FC Enghøj, 2015 I den sidste måned har børn og voksne i klubben lavet det, de voksne kalder en overgangsfilm eller som Ali udtrykker det en film om, hvor fedt det er at gå på FC Enghøj. Og så er den blevet nomineret til bedste lydspor, fortsætter Ali. Der er blevet arbejdet hårdt med storyboards, filmoptagelser, klip og mix i klubben, men det har været det hele værd. For her til eftermiddag har Hvidovre Kommune indbudt til den store filmgalla i Medborgersalen. Alle fritidshjem og klubber har afleveret deres bud på en film. Filmene har kunnet ses, kommenteres og rates inde på den fælles hjemmeside. Det er blevet til ni nominerede film i tre kategorier. De skal nu vises for 500 børn og voksne på det store lærred. Alle kommer i stiveste puds og galla. De nominerede har forberedt takketaler. Det er vist nok borgmesteren, der sidder som formand for dommerkomitéen, tilføjer Ali. På mange måder glæder Ali sig dog lige så meget til om en uge, hvor han har meldt sig til sci-fi-tur i Trylleskoven. Tænk, at man kan gå på holdjagt på virtuelle monstre bare ved at kigge gennem kameraet på sin mobiltelefon. Det er da for fedt! tænker Ali, mens han gør sig klar til filmgalla. 4

5 Holmegårdsskolen, 2015 Mr. Rachid fra National Museets kulturcenter i Trankebar toner frem på IWB-tavlen. 5.B har fællestema sammen med deres venskabsklasse i Indien. Det handler om den danske kolonitid. Mr. Rachid viser rundt på det lille museum ved hjælp af sin tablet. Både de danske og indiske børn kan høre og se live, hvad Rachid fortæller. Klasselærer Dorte har valgt at optage omvisningen. Så kan de fraværende børn se den i elevintra senere. Måske kan hun også bruge den inde i 7.B. Undervejs i omvisningen spørger klassen fra Holmegårdskolen til de ting, Mr. Rachid viser. Det er næsten som at være der selv, bryder Augusta ind. Hun får et lærerblik. Du må gerne spørge Rachid, siger klasselærer Dorte, men du må vente til det bliver din tur. De to klasser har oprettet en fælles blog, hvor de uploader små fortællinger om, hvordan de hver især lever. De indiske børn i Trankebar bruger kulturcentrets låne-smartphones, sådan at de kan lave videodagbøger fra deres hverdag. De danske børn har brugt deres egne telefoner eller ipads til at formidle og uploade deres videodagbøger om Hvidovre På bloggen har børnene i grupper på tværs af landene skrevet hverdagsfortællinger i fælles webbaserede dokumenter på engelsk. Vejledning og rettelser får de online, når Dorte logger sig ind på gruppernes dokumenter. Nogle af eleverne har indtalt reportager, hvor de beskriver Danmarks hovedstad. Størstedelen af baggrundsmaterialet til beskrivelsen af København har eleverne og Dorte fundet og downloadet i det digitale bibliotek, Education-store. De tre scenarier... er ikke uopnåelige fremtidsscenarier. Sådan kunne hverdagen i Hvidovres institutioner faktisk se ud i dag fordi de teknologiske og pædagogiske muligheder allerede er til stede. Den øgede digitalisering stiller to krav: At alle pædagogiske medarbejdere i Hvidovre Kommune gentænker og videreudvikler det pædagogiske arbejde med børnene, sådan at børnene er rustede digitalt dannede til at kunne begå sig i fremtidens samfund At Hvidovre Kommune stiller tidssvarende it-resurser og it-infrastruktur til rådighed for institutionerne 5

6 Børn er digitalt indfødte De fleste voksne kigger på deres børn eller børnebørn med en vis forundring og fascination, nogle endda med en vis bekymring, når de sidder med deres lille digitale enhed. Børnene mestrer værktøjet, som var det en del af dem selv. De kommunikerer og interagerer både kompetent og ubekymret med den store globale landsby. Har de pædagogiske medarbejdere i Hvidovre overhovedet en rolle i den læring og dannelse? Opgaven bliver i mindre grad end tidligere at lære børnene færdigheder omkring funktionaliteten af forskellige it-resurser. Børnenes forskellige færdigheder kan tænkes som en resurse i pædagogiske sammenhænge. Men processen omkring det, at børnene skal lære at lære sig med it og digitale medier er den pædagogiske udfordring og opgave På vej mod Digital Dannelse handler om. Det er de pædagogiske medarbejderes opgave at støtte og vejlede børnene til at opnå sociale kompetencer og handlemuligheder i en digital omverden. Udgangspunktet er klart: I Hvidovre Kommune skal digitale kompetencer og færdigheder tilegnes ved at tænke it og digitale medier ind i de lærings- og dannelsesmæssige mål, som er grundlaget for vores daginstitutioner, klubber, fritidshjem og folkeskoler. It er ikke målet, men et af midlerne til at opnå øget kvalitet i samspillet mellem børnene, de pædagogiske medarbejdere og forældrene. Brugen af it-resurser kræver et aktivt pædagogisk til- og fravalg af medie og metode. Vision Alle børn fra 0-18 år i Hvidovre Kommune arbejder i 2015 med it-resurser i tilrettelagte pædagogiske forløb, der styrker faglighed, dannelse og inklusion. Det betyder senest i 2015, at Alle børn har adgang til tidssvarende it-resurser Alle børn møder kompetent pædagogisk it-vejledning Alle børn fra 6 års-alderen kommunikerer digitalt Alle børn har adgang til institutionens virtuelle it-resurser uafhængigt af, om de er på institutionen eller uden for institutionen. 6

7 Begrebsafklaring Der er især to begreber, som er en del af it-debatten i kommunale sammenhænge. De to centrale begreber er: Digital Dannelse og digitalisering. Nedenfor er der knyttet et par kommentarer og definitioner til de to begreber. Hvad er Digital Dannelse? Digital dannelse er en proces, der starter i daginstitutionen og understøttes af alle institutioner i Børne- og Velfærdsforvaltningsregi indtil barnet fylder 18 år. Formålet med digital dannelse er at støtte børnenes udvikling til en stadig bedre indsigt i, hvad it kan bruges til, og hvad brugen af it gør ved dem. Digital Dannelse omfatter, udover basale færdigheder i betjening af it, nemlig også kompetencer. Det gælder kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og it-brugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Med web 2.0 bliver it-brugeren også aktør i en it-omverden. Målet er, at børnene gradvist skal: Kunne forstå sig selv i en digital omverden Være kompetente medborgere, når det gælder digitale kompetencer. Digital dannelse indeholder både et arbejde med og et kendskab til konkrete udtryksformer samt barnets forholden sig til sig selv og andre i dets digitale omgivelser. Hvad er digitalisering? I sin oprindelige betydning er digitalisering: At konvertere analoge signaler til digitale signaler. Altså en række værktøjer til at modernisere kommunikationsmidler og -former. I den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi handler det blandt andet om, at kontakten mellem borger og kommune i højere grad overgår til at være digital, og om at modernisere og effektivisere den offentlige sektor ved hjælp af forskellige velfærdsteknologier (hardware og software). For at gennemføre digitaliseringen af Børne- og Velfærdsforvaltningens institutioner er der behov for en række it-værktøjer, en moderne it-infrastruktur og en gennemgribende digitalisering af institutionerne i Hvidovre Kommune. Dette er en forudsætning for, at børnene kan tilegne sig digital dannelse. 7

8 Omstillingsprocessen - en beskrivelse Fra ensidigt til mangfoldigt It og digitale medier krævede før i tiden særligt kendskab til systemer og programmer for at kunne give it kvalitet i en pædagogisk sammenhæng. I dag byder it på en række muligheder, som er intuitive og kropslige (taktile) i måden, de fungerer på. I det hele taget er den traditionelle opfattelse af, hvad der er it-resurser, blevet mere mangfoldig. Børnene starter deres digitale færd inden de fylder to år, og mange tablets, spillekonsoller og mobiltelefoner er fuldt funktionsduelige computere, hvor børn og voksne naturligt interagerer med billede, lyd og tekst. Både som producenter og konsumenter. Alle pædagogiske medarbejdere skal med hver deres pædagogiske faglighed være en central del af børnenes digitale dannelsesproces. I daginstitutionerne handler digital dannelse om på en legende og udforskende måde at give børnene endnu et middel i forhold til at kunne opleve eller udtrykke sig. I daginstitutionen gør børnene sig de første erfaringer med at forstå og bearbejde deres omverdensoplevelser via digitale medier. På fritidshjem, klubber og i folkeskolen skal børnene bygge videre på de digitale erfaringer fra daginstitutionen, så de kan bruge it-resurser sammen med de andre kulturteknikker (læse, skrive, regne, etc.), de efterfølgende tilegner der. På fritidshjem og i klubber møder børnene it og digitale medier i spil, leg og på forskellige medieplatforme, hvor de forholder sig lærende og kommunikerende til deres omverden. Børnene kommunikerer i mange sammenhænge, og opnår derved mange kompetencer i forhold til at kunne håndtere billede, lyd og tekst. De pædagogiske rammer og mål kvalificerer dette møde. I folkeskolen har udviklingen i det pædagogiske arbejde med it blandt børn og unge igennem de sidste mange år bevæget sig fra at undervise i it til at undervise med it. It er ikke længere et selvstændigt fag eller en række selvstændige værktøjer, der tilegnes uafhængigt af den pædagogiske og faglige sammenhæng, det benyttes i. It indgår som en del af fagenes didaktik, og skal være en kvalificerende faktor i lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen, hvor fokus er på elevernes forskellige tilgange og tilegnelse af læring. Simon, elev, 12 år Mor - jeg lavede resten af mine hjemmeopgaver på mobilen på vej til fodbold 8

9 It som dannelsesproces og læringsresurse stiller krav Udviklingen har de seneste år præsenteret et stort udbud af mobile enheder. De nye mere mobile resurser giver flere pædagogiske muligheder for at inddrage it som læringsresurse. Men brugen sætter samtidig et større fokus på institutionernes trådløse internetdækning, tidssvarende it-udstyr og især pædagogikken omkring de digitale enheder. Brugen af it-resurser i Hvidovre Kommunes daginstitutioner, fritidshjem og klubber samt skoler skal opleves som stabil, uproblematisk og som en naturlig følge af den opgave, der løses - uanset om børnene benytter sig af deres eget udstyr eller institutionens it-resurser. Det er centralt, at alle institutioner understøtter brugen af it-resurser (både hardware og software) sådan, at børnene oplever at kunne arbejde problemfrit med fx de læringsresurser, de bliver præsenteret for i undervisningssammenhænge og i deres hjemmearbejde. Derfor er det altafgørende, at programpakker og andre it-resurser som hovedregel ikke er bundet til institutionens matrikel, men kan tilgås, når behovet opstår hos børnene uanset om de er på institutionen, hjemme eller andre steder. Med tilvæksten af især mobile enheder blandt børn og unge bliver behovet for en robust it-infrastruktur, der understøtter de forskellige enheder, endnu vigtigere. Jan, lærer, 27 år 8.a I kan downloade Audacity gratis. Det er supergodt at lave radio med 9

10 Open source-løsninger styrker pædagogikken Udviklingen inden for smartphones og andre mobile enheder samt internettets udbud af gratis resurser (nogle på open source-platforme) som eksempelvis sociale netværk og virtuelle samarbejdsværktøjer (kollaborative værktøjer) vil forsat præge udviklingen af området de kommende år. Denne udvikling vil åbne muligheder for nye måder at få it- og medieresurserne til at kvalificere, udvikle og udfordre den digitale dannelse hos børnene. Med udgangen af 2015 er der med open source-løsninger mulighed for i endnu højere grad at tilpasse it-resurserne til den eksakte pædagogiske brug samt at erstatte kommercielle produkter med ikke-kommercielle produkter. Det forudsætter, at de pædagogiske medarbejdere i højere grad skal sætte pædagogiske mål og krav til itresurserne frem for at lade it-resurserne styre deres pædagogiske praksis. Lone, pædagog og pædagogisk it-vejleder, 35 år Jeg tror, at de to børn på gul stue ville kunne få bedre styr på deres udtale, hvis de fik lov til at indspille deres fortælling Grundlæggende it-kompetencer hos alle pædagogiske medarbejdere Afgørende i børnenes digitale dannelse er, at de pædagogiske medarbejdere, børnene møder, er kompetente til at bruge it-resurser i deres planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske forløb. Der er behov for, at alle pædagogiske medarbejdere får mulighed for at søge støtte og vejledning i forhold til, hvordan it får den bedste pædagogiske anvendelse målrettet børn i daginstitutioner, fritidshjem, klubber og folkeskoler. Derfor vil daginstitutionsområdet samt fritidshjem og klubber etablere kommunale netværk af pædagogiske medarbejdere, som kan vejlede og facilitere pædagogisk brug af it inden for deres særlige område. Netværksmedlemmerne er medarbejdere med it-formidlingsmæssige og pædagogiske kompetencer, som kan facilitere forløbene lokalt og give den specifikke vejledning ind i den specifikke pædagogiske kontekst. I folkeskoleregi er der oprettet vejledernetværk, som arbejder med it-vejledning. For at kunne leve op til satsningen om øget fokus på it i folkeskolens fag er det afgørende, at det pædagogiske læringscenters resursepersoner det vil sige it-vejledere og skolebibliotekarer styrkes i rollen som it-fagdidaktiske vejledere. Altså et fokus på at kvalificere deres funktion både som faglige fyrtårne og spydspidser. Deres opgave er at kvalificere de forskellige fagudvalg og lærerkollegaer it-pædagogisk, samt specifikt at støtte og vejlede de øvrige vejledere på skolen inden for didaktisk brug af it i deres respektive felt. Helt centralt i visionen På vej mod Digital Dannelse er mulighederne for netværksdannelse og videndeling på tværs af de tre hovedområder: Daginstitutioner, fritidshjem og klubber, og folkeskoler. Derfor oprettes der tillige et fælles it-pædagogisk netværk for hele Børne- og Velfærdsforvaltningen, hvor it-pædagogik deles på tværs af institutioner for at sikre barnets vej til digital dannelse. 10

11 Konkrete mål for Digital Dannelse De konkrete mål for Digital Dannelse i Hvidovre Kommune opsat i skemaform ser sådan ud: Målet er Baggrund Handleplan Måling At børn i Hvidovre Kommunes institutioner dagligt gør brug af it/ digitale medier i forbindelse med de aktiviteter, som institutionen tilbyder. Brugen af it og digitale medier skal styrke inklusionen, dannelsen og fagligheden i Hvidovres institutioner. I alle institutioner i Hvidovre Kommune skal der sættes lokale it-pædagogiske mål og laves lokale handleplaner. Hvert år præsenteres der eksemplariske lokale pædagogiske it-aktiviteter fra daginstitutioner, fritidshjem, klubber og folkeskoler i Hvidovre Kommune ved en fælles inspirationsdag for udvalgte ledere, medarbejdere og konsulenter på området. I 2015 samler Udviklingsenheden et webkatalog af best practice på de tre områder. I en årlig samtale mellem den pædagogiske it-vejleder og lederen drøftes resultaterne af den pædagogiske itvejledning samt arbejdet med den pædagogiske it-vejleders rolle på institutionen. At alle institutioner på BV-området har en lokal vejleder, som kan vejlede lærere, pædagoger og børn med et særligt fokus på brugen af it/digitale medier i pædagogiske sammenhænge. Brugen af it/digitale medier i det pædagogiske felt er kontekstafhængigt. Derfor er det nødvendigt, at den pædagogiske vejledning og støtte, som den enkelte medarbejder modtager, ydes af en, som har samme faglighed. Der oprettes et netværk af it-pædagogiske vejledere for daginstitutionsområdet, fritidshjem og klubber samt på folkeskoleområdet. Der afholdes to årlige netværksmøder, hvor repræsentanter for de tre netværk deler viden og erfaringer. At den faktiske funktionsduelighed og de pædagogiske medarbejderes forventninger til funktionsduelighed af it-resurser og netværk er afstemt. Det er afgørende for de mål, som de pædagogiske medarbejdere sætter i forhold til den børnegruppe de har at gøre med, at de aktiviteter, de iværksætter, kan honoreres teknisk. Årligt udarbejdes præmisser for itfunktionsduelighed af it-dialogforum. Udviklingsenheden udarbejder årligt en stikprøveudvalgt brugerundersøgelse, hvor forventningsafklaringen undersøges. Er der mindre end 75% sammenfald mellem funktionsduelighed og medarbejderforventning, udarbejder itdialogforum en selvstændig handleplan for opnåelse af et tilfredsstillende resultat. 11

12 Målet er Baggrund Handleplan Måling At alle institutioner på Børne og Velfærdsområdet i 2015 er overgået til it-løsninger, sådan at de pædagogiske medarbejdere og børnene som hovedregel kan få adgang til de virtuelle kommunale it-resurser og data uafhængigt af deres fysiske placering. Det pædagogiske felt er ikke længere bundet af børnenes og medarbejdernes fysiske placering. Der investeres fremadrettet udelukkende i løsninger, der som hovedregel ikke er bundet af brugernes fysiske placering. De eksisterende løsninger tilpasses eller udskiftes sådan, at de fungerer på tilsvarende vis. I 2015 er mindst 80% af alle de virtuelle it-resurser på institutionerne tilgængelige uafhængigt af børnenes og medarbejdernes fysiske placering. At alle institutioner på Børne- og Velfærdsområdet gør brug af open source-løsninger, hvor det er pædagogisk brugbart, anvendeligt og lønsomt at investere og erstatte de eksisterende it-resurser. Open source-løsninger kan i højere grad tilpasses de pædagogiske praksisfelter. Herudover er der på længere sigt en økonomisk gevinst ved open source i forhold til finansiering af it-løsningerne. Der undersøges ved fremadrettede investeringer altid om en open source er en pædagogisk anvendelig og økonomisk rentabel løsning. De eksisterende løsninger vurderes efter samme præmisser. Den pædagogiske itvejleder på institutionen udarbejder en årligt kortfattet liste over open source-baserede løsninger på institutionen. Materialet benyttes i videndelingsøjemed i de pædagogiske it-vejlederes netværk. 12

13 Bilag 1. Kompetenceplan for Daginstitutionsområdet. Der er tale om en etablering- og udviklingsplan, da der ikke førhen har været en pædagogisk it-strategi på området. 2. Kompetenceplan for fritidshjem og klubber er samtænkt med kompetenceplanen for folkeskoleområdet. 3. Målene for it i fagende på folkeskoleområdet er reguleret af faghæfte 48 (bilag 4). Kompetenceplanen for folkeskolerne i Hvidovre Kommune er en konkretisering af faghæfte 48. På vej mod Digital Dannelse er udarbejdet af it-dialogforum, som er et bredt tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere, ledere og konsulenter fra hele Børne- og Velfærdsforvaltningsområdet: Navn Funktion Afdeling Bo Wilkens Gert Skjoldborg Jannis Jessen Janni Juhl-Petersen Karen Kjær Lone Petræus Lotte Aabye Louise Leth Martin Søegaard Mette Joy Tew Niels Bjørn Jensen Ole Møller Laursen Søren Tarp Torben Hessilt Torben Hesselager Thomas Ankler Chefkonsulent - fritidshjem og klubber Leder Pædagog Leder Udviklingskonsulent Konsulent Udviklingschef Viceinspektør Pædagog Børneudvikler It-chef Konstitueret skoleleder Skoleleder It-konsulent Lærer, It-vejleder/skolebibliotekar Udviklingskonsulent Børne- og Velfærdsforvaltningen Fritidshjemmet Simonshøj Fritidshjemmet Toftemosen Børneinstitutionen Frydenhøj Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Velfærdsforvaltningen Gungehusskolen Fritidscentret Enghøj, klubdelen HvidovreBiblioterne It-afdelingen Holmegårdsskolen Risbjergskolen It-afdelingen Engstrandskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen 13

14 Bilag 1: På vej mod Digital Dannelse På vej mod Digital Dannelse på 0-6 års området frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer i institutioner på 0-6 års området It og digitale medier bliver en stadig mere betydelig del af institutionernes dannelsesmiljø. Mange af de pædagogiske medarbejdere har stiftet bekendtskab med brug af it og digitale medier i pædagogiske sammenhænge på deres arbejdsplads. Børnene har egne spillemaskiner med i institutionen, institutionerne har hjemmesider, der dokumenteres med billeder, og der kigges på togplaner, trykkes på knapper på museer og meget andet. Men de færreste institutioner har en fælles overordnet tilgang til den pædagogiske brug af it og digitale medier i institutionerne. Det er derfor et mål, At alle institutioner frem mod 2015 tilegner sig viden om børns digitale dannelse. Gennem forskellige tiltag skal der åbnes op for en større grad af bevidsthed i forhold til brugen af og den pædagogiske tilgang til it og digitale medier. At alle institutioner beskriver og sætter mål for den pædagogiske praksis i forhold til brugen af it og digitale medier i den enkelte institution. Infrastruktur og digitale enheder Forudsætningen for, at børnene kan arbejde med digital dannelse er, at institutionerne giver mulighed for, at medarbejderne kan gøre brug af it i pædagogiske sammenhænge. For øjeblikket har de fleste institutioner kun en eller to administrative computere, som ofte kun ledelsen har adgang til. Derfor er det nødvendigt, at der etableres indkøbsmuligheder af it-udstyr med support for institutionerne, samt gives en økonomisk ramme til dette. 14

15 0-6 år Mål Ansvarlig Evaluering 2012 Formål: at der sikres viden om På vej mod Digital Dannelse Derfor er det målet: At der oprettes et netværk af resursepersoner ifm brugen af multimodale medier. Kaldet arbejdsgruppen. At arrangere inspirationsdage for ledere og pædagoger At beskrive hvordan institutionerne arbejder med forældrene i forhold til multimodale medier At få viden om hvad multimodale medier er i forhold til børn i alderen 0-6 år. At begynde på et idekatalog, få indsamlet viden om fx. interaktive legepladser, ture til museer, m.v. At der indsamles viden fra andre kommuner og institutioner, som allerede arbejder fokuseret med multimodale medier At skabe overblik over de institutioner, som allerede nu arbejder målrettet med multimodale medier, og beskrive hvordan der arbejdes At starte samarbejde med Legeteket At der oprettes et netværk af resursepersoner i forbindelse med brugen af multimodale medier. Kaldet arbejdsgruppen Daginstitutionsafdelingen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen og Legeteket Daginstitutionsafdelingen Navnelisten offentliggøres på Insites ultimo 2012 Der udarbejdes beskrivelser for arrangementerne. Oplægget præsenteres for it-dialogforum Kortlægningen præsenteres for it-dialogforum Kortlægningen præsenteres for it-dialogforum Kortlægningen præsenteres for it-dialogforum Kortlægningen præsenteres for it-dialogforum Forløb præsenteres for it-dialogforum Alle beskrivelser og kortlægninger præsenteres for it-dialogforum ultimo 2012 Navnelisten offentliggøres på Insites ultimo

16 Mål Ansvarlig Evaluering 2013 At oprette fem pilotprojekter, hvor institutioner melder sig til at beskrive en pædagogisk praksis i forhold til multimodale medier. Arbejdsgruppen Inspirationen præsenteres til et fælles møde for daginstitutionsledere samt it-dialogforum medio 2013 At tilrettelægge to inspirationsdage for ledere og pædagoger At opdatere idekatalog og få det publiceret At inddrage Legeteket som et pilotprojekt, som kan udvikle brugen af tablets Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen/Daginstitutionsafdelingen Arbejdsgruppen og Legeteket udarbejder rammer for pilotprojektet og opstiller succeskriterier Der udarbejdes beskrivelser for arrangementerne. Oplægget præsenteres for it-dialogforum senest ultimo 2013 Idekataloget publiceres via Insites senest ultimo 2013 Medlemmer af arbejdsgruppen og Legeteket evaluerer indsatsen i forhold til succeskriterierne. Resultaterne forelægges i it-dialogforum 2014 At sikre kortere praksisrelaterede kursusforløb for personalet på institutionerne at arrangere to inspirationsdage 2015 At alle institutioner har udarbejdet en beskrivelse af pædagogisk praksis. Beskrivelsen indgår som en del af læreplanen Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen Der udarbejdes beskrivelser for arrangementerne. Oplægget præsenteres for it-dialogforum. Der udarbejdes beskrivelser for arrangementerne. Oplægget præsenteres for it-dialogforum. Beskrivelserne præsenteres for forældrebestyrelserne og publiceres på institutionernes hjemmesider. It-dialogforum præsenteres for et kort sammenskriv. 16

17 0-6 år 17

18 Bilag 2: På vej mod Digital Dannelse På vej mod Digital Dannelse på fritidshjem- og klubområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på fritidshjem- og klubområdet It og digitale medier bliver en stadig mere betydelig del af institutionernes dannelsesmiljø. Mange af de pædagogiske medarbejdere har stiftet bekendtskab med brug af it og digitale medie i pædagogiske sammenhænge på deres arbejdsplads. Børnene har egne spillemaskiner med i institutionen, institutionerne har hjemmesider, der dokumenteres med billeder og meget andet. Men de færreste institutioner, og dermed ledere og medarbejdere, har en fælles overordnet tilgang til den pædagogiske brug af it og medier i institutionerne. Det er derfor et mål, At alle institutioner frem mod 2015 tilegner sig viden om børns digitale dannelse. Gennem forskellige tiltag skal der åbnes op for en større grad af bevidsthed i forhold til brugen af og den pædagogiske tilgang til it og digitale medier. At alle institutioner beskriver og sætter mål for den pædagogiske praksis i forhold til brugen af it og digitale medier i den enkelte institution. At modulet omkring digital afkrydsning er en central del af forældresamarbejdet på frtidshjemog klubområdet. Pædagogiske it-resurser og it-infrastruktur Forudsætningen for, at børnene tilegner sig Digital Dannelse er, at institutionerne giver mulighed for at medarbejderne kan gøre brug af it i pædagogiske sammenhænge. For øjeblikket har de fleste institutioner kun en eller to administrative computere, som ofte kun ledelsen har adgang til. Derfor er det nødvendigt, at der etableres indkøbsmuligheder af it-udstyr med support for institutionerne, samt gives en økonomisk ramme til dette. 18

19 Fritidshjem/klub Målet og vejen dertil Mål Ansvarlig Evaluering 2012 At oprette it-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber BV, udviklingsenheden Struktur og arbejdsbeskrivelse præsenteres for it-dialogforum At arrangere to fælles inspirationsarrangementer for de pædagogiske medarbejdere på fritidshjem og klubber At it-pædagogisk netværk danner sig et overblik over de institutioner, som allerede nu arbejder målrettet med multimodale medier i Hvidovre At fritidshjem og klubber inviteres til en fælles præsentationsdag (fx filmgalla), hvor et fælles tema formidles. It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber udarbejder form og indhold for arrangementet på baggrund af kompetenceplanen for børn i fritidshjem og klubber Der udarbejdes en beskrivelse for de to arrangementer. Oplægget præsenteres for it-dialogforum. Et afholdes i 2012 og et afholdes i 2013 Produktet præsenteres for itdialogforum De efterfølgende refleksioner præsenteres for it-dialogforum At arrangere to fælles inspirationsarrangementer for de pædagogiske medarbejdere på fritidshjem og klubber It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber Der udarbejdes en beskrivelse for de to arrangementer. Oplægget præsenteres for it-dialogforum. Et afholdes i 2013 og et afholdes i 2014 At institutionerne udarbejder en lokal it- og mediepolitik Institutionslederne It- og mediepolitik præsenteres på institutionens hjemmeside foråret

20 Mål Ansvarlig Evaluering 2014 At fritidshjem og klubber inviteres til en fælles præsentationsdag (fx music award), hvor et fælles tema formidles. At arrangere to fælles inspirationsarrangementer for de pædagogiske medarbejdere på fritidshjem og klubber It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber udarbejder form og indhold for arrangementet på baggrund af kompetenceplanen for børn i fritidshjem og klubber It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber De efterfølgende refleksioner præsenteres for it-dialogforum Der udarbejdes en beskrivelse for de to arrangementer. Oplægget præsenteres for it-dialogforum. Et afholdes i 2014 og et afholdes i At fritidshjem og klubber inviteres til en fælles præsentationsdag (fx Fortæl dit eget computerspil ), hvor et fælles tema formidles. It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber udarbejder form og indhold for arrangementet på baggrund af kompetenceplanen for børn i fritidshjem og klubber De efterfølgende refleksioner præsenteres for it-dialogforum. At der afholdes fælles inspirationsarrangement for de pædagogiske medarbejdere på fritidshjem og klubber At der arrangeres og afholdes et evaluerende fællesarrangement for de pædagogiske medarbejdere på fritidshjem og klubber i forhold til På vej mod Digital Dannelse med en visionsdrøftelse i forhold til den kommende it-vision og handleplan for 0-18 års området. At institutionerne evaluerer og tilpasser deres lokale it- og mediepolitik At evaluere arbejde og resultater fra it-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber. It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber It-pædagogisk netværk for fritidshjem og klubber Institutionslederne BV, udviklingsenheden Der udarbejdes en beskrivelse for arrangementet. Oplægget præsenteres for it-dialogforum. Der udarbejdes en beskrivelse for arrangementet. Oplægget præsenteres for it-dialogforum. It- og mediepolitik præsenteres på institutionens hjemmeside foråret 2015 Sammenfatning præsenteres for it-dialogforum. 20

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog Den digitale erhvervsuddannelse Inspirationskatalog Indhold Indledning 3 It-vokabularium 6 Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 8 Onlineundervisning og blended learning

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere