fødevare NR. 1 / JANUAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fødevare NR. 1 / JANUAR 2014"

Transkript

1 fødevare NR. 1 / JANUAR 2014 magasinet TEMA Uddannelse og efteruddannelse Tættere samarbejde om ost Se side 12 NYT FRA SPECIALFØDEVAREHANDELEN DETAIL PRODUCENTER LEVERANDØRER

2 synspunkt Illusorisk folkestyre? Jeg nåede at hilse på fødevareminister Karen Hækkerup tre gange. Sidste gang var, da Leif Wilson Laustsen og jeg var til møde med hende onsdag den 11. december om formiddagen til en drøftelse af branchens fremtid. Om eftermiddagen var hun fortid. Det var en lidt underlig forestilling med en af gode grunde ikke særligt nærværende minister, hvis største interesse rettede sig mod en telefon, hvori statsministeren når som helst kunne befinde sig med en meddelelse om jobskifte. Alle vidste, at Karen Hækkerups hedeste ønske var at afløse Morten Bødskov som justitsminister, og at hun var storfavorit til den ledige post, men opkaldet kom altså først om eftermiddagen. Man kan undre sig over hendes ønske. For nok er der Det kan være, at det bliver anderledes med Dan Jørgensen, som vi ønsker til lykke med jobbet som fødevareminister fra gammel tid stor prestige forbundet med Justitsministeriet, men når man nu ser, hvordan de klumrer rundt derovre og betænker, at det er områder som rettens pleje og bandekriminalitet og prøveløsladelse fra overfyldte fængsler, der nu skal fylde hendes hverdag, er det egentlig besynderligt, at hun så brændende ønskede sig at komme hen, hvor hendes første opgave var at suspendere departementschefen, og hvor dagligdagen i det hele taget er præget af kedelige eksistenser. Men sådan er det jo, som de siger i politik. Fire måneder og tre dage nåede Karen Hækkerup at være fødevareminister. For alle os borgere og i særdeleshed de næringsdrivende, der skal disponere økonomisk for fremtiden er det vigtigt at kunne tage bestik af de udmeldinger, der kommer fra regeringen og da især fra ressortministrene. Derfor er det at gøre grin med befolkningen, når ministre udskiftes efter så kort tid, at de kun lige når at komme med nogle vidtløftige programerklæringer, inden de er væk igen. Det samme gælder for de embedsmænd, som har til opgave at udmønte ministerens politik. Det er jo helt umuligt med så hurtige udskiftninger. Derfor bliver resultatet uvægerligt, at embedsmændene selv må fastlægge politikken. Det er for så vidt uheldigt, som det jo ikke er dem, der har ansvaret for den, og særligt uheldigt bliver det, når kontrollanten er et folketing, som ikke har en kinamands chance for at sætte sig ind i al den lovgivning, som det vedtager. Derved bliver en stor del af lovgivningen på en ny ministers område i virkeligheden til uden politisk styring. Dette gælder i særdeleshed på områder som Fødevareministeriets, der forudsætter en forholdsvis høj grad af fagindsigt hos en minister, hvis denne skal fylde stolen ud, og i øvrigt også hos partiernes ordførere, som også farer fra område til område med så korte mellemrum, at de i lighed med ministrene aldrig fuldt ud bliver i stand til at tage diskussionerne på deres politikområder. På den måde bliver hele forestillingen om et folkestyre en illusion. Det kan være, at det bliver anderledes med Dan Jørgensen, som vi ønsker til lykke med jobbet som fødevareminister. I sin tid i EU-Parlamentet har han i hvert fald vist sig som en ildsjæl, om end han nu heldigvis har valgt at slukke for det meste af det, han brændte for. Nu vil han i stedet afskaffe elitesmileyen, og det er egentlig slet ikke så tosset et eksempel på en faktisk politik. Torsten Buhl Direktør, Danske Slagtermestre nyheder DSMI indkøb, erhvervsuddannelserne og erhvervsskolereform, teknikergruppearbejde forud for kommende overenskomstforhandlinger, DK Skills, ny uddannelse i fødevareteknologi, årets læreplads og meget mere Årets første udgave indeholder masser af uddannelsesstof, men også omtale af den ny fødevareminister, omtale af de nye teknikergrupper af embedsmænd fra hhv. NNF Fødevareforbundet og Danske Slagtermestre (DSM) forud for de kommende forhandlinger. Læs også om en annoncørkonkurrence om den største nyhed i forbindelse med Foodexpo Ost og meget mere Læs om kvalitetsoste i Næstved, matematiske modeller for beregning af fødevaresikkerheden i kødprodukter, robotter i forbindelse med opskæring, nye doseringsemballager i rengøringen, hvordan der kan arbejdes med tunge løft samt en slagter, der er blevet forhandler af vægte og vægtsystemer og dankortterminaler. Fødevaresikkerhed og meget mere Næste udgivelse af Fødevaremagasinet har fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol på programmet. Men der vil også være en lettere optakt til den kommende Foodexpo messe. Synlighed i 2014 Gør din virksomhed synlig med en annonce i Fødevaremagasinet, så når du ud til hele branchen. Kontakt annonceformidler Birthe Lyngsø på telefon eller på mail mail.dk og få et godt tilbud på en annonceaftale for Rigtig godt nytår og god læselyst! Redaktionen 2 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

3 indhold 4 Erhvervsuddannelserne skal gøres mere sexede 6 Spar penge på folie og rent arbejdstøj 8 Ny fødevareminister skal fortsætte vækstdagsorden 8 Konkurrence Den bedste fortalte nyhed på Foodexpo NNF s og Danske Slagtermestres overenskomst Slagter har åbnet osteforretning i Næstved 12 Tættere samarbejde om ost 14 Fra slagter til elektronik 14 Afdækning af kompetencer i svinekødsbranchen 16 Vurdér dine kødprodukters fødevaresikkerhed og holdbarhed 17 Ny uddannelse i fødevareteknologi 18 3 revolutionerende opfindelser 20 Ølbrygning på skemaet 21 Årets læreplads Produktnyhed Præcis dosering af rengøringsmidler 22 Når der arbejdes med tunge løft 23 DM i Skills Klumme Sygedagpengerefusion 25 Slagteri nyt 26 Vidste du at Navnenyt 27 Messeoversigt 28 Leverandørliste Januar 2014 REDAKTIONEN / ANNONCER / PRODUKTION Grafisk Produktion Odense ApS, Peder Skrams Vej 4, 5220 Odense SØ, tlf , ANSVARSHAVENDE Per Aaskov Karlsen JOURNALIST Eivind Sønderborg Johansen ANNONCER Birthe Lyngsø, Bi-Press, Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund, tlf , Annoncer og redaktionelt stof skal være redaktionen i hænde senest den første hverdag i udgivelsesmåneden. ABONNEMENT Indland kr. 675,00 + moms årligt, Udland kr. 850,00 + moms årligt. Abonnementet kan opsiges med en måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår. Fødevaremagasinet udkommer 11 gange årligt ikke i juli måned. Mediainformation kan rekvireres. LÆSERE Fødevaremagasinet er det førende magasin for specialfødevarehandelen. Magasinet henvender sig til beslutningstagere, såvel som selvstændige forretningsdrivende som disponenter, ansat i fødevarehandelen. Politiske organer, større fødevarevirksomheder, organisationer m.m. er ligeledes læsere af Fødevare magasinet. Stof med tilknytning til fagene slagter, bager, fisk, ost, grønt og vin m.m. bliver behandlet journalistisk objektivt i årets udgaver. FEJL OG REKLAMATIONER Eventuelle reklamationer rettes skriftligt senest 5 dage efter udgivelsen. Evt. dekort kan ikke overstige annoncens aftalte pris. Det må accepteres, at mindre farveafvigelser fra modtaget farve-print kan forekomme. Erstatningskrav på grund af fejl vedr. annoncer kan på ingen måde gøres gældende. FORSIDEFOTO Colourbox. ISSN TEMA: NYE TEKNOLOGISKE LØSNINGER SAMT UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 3

4 aktuelt Erhvervsuddannelserne skal gøres mere sexede Danske Slagtermestres formand, Leif Wilson Laustsen, ser regeringens erhvervsskolereform som et stort skridt i den rigtige retning, hvis den bliver ført ud i livet TEKST: EIVIND SØNDERBORG JOHANSEN - Den nye erhvervsskolereform er et stort skridt i den rigtige retning. Nu håber jeg bare, at den bliver ført ud i livet. Sådan betegner slagtermester Leif Wilson Laustsen, Danske Slagtermestres formand og næstformand i bestyrelsen på Slagteriskolen i Roskilde, det udspil til en erhvervskolereform, som regeringen med støtte fra LO og DA fremlagde i begyndelsen af oktober For få får en håndværksuddannelse Baggrunden for reformen er bl.a., at kun 19 procent af en årgang i dag tilmelder sig en håndværksuddannelse på en erhvervsskole, og af dem fuldfører kun halvdelen uddannelsen. Regeringens mål er, at 25 procent vil vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 procent i Det er vigtigt, påpeger Leif Wilson Laustsen, at vi lytter til de unge for at finde ud af, hvordan vi gør erhvetvsuddannelserne mere sexede, end de pt. fremstår i mange unges øjne. Det kan bl.a. ske med en udvidelse af den gymnasiale overbygning, EUX, som nogle erhvervsskoler kan tilbyde i dag inden for udvalgte fag. På den måde får de unge mulighed for både at tage en faglig uddannelse og samtidig få adgang til en videregående uddannelse. Der skal spilles på flere strenge Leif Wilson Laustsen peger på, at er det nødvendigt at spille på flere strenge for at øge antallet af unge, der tilmelder sig og gennemfører en erhvervsuddannelse. - Det er fx væsentligt, at erhvervsskolerne bliver bedre til at sælge sig selv over for de unge, så de ikke tror, at en uddannelse på universitetet eller en handelshøjskole er det eneste saliggørende. Skolerne ikke være en 4 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

5 aktuelt skraldespand for de svageste elever, og her er et karaktergennemsnit som adgangskrav i den nye reform et væsentligt skridt i den rigtige retning for at modvirke den tendens. Folkeskolen skal vejlede Ifølge Leif Wilson Laustsen bør der sættes målrettet ind allerede i folkeskolen, hvor både lærere og UU-vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning) spiller en central rolle, når skoleelever skal vejledes om, hvad de har af uddannelsesmuligheder, når de er færdige med folkeskolen, og hvad adgangskravene er til de forskellige uddannelser. Samarbejde med produktionsskoler De svageste unge havner typisk på produktionsskolerne, og også denne gruppe bør have et mere målrettet tilbud, der kan ruste dem til at søge ind på en faglig uddannelse, vurderer Danske Slagtemestres formand. - Man kunne måske give eleverne større selvtillid og modenhed ved at bygge en praktik ind forløbet på produktionsskolen, hvor de kunne prøve kræfter med fx slagterfaget, siger Leif Wilson Laustsen og tilføjer, at Danske Slagtermestre her i det nye år planlægger et møde med sekretariatschef i Produktionsskoleforeningen, Axel Hoppe, for at få belyst mulighederne for et samarbejde om skoleforløbet. Et møde var allerede aftalt til den 5. december, men måtte aflyses på grund af stormen. Som næstformand for bestyrelsen på Slagteriskolen i Roskilde er Leif Wilson Laustsen meget opmærksom på, at der påhviler skolen en stor opgave, når intentionerne i regeringens udspil til en erhvervsskolereform skal føres ud i livet og ikke bare ende som dyre ord og gode intentioner uden reelt indhold. - Reformen er så ny, at vi i skolens bestyrelse kun har nået at gennemgå indholdet i den, men der er ingen tvivl om, at skolen vil gå ud og vise de unge, hvad der faktisk er af muligheder i en erhvervsuddannelse, og det er jeg sikker på, at de øvrige erhvervsskoler også vil, siger Leif Wilson Laustsen. Erhvervsskolereformen Frem til 2006 valgte 30 procent af de unge at tilmelde sig en erhvervsuddannelse. I dag er det kun 19 procent. Samtidig er det kun omkring halvdelen, der fuldfører en uddannelse. Regeringens mål er, at 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 procent i Elever skal som minimum have 02 i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Der skal oprettes en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, for de elever, der ikke kan klare adgangskravene direkte fra 9. klasse. Erhvervsskolerne skal undervise eleverne, så de udvikles og udfordres på alle niveauer - det omfatter eksempelvis mulighed for at vælge et højniveau-spor. De dygtigste elever i folkeskolen skal motiveres til at vælge erhvervsuddannelser. Der skal løbende oprettes nye praktikpladser. Der skal være en reel uddannelsesgaranti, så unge, der ikke kan få en praktikplads, i stedet får skolepraktik. Eleverne skal have mindst 26 timers undervisning om ugen. - Det er væsentligt, at erhvervsskolerne bliver bedre til at sælge sig selv over for de unge, så de ikke tror, at en uddannelse på universitetet eller en handelshøjskole er det eneste saliggørende, siger Leif Wilson Laustsen. God hygiejne kræver uddannelse Bevar den glade smiley! Ta det lovpligtige certifikat-kursus almen FØdeVaReHYGIeJne på amu syd Du kan selv vælge om du vil komme på skolen og følge undervisningen i 3 dage eller tage det som fjernundervisning (e-learning) hjemmefra. EUX giver flere muligheder EUX giver eleverne mulighed for at opnå gymnasialt niveau på en erhvervsuddannelse. Den giver dem både mulighed for at tage et arbejde efter endt uddannelse eller læse videre.. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen tilbydes elever i folkeskolens ældste klasser og frie/private skolers ældste klasser samt alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. UU er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. AMU SYD udbyder desuden et bredt udvalg af specialkurser rettet til fødevarevirksomheder: Produktionshygiejne for operatører Rengøring af fødevarevirksomheder Brush-up kursus - 4 timers lynkursus, der giver de daglige rutiner et løft se mere på amu syd C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding TEMA: NYE TEKNOLOGISKE LØSNINGER SAMT UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 5

6 aktuelt Der er penge at spare på folie og rent arbejdstøj Danske Slagtermestres indkøbsforening, DSMI Indkøb, og vasketøjsleverandøren Berendsen har indgået en samarbejdsaftale, der giver medlemmerne besparelser på procent TEKST EIVIND SØNDERBORG JOHANSEN DSMI Indkøb for industrimedlemmer i Danske Slagtermestre har med virkning fra den 1. januar i år indgået en samarbejdsaftale med Berendsen Textil Service om levering og vask af arbejdstøj. Der er flere årsager til, at netop Berendsen blev valgt som leverandør. Besparelser på procent - Berendsen er i forvejen kendt i branchen for deres aftaler om levering af vasketøj til en række detailslagtere, og virksomheden blev udvalgt som den foretrukne samarbejdspartner blandt flere leverandører. I forløbet har vi også lavet to business-cases hos et par større industrimedlemmer. De to cases viste, at industrimedlemmerne kan hente besparelse på mellem pct. Indkøbsaftalen om folie med Wipak giver besparelser i samme størrelsesorden, som en række virksomheder har opnået ved at benytte sig af DMI Indkøbsforenings samarbejdsaftale med firmaet Boxon om papkasser, siger afdelingschef Lars Poulsen, der ser frem til samarbejdet med Wipak. ved at indgå en aftale med Berendsen om levering og vask af arbejdstøj, hvis de handler gennem vores indkøbsforening, oplyser afdelingschef Lars Poulsen, Danske Slagtermestre og uddyber: - For at skabe et reelt grundlag for besparelserne har det været nødvendigt for leverandøren at begrænse det udvalg af arbejdstøj, virksomhederne kan vælge imellem. Men da der stadig er et bredt sortiment, dækker det i de allerfleste tilfælde virksomhedernes behov for forskellige varianter af arbejdstøj. Virksomhederne betaler en månedlig leje for at få rent arbejdstøj leveret, og det sker på 3-årige kontrakter med betalingsbetingelser på 60 dage. - Vi glæder og til at præsentere den nye aftale og sortimentet af arbejdstøj på møder for industrimedlemmerne i løbet af første kvartal i år, siger Lars Poulsen. Berendsens konsulenter vil også kontakt virksomhederne i begyndelsen af Pakkeklar folieaftale DSMI Indkøb har desuden indgået en aftale med Wipak om levering af folie med virkning fra den 1. januar i år. - Vi har kørt en licitationsrunde for at finde den folie-leverandør, der kunne levere til de mest fordelagtige priser. Da det samtidig er afgørende, at folierne og folieringsmaskiner kan arbejde sammen uden problemer, har vi afprøvet flere forskellige folier i en række virksomheder for at udvælge de typer, der fungerer problemløst på medlemmernes maskiner, siger afdelingschef Lars Poulsen. Flere grunde til at vælge Wipak Han oplyser videre, at der er flere forskellige årsager til valget af Wipak som folieleverandør: - Wipak er stor, anerkendt international virksomhed, der kan løfte opgaven, og som løbende udvikler nye, innovative løsninger. Det vejer også tungt, at priserne i firmaets oplæg var særdeles konkurrencedygtige. Det giver medlemmer, der vælger at bruge denne leverandør, markante besparelser på folie. Der er tale om besparelser i samme størrelsesorden, som en række virksomheder har opnået ved at benytte sig af DMI Indkøbssamarbejdsaftale med firmaet Boxon om papkasser, siger Lars Poulsen og tilføjer: - Vi ser frem til samarbejdet med Wipak. 6 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

7 Fototapet fra kr. 160,- pr. m 2 Skab synlighed omkring dine budskaber Med et fototapet får du en unik mulighed for at sætte kulør på butiksvæggene. Tapetet er nemt og hurtigt at montere og kan afmonteres igen helt uden brug af værktøj. Hør mere på

8 aktuelt Ny fødevareminister skal fortsætte vækstdagsorden Fødevareområdet har igen fået ny minister. Denne gang en minister, som fra start blev kaldt landbrugets fjende nr. 1. Den ny fødevareminister, Dan Jørgensen, har dog svært ved at genkende billedet af sig selv om landbrugets fjende nr. 1. Han ser sig selv som pragmatisk og kompromissøgende - og er opsat på at skabe gode rammevilkår for erhvervet i balance mellem vækst, miljø og dyrevelfærd. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer forventer, at den nye fødevareminister vil fortsætte sin forgængers konstruktive linje, og have samme fokus på vækst i hele fødevareklyngen som Karen Hækkerup. - Vi byder Dan Jørgensen velkommen som ny fødevareminister. Dan Jørgensen har stor viden om både landbrug og fødevareområdet. Det samlede fødevareerhverv både håber og forventer, at Dan Jørgensen er parat til at fortsætte den vækstdagsorden for vores erhverv, som både hans forgænger og statsministeren har lagt sporene ud for, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Der ligger mange store opgaver foran den nye fødevareminister med både opfølgning på vækstanbefalingerne i regeringens egen Natur- og Landbrugskommission, herunder en helt ny målrettet miljøregulering. Og helt aktuelt med en vækstplan for fødevareerhvervet, der skal være med til at sikre, at der kan blive produceret flere svin, mere mælk og korn samt flere minkskind herhjemme. - Landmændene og fødevarevirksomheder er klar til at bidrage til at skabe vækst i Danmark. Det har vi store muligheder for, da vores varer er efterspurgte i hele verden på grund af vores høje kvalitet og fødevaresikkerhed. Men det kræver, at vi begynder at regulere landbruget på en helt ny måde, så det er den faktiske påvirkning af miljøet, der afgør, om produktionen kan udvides, og ikke gammeldags skrivebordsregler. Det har vi lige nu en god dialog med regeringen om, og vi er klar til at fortsætte den dagsorden med den nye fødevareminister, siger formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Kilde: Landbrug & Fødevarer og Landbrugsavisen Konkurrence om den bedst fortalte nyhed på Foodexpo 2014 Nu har du som udstiller på årets Foodexpo messe mulighed for at vinde en gratis annonce i Fødevaremagasinet. I forbindelse med Foodexpo udvikles mange nye produkter og tilbud til branchen, og det vil Fødevaremagasinet gerne være med til at sætte fokus på. Send derfor virksomhedens pressemeddelelse til inden 20. februar 2014 og få bragt din omtale i messeudgaven af Fødevaremagasinet, der udkommer 12. marts i et udvidet oplag, og deltag samtidig i konkurrencen om en gratis 1/2-sides annonce i 4 farver i Fødevaremagasinet efter eget valg. Fødevaremagasinet vil i det omfang, det er muligt, bringe alle fremsendte pressemeddelelser fra udstillere.fødevaremagasinet vil udover MØD FØDEVARE- MAGASINET PÅ FOODEXPO I HAL J2 STAND 7286 FRA DEN MARTS normalt distributionsoplag blive uddelt på messen, omdelt på samtlige stande og ligge fremme i presseområdet. Konkurrenceregler I forbindelse med udvælgelsen vil følgende kriterier blive brugt af redaktionen til vurdering af den bedste pressemeddelelse: RELEVANS Har nyheden stor relevans for læsere/besøgende på Foodexpo messen? NYHEDSVÆRDI Har informationen stor nyhedsværdi for læsere/besøgende på messen? TILGÆNGELIGHED Indeholder pressematerialet billeder/illustrationer, så Fødevaremagasinet let kan bearbejde materialet og bringe omtalen? Vinderen vil blive offentliggjort på Foodexpo 2014 på Fødevaremagasinets stand. 8 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

9 aktuelt DSM oplever, at parterne overordnet er enige om, at den største aktuelle udfordring er at fastholde og skabe arbejdspladser. Arkivfoto. NNF s og Danske Slagtermestres overenskomst 2014: Der er lagt op til mere forsonlige forhandlinger end tidligere Parterne er enige om, at branchens største udfordring er at skabe og fastholde arbejdspladser TEKST: EIVIND SØNDERBORG JOHANSEN Når Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF mødes i foråret for at forhandle nye overenskomster på plads på industriområdet og på butiksområdet, forventer direktør Torsten Buhl, DSM, at forløbet vil foregå mere glat og gnidningsløst, end det nogle gange har været tilfældet tidligere. Teknikergruppe gør forarbejdet - Ved et møde i august 2013 med NNF blev vi enige om at nedsætte to teknikergrupper af embedsmænd fra begge lejre. Én for butik og én for industri. Formålet med dem er at få foretaget en række indledende drøftelser for at afklare en række spørgsmål, der mere er af teknisk end politisk karakter. De spørgsmål skal teknikkergruppen se på med apolitiske briller, og det vil formentlig betyde, at kan vi koncentrere os om det, vi er uenige om, når de egentlige overenskomstforhandlinger går i gang i marts måned, fordi teknikaliteter uden politisk indhold er afklaret forinden på embedsmandsniveau, forklarer Torsten Buhl. Næppe udsigt til bråvallaslag DSM s direktør vurderer også, at klimaet for øjeblikket er af en sådan karakter mellem parterne, at det næppe bliver de stor bråvallaslag, der kommer til at dominerer forårets forhandlinger. - Jeg oplever, at vi overordnet er enige om, at den største aktuelle udfordring er at fastholde og skabe arbejdspladser. Det har vi en konstruktiv og god dialog om, så jeg tror vi undgår skyttegravskrige og får et bedre klima at forhandle i end ved de seneste overenskomtsfornyelser, siger Torsten Buhl og uddyber: Tonen er blevet mere forsonlig - Jeg er glad for den vilje, der er hos forbundet til at skabe holdbare løsninger og gribe forhandlingsforløbet mere forsonligt og konstruktivt an. Souschef Jonna Hugger og konsulent Karina Faltz repræsenterer DSM i de teknikergrupper, der skal foretage den indledende afklaring af en række overenskomstspørgsmål, inden de egentlige overenskomstforhandlinger går i gang i foråret TEMA: NYE TEKNOLOGISKE LØSNINGER SAMT UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 9

10 portræt Slagter har åbnet osteforretning i Næstved Slagtermester Kim Søndergaard er vild med både kød og ost. Nu sælger han begge dele i to nabobutikker i Næstveds bymidte TEKST: EIVIND SØNDERBORG JOHANSEN Slagtermester Kim Søndergaard, der har drevet Kvalitetsslagteren i Næstved siden 2006, er ikke bare vild med godt kød, men også helt pjattet med ost. Det kan byens borgere glæde sig Billedtekster 1 Udsnit af butikken Kvalitetsoste, som slagtermester Kim Søndergaard åbnede den 31. maj 2013, efter at Næstved i 13 år ikke havde haft en osteforretning i byen. 2 Kunderne har taget godt imod Næstveds nye osteforretning. 3 Der er også delikatesser på hylderne hos Kvalitetsoste. 4 Inventar fra Rosenkilde Mejeri er brugt til at skabe mejerigtig stemning i butikken. 5 Facaden på Næstveds nye osteforretning i bymidten, Kvalitetsoste, der foruden salg af ost rummer en lille café med plads til otte gæster. over efter at have undværet en osteforretning i 13 år. I nabolokalerne til slagterforretningen i bymidten har Kim Søndergaard nemlig åbnet forretningen Kvalitetsoste. Det skete den 31. maj Næstved uden osteforretning i 13 år - Jeg syntes, det var ærgerligt, at Næstved ikke havde en osteforretning, så jeg spurgte flere bekendte, om ikke det var noget for dem at åbne en butik ned salg af ost, men ingen af dem turde binde an med det, fortæller Kim Søndergaard og uddyber: - Jeg begyndte for ca. fem år siden at supplere sortimentet i slagterbutikken med ost, der hurtigt kom til at optage mere og mere plads på hylderne. Det var derfor et helt naturligt skridt for mig at indrette en ostebutik i nabolokalerne til slagterforretningen, da lejligheden bød sig. Kim Søndergaard deler sin passion for ost med kæresten Katja Johansen. Hun har en stor viden om ost fra sin morfar Simon Larsen, der var bestyrer af Rosenkilde Mejeri ved Faxe, og en stor del af inventaret i Næstveds nye osteforretning stammer netop fra mejeriet. Også Kim Søndergaard har lært meget om ost gennem sine snakke med den gamle mejerist fra Rosenkilde. Slagterens faglighed er nyttig i ostebutikken Parret fordeler begge deres tid ligeligt mellem slagterforretningen og ostebutikken. 10 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

11 portræt - Jeg tror, min viden som slagter også kommer mig til gode, når jeg sælger ost og fx skal rådgive kunderne om, hvordan en tapas- og ostetallerken kan sammensættes, forklarer Kim Søndergaard. Osteforretningen i Næstved har alt, hvad der skal til af tilbehør til en god osteoplevelser fra traditionelle kiks til chutney og rødløgsmarinade. Med den nye forretning er der også blevet plads til et større udvalg af delikatesser foruden vine, sherry og te. Osteforretning med café I forbindelsen med indretningen af Kvalitetsoste er der også blevet plads til en lille café med otte stole, så kunderne kan nyde den hyggelige atmosfære i Næstveds nye osteforretning over en kop kaffe. Kvalitetsoste er blevet godt modtaget af byens borgere, og Kim Søndergaard er meget tilfreds med opbakningen til hans osteforretning. - Mange kunder har givet udtryk for, at byen generelt har for få specialforretninger og har derfor hilst Kvalitetsoste velkommen, siger Kim Søndergaard. Kim Søndergaard lever op til kvalitetsnavnet Når man som Kim Søndergaard driver to forretninger med navnene Kvalitetslagteren og Kvalitetsoste, har man noget at leve op til. At Kim Søndergaard rent faktisk er leveringsdygtig i kvalitet har han allerede bevist, fx da han i 2012 med en kalvekødspølse hentede titlen Danmarks bedste grillpølse. Derudover har Kim Søndergaard vundet guld med to spegepølser ved fagkonkurrencen i efteråret Begge pølser deltager i konkurrencen om Danmarks bedste spegepølse ved Food Expo Her lykønskes han i 2012 af Danske Slagtermestres næstformand, Karsten Fruerskov Andersen (tv). Miljøteknolog 2-årig erhvervsakademiuddannelse For dig der vil arbejde med: produktion forsyning udvikling rådgivning forvaltning kontrol formidling U-days Åbent hus 27. februar Laboratorie-, fødevareeller procesteknologi 1½-årig professionsbacheloruddannelse, som fx bygger videre på din procesteknolog- eller laborantuddannelse For dig der vil arbejde med: koordinering optimering projektledelse i kontrol- eller produktionsvirksomheder Læs mere om uddannelserne og jobmulighederne på: eaaa.dk TEMA: NYE TEKNOLOGISKE LØSNINGER SAMT UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 11

12 portræt Tættere samarbejde om ost Ostehandlerforeningen for Danmark og Ostemesteren vil drøfte mulighederne for et for et intensiveret samarbejde om bl.a. markedsføring TEKST: EIVIND SØNDERBORG JOHANSEN Bestyrelserne i Ostehandlerforeningen for Danmark og Ostemesteren A/S mødtes i januar måned for drøfte mulighederne for et tættere samarbejdede mellem de to parter. Tættere på medlemmerne Ostehandlernes bestyrelsesformand Ulrik Sjøltov ser et fremtidigt samarbejde som en mulighed for bl.a. at få en bedre føling med, hvad der rører sig blandt medlemmerne af foreningen. - Ostemesteren og Ostehandlerforeningen er begge ejede af ostehandlerne og er hver især i kontakt med osteforretningerne rundt om i landet, men uden koordinering, fordi vi begge er små organisationer, der hver især har travlt i dagligdagen med at passe vores, siger Ulrik Sjøltov og uddyber: - Vi håber at kunne få en bedre kommunikation med ostehandlerne og yde en bedre service gennem et udvidet samarbejde, som vi nu skal undersøge, om der er basis for at få etableret med Ostemesteren. Tror på et udvidet samarbejde Mogens Lyngby, indehaver af Lading Ost, er bestyrelsesformand for Ostemesteren A/S. Også han er positiv over for et udvidet samarbejde med Ostehandlerforeningen. - Jeg tror der er mange muligheder for begge parter i et samarbejde mellem os og ostehandlerforeningen, bl.a. når det gælder markedsføring, siger Mogens Lyngby. Direktør Bjarne Petersen og Mads Nielsen er to af de i alt fire medarbejdere i Ostemesteren A/S. Formanden for Ostehandlerforeningen for Danmark, Ulrik Sjøltov, håber på et tættere samarbejde med Ostemesteren. 12 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

13 portræt Ostemesteren A/S Ostemesteren (OM) blev etableret i 1986 som et anpartsselskab, men blev i 1993 omdannet til et aktielselskab og fik samtidig en kapitalindsprøjtning. Efter et par svære år sidst i 90 erne har det siden 2000 gået økonomisk fremad for Ostemesteren med udbetaling af bonus til aktionærerne hvert år. Bjarne Petersen har været ansat i Ostemesteren siden 1996 og står for administration og regnskab. Mads Nielsen tager sig af indkøb, salg og lager sammen med kollegerne Claus Vilstrup og Jan Lanther. Ostehandlerforeningen for Danmark Ostehandlerforeningen varetager medlemmernes interesser på områderne markedsføring, branchepolitik, fødevarelovgivning og ansættelsesret m.m. Den tæller 53 osteforretninger fordelt over hele landet. Danske Slagtermestre fungerer som sekretariat for Ostehandlerforeningen. TEMA: NYE TEKNOLOGISKE LØSNINGER SAMT UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 13

14 tema Sammen med papirruller, kasseapparater, køsystemer m.m. sælger EBM dankortterminaler. Fra slagter til elektronik EBM har også leveret dankortterminaler til Slagteren i Højslev. EBM har installeret 2 komplette og integrerede anlæg hos Slagteren i Højslev. -Virksomheden EBM (Electronic Business Machines) udbyder kasseapparater, dankortterminaler, vægte m.m., fortæller salgsansvarlig og ejer Flemming Nissen til Fødevaremagasinet. Virksomheden har nu 35 år på bagen, og vi leverer komplette systemer til flere brancher, fortsætter Flemming Nissen. - Vi sælger systemer til restaurationsbranchen, bagerbranchen, fiskehandlere, cafeer og butikker og slagtere. Vi har netop installeret 2 komplette og integrerede anlæg hos Slagteren i Højslev. Anlæggene består af touch computerskærme, med vægte og integreret med dankortterminaler. Produktpriserne er naturligvis lagt ind i vægtsystemet, så vægtene omregner fra kg-pris til endelig pris. Slagteren anvendte tidligere et af EBM s gamle systemer, men har nu skiftet til et system med TEKST: PER ASKOV KARLSEN touchskærm, som fx også er installeret hos slagteren i Lystrup. Flemming Nissen er uddannet slagter på Østerbro i København og er via et ophold hos Houlberg i Kødbyen endt med at sælge kasseapparater og -terminaler fra Århus. Efter Kødbyen flyttede Flemming Nissen til Århus med familien for at sælge chokolade. Efter et længere karriereforløb i denne branche kom Flemming i gang med at sælge kasseapparater, og det har udviklet sig eksplosivt siden. I dag har virksomheden, ud over hovedsædet i Århus, afdeling i Rødovre samt 36 autoriserede forhandlere over hele landet. 4 servicebiler kører rundt i landet og er klar til at hjælpe, hvis de ellers pålidelige systemer skulle bryde ned. Vi har mere end 2000 dankortterminaler i gang rundt omkring i hele landet, slutter Flemming Nissen. Afdækning af kompetencer i svinekødsbranchen IFAU (Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling) har i samarbejde med UCR Roskilde Slagteriskole netop afsluttet et projekt, finansieret af Svineafgiftsfonden, hvor der fokuseres på afdækning af fremtidens kompetencer i Svinekødsbranchen. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med branchen og afdækker et voksende behov for at styrke faglige kompetencer i virksomhederne. I analysearbejdet peges bl.a. på en modernisering af indholdet i industrislagteruddannelsen, så den giver kompetencer til et arbejdsliv i hele fødevarebranchen og dens følgeindustri, gennem styrkelse af fagområder som helhedsforståelse, forædling og teknologiforståelse samt at tilføje internationale kompetencer, bl.a. ved mulighed for udstationering i udlandet i løbet af praktiktiden. En moderniseret uddannelse, hvor muligheden for EUX også er i spil, skal evne at tiltrække flere lærlinge end i dag, så rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne dermed kan gøres bredere. Der skal ligeledes tages fat om en nytænkning af de kødfaglige AMU-uddannelser, så de matcher branchens behov bedre. Herunder foreslås en opbygning af selve erhvervsuddannelsen, så AMU-kursister kan opkvalificeres på uddannelsesstedet gennem deltagelse på moduler m.v. Kilde: Roskilde Slagteriskole, UCR 14 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

15 Kom ind på stand K8244 og få fingeren på pulsen med de nyeste tendenser 29x21 cm n Slagterløsning n Bagerløsning n Kantineløsning Jylland: Sjælland: Branchekendt firma siden 1979

16 tema Vurdér dine kødprodukters fødevaresikkerhed og holdbarhed TEKST: ANNEMARIE GUNVIG, DMRI TEKNOLOGISK INSTITUT På får du gratis adgang til syv matematiske modeller, der kan forudsige fødevaresikkerhed og holdbarhed af kød. Og har du brug for yderligere viden om at bruge disse værktøjer, afholder DMRI kurser, som giver dig ekstra fordele. Som fødevareproducent giver modellerne dig mulighed for at få hurtige svar og overblik over dine produkters status mht. fødevaresikkerhed og holdbarhed. Fødevaresikkerhedsmodellerne forudsiger, hvor godt dine pasteuriserede kødprodukter og spegepølser er beskyttet mod sygdomsfremkaldende bakterier. Holdbarhedsmodellerne udregner holdbarhedstiden for fersk svine-, okse- og kyllingekød i forhold til opbevaringstemperatur og emballeringsmetoder. Alle modellerne er udviklet og valideret på data fra systematiske forsøg med kød under produktionslignende forhold. Sådan fungerer det Fx får virksomhed A en bestilling på et produkt, som skal leve op til kravene om lavt saltindhold og ingen tilsætning af nitrit, men produktet skal have samme holdbarhed, som det traditionelle produkt med normalt salt-og nitritindhold. Produktudvikleren ringer til kvalitetslederen for at få et hurtigt svar. Kvalitetslederen logger hurtigt ind på dk og indtaster værdier for både det nye og det traditionelle produkt og ser straks, at holdbarheden ikke er den samme. Efter et par indtastninger, hvor der reguleres ved hjælp af andre reguleringsknapper, finder kvalitetslederen frem til en sammensætning, som opfylder de ønskede kundekrav. Fakta Validerede modeller til forudsigelse af holdbarhed og vækst/drab af uønskede bakterier er godkendt som dokumentation over for fødevaremyndighederne (EU forordning 2071/2005). DMRI s holdbarhedsmodeller til fersk kød er et meget anvendeligt værktøj, siger Gitte Pedersen, Laboratorie- og Kvalitetschef hos Tican Fresh Meat. - På Tican Fresh Meat, bruger vi holdbarhedsmodellerne til at justere holdbarheden i forhold til temperaturforholdene eller til evaluering af kunders krav til holdbarhed fortsætter Gitte Pedersen. Holdbarhedsmodeller for fersk kød 1. Udskæringer af svinekød (temperatur, emballeringsmetode) 2. Udskæringer af oksekød (temperatur, vakuumpakket) 3. Hakket svinekød (temperatur, pakket i modificeret atmosfære) 4. Udskæringer af kylling (temperatur, pakket i modificeret atmosfære) I alle fire holdbarhedsmodeller har du mulighed for at vurdere, hvordan en evt. ændring af temperaturen under lagring af kød påvirker holdbarheden. I modellen til udskæringer af svinekød er det desuden muligt at vurdere, hvordan forskellige emballeringsmetoder påvirker holdbarheden. Sikkerhedsmodeller til forædlede produkter 1. Vækst af L. monocytogenes i pasteuriserede produkter 2. Vækst/ikke-vækst af C. botulinum i pasteuriserede produkter 3. Drab af Salmonella, VT E. coli og L. monocytogenes under produktion af spegepølser Alle tre sikkerhedsmodeller indeholder relevante parametre i forhold til vækst af hver bakterie. Fx kan man vælge mellem følgende variabler i Listeria-modellen: Temperatur, salt, ph, nitrit, laktat, acetat og CO2 i pakkegassen. Alle variabler er vigtige reguleringsknapper, når du skal forhindre vækst af L. monocytogenes i dine kødprodukter. Kom nemt i gang Hvis du har brug for en introduktion til brug af modellerne og vejledning i fortolkning af resultaterne, afholder DMRI Teknologisk Institut kursus i prædiktiv mikrobiologi. Kurset henvender sig bl.a. til kvalitetsansvarlige og produktudviklere i fødevareindustrien, og giver en praktisk og teoretisk indsigt i brug af beregningsmodellerne. Næste kursus er i februar Se mere på Kontaktperson: Annemarie Gunvig tlf For yderligere information kontakt seniorkonsulent, Annemarie Gunvig - Tlf FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

17 tema Ny uddannelse i fødevareteknologi godt fra start En ny uddannelse til professionsbachelor i fødevareteknologi er kommet godt fra start i Aarhus og trækker studerende helt fra København. Første årgang er klar til at trække i arbejdstøjet. TEKST: MARIA EVALD, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, ERHVERVSAKADEMI AARHUS Den 24. januar dimitterer landets første professionsbachelorer med speciale i fødevareteknologi. En af dem er tidligere bager og fødevareteknolog Kristian Skovhus. - På uddannelsen er jeg blevet klogere på bl.a. forsøgsplanlægning, industrielle processer og ledelse, siger 28-årige Kristian, der gerne vil arbejde analytisk med opstilling af forsøg i mejeriindustrien. Som led i sin uddannelse har han været tre måneder i praktik i Nexus A/S, der er en selvstændig udviklingsafdeling i den internationale emulgatorfabrik Palsgaard i Juelsminde. Her har Kristian arbejdet med at kortlægge virksomhedens vandforbrug og med omkrystallisering af væskebindende monoglycerider i færdigvareprodukter. - Jeg er blevet klogere på forhold omkring fysiske, kemiske og mikrobielle fødevareforhold og har fået indsigt i hele processen bag fremstilling og kvalitetssikring af fødevarer i industrien, siger han. Professionsbachelor på halvandet år Kristian blev allerede på bageruddannelsen klar over, at han gerne ville læse videre for at opnå en større teoretisk indsigt i fødevareproduktion. Hans medstuderende er alle uddannede laboranter, proces- eller fødevareteknologer, og mange har desuden en baggrund som slagtere, kokke, køkkenassistenter, mejerister eller bagere ligesom Kristian. Ifølge uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen fra Erhvervsakademi Aarhus er uddannelsen efterspurgt af industrien, der har brug for specialiseret arbejdskraft som følge af stigende krav til kvalitet og sikkerhed inden for fødevare- og levnedsmiddelområdet. - De nye professionsbachelorer ender med en efterspurgt kombination af solid teoretisk viden og praktisk ballast. Fødevareretningen er så populær, at studerende kommer helt fra København for at tage uddannelsen. For at matche efterspørgslen har vi valgt også at optage studerende her til januar, siger hun. Bager og fødevareteknolog Kristian Skovhus er en af landets første professionsbachelorer i fødevareteknologi og har taget uddannelsen for at kvalificere sig til et job i mejeriindustrien. Næste grundforløb starter den 16. januar 2014 Detailslagter En uddannelse med gode praktikog jobmuligheder På Erhvervsakademi Aarhus kan proces- og fødevareteknologer, laboranter og levnedsmiddel-teknikere på halvandet år videreuddanne sig til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi og få adgang til spændende jobs inden for forskning, udvikling, kvalitetskontrol og produktion så vel nationalt som internationalt. Arbejdspladsen vil typisk være virksomheder eller institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologi, kemiske eller mikrobiologiske processer. Professionsbacheloruddannelsen styrker de studerendes faglighed og øger deres kompetencer inden for forsøgsplanlægning, koordinering, kommunikation og projektledelse. Uddannelsen kan også tages som en deltidsuddannelse sideløbende med et arbejde. Læs mere på Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde, tlf UCR.dk - Vi bringer dig videre... ucr.dk TEMA: NYE TEKNOLOGISKE LØSNINGER SAMT UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 17

18 tema 3D teknologi sikrer ensartet fedtlag på svinekammen Maskinen ridser svinekammene ensartet 3 opfindelser der har revolutioneret slagteribranchen Teknologisk Instituts division, Danish Meat Research Institute, DMRI, har gennem de seneste år udviklet automatiseringsløsninger til den danske slagteribranche, der har givet bedre arbejdsmiljø og bedre indtjening til glæde for både medarbejdere og slagterier. TEKST: CENTERCHEF JENS ULRICH NIELSEN, SLAGTERITEKNOLOGI DMRI, TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI har igennem årenes løb udviklet maskiner og automatiseringsløsninger, der har forbedret de danske slagterier på flere områder. Tre af de projekter, der er kommet ud af udviklingsarbejdet, er enestående eksempler på, hvilken betydning forskning og udvikling har for danske virksomheder og især for danske slagterier. Ensartede svinekamme og backs: 3D-robotten Et af DMRI s mest stolte øjeblikke var den dag, den såkaldte 3D-robot stod færdig, gennemtestet og klar til at indgå i produktionen. Maskinen er en ny, avanceret robotskæremaskine, der baserer sig på 3D-teknologi. Den kan tilskære fedtlaget på svinekamme og backs med en utrolig præcision. R esultatet bliver mere ensartede produkter af højere kvalitet og mindre spild. På de største danske slagterier har udfordringen hidtil været, at slagteriarbejderen manuelt har skullet vurdere tykkelsen på fedtlaget på svinekamme. Den nye robot computer-genererer i stedet et præcist 3D-billede af hver enkelt svinekam, hvorefter det fastlægges, hvor kød og fedt mødes. Herefter udskærer et patenteret knivsystem, bestående af otte individuelle knive, automatisk svinekammen. Processen går lynhurtigt robotten bruger kun fire sekunder på hver svinekam. 3D-afsværingsrobotten giver en højere fleksibilitet i produktionen, og det er nu muligt for slagterierne at levere ensartede produkter til glæde for kunder og konkurrenceevne. Robotten er udviklet på Tican i Thisted, og tilsvarende robotter er ved at blive installeret på Danish Crown s slagterier. Da sværen blev sprød: Kamridseren En anden opfindelse til slagteribranchen er den såkaldte kamridser. Maskinen blev udviklet på bestilling fra slagterierne og her 1 1/2 år efter indsættelsen af ridseren, kan forskellen tydeligt ses. Kamridseren forbedrer kvaliteten, og letter samtidig også arbejdet med at ridse kammene. Helt præcist ridser maskinen svinekammenes spæklag, så ridserne er så dybe som muligt, men stadig uden at ridse igennem Mere automatisering på vej I løbet af de næste år har DMRI flere projekter i støbeskeen, der forhåbentligt på samme måde som 3D-robotten, Kamridseren og Ribbenstrækkeren kan være med til at forbedre arbejdsmiljø og indtjening på danske slagterier. Projekterne vil løbende blive præsenteret på DMRI s hjemmeside. 18 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

19 tema Ribbenstrækkeren letter det hårde arbejde til kødet. Rent teknisk virker den nye kamridser sådan, at svinekammene kommer til maskinen liggende med sværen nedad. I maskinen ridser en roterende kniv sværen på tværs, hvorefter kammene forlader maskinen og bliver kontrolleret. Populært sagt skærer maskinen gevind på kammen. Kamridseren har fået positive tilbagemeldinger. Slagteriarbejderne undgår uhensigtsmæssige løft og vrid, og slagteriet øger kvaliteten af ridsningen på svinekammene betragteligt. Forbedret arbejdsmiljø: Ribbenstrækkeren En af de mest belastende arbejdsopgaver i slagteribranchen ligger i at adskille brystflæsk fra ribbenspladen på slagtesvin. Den bevægelse giver slagteriarbejderen et skævt og hårdt træk i skulder og nakke og for at kunne følge med produktionen, skal slagteriarbejderen tilmed bruge maks. 12 sekunder på opgaven. DMRI s slagtetekniske ingeniører blev sat på sagen og udviklede en løsning, der både letter arbejdet, sparer tid og giver et bedre produkt. Løsningen er en såkaldt ribbenstrækker, der overtager lige netop den del af arbejdsopgaven, der belaster kroppen allermest. Maskinen giver tilmed mere ensartede produkter samtidig med, at den enkelte slagteriarbejder kan nå mere, fordi han kun skal koncentrere sig om det mindre belastende skærearbejde. Igennem projektforløbet har slagtere hos Tican, hvor ribbenstrækkeren blev udviklet og testet, haft en central rolle. Der blev gennemført både interviews og workshops med slagteriarbejderne, så de havde mulighed for at komme med input og ideer til, hvilke dele af de belastende opgaver i produktionen, der kunne automatiseres. Viden der virker TEMA: NYE TEKNOLOGISKE LØSNINGER SAMT UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE 19

20 tema Ideen er at gøre undervisningen mere praksisnær, for ifølge lektor Carl Hansen fungerer indlæring bedst, hvis teori og praksis følges ad. Baggrunden for anskaffelsen af bryggeriet, der er en miniudgave af professionelle bryggerier, som man bl.a. har på Carlsberg, er ikke, at de studerende skal til at være fulde i hverdagen. Tværtimod. Det skal højne det faglige niveau bl.a. på den nye professionsbacheloruddannelse i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi. Ølbrygning på skemaet på ny fødevareuddannelse Nyt undervisningsbryggeri på Erhvervsakademi Aarhus skal træne laboranter og professionsbachelorer i fødevareteknologi i tværfaglighed og øge indlæringen. TEKST: MARIA EVALD, KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER, ERHVERVSAKADEMI AARHUS Fakta Erhvervsakademi Aarhus er et af landets største med flere end fuldtidsstuderende, deltidsstuderende og ca. 300 ansatte. På Hasselager Allé er der tre uddannelser: Miljøteknolog, laborant og professionsbachelor i laboratorie-, fødevareog procesteknologi. Det nye bryggeri skal give indsigt i komplicerede kemiske processer og skabe et tværfagligt uddannelsesmiljø. Læs mere på Indlæring fungerer bedst, hvis teori og praksis følges ad. Og det, der ser nemt ud på papiret, kan se helt anderledes ud i virkeligheden. Det er baggrunden for anskaffelsen af et undervisningsbryggeri på Erhvervsakademi Aarhus afdeling på Hasselager Allé i Viby. Bryggeriet skal bl.a. gøre de studerende klogere på fødevaresikkerhed, risikoanalyse og -styring. - Vi kunne lige så godt have produceret medicin, penicillin eller ost, men har valgt at fremstille øl, fordi denne proces kan overføres til mange andre bioteknologiske processer. Brygning af øl er et godt eksempel på en industriel proces og ufarlig for de studerende, siger lektor Carl Hansen. Tværfagligt øvelsesanlæg Foruden at få indsigt i ølbrygning skal de studerende i højere grad lære at arbejde sammen. Mens laboranterne analyserer råvarer og øl, optimerer professionsbachelorerne processerne og brygningen samt styrer fødevaresikkerheden. - Man kan være nok så fagligt dygtig, men hvis man ikke kan tale med de andre faggrupper, hjælper det ikke, siger Carl Hansen. Bryggeriet er en miniudgave af et stort, moderne bryggeri. Brygstørrelsen er 100 liter og man vil kunne fremstille et bryg om ugen. Selvom erhvervsakademiets rektor Christian Mathiasen var en smule skeptisk, da han for halvandet år siden blev præsenteret for ideen om et bryggeri, er han i dag sikker på, at det vil gavne uddannelsesinstitutionen. - Jeg tror, at bryggeriet bliver et sted, som bidrager til et endnu bedre læringsmiljø, siger han. Registreret og godkendt Det er ikke kun ledelsen og underviserne på Erhvervsakademi Aarhus, som er glade for det nye bryggeri. Også de studerende er begejstrede, for de kommer selv til at nyde godt af den færdigbryggede øl. Øllet kommer nemlig til salg i fredagsbaren. Bryggeriet er registreret hos Skat, og produktionen godkendt af Fødevarestyrelsen. 20 FØDEVAREMAGASINET JANUAR 2014

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Virksomhedscase slagter

Virksomhedscase slagter Udfordringerne i slagterbranchen Detailslagtere tilhører den gruppe af specialbutikker, som er kommet under øget pres fra fra nye forretningsmetoder, ændret forbrugeradfærd og naturligvis også kundernes

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut

Teknologisk Institut. Danmarks førende innovationsinstitut Teknologisk Institut Danmarks førende innovationsinstitut Indholdsfortegnelse Teknologisk fakta 3 Divisioner og fagområder på Teknologisk Institut 5 Vi styrker danske virksomheder og samfundet generelt

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet 19. maj 217 ARTIKEL Af Kristian Stokholm Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet Dygtigere, mere motiverede elever, der møder op til undervisningen, og som ikke falder fra. Det er ifølge skolerne den

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA:

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA: 4/2015 Sjælland & Øerne TEMA: Fødevarearbejdsplads 2016 Bekymringer på Danish Crown Rønne Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge Rift om ungdommen: Mangel på bagerog slagterlærlinge Henriks kommentar Fødevarearbejdsplads

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

1/2017. Sydjylland SIDE 3. Lykke vil bage sig ud i verden SIDE 4 OG 5. Aabenraa Slagteren sender elever til udlandet

1/2017. Sydjylland SIDE 3. Lykke vil bage sig ud i verden SIDE 4 OG 5. Aabenraa Slagteren sender elever til udlandet 1/2017 Sydjylland SIDE 3 Lykke vil bage sig ud i verden SIDE 4 OG 5 Aabenraa Slagteren sender elever til udlandet Peders leder Mens vi venter på politikerne Landmændenes rammevilkår er ikke gode nok. Hverken

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Til detailslagteren. Skab overskud. p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST

Til detailslagteren. Skab overskud. p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST Til detailslagteren Skab overskud p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST 2012-2013 Indholdsfortegnelse Forord Fokus på salg, delikatesse og ernæring Produktionsoptimering af medister,

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Professor: Derfor taber drengene i skolen

Professor: Derfor taber drengene i skolen 1 1 0 1 Professor: Derfor taber drengene i skolen. aug. 0 0.1 Indland Hverdagen i klasseværelserne, hvor skoleeleverne skal sidde musestille og lytte omhyggeligt efter, passer ganske enkelt bedre til piger

Læs mere

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013

NYHEDSBREV TILTAG. Flere end forventet får en ungdomsuddannelse. Maj 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV Maj Velkommen til det første nyhedsbrev, du får fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland, og som du fremover vil modtage en gang

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Bedre rustet mod stress. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Bedre rustet mod stress. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland På Brabrand Mejeri har man fokus på, hvordan de ansatte har det. Arbejdsmiljørepræsentant Theis Trane Rasmussen i snak med Maria Fernandez.

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser

CERTIFICERING. k ØD CUISINIER. Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser CERTIFICERING k ØD CUISINIER Kom dine kunder i møde med store smagsoplevelser Danmarks Slagteriskole ZBC Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 2 zbc.dk k ØD CUISINIER k ØD CUISINIER er en ny uddannelse,

Læs mere

Chocolatieruddannelsen. lær de nyeste teknikker og trends inden for chokoladens verden

Chocolatieruddannelsen. lær de nyeste teknikker og trends inden for chokoladens verden Chocolatieruddannelsen lær de nyeste teknikker og trends inden for chokoladens verden Chocolatieruddannelsen Ny viden, nye muligheder Chocolatieruddannelsen er en uddannelse, der er skabt i samarbejde

Læs mere

Det er karakteristisk for folk, der lykkes, at de har en evne til at se muligheder, hvor andre kun får øje på forhindringer og modstand.

Det er karakteristisk for folk, der lykkes, at de har en evne til at se muligheder, hvor andre kun får øje på forhindringer og modstand. Det er karakteristisk for folk, der lykkes, at de har en evne til at se muligheder, hvor andre kun får øje på forhindringer og modstand. Asger Fredslund, SiriusPartner Globaliseringsfondsmidlerne giver

Læs mere

Fødevarer og ernæring

Fødevarer og ernæring det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Fødevarer og ernæring Bliv ekspert inden for et af Danmarks vigtigste erhverv med en uddannelse i fødevarer og ernæring på Københavns Universitet

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Nøgleord i forbindelse med mine tidligere arbejdsområder og kompetencer

CURRICULUM VITAE. Nøgleord i forbindelse med mine tidligere arbejdsområder og kompetencer CURRICULUM VITAE Carsten Østerberg Egelund 21, 4000 Roskilde Tlf. mobil: 22 84 55 34 E-mail: Carstenoesterberg@gmail.com Personlige data Født 04.09.1973 Samboende, 2 børn på 5 og 7 år Resumé Nogle af de

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

Erhvervsskolerne: EUD-reformen er en blød mellemvare

Erhvervsskolerne: EUD-reformen er en blød mellemvare Erhvervsskolerne: EUD-reformen er en blød mellemvare Af Per Bang Thomsen og Camilla Kongsted 18. marts 2014 kl. 5:00 REFORM: Reformen af erhvervsuddannelserne får en lunken modtagelse fra landets erhvervsskoledirektører.

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE : HANSENBERG : BUSINESS KOLDING : KOLDING HF & VUC : AMU : LO : DANSK BYGGERI : DANSK INDUSTRI : PRODUKTIONSSKOLEN : SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN : KOLDING KOMMUNE Virksomhederne

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

LØRDAG 19. NOVEMBER KL.

LØRDAG 19. NOVEMBER KL. ÅBENT Mød masser af virksomheder LÆS MERE PÅ BAGSIDEN Mød masser af virksomheder? HVAD ER DINE FREMTIDSDRØMME? Vi har inviteret en masse virksomheder til at komme og fortælle, og ikke mindst vise, hvad

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesoperatører arbejder med produktion af mange forskellige produkter, som er en vigtig del af vores hverdag. Det er for

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Slagtehus-nyt februar 2013

Slagtehus-nyt februar 2013 Slagtehus-nyt februar 2013 Fødevarekædeoplysning Nyt CHR-register Kursus i e-smiley Slagteriweb Kommende slagtehusmøder Temadag om listeria Møde i slagtehusudvalget Rabataftale med Q8 Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

1/2016. Østjylland. Store bagedag hos Lantmännen Unibake. Arbejdsmiljørepræsentanter udveksler erfaringer. Maria og Rebecca dyster til DM i Skills

1/2016. Østjylland. Store bagedag hos Lantmännen Unibake. Arbejdsmiljørepræsentanter udveksler erfaringer. Maria og Rebecca dyster til DM i Skills 1/2016 Østjylland Store bagedag hos Lantmännen Unibake Arbejdsmiljørepræsentanter udveksler erfaringer Maria og Rebecca dyster til DM i Skills Flemmings leder For mange ministre, for lidt politik Vi har

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere