Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser"

Transkript

1 Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst én lærling ansat i 2010, hvilket er langt mere end virksomhederne inden for industri og service. Ser man på antallet af lærlinge tager byggevirksomhederne dobbelt så mange lærlinge som de andre sektorer i undersøgelsen. For hver 100 faglærte ansatte har byggeriet 10 lærlinge, mens virksomhederne inden for industri og service tager 4-5 lærlinge pr. 100 faglærte. Analysen viser, at det er byggevirksomheder inden for færdiggørelse og installation, der har førertrøjen på. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 13. december 2012 Analysens hovedkonklusioner AE har vist, at kun 3 ud af 10 virksomheder tager del i praktikpladsansvaret ved at have mindst én lærling ansat. Generelt er virksomheder inden for byggeriet langt bedre til at tage del i praktikpladsansvaret end virksomheder i andre sektorer. Næsten hver anden byggevirksomhed havde i 2010 mindst én lærling ansat. Det er langt mere end industri- og servicevirksomhederne. Ser man på antallet af lærlinge i forhold til antallet af faglærte ansatte i virksomhederne er det også byggevirksomhederne, der tager det største ansvar. I gennemsnit blandt de virksomheder i analysen er der 6 lærlinge pr. 100 faglærte. Inden for byggeriet er der 10 lærlinge pr. 100 faglærte. Dykker man ned i, hvor i byggeriet man tager flest lærlinge, er det inden for bygningsinstallation - og færdiggørelse. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Under hver tredje virksomhed tager del i praktikpladsansvaret AE har ved hjælp af meget detaljerede registeroplysninger undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. Af de danske virksomheder, der er med i undersøgelsen havde kun virksomheder mindst én elev ansat i 2010, jf. tabel 1. Det svarer til, at 27,2 procent af virksomhederne inden for byggeriet, industri og privat service. Dermed er det kun knap hver tredje danske virksomhed, der er med til at uddanne fremtidens håndværkere og kontorassistenter. Tabel 1 viser, at flest bygge- og anlægsvirksomheder har lærlinge, hvilket gælder for knap hver anden virksomhed. Derimod er det kun lidt mere end her femte virksomhed inden for privat service, der havde mindst én lærling ansat i Industrien ligger lidt over gennemsnittet med 29 procent af virksomhederne, der har lærlinge. Tabel 1. Andel virksomheder, der har en lærling ansat Har ikke lærlinge Har lærlinge Alle Har ikke lærlinge Antal pers. Har lærlinge Alle Industri ,0 29,0 100,0 Bygge og anlæg ,4 48,6 100,0 Privat service ,2 20,8 100,0 Alle virksomheder ,8 27,2 100,0 Anm: Tabellen viser andelen af virksomheder, der har haft mindst 4 ansatte og ansatte med faglært uddannelse i 2010, der har haft en lønmodtager på fuld tid, der var i gang med en faglært uddannelse på hovedforløbet. Der ses kun på virksomheder inden for byggeriet, privat service og industrien. Privat service dækker over "serviceydelser", "finansering og forsikring", "hoteller og restauranter", "transport" og "handel" Boks 1. Sådan har vi gjort I Danmarks Statistiks E-indkomstregister har AE adgang til meget detaljerede oplysninger om lønmodtagernes beskæftigelsesforhold. Det er muligt at se lønmodtagernes ansættelsesforhold helt ned på CVR- og månedsniveau i perioden I denne undersøgelse er e-indkomstregisteret sammenholdt med Danmarks Statistiks elevregistre med det formål at undersøge om virksomhederne har haft en ansat elev. Dette er afgjort ved om en af de ansatte virksomheden har været i gang med en erhvervsuddannelse på hovedforløbet i ansættelsesperioden. Det er kun ansatte, der har været i gang med en erhvervsfaglig uddannelse på grundforløbet og været ansat på fuldtid (mindst 90 pct. af tiden), der er rubriceret som en elevansættelse. Analysen er lavet på virksomhedsniveau. Kun virksomheder, der har mindst 4 lønmodtagere ansat, er medtaget i analysen. For at tage højde for om virksomhederne kan tilbyde et uddannelsesforløb til eleverne, er der betinget på, at virksomhederne skal have mindst en ansat med erhvervsfaglig baggrund. Kun virksomheder inden for byggeri, industri og privat service er medtaget i analysen (se bilagstabel 1). AE har ikke haft adgang til oplysninger om praktikpladsaftaler eller godkendelse som praktikpladsvirksomhed på virksomhedsniveau. Dobbelt så mange elever pr. faglært i byggeriet På hver virksomhed er det opgjort, hvor stor en del af de ansatte, der er lærlinge. Således kan man se, hvor meget lærlingene fylder i virksomhederne - den såkaldte elevkvote. I gennemsnit for de virksomheder er der 3,7 elever pr. 100 ansatte og i forhold til faglærte ansatte er der næsten 6 lærlinge, for hver 100 med en faglært uddannelse, jf. tabel 3. 2

3 Inden for bygge- og anlægsvirksomhederne er elevkvoten dobbelt så stor som inden for industrien og privat service. I byggeriet er der i gennemsnit 10 lærlinge, hver gang man finder 100 faglærte ansatte. I servicefagene og industrien er det kun 4 lærlinge pr. 100 faglærte. Tabel 2. Antal lærlinge pr. 100 ansatte i virksomhederne Antal lærlinge ifht. 100 ansatte Antal lærlinge ifht. 100 faglærte ansatte Industri 2,3 4,1 Bygge og anlæg 7,9 10,1 Privat service 2,7 4,6 Alle 3,7 5,6 Anm: Antallet af elever, der er ansat på virksomheden er sat i forhold til 100 ansatte eller 100 faglærte (eleverne indgår i nævneren). Flest virksomheder inden for bygningsinstallation- og færdiggørelse tager lærlinge Dykker man ned i bygge- og anlægssektoren finder man nogle af de virksomheder i landet, der er allerbedst til at tage lærlinge. Inden for bygge- og anlæg generelt er det cirka hver anden virksomhed, der havde mindst en lærling i I virksomheder, der arbejder med bygningsinstallation og -færdiggørelse (tømrere, malere, glarmestre) er det mellem 55 og 58 procent af virksomhederne, der tager lærlinge. Ser man på antallet af lærlinge i forhold til antallet af faglærte, vidner tallene også om stort praktikpladsansvar. Byggeinstallationsvirksomheder, der dækker over VVS- og el-installation, og bygningsfærdiggørelse tager over 12,5 lærlinge pr. 100 faglærte medarbejder, jf. tabel 3. Tabel 3 viser dog også, at det er bygningsinstallation og -færdiggørelse, der trækker op, når den samlede bygge- og anlægssektor er den sektor i undersøgelsen, der er bedst til at tage lærlinge. Inden for anlægs- og byggeentreprenører er det kun godt halvt så mange virksomheder, der tager lærlinge. Tabel 3. Virksomheder med lærlinge og elevkvote, byggeriet Andel, virksomheder, der har lærlinge Antal elever pr. 100 faglærte (Elevkvote) Antal virksomheder, der har lærlinge Antal Antal Anlægsentreprenører (anlæg af veje, ledningsnet m.m.) 25,1 3,7 114 Byggeentreprenører (byggeprojekter, opførelse m.m.) 34,1 5,8 389 Bygningsfærdiggørelse (tømrere, malere, glarmestre m.m.) 55,8 12, Bygningsinstallation (el, vvs m.m.) 58,0 12, Murere og andet (murere, tagdækning m.m.) 35,1 6,9 727 Bygge og anlæg i alt 48,6 10, Anm.: Eleverne indgår i elevkvotens nævner. Sorteret efter andel virksomheder, der tager lærlinge. 3

4 Figur 1 viser, hvor i landet bygge- og anlægsvirksomhederne er bedst til at tage lærlinge. Figuren er lavet ud fra andelen af virksomheder, der har haft mindst én lærling i 2010, dvs. figuren er ikke påvirket af om der geografisk ligger mange eller få bygge- og anlægsvirksomheder. Virksomhederne i Jylland tager det største praktikpladsansvar, når det gælder byggesektoren. Især langs kysterne i Jylland, er virksomhederne gode til at tage lærlinge. Det samme gælder Sydfyn, Bornholm og en række københavnske omegnskommuner, hvor mere end 53 procent af virksomhederne tager del i praktikpladsansvaret. Omvendt tager få virksomheder lærlinge på Nordfyn, Midt- og Vestsjælland samt en række ø-områder. Figur 1. Andel virksomheder, der har ansat lærlinge inden for bygge og anlæg Anm.: Den kommune i det interval, hvor færrest tager lærlinge, der har 14,3 pct. er Ærø. Ser man bort fra øer er 33 procent det laveste i Frederikssund. Tabel 4 viser de kommuner, hvor flest og færrest byggevirksomheder tager lærlinge. 4

5 Tabel 4. Top ti og bund ti over kommuner, hvor byggevirksomhederne tager lærlinge Hørsholm 66,7 Frederikssund 33,0 Bornholm 62,8 Vallensbæk 33,3 Frederiksberg 60,8 Kerteminde 34,1 Thisted 60,4 Holbæk 35,3 Lemvig 60,0 Syddjurs 35,3 Dragør 59,1 Stevns 35,5 Ballerup 57,6 Ringsted 36,0 Rødovre 57,6 Hvidovre 38,5 Holstebro 57,4 Fredensborg 38,7 Svendborg 57,1 Egedal 39,2 I alt 48,6 I alt 48,6 Den rekordhøje praktikpladsmangel betyder, at flere tusinde unge ikke kan få lov at gennemføre deres uddannelse. Enten forsinkes de unge i deres uddannelse, men i værste fald kan de slet ikke færdiggøre deres uddannelse, og det medfører en risiko for, at de aldrig får en uddannelse. Denne analyse dokumenter, at der generelt er få virksomheder, der i dag tager del i praktikpladsansvaret. Praktikpladstallene viser, at der siden 2010 har manglet praktikpladser i virksomhederne og samtidig er det mindre end 3 ud af 10 virksomheder, der i 2010 tog del i praktikpladsansvaret ved at have ansat en lærling. 5

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere