COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP"

Transkript

1 OPSAMLING + TIMES TIMES

2 Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn var at tiltrækk og ngagr n yngr borgrgrupp, dr sjældnt dltagr i traditionll borgrmødr. Dtt r opsamlingn af Copnhagn Futur Workshop. Copnhagn Futur Workshop blv udviklt som t andrlds borgrmød md fokus på byplanlægningns udfordringr og mulighdr Dt indholdsmæssig omdrjningspunkt for borgrmødt var at informr og diskutr Kommunplanstratgin 2014, og især d udfordringr Købnhavn står ovr for i rlation til n kraftig bfolkningstilvækst i d kommnd år. Udviklingn og planlægningn af Copnhagn Futur Workshop forgik i t samarbjd mllm Økonomiforvaltningn - Cntr for byudvikling, UiWE Kulturdsignburau og Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Spørgsmål på dagsordnn Hvad r vigtigst for dig i forhold til, at Købnhavn forblivr n af vrdns bdst byr at bo i? Hvordan kan vi undrstøtt n by md karaktr ignnm planlægning? Hvilk mulighdr sr du i forhold til at skab bdr boligmulighdr for ung mnnskr i Købnhavn? Copnhagn Futur Workshop r t utraditionlt borgrmød om dn stratgi, dr sættr rammrn for byns udvikling. Få indblik i byplanlægningns udfordringr, og arbjd sammn md andr om din idr til frmtidns Købnhavn. Eftr pn r dr n uforml rcption, hvor du kan ntværk md fagfolk og ligsindd. Følg md på FACEBOOK (Copnhagn Futur Workshop) og BLIVHØRT.KK.DK for mr info om dagns program - Vi har brug for dit input for, at Købnhavn blivr vd md at vær vrdns bdst by. 25 SEPTEMBER, KL AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN Kom md ind i byns maskinrum. Hør, hvad Frank Jnsn og førnd fagfolk forstillr sig for byns frmtid md ny Købnhavnr. Og kom md din vision for frmtidns Købnhavn. Facts 160 dltagr 16 Copnhagn Tims avissidr producrt 4 oplægsholdr md forskllig tilgang til planlægning En ovrborgmstr Et univrsitt - Aalborg Univrsitt, Købnhavn Fir tmar: Sådan vil vi bo Sådan vil vi brug byn Sådan vil vi arbjd Sådan vil vi bvæg os Invitation til Copnhagn Futur Lab Formålt kort Formålt md dt altrnativ borgrmød Copnhagn Futur Workshop var at giv t indtryk af, hvordan Købnhavn arbjdr md stratgisk planlægning - og samtidig få input fra Købnhavns yngr borgr. Hvilk udfordringr og dilmmar r dr forbundt md planlægning? Hvad arbjdr Købnhavns Kommun md? Og hvad r ung optagd af i forhold til byns udvikling? s. 2

3 Copnhagn Futur Workhop afvikling Borgrmødt var dlt op i to aktr: PROGRAM DEL 1: PERSPEKTIVER PÅ PLANLÆGNING Dl 1: Prspktivr på planlægning Først dl bstod af n rækk oplæg fra forskllig cntral aktørr indnfor byplanlægning. Udviklingschf Ann Skovbro fra Købnhavns Kommun, Tony Christrup fra Arkitktgruppn og David Zahl fra BIG. Vi bad d forskllig aktørr i byudviklingn om at komm md drs bud på, hvad dr gør n forskl for planlægningn fra drs prspktiv. Hvad r dt vigtigst i dn stratgisk byplanlægning, dr kan bidrag til skab t Købnhavn, vi r stolt af? Oplæggn blv indldt af ovrborgmstr Frank Jnsn. Christian Pagh fra UiWE var modrator for oplæg og spørgsmål. 15:00 Vlkommn til Copnhagn Futur Workshop v. Christian Pagh, modrator, Partnr UiWE og Ingr Askhav, Prorktor AUU. 15:10 Ovrborgmstr Frank Jnsn Kommunns stratgi og vision Dl 2: Futur Tættr på planlægning i dt stor prspktiv. Andn dl var n, hvor omkring halvdln af d godt 160 dltagr arbjdd i gruppr af 5-6 prsonr fordlt på fir forskllig tmar. 15:25 Planlægningsdirktør Ann Skovbro Indblik i kommunns maskinrum Dn ansvarlig for kommunns planlægning givr t indblik i udfordringr og mulighdr for dn kommunal planlægning. 15:35 Dvlopr Tony Christrup Hvad krævr dt at udvikl n bdr by? Udviklingsdirktørn fra jndomsudviklingsslskabt Arkitktgruppn givr t dvloprprspktiv på rammrn for byudvikling. 15:45 Arkitkt David Zahl Hvordan skabr man n tæt by md karaktr? Sådan vil vi bo Sådan vil vi brug byn Sådan vil vi arbjd Sådan vil vi bvæg os Dltagrn blv bdt om om at s tilbag på Købnhavn fra år Til hvrt tma var dr producrt n avistmplat, mn fokus på udvalgt spørgsmål og udfordringr Indn for hvrt tma kom dr n ærkk bud på handlingr og løsningr, dr kan gør n forskl for Købnhavn. Partnrn i tgnstun BIG talr om arkitktns mulighdr og udfordringr i mødt md planlægning. 15:55 Q&A Spørgsmål fra saln. DEL 2: YOUR Copnha gn tim s Copnha gn tims Copnhag n Copnhag n 16:10 Introduktion til pn Om formål, format og spillrglr. Copnhag n Workshop: Copnhagn Tims anno Copnhag n Workshop i gruppr, dr sættr fokus på, hvad dr skal til for at gør Købnhavn til dn bdst by Sådan vil vi bvæg os C on i by pnhagn n tims Købnhavnr n har fåt god muligh nr hvrdagns logistik og transpo dr for at kombitt, bl.a. via d rt md fysisk mang cyklst aktiviir og grønn år sidn blv rutr. For 10 dr igangsat initiativr, dr at kombinr satt fokus på og udvikl d ksistrnd for transport god forhold og hvrdagsliv. Spørgsmålt tiativr, dr vil var hvilk inigør dt ndnu mr attrakt nr hvrdagslivt, ivt at kombitransport og fysisk aktivit t? Copnha gn tim s at bo i / arbjd i / bvæg sig i / ophold sig i. Læsrbrv fra udvalgt Købnhavnr 17:00 Rcption og udstilling Ntværk og nogt at drikk. Tidssvarnd borgrdialo g I 2014 havd mang kommu nr udfordri at inddrag ngr md borgrn i politisk bslutni rækk ny krativ og ngr. En ffktiv tiltag ngagrt har imidlrt borgr mgt id mr. Læsrbrv fra udvalgt Købnhavnr Udfordringr i forbindls md at ngagr borgr. Læsrbrv Ny tilgang til borgrin ddragls Købnhavn r kårt som vrd ns mst klimabvid st by fra udvalgt Købnhavnr Købnhavn har modtag t n attraktiv Dommrkomité klimahåndtring n frmhæ spris. vr d ny kombinr og andrld klimatilpasning s mådr at sløsningr Mn hvordan md andr sørgr vi for, funktionr at vi forblivr om miljø og i byn. i toppn, når klima? Førnd dt handlr ksprtr, krativ hovdr iværksættr kommr hr og andr tiltag: md drs bud på ny spændnd Tidssvarnd borgrdialo g Udfordringr i forbindls md at ngagr borgr. I 2014 havd mang kommu nr udfordri md at inddrag ngr borgrn i politisk bslutningr. En rækk ny krativ og ffktiv tiltag har imidlrt id ngagr borgr mgt t mr. Ny tilgang til borgrinddragl s Spcial dition: Spcial dition: Copnhagn Copnhagn tims Copnhagn 25. sptmbr Tr byrum dr blv lskt af Købnhavnrn grundn til dt. i og Nutidns populær og prisblønnd Købnhavnrboligr blv først gang luftt i 2014 på borgrmødt Copnhagn Futur Workshop. Købnhavnrn udvikld hrftr innovativ boligformr, dr nytænkt forholdt mllm bolig, arbjd og byliv. Byrum: Kvalitt: D cntral idér var: Byrum: Notér hvilk byrum, I bdst kan lid i Købnhavn - og hvorfor. Kvalitt: Lav n billdscollag, dr udtrykkr, vil bo i frmtidns Købnhavn. hvordan I grn 25. sptmbr Lav n billdcollag, dr udtrykkr, hvordan I grn vil bo i frmtidns Købnhavn. Diskutér tmatikkn og list jrs bdst idr i forhold til at skab attraktiv boligr i Købnhavn. Byrum: Kvalitt: Formulér n billdtkst, dr undrstøttr, Formulér n billdtkst, dr undrstøttr, Købnhavn r på toppn ovr byr md attraktiv og mangfoldig byrum, hvor mnnskr har lyst til at ophold sig. I 2014 blv d mang god initiativr, dr allrd var i gang, styrkt af ydrligr initiativr, dr gjord byns byrum attraktiv for forskllig borgrgruppr lig fra socialt udsatt, ung mnnskr til børnfamilir og sniorr. Evnn til at dl var nøgln Læsrbrv fra udvalgt Købnhavnr Skriv 2 læsrbrv md tmar, som I brændr for i rlation til Købnhavn. dr kan gør Diskutér og notér hvilk initiativr, - for Købnhavns byrum ndnu mr attraktiv mang forskllig mnnskr. Byrum skal vær: og intrss for at mdskab Dr r stort ngagmnt i byudvikling Engagmntt visr sig i popbyn blandt ung Købnhavnr. byhavr og andr krativ up vnts, midlrtidig installationr, af ngagrd borgr. initiativr, som igangsætts og drivs Diss tiltag gør dt nmm for borgr mdskab byn: Tr ting r afgørnd, når ung r på jagt ftr studibolign. Hr kan du s i prioritrt rækkfølg, hvad d ung vil ha og grundn til dt! at ngagr sig i og Diskutér og notér, hvad dr kan gør dt nmmr for borgr at ngagr sig praktisk i byns udvikling. At skab attraktiv og ngagrnd byrum Allrd i 2014 forholdt man sig stratgisk til, at dr vill komm mr nd Købnhavnr på 10 år. Dt mdført n rækk innovativ tiltag. En af d særlig kvalittr vd Købnhavns udvikling har vært ny gnrationrs vn til at dl boligns og byns rum samt rssourcr smartr. Blandt funktionr og rum, man Tidssvarnd borgrdialog udfordringr md at inddrag I 2014 havd mang kommunr En rækk ny krativ og ffktiv borgrn i politisk bslutningr. mgt mr. tiltag har imidlrtid ngagrt borgr at ngagr borgr. Diskutér og notér udfordringr og mulighdr for borgrinddragls. : Spcial dition Ny tilgang til borgrinddragls tilgn idr nha Målt r at få Cop p ny mådr at organisr worksho inddraglssprocssr på. Quick poll for Visionrn ny ns Købnhav åd mr dr rhvrvso Skriv hvadrvs- Lav n billdscollag, dr udtrykkr, hvordan I grn vil bvæg og transportr jr rundt i frmtidns Købnhavn. r vigtigtst, ssant rhv på når lt t nyt, intr rn har fåt Ir blvt udvik på tr Områdt transportrr Købnhavn dr pgd kommunn. rsøglsr, tr. Dbyn jr områd i gnnm arbjdsplads af brugrund baggrund for at skab n god rådt var og hvorfor. rvsom cntral ting ønskr til rhv vigtigst rækkfølg. trt - i priori Skriv 2 læsrbrv md tmar, som I brændr for i rlation til Købnhavn. Diskutér og notér udfordringr og mulighdr for borgrinddragls. Ny tilgang til borgrinddragls Målt r at få idr til ny mådr at organisr inddraglssprocssr på. I Læsrbrv fra udvalgt Købnhavnr Købnhavn satt fokus på, at man skull kunn komm rundt i byn I 2014 frygtd man, at byns områdr kunn lukk sig om sig slv, f.ks. på grund af stor vj, dr kun kunn krydss få stdr, llr fordi t områds gografi ikk invitrd til at andr bvægd sig ind i områdt. Samtidig havd byn problmr md trængsl på vjn. Dr blv spildt timr dagligt i bilkør i Hovdstadsområdt, hvilkt årligt kostd samfundt 10 mia. kr. Man rgnd dngang md, at dr i vill vær 27% flr biltur til, fra og i Købnhavn. Kommunn satt drfor ind på flr områdr; mtrocityringn var allrd vd at bliv byggt, og man bgyndt at undrsøg mtro til flr dl af byn, hriblandt Dr blv arbjdt md intllignt Sydhavn. trafikstyring (ITS), åbnt særlig busvj, f.ks. til Nørr Campus og Ryparkn Station, og dr blv byggt stadig flr cyklstir og cyklrutr gnnm byn. All diss tiltag blv igangsat for at sikr n ffktiv infrastruktur som forudsætning for at skab vækst, arbjdspladsr og n vlfungrnd hvrdag for borgrn. Et fokus var ydrligr, hvorvidt d ny forbindlsr kunn sikr n bdr sammnhæng i byn. Jrs ovrskrift 25. r sptmb Mang, forskllig boligr i Købnhavn - også i dn ksistrnd by Ny tilgang til borgrinddragls Foto: Rgnvandsbassin, kanal og skatban, Musicon, Hoffmann Købnhavn r kårt som vrdns mst klimabvidst by Købnhavn har modtagt n attraktiv klimahåndtringspris. Dommrkomitén frmhævr d ny og andrlds mådr at kombinr klimatilpasningsløsningr md andr funktionr i byn. Mn hvordan sørgr vi for, at vi forblivr i toppn, når dt handlr om miljø og klima? Førnd ksprtr, iværksættr og andr krativ hovdr kommr hr md drs bud på ny spændnd tiltag: Diskutér og notér mulighdr i at samtænk klima- og bvæglssinitiativr. sliv i byn t godt arbjd har, hvad dr Diskutér godt g for at t hvilk btydnin riv v og bsk arbjdsli dr r I mnr, faktorr, vigtig. Vi har vært på gadn for at I 2014 havd mang kommunr udfordringr md at inddrag borgrn i politisk bslutningr. En rækk ny krativ og ffktiv tiltag har imidlrtid ngagrt borgr mgt mr. Udfordringr i forbindls md at ngagr borgr. r for nd faktor D afgør var i 2014: 25. sptmbr igt dr r vigt Prioritér, hvadrvsområd blivformulér n billdtkst, dr undrstøttr, rhv hvad Ifor at t vil sig md billdrn. vt. r attrakti ds hvorfor. Forklar ligl Tidssvarnd borgrdialog Forstil jr, at vi bfindr os i år. Købnhavn har ignnm n rækk vndt dn stor bfolknin innovativ tiltag gstilvækst til n fordl. I skal skriv til avisn Co pnhagn Tims, hvor præm issn r, at vi sr tilbag bgivnhdr, dr har haft på d btydning for udviklingn af Købnhavn. I skal bskriv hvilk bsl utningr, dr har gjor t Køb nhavn til n sammnhæn innovativ og attraktiv by gnd, indn for t tma: at bo, arbjd, bvæg sig og brug byn. Købnhavns Kommun ønskd ll Sådan vi d vi arbj spørg Købnhavnrn, hvad dr r, hvad øtt rst r d trdr und vigtigst ting for dm, nårkst, d transportrr sig gnnm n billdt Formulér billdrn. byn - og hvorfor. vil sig md Diskutér, hvad dr har btydning for, at dt blivr nmt og attraktivt at bvæg sig i Købnhavn. Hvilk faktorr r vigtig? Skriv 2 læsrbrv md tmar, som I brændr for i rlation til KBH. i 2014 at skab rammr for n løbnd fornyls og udvikling i byn. Dngang Diskutér og notér udfordringr og var mang boligr utidssvarnd og små; ovr 1/3 ljlighdr var mulighdr undr 65 m På dn n sid vill kommunn grn sikr, at dr var for borgrinddragls. boligr i mang prisklassr - på dn andn sid sikr varird og modrn boligr til forskllig boligbhov. Undrsøglsr vist, at 45% af d ung dngang ønskd n bolig Målt r at få idr til ny mådr mllm 40 og 80 m2, mns mang børnfamilirs at organisr baggrund ønskr var m På dn avnr Købnh arbjdd kommunn md projktr om ny boligr i dn inddraglssprocssr på. fra udvalgt ksistrnd by, så ikk kun d stor byudviklingsområdr fik ny boligr. Læsrbrv Et andt vigtigt punkt var at sikr forskllig jrformr, når kommunn ikk slv har mulighd for at bygg boligr llr tving grundjrn til at bygg ift til spcill gruppr llr jrformr. rskr Jrs ov Copnhagn tims Købnhavnrn har fåt god mulighdr for at kombinr hvrdagns logistik og transport md fysisk aktivitt, bl.a. via d mang cyklstir og grønn rutr. For 10 år sidn blv dr igangsat initiativr, dr satt fokus på at kombinr og udvikl d ksistrnd god forhold for transport og hvrdagsliv. Spørgsmålt var hvilk initiativr, dr vil gør dt ndnu mr attraktivt at kombinr hvrdagslivt, transport og fysisk aktivitt? Vi sr tilbag på d go d initiativr I 2014 havd mang kommunr udfordringr md at inddrag borgrn i politisk bslutningr. En rækk ny krativ og ffktiv tiltag har imidlrtid ngagrt borgr mgt mr. tims hagn Copn Udfordringr i forbindls md at ngagr borgr. rdan I ykkr, hvo dr udtr dcollag, Købnhavn. Lav n bill jd i frmtidns arb grn vil Sådan vil vi bvæg os i byn Skriv, hvad dr r vigtigt, når ung ldr ftr bolig - i prioritrt rækkfølg. Dt skal supplrs md forklaring af årsagr. Tidssvarnd borgrdialog Udfordringr i forbindls md kan dl bdr i byn, r: Kom md jrs bud på, hvordan ny mådr at dl funktionr på kan skab bdr boligmulighdr. dagsbyliv. Spcial dition: PRÆMISSEN Jrs ovrskrift s har vært havns succ. nd til Købn rammr for arbjd isk ort, En af grund at skab dynam til at samtænk transp mvnn til virkso r var i stand båd stor Byns aktør t andt rammr for og fysisk Dt har bland placring v vækstlag. transport og hvrdt krati arbjd, hdr og nk at samtæ handlt om Copnhagn Læsrbrv fra udvalgt Købnhavnr Foto: Ptr Folkvar i 2014 i flr år satst på at Købnhavns Kommun havd allrd hvor folk kan møds og skab lvnd og ngagrnd byrum, Båd forbindlsr gnnm mød folk, d ikk kndr i forvjn. n mødplads og n scn for byn og byns rum, blv st som md byns rum og aralrn aktivittr i byn. Mn indsatsn Man vill grn sikr, at i boligområdrn havd flr formål. af drs bolig md adgang købnhavnrn havd stdr i nærhdn vist, at ovr 70% lagd til grønn områdr llr vand. Undrsøglsr gård og områdr ung mnnskr vægt på kort afstand til grønn så også adgangn til diss Mang fandt dt dog lidt mindr vigtigt. kunn bvæg sig og dyrk sport. områdr som n mulighd for at høj livskvalitt i Købnhavn Dt har i stor grad bidragt til dn For at sikr flr af diss aktiv - og til dn almindlig sundhd. mgt md flrfunktionalitt: mulighdr har kommunn arbjdt og bygningr til flr forskllig Hvordan kan man brug byns rum årt? llr døgnt af tidr ting på forskllig Engagmnt og co-cration hvad I vil sig md billdrn. Hvad r vigtigt, når ung ldr ftr bolig? hvad I vil sig md billdrn. PROCESSEN v læsrbr Skriv t a, md t tm r for I brænd til i forhold Købnhavn. Samarbjd og produk tion! at planlægg Kunstn r jdsplads for arb ovr i 2014 n havd g Kommu r og samtidi adn Købnhavns ldig kontor Hovdst m2 ig ralt i Rgion. En btydl kontora voksd m2 fra nn var i kommu invstringr md ca. ldig m2 ny dl af d krævd rnd og v. Kommunn utidssva attrakti forskllig for at vær sikr n by, md på forskllig liv vill grn i områdrn og g krævr funktionr af døgnt. Samtididl trafik og n ion. tidspunktr hdsformr produkt ls md nogl virksom man kan i forbind hvordan r støjnd man på, ladsr liggnd Drfor kiggd slags arbjdsp boligr. ig af n hav forskll llr i nærhd på md dngang sammn avn var k som i Købnh Danmar Vækstn t bdr nd vækst på 2,2%. - markan n ngativ var dr havd storbyr hlhd, til andr skab vækst forhold d i at ny -0, 4%. I dog udfordr d mang Købnhavn arbjdspladsr til hvordan t fokus, at og drmd Drfor var, f.ks. vd til vækstn købnhavnr. Campus bidrag som Nørr byn kunn vidnsbydl skab ny og Rigshospitalt. vd Panum nd Tidssvar alog borgrdi old nkr forh avn nytæ hvrv Købnh r bolig og mllm Foto: Carlsbrg Byn af Entasis var at Ambitionn områdr. hdr at og rhvrs for virksom rs boligattraktivt skull balanc til på at nytænk by, hvor dt r t fokus nmt. Dr s. En lig ønskr 15 år vært lvs og arbjd dt var ikk s forskl d sidst kan istr. Mn og bbor Dr har dr båd kan samks for at støj by, hvor liv og byliv mulighd skab n hvor rhvrs god infrastruktur, for producr; hdrs bhov virksom ljø. ligt nærmi t bhag Købnhavn satt fokus på: g og r til boli mllm ønsk skal til spændingr s bud på, hvad dr Diskutér ov. jr - og skriv d forskllig bh rhvrv dkomm for at imø ringr nr udford mang kommu I 2014 havd borgrn i politisk og md at inddrag rækk ny krativ rt En ngag bslutningr. har imidlrtid tiltag ffktiv mgt mr. borgr dls i forbin Udfordringr. r borgr at ngag md og notér Diskutér r og udfordring for mulighdr ragls. borgrindd r få id gls r atinddra til borgr Målt r at til ny måd r inddraorganis ssr på. glssproc Ny tilgang CO P E N H AG E N Sådan vill vi bo Dt bdst vd Købnhavn Sådan vil vi brug byn Copnhagn tims I har 40 minuttr til at diskutr og producr jrs sid til Copnhagn hav ambitiøs og visio Tims. Vi vil grn nær forslag, mn dt r mst intrssant, hvis I praktisk udfordringr, forholdr jr til d dr kndtgnr planlægn ingsområdt. I har fåt t tma, dr sætt r fokus på én spcifik dimnsion af Købnhavns r på forhånd organisr udvikling. Dr t n rækk ovr skriftr og tmar på sidn, som fokus på, mn dr også kommunn har plads til andr idér. Husk at få skrvt så mg t muligt nd på tmplat n så kommr dt vid Ovrvj, om dt kan vær r i systmt. hnsigtsmæssigt at dl opgav ud i mindr grup pr. INTENTIONEN OG NEXT STEP Målrttt input, dr gø r n forskl Intntionn r at få inpu t til hvilk typr handling r og initiativr, dr i jrs n forskl for Købnha øjn kan gør vn. Vd wor kshoppns afslu tning udstills all avis ns sidr. Bagftr blivr alt samlt og barbjdt af matrial blivr UiWE og Købnhavns Kom mun og udgivt onlin. Hvis du har mr på hjr t, så husk, at du kan kom m til ord på w.blivhort.kk.dk DEN SAMMENHÆNGENDE BY Kort om forslag til Kommunplanstratgi 2014 Mang mnnskr vælgr Købnhavn til i diss år. Flr købnhavnr r t godt grundlag for at skab n mr bærdygtig livsstil. Når man bor i byn, kan man nøjs md færr rssourcr, anvnd bærdygtig nrgiløsningr, transpor tr sig mindr samt bnytt sig af kollktiv transpor t og cykln. NÅR BYEN VOKSER, og ny kvar trr kommr til som nabor til d ksistrnd, skal vi sikr, at byn fysisk og socialt hængr sammn. Vi skal drfor for tsat arbjd for, at dr blivr boligr til - og for - all. Bfolkningstilvækst n givr kommunn mulighd for at fortag ny invstringr og skab ny løsningr. Vi skal sørg for stadig at udvikl vors srvic til købnhavnrn, så hvrdagn fungrr godt for dn nklt. Særligt vigtigt r dt at sørg for, at dr r uddannlssmuligh dr og arbjdspladsr til all dm, som ønskr at bo i byn. Md dnn KOMMUNEPLANSTRATEGI læggr vi op til n dbat om, hvordan vi bdst sikrr dtt. I Kommunplanstratgin gnnmgås n rækk af d mulighdr og udfordringr, som blandt andt bfolkningsvækst n givr for byns udvikling og dns for tsatt sammnhængskraft. Købnhavnrn har vkslnd bhov og forskllig forvntningr til Købnhavn. Kommunn kan og skal ikk løft all opgavr. Vi vil sikr GODE RAMMER for, at borgr, virksomhdr, frivillig og organisationr kan gør så mgt som muligt slv. D skal kunn skab, bidrag til og påvirk Købnha vns frmtid. Byns udvikling skal sk i n åbn dialog md købnhavnrn om byns bhov og mulighdr. Byn tilhørr dns brugr, og vi vil forstå, hvordan d gør brug af byn, så vi sammn kan driv dn bdr. Kommunplanstratgin fokusrr på fm tmar Flr Købnhavnr Bærdygtig udvikling Flr arbjdspladsr i Købnhavn En sammnhængnd by Kvalitt i byn Vi glædr os til at hør fra købnhavnr og andr, dr brugr byn, hvordan vi frmovr skal udvikl byn til glæd for os all. Tmplats og tools på pn. s. 3

4 s. 4

5 TIMES Dltagrn på Copnhagn Futur Workshop blv bdt om at s tilbag fra år på d konstruktiv initiativr for byns udvikling, dr blv sat i værk fra 2014 indnfor fir tmar: hvordan vil vi bo, arbjd, bvæg os og brug byn. Ambitionn md avisformattt var at indramm n rækk cntral spørgsmål og samtidig skab plads til ny og idr. UiWE kulturdsignburau har i dnn udgav af Copnhagn Tims koncntrt d 16 forskllig avissidopslag, dr blv producrt af dltagrn på dagn indnfor tmarn på fir sidr: n sid til hvrt tma Dn udgav af Copnhagn Tims, som du siddr md r sålds n frmtidsavis for år, D original avisopslag udfyldt af dltagrn kan finds via s. 5

6 Spcial dition: TIMES 25. SEPTEMBER Sådan vill vi bo Indn for d sidst 10 år r Købnhavn vokst md mr nd indbyggr. Dn massiv bfolkningstilvækst krævd, at man tilbag i 2014 radikalt gntænkt byns boligforhold, så dr idag r plads til os allsammn. Idrn, dr har ført til nutidns populær og prisblønnd Købnhavnrboligr, blv først gang luftt i 2014 på borgrmødt Copnhagn Futur Workshop. Hr blv dt tydligt, at ung købnhavnr hllr vill bo småt og tæt nd slt ikk hav råd til at bo i byn. Til gngæld var d mindr intrssrd i at hav tag ovr hovdt. D vill hav taghavr og trrassr på øvrst tag, som gav mulighd for at s byn fra ovn og skab små oasr, hvor plantr og social rlationr kunn voks frm. Ny hus, dr ragd i vjrt, havd d ung dt fint md, så læng dt skabt bdr boligr, og dn ksistrnd by blv rspktrt. Amagrstrand Strandpark I/S Vors gård i gadn, Evnn til at dl var nøgln Foto: Ptr Folkvar Allrd i 2014 forholdt man sig stratgisk til, at dr vill komm mr nd købnhavnr på 10 år. Dt mdført n rækk innovativ tiltag. En af d særlig kvalittr vd Købnhavns udvikling har vært ny gnrationrs vn til at dl rssourcr, samt bolign og byns rum smartr. Hr kan du læs lidt om nogl af tiltagn. Kollgir til all Købnhavnr i all aldr fik i 2014 mulighdn for at flytt ind på kollgir, dr tidligr havd vært forbholdt studrnd. Dt vist sig at langt flr af byns indbyggr var villig til at bo sammn og dl facilittr nd tidligr. Frm til nu r dr blvt opført ny kollgir i n rækk af byns kvartrr, dr har mdvirkt til at Købnhavn stadig r n mangfoldig og sammnhængnd by md plads til folk i all aldr og indkomstgruppr. Lånfællsskabr Flr jr- og andlsforningr har dt snst årti tablrt lånfællsskabr for at spar png, plads og rssourcr. Flr dlr idag bilr, hvilkt har rducrt byns luftforurning, styrkt sammnholdt og givt mr plads til cyklistr. Tidssvarnd borgrdialog - r forankrt i lokal fællsskabr. I 2014 oplvd mang kommunr udfordringr i forbindls md at inddrag borgrn i politisk bslutningr. En rækk ny krativ og ffktiv tiltag har imidlrtid ngagrt borgr mgt mr. Dmokratit fungrr til tidr bdr i torin nd i praksis. I hvrt fald rfard mang af landts kommunr tidligr, at d havd svært vd at ngagr borgrn, i d politisk procssr. En særlig udfordring har vært, at folk oft har n opfattls af borgrinddragls og politisk ngagmnt, som værnd n kdlig og langsommlig procs. Ignnm n rækk forskllig tiltag har man imidlrtid vndt dnn opfattls og skabt n størr intrss for lokal politisk arbjd. Koncrtr og social arrangmntr I Købnhavns Kommun har man haft stor succs md at kombinr borgrmødr md andr aktivittr såsom koncrtr llr fællsspisning i folkkøkknr. Dt givr købnhavnrn n mulighd for på samm tid at hygg sig og ytr sin holdningr til kommunal projktr. Man har ignnm dnn typ social borgrinddragls øgt tilslutningn til borgrmødrn signifikant, samtidig md at borgrn følr sig mr involvrt i byns udvikling. Hvad var vigtigt, da ung ldt ftr bolig i 2014? Lav huslj På trods af at dr bod væsntlig færr mnnskr i Købnhavn for 10 år sidn var boligmarkdt stadig ingn dans på rosr - især ikk hvis ns nst indtjning var SU. En stor vækst i antallt af studrnd drv prisrn op på små og mllmstor ljlighd, og n huslj, dr var til at btal, var drfor dn vigtigst paramtr når man som ung ldt ftr bolig i Bynær bliggnhd Ligsom i dag, var dt også i 2014 vigtigt for n stor dl af købnhavnr at d bod cntralt og kunn mærk byns nrv på all tidr af døgnt. Især d ung satt pris på, at bo tæt på t rigt by- og kulturliv. En god tommlfingrrgl, var at man hlst skull bo cntralt nok til at cykln altid var dt fortrukn transportmiddl - ligmgt hvor i byn, man skull hn. God boligstand & -størrls Hldigvis r dt mang år sidn, at Købnhavnrn skull gå på lokum i gårdn og familir typisk bod på mindr nd 25 kvm. I 2014 var n stor andl af d ljlighdr, som d studrnd havd råd til at btal dog alligvl i tvivlsom stand og n stor andl af d ung prioritrd drfor båd ljlighdns størrls og stand rlativt højt. Mang, forskllig boligr i Købnhavn - også i dn ksistrnd by Købnhavns Kommun ønskd i 2014 at skab rammr for n løbnd fornyls og udvikling i byn. Dngang var mang boligr utidssvarnd og små; ovr 1/3 ljlighdr var undr 65 m På dn n sid vill kommunn grn sikr, at dr var boligr i mang prisklassr - på dn andn sid sikr varird og modrn boligr til forskllig boligbhov. Undrsøglsr vist, at 45% af d ung dngang ønskd n bolig mllm 40 og 80 m2, mns mang børnfamilirs ønskr var m På dn baggrund arbjdd kommunn md projktr om ny boligr i dn ksistrnd by, så ikk kun d stor byudviklingsområdr fik ny boligr. Et andt vigtigt punkt var at sikr forskllig jrformr, når kommunn ikk slv har mulighd for at bygg boligr llr tving grundjrn til at bygg til spcill gruppr llr jrformr. Læsrbrv fra udvalgt Købnhavnr Mr liv i gadn! I byn hvor jg r vokst op kndr all hinandn. Man kunn ikk drømm om at lås dørn, når man r hjmm og slvom dt ikk r mr nd n lill flækk md t par hundrd indbyggr får man oft ondt i hilsarmn, hvis man bvægr sig nd i dn lokal brugs. Nu bor jg på Nørrbro, og slvom jg lskr Købnhavn syns jg, at dt r trist, at jg hvrkn kndr min nabor llr ovrbo - vi bor ndda mgt tættr på hinandn, nd man gør i min hjmby. Jg ønskr t stærkr socialt sammnhold blandt Købnhavnrn, mn dt r svært, når byn ikk r indrttt til dt. Dr r for få stdr i mit nærområd, hvor folk rnt faktisk har mulighd for at møds spontant, llr hvor man kan arrangr n gadfst, koncrt llr nogt hlt trdj. Lad os råb politikrn op og sørg for, at d skabr rum i byn, dr gør dt muligt at lær hinandn at knd - dt blivr livt båd sjovr og nmmr af i sidst nd. Åbn ån! I snart 20 år r mit kældrum blvt ovrsvømmt md kloakvand, hvr gang himln har åbnt sig og sndt n stormflod afstd mod Købnhavn. Nu må dt sgu vær nok! Dt r jo tydligt for nhvr, at dr r brug for flr afløbsmulighdr, når dt står nd i stængr og vandt ikk har nogl stdr at løb hn. Dt virkr som om politkrn r totalt ligglad md problmt, slvom dt hvr gang kostr byn millionr. Jg syns, at vi skal ndlægg Åboulvardn og gntablr Ladgårdsån. På dn måd slippr vi for vandskadr og ødlagt kældrrum, samtidig md at dt vil skab t fantatisk grønt byrum, dr vil gavn n mass købnhavnr, når soln skinnr. Dt r win-win! s. 6

7 Spcial dition: TIMES 25. SEPTEMBER Visionrn for Købnhavns ny rhvrvsområd Købnhavnrn har fåt t nyt, intrssant rhvrvsområd i kommunn. Områdt r blvt udviklt på baggrund af brugrundrsøglsr, dr pgd på tr cntral ting for at skab n god arbjdsplads. D tr vigtigst ønskr til rhvrvsområdt var - i prioritrt rækkfølg. Foto: Soak City, Foto: Gramm of Nijmgn, Foto: Vitra Intgration mllm rhvrvsområdr og offntlig rum Nu kan man stå på ski i Købnhavn - vl at mærk nd af Amagrs ny forbrændnings-anlæg. For købnhavnrn r dt afgørnd, at rhvrvsområdr ikk blivr kdlig kontor-distriktr, mn også har andr kvalittr. Lt frmkommlighd Dt r d færrst mnnskr, dr brydr sig om at vnt - især når man skal til llr fra arbjd. En infrastruktur, dr minimrr vnt- og transporttid, har drfor høj prioritt hos størstdln af købnhavnrn. Plads til iværksættr Købnhavn skal vær i stand til at skab ny arbjdspladsr ignnm iværksættri. Dt r drfor vigtigt, at iværksættr også har råd til at btal huslj i ny rhvrvsområdr. Foto: Carlsbrg Byn af Entasis Sådan vill vi arbjd En af grundnd til Købnhavns succs har vært vnn til at skab dynamisk rammr for købnhavnrns arbjdsliv. Allrd tilbag i 2014 bgyndt man at samtænk byns fysisk rammr i forhold til arbjd, transport og hvrdagsbyliv. Købnhavn har i løbt af dt sidst årti gnnmgåt n stor transformation, dr har haft til formål at undrstøtt dt modrn arbjdsliv bdr. Ignnm t tæt samarbjd md byns aktørr har man afdækkt forskllig fokusområdr, såsom god infrastruktur, styrkt byliv og blandt rhvrvssammnsætning. Dt har dannt grundlag for tablringn af ny og mr holistisk rhvrvsområdr. D ny rhvrvsområdr har udmærkt sig vd at hav n sammnhængnd og gnnmtænkt infrastruktur, dr gør dt nmt at komm til og fra arbjd, hvad ntn man r i bil, på cykl llr md offntlig transport. En andn gnnmgånd tndns har vært intgrationn af flr grønn og rkrativ aralr i rhvrvsområdrn. Flr arbjdspladsr rapportrr om n øgt produktivitt og arbjdsglæd blandt mdarbjdrn som følg af d grønn omgivlsr lydr udmldlsn fra Cntr for Byudvikling: Vi hørr oft at virksomhdrns mdarbjdr syns, at dt r djligt afvkslnd, at man kan hold mødr i naturlig omgivlsr i stdt for i t gråt mødlokal. Samtidig skabr dt også n øgt produktivtt, når mdarbjdrn kan gå n tur i parkn og clar hovdt i n travl hvrdag. Købnhavns unikk forhold mllm bolig og rhvrv Indn for d sidst 10 år har Købhavn fåt mr nd ny arbjdspladsr og mr nd ny indbyggr. Dn massiv udvikling har nødvndiggjort, at man i højr grad intgrrr bolig- og rhvrvsområdr. Ambitionn har vært at skab n afbalancrrt by, hvor dr båd r plads til, at virksomhdr kan producr, og mnnskr kan bo og lv. Dlkontorr drhjmm I takt md at dt r blvt mr almindligt at arbjd som frlancr og hjmmfra, r man i n rækk andls- og boligforningr gåt sammn om at indrtt kontorr, som bborn kan dls om. Dt givr flksisbilitt og mulighd for at dn nklt bdr kan balancr arbjd og fritid. Fagligt divrs rhvrvsområdr Kødbyn var for 10 år sidn bvist på, at traditionll fødvarrhvrv sagtns kunn ligg sid om sid md krativ og rkrativ virksomhdr. Idag finds dr n håndfuld rhvrvsområdr på bl.a. Nørrbro og Rfshaløn, hvor faglig divrsitt r i højsædt. Ligsom i Kødbyn r dt områdr md t rigt byliv, hvor kommunn har prioritrt at opfør og konvntr traditionll boligr til studiboligr. Ung mnnskr r oft mindr støjfølsomm og findr områdrn kulturlt attraktiv, hvilkt gør dnn kombination mr oplagt. Læsrbrv fra udvalgt Købnhavnr Mr vild Natur Købnhavn r n af d få storbyr, dr har vild natur lig rundt om hjørnt. Dt r fantastisk, at man md mtron kan komm fra dt pulsrnd byliv i indr by, og ud i dn vild natur på Amagrfælld på ca. 15 minuttr. Dt vill vær djligt, hvis dr kunn bliv frdt ndnu flr områdr i udkantn af byn, så man aldrig r langt fra dn vild natur llr byns liv. Hvorfor går Købnhavn i vintrhi? Når man tænkr på hvor mang god mulighdr, dr r for at vær aktiv i Købnhavn om sommrn, så findr jg dt mærkværdigt, at dt samm ikk gør sig gældnd om vintrn. For dt først r cyklforholdn om vintrn nogt nær umulig. En rækk af d mst bnyttd løbstir - fx rundt om sørn - r dårligt blyst og blivr sjældnt saltt llr ryddt for sn - kom nu igang! Kunstn at planlægg for arbjdspladsr Købnhavns Kommun havd i 2014 ovr m2 ldig kontorr og samtidig voksd kontoraralt i Rgion Hovdstadn md ca m2 fra En btydlig dl af d ldig m2 i kommunn var utidssvarnd og krævd ny invstringr for at vær attraktiv. Kommunn vill grn sikr n by, md forskllig funktionr i områdrn og liv på forskllig tidspunktr af døgnt. Samtidig krævr nogl virksomhdsformr n dl trafik og r støjnd i forbindls md produktion. Drfor kiggd man på, hvordan man kan hav forskllig slags arbjdspladsr liggnd sammn md llr i nærhdn af boligr. Vækstn i Købnhavn var dngang på 2,2%. - markant bdr nd Danmark som hlhd, dr havd n ngativ vækst på -0, 4%. I forhold til andr storbyr var Købnhavn dog udfordrd i at skab vækst og drmd arbjdspladsr til d mang ny købnhavnr. Drfor var t fokus, hvordan byn kunn bidrag til vækstn, f.ks. vd at skab ny vidnsbydl som Nørr Campus vd Panum og Rigshospitalt. Tidssvarnd borgrdialog Fokus på løsningr Mang kommunr havd tidligr problmr md at involvr borgrn i byudvikling og poltisk arbjd. I Købnhavns Kommun har man tacklt problmt vd intnsivt at gntænk borgrinvolvring i løbt af d snst år. For d flst mnnskr r politisk procsr nogt, dr liggr langt fra drs hvrdag. Et af d hlt stor problmr bstår i at borgrn oft findr dt svært at gnnmsku, hvad man hlt konkrt kan vær md til påvirk ignnm poltisk ngagmnt. Tidligr hørt vi oft at borgrn hllr vill brug drs nrgi på lokal projktr, såsom byhavr, fordi dt var for uignnmsigtigt, hvad man kunn rykk vd, så snart man involvrd sig i dt kommunalpoltisk arbjd udtalr n rpræsntant fra Købnhavns Kommun. Konkrt løsningr og borgrdialog Idag har man langt størr fokus på at formidl, hvilk konkrt udfordringr købnhavnrn kan vær md til at løs - også når dt kommr til d stor af dm. I forbindls md borgrinddraglssforløb har man iværksat oplysningskampagnr, så man sikrr, at borgrn ikk følr, at d spildr drs tid vd at dltag i borgrmød, hvor bslutningrn allrd r trufft højr opp i stystmt s. 7

8 Spcial dition: TIMES 25. SEPTEMBER Sådan vil vi bvæg os i byn Købnhavnrn har fåt god mulighdr for at kombinr hvrdagns logistik og transport md fysisk aktivitt. Købnhavns Kommun har arbjdt målrttt md at gør transportmulighdrn i byn båd sjovr og mr ffktiv. Købnhavn har læng vært vrdnsbrømt for sin unikk cyklkultur. I 2014 cykld ca. halvdln af Købnhavnrn dagligt. Vd hjælp af n rækk innovativ tiltag r dt tal idag opp på 65%. Et populært initiativ r dn nyindvid Ællingban. Hr kan børnfamilir hjul ignnm byn i t mr sikkrt og modrat tmpo, nd dt llrs r tilfældt på d normal cyklstir. Et andt intrssant initiativ r d ny off-pist-stir, dr aflastr traditionll cyklstir vd at tilbyd n inspirrnd afstikkrrut, til dm, dr har lidt bdr tid. Flr stdr rundt om i byn r dr dsudn sat højtalr op langs cyklstirn for at gør cyklturn sjovr og mr inspirrnd. Også sammnhængn mllm d grønn bølgr r forbdrt, så båd bilr og cyklr kommr hurtigr frm. Slvom vi købnhavnr lskr vors cyklr, r dt d færrst af os, dr r ligså ntusiastisk omkring turn hjm fra arbjd, når dt står nd i stængr. købnhavns Kommun har drfor d snst år vært i tæt samarbjd md hovdstadns trafikslskabr for at forbdr d offntlig transportmulighdr for passagrr md n cykl undr armn. Quick poll Vi har vært på gadn for at spørg købnhavnrn, hvad dr r d tr vigtigst ting for dm, når d transportrr sig gnnm byn - og hvorfor. Dt skal vær nmt og bkvmt Langt d flst transportsituationr r t spørgsmål om at komm hurtigst og lttst fra A til B. Dt r drfor vigtigt, at infrastrukturn r sammnhængnd og ikk skabr udnødvndig stop. Tryg færdsl Man skal føl sig tryg, når man færds i Købnhavn - uanst om dt r i bil, på cykl llr til fods. Brdr cyklstir og ny tiltag som fotofældr på Langbro har ksmplvis vært md til rducr utryghdn hos adspurgt cyklistr. God og billig offntlig transport Andln af bilr pr indbyggr i Købnhavns Kommun r blandt landts lavst. Dt r drfor alfa omgn at Købnhavnrn har adgang til god og billig transport, når cykln ikk slår til. Tidssvarnd borgrdialog Tidlig og løbnd inddragls Grønn pitstop Læsrbrv fra udvalgt købnhavnr Luftforurning - nj tak! Købnhavns Kommun r på forkant, når dt kommr til borgrinddragls. Sådan har dt imidlrtid ikk altid vært. For 10 år sidn var situationn n gansk andn. Tilbag i 2014 havd Købnhavns Kommun stor vansklighdr i forhold til at inddrag byns borgr i d politisk procssr. En rækk købnhavnr udtrykt dngang, at d følt sig dkobld når dt kom til byns udvikling: Man blivr først inddragt så snt i procssn, at ns input i ralittn r liggyldig. Udtallsr som dnn fik Kommunn til at gntænk d konvntionll mtodr, man hidtil havd brugt til at inddrag borgrn. Nu, hvor Købnhavn r blvt kårt som vrdns mst klimabvidst by vill dt vær på sin plads at ppp vors bustrminalr og s-togstationr lidt op rundt omkring i byn. Jg blivr simplthn så træt, når jg - hvr gang jg skal tag s-togt - r nødsagt til at stå på stationr, dr r mr trist og grå nd nyopført boligblokk i sovjtunionns æra. Dt vill vær fantastisk, hvis vors togstationr kunn vær små grønn oasr, hvor man kunn bliv tankt op md ny nrgi, i stdt for at bliv drænt. D flst, dr har bsøgt størr udnlandsk byr som London og Tokyo, har sikkrt st folk, dr har gåt md maskr på gadn - maskr dr skal skån drs hlbrd mod luftforurning. I Købnhavn har vi indtil nu vært god til at lav n dl foranstaltningr, dr skal sikr, at vi forhåbntlig aldrig når forurningsnivaur som i London. Dt kan dog sagtns bliv ndnu bdr, hvis man indførr n btalingsring og fastsættr bilafgiftr på baggrund af n miljøklassificring. Foto: Rgnvandsbassin, kanal og skatban, Musicon, Hoffmann Købnhavn r kårt som vrdns mst klimabvidst by Borgrn sættr dagsordnn Flr ny initiativr blv sat i søn. Et af d mst vllykkd går ud på at vnd dn politisk procs om, så dt i højr grad r borgrn, dr dfinrr, hvad dn politisk dbat skal drj sig om. Dnn tilgang har skærpt kommunns forståls for, hvad borgrn findr vigtigt i byn. Borgrn spillr nu n langt størr roll i udformningn af kommunal handlingsplanr og inddrags løbnd i procssn. Dn kontinurlig inddragls har haft flr positiv ffktr. Borgrn følr t langt størr jrskab for byns udvikling. Og da d har mulighd for at følg procssn på hlt tæt hold, r d oft også i stand til at komm md mr konskruktiv løsningsforslag, nd dt har vært tilfældt tidligr. Samtidig har dt har minimrt indtrykkt af borgrinddragls som dmokratisk proforma. Udovr dn omvndt inddraglssprocs har man liglds iværksat t nyt afrapportringssystm sållds at borgr, dr på t tidspunkt har bidragt i procssn, bilvr informrt om projktts gang - dt skabr jrskab og n følls af mdindflydls. s. 8 Købnhavn satt fokus på, at man skull kunn komm rundt i byn I 2014 frygtd man, at byns områdr kunn lukk sig om sig slv, f.ks. på grund af stor vj, dr kun kunn krydss få stdr, llr fordi t områds gografi ikk invitrd til at andr bvægd sig ind i områdt. Samtidig havd byn problmr md trængsl på vjn. Dr blv spildt timr dagligt i bilkør i Hovdstadsområdt, hvilkt årligt kostd samfundt 10 mia. kr. Man rgnd dngang md, at dr i vill vær 27% flr biltur til, fra og i Købnhavn. Kommunn satt drfor ind på flr områdr; mtrocityringn var allrd vd at bliv byggt, og man bgyndt at undrsøg mtro til flr dl af byn, hriblandt Sydhavn. Dr blv arbjdt md intllignt trafikstyring (ITS), åbnt særlig busvj, f.ks. til Nørr Campus og Ryparkn Station, og dr blv byggt stadig flr cyklstir og cyklrutr gnnm byn. All diss tiltag blv igangsat for at sikr n ffktiv infrastruktur som forudsætning for at skab vækst, arbjdspladsr og n vlfungrnd hvrdag for borgrn. Et fokus var ydrligr, hvorvidt d ny forbindlsr kunn sikr n bdr sammnhæng i byn. Købnhavn har modtagt n attraktiv klimahånd-tringspris. Prisn r n kulmination på dt arbjd, dr startd hlt tilbag, da Købnhavn blv udråbt til Europan Grn Capital of 2014 Dommrkomitén, dr ntop har kårt Købnhavn til vrdns mst klimabvidst by, frmhævd, at d i særlig grad lagd vægt på d ny mådr, man i Købnhavn har formåt at kombinr klimatilpasningsløsningr md andr funktionr i byn. Et klassisk ksmpl r kravt om solcllblægning på byns vj og tag - på solskinsdag kan solcllrn gnrr op imod halvdln af byns nrgiforbrug. Og dt r udn, at man går på kompromis md trafiksikkrhdn på vjn llr tagns isolationsvn. En andn hlstøbt klimaløsning i midtn af byn har vært gnåbningn af Ladgårdsån, dr tidligr lå gmt væk undr Åboulvardn. I t nyt anlæg har man ført indfaldsvjn nd undr jordn ignnm n tunnl og i stdt skabt t stort grønt byrum. Omlægningn har vært md til rducr biltrafikkn, og dt grønn rum omkring ån vil på sigt vær md til at rducr ovrsvømningr i byn.

9 Spcial dition: TIMES 25. SEPTEMBER Sådan vil vi brug byn Dt bdst vd Købnhavn Tr byrum dr blv lskt af Købnhavnrn i og grundn til dt. Sommr, Byliv Og Bvægls, Christiania Dn gaml fristad r manifstationn på t åbnt og alsidigt områd, dr har t rigt kulturliv og plads til dt skæv. Blågårdsplads Md sin bliggnhd i t multikulturlt områd dannr Blågårdsplads rammrn for mangfoldig mødr mllm forskllig købhavnr. Pladsn har mang forskllig funktionr - lig fra opholdstd og fodboldban om sommrn til skøjtban om vintrn. Fælldparkn Købnhavns størst park givr købnhavnrn t grønt opholdsrum, hvor dr båd r plads til fordybls, fysisk aktivitt og social sammnkomstr. I min hav- En ksotisk hav i nordjylland, Købnhavn liggr blandt toppn af byr, dr har formåt at skab attraktiv og mangfoldig byrum, hvor mnnskr har lyst til at ophold sig. Tilbag i 2014 introducrd man n rækk initiativr, dr ydrligr skull forbdr byns rum for n lang rækk af byns borgrsgmntr. Købnhavn - mangfoldighdns by Købnhavn r og skal vær n by md plads til all. Båd når dt kommr til bolig og arbjd, og når dt handlr om kollktiv facilittr i byns rum. Indnfor d sidst 10 år har man især haft fokus på at skab multifunktionll byrum, dr tiltalr n brd målgrupp, og som kan anvnds på mang forskllig mådr - afhængigt af årstidn og brugrn. Rum i rummt En rækk af d nyst anlagt byrum r dsignt ud fra n vision om at skab mang forskllig rum i rummt. Oft hnvndr rummn sig til forskllig målgruppr, mn dr skal samtidig vær plads til, at borgrn slv kan dfinr og mdskab rummt. D multifunktionll byrum givr dsudn mang forskllig købnhavnr t inticitamnt til at brug byn på ny mådr, og d r hrignnm md til at facilitr ny mødr og fællsskabr på tværs af forskllig borgrsgmntr, dr normalt ikk har mgt tilfælls. Plads til at slapp af Udovr mangfoldig og mulitfunktionll byrum, r dr stadig n stor andl af Købnhavnrn, dr sættr pris på, at man nmt kan komm ud i naturn og kobl af udn, at man skal rjs for langt. Engagmnt og co-cration Vrdn ovr r urban græsrodsbvæglsr skudt op og har stillt krav til rgringr og kommunr om at få lov til at mdskab drs gn byr - også købnhavnrn r md på batt. Indn for d sidst år har man som købnhavnr kunn oplv n rækk forskllig co-cration projktr, dr har vært igangsat og drvt af frivillig ildsjæl. Projktrn strækkr sig fra midlrtidig kontorfællsskabr llr spillstdr i forladt bygningr til byhavr i parkr og industrikvartrr. På Købnhavns Rådhus r man bgjstrt for borgrns ngagmnt og lyst til at mdskab byn. Allrd i 2014 spurgt man ung mnnskr, hvad dr var afgørnd i forhold til drs ngagmnt i urban co-cration projktr. Dt blv dngang tydligt, at d ung grn så, at kommunn var bdr til at oplys om byrum, hvor dr var mulighd for at lav projktr. Og liglds gnrlt n intrss for at borgr og lokalområdr blv inddragt tidligr i byudviklingsprojktr. Læsrbrv fra udvalgt købnhavnr Billig boligr nu! På trods af d mang nytablrd studiboligr, dr har st dagns lys indn for d sidst par år, r dt stadig ikk nok! Jg har ikk råd til at køb n ljlighd, og jg har nu vært studrnd i to år udn at hav t fast hjm i mr nd sks måndr. Giv os cyklbror! Hvorfor lavr man ikk flr cyklbror ovr d mst trafikrd vj i Købnhavn, ligsom man har gjort ovr Åboulvardn. Dt vill få trafikkn for båd cyklr og bilr til at glid lttr.. At skab attraktiv og ngagrnd byrum Købnhavns Kommun havd allrd i 2014 i flr år satst på at skab lvnd og ngagrnd byrum, hvor folk kan møds og mød folk, d ikk kndr i forvjn. Båd forbindlsr gnnm byn og byns rum, blv st som n mødplads og n scn for aktivittr i byn. Mn indsatsn md byns rum og aralrn i boligområdrn havd flr formål. Man vill grn sikr, at købnhavnrn havd stdr i nærhdn af drs bolig md adgang til grønn områdr llr vand. Undrsøglsr vist, at ovr 70% lagd vægt på kort afstand til grønn gård og områdr ung mnnskr fandt dt dog lidt mindr vigtigt. Mang så også adgangn til diss områdr som n mulighd for at kunn bvæg sig og dyrk sport. Dt har i stor grad bidragt til dn høj livskvalitt i Købnhavn - og til dn almindlig sundhd. For at sikr flr af diss aktiv mulighdr har kommunn arbjdt mgt md flrfunktionalitt: Hvordan kan man brug byns rum og bygningr til flr forskllig ting på forskllig tidr af døgnt llr årt? Tidssvarnd borgrdialog Målrttt forskllig sgmntr Købnhavn r blot én blandt mang kommunr, dr indn for d sidst år har forsøgt at gntænk borgrinddraglssforløb. Dt har ført til n rækk tiltag, dr skal sikr at all borgrsgmntr blivr hørt. Hvordan sørgr vi for, at all borgrsgmntr har n lig stærk stmm, når vi skal planlægg byns frmtid? Dt spørgsmål stilld Købnhavns Kommun sig slv tilbag i Indtil da havd kommunn rfart, at dt oft kun var viss borgrsgmntr, dr ngagrd sig i politisk spørgsmål. En særlig udfordring har vært, at offntligt sagsmatrial oft r komplkst, og drfor har dt traditionlt kun vært rssourcstærk borgr, dr har haft ovrskud til at involvr sig i dn politisk procs. Borgrmødr i lokalmiljør og øjnhøjd. I udvalgt projktforløb har kommunn aktivt opsøgt borgr i socialt udsatt områdr for at sikr, at drs stmm og holdningr også blivr hørt. Vi har gjort mgt ud af at formidl komplkst matrial, så dt båd blivr mr intrssant, lttr tilgængligt, og så all købnhavnr følr, at vi mødr dm øjnhøjd udtalr n talsmand fra Købnhavns Kommun. s. 9

10 Copnhagn Futur Workshop Opsamling + Copnhagn Tims Afrapportring og rdaktion: UiWE for Cntr for Byudvikling Koncpt & Layout: UiWE Købnhavn Oktobr 2014

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Pengene styrer forskernes frihed

Pengene styrer forskernes frihed Højtuddannd ud i små virksomhdr Har studrnd fra Antropologi vidn og komptncr, dr kan brugs i t lill byggfirma? Et nyt samarbjd mllm Aarhus Univrsitt og Rgion Midtjylland skal få studrnd fra d vidrgånd

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere