GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET"

Transkript

1 STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16 NU MED PIGER PÅ BANEN YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET NUTTETHED BLÅJEANS BREVKASSE + TEGNESERIER OG SYGE JOKES + MADKLUBBEN + MEGA MEGET MERE LØSSALG KR. 29,

2 UGE SEPTEMBER vrdnsmaln Vi har n plan for n bdr vrdn Landn i FN har sat 17 ny mål for, hvordan vrdn skal bliv t bdr std at lv for all også for dig. Måln handlr blandt andt om, at man vil sørg for at all få n uddannls, at all får nogt at spis og at vors klima hr på Jordn får dt bdr. Dt r gntlig rt utroligt, at hl vrdn kan bliv nig om n plan, dr skal gør vrdn til t bdr std at lv for os allsammn også for dig. Drfor har Kids Nws i dnn ug udvidt avisn md t ott sidr langt tma om d ny mål for vrdn. Hr fortællr vi, hvad måln går ud på, hvad d btydr for vrdn, og hvad d btydr for dig. Find dt på sid 8-15 i dnn ugs Kids Nws. Tmat har vi lavt i t samarbjd md Vrdns Bdst Nyhdr og IBIS og dt r n dl af t størr projkt. I ug 40 vil skolr i hl vrdn nmlig arbjd md d 17 mål, dr skal gør vrdn til t bdr std. I Danmark hddr dt projkt Vrdnstimn, og dr vil skolr ovr hl landt modtag dtt tma fra Kids Nws. Drudovr r dr lavt n mass andt matrial, som man kan brug i undrvisningn. Du kan læs mr om Vrdnstimn på vrdnstimn.dk God læslyst :-) Bdst hilsnr Jonas Stnbæk Christoffrsn Rdaktør på Kids Nws? DET... HEY, HVAD BETYDER FN: Stort st all land r mdlm af FN, dr arbjdr for frd i hl vrdn. Vrdns Bdst Nyhdr: Arbjdr på at fortæll, hvordan dt går md landn i FN - og fortællr især hvor dt går frmad i landn. IBIS: IBIS r n dansk u-landsorganisation, som arbjdr på at giv all børn i vrdn n god uddannls. IBIS har udarbjdt t undrvisningsmatrial om vrdnsmåln, som kan brugs i forbindls md Vrdnstimn. Dt kan man find på vrdnstimn.dk Udkommr hvr ug. Avisn kan købs i løssalg i udvalgt kioskr og bstills i abonnmnt. L Udgivr: Brlingsk Ansv. chfrdaktør: Lisbth Knudsn Rdaktion: Jonas Stnbæk Christoffrsn Rdaktør på Kids Nws Maja Hagdorn Journalist på Kids Nws Thorkil Jacobsn Journalist på Kids Nws Sarah Hssldal Journalist på Kids Nws Dsign & Layout: Pr Hilmann & Mari Kampmann FÅ FEDE FORDELE MED KIDS CLUB kidsnws.dk FÅKIDS N EWS SENDT TIL DØREN HVER FREDAG ØNSKER DU FLERE ABONNEMENTER F.EKS. TIL SKOLER OG INSTITUTIONER SÅ RING PÅ FÅ ET GODT TILBUD PÅ KIDSNEWS.DK/BESTIL *Samlt pris for 12 mdr: 948,- llr 3 mdr: 297,- Abonnmntt fortsættr, indtil dt opsigs.

3 08 W W W. K I D S N E W S. D K. U G E S E P T E M B E R 2015 vrdnsmaln VERDEN HAR EN PLAN Næstn all land r blvt nig om n plan for, hvordan vi kan bliv fri for fattigdom, giv all n god uddannls og bskytt plantn. AF MAJA HAGEDORN HANSEN 15 år. 17 mål. 193 land. Dr finds n plan, som skal gør vrdn til t bdr std. Søndag 27. sptmbr sigr 193 land»ja«til dn. Plann bstår af 17 såkaldt vrdnsmål, og all landn hriblandt Danmark har nu 15 år til at nå dm. Dt btydr, at vi skal udrydd fattigdom. Sørg for mad og rnt vand til all. En god uddannls, mr gnbrug, massr af sund natur til os og dyrn og t bdr klima i frmtidn. Vrdn har lavt én stor plan før All FN -landn har faktisk lavt n rækk mål før, dr mindd om d ny, som også skull nås på 15 år fra år D hddr 2015-måln, og dr r i alt ott af dm. Dt lykkds blandt andt at få lig mang drng og pigr i skol og halvr båd sult og fattigdom. Dr var også nogl af måln, dr ikk blv nåt. For ksmpl r dt ikk lykkds at stands mang dyrartr i at uddø. På sid kan du læs mr om, hvorfor landn har valgt at lav d 17 ny mål og hvordan man ovrhovdt kan bliv nig om så stor n plan. Ny mål handlr om klima Som du kan s til højr, mindr nogl af vrdnsmåln om d gaml Millnnium-mål. Mn dr r også kommt nogl ny til. Mang af d ny mål handlr om klimat og miljøt. For ksmpl skal vi bliv bdr til at gnbrug vors ting i stdt for bar at smid dm ud. Drfor har vi bsøgt 7.Y på Trongårdsskoln i Lyngby til n snak om, hvordan vi gør dt. Dt kan du læs om på sid Og så kan du slvfølglig også bliv klogr på, hvad måln kan få af btydning for børn i andr dl af vrdn. Hr kan du blandt andt mød dn ung pig Nicha fra Mozambiqu, som ikk mått gå i skol for sin mand. Nichas histori r på sid 12 og 13.? HEY, HVAD BET YDER DET Bskyt plantn. Vi skal gør mr for at bkæmp klima-forandringrn, som ksmplvis btydr flr storm og orkanr og gør dt sværr at dyrk afgrødr til mad. Drfor skal vi blandt andt brug 6. Rnt vand og WCr til mindr CO₂, dr r md til at lav all. Hvr trdj har ikk n slags dyn, som holdr t toilt i dag. Når man går varmn på Jordn. på toilttt i naturn, kan dt forurn vandt og udn rnt vand kan man hvrkn få nogt at drikk, brug dt til mad llr vask sig i dt. 7. Grøn lktricitt til all. Din smartphon, dit kølskab og din snglamp brugr alt sammn strøm. Mn i flr dl af vrdn r dr ikk l, slv om dr r brug for dt på hospitalr og til at læs lktir om aftnn. Drfor skal all hav lktricitt og dt skal vær grønt. Dt btydr, at vi ikk skal brug lig så mgt oli til at lav strøm, mn i stdt nrgi fra vindn llr soln. 2. Slut sult. I dag sultr ovr 800 millionr mnnskr. Drfor skal all børn og voksn kunn spis sig mætt. FN: Stort st all land r mdlm af FN, dr arbjdr for frd i hl vrdn. Klima: Dt r vjrt i t områd, som blivr målt ovr længr tid. Miljø: Dt r dn natur og dt liv, dr r omkring os. 14. Liv i vand. Fisk og andr dyr skal også kunn lv i vrdns flodr og hav i frmtidn. Drfor skal vi sørg for, at vi ikk forurnr vandt. INFOGRAFIK / MALLING, GRAPHIC NEWS TEKST / MAJA HAGEDORN HANSEN OG IBIS

4 09 W W W. K I D S N E W S. D K. U G E S E P T E M B E R 2015 i samarbjd md vrdns bdst nyhdr og ibis SE ALLE 17 VERDENSMÅL: 15. Liv på land. Skovn forsvindr mang Natur og dyr stdr i vrdn. Mn skovn r vigtig: Dr bor rigtigt mang dyr i skovn, som manglr t std at bo, hvis d blivr fældt. Dsudn slugr trær, busk og blomstr nogt af dn CO₂, som vi udldr, når vi for ksmpl brugr oli til at lav strøm. Drfor skal flr skov bvars. Også i Danmark skal vi plant flr trær. Byr og vj Mad og vand 16. Mindr vold og kriminalitt. All skal kunn lv t trygt liv udn at frygt vold llr røvri og vær sikr på, at kriminalitt blivr strafft. Et godt liv 9. Bdr vj. D god vj i Danmark gør dt nmt for dig at komm i skol llr på syghust. I land, hvor vjn r dårlig (llr måsk ikk r dr), tagr dn slags mgt længr tid. Drfor skal vjn forbdrs. Dr skal også vær intrnt i hl vrdn. 10. Mindr forskl på 1. Ingn fattig. Afskaf folk. Dr må ikk gørs forskl på mnnskr ud fra tro, rac, køn llr aldr. all formr for fattigdom i hl vrdn. 3. Lægn tæt på. All skal hav adgang til mdicin og læghjælp dér, hvor d bor. Dt skal blandt andt vær md til at rdd flr spædbørn og gravid. 4. God uddannls til all børn i vrdn. n. Udn at kunn læs, skriv og rgn r dtt svært at få t godt job. I Danmark skal du i skoln lær mr om, hvilk udfordringr vrdn står ovr for. 5. Drng og pigr, mænd og kvindr, skal vær lig. Dt btydr blandt andt, at man får dn samm løn for dt samm arbjd. Sådan r dt ikk hlt i Danmark, og drfor skal vi også gør dt bdr. 11. Bdr hus og ljlighdr, mindr affald og luftforurning i byrn. Dt r vigtigt, fordi storbyrn hl tidn blivr udvidt, når folk flyttr fra landt. 12. Mr gnbrug og mindr madspild. En voksn smidr mr nd 800 kilo skrald ud hvrt nst år hraf mr nd 60 kilo mad. Drfor skal vi vær bdr til at gnbrug vors ting, så dr kommr mindr i skraldspandn. 17. All hjælpr all. Hl vrdn skal hjælp. 8. Bdr job. Dr skal skabs flr arbjdspladsr, så all kan tjn png til mad, huslj og mdicin. Flr stdr r arbjdt hllr ikk sikkrt. Drfor skal arbjdspladsrn vær bdr. All land skal hjælp hinandn md at opnå måln og find god løsningr på problmrn. Spcilt skal land som Danmark hjælp d mr fattig land md at nå hlt i mål blandt andt vd at giv png i form af udviklingsbistand. FOTO / PICTURES: AP, NEWSCOM, GETTY IMAGES, BERNARD DUPONT KILDE / UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS

5 t UGE SEPTEMBER 2015 vrdnsmaln SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL»Jg tænkr mgt på at sørg for n bdr frmtid,«sigr Laura. Hvrkn hun llr klasskammratrn Philip og Emilia r i tvivl om, at dt nok skal lykks md d ny vrdnsmål hvis vi står sammn. LAURA, 13 ÅR PHILIP, 13 ÅR EMILIA, 13 ÅR - MAJA HAGEDORN HANSEN FOTO: SARA GANGSTED Philip Larsn på 13 år hivr lidt ud i sin grå T-shirt.»Dt hr r min storbrors gaml T-shirt, som jg har fåt af ham, da han ikk slv kunn pass dn mr,«sigr han. Philip siddr md to af sin klasskammratr, Laura Wndl og Emilia Aastrup fra 7.Y, på Trongårdsskolns bibliotk. D snakkr om at gnbrug ting. Dt r nmlig n vigtig dl af idén md d ny 17 vrdnsmål, at vi skal spar mr på vors rssourcr, nd vi gør i dag. Emilia forslår, at vi huskr at spar på strømmn og ikk købr så mgt mad, at vi ikk når at spis dt, indn flurn kommr, og dr gror grønn mugplttr.»og jg har for ksmpl vntt md at køb n ny iphon, til dn gaml var hlt i stykkr og vd at fald fra hinandn,«sigr Laura. Bgyndr md sig slv Dt kan godt virk som n alt for stor opgav at nå all 17 vrdnsmål. Fattigdom skal afskaffs, dr skal vær rnt vand til all, og vi skal snd mgt mindr CO 2 ud i luftn om bar 15 år. Spcilt når man r t hlt almindligt barn i Danmark, dr går i skol, dyrkr sin fritidsintrssr og hyggr sig md vnnrn. Ellr hvad?»man skal s ud ovr sin gn næstip og tænk på, hvordan ns børn kommr til at hav dt,«forklarr Laura.»Man kan ikk gør andt nd at bgynd md sig slv. Når man slv r dt rigtig std, kan man prøv at giv budskabt vidr,«tilføjr hun. Tænkr ovr frmtidn Båd Laura, Philip og Emilia tænkr ovr frmtidn, og om vrdn blivr t lig så rart std at lv.»nogl gang, når jg r på fri, siddr min far, mor, lillbror og jg og snakkr om sådan nogl ting. Dr tænkr jg ovr, hvad jg kan gør bdr, så min børn også kan få dt godt, når d blivr voksn,«sigr Emilia. Laura tilføjr:»jg tænkr rigtig mgt på at sørg for n bdr frmtid.«dt skal nok bliv løst Slv om d tr klasskammratr tænkr ovr frmtidn og d udfordringr, vi står ovrfor, r d ikk bang llr bkymrd: Dr r mang mnnskr ud i vrdn, som gør drs bdst for at rtt dt, dr r vd at gå galt, som Philip sigr. Emilia r også sikkr på, at problmrn nok skal bliv løst i sidst nd.»d 17 mål vil også vær md til at få dt stoppt,«sigr hun.»og dt tagr jo også tid. Mn hvis vi står sammn, kan vi slvfølglig godt klar dt,«tilføjr Laura.

6 UGE SEPTEMBER i samarbjd md vrdns bdst nyhdr og ibis MÅL 12 & Mr gnbrug og mindr madspild En voksn smidr mr nd 800 kilo skrald ud hvrt nst år hraf mr nd 60 kilo mad. Drfor skal vi vær bdr til at gnbrug vors ting, så dr kommr mindr i skraldspandn. 13. Bskyt plantn Vi skal gør mr for at bkæmp klima-forandringrn, som ksmplvis btydr flr storm og orkanr, og gør dt sværr at dyrk afgrødr til mad. Drfor skal vi blandt andt brug mindr CO 2, dr r md til at lav n slags dyn, som holdr varmn på Jordn. GODE RÅD FRA 7.Y Vi sndr for mgt CO 2 op i luftn, dr holdr på varmn som n dyn rundt om Jordn. Dt skabr dt, vi kaldr global opvarmning, dr gør dt sværr at dyrk afgrødr og skabr flr orkanr og andt vildt vjr. Dsudn forurnr vi alt for mgt båd på land og i vand og dt r skidt for båd os og dyrn. Drfor handlr mang af vrdnsmåln om vors klima og miljø. Md diss råd fra 7.Y på Trongårdsskoln i Lyngby kan du slv gør n forskl.? DET... Rssourcr: Dt r nogt fra naturn, som vi kan brug. For ksmpl oli og kul, som blivr lavt om til nrgi. HEY, HVAD BETYDER CO 2 : Dn luft, dr ksmplvis kommr fra n bils udstødningsrør. Plantr lvr af CO 2. Global opvarmning: Rundt om Jordn r n dyn af luft-artr, dr hjælpr md at hold på varmn. Jo mr af dn slags luft, vi sndr drop, ds varmr. Forurn: Når mnnskr påvirkr naturn md ksmplvis gift, så dt blivr værr at lv dr for mnnskr og dyr. Klima: Dt r vjrt i t områd, som blivr målt ovr længr tid. Miljø: Dt r dn natur og dt liv, dr r omkring os. Gm dit tøj og giv dt vidr. Dr r massr af tøj-containr, mn du kan også spørg, om ksmplvis nabons barn vil hav nogt af dt. Man kan også sælg sit tøj vidr på nttt. Vnt md at køb n ny smartphon, til dn gaml går i stykkr. Dl dit skrald op, så dt hl ikk bar rygr i n sort sæk. Mang ting, som for ksmpl glas og papir, kan brugs ign. Brug rstrn fra aftnsmadn på madpakkn dagn ftr. Giv din smartphon vidr til for ksmpl n lillbror- llr søstr i stdt for at smid dn ud. Frys frugt nd, hvis dt r vd at bliv for gammlt, og brug dt til ksmplvis n kag snr. Husk at slukk lyst på dit værls, når du ikk r dr. Dt sparr strøm.

7 12 UGE SEPTEMBER 2015 vrdnsmaln NICHA, 15 ÅR? DET... HEY, HVAD BETYDER UNICEF: Er n dl af FN og blv oprttt i dcmbr 1946, ftr 2. Vrdnskrig var ovr. Mang børn ld, og UNICEF fik til opgav at hjælp dm. Sidn da har UNICEF hjulpt børn, hvor nødn r størst. Grundskol: Dt r først dl af børns skolgang. I Danmark varr grundskoln 10 år, mn dt r mgt forsklligt fra land til land. Kvalitt: Dt sigr nogt om, hvor godt nogt r. Hvis nogt r af god kvalitt, r dt mgt positivt. ALLE BØRN SKAL HAVE EN GOD UDDANNELSE Nicha fra Mozambiqu kunn ikk gå i skol, fordi hnds forældr ikk havd råd til kladdhæftr. Fattigdom btydr, at mang børn ikk får n uddannls spcilt pigrn. Mn dt skal lavs om md d ny vrdnsmål; all børn skal hav n god uddannls i frmtidn. AF MAJA HAGEDORN HANSEN OG HANNE SELNÆS/IBIS FOTO: MIKE KOLLÖFFEL Nicha Gin Gava på 15 år sjippr i skolgårdn.»barn, vågn op, gå i skol,«syngr hun og d andr pigr, mns sjipptovt svingr. Mn Nicha har ikk hl tidn gåt i skol. Faktisk mått hun gå hjmm i t hlt år, for dr var ikk råd til at køb ny kladdhæftr, da Nicha skull bgynd i 7. klass på sin skol i Mozambiqu. Hjmm i Danmark r dt mgt naturligt, at all går i skol, fra d r sks år gaml og at dt ovnikøbt r hlt gratis. Mn i fattig land r dr ingn garanti for, at all børn kommr i skol. Drfor r ét af d ny vrdnsmål, at all i hl vrdn kan få n god uddannls og lær at læs, skriv og rgn. Flr drng nd pigr på skolbænkn Nichas histori lignr mang

8 13 W W W. K I D S N E W S. D K. U G E S E P T E M B E R 2015 i samarbjd md vrdns bdst nyhdr og ibis MÅL 4 & 5 n børn i vrd rt at få t godt ll a il t ls ann dt s v æ 4. God udd g rgn r udfors, skriv o om, hvilk nn læ r mr Ud n at k u u i skoln læ d l a k s rk a job. I Danm r for. n står ov kal vær lig s r, d in v dringr vrd k t d og pigr, mæn n får dn samm løn for dor g o g n r D a 5. ark, og drf ndt, at m lt i Danm r blandt a h d ty k ik b t t d D n r jd. Såda samm arb dr. b t å gør d s k a l v i og s Hr liggr Mozambiqu IKKE NOK»BARE«AT SIDDE PÅ SKOLEBÆNKEN I løbt af d snst 15 år r rigtigt mang børn kommt i skol. Mn dt r ikk nok»bar«at gå i skol. Vi har spurgt Jakob Colvill-Ebling fra UNICEF hvorfor. MAJA HAGEDORN HANSEN Hvorfor r dt vigtigt, at all drng og pigr kommr i skol?»dt r vigtigt for dt nklt barn, fordi dt forbrdr barnt på livt, dr vntr. D skal kunn læs, skriv og rgn, mn d lærr jo også mgt andt i skoln for ksmpl hvordan man opførr sig ovr for andr børn. I land, hvor dr r krig, kan dr vær mang børn, som ikk går i skol. Dér r dt også rigtig vigtigt, fordi skoln givr n følls af n tryg og normal hvrdag, hvor d kan tænk på nogt andt nd krig. Mn dt r også vigtigt for samfundt. Når vi blivr gaml pnsionistr, r vors børn voksn og skal styr vrdn.«i 2015-måln var dt t mål at»opnå grundskol til all«. Gik dt godt? andr pigrs i dn dl af Mozambiqu, dr hddr Zambzia-provinsn, hvor hun bor. Drfor var dt hllr ikk ovrrasknd, at n ung mand dukkd op hos hnds famili, da hun stoppd md at gå i skol.»han sagd, han vill gifts md mig,«fortællr Nicha.»Han sagd, at jg skull bliv hjmm hos min forældr og lav mad og ikk gå i skol,«tilføjr hun. Fattig forældr ovrtalr nogl gang drs døtr til at gift sig i stdt for at tag n uddannls. Så skal d nmlig ikk brug png på skoln. Mn dt r t problm. Dt btydr nmlig, at dr r flr drng nd pigr på skolbænkn. En klub kun for pigr IBIS har oprttt n pigklub på Nichas skol sammn md lærrn Clara Constantino. Hun r én af dm, dr har vært md til at få flr pigr i skol dr, hvor Nicha bor.»mændn vil ikk hav, at pigrn går i skol,«fortællr hun.»da IBIS bgyndt at arbjd sammn md vors skol, og vi tog mnt op md forældrn, fik vi flr af d pigr, som llrs vill vær droppt ud, til at bliv,«tilføjr Clara Constantino. Da man fandt ud af, at Nicha ikk kom i skol, fordi hnds forældr ikk havd råd, btalt skoln slv for kladdhæftrn. Sidn har Nicha gåt i skol. Nu møds sjipp-pigrn hvr lørdag i skolgårdn. D r all md i pigklubbn. Hr snakkr d blandt andt om pigrs rttighdr, og hvor vigtigt dt r, at også pigr får n uddannls.»bliv ikk hjmm for at bliv gift alt for tidligt,«syngr d til sjipptovts rytm:»smukk pig, pas på dig slv.fantastisk godt. Dr r langt flr i skol nu, nd da man satt sig måln i år I dag går ovr ni ud af ti af børnn i vrdns fattigst land i skol.«i d ny vrdnsmål skal all hav n»god uddannls«. Hvad r forsklln på dt mål og dt gaml mål?»dt r stadig n udfordring at sørg for, at børnn rnt faktisk kommr i skol. Dr kan vær ting, som gør, at d fattig familir ikk har råd; skoluniformr og kladdhæftr for ksmpl. Ellr på nogl skolr r dr ikk WCr, og dt btydr, at pigrn ikk har lyst til at vær dr. Så skal d nmlig tiss udnfor, og så r d bang for at bliv ovrfaldt. For at få n rigtig god uddannls skal dr også vær kvalitt. Dt kndr mang dansk børn sikkrt også; bar fordi du kommr i skol, bhøvr dt ikk vær n særligt god skol. Dr skal vær n god lærr for ksmpl.«

9 14 UGE SEPTEMBER 2015 vrdnsmaln DET HANDLER OM KLODENS FREMTID Søndag sigr all land»ja«til at forsøg at nå vrdnsmåln. Dt r dn dansk politikr Mogns Lykktoft, dr skal styr mødt og sørg for, at all land også Danmark kommr godt i gang md at opfyld måln.? DET... HEY, HVAD BETYDER MAJA HAGEDORN HANSEN Mogns Lykktoft 69 år gamml Mdlm af Folktingt for Socialdmokratrn sidn 1981 Har blandt andt vær udnrigsministr, formand for Socialdmokratrn og formand for Folktingt Hvm har fåt idén til at lav ny vrdnsmål?»for 15 år sidn var dr også t stort mød for FN-landns ldr. Dr vdtog d 2015-måln. Man vill halvr antallt af mnnskr, dr var mgt fattig.dt har man så nåt. Og dt har også opmuntrt dm til at sig, at vi skal sætt nogl ny mål. Båd om at slipp hlt af md fattigdom i vrdn i Mn man har også sagt n andn ting: Dt kan ikk nytt nogt, hvis vi kun bkæmpr ét problm. Vi r nødt til at ndkæmp fattigdom, modvirk ulighd og bkæmp klima-forandringrn samtidig. All mnnskr må forstå, at vi skal lv på n andn måd, hvis vi vil lv godt i næst og næst gnration ign.drfor skal vi producr på n andn måd. Vi skal spar på nrgin og sørg for, at vi brugr vind og sol i stdt for kul til nrgi. Vi skal vær mr sparsommlig md vrdns rssourcr i dt hl tagt; gnbrug og lv på n andn måd.«hvordan får man så mang land til at bliv nig om 17 vrdnsmål?»dt gør man vd at snakk om dt mgt læng. Faktisk har landn snakkt sammn i to og t halvt år.jg tror også, at mang land har forståt, at hvis vi ikk gør nogt vd d hr ting, så blivr problmrn uovrskulig. Krig og folkvandringr vil bliv mgt størr, hvis vi ikk handlr. Dt r dt, dr har fåt all til at bliv nig.«hvad r dit job?»dt næst år frm r jg formand for FNs Gnralforsamling, hvor all 193 land r md. Nu blivr måln vdtagt af næstn all vrdns stats- og rgringschfr, og som formand skal jg sørg for, at dr så også skr nogt!«fn: Dt står for Fornd Nationr. Stort st all land r mdlm af FN, dr arbjdr for frd i hl vrdn mål: Ott mål, dr mindr om vrdnsmåln. D blv vdtagt i år Ulighd: Når dr r nogl, som har mr nd andr, llr dr blivr gjort forskl på nogl ud fra for ksmpl køn. Klima-forandringr: Vors vjr ændrr sig og blivr mr kstrmt, så dr kommr flr orkanr og mr ørkn i dl af vrdn. Producr: Når man lavr llr dyrkr nogt. Rssourcr: Dt r nogt fra naturn, som vi kan brug. For ksmpl oli og kul, som blivr lavt om til nrgi. Folkvandringr: Når rigtigt mang forladr drs hjmland og tagr til t andt på én gang. FNs Gnralforsamling: Når all FN-landn møds til t stort mød for at tal om problmrn i vrdn. Klima: Dt r vjrt i t områd, som blivr målt ovr længr tid. Miljø: Dt r dn natur og dt liv, dr r omkring os. Hvad skal dr sk nu?»nu skal dr handls, så vi nærmr os d hr mål md stor skridt. Dt først vigtig skridt r klimat. Dr skal vær t andt stort mød i sptmbr, og dr skull vi mgt grn hav all amrikanr, kinsr, japanr og

10 UGE SEPTEMBER i samarbjd md vrdns bdst nyhdr og ibis 51 land også Danmark samlds i 1945 for at lav FN, dr står for Fornd Nationr. 2. Vrdnskrig var ovr, og ingn ønskd n 3. Vrdnskrig. På billdt talr USAs præsidnt, Barack Obama, til rstn af FN. Hovdkvartrt liggr i Nw York og har gjort dt næstn lig sidn, FN blv oprttt. Sidn oprttlsn r dr kommt 142 statr til, så dr nu r i alt 193 mdlmmr. Børn læsr om rttighdrn i 1950, altså to år ftr d blv til. I 1989 bsluttd FN dsudn at lav spcill rttighdr kun for børn. Dt btydr ksmplvis, at du har rt til at komm i skol og ikk må bliv slåt af voksn. I 1948 vdtog FN-landn mnnskrttighdrn. Dt var kvindn på billdt, Elanor Roosvlt, dr gjord rigtig mgt for at få dm vdtagt. D slår fast, at mnnskr r født lig og fri - liggyldigt hvilkn hudfarv, tro llr køn, man har. og uropær til at lvr klar planr for, hvordan d vil gør klimat bdr.«handlr d ny vrdnsmål også om børn i Danmark og drs frmtid?»ja måln handld om fattig mnnskr i fattig land. D ny mål handlr om all mnnskr i all land. Om klodns frmtid. Vi skal slvfølglig stadigvæk udrydd fattigdom og sult, mn d ny mål handlr om d forandringr, dr r nødt til at vær, i vors måd at lv på all vgn.«hvad kan dansk børn slv gør for at vær md til at opfyld måln?»dansk børn kan gør mgt for at lær, at dt hl hængr sammn. Man kan ikk bar fokusr på ét problm som for ksmpl miljøt. Dansk børns liv som voksn vil ikk bliv frdligt og godt, hvis dr stadigvæk r norm fattigdom andr stdr i vrdn, og hvis dr r klima-forandringr, som drivr hundrdtusindvis af mnnskr på flugt. Så kommr vi til at stå md nogl flygtningproblmr, dr ikk kan ovrskus. Dt vil alt sammn komm til at btyd nogt for drs liv, slv om dt forgår hlt andr stdr i vrdn.«gør du slv nogt i din hvrdag?»ja, dt syns jg. I mang år har jg altid cyklt på arbjd for ksmpl.«hvorfor r dt vigtigt, at dansk børn lærr om vrdnsmåln?»dt handlr allrmst om børnns liv. D kommr til at lv i n vrdn, hvor vi ikk kan bliv vd md at æd af naturn og vors rssourcr.dt r børnn, dr har allrmst intrss i dt hr ikk sådan nogl gaml som mig.«

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Statuskonference ISI 2015

Statuskonference ISI 2015 Institu Naturfagns Didaktik r Statuskonfrnc ISI 2015 r - Jan Sølbrg Lktor, vicinstitutldr Institu Naturfagns Didaktik Købnhavns Univrsitt hdns Institu Naturfagns Didaktik r Formålt md valurn r udn strudn,

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere