Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer"

Transkript

1 Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for fødevareområdet. Vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteam for fødevarer, og planen omfatter 5 hovedindsatsområder: 1. Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion 2. Løsningsorienteret regulering og kontrol 3. Talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet 4. Vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling 5. Styrket adgang til finansiering Akvakultur er nævnt under pind 1, i det der skal skabes bæredygtig udvikling og vækst i akvakultursektoren. Der slås i planen på, at de markedsmæssige forudsætninger for vækst er til stede, men at det kræver et øget råvaregrundlag. Væksten skal baseres på udvikling og anvendelse af nye teknologier kombineret med en mere målrettet og løsningsorienteret regulering baseret på emissioner. Det fremhæves også i planen, at vi er blandt verdens ældste dambrugsnationer med en lang tradition for nytænkning og innovation, og at de danske producenter af fiskefoder og recirkuleringsteknologi er blandt verdens bedste. Næste konkrete skridt er udarbejdelse af en national strategi for udvikling af dansk akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 International anerkendelse til dansk forsker Side 2 Vandmiljøet har det bedre Side 3 Danmark beholder det røde Ø-mærke Side 3 GUDP støtter økologisk fiskeopdræt med 8,7 mio. kr. Side 4 Investeringsstøtte på 27,3 mio. kr. til akvakultur Side 4 Højteknologifonden støtter udvikling af teknologi til åleopdræt med 15 mio. kr. Side 5 Vandplaner 5500 høringssvar Side 6 Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Side 7 Dyrlægens Hjørne Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Bladet er støttet af: Lorem est del monte virt del monte est Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Ålens gode nytår Tillykke til ålefolket med den flotte bevilling fra Højteknologifonden. I er allerede kommet langt og nu skal det nok lykkes Jer at gå hele vejen til, at åleopdræt bliver et helt selvberoende erhverv. Det er ingen hemmelighed, at jeg er er meget kritisk over for videnskabsministeriets holdning til vores erhverv. De har for det meste hældt penge ud til akvakultur projekter med ingen eller meget lille forretningsmæssig relevans, og når det handler om grøn vækst skal det altid være så grønt, at vækst er umulig. Men i dette tilfælde har HTF ramt plet. Ålen er en fantastisk fisk, som er fuld af god smag, og som kan tilberedes på mange forskellige måder. Når vi forhåbentlig om nogle år kan begynde at avle på den, og undgå problemet med langsom vækst hos størstedelen af bestanden, kan ålen blive en stor akvakulturfisk, som kan være med til igen at bringe Danmark i spidsen for den internationale akvakulturudvikling. Markedspotentialet for ål til den rigtige pris er kæmpestort, hundredetusindvis af tons, og den kan produceres med teknologier, som danskerne er verdensmestre i. Jeg vil ikke undlade at sende en hilsen til Greenpeace og de uforstandige supermarkeder, som tror at man kan redde ålen, ved at gøre den ligegyldig for erhverv og befolkning. Vi har gang på gang sandsynliggjort, at åleopdræt er med til at ophjælpe ålebestanden, og at jo flere opdrættede ål, der spises, jo flere sættes der ud i naturen. Alligevel har de primitive grønne kun en streng på buen: forbud & boykot. Hvad med at belønne det erhverv som under trange omstændigheder og imod stor modstand har holdt det danske åleopdræt i live. Det er helt sikkert, at hvis der ikke havde været et dansk åleopdræt, ville det flotte nye projekt aldrig været blevet til noget, og ålens overlevelse ville have været overladt til de rene tilfældigheder. I håbet om, at GP nu kaster sig ind i den reelle kamp for at redde ålen, og derfor anbefaler de danske supermarkeder igen at tilbyde forbrugeren masser af ål, vil jeg ønske alle et godt nytår. Karl Iver Dahl-Madsen International anerkendelse til dansk forsker International Association of Aquaculture Economics and Management (IAAEM) har tildelt 2013 IAAEM Ph.D. Disseration Award til cand. polit, Ph.D, Rasmus Nielsen fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Prisen gives for Ramus Nielsens Ph.D. afhandling fra 2012 om individuelt omsættelige kvælstofkvoter Introducing individual transferable quotas on nitrogen in Danish fresh water aquaculture: Production and profitability gains. Prisen uddeles på Aquaculture America Conference, som afholdes i Seattle fra den 9. til den 12. februar. Vi ønsker Ramus tillykke med den fine anerkendelse! Udbud af fisk i EU ned med 3 % Det er én af de konklusioner, der kan læses i rapporten FinFish Study Rapporten er udgivet af The EU Fish Processors and Traders Association (AIPCE-CEP). Der fremgår videre af rapporten, at indtaget af fisk i de 27 EU medlemslande er faldet med 4 % i Det er det laveste forbrug, der er registreret siden dannelsen af EU25/27. EU s proces industri bygger i høj grad på importerede råvarer. I 2012 dækkede import således 64 % af det samlede råvareforbrug. I 2012 var det totale udbud af fisk på 13,7 mio. tons fisk, heraf leverede EU s fiskeriflåde ca. 3,6 mio. tons konsum fisk, og EU s akvakultur bidrog med yderligere ca. 1,3 mio. tons. Rapporten ser nærmere på udviklingen inden for en række arter, men her fremhæves, at udbuddet af laks steg med 14 % ( tons) mens udbuddet af ferskvandsfisk (primært fra akvakultur) faldt med 23 % ( tons). Du kan læse hele rapporten på Vi byder velkommen til følgende nye medlemmer FISH2SEE v/uffe Nielsen og til Vilsund Blue v/søren T. Mattesen Vandmiljøet har det bedre Sådan kan man udlægge konklusionerne i rapporten Vandmiljø og Natur 2012, som bygger på resultater fra overvågningsprogrammet NOVANA. Det fremgår af rapporten, at de samlede udledninger af kvælstof og fosfor til havet var på niveau med Grundvandet er i bedring. Det bygger på, at nitratindholdet i det yngste, iltede grundvand er faldende, og der er endvidere indikationer på, at pesticidkoncentrationen i udvaskningen fra overfladen er faldende. Spildevandets indhold af næringsstoffer, kvælstof, fosfor og organisk stof var i 2012 på samme lave niveau som de seneste 5-10 år. Der går også bedre med vandløbene. Der er sket en stigning i antallet af vandløb, som har en faunaklasse på mindst 5, og det gælder nu for over 60 % af de danske vandløb. 2

3 For de marine områder viser analyserne, at udbredelsen af iltsvind i 2012 var på linje med 2010 og 2011, og at der de seneste 10 år har været en positiv udvikling i iltforholdene i langt de fleste marine områder. Der peges også i rapporten på, at de seneste års positive udviklingstendenser for ålegræssets dybdeudbredelse og dækningsgrad tyder på, at udviklingen er ved at vende. ASC Arbejdet med færdiggørelse af ørred-manualen trækker desværre ud, så den endelige ørredmanual forventes først at være færdig og offentliggjort midt i februar Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ASC certificering, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på telefon Danmark beholder det røde Ø-mærke EU Kommissionen fremlagde i 2013 forskellige muligheder for, hvordan EU s økologiforordning kan revideres. Én af disse muligheder var at forbyde nationale økologimærker. Det bemærkes her, at Ø-mærket ikke står for særlige danske regler. Det er alene et kontrolmærke, der viser, at danske myndigheder har foretaget den sidste kontrol af reglerne i EU s økologiforordning. Derfor anvendes det danske Ø-mærke også på produkter fra EU og tredjelande. Fødevareminister Dan Jørgensen har nu efter et møde med landbrugskommissær Dacian Ciolos fået håndslag på, at EU ikke vil afskaffe det danske Ø-mærke. Eksporten af danske økologiske produkter har været stærkt stigende de seneste år. I 2012 steg eksporten således med 12 % til ca. 1,2 mia. kr. GUDP støtter økologisk fiskeopdræt med 8,7 mio. kr. Pengene er bevilliget til projekt RobustFish: Robust økologisk ørredyngel. Fra 2016 skal økologisk ørredopdræt være baseret på økologisk yngel. Projektets formål er at gøre ynglen mere robust. Det skal ske dels ved at udvælge de sundeste fisk, dels gennem udvikling og optimering af foderet og dels ved at optimere vandbehandlingen. Projektdeltagerne er DTU Aqua (hovedansøger), DTU- Veterinærinstituttet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Dansk Akvakultur. Vælg den mest økonomiske pumpe PumPevalg: Kriterier for valg af mest økonomisk pumpeløsning mvs 2000 Fortrængningspumper 1000 Løftehøjde Flertrins centrifugalpumper enkelttrins centrifugalpumper diagonalpumper propelpumper typisk volume og løftehøjde anvendt i akvakultur l/min l/sek Kilde: E.B. Andersen, Pumpe Ståbi. (DK) m3/h Vi producerer de laveste el-regninger til danske dambrug Ring på og hør mere om mulighederne 3

4 Investeringsstøtte på 27,3 mio. kr. til akvakultur Den Europæiske Fiskerifond har i 2013 meddelt tilsagn om investeringsstøtte på i alt 27,3 mio. kr. til 10 investeringsprojekter. Støtten er givet til følgende projekter: Virksomhed Projekttitel Tilsagn Danaqua ApS Ombygning af Ejstrupholm Dambrug, Nr. Vium Dambrug, Christiansminde Dambrug og Abild Dambrug ,00 Sig Fiskeri Etablering af biofilter på Sig Fiskeri ,00 Kongeåens Dambrug ApS Yngel og sættefisk anlæg ,40 Hallesø- Vrads Dambrug ApS Hallesø Dambrug Kongeåens Dambrug ApS Gylleseparering - Nielsby Dambrug model ,00 Henrik Christensen Sdr. Green Dambrug ,50 AquaPri Denmark A/S Modernisering og udbygning af Ørbæklunde Dambrug ,40 Snaptun Frysehus Forbedret vandbehandling og øget produktion på Vester Hvoldal Dambrug ,00 Musholm A/S Grøn vækst på Asnæs Fiskeopdræt ,40 Niels Møller Nyt overdækket opdrætsanlæg med recirkulering ,00 Højteknologifonden støtter udvikling af teknologi til åleopdræt med 15 mio. kr. Det fremgår af nedenstående pressemeddelelse fra fonden: Forskere og industri vil skabe de rette rammer for en sund opvækst af åleyngel og dansk produktion af ål. De er gået sammen om at udvikle den teknologi, der skal til, for at få ål til at yngle i fangenskab. Det vil sikre en effektiv akvakultur, der både kan levere en værdsat fisk af høj kvalitet til forbrugerne og udnytte det betydelige marked, der er for ål på verdensplan. Højteknologifonden støtter projektet med 15 mio. kr. Ål er en delikatesse, som mange sætter pris på. Men den europæiske ål er blevet sjælden, og ålens yngel, de såkaldte glasål, som er grundlaget for åleopdræt i dag, er blevet en mangelvare. Det gør det umuligt for opdrætterne at mætte det store marked, der er for ål i Europa og Asien, og derfor er der stor interesse for at få ålen til at yngle i fangenskab og producere glasål. Men det er ikke ligetil! Ål yngler nemlig ikke naturligt i vore farvande eller i fangenskab på grund af en naturlig hormonal hæmning af kønsmodningen, som hænger sammen med deres lange vandring til gydeområdet i Sargassohavet. Desuden er den del af ålens livscyklus, der omfatter gydning, æg og tidlige larvestadier stadig ukendt i naturen; ligesom ingen ved, hvad de lidt større larver lever af, mens de føres med havstrømmene til Europas kyster, hvor de som glasål vandrer ind i åer og søer og vokser sig store. I projektet tager forskere og industri disse udfordringer op gennem hormonbehandling af ålene og kunstig befrugtning, ligesom på en fertilitetsklinik. Ålehormoner produceres ved hjælp af moderne bioteknologiske metoder, og en høj kvalitet af æg sikres gennem udvikling af specialfoder til moderfiskene. Metoder og teknologi forbedres gradvist for at få en høj befrugtningssucces, og en sund udvikling og opvækst af larver i kultursystemer. En særlig udfordring er at udvikle foder og optimale forhold for larverne, som vokser i flere måneder, før de bliver til glasål. - Vores mål er at forbedre reproduktionsmetoder og udvikle systemer til larvekultur, som kan forsyne åleproducenter med de eftertragtede glasål. Det er en spændende opgave at finde frem til de behov, de meget specielle ålelarver har, og få dem til at spise, vokse og overleve, fortæller seniorforsker Jonna Tomkiewicz, der står i spidsen for projektet. Konsortiet bag det ny projekt, der omfatter både praktikere, teknologer og forskere, har i forvejen bragt sig i spidsen af international forskning, når det drejer sig om produktion af levedygtige æg og larver af den europæiske ål, senest som del af et større EU-forskningsprojekt PRO-EEL koordineret af DTU. Nu vil partnerne bygge videre på de resultater, de har opnået. - Det er et fantastisk godt samarbejde, hvor industri og forskning går hånd i hånd for at udvikle teknologi og udnytte det betydelige produktionspotentiale erhvervet har. En udvikling der samtidig støtter den naturlige bestand ved at lette fisketrykket på den vilde ål, fortæller bestyrelsesformand Christian Sørensen, Billund Aquaculture. Billund Aquaculture, som producerer akvakulturanlæg vil i projektet sammen med DTU, STMI og Nordsøen Forskerpark, etablere en ny forskningsfacilitet, der skal ligge i Hirtshals. Projektet har en varighed på 3½ år og et samlet budget på 30 mio. kr. Godt nyt om udsætning af ål I 2011 og 2012 udsatte DTU Aqua i alt ål i Karrebæksminde Fjord på det sydvestlige Sjælland. De var ca. 13 cm lange og vejede ca. 3,5 gram. De foreløbige resultater, som ganske vist bygger på relativt få genfangne ål, viser, at de udsatte ål vokser meget hurtigt. Der er således fanget ål, der har forøget deres vægt 30 gange på et år, og som er vokset fra 13 til 40 cm på ét år. Kilde: Fiskepleje.dk 4

5 Akvakulturboom i Saudi Arabien? Saudi Arabien lider under dårligt fiskeri i Den Arabiske Golf og Rødehavet, og derfor er akvakultur udpeget som et nyt vækstområde. Landet opdrætter i dag ca fisk, og det dækker ca. 1/3 af det årlige forbrug, som ligger på ca tons. Ambitionen er at hæve produktionen til ca. 1 mio. tons over de næste 16 år. Kilde: Fish Farming International Vandplaner 5500 høringssvar Forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode ( ) var i ny 6 måneders offentlig høring til 23. december I alt har Naturstyrelsen modtaget 5500 høringssvar, hvilket var 1000 mere end ved første høring. Høringssvarene vil blive behandlet i foråret Dansk Akvakultur har fremsendt høringssvar omkring behovet for miljømæssigt råderum samt om de mest kritiske forhold. Målsætningen om vækst i dansk akvakultur forudsætter således, at der i vandplanerne sikres det nødvendige miljømæssige råderum. Hvilket er i tråd med EU Kommissionens strategiske retningslinjer for udvikling af EU s akvakultursektor, hvor der bl.a. er fokus på behov for koordineret fysisk planlægning og sikring af lige vilkår. Den nationale strategi for akvakultur forventes at sætte ambitiøse mål for vækst i dansk akvakultur. Det er derfor helt afgørende, at vandplanerne skaber rammerne for vækst. Vækst i dambrug vil ske dels gennem indførelse af et kvote baseret reguleringsregime dels gennem etablering af nye anlæg i egnede lokaliteter. For havbrug vil der skulle etableres nye opdrætslokaliteter til dels nye havbrug dels muslinge- og tanganlæg ( kompensationsopdræt ). Der skal ydermere skabes plads til nye landbaserede anlæg. Udledninger af N fra dambrug i vandplanerne skal opgøres i henhold til den beregningsmodel, der er opstillet i bekendtgørelsen for dambrug. Desuden skal vandplanerne justeres, så de angiver de tilladte udledninger fra havbrug eksisterende lovlige havbrug. Der skal fastsættes operationelle mål for god/høj økologisk kvalitet for fisk og for kontinuitet, inden det besluttes, hvilken indsats der skal ske ved det enkelte dambrug. Samtidigt skal der afsættes den nødvendige erstatning til dambrug i forbindelse med fjernelse af stemmeværker. Det skal præciseres, at det er muligt at flytte foderkvoter (=kvælstof kvoter) mellem dambrug inden for et hovedvandområde og mellem hovedvandområder. Desuden skal der afsættes aktivitetszoner i og omkring havbrug, muslingeanlæg og tanganlæg, og det skal være muligt at placere kompensationsopdræt og havbrug både i forskellige YNGELFODER Få en god start på livet med yngelfoder fra ALLER AQUA. ALLER FUTURA EX - Høj overlevelsesgrad - Rent miljø - Stærkt immunsystem - Hurtig vækst - Attraktiv smag - Lav foderkvotient Foderet findes både i granulater og mikropiller, hvilket giver dig flere muligheder. Let s grow together Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

6 særskilte kyst-områder inden for samme hovedvandopland, og i forskellige hovedvandoplande, såfremt det er fordelagtigt i forhold til en samlet afvejning af produktion, drift og miljø. Hele høringssvaret kan ses på vores hjemmeside. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark YNGELFODER SUND VÆKST FOR SMÅ FISK + bedre fordøjelse + hurtigere vækst + lavere foderkvotient + færre deformiteter + mindre dødelighed = Den bedste totaløkonomi INICIO Plus - Stærkere hver dag Der er mange gode grunde til at vælge INICIO Plus det første foder med probiotika godkendt til brug i fiskeopdræt. Kontakt os for yderligere information om, hvordan INICIO Plus kan Der anvendes bidrage kun til, at NON-GMO din yngel bliver råvarer stærk til og sund. råvareprisindexet. BioMar A/S Mylius Erichsensvej Brande Telefon:

7 DYRLÆGENS HJØRNE Dyrlægens hjørne Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur Skimmel på æg/fisk Alle danske dambrugere kender problemet med skimmel på æg eller fisk. Problemet ses på alle anlæg, men er dog mest udtalt på æg under inkubation og i huden på moderfisk efter afstrygning. Regnbueørreden er heldigvis ikke så modtagelig som eksempelvis laksen, hvor store problemer også kan opstå i perioden efter almindelig håndtering, eks. ved sortering og ikke mindst stikvaccination. Med baggrund i problemerne herunder risikoen for at miste muligheden for at anvende formalin som forebyggelse og behandling, har EU siden 2010 støttet et projekt kaldet SAPRO. Projektets primære deltagere er fra Skotland, Norge, England, Holland og Spanien. I september blev der i Skotland afholdt en afsluttende konference, som samlede op på projektets resultater og status på viden fra andre laksefisk producerende lande. På mødet fremkom mange nye oplysninger. Her er et sammenskriv af de mest relevante: Skimmel skyldes ikke en svamp, men derimod en gruppe af organismer kaldet oomyceter, som strukturelt godt nok ligner svampe, men genetisk mest ligner brunalger. Oomyceter kan fremkalde sygdomme hos mennesker, planter og dyr herunder altså også fisk. Skimmel som vi kender fra laksefisk/æg skyldes oomyceten Saprolegnia. Det er ikke den samme type Saprolegnia, som giver sygdom i huden hos moderfisk og den som findes på æg. Oftest skyldes skimmel på huden i fisk Saprolegnia parasitica, mens skimmel på laks- og ørredæg normalt skyldes Saprolegnia diclina og Saprolegnia delica. Sygdommen spredes via Saprolegnia sporer, der findes overalt i ferskvand. Det er vist, at Saprolegnia kan opformere sig i biofilmen i biofiltre. Der er forsket i forebyggelse. Indtil nu er bedste forebyggelsesforanstaltning skånsom håndtering samt anvendelse af rene faciliteter. Herunder selvfølgelig anvendelse af rengjorte og desinficerede opdrætsenheder i risikoperioder. Rent udstyr er vigtigt eksempelvis bedøvelseskar, handsker og andet materiale som moderfisk kommer i berøring med under afstrygning. Vaccination kan blive en del af fremtiden. Forsøg pågår på dette område. Behandlingsmæssigt er formalin i øjeblikket det bedste middel. Både til fisk og æg. Risikoen for at formalin helt forbydes i EU har dog medført en del forskning for at finde alternativer. Der findes i EU et produkt kaldet Py ceze indeholdende stoffet bronopol, som er markedsført til bekæmpelse af skimmel på både fisk og æg. Produktet er relativt dyrt, miljømæssigt svært at få lov at anvende i åbne anlæg, og effekten er generelt ikke særlig god. På fisk er der forsøgt sig med brintoverilte, pereddikesyre og ikke mindst salt. Især effekten af salt er relativ god, eksempelvis bad i 20 promille salt i en time har god effekt. Dette giver dog også udfordringer. Både i forbindelse med den praktiske håndtering af saltet (20 kg salt pr m 3 vand) og den efterfølgende udledning til miljøet (i ferskvandsområder). Til skimmel i æg er bedste bud i øjeblikket kobbersulfat eller pereddikesyre. Pereddikesyre anvendes i dag på en lang række danske dambrug med god effekt mod skimmel på æg. Dosering er typisk 10 ml pereddikesyreprodukt per klækkerende per dag. Den præcise dosis afhænger dog af vandmængden, vandkvaliteten og ikke mindst det anvendte pereddikesyreprodukt. I USA, Japan og Finland har man også kigget på anvendelsen af kobber. Dette har vist sig særdeles effektiv. Fordelen ved dette er at det er billigt og relativt miljøvenligt. I Japan anvender man kobberspåner i indløbet, mens man i USA anvender kobbersulfat. Kobbersulfat er også forsøgt anvendt i DK med særdeles god effekt mod skimmel i ørredæg. Dosis afhænger af vandkvalitet, men er ca. 2-3 g kobbersulfat per l/sek. Kontakt enten mig eller din praktiserende dyrlæge for detaljer. I Norge og Israel arbejdes der med helt nye alternative stoffer. Effekten af disse er tilsyneladende god, men stofferne kræver godkendelse, inden de kan anvendes i praksis. Sidst men ikke mindst er det konstateret, at der er nogle moderfisk giver æg, der er mere resistente overfor Saprolegnia infektioner end æg fra andre moderfisk. Forskere i Norge har fundet, at dette skyldes, at forskellige moderfisk giver forskellig tykkelse af æggenes chorion (æggets yderste skal), og at jo tykkere chorion er, des mere resistent er fiskeægget over for angreb af skimmel. Dette faktum medfører, at man også vil kunne avle hen imod færre Saprolegnia problemer. Såfremt der avles for større chorion-tykkelse, vil man altså samtidig kunne avle for færre problemer med skimmel i befrugtede ørredæg. 7

8 8

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere

Læs mere

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik university of copenhagen Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik Published in: Dansk Akvakultur. Nyhedsbrev Publication

Læs mere

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk Nyhedsbrev Oktober 2010 AES Østre Landsret i København har nu berammet sagen om AES til hovedforhandling den 26. januar 2011 kl. 9.30 15.00. Som det kanske fortsat erindres, så drejer sagen sig om vores

Læs mere

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger Nyhedsbrev December 2013 Danmark fri for VHS Dette nummer indeholder bl.a.: Efter næsten 60 års kamp kan vi nu erklære Danmark fri for VHS. Der er over tid gennemført utallige tiltag på at tøjle eller

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Akvakulturstatistik for 2011

Akvakulturstatistik for 2011 Nyhedsbrev November 2012 Akvakulturstatistik for 2011 NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Læs mere

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter.

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter. Nyhedsbrev Juni 2013 AES Dette nummer indeholder bl.a.: Den 21. maj traf Ankenævnet for ATP afgørelse i vor klage af 31. maj 2012 over, at AES afslog at forrente de beløb, som AES har tilbagebetalt til

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand.

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Dambrugsbekendtgørelse

Dambrugsbekendtgørelse Nyhedsbrev December 2012 Dambrugsbekendtgørelse Vi har efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen rettet henvendelse til miljøstyrelsens

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Det er også positivt, at samarbejdet mellem Hjørring Kommune og erhvervslivet bliver stadigt bedre.

Det er også positivt, at samarbejdet mellem Hjørring Kommune og erhvervslivet bliver stadigt bedre. Formanden mener... Aldrig siden dannelsen af den nye store Hjørring Kommune i 2007 har vi haft så mange iværksættere som nu. Over 100 har i årets første kvartal søgt vejledning omkring start af ny virksomhed

Læs mere

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6.1. Indledning Formål Anlægstyper og arter Fiskeriet tæt på at være optimalt reguleret øget samfundsmæssigt bidrag skal derfor komme fra akvakultur Hvilke barrierer

Læs mere

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet NYHEDSBREV Marts 2015 EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet Den 26. februar indførte EU en endelig udligningstold på mellem 6,7 og 9,5 % på import af portionsørreder fra Tyrkiet.

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål

Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål Overvejelser i forbindelse med evt. stop for salg af ål WWF udgiver årligt en fiskeguide, som sætter fokus på bæredygtigt fiskeri ved at opdele de forskellige fisk i tre kategorier henholdsvis rød, gul

Læs mere

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko Dansk akvakultur - september 2011 Økologien gået i fisk - på den naturlige måde forbrugerne er på! fat fiskestangen og fang friske øko-fisk når opdræt går øko Fordobling på vej I Danmark har seks dambrug

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade. Nyhedsbrev Marts II 2010 Indeks side 2 Lystfiskere i DK omsætter for 2,8 mia. om året Indeks side 3 Skarvbestanden falder fortsat Indeks side 4 Bræmmeudvidelser forsinkes Flere penge til miljørigtige dambrug

Læs mere

Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur Etablering af platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-2 Rapport for projekt avlsarbejde i dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer:

Læs mere

UDKAST. til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020

UDKAST. til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020 Fødevareministeriet Miljøministeriet 20. februar 2014 UDKAST til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020 1 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 Afsæt for strategien... 2 1.2

Læs mere

Samtidig har Royal Danish Seafood på deres hjemmeside, sidst set den 13-04-2011 (bilag 2), en nyhed med overskriften: NYHED: Bæredygtige danske ål.

Samtidig har Royal Danish Seafood på deres hjemmeside, sidst set den 13-04-2011 (bilag 2), en nyhed med overskriften: NYHED: Bæredygtige danske ål. Til Forbrugerombudsmanden København 13-04-2011 Vedr. Royal Danish Seafoods forkerte markedsføring af europæisk ål (Anguilla anguilla) som værende bæredygtige Royal Danish Seafood er leverandør af en række

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6 Akvakultur Indhold Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt.... 4 Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4 Håndtering af fisk.... 5 Flytning af fisk... 6 Fiskene trænges sammen... 7 Løft... 7 Net.... 8 Centrifugalpumper...

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug indbyder til: Program: kl. 8.30 Vækstkonference i fødevareerhvervet Torsdag d. 23. februar 2012 Dronningesalen, DEN SORTE DIAMANT, Det Kongelige Bibliotek Søren

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere