Ministre i samråd om akvakultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministre i samråd om akvakultur"

Transkript

1 NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig i slutningen af maj. Samrådsspørgsmålet fra udvalget lyder som følger: Ministrene bedes redegøre for regeringens strategi for akvakultur set ud fra en erhvervs- og vækstvinkel og ud fra en miljøvinkel, og hvorledes regeringens strategi kan bidrage til at løse erhvervets udfordringer. Endvidere bedes ministrene redegøre for sammenhængen mellem erhvervs-, vækst- og miljøindsatsen, herunder opkøb af dambrug og foderkvoter Samrådet sker i forlængelse af vort foretræde for udvalget onsdag den 22. april, hvor vi fremlagde en række bekymringer over den fremtidige udvikling af vores branche. Det drejer sig om det seneste udkast til ny dambrugsbekendtgørelse, som indeholder en række uacceptable bestemmelser, om udkast til vandområdeplaner, hvor der lægges der op til at anvende yderligere 50 mio. kr. til lukning af dambrug, om regeringens strategi for akvakultur, som ikke tager højde for miljøministerens opkøbsprogram og endelig er det bekymrende, at regeringen fortsat ikke har afsat et miljømæssigt rum for vækst. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Vi spiser mere fisk Side 2 Ansøgningsrunde til vandløbsrestaurering 2015 Side 3 Irma.dk satser nu på økofisk Side 3 Hudforandringer hos fisk Side 4 Investeringsansøgninger til akvakultur Side 4 Detailhandel med økologiske fødevarer i Danmark Side 6 Ny pjece om dambrug Side 6 Eksportboom for økologiske muslinger Side 6 Møde om ASC certificering af havbrug og saltvandsopdræt Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Områdevandplaner 50 mio kr mere til permanent reduktion af dambrugsproduktionen Miljøministeren vil i de fremlagte vandområdeplaner bruge 50 mio. skatteyderbetalte kroner til opkøb af dambrug. Og det på toppen af de 20 mio. kr. der blev købt op for i Her skal opstemningerne fjernes og foderkvoten inddrages permanent. Det vil medføre et permanent tab af dambrugsproduktion på 5.000t fisk. I Dansk Akvakultur er vi positive overfor en frivillig statslig opkøbsordning, men hvor foderkvoterne bliver i erhvervet. Opdrættere som så ønsker, at investere i nye anlæg kan så opkøbe kvoterne på markedsmæssige vilkår, slå dem sammen og opnå en produktionsstørrelse som er rentabel. De opkøbte foderkvoter repræsenterer en tabt fiskeproduktion i moderne anlæg på ca t årligt for altid. I forhold til miljøministerens destruktionsordning ville vi med fastholdelse af kvoterne kunne have øget produktionen med t årligt! Vi lader tallet stå lidt! Konsekvenserne af denne politik er et tab af ca. 365 arbejdspladser i landdistrikterne. Et tab som disse områder af landet ikke har råd til at miste. Samtidig virker det fuldstændig uden sammenhæng, at miljøministeren reducerer dambrugsproduktionen med den ene hånd, og fødevareministeren samtidig med den anden hånd vedtager en akvakulturstrategi, hvor dambrugsproduktionen forventes at vokse betydeligt frem til Det hænger på ingen måde sammen! Det hænger heller ikke sammen, at miljøministeren har fremlagt forslag til en dambrugsbekendtgørelse, hvor væsentlige elementer som eksempelvis BAT kravene, igen vil hæmme erhvervets udvikling direkte imod regeringens officielle vækststrategi og også direkte imod EU s klare ambitioner om en betydelig vækst. Da ovennævnte initiativer fra miljøministeren kun kan betegnes som en afviklingsstrategi vil vi i Dansk Akvakultur gøre alt for at bekæmpe dambrugsopkøb med tilknyttet konfiskering af foderkvoten i de foreslåede vandområdeplaner! Ivan Bundgård Sørensen Vi spiser mere fisk Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fiskebranchen. Voksne danskere har siden 2008 øget deres indtag af fisk med 68 %. Fiskebranchens kampagner startede med Gunnar og Minna, der mente, at fisk ikke var så ringe endda; siden har der blandt andet været alternative fiskeforslag til aftensmaden, og kampagnerne ser ud til at virke. DTU Fødevareinstituttets senest offentliggjorte tal over danskernes indtag af fisk viser, at voksne danskere hver uge i gennemsnit spiser 259 gram fisk. I 2008 var det gennemsnitlige ugentlige indtag af fisk blandt voksne danskere på 154 gram. Dermed kan væksten i forbruget opgøres til 68 %. Fiskebranchen der er en paraply for aktørerne inden for de fiskeproducerende erhverv har i perioden kørt en række kampagner, og kampagneleder Lone Marie Eriksen udtaler Vi er meget stolte af de nyeste opgørelser fra DTU Fødevareinstituttet. Vi mener, at det virker, når man holder ud og bliver ved med at fortælle danskerne om fordelene ved at spise fisk Fællesnævneren har igennem alle kampagner været at fortælle de danske forbrugere, hvor nemt det er at lave mad med fisk. Og det har de taget til sig, ligesom det også er lykkedes for Fiskebranchen at komme i en god dialog med blandt andre detailhandlen og kantiner på danske arbejdspladser om at sætte mere fokus på fisk. Det er dialogen og det tætte samarbejde med fiskeleverandørerne, detailhandlen og kantinerne; den løbende produktudvikling; den øgede tilgængelighed af fisk og fiskeprodukter og ikke mindst synlighed i tilbudsaviserne, der giver effekterne, siger Lone Marie Eriksen. Der er dog endnu et stykke vej, førend danskerne når op på det anbefalede gennemsnit for ugentligt indtag af fisk. Fødevarestyrelsen anbefaler, at voksne danskere hver uge skal spise 350 gram fisk, og det mål vil Fiskebranchen også i hus med, lover Lone Marie Eriksen. Ansøgningsrunde til vandløbsrestaurering 2015 NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet for kommunale ansøgninger til vandløbsrestaurering. Den første ansøgningsrunde løb til 5. maj 2015, mens den anden runde løber fra 3. august til 1. september Formålet med ordningen er at forbedre levestederne for dyreog planteliv i vandløb, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, samtidig med at vandmiljøet forbedres. Ordningen bruges til at implementere Vandrammedirektivet. Kommunerne kan søge om tilskud til fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger og udlægning af gydegrus. Der er i 2015 afsat i alt 137 mio. kr. til de to ansøgningsrunder. Du kan læse mere om ordningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 2

3 Irma.dk satser nu på økofisk Baggrunden er, at der gennem de seneste år er set flere problemer med rødlige pletter på regnbueørreder. Typisk på fisk over 100 g/stk.. Irma har sat som mål, at økologiske varer skal udgøre 50 % af det samlede salg inden for 10 år, hvor det i dag udgør 32 %. Lidt over halvdelen af vores ca. 175 medlems-dambrug returnerede udfyldt spørgeskema. Ca. 1/3 af de deltagende dambrug har tilkendegivet, at de har problemer med hudforandringer hos regnbueørreder. Det er især lidelsen rødpletsyge, som er mest udbredt. Irmas onlinebutik irma.dk udvider med et større økologisk udvalg af fisk. Den økologiske fiskesats indebærer udskæringer fra dorade, havbars, laks og ørred, og ørreden kommer også fra dansk opdræt. Der er desværre ingen lette løsninger. Flere dambrugere peger dog på, at foder med ekstra vitamin/mineraler eller Ergosan kan være medvirkende til at afhjælpe problemet. Vi arbejder videre med problemstillingen i de kommende måneder. Irma.dk ønsker at have samme position på nettet, som Irma har med sine fysiske butikker. Det vil sige at være nummer 1 på nye spændende varer og nummer 1 på økologi. Derfor synes vi, at økologisk frisk fisk passer perfekt til os og vores kunder siger kommerciel direktør Jesper Wacherhausen, Irma.dk. Coop oplyser, at hjemmesiden Irma.dk sidste år øgede sit salg med 80 % og, vækstkurven er fortsat ind i årets første kvartal. Kilde: FodevareWatch.dk Hudforandringer hos fisk Dansk Akvakultur har gennemført en medlemsundersøgelse om hudforandringer hos opdrætsfisk. Når der kommer en prop, løfter pumpehjulet sig op Flygt Adaptable N-hjul, er branchens eneste mekaniske selvrensende pumpehjul. Pumpehjulet løfter sig op langs akslen, når der kommer en genstand ind i hjulet. Dvs. genstanden ryger med ud igen, uden at tilstoppe hjulet. Hjulet falder derefter på plads takket være tyngdeloven og kører videre uden driftsforstyrrelse. HVORFOR EJE NÅR DU KAN LEASE? V i har indgået samarbejdet med en større bank, så vi nu også kan tilbyde leasing løsninger på projekter, så investeringen fordeles ud på op til 7 år. K ontakt os og hør nærmere. 3

4 Investeringsansøgninger til akvakultur NaturErhvervstyrelsen oplyser, at de har modtaget 28 ansøgninger under tilskudsordningen for investeringer i akvakultur. Der er i alt søgt for 77,7 mio. kr., hvoraf de 8,3 mio. kr. vedrører økologi. Der er afsat i alt 55 mio. kr. til ordningen. Listen over ansøgninger er som følger: Ansøger Projekttitel Mio. kr. A.M. Aqua Modernisering og forbedring af slamhåndtering på Karup Elværk Dambrug 0,2 Aquapri Denmark Ombygning af Bratbjerg Dambrug 5,3 Aquapri Denmark Indretningsmæssige ændringer på Trend Å Dambrug 2,1 Aquasearch Farm Avlsdambrug Refsgård Fiskeri I 3,3 Brejnholm Dambrug Effektivisering af produktionen på Katrinedal Mølle Dambrug 0,1 Danaqua Videreudvikling af model 3 opdrætsanlæg 2,9 Danish Oysters Dyrkning af sterile stillehavsøsters i Isefjorden 0,3 Danish Salmon Forebyggelse af tidlig kønsmodning - forøgelse af effektiv produktion 0,2 Danish Salmon Tank specific Water Quality Management 0,2 Erik Langballe Andersen Udvidelse af produktionskapaciteten på Voldbjerg Mølle Dambrug 0,9 Gelsbro Ørred Opdræt Omlægning af produktionen på Gelsbro Fiskeri 12,0 Hjarnø Havbrug Palleteringsrobot, anlægsmodernisering m.m. i pakkeri 0,4 Hjarnø Havbrug Præventive foranstaltninger mod edderfugle i økologisk muslingeproduktion 0,4 Hoven mølle dambrug Hoven Mølle dambrug, ombygning og modernisering 4,1 I/S Skovgård Renovering og omlægning af Skovgård Fiskeri til økologisk produktion 0,6 Langsand Laks Forbedring af produkt kvalitet på Langsand Laks AS 3,0 Løjstrup Dambrug Løjstrup dambrug, om- og tilbygning af eksisterende dambrug, fase 2 3,2 Løjstrup Dambrug Rindsholm Mølle dambrug, om- og tilbygning af eksisterende dambrug 1,8 Maximus Maximus AS Sættefisk produktion (Kingfish og Laks) 4,9 Maximus Landbaseret fuld recirkulert anlæg i Hanstholm (Laks og Kingfish) 12,0 Musholm Lax Forbedret slagtning af økologiske og konventionelle havbrugsørreder 2,6 Muslingeriet Omstrømpnings/høstbåd til muslinge opdræt 1,8 Oyster Boat Akvakulturopdræt af Limfjordsøsters - fase 1 0,4 Seafood Limfjord Etablering af nyt opdrætsanlæg til økologisk produktion af blåmuslinger 0,4 Snaptun Jedsted Mølle Dambrug ombygning til modeldambrug 12,0 Snaptun Moderne system til styring af vandkvalitet på Mølbak Dambrug 0,2 Tingkærvad Dambrug Modernisering af modeldambruget type 3, Tingkærvad Dambrug 1,0 Vork Dambrug Vork Dambrug - omlægning af dambruget til økologisk produktion 1,5 Detailhandel med økologiske fødevarer i Danmark Hvert år udarbejdes en særlig statistik for detailhandel, med økologiske fødevarer for at belyse udviklingen for de økologiske varer, både specifikt og i forhold til detailhandelen i Danmark i øvrigt. Tallene fordeles både efter værdi (kr.) og mængde (vægt eller antal). Statistikken bygger på data fra fødevarekæder og grossister. I den seneste statistik (til/med 2014) findes følgende oversigt over solgte mængder i tons og solgte mængder opgjort i værdi. Detailomsætningen af økologiske fødevarer efter varer, enhed og tid Fisk og skaldyr i alt Mængede i tons Værdi i 1000 kr

5 Vi har flowmålere i stride strømme! ISCO LaserFlow Berøringsfri fastmonteret kanalflowmåler ISCO 2150 Den hurtige batteridrevne måleløsning ISCO ADFM Fast eller flytbar kanalflowmåler til dybe kanaler ISCO H-ADFM Fastmonteret kanalflowmåler til brede kanaler Aquasense Tlf

6 Ny pjece om dambrug Vi har sammen med SEGES udarbejdet en pjece, der omhandler nogle af de helt basale ting i dambrugsdrift. Målgruppen er nye elever eller andre, der søger viden om dansk opdræt af regnbueørred. Pjecen kan ses og downloades på vores hjemmeside. Se under fanen Uddannelse. Ny udstilling med akvakultur på Oplevelsescenter Vestermølle ved Skanderborg Lørdag, den 11. april 2015 blev Vestermølle Møllelaugs nye udstilling»mad til alle«, bæredygtigt, uden dogmer, indviet af Peter Gæmelke, bestyrelsesmedlem i Fællesfonden og tidligere formand for Landbrugsrådet. På en mere end 30 kvm. stor illustreret vægavis fortælles 49 historier om udviklingen i den danske madproduktion over 6000 år. I forbindelse med udstillingens udarbejdelse blev Dansk Akvakultur kontaktet med henblik på input til en mindre historie om udviklingen af den danske produktion af akvakulturprodukter over tid herunder samspillet mellem landbruget, fiskefoderproduktionen og fiskeopdræt i Danmark. Resultatet indgår nu som en del af den samlede udstilling. Oplevelsescenter Vestermølle ved Skanderborg besøges hvert år af op mod personer. Eksportboom for økologiske muslinger Siden sidste år er produktionen mere end tredoblet og vil i år komme op omkring 1400 tons. Omkring 95 procent eksporteres til forskellige europæiske lande. På mindre end to år har økologi-mærkede blåmuslinger udviklet sig til en dansk specialitet, der eksporteres til det øvrige Skandinavien, Tyskland, Holland og Frankrig. Økologisk opdræt af blåmuslinger begyndte i det meget små for fire år siden i Limfjorden. Sidste år steg produktionen til cirka 300 tons, og i år forventes den at nå op på omkring 1400 tons. - Og vi kan sælge det hele. Omkring 95 procent går til eksport, fortæller Søren Mattesen, direktør for Vilsund Blue. Al dansk eksport af økologiske muslinger til konsum går gennem Vilsund Blue. Desuden blev Vilsund Blue sidste år medejer af opdrætsfirmaet Seafood Limfjord, som samtidig lagde alle sine syv anlæg til produktion af blåmuslinger om til økologisk drift. Også opdræt i Horsens Fjord Ud over anlæggene i Limfjorden findes der et økologisk godkendt opdrætsanlæg i Horsens Fjord, ejet af Hjarnø Havbrug. Hjarnø Havbrug driver desuden to andre muslingeanlæg i Horsens Fjord, som er ved at blive lagt om til økologi. Mens Seafood Limfjords anlæg udelukkende er baseret på muslinger til konsum, bliver der på Hjarnø Havbrugs anlæg også produceret muslinger til industriel brug og til videre opdræt på muslingebanker i Holland. Modsat konventionelle muslinger, som normalt fiskes op fra bunden, opdrættes de økologiske altid på liner eller net, som hænger ned i vandet fra bøjer eller flydende rør. Økologisk opdræt følger et regelsæt fra EU og kontrolleres og mærkes på samme måde som økologisk produktion på land. Møde om ASC certificering af havbrug og saltvandsopdræt I samarbejde med Bureau Veritas holdes infomøde/spørgedag torsdag den 4. juni kl hos Bureau Veritas i Fredericia. Lars Windmar fra Bureau Veritas, der har erfaring med certificering af laksebrug bl.a. i Norge, vil udrede de vanskelige problemstillingerne i standarden, samt gennemgå kravene i manualen for opdræt af laks. Yderligere information om ASC kan ses på vores hjemmeside og på Hvis du er interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig til Lisbeth Jess Plesner på eller på senest 1. juni. Hvis du har spørgsmål til ASC certificering, eller ønsker at komme i gang med certificering af dambrug, er du ligeledes velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner. MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax

7 For yderligere information kontakt gerne: Henrik Aarestrup, Global Marketing Director, BioMar Group, Vi har modtaget følgende pressemeddelse: BioMar indleder samarbejde med Tongwei i Kina og Sydøstasien BioMar Gruppen har den 17. april underskrevet en hensigtserklæring med kinesisketongwei Co. Ltd om etablering af et joint venture, der skal producere og sælge højtydende foder til akvakultur i Kina. Målet med joint venture samarbejdet er, at blive en af de førende leverandører af højtydende foder til kinesisk akvakultur, og, i anden omgang, at ekspandere yderligere til andre asiatiske markeder. De to virksomheder har aftalt at påbegynde opførelsen af en foderfabrik i Kina med en årlig kapacitet på mere end tons, der efter planen skal påbegynde produktion i I næste etape sigter BioMar og Tongwei efter at udvide med 3-5 nye fabrikker af lignende eller større størrelse i Kina, og at ekspandere med produktion og salg i andre asiatiske lande. Adgangen til det kinesiske marked er for BioMar næste skridt i en global ekspansionsstrategi, der blev indledt få år tilbage med etableringen af en foderfabrik i Costa Rica, og som senest har resulteret i konstruktionen af en ny fabrik i Tyrkiet. BioMar driver på nuværende tidspunkt 11 foderfabrikker og sælger foder til fisk og rejer i mere end 60 lande. ALLER VITAMAX Det er tid til at fodre forebyggende med ALLER VITAMAX - Beriget med en høj dosis C-vitamin, E-vitamin, nukleotider og glucaner. - Fokus på ørredens ernæringsbehov i perioder med øget stress eller nedsat immunforsvar. - De funktionelle ingredienser stimulerer fiskens naturlige immunsystem, og gør dem mere modstandsdygtige. Vi anbefaler at fodre forebyggende med ALLER VITAMAX for at styrke fiskens immunsystem før en forventet stressende situation opstår. - Let s grow together! ALLER AQUA A/S TEL

8 8

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-1 Økologi, akvakultur, dambrug,

Læs mere

MAGASINET MARTS 2012. Beluftning i recirkulerede ørreddambrug. Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej. Opdræt i Chile: Krise tur retur

MAGASINET MARTS 2012. Beluftning i recirkulerede ørreddambrug. Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej. Opdræt i Chile: Krise tur retur BioMar MAGASINET MARTS 2012 Lyksvad Fiskefarm: Gourmetfisk som hobby og levevej Opdræt i Chile: Krise tur retur Beluftning i recirkulerede ørreddambrug www.biomar.dk MARTS 2012 BioMar Magasinet udgives

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det

L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det L&F svækker økobudskaber Hamp til modenhed Grøn Fokus til Afrika - om økologi. Otte af Nyborggaards 80 ha er sået til med hamp. Det med en almindelige mejetærsker. på jagt efter økologiske samarbejdspartnere

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer

Landmandsuddannelse duer ikke til økologer UD MED FREMMED FRUGT 4 KRYDSNINGER HOLDER HVAD DE LOVER 16 MEJERIERNE VIL SYDPÅ 5-6 ØKOLOGI&ERHVERV 24. SEPTEMBER 2010 NR. 463 30. ÅRGANG Græsset er grønnere, end du tror TEMA SIDE 11-13 Landmandsuddannelse

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning...

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Grovvare-nyt Nr. 14 * 17. årgang 6. april 2011 Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Ny koncern-direktør for forsyning og handel i Yara... 2 2 Spar 10 procent af brændstoffet til lastbiler. Shell FuelSave

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere