NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten"

Transkript

1 NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: Det gælder i særdeleshed for rekruttering af glasål, som er gået kraftigt frem i de senere år. I nyhedsbrevet præsenteres en række data fra bl.a. Frankrig, UK og Irland. I Tour de Valet i syd-frankrig er antallet steget fra ca i 2004 til ca. 4,5 mio. i Fra Vilaine floden i det vestlige Frankrig er der eksempel på, at rekrutteringen er steget fra 1,5 mio. i 2012 til 5,5 mio. i Tilsvarende meldes der om rekordhøje rekrutteringer på lokaliteter i UK og Irland. Det store spørgsmål er, om der er tale om vedvarende stigninger, og om de dramatiske forbedringer kan tilskrives EU s bevaringsforanstaltninger, herunder udsætninger, eller om det skyldes tilfældigheder? Den seneste IUCN vurdering fra juni måned fastholder ålens status som kritisk truet, men det understreges, at vurderingen bygger på 2013 data, og at konklusionen var bordeline. Det er relevant at spørge, om 2014 data giver anledning til en ny konklusion? I nyhedsbrevet citeres Dr. Matt Gollock, formand for IUCN åle gruppe for et budskab om, at det er ok at spise ål, når de bærer SEG mærket. Formanden for SEG, Andrew Kerr, opfordrer de europæiske supermarkedskæder til at støtte op om bevaringsplanerne og samarbejde med SEG om at sikre ålens overlevelse. Vi er enige. Åleopdræt er nemlig en del af løsningen, og ikke en del af problemet. Side 2 ASC mærket vokser Side 2 Nyt Virk i luften Side 3 Revisionsretten giver dumpekarakter til Den Europæiske Fiskerifond Side 4 Dambrugernes Julefrokost Side 5 GCC landene sætter turbo på akvakultur Side 5 Eksport Side 5 Danmark er Europamester i økologisk ørred Side 6 Klageportal til klager til Natur- og Miljøklagenævnet Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Medens vi venter Fødevareminister Dan Jørgensen har igangsat et projekt Blå vækst, som skal komme med bud på en samlet vækststrategi for hele fiskeriområdet inklusive akvakultur i Danmark. Meget prisværdigt. Dan Jørgensen har også søsat en eksportstrategi for den danske fødevareklynge den 4. september, hvor Dansk Akvakultur er udvalgt som et af seks pilotprojekter. Det er vi selvfølgelig glade for! Set udefra forekommer det alt sammen meget godt. Fødevareministeren fremstår umiddelbart med disse nye initiativer handlekraftig med fokus på udvikling og vækst for vort erhverv. Vækstambitioner som vi gerne ser realiseret. Men kigger man lidt bag de politiske gardiner, tegner der sig et noget anderledes billede af de politiske realiteter og den politiske vilje der skal til, for at erhvervet skal kunne realisere fødevareministerens (og må vi gå ud fra hele regeringens?) ambitioner om vækst fra dansk akvakultur. ASC mærket vokser Per oktober måned var der ca. 100 ASC certificerede opdrætsanlæg med en samlet kapacitet på ca tons fisk. Forbrugere i 40 lande har nu adgang til knap ASC mærkede produkter. ASC domineres af pangasius (58 %), laks (22 %) og tilapia (13 %). Ørreder udgør under 1 %; men vi arbejder på sagen. Kilde: The smartest way to purer water 30 years in Aquaculture extensive sales and after sales service Cost-effective technology Low maintenance Reduced carbon footprint Low energy consumption World leader First class Swedish engineering Her tænker jeg naturligvis især på de helt grundlæggende rammevilkår med hensyn til kvælstofudledning. Det forholder Dan Jørgensens fine strategier sig overhovedet ikke til! Så vi venter på, at regeringens længe annoncerede akvakulturstrategi, den længe annoncerede reviderede dambrugsbekendtgørelse, den længe ventede zoneplanlægning for havbrug osv, snart bliver offentliggjort. Først må vi i erhvervet se, om disse initiativer giver os det kvælstofmæssige råderum for en øget produktion. Så kan vi svare fødevareministeren på, om det overhovedet er muligt at realisere de ambitiøse planer for akvakulturvækst i Danmark. Vi har en stærk begrundet skepsis for, om fødevareministerens ambitioner er stemt af med eksempelvis miljøministeren. Men vi venter fortsat, - og håber naturligvis, at vor skepsis viser sig at være ubegrundet. Ivan Bundgård Sørensen Phone: +46 (0) Nyt Virk i luften Erhvervsstyrelsen har relanceret Virk og givet det et nyt design. Der er også tilføjet nye løsninger og funktioner. I det nye Virk er de tre store indholdsområder Virk Indberet, Virk Startvækst og Virk Data lagt sammen, så virksomheder nu kun skal benytte én indgang. Ændringerne indebærer bl.a., at brugerne med det samme kommer ind til Virk Indberet, hvor der nu er adgang til samtlige ca indberetningsløsninger. 2

3 Der har været fokus på at styrke brugervenligheden i både design og indhold, og den nye brugergrænseflade skal fx gøre det nemmere for virksomhederne at orientere sig på det nye site. Der er endvidere tilføjet hjælpemanualer og trin for trin guides, så brugerne slipper for at lede på forskellige myndigheders hjemmesider. Analysen bygger på en gennemgang af projekter, der er gennemført i Spanien, Frankrig, Italien, Polen, Portugal og Rumænien i perioden 2007 til Revisionsrettens overordnede konklusion er, at fonden ikke har fungeret efter hensigten. De konkluderer bl.a., at den globale akvakulturproduktion er fordoblet i perioden 2000 til 2011, hvor i mod den (på trods af det massive bidrag fra EFF) er stagneret i EU. Det triste resultat fremgår af nedenstående figur, som er hentet fra analysen: Virk Data er et helt nyt indholdsområde. Her kan både virksomheder og brugere udnytte den viden og statistik, som det offentlige ligger inde med. Revisionsretten giver dumpekarakter til Den Europæiske Fiskerifond Den Europæiske Revisionsret har analyseret og evalueret de resultater, der er opnået fra den Europæiske Fiskerifond. Baggrunden er, at Den Europæiske Fiskerifond over de seneste 7 år har bidraget med over 400 mio. euro (ca. 3 mia. kr.) i støtte til udvikling af EU s akvakultursektor. Analysen bærer titlen The effectiveness of European Fisheries Fund support for aquaculture. Revisionsretten har undersøgt, om fondens virkemidler var designet og anvendt på en hensigtsmæssig måde, og om de leverede værdi for pengene. EFTERÅRET ER PÅ VEJ... - og fiskene kvitterer for de faldende temperaturer og bedre forhold med øget vækst. Udnyt potentialet og prøv vort bedste ørredfoder, ALLER PLATINUM, og oplev selv forskellen i lavere foderkvotient, hurtigere tilvækst og bedre vandkvalitet. ALLER PLATINUM fås fra 2 mm og op med og uden pigment. Ring og få et godt tilbud. Ole Schmidt, tlf.: Rene Skov Kristensen, tlf.: ALLER AQUA A/S ALLERVEJ 130 DK-6070 CHRISTIANSFELD TEL.:

4 Revisionsretten peger bl.a. på, at udformningen og implementering af fondens virkemidler ikke har taget tilstrækkelig højde for de miljøforhold, der er relateret til vandrammedirektivet og havstrategidirektivet. Retten finder også, at der var problemer med at få indsamlet tilstrækkelige og pålidelige data om udviklingen i EU s akvakultursektor. Revisionsretten konkluderer også, at målene for udvikling af akvakultur ikke blev realiseret, og at mange projekter ikke gav værdi for pengene. Retten opstiller på den baggrund en række anbefalinger for den nye Hav- og Fiskerifond. Dambrugernes Julefrokost Dambrugernes Julefrokost afholdes traditionen tro lørdag den 29. november 2014 kl på Hovborg Kro, Holmeåvej 2, Hovborg. Husk at tilmelde dig senest den 16. november til én af nedenstående: Knud Erik Veng Jonas Johansen Hanne Nørgaard Vi fremhæver her nogle af de vigtigste anbefalinger: 1. Der skal gennemføres en fysisk planlægning, som kan sætte rammerne for vækst i sektoren 2. De administrative procedurer for godkendelse af anlæg skal forenkles 3. Datagrundlaget for akvakultur skal forbedres 4. Midlerne skal prioriteres til projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling af akvakultur og som leverer værdi for pengene MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough Kompetencer Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Kontakt advokat Per Steffensen leverer produkter og viden til den danske akvakultur Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax x 136 med vand og fisk.indd :00

5 GCC landene sætter turbo på akvakultur GCC landene (Gulf Cooperation Council) omfatter De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabien, Oman og Qatar) har også behov for flere fisk. Forsyningerne af fisk skal øges med 20 % for at kunne dække behovet. Derfor lanceres der nu forskellige initiativer, hvor Saudi Arabien tager teten med en beslutning om at investerer astronomiske 11 mia. USD i akvakultur. Målsætningen er at øge produktionen af fisk til 1 mio. tons fisk over de næste 16 år. Priserne er steget for alle kategorier, dog mest for frossen, som steg med hel 26 % til 25,2 kr. per kg. Værdien af eksporten af rogn faldt med 28 mio. kr. til 31 mio. kr. Det skyldes både lavere afsætning (- 8 %) og lavere priser (- 43 %). For ål peger pilen fortsat nedad. Eksporten faldt med 11 % til 32 mio. kr. Det skyldes, at den gennemsnitlige pris faldt med hele 27 %, hvorimod afsætningen steg med 22 % til 447 tons. Danmark er Europamester i økologisk ørred Eksport Den samlede eksport på 433 mio. kr. for de første seks måneder er stort set uændret i forhold til samme periode sidste år. For ørreder steg eksporten med 11 % til 371 mio. kr. Det skyldes især, at den gennemsnitlige pris steg med 3,2 kr. per kg (12 %). Eksporten af frossen ørred faldt med 679 tons (- 17 %), mens eksporten af levende ørreder og røget filet steg med hhv. ca. 265 (11 %) og 257 tons (7 %). 11 danske dambrug og 2 havbrug drives nu økologisk, og Danmark er blevet Europas største producent af økologisk opdrættede ørreder. Med en samlet produktionskapacitet på 1080 tons pr. år er Danmark nu Europas førende land inden for økologisk opdræt af ørreder. Omkring hver anden økologisk ørred fra Barentshavet til Bosporus stammer i dag fra et dansk dambrug eller havbrug. På andenpladsen kommer Frankrig. Fordi TenCate Geotube kan give mere på bundlinjen TenCate Geotube afvander og opbevarer, enkelt og effektivt slammet i én og samme proces og er ideel til dambrug og fiskeopdræt. Med TenCate Geotube får du lave investerings- og driftsomkostninger, og gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotube poser til biogasanlæg. TenCate GeoTube kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer. For mere information kontakt: Jan K. Pedersen på eller 5

6 Omlægningen til økologisk opdræt er gået stærkt frem de seneste år, og i dag drives 11 danske dambrug og 2 havbrug efter de skrappe regler for økologisk akvakultur. Hertil kommer 10 økologiske linemuslingeanlæg og 1 økologisk tanganlæg i alt 24 økologiske akvakulturanlæg i Danmark. Klageportal til klager til Natur- og Miljøklagenævnet Det seneste skud på den økologiske stamme er Karup Elværk Dambrug, som har en kapacitet på 144 tons pr. år. Efter dammene har været tørlagt, er blevet renset og desinficeret med kalk og har været gennem en seks måneder lang omlægningsperiode, er Karup Elværk Dambrug klar til at levere sine første økologiske ørreder til jul. Også fra 23. oktober kan borgere, virksomheder og organisationer vælge at benytte Klageportalen. Efter nogle måneder vil det blive obligatorisk at klage via Klageportalen. Den 23. oktober 2014 sætter Natur- og Miljøklagenævnet sin nye Klageportal i drift. Førsteinstanser skal fra denne dato bruge Klageportalen, når de videresender klager til nævnet. Klageportalen skal medvirke til en samlet digital understøttelse af klagesagsforløbet fra klager via førsteinstansen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen understøtter en brugervenlig kommunikation mellem de involverede parter i en klagesag og effektive arbejdsgange hos førsteinstansen og Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen - og den tilhørende lov - er et led i realiseringen af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015 og en del af udmøntningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra august 2011,»Den digitale vej til fremtidens velfærd«. Mere info kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvad kan Bureau Veritas gøre for dig? Bureau Veritas tilbyder ASC certificering af ørred og laks! Med en certificering efter ASC-standarden sikrer du, at din virksomhed er på forkant med myndighedskravene og kan imødekomme forbrugernes ønsker om bæredygtige varer. Bureau Veritas Certification kan bistå din virksomhed i alle led af forsyningskæden og være med til at sikre de højeste standarder. Vil du høre mere? Vil du vide mere om ASC certificering? Se mere på eller kontakt os på Bureau Veritas Denmark Tlf Birkemosevej 7 Vestkraftgade 1 Oldenborggade 1B Vesterbrogade 149 DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia DK-1620 København V DK-6000 Kolding 6

7 7

8 8

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Trofaste medarbejdere skal plejes

Trofaste medarbejdere skal plejes Tema: Iværksætterne og globaliseringen > side 6 7 GDA-klager er afvist Fødevaresekretariat slår i flere sager fast, at GDA-mærkning er helt efter bogen. > side 3 Ny vækstmodel til Kina Hvis Kinas eksplosive

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier

MMV er efterlyser bedre regler for medarbejderaktier Nr. 29 10. november 2014 DI Business di.dk/dibusiness TÆT PÅ Hun gør rent i rengøringsbranchen Man finder ikke en større fortaler for, at virksomheder som os skal være organiserede og arbejde under ordnede

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere