Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG"

Transkript

1 Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012

2 Hvorfor et debatoplæg? Socialchefforeningen har altid været der! I 2013 runder vi de magiske 100 år. Alder kan imidlertid opfattes på mange måder: Nogle hæfter sig ved alderdommens visdom. Andre ved, at alder medfører svækkelse og mangel på vitalitet. De fleste kan nok blive enige om, at foreningens alder udtrykker erfaring og indsigt, som alt andet lige - gør os stærke. Vi ved noget og kan noget, og kan føre historisk bevis for det. Men der følger vel altid lidt støv med alder. Vi lever tilmed i en foranderlig tid, hvor gårdsdagens viden og kontakter ikke isoleret slår til. Meget i vores samfund er præget af en permanent undtagelsestilstand; eller i hvert fald en flygtighed, hvor man skal holde godt fast for bare at følge med. Hovedbestyrelsen har det synspunkt, at vores forening ikke kan hvile på laurbærerne. Vi har besluttet at tage livtag med de strategiske udfordringer, som vil påvirke foreningen, også når 100- års fødselsdagen er fejret. Vores holdninger og initiativer hviler på overbevisningen om, at der fortsat er brug for Socialchefforeningen, ja, måske mere end nogensinde før. Vi er samtidig båret af det gå- på- mod, der kommer af at turde: ü Vi tør fokusere fremtidens sigtelinjer ü Vi tør indkredse de midler og metoder, der skal bringe samfundet videre ü Vi tør invitere til fordomsfri debat om fremtidens socialforening Dette oplæg er en invitation til debat om din forenings fremtid. Vi håber DU TØR tage imod invitationen! Tre hovedspor Det er hovedbestyrelsens antagelse, at foreningens formål på de tre hovedspor ligger fast: 1) Det faglige: Vi arbejder for udveksling af viden, erfaring og inspiration 2) Samarbejdet: Vi formidler indsigt og spiller sammen med andre aktører på det socialfaglige område 3) Indflydelsen: Vi søger at påvirke samfundsudviklingen og gør en aktiv indsats for bedre løsninger og fornuftige prioriteringer Hovedsporene udtrykker både foreningens formål, prioriteringer og retning. Dette fundament har ubestrideligt været et solidt afsæt for vores bidrag og resultater igennem mange år. Man kan spørge, om tidsånd og samfundsudvikling ikke medfører behov for, at foreningens placerer sig anderledes at netop formål og eksistensberettigelse nytænkes? Hovedbestyrelsen mener, at de tre spor er én af vores styrkepositioner. Det gælder både bagudrettet og i mødet med fremtiden. Arbejde og initiativer på de tre spor skaber modvægt over for megen af den smartness, skingre og korttidsholdbare pop, men også den ynk, som desværre præger den aktuelle sociale debat. I tråd hermed lægger hovedbestyrelsen til grund, at den nuværende organisering og foreningsstruktur hovedbestyrelse, regioner og fagudvalg på en bæredygtig måde kan rumme og understøtte fremtidens forening. Vi er af den overbevisning, at vi skal bruge tiden på at debattere sigtelinjer, samspil, metoder og konkrete handlinger, frem for at grave os ned i overvejelser om intern struktur og rammer. Eller med få ord: Den eksisterende struktur duer, men skal bare bruges bedre! Til gengæld opfordrer vi til en levedygtig debat om netop sigtelinjer, samspil, metoder og konkrete handlinger. Denne fokusering indebærer bl.a., at vi insisterer på at komme tættere på både medlemmer og interessenter. 2

3 Det er hovedbestyrelsens ambition at debatmøder og årsmøde 2012, i 2013 munder ud en fremadrettet Strategi 2020: Nye tider, nye skikke, som giver foreningen det stærkest mulige afsæt for de kommende års indsats. Sigtelinjer Socialchefforeningen har sat sig spor, mange spor: I debat, i lovgivning, i samfundets holdninger til og håndtering af socialfaglige spørgsmål, i ledelsesdebatten, ja, i levevilkår og i folks liv. Resultaterne skyldes ikke sjældent, at vi har haft fingeren på pulsen - har været opdateret på udfordringer, behov og muligheder. Vores indsigt er ikke stillet til rådighed ud i den blå luft, men oftest gjort tydelige og givet gennemslagskraft i konkrete kontekster. Sådan bør det også være fremover. Vi skal derfor fortsat være dygtige til skabe sammenhæng. Vi skal Vi skal forbinde mål, midler og metoder. Vi skal søge at undgå det løsrevne og tilfældige. Men vi skal være i stand til at udnytte muligheder og gribe anledninger, når de er der. Derfor bliver det betydningsfuldt for os at orientere os mod sigtelinjer, der kan give retning og beredskab og samtidig hjælpe os til at prioritere foreningens indsats. Hovedbestyrelsen vil med oplægget pege på et syv sigtelinjer, som kan give debatten kød og blod: Ø Mål: At sætte sig spor i Velfærds- Danmark Ø Vejen: Påvirkning og videndeling Socialchefforeningen arbejder i grænselandet mellem faglighed, politik og samfundsansvar. Vi er at finde som en opvakt stemme i samfundsdebatten, hvor menneskers livskvalitet er på spil. Vi vil være det ledelsesmæssige fyrtårn på det socialfaglige område Vi søger indflydelse og påvirker beslutningstagere til bedre løsninger. Vi deler viden og indsigt og søger dialog, baseret på saglighed. Følelser og indignation er en drivkraft, også i svære eller endog tabubelagte sager Ø Fokus: Borgere der skal bistås for at sikre livskvaliteten Ø Rammen: Samfundsansvar i helhedssyn Samfundets kompleksitet medfører, at mange borgere ikke mestrer deres eget liv. Andre har i perioder brug for støtte til at sikre kvalitet i deres liv. Socialchefforeningen er disse borgeres fortaler og insisterer på at systemer og beslutningstagere skal tage hensyn netop til mennesker med sådanne behov Socialchefforeningen består af offentlige ledere med et særligt samfundsansvar, fordi lederne har indflydelse på systemernes behandling af mennesker. Dette samfundsansvar er også foreningens, og forvaltes med et vågent øje på prioritering af helhedssyn, sammenhænge og samspil Ø Adelsmærket: Holdninger, ordentlig og saglighed Foreningens samfundsansvar er baseret på både holdninger og værdier. Det handler om at lytte og forstå, om menneskers ret og pligt, om rimelighed og om at behandle hinanden ordentligt, baseret på indsigt og saglighed. Idealet om den nærmest blodfattige embedsmand viger for en ny kombinatorik af faglighed, etik og holdning 3

4 Ø Pulsen: Det sociale hjertes stemme Teknokrati og bureaukrati fylder meget i samfund og liv, men får ikke mange hjerter til at banke. Socialchefforeningen kombinerer sin faglighed og saglighed med den puls, der kommer af det sociale hjertes stemme. Vi tør stå ved, at vores engagement og troværdighed står og falder med denne puls Ø Metode: Fællesskab, involvering, medlemsinddragelse og målrettet kommunikation, indadtil og udadtil Ingen forening er stærkere end medlemmerne, deres sammenhold og vilje. Den dagsordensættende socialchefforening hviler på det faglige, kollegiale og ledelsesmæssige fællesskab, hvor alle, der kan og vil, involveres. Erfarings- og vidensudveksling er den stærke interne understrøm. Den eksterne profil har stolte traditioner, der også fremadrettet baseres på en tydelig, indsigtsfuld og anerkendt stemme Fremtidens socialchefforening Medlemmerne Hvem er vi egentlig i 2012 og frem? Hvad vil vi med vores forening? Er vi medlemmer af samme grund, og forventer vi det samme? Hvad skal vi anvende fælles tid på i kredse og andre fora? Hvordan får vi flere, og mere engagerede medlemmer? Hvordan kan foreningen skabe værdi for vores daglige individuelle indsats på hjemmebanen? Lad os indrømme, at tidligere tiders homogenitet for længst er et overstået kapitel, erstattet at af mangfoldighed, flersidige interesser og pluralisme. Det betyder ikke, at foreningen ikke har en faglig kerne eller et fælles socialt hjerte. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis står svagere og kommunikerer uklart. Det betyder ikke, at fortidens succeser ikke fremadrettet kan give liv og medvirke til resultatskabelse. Men det betyder, at foreningen udvikler sig anderledes: Der vil være flere fora, i stedet for få. Der vil være mange netværk i stedet for få bastioner. Der vil være mere holdning og færre kolde facts. Der vil være mere kommunikation og mindre information. Der vil være fokus på det socialfaglige, men også på ledelse og økonomi. Der vil være saglige hensyn, men også kollegiale. Læg hertil behovet for sikker interessentanalyse og - håndtering. Der skal kombineres. Der skal prioriteres. Interessenterne Hvem er Socialdirektørforeningens interessenter i 2012 og frem? Hvad forventer de af os? Har foreningen samme plads i interessenternes univers som for år tilbage? Hvem skal vi alliere os med, så to plus to bliver fem? Lad os lægge til grund, at der også blandt vores interessenter er udvikling i forventninger og samspil. Også hér erstattes få homogene grupper af mange, fordelt på flere arenaer og i mangfoldige netværk. Vi skal ikke kun favne socialfaglighed, men også tværfaglighed, ledelse og styring, og det i en stadig stærkere samfundsmæssig kontekst. Vores faglighed og saglighed skal tilmed på arbejde i en politisk og mediemæssig ramme, hvor vi sal stå tidligt op om morgenen for at slå igennem. Hovedbestyrelsen finder det væsentligt fremadrettet at have et klart billede af foreningens interessenter. Vi lægger derfor op til, at der i 2012 gennemføres en interessentanalyse, hvis resultat kan anvendes i det fortsatte strategiarbejde for udviklingen af fremtidens socialchefforening. 4

5 Debatten er i gang Lidt forenklet kan man sige, at hvis Socialchefforeningen ikke fandtes, måtte vi etablere den. Ræsonnementet hviler på en påstand om, at vi kan gøre en forskel, måske også de næste 100 år. Vi har imidlertid behov for at stille skarpt på, hvilken forening vi ønsker: Ø Hvad karakteriserer medlemmerne, og hvad vil vi? Ø Hvem er vores interessenter, og hvad betyder det? Ø Hvilke hovedspor skal vi køre på hvornår og med hvilken fart? Ø Hvilke sigtelinjer skal vi orientere og efter og hvorfor? Ø Hvordan skal vi arbejde hvilke metoder og aktiviteter er i fokus med hvilke prioriteringer? Det handler om NYE TIDER, NYE SKIKKE. Med dette oplæg skyder hovedbestyrelsen forenings- debatten i gang. Debat- dagsordenen vil blive sat på regions- og kredsmøder frem mod og på årsmødet den oktober Formanden vil tage på turné og deltage i debatmøderne inden årsmødet. Mødelisten ser sådan ud: (Sekretariatet indsætter tekst) Din stemme i debatten er vigtig. Foreningens hjemmeside er åben for indlæg. Hovedbestyrelsen håber ikke mindst at SE DIG til debatmøderne efter sommerferien God debat. 5

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder KL s policypapir om ledelse marts 2010 Den kompetente leder Visionen om den kompetente leder Kompetent lederskab er en vision, som kommunerne og KL stræber efter. Formålet er at rekruttere, kvalificere

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere