Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Rymarksvænget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Rymarksvænget Dato 28. maj 2013 kl Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13 Deltagere Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem, Ejvind Lilaa Nielsen (driftsleder), Dennis Røe, Annette Stenberg, Flemming Dam-Nielsen (projektleder), Michael Steensen (økonomichef), Sascha Jørgensen (økonomielev) og Anette Havelund Andersen (sekretær) Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet 3 Afdelingsbestyrelsens beretning 4 Forslag 5 Regnskaber for Rådighedsbeløb Aktivitetsmidler 6 Godkendelse af budgetter for Rådighedsbeløb Aktivitetsmidler 7 Godkendelse af boligafdelingens budget for det kommende år 8 Valg 9 Eventuelt Torben Lykke Sørensen, formand for afdelingsbestyrelsen bød de fremmødte velkommen og foreslog Birthe Qasem fra fsb s dirigentkorps som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Birthe Qasem blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. drift Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Telefontider man-tors fre Åbningstider man-tors fre Maj 2013 Valg af referent Anette Havelund Andersen, fsb s administration. Valg af stemmeudvalg Jan, Jette og Sif. Fra pkt. 8 overtog Henrik hvervet fra Jette, der meldte sig som kandidat til valg. Side 1 af 9

2 Ad 2 Afdelingsbestyrelsens beretning Torben Lykke Sørensen aflagde følgende beretning: Der er sket meget det forgangne år - noget godt og andet mindre godt! Vi har fået ny driftschef, Steven Budden. Afdelingsbestyrelsen har mødt Steven og igangsat et godt samarbejde med mange gode, konstruktive møder. Så kan man jo spørge, om vi beboere ikke kan være ligeglade med, hvem der er driftschef for Rymarksvænget. Nej, det er ikke ligegyldigt, for det handler om et godt samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret samt driftschefen. Uanset hvem og hvordan vi er, har vi alle valgt at bo i Rymarksvænget, og alle har indflydelse på, hvordan vi sammen skal få det endnu bedre i vores bolig og området. Vi har fået udført en stor opgave med fliser ved blok 1, hvilket var en bekostelig affære. Afdelingsbestyrelsen ved godt, der er mere, der skal ses på. Vi følger løbende op på tingene og ser, hvornår der er økonomi til at påbegynde arbejder, såsom vejbelægningen, men igen det koster penge alene ny asfalt koster over 1 mill! Vi har haft vinduespudsning på de lukkede altaner i september 2012 og igen i maj 2013 i forbindelse med facadevask. Desværre har der i 2012 og 2013 været en del indbrud, hærværk og tyveri i Rymarksvænget, hvilket har kostet os mange penge! Afdelingsbestyrelsen har undersøgt muligheder for tv-overvågning, hvilket pt ikke kan lade sig gøre og det vil i øvrigt også være en bekostelig affære til ca. 1 mill. kr. RYAC har tv-overvågning. Ved deres sidste hærværk, havde de glimrende billeder men man kunne intet se, da der mangler lys i området. Desværre har vi jo lige oplevet en børnehave, der er totalt nedbrændt. Ifølge oplysningerne er branden påsat! Vi har haft et møde med et firma omkring hundevagt. Sådan en person med en stor hund skal nok skabe respekt. En sådan mand og hund kan afdelingsbestyrelsen godt godkende, men det koster ca kr. om året hvilket svarer til en huslejestigning på omkring 1%. Det vil sige, vi alle skal være med til at betale! Kan vi forsat accepterer dette hærværk? Der er indgået et samarbejde med politi og ssp, som har større opsyn med området, hvilket vi p.t. kan mærke. men hvad fremadrettet. Ejendomskontoret v/dennis har flere gange måtte rykke ud om aftenen samt på sine fridage. Kan vi, eller rettere sagt de personer, der øver hærværk, være det bekendt det er desværre nogen, der har nøgler til ejendommen. Personligt kan jeg ikke se, hvorfor vi som beboere skal overtage en politiopgave! Side 2 af 9

3 Vi har en god økonomi i afdelingen, men vores vandforbrug er over det normale. Det skal vi alle være med til at få nedbragt ved at tænke over, hvad og hvor meget vi åbner for hanerne, for det handler om huslejekroner. Før dette afdelingsmøde har bestyrelsen sammen med kontoret og Steven holdt mange møder og spidset blyanten for at holde huslejen nede på en rimelig husleje. Vi gør et stort stykke arbejde for dette, og hvis det forsat skal være sådan, skal vi have hjælp fra beboerne med at holde orden i affaldsøerne, cykelrum, trapper, kældre, legeplads, have og bænke borde o.v.s. på vores fællesområder. Afdelingsbestyrelsen har deltaget i en del sektionsmøder, hvor vi møder andre afdelingsbestyrelsen i fsb fra andre boligområder. Vi hører om, hvad de har gjort og ikke mindst hører på ideer, vi måske kunne benytte os af i Rymarksvænget. Det er meget lærerrigt og vil forsætte fremover. Vi havde, som I sikkert kan huske, mange møder i afdelingsbestyrelsen omkring solceller. Men projektet blev taget af bordet igen på grund af, at lovgivningen ikke var på plads, men nu lysner det igen. Dette vil I hører om lidt senere, når vi skal behandle indkomne forslag. Vi har i 2012 rettet henvendelse til beboere angående paraboler opsat i strid med afdelingens husorden. De fleste har fået bragt tingene på plads, så nu mangler vi kun de sidste få, således at vores ejendom igen står uden disse stegepander. I dag er det jo sådan, at de fleste kanaler kan hentes ned i vores system. Vores beboer tv har hidtil kun kunne ses af dem med analog-tv. Det er ved at blive ændret således, at alle, både med analog- og digital-tv, kan se det fremover. fsb har skiftet forsikringsselskab til TRYG sidste år. Det har ikke som sådan ændret i den kendsgerning, at I selv skal sørge for, at have jeres egen indbo- og familieforsikring. fsb s forsikring dækker kun udefrakommende uheld. Så har aktivitetsudvalget, der består af formanden og næstformanden, Elva Dyhr haft mange gode aktiviteter oppe at vende i årets løb og også udført en del: En rigtig god sommertur for de voksne til Gavnø og middag på Benløse Kro. Jeg tror, alle var tilfredse det var da meldingen efterfølgende. Så havde vi en god dag, da vi satte over løg i jorden i efteråret og jeg, der havde indkøbt dem, tænkte; ved mine guder det er jo mange løg. Men alt gik godt, og vi kunne godt falde i søvn den aften efter endt arbejde! Vi kan nu se resultatet. Tak til alle der deltog. Det skal lige bemærkes, der var mange flere blomster før Mors dag. Mor er sikkert blevet glad for buketterne fra vores have, men det var jo meningen, vi alle skulle Side 3 af 9

4 nyde synet. Så vær sød at fortælle børnene, at de ikke skal plukke blomster i området Så havde vi Julestue med godt besøg af beboere og børn med æbleskiver og gløgg gran og gaver til børnene samt lotteri. Tak til Elva og Ole samt dem, der gav en hjælpende hånd for det store arbejde. Det nye år startede vi med Nytårskur, hvor vi mødte beboere samt medarbejdere fra ejendomskontoret og fik Champagne og kransekage og ønskede hinanden et godt nytår. Vi fik nogle gode samtaler og ideer fra de, der mødte op. Vi ser gerne endnu flere til kuren i der er plads til alle, børn og voksne! I starten af maj havde vi blomsterdag. Den var godt besøgt med gratis jord til altankasserne og salg af blomster. Nu glæder vi os til at se vores boligblokke blomstre op i sommer, hvilket man jo kun kan blive i godt humør af at se på. En særlig tak til Annette, Dennis og Sonni - igen et godt arbejde. Om kort tid skal vi på tur med børnene til Sommerland. Vi kan allerede nu høre på ungerne, at de glæder sig. Det gør vi også i afdelingsbestyrelsen, for det er et kæmpe arbejde at planlægge en sådan tur. I august er det så de voksnes tur til at komme til Rungstedlund og Karen Blixen med efterfølgende middag på Bakken. I øvrigt vil jeg bede jer om at se på vores opslag i trappeopgangene, hvad der sker i årets løb. Til slut en stor tak fra Ejvind s team: Dennis, Annette, Sonni og alle de andre for det gode arbejde, de har udført i årets løb. Jeg håber, alle beboere har bemærket det! Der er virkelig sat system i det med oprydning, fejning osv. Stor tak til alle. Til slut vil afdelingsbestyrelsen ønske alle med tilknytning til Rymarksvænget et forsat godt samarbejde. Der var følgende bemærkninger til beretningerne: Flere beboere udtrykte utilfredshed over, at materiale, der løbende omdeles, efterhånden er blevet afdelingsanonymt, det er i for høj grad fsb-præget. Fremadrettet ønskes en større synliggørelse af boligafdelingen Rymarksvænget. Afdelingsbestyrelsen tog dette til efterretning. Da der fra mange af de tilstedeværende blev tilkendegivet stor bekymring for den voksende kriminalitet på ejendommen, besluttede afdelingsmødet, at afdelingsbestyrelsen tager kontakt til ssp, politi samt socialmedarbejdere i fsb for snarlig indkalder til et separat møde for drøftelse af problemet. Side 4 af 9

5 Herefter blev beretningen godkendt. Ad 3 Behandling af indkomne forslag Forslag 1 Udskiftning af tagpap på blok 1 og 2 samt Børnehaven og Ungdomsinstitutionen forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen I forbindelse med udskiftning af tagpap vil alle taghætter og ovenlysvinduer blive udskiftet. På Børnehaven og Ungdomsinstitutionen vil den gamle isolering blive fjernet, og der vil blive lagt ny isolering i taget. Økonomi Der er afsat kr. årligt til vedligeholdelse af tagene på blok 1 og 2. Ved pålægning af ny tagpap vil beløbet kunne sættes ned til kr. årlig og det frigivne beløb på kr. vil kunne bruges til afbetaling på et 30 årig lån. Den samlet økonomi ser således ud: 7.8 mio. kr. Huslejestigning 0,28%. Kroner om året pr. m 2 2 kr. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2 Udskiftning af tagpap og isolering på Børnehaven og Ungdomsinstitutionen forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet forslag 1 blev vedtaget. Forslag 3 Opsætning af solceller på blok 1 og 2 forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Opsætning af solceller på blok 1 og 2 i forbindelse med, at der udskiftes tagbelægning på taget. Der stemmes om, inden for en økonomisk ramme, at fsb s byggeafdeling kan gennemføre opsætning af 2 solcelleanlæg med en samlet maksimal økonomi på: 2,8 mio. kr. Huslejestigning 0%. Kroner om året pr. m 2 0 kr. Og en maksimal tilbagebetalingstid på 15 år. Forslaget blev vedtaget. Forslag 4-1 Vask af vinduer og facade hvert 4 år forslagsstiller: Jean-Robert Fiori Forslaget blev vedtaget. Forslag 4-2 Kun tilmeldte brugere af fast internet skal betale bolignetbidrag forslagsstiller: Jean-Robert Fiori Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet det er i strid med gældende lovgivning. Side 5 af 9

6 Forslag 5-1 Ønske om grillområde i gården forslagsstiller: Kim Matthiesen, Lillean Svensen og Jørgen Svensen Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet det er i strid med den for ejendommen gældende husorden. Forslag 5-2 Ønske om nye net til fodboldmål forslagsstiller: Kim Matthiesen, Lillean Svensen og Jørgen Svensen Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet Ejvind Lilaa Nielsen oplyste, at der er bestilt nye net. Forslag 5-3 Ønske om kunstgræsbane til fodboldbane forslagsstiller: Kim Matthiesen, Lillean Svensen og Jørgen Svensen Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 6 Kombination af rampe og trappe forslagsstiller: Mie Hillestoft Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet Ejvind Lilaa Nielsen oplyste, at der arbejdes på projektet. Forslag 7 Udskiftning af diverse døre og vinduer forslagsstiller: Maibrit Dobkin Afdelingsmødet vedtog, at der udarbejdes en samlet plan evt. forprojekt til godkendelse på et senere afdelingsmøde. Forslag 8 Vagtordning/tv-overvågning af udendørs arealer forslagsstiller: Henrik Castberg Henrik Castberg stillede følgende ændringsforslag: Bestyrelsen forpligtiges til at undersøge de økonomiske konsekvenser af hærværk, tyveri og anden kriminalitet i forhold til udgifterne ved evt. vagtordning/tvovervågning af Rymarksvængets udendørs arealer og fremlægge resultatet af undersøgelsen på næste afdelingsmøde (2014). Bestyrelsen forpligtiges også til at fremsætte forslag om etablering af vagtordning/tv-overvågning af Rymarksvængets udendørs arealer på samme afdelingsmøde, som herefter kan træffe beslutning. Ændringsforslaget blev vedtaget. Forslag 9-1 Installation af lys/bevægelsessensorer i opgangen forslagsstiller: Daneholm Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 9-2 Lys i vaskeriet slukkes ved lukketid forslagstiller: Daneholm Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet Ejvind Lilaa Nielsen oplyste, at lyset bliver dæmpet, men ikke slukket af hensyn til forebyggelse af hærværk. Side 6 af 9

7 Forslag 10 Diverse tiltag til forebyggelse af skader ved skybrud forslagsstiller: Daneholm Der blev stillet ændringsforslag om, at afdelingsbestyrelsen pålægges til i samarbejde med fsb at fremkomme med et tidsmæssigt og økonomisk løsningsforslag til skybrudssikring på det førstkommende ordinære afdelingsmøde. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget, hvorfor forslaget ikke blev sat til afstemning. Forslag 11-1 Etablering af vejbump forslagsstiller: Daneholm Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 11-2 Årsregnskab og driftsbudget skal være tilgængeligt før beboernes frist for at kunne stille forslag til afdelingsmødet - forslagsstiller: Daneholm Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet Michael Steensen, økonomichef i fsb lovede, at administrationen vil bestræbe sig på at efterkomme ønsket, men gjorde opmærksom på, at revisionen skal have godkendt regnskabet, inden det distribueres til beboerne. Forslag 11-3 Navneliste med fotos af ejendommens ansatte og afdelingsbestyrelsens medlemmer Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet det er i strid med fsb s politik og imod afdelingsbestyrelsen ønske. Forslag 12-1 Montering af vandmålere forslagsstiller: Daneholm Forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 12-2 Montering af nye toiletter forslagsstiller: Daneholm Forslaget blev ikke sat til afstemning, idet løbende udskiftning af vandbesparende toiletter pågår. Forslag 13 Opsætning af afskærmning af containerpladsen og bænkmiljøet ved Vestblokken forslagsstiller: Daneholm Afdelingsmødet stillede følgende ændringsforslag: Containerpladsen nedlægges, og der etableres storskraldområde med indhegning og aflukke i lighed med affaldsøer til en max. budgetramme på kr inkl. moms. Ændringsforslaget blev vedtaget, hvorfor forslaget ikke blev sat til afstemning. Ad 5 Regnskaber for Rådighedsbeløb Regnskab, udvisende et forbrug på kr ,50, blev godkendt. Side 7 af 9

8 Aktivitetsmidler Regnskab, udvisende et forbrug på kr ,25 blev godkendt. Selskabslokalerne Regnskab var udsendt til orientering. Ad 6 Godkendelse af budgetter for Rådighedsbeløb Udvisende kr blev godkendt. Aktivitetsmidler Udvisende kr blev godkendt. Ad 7 Godkendelse af ejendommens driftsbudget for 2013 De budgetsatte kr under særlige aktiviteter, vagtordning udgår, idet afdelingsmødet afventer stillingtagen, jf. det under pkt. 3 forslag 8 stillede ændringsforslag. Som konsekvens af vedtagelsen af forslag 13 blev der afsat kr til etablering af storskraldområde. Budgettet blev herefter godkendt med en lejeforhøjelse på 3,7% pr Ad 8 Valg af afdelingsbestyrelse Torben Lykke Sørensen modtog genvalg Elva Dyhr modtog genvalg Ole Rasmussen modtog genvalg Jette Thomsen modtog valg Valg af suppleanter: Kim Matthiesen modtog valg Inge Bredmose modtog valg Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant: Kritisk revisor på valg for 2 år: Kurt Grønborg modtog genvalg Revisorsuppleant på valg: Else Conradsen modtog genvalg Bestyrelsen har efterfølgende afdelingsmødet konstitueret sig således: Nedenstående er ikke en konstituering, men alene en opremsning af bestyrelsens valgperioder. Hvis konstitueringen skal med, hvilket kunne være en god ide, så må vi vist vente et par dage. Torben Lykke Sørensen ( ) Elva Dyhr-Hansen ( ) Ole Rasmussen ( ) Jette Thomsen ( ) Side 8 af 9

9 Annette Hellmann ( ) Jens Guttormsen ( ) Bent Petersen ( ) Kim Matthiesen 1. suppleant ( ) Inge Bredmose 2. suppleant ( ) Kurt Grønborg, kritisk revisor ( ) Anna Majlund, kritisk revisor ( ) Else Conradsen, revisorsuppleant ( ) Ad 9 Eventuelt Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. Torben Lykke Sørensen takkede for et godt møde. Mødet sluttede kl Side 9 af 9

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere