Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde. 11-13. juni 2003 Sønderborg, Danmark"

Transkript

1 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark

2

3 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark TemaNord 2004:528

4 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark TemaNord 2004:528 Nordisk Ministerråd, København 2004 ISBN ISSN Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Sælges gennem Nordisk Ministerråds salgsagenter, se listen på sidste side. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Det nordiske samarbejde på arbejdsmarkedsområdet reguleres af særlige overenskomster og konventioner. Nordisk Ministerråd (ministrerne for arbejdsmarked og arbejdsmiljø) har den politiske ledelse af samarbejdet, som også omfatter arbejdslivsspørgsmål, problemstillinger inden for arbejdsretsområdet og formidling af arbejdskraft over landegrænserne. Ministerrådet bistås af en embedsmandskomite. Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

5 Indholdsfortegnelse Contents Forord... 6 Summary in English... 8 Program for Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde Nordic Unemployment Insurance Conference Deltagerliste til Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde List of participants Indlæg: Velkomst IT / Digitale tjenester. Digital forvaltning i Arbejdsdirektoratet og informationsudvekslingen mellem de nordiske lande OAS-systemet: Præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a- kassernes udbetalingssystem OAS Kvalitetsudvikling i den offentlige sektor og i a-kasserne: Benchmarking af a-kasserne i Danmark Kvalitetsudvikling i danske a-kasser Dagpengesystemerne i Norden og tilpasningen på arbejdsmarkedet Grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden En selvbetjent dagpengeforvaltning - herunder personværn Sanktioner og mobilitet / Evaluering av sankjonsbestemmelser i dagpengeordningen Studiebesøg på AF Afslutning Workshops: Myndighedernes samarbejde over grænserne og a-kassernes samarbejde over grænserne Workshop 1: Praktiske erfaringer fra Sønderjylland og Øresundsregionen Workshop 2: Arbejdsmarkedspladsen som case-study Workshop 3: Grensetjänsten i Morokulien Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries Bilag Oplæg Overheads (power-points / lysark) 5

6 Forord Denne rapport indeholder dokumentation fra det Nordiske Arbejdsløshedsforsikringsmøde Mødet blev holdt i Danmark i dagene juni 2003 i Sønderborg. De nordiske arbejdsløshedsforsikringsmøder holdes hvert andet år. Værtslandet går på skift mellem de nordiske lande. Det er også værtslandet, der varetager forberedelsen og sekretariatsopgaverne i formindelse med mødet. Planlægningen af mødet sker i regi af Den permanente komité det nordiske arbejdsløshedsforsikringsmøde. Der deltog 80 deltagere fra de nordiske lande. I fortsættelse af de seneste møder var der ligeledes inviteret repræsentanter fra de baltiske lande. Nordisk Ministerråd giver støtte til afholdelsen af møderne. Rejse- og opholdsudgifter dækkes af deltagerne, idet Ministerrådet dog dækker disse udgifter for deltagerne fra de baltiske lande. Konferencens emner var sammenfattet i overskriften: Digitalisering, kvalitetsudvikling og forenkling i relation til arbejdsmarkedsudviklingens behov. På mødets første dag var der således oplæg om de nordiske landes IT-systemer og mulighederne for digital informationsudveksling, en præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a-kassernes udbetalingssystem kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor og i a-kasserne i Danmark dagpengesystemerne i Norden og tilpasning på arbejdsmarkedet. På mødets anden dag var der særligt fokus på situationen i grænselandsområdet, og der var oplæg om grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden. Herudover blev der afholdt 4 workshops over temaet Myndighedernes samarbejder over grænserne og a-kassernes samarbejde over grænserne. Endelig blev der lejlighed til et studiebesøg på AF-Sønderjylland. På mødets tredje dag var der oplæg om en selvbetjent dagpengeforvaltning herunder personværn sanktioner og mobilitet evaluering af sanktionsbestemmelserne i dagpengeordningen (FAFO-projekt). Endelig afsluttedes konferencen med en kort faglig opsummering, hvorefter Danmark overdrog formandskabet for Den Permanente Komité til Island. Med udsendelsen af denne rapport vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle deltagerne i konferencen, som gennem en engageret tilstedeværelse og deltagelse i debatten 6

7 hver for sig ydede et bidrag til den nordiske nytte af disse møder. En særlig tak skal selvfølgelig lyde til de mange oplægsholdere og workshop-bestyrere, som deltog særligt aktivt i mødets forløb, samt til de kolleger og samarbejdsparter, der hjemmefra bidrog med materiale til fælles bedste. København, december 2003 Jesper Hartvig Pedersen 7

8 Summary in English This report contains documentation from the Nordic Unemployment Insurance Meeting that was held in Sønderborg, Denmark, June These meetings are held regularly in the Nordic countries every second year. A Permanent Committee consisting of representatives from all the Nordic countries is responsible for the arrangments. On the first day of the meeting lectures were given on the following themes: 1) IT/digital services. IT systemes in the Nordic countries and opportunities for dgital inforamtion exchange in the unemployment field across the Nordic national borders by Janne Hallengren and Carsten Mejlvang (Denmark). 2) The OAS System: Presentation of the Swedish public employment service s Internet services and the umenployment insurance fundpayment system, OAS by Claes-Göran Lock/Orvar Johansen (Sweden). 3) Quality develpment in the public sector and the unemployment funds by Per Jensen (Denmark) and with a supplementary remark from the Association of Unemployment Insurance Funds - by Torben Dam Jensen (Denmark). 4) Daily cash benefits systems in the Nordic countries and adaption in the labour market. Presentation of research results and analyses ( Active job search: The value of work itself and financial incentives ) by Knut Røed (Norway). The second day started with a lecture on the theme: Work across borders and breaking down national barriers in the Nordic region by Thorben Dall Schmidt (Denmark). Thereafter, 4 workshops were held: Workshop 1: Practical experience from Southern Jutland and the Øresund region by Jörgen Gyllenblad (Sweden) and Søren Nielsen (Denmark). Workshop 2: The labour market place as a case study by Carsten Mejlvang and Janne Hallengren (Denmark). Workshop 3: The border service in Morokulien by Kjell Olsén and Trond Erik Grundt, Public Employemnt Service, Inner Scandinavia (Sweden). Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries by representatives from Estonia, Latvia and Lithuania. In the afternoon of the second day a stydy visit to the Public Employment Service, Southern Jutland, was arranged. 8

9 On the third and last day the following lectures were given: 1) Self-service daily cash benefits administration including personal safeguards, a follow-up of talks from the meeting of the Nordic Unemployment Insurance Conference 2001 by dag Weise Schartum (Norway). 2) Sanctions and mobility / Evaluation of the provisions on sanctions in the daily cash benefits scheme Jorun Andreasen (Norway). The meeting had 80 participants, among them a number of invited participants from Estland, Latvia and Lithuania. The lectures were held in Danish, Norwegian and Swedish, with simultaneous interpretation to English, apart from Workshop 4, which was held in English, without interpretation. These meetings are of great value for the co-operation and common understading in the Nordic area concerning unemployment insurance system as an instrument of both welfare and labour market policy, with the participation of representativies who are dealting with these questions in their daily work. 9

10 Program for Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 i Sønderborg Digitalisering, kvalitetsudvikling og forenkling i relation til arbejdsmarkedsudviklingens behov Onsdag den 11. juni - dag 1 Mødeleder: Arbejdsdirektoratet, Danmark Ankomst / mødestart Lunch Velkomst ved Jesper Hartvig Pedersen, direktør for Arbejdsdirektoratet, Danmark IT/digitale tjenester. De nordiske landes IT-systemer og mulighederne for digital informationsudveksling over de nordiske landegrænser på arbejdsløshedsforsikringsområdet belyses. Oplæg ved Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Arbejdsdirektoratet, Danmark. OAS-systemet: Præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a-kassernes udbetalingssystem, OAS, ved Claes-Göran Lock /Orvar Johansen,Sverige Kaffepause Kvalitetsudvikling i den offentlige sektor og i a-kasserne. Oplæg ved Flemming Bentzen/Per Jensen, Arbejdsdirektoratet, Danmark. Herudover oplæg ved Torben Dam Jensen, A-kassernes Samvirke, Danmark Pause. 10

11 16.45 til Dagpengesystemene i Norden og tilpasning på arbeidsmarkedet. Præsentation af forskningsresultater og analyser ("Aktiv jobbsøkning: Arbeidets egenverdi og økonomiske insentiver" eller evt. et andet emne til belysning af dagpengeperiodens varighed og mulige effekter på arbejdsløshedens varighed. Knut Røed, senioforsker ved Frischsenteret, Norge Middag. Torsdag den 12. juni. - dag Grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden. Oplæg ved Torben Dall Schmidt, Institut for grænseregionsforskning, Åbenrå og Workshops over temaet "Myndighedernes samarbejde over grænserne og a-kassernes samarbejde over grænserne". Hver workshop køres to gange for at give deltagerne mulighed for at deltage i to af de arrangerede workshops Lunch. Workshop 1: Praktiske erfaringer fra Sønderjylland og Øresundsregionen, ved Jörgen Gyllenblad, AMS-Stockholm og Søren Nielsen, AF-Sønderjylland. Workshop 2: Arbejdsmarkedspladsen som case-study, ved Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Arbejdsdirektoratet, Danmark. Workshop 3: Grensetjänsten i Morokulien, ved Kjell Olsén og Trond Erik Grundt, Arbetsförmedlingen Inre Skandinavia, Sverige. Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries, ved repræsentanter fra Estland, Letland og Litauen. ( : Kaffepause). 11

12 13.00 Studiebesøg AF-Sønderjylland. Vært er Søren Nielsen, AF- Sønderjylland. I forbindelse med transporten til AF-Sønderjylland vil der blive arrangeret et kulturelt indslag Middag (Festmiddag). Fredag den 13. juni. - dag En selvbetjent dagpengeforvaltning herunder personværn. Opfølgning på indlæg fra Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde Kaffepause. Professor Dag Weise Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo "Sanktioner og mobilitet"/"evaluering av sanksjonsbestemmelsene i dagpengeordningen" (FAFO-projekt, formentlig afsluttet ved årsskiftet 2002/2003. Projektet er begrænset til norske forhold). Oplæg ved Jorun Andreasen, ECON Senter for økonomisk analyse, Norge Faglig opsummering og afslutning ved leder af den permanente komité Lunch. - Afrejse. Overdragelse af formandskabet for Den Permanente Komité til Island. 12

13 Nordic Unemployment Insurance Conference June 2003 in Sønderborg Digitalisation, quality development, and simplification in relation to the needs of labour market developments Wednesday 11 June - day 1 Chairman: Directorate of Labour, Denmark Arrival / opening of the meeting Lunch Welcome by Jesper Hartvig Petersen, director general of the Directorate of Labour, Denmark IT/digital services. IT systems in the Nordic countries and opportunities for digital information exchange in the unemployment insurance field across Nordic national borders. Talk by Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Danish Labour Directorate. The OAS system: Presentation of the Swedish public employment service s Internet services and the unemployment insurance fund payment system, OAS, by Claes-Göran Lock /Orvar Johansen, Sweden Coffee break Quality development in the public sector and in unemployment insurance funds. Talk by Per Jensen, Danish Labour Directorate. Also a talk by Torben Dam Jensen, Association of Unemployment Insurance Funds (A-kassernes Samvirke), Denmark Break. 13

14 Daily cash benefits systems in the Nordic countries and adaptation in the labour market. Presentation of research results and analyses ("Active job search: The value of work itself and financial incentives") by senior researcher Knut Røed, Frischsenter, Norway Dinner. Thursday 12 June - day Work across borders and breaking down national barriers in the Nordic region. Talk by Torben Dall Schmidt, Danish Institute for Border Region Studies, Åbenrå and Workshops on the theme "Cooperation between authorities across borders and cooperation between unemployment insurance funds across borders" Lunch. Each workshop will be carried out twice in order to allow delegates to take part in two of the workshops arranged. Workshop 1: Practical experience from Southern Jutland and the Øresund region, by Jörgen Gyllenblad, Swedish Labour Market Authority (AMS-Stockholm) and Søren Nielsen, Public Employment Service, Southern Jutland. Workshop 2: The labour marketplace as a case study, by Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Danish Labour Directorate. Workshop 3: The border service in Morokulien, by Kjell Olsén and Trond Erik Grundt, Public Employment Service, Inner Scandinavia, Sweden. Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries, by representatives from Estonia, Latvia, and Lithuania. ( : Coffee break). 14

15 13.00 Study visit to the Public Employment Service, Southern Jutland. Hosted by Søren Nielsen, Public Employment Service, Southern Jutland. A short cultural item has been arranged for the journey to the Public Employment Service, Southern Jutland Dinner (Banquet). Friday 13 June - day Self-service daily cash benefits administration including personal safeguards. Follow-up of talks from the meeting of Nordic Unemployment Insurance Funds Professor Dag Weise Schartum, Department of Informatics, The University of Oslo Coffee break "Sanctions and mobility"/"evaluation of the provisions on sanctions in the daily cash benefits scheme" (FAFO project, planned to finish end 2002 / early The project is limited to Nordic conditions). Talk by Jorun Andreasen, ECON Center for Economic Analysis, Norway Summing up and conclusion by the head of the Permanent Committee Lunch. - Departure. Transfer of chair for the Permanent Committee to Iceland. 15

16 Deltagerliste til Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde List of participants Færøerne (Faroe) Elisabeth O. Gaardbo, ALS Ernst Jacobsen, ALS Estonia (Estland) Ms Öie Jögiste, National Labour Market Board Ms Ave Liitmäe, lawyer, Estonian Ministry of Social Affairs Latvia (Letland) Ms Irena Vevere, Deputy af the Director General Ms Jevgenija Brike, Senior expert of the State Social Insurance Lithuania (Litauen) Kestutis Simanavicius, Chief specialist af Personnel Division Dr. Boguslavas Gruzevskis, Head of Division Norge (Norway) Rune Solberg, ekspedisjonssjef Anne Jorun Børmark, rådgiver Gry Fossum, avdelingsdirektør Kristian Heyerdahl, underdirektør Anne C. Bisgaard, underdirektør Hans Holm, seniorrådgiver Bjørg Wigaard, seniorrådgiver Hilde Holt, rådgiver Cecilie Evertsen, førstekonsulent 16

17 Siri Camilla Thommesen, avdelingsleder Håkon Skaug, avdelingsleder Jan Eigil Tønnesen, avdelingsleder Sverige (Sweden) Leif Tallskog, AMS Jörgen Gyllenblad, AMS Britt-Inger Svensson, AMS Per Hagström, AMS Rolf Hermond, AMS Ann Zachrison Nilsson, Näringsdepartementet Orvar Johanson, SO Carl-Otto Edholm, SO Gertrud Hedenström-Eriksson, SO Peter Schönefeld, SO Inger Lindström, SIFs arbetslöshetskassa Pirjo Hellsten, Säljarnas arbetslöshetskassa Ray Olsson, Industrifackets arbetslöshetskassa Claes-Göran Lock, AMS Kjell Olsén, Arbetsförmedlingen Inre Skandinavia Trond Erik Grundt, Arbetstförmedlingen Inre Skandinavia Finland Marjaana Maisonlahti, regeringssekreterare Susanna Siitonen, regeringssekreterare Niina Jussila, överinspektör Olavi Myllyharju, överinspektör Olli Häkkinen, jurist Heikki Pohja, Vd direktör Laura Palokangas, kassaföreståndare Maritta Toivonen, kassaföreståndare Juha-Veikko Kurki, kassaföreståndare Marja-Leena Meriläinen, kassaföreståndare Seppo Niininen, kassaföreståndare 17

18 Tuovi Orpana, kassaföreståndare Juhani Talonen, verksamhetsledare Island Gissur Pétursson, direktör Jóngeir H. Hlinason, avdelningschef Erna Haukdóttir, styrelemedlem Hervar Gunnarson, styrelemedlem Jón R. Pálsson, styrelemedlem Ina Jónasdóttir, styrelemedlem þórey Aðalsteinsdóttir, advokat Guðmundur þ Jónsson, styremedlem Danmark (Denmark) Nordisk Ministerråd René Høyer Jørgensen, rådgiver A-kassernes Samvirke Torben D. Jensen, sekretariatschef Helmer Baadsgaard, souschef Peder Langhoff, konsulent Arbejdsmarkedsstyrelsen Jens Magnild Arbejdsmarkedets Ankenævn Lone Adler, kontorchef Arbejdsdirektoratet Direktør Jesper Hartvig Pedersen Kontorchef Jørgen Kappel Kontorchef Vibeke Dalbro Kontorchef Tor Even Münter 18

19 Chefkonsulent Hans Flamand Christensen Chefkonsulent John Povelsen Fuldmægtig Claus G.P. Ryde Fuldmægtig Kirsten Brix Petersen Kontorfuldmægtig Annette Hansen Andre Oplægsholdere Der deltager 8 oplægsholdere, udover ovenstående deltagerliste Knut Røed, seniorforsker ve Frischsenteret, Norge Dag Weise Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Norge Jorun Andreassen, ECON Senter for økonomisk analyse, Norge Janne Hallengren, chefkonsulent, Danmark Carsten Mejlvang, IT-udviklingskonsulent Per Jensen, chefkonsulent, Danmark Torben Dall Schmidt, Institut for grænseregionsforskning Søren Nielsen, regionschef, Danmark Tolke Aase Peerless Claire Duvantier 19

20 Velkomst ved direktør Jesper Hartvig Pedersen, Arbejdsdirektoratet, Danmark På vegne af den permanente komité og på vegne af Danmark som arrangørland bød Jesper Hartvig Pedersen deltagerne hjertelig velkommen til arbejdsløshedsforsikringsmødet. Han introducerede temaet for mødet, som var Digitalisering, kvalitetsudvikling og forenkling i relation til arbejdsmarkedsdudviklingens behov. Programmet blev betragtet som omfattende og spændende program. Et program som løb over 2 ½ dag. Dernæst præsenterede Jesper Hartvig Pedersen programmet for de enkelte dage. Det indeholdt diskussioner i plenum, workshops og ekskursion til AF-Sønderjylland og historiske steder i grænseregionen. Jesper Hartvig Pedersen benyttede lejligheden til at takke Nordisk Ministerråd for tilskud til afholdelse af mødet. Han afsluttede velkomsten med at udtrykke håb om nogle udbytterige dage både fagligt og socialt. 20

21 IT / Digitale tjenester. Digital forvaltning i Arbejdsdirektoratet og informationsudvekslingen mellem de nordiske lande v/ Janne Hallengren / Carsten Mejlvang, Arbejdsdirektoratet, Danmark Janne Hallengren forklarede Arbejdsdirektoratets placering i Beskæftigelsesministeriets organisationsplan og direktoratets opgaver. Med udgangspunkt i direktoratets kernevirksomhed, sagsbehandling, gennemgik hun arbejdet i direktoratet med digitalisering, fra starten i 1998, over indførelsen af elektronisk sags- og dokumenthåndtering i 2001 og arbejdet med portalen "Arbejdsmarkedspladsen". Visionen er at dele den viden, som direktoratets fagsystemer har, med direktoratets samarbejdspartnere, og derigennem nå frem til i fællesskab at kunne anvende digital forvaltning. Fordelen vil være, at det fremover ikke vil være nødvendigt at sende sagsoplysninger frem og tilbage til hinanden, men at der er adgang til at gå ind i hinandens sagsoplysninger. Herefter gennemgik Janne Hallengren direktoratets portal "Arbejdsmarkedspladsen" og dens betydning for en almindelig sagsbehandler i Arbejdsdirektoratet. Afslutningsvis gennemgik Janne Hallengren de krav der skal opfyldes for at gøre digitaliseringsprocessen til en succes, og henviste til den workshop, der ligger i forlængelse af dette oplæg. Overheads er vedføjet som bilag. 21

22 OAS-systemet: Præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a-kassernes udbetalingssystem OAS v/ Claes-Göran Lock / Orvar Johansen, Sverige Peter Schönefeldt og Carl-Otto Edholm præsenterede SO, det svenske a-kassesystem og de svenske a-kassers udbetalingssystem, OAS. SO arbejder med at udvikle og gennemfører i sommeren og efteråret 2003 pilotprojekter. OAS er et fælles udbetalingssystem, der bygger på ideen om at fremme ensartet sagsbehandling i a- kasserne (ligebehandling), lette uddannelse, udvikling og forvaltning og tilpasningen til ændret lovgivning, samt billigere drift. OAS er kernen i et system med en række tilvalgsfunktioner, og SO forbyder ikke de enkelte a-kasser at udvikle egne tillægsfunktioner. OAS ligger i 38 forskellige a-kasser og 5 forskellige driftssteder. Afslutningsvis blev IT-organisationen i SO og omkostningerne ved administration af det fælles udbetalingsystem gennemgået. Claes-Göran Lock præsenterede omorganiseringen af Arbetsmarkedsstyrelsen i tre virksomhedsgrene og herunder den svenske arbejdsformidlings internettjenester, der startede som selfservice-tilbud i Internettjenesterne udgør nu en grundpille i den svenske arbejdsformidlings bestræbelserne på at hjælpe de ledige til at være aktivt arbejdssøgende personer bruger internettjenesterne. Internettjenesten har vist sig at være et meget rationelt servicetilbud. Sideløbende opbygges en telefonservice. Der vil således være tre servicekanaler; Kundetjänst, internet og den lokale arbejdsformidling. Herefter berettede Claes-Göran Lock om "e-besök" og de enkelte arbejdsformidlingers egne internetsider, herunder indskrivninger og handlingsplaner via nettet. Det overordnede formål opbygningen af de tre servicekanaler er at lægge ansvaret for arbejdssøgningen på den ledige, og i den forbindelse sørge for at de nødvendige værktøjer er til rådighed for den ledige, og tilsvarende at give arbejdsgivere de nødvendige værktøjer til at finde den arbejdskraft de søger. Overheads er vedføjet som bilag. 22

23 Kvalitetsudvikling i den offentlige sektor og i a-kasserne Benchmarking af a-kasserne i Danmark v / Per Jensen, Arbejdsdirektoratet, Danmark Arbejdsdirektoratet, der tidligere havde en traditionel kontrol- og myndighedsrolle over for a-kasserne, fik i slutningen af 1990 erne en ny supplerende funktion som samarbejdspartner. Direktoratet begyndte på dette tidspunkt bevidst at understøtte kvalitets- og kompetenceudviklingen i a-kasserne gennem afholdelse af kvalitetskonferencer, fælles kvalitetsudviklingsprojekter og ikke mindst benchmarking af alle a-kasserne. Formålet med direktoratets systematiske sammenligninger (benchmarking) af a- kasserne har været at skabe en øget gennemsigtighed i administrationen af arbejdsløshedsforikringen og at få sat fokus på effektiviteten. Benchmarkinganalyserne er samtidig tilrettelagt således, at a-kasserne får det bedst mulige grundlag for øget kvalitetsudvikling og læring. Benchmarkingen af a-kasserne har været en tilbagevendende aktivitet, der siden 1999 har ført til offentliggørelse af en rapport hvert andet år. Benchmarkinganalyserne er gennemført i et tæt samarbejde med A-kassernes Samvirke og bygger på et omfattende datamateriale om a-kasserne, herunder oplysninger om organisation, personale, økonomi og kvaliteten af a-kassernes sagsbehandling. Benchmarkingmetoderne er blevet udviklet og raffineret undervejs og har omfattet både resultat- og procesbenchmarking. I den igangværende benchmarkinganalyse er ét af nytiltagene, at der er gennemført en tidsregistrering i samtlige a-kasser. Der indgår også (for anden gang) en stor undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med a-kasssernes service. Benchmarking har vist sig at være et meget effektivt styringsværktøj, der har gjort det muligt for Arbejdsdirektoratet at påvirke udviklingen i a-kasserne på områder, hvor direktoratet ikke har nogen lovmæssig kompetence. Samarbejdet med a-kasserne har været med til at kvalificere analyserne, idet det har åbnet op for nye oplysninger og anvendelse af nye metoder. Efter 1. september 2002 er der sket en betydelig ændring i lovgivningen på arbejdsløshedsforsikringsområdet, idet a-kasserne fra dette tidspunkt fik mulighed for at søge om at blive tværfaglige. Dette betyder, at a-kassemedlemmerne reelt får en større frihed til at vælge a-kasse, og at der i stigende omfang vil opstå en konkurrencelignende situation mellem a-kasserne. Den øgede markedsorientering vil ikke overflødiggøre en fortsat benchmarking af a- kasserne. Tværtimod er gennemsigtighed afgørende for at opnå et velfungerende marked medlemmerne skal i forhold til de enkelte a-kasser kunne vurdere om forholdet mellem pris og kvalitet er det rette. 23

24 Den konkrete tilrettelæggelse af de fremtidige benchmarkingaktiviteter overvejes p.t. i lyset af lovændringen. Det forventes, at direktoratet i stigende omfang vil offentliggøre nøgletal på a-kasseområdet på direktoratets hjemmeside. Kvalitetsudvikling i danske a-kasser v/ Torben D. Jensen, A-kassernes Samvirke. Oplæg er vedføjet som bilag. 24

25 Dagpengesystemerne i Norden og tilpasningen på arbejdsmarkedet v/ Knut Røed, Norge Den norske undersøgelse, som dannede grundlaget for indlægget, så på, hvorledes adfærdsmønstret under ledighed blev påvirket af forskellige faktorer. Fokus i præsentation blev lagt på to årsagssammenhænge: Hvordan ændres personers sandsynlighed for et gå fra ledighed til job ved en marginal ændring i dagpengeniveauet? Hvordan ændres personers sandsynlighed for at gå fra ledighed til job, når de nærmer sig udløbet af dagpengeperioden? I sine konklusioner blev særligt følgende fremhævet: Dagpengeniveauet har betydning for hvor hurtigt folk kommer i arbejde. Men effekten er ikke stor, og ændringer i realistisk størrelsesroden vil have beskeden effekt. Dele af effekten kan være uønsket ud fra eet samfundsøkonomisk synspunkt. Truslen om tab af dagpenge har en stor effekt på sandsynligheden for at komme i arbejde. Dette er en trussel, som kan skræddersyes ledige, der anses for at have været for længe uden arbejde. Trusselseffekten er stor selvom tab af dagpenge følges op af et arbejdsmarkedstiltag. De anvendte overheads er vedføjet som bilag. 25

26 Grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden v/ Torben Dall Schmidt, Institut for Grænseregionsforskning, Danmark Torben Dall Schmidt gennemgik grænsependling over den dansk-tyske grænse og grundene til pendling. Med udgangspunkt i de geografiske, befolkningsmæssige og økonomiske rammer som grænseregionen giver gennemgik Torben Dall Schmidt udnyttelsen af arbejdskraftressourcerne på tværs af landegrænsen og på tværs af kommunegrænser, og årsagerne til at vælge eller fravælge pendling. Afslutningsvis opregnede Torben Dall Schmidt hvad der er gjort for at lette grænsependling og hvilke udviklingsmuligheder arbejdsmarkedet i grænseregionen giver. Baggrundsnotat er vedføjet som bilag. 26

27 En selvbetjent dagpengeforvaltning - herunder personværn ved Dag Weise Schartum, Universitetet i Oslo Dag Weise Schartum gennemgik mulighederne for ændring af arbejdsdelingen gennem den digitale forvaltning inden for forvaltningsorganer, i og mellem etater, samt mellem offentlig og privat virksomhed. Herefter blev begrebet selvbetjening undersøgt og afvejet for og imod den retlige kvalitet i forhold til beskyttelsen af personlige oplysninger. Fordelene ved selvbetjening er øget effektivitet, bedre service (hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling) og øget demokrati (egen indflydelse på egen sag). Ulemperne er krav om komplekse kvalifikationer, som de fleste parter ikke har, eller i mangel heraf trivialisering af retsspørgsmål. Det er også en ulempe, hvis selvbetjening fører til at der ikke sker ligebehandling af ens sager, fx hvis kvalificerede parter kan få bedre resultater end personer uden den nødvendige indsigt eller interesse. Endelig er det en ulempe, hvis der er risiko for manipulering af sagsoplysninger eller der ikke er sikker overføring af oplysninger. De grundlæggende betingelser for beskyttelse af personlige oplysninger ved anvendelse af selvbetjeningsmodeller blev gennemgået, og afslutningsvist blev det konkluderet, at en ændret arbejdsfordeling mellem offentlige myndigheder og omverdenen medfører en risiko for at retssikkerheden svækkes. Det gælder såvel i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger som i forhold til offentligretslige styringsidealer og borgernes mulighed for at identificere den myndighed, der har behandlet deres sag Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at det er ved udviklingen af systemerne, at alle vigtige afgørelser om systemet bliver taget. 27

28 Sanktioner og mobilitet / Evaluering av sankjonsbestemmelser i dagpengeordningen v/jorun Andreasen, ECON Senter for økonomisk analyse, Norge. Oplægget indeholdt en gennemgang af et projekt, som Aetat, Arbeidsdirektoratet, Norge, havde givet FAFO i opdrag, og som skulle omhandle en evaluering af Aetat lokals praktisering af sanktionerne i dagpengereglerne i forbindelse med håndhævelse af mobilitetskravene til arbejdssøgende. Projektet var således begrænset til norske forhold. På baggrund af interview med såvel repræsentanter fra Aetat lokal og med dagpengemodtagere samt registeranalyser på Aetats registre viste evalueringen, at der ikke eksisterer en entydig praksis. Praksis varierer i høj grad og er afhængig af faktorer som ledelses strategi, ressourcer til formidlingsarbejdet, faglige vurderinger og den enkelte sagsbehandlers vurdering. Evalueringen viste ligeledes, at omfanget af henvisningerne over fylkesgrænser er lavt og at omfanget af midlertidigt bortfald af dagpenge på grund af beskæftigelsesmæssig immobilitet også er relativt lavt. Projektet har afdækket nogle udfordringer, som Aetat står over for i forbindelse med praktisering af regelsættet: Aetats forskellige roller som både forvaltningsmyndighed og serviceinstitution. Retssikkerhedsmæssige spørgsmål som følge af uens håndhævelse af regelsættet. 28

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07 20 07 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Ankestyrelsen (2007), www.ankestyrelsen.dk. Arbejdsdirektoratet (2007a), Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2005/2006, Arbejdsdirektoratet

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark

INDBYDELSE. Mangel på arbejdskraft flere skal i gang. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference. Beskæftigelsesregion Syddanmark INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Mangel på arbejdskraft flere skal i gang Beskæftigelsesregion Syddanmark Vi lægger ud med et overblik over udfordringerne og tager

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nordens Velfærdscenter

Nordens Velfærdscenter Nordens Velfærdscenter Nordic Centre for Welfare and Social Issues Elizabeth Dahler-Larsen Seniorrådgiver 22-06-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Nordens Velfærdscenter Arbejder på vegne af de nordiske regeringer

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark

Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark Nordisk Råd J-Nr: 06-932-02 Dato: 27. juni 2006 JTS Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsudvalgets møde den 26. juni, 2006 Bornholm, Danmark Dagsordenspunkt 1 Godkendelse af udkast til dagsorden

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM:

PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PSD2 TEMADAG 28. NOVEMBER 2017 DET KOMMENDE LANDSKAB PÅ BETALINGSTJENESTEOMRÅDET AFHOLDES PÅ FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER I SAMARBEJDE MELLEM: PROGRAM - OVERBLIK 08.30-09.00 Ankomst & registrering

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference

INDBYDELSE. Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft. Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference INDBYDELSE Vi byder velkommen til Beskæftigelsesrådets forårskonference Stigende ledighed fortsat mangel på arbejdskraft Beskæftigelsesregion Syddanmark Det regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark inviterer

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Retsudvalget 15. april 2008 Ny grønbog om fri bevægelighed for skyldnerdata Kommissionen har

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior

Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior Denmark: Nordic Languages Finland: Junior Arnhild Hegtun Opplæringsavdelingen Tel.: + 47 22 24 76 38 Mobil

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K

D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsformidlingen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 12. oktober 1995 Baggrund og formål med et Øresundsvandsamarbejde Undersøgelser af forureningsforholdene i Øresund begyndte allerede i mellemkrigsårene på både dansk

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Mangfoldighed - en nøgle til succes

Mangfoldighed - en nøgle til succes I N V I TAT I O N T I L Mangfoldighed - en nøgle til succes 8. oktober 2008 Konference på Axelborg, København Tid, sted og tilmelding Tid 8. oktober 2008 kl. 9.00-16.00 Sted Axelborg Vesterbrogade 4 A

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Jobcenterchefseminar marts 2011

Jobcenterchefseminar marts 2011 Jobcenterchefseminar 3. - 4. marts 2011 2 PROGRAM 3. marts 2011 - formiddag 9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe 9.30-9.45: Velkomst v. Karl Schmidt, regionsdirektør 9.45-10.30: Nyt i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse nr. 28/05 8. juni 2005 Straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

Sundheds- og socialsektorer med et»e«

Sundheds- og socialsektorer med et»e« Sundheds- og socialsektorer med et»e«brugen af IT i sundheds-, pleje- og socialsektoren i de nordiske lande sammenfatning Dette hæfte indholder en sammenfatning af en undersøgelsesrapport, TemaNord 2005:531,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere