Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde. 11-13. juni 2003 Sønderborg, Danmark"

Transkript

1 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark

2

3 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark TemaNord 2004:528

4 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 Sønderborg, Danmark TemaNord 2004:528 Nordisk Ministerråd, København 2004 ISBN ISSN Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Sælges gennem Nordisk Ministerråds salgsagenter, se listen på sidste side. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Det nordiske samarbejde på arbejdsmarkedsområdet reguleres af særlige overenskomster og konventioner. Nordisk Ministerråd (ministrerne for arbejdsmarked og arbejdsmiljø) har den politiske ledelse af samarbejdet, som også omfatter arbejdslivsspørgsmål, problemstillinger inden for arbejdsretsområdet og formidling af arbejdskraft over landegrænserne. Ministerrådet bistås af en embedsmandskomite. Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

5 Indholdsfortegnelse Contents Forord... 6 Summary in English... 8 Program for Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde Nordic Unemployment Insurance Conference Deltagerliste til Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde List of participants Indlæg: Velkomst IT / Digitale tjenester. Digital forvaltning i Arbejdsdirektoratet og informationsudvekslingen mellem de nordiske lande OAS-systemet: Præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a- kassernes udbetalingssystem OAS Kvalitetsudvikling i den offentlige sektor og i a-kasserne: Benchmarking af a-kasserne i Danmark Kvalitetsudvikling i danske a-kasser Dagpengesystemerne i Norden og tilpasningen på arbejdsmarkedet Grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden En selvbetjent dagpengeforvaltning - herunder personværn Sanktioner og mobilitet / Evaluering av sankjonsbestemmelser i dagpengeordningen Studiebesøg på AF Afslutning Workshops: Myndighedernes samarbejde over grænserne og a-kassernes samarbejde over grænserne Workshop 1: Praktiske erfaringer fra Sønderjylland og Øresundsregionen Workshop 2: Arbejdsmarkedspladsen som case-study Workshop 3: Grensetjänsten i Morokulien Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries Bilag Oplæg Overheads (power-points / lysark) 5

6 Forord Denne rapport indeholder dokumentation fra det Nordiske Arbejdsløshedsforsikringsmøde Mødet blev holdt i Danmark i dagene juni 2003 i Sønderborg. De nordiske arbejdsløshedsforsikringsmøder holdes hvert andet år. Værtslandet går på skift mellem de nordiske lande. Det er også værtslandet, der varetager forberedelsen og sekretariatsopgaverne i formindelse med mødet. Planlægningen af mødet sker i regi af Den permanente komité det nordiske arbejdsløshedsforsikringsmøde. Der deltog 80 deltagere fra de nordiske lande. I fortsættelse af de seneste møder var der ligeledes inviteret repræsentanter fra de baltiske lande. Nordisk Ministerråd giver støtte til afholdelsen af møderne. Rejse- og opholdsudgifter dækkes af deltagerne, idet Ministerrådet dog dækker disse udgifter for deltagerne fra de baltiske lande. Konferencens emner var sammenfattet i overskriften: Digitalisering, kvalitetsudvikling og forenkling i relation til arbejdsmarkedsudviklingens behov. På mødets første dag var der således oplæg om de nordiske landes IT-systemer og mulighederne for digital informationsudveksling, en præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a-kassernes udbetalingssystem kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor og i a-kasserne i Danmark dagpengesystemerne i Norden og tilpasning på arbejdsmarkedet. På mødets anden dag var der særligt fokus på situationen i grænselandsområdet, og der var oplæg om grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden. Herudover blev der afholdt 4 workshops over temaet Myndighedernes samarbejder over grænserne og a-kassernes samarbejde over grænserne. Endelig blev der lejlighed til et studiebesøg på AF-Sønderjylland. På mødets tredje dag var der oplæg om en selvbetjent dagpengeforvaltning herunder personværn sanktioner og mobilitet evaluering af sanktionsbestemmelserne i dagpengeordningen (FAFO-projekt). Endelig afsluttedes konferencen med en kort faglig opsummering, hvorefter Danmark overdrog formandskabet for Den Permanente Komité til Island. Med udsendelsen af denne rapport vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle deltagerne i konferencen, som gennem en engageret tilstedeværelse og deltagelse i debatten 6

7 hver for sig ydede et bidrag til den nordiske nytte af disse møder. En særlig tak skal selvfølgelig lyde til de mange oplægsholdere og workshop-bestyrere, som deltog særligt aktivt i mødets forløb, samt til de kolleger og samarbejdsparter, der hjemmefra bidrog med materiale til fælles bedste. København, december 2003 Jesper Hartvig Pedersen 7

8 Summary in English This report contains documentation from the Nordic Unemployment Insurance Meeting that was held in Sønderborg, Denmark, June These meetings are held regularly in the Nordic countries every second year. A Permanent Committee consisting of representatives from all the Nordic countries is responsible for the arrangments. On the first day of the meeting lectures were given on the following themes: 1) IT/digital services. IT systemes in the Nordic countries and opportunities for dgital inforamtion exchange in the unemployment field across the Nordic national borders by Janne Hallengren and Carsten Mejlvang (Denmark). 2) The OAS System: Presentation of the Swedish public employment service s Internet services and the umenployment insurance fundpayment system, OAS by Claes-Göran Lock/Orvar Johansen (Sweden). 3) Quality develpment in the public sector and the unemployment funds by Per Jensen (Denmark) and with a supplementary remark from the Association of Unemployment Insurance Funds - by Torben Dam Jensen (Denmark). 4) Daily cash benefits systems in the Nordic countries and adaption in the labour market. Presentation of research results and analyses ( Active job search: The value of work itself and financial incentives ) by Knut Røed (Norway). The second day started with a lecture on the theme: Work across borders and breaking down national barriers in the Nordic region by Thorben Dall Schmidt (Denmark). Thereafter, 4 workshops were held: Workshop 1: Practical experience from Southern Jutland and the Øresund region by Jörgen Gyllenblad (Sweden) and Søren Nielsen (Denmark). Workshop 2: The labour market place as a case study by Carsten Mejlvang and Janne Hallengren (Denmark). Workshop 3: The border service in Morokulien by Kjell Olsén and Trond Erik Grundt, Public Employemnt Service, Inner Scandinavia (Sweden). Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries by representatives from Estonia, Latvia and Lithuania. In the afternoon of the second day a stydy visit to the Public Employment Service, Southern Jutland, was arranged. 8

9 On the third and last day the following lectures were given: 1) Self-service daily cash benefits administration including personal safeguards, a follow-up of talks from the meeting of the Nordic Unemployment Insurance Conference 2001 by dag Weise Schartum (Norway). 2) Sanctions and mobility / Evaluation of the provisions on sanctions in the daily cash benefits scheme Jorun Andreasen (Norway). The meeting had 80 participants, among them a number of invited participants from Estland, Latvia and Lithuania. The lectures were held in Danish, Norwegian and Swedish, with simultaneous interpretation to English, apart from Workshop 4, which was held in English, without interpretation. These meetings are of great value for the co-operation and common understading in the Nordic area concerning unemployment insurance system as an instrument of both welfare and labour market policy, with the participation of representativies who are dealting with these questions in their daily work. 9

10 Program for Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde juni 2003 i Sønderborg Digitalisering, kvalitetsudvikling og forenkling i relation til arbejdsmarkedsudviklingens behov Onsdag den 11. juni - dag 1 Mødeleder: Arbejdsdirektoratet, Danmark Ankomst / mødestart Lunch Velkomst ved Jesper Hartvig Pedersen, direktør for Arbejdsdirektoratet, Danmark IT/digitale tjenester. De nordiske landes IT-systemer og mulighederne for digital informationsudveksling over de nordiske landegrænser på arbejdsløshedsforsikringsområdet belyses. Oplæg ved Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Arbejdsdirektoratet, Danmark. OAS-systemet: Præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a-kassernes udbetalingssystem, OAS, ved Claes-Göran Lock /Orvar Johansen,Sverige Kaffepause Kvalitetsudvikling i den offentlige sektor og i a-kasserne. Oplæg ved Flemming Bentzen/Per Jensen, Arbejdsdirektoratet, Danmark. Herudover oplæg ved Torben Dam Jensen, A-kassernes Samvirke, Danmark Pause. 10

11 16.45 til Dagpengesystemene i Norden og tilpasning på arbeidsmarkedet. Præsentation af forskningsresultater og analyser ("Aktiv jobbsøkning: Arbeidets egenverdi og økonomiske insentiver" eller evt. et andet emne til belysning af dagpengeperiodens varighed og mulige effekter på arbejdsløshedens varighed. Knut Røed, senioforsker ved Frischsenteret, Norge Middag. Torsdag den 12. juni. - dag Grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden. Oplæg ved Torben Dall Schmidt, Institut for grænseregionsforskning, Åbenrå og Workshops over temaet "Myndighedernes samarbejde over grænserne og a-kassernes samarbejde over grænserne". Hver workshop køres to gange for at give deltagerne mulighed for at deltage i to af de arrangerede workshops Lunch. Workshop 1: Praktiske erfaringer fra Sønderjylland og Øresundsregionen, ved Jörgen Gyllenblad, AMS-Stockholm og Søren Nielsen, AF-Sønderjylland. Workshop 2: Arbejdsmarkedspladsen som case-study, ved Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Arbejdsdirektoratet, Danmark. Workshop 3: Grensetjänsten i Morokulien, ved Kjell Olsén og Trond Erik Grundt, Arbetsförmedlingen Inre Skandinavia, Sverige. Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries, ved repræsentanter fra Estland, Letland og Litauen. ( : Kaffepause). 11

12 13.00 Studiebesøg AF-Sønderjylland. Vært er Søren Nielsen, AF- Sønderjylland. I forbindelse med transporten til AF-Sønderjylland vil der blive arrangeret et kulturelt indslag Middag (Festmiddag). Fredag den 13. juni. - dag En selvbetjent dagpengeforvaltning herunder personværn. Opfølgning på indlæg fra Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde Kaffepause. Professor Dag Weise Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo "Sanktioner og mobilitet"/"evaluering av sanksjonsbestemmelsene i dagpengeordningen" (FAFO-projekt, formentlig afsluttet ved årsskiftet 2002/2003. Projektet er begrænset til norske forhold). Oplæg ved Jorun Andreasen, ECON Senter for økonomisk analyse, Norge Faglig opsummering og afslutning ved leder af den permanente komité Lunch. - Afrejse. Overdragelse af formandskabet for Den Permanente Komité til Island. 12

13 Nordic Unemployment Insurance Conference June 2003 in Sønderborg Digitalisation, quality development, and simplification in relation to the needs of labour market developments Wednesday 11 June - day 1 Chairman: Directorate of Labour, Denmark Arrival / opening of the meeting Lunch Welcome by Jesper Hartvig Petersen, director general of the Directorate of Labour, Denmark IT/digital services. IT systems in the Nordic countries and opportunities for digital information exchange in the unemployment insurance field across Nordic national borders. Talk by Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Danish Labour Directorate. The OAS system: Presentation of the Swedish public employment service s Internet services and the unemployment insurance fund payment system, OAS, by Claes-Göran Lock /Orvar Johansen, Sweden Coffee break Quality development in the public sector and in unemployment insurance funds. Talk by Per Jensen, Danish Labour Directorate. Also a talk by Torben Dam Jensen, Association of Unemployment Insurance Funds (A-kassernes Samvirke), Denmark Break. 13

14 Daily cash benefits systems in the Nordic countries and adaptation in the labour market. Presentation of research results and analyses ("Active job search: The value of work itself and financial incentives") by senior researcher Knut Røed, Frischsenter, Norway Dinner. Thursday 12 June - day Work across borders and breaking down national barriers in the Nordic region. Talk by Torben Dall Schmidt, Danish Institute for Border Region Studies, Åbenrå and Workshops on the theme "Cooperation between authorities across borders and cooperation between unemployment insurance funds across borders" Lunch. Each workshop will be carried out twice in order to allow delegates to take part in two of the workshops arranged. Workshop 1: Practical experience from Southern Jutland and the Øresund region, by Jörgen Gyllenblad, Swedish Labour Market Authority (AMS-Stockholm) and Søren Nielsen, Public Employment Service, Southern Jutland. Workshop 2: The labour marketplace as a case study, by Janne Hallengren/Carsten Mejlvang, Danish Labour Directorate. Workshop 3: The border service in Morokulien, by Kjell Olsén and Trond Erik Grundt, Public Employment Service, Inner Scandinavia, Sweden. Workshop 4: Labour migration in the Baltic countries, by representatives from Estonia, Latvia, and Lithuania. ( : Coffee break). 14

15 13.00 Study visit to the Public Employment Service, Southern Jutland. Hosted by Søren Nielsen, Public Employment Service, Southern Jutland. A short cultural item has been arranged for the journey to the Public Employment Service, Southern Jutland Dinner (Banquet). Friday 13 June - day Self-service daily cash benefits administration including personal safeguards. Follow-up of talks from the meeting of Nordic Unemployment Insurance Funds Professor Dag Weise Schartum, Department of Informatics, The University of Oslo Coffee break "Sanctions and mobility"/"evaluation of the provisions on sanctions in the daily cash benefits scheme" (FAFO project, planned to finish end 2002 / early The project is limited to Nordic conditions). Talk by Jorun Andreasen, ECON Center for Economic Analysis, Norway Summing up and conclusion by the head of the Permanent Committee Lunch. - Departure. Transfer of chair for the Permanent Committee to Iceland. 15

16 Deltagerliste til Nordisk Arbejdsløshedsforsikringsmøde List of participants Færøerne (Faroe) Elisabeth O. Gaardbo, ALS Ernst Jacobsen, ALS Estonia (Estland) Ms Öie Jögiste, National Labour Market Board Ms Ave Liitmäe, lawyer, Estonian Ministry of Social Affairs Latvia (Letland) Ms Irena Vevere, Deputy af the Director General Ms Jevgenija Brike, Senior expert of the State Social Insurance Lithuania (Litauen) Kestutis Simanavicius, Chief specialist af Personnel Division Dr. Boguslavas Gruzevskis, Head of Division Norge (Norway) Rune Solberg, ekspedisjonssjef Anne Jorun Børmark, rådgiver Gry Fossum, avdelingsdirektør Kristian Heyerdahl, underdirektør Anne C. Bisgaard, underdirektør Hans Holm, seniorrådgiver Bjørg Wigaard, seniorrådgiver Hilde Holt, rådgiver Cecilie Evertsen, førstekonsulent 16

17 Siri Camilla Thommesen, avdelingsleder Håkon Skaug, avdelingsleder Jan Eigil Tønnesen, avdelingsleder Sverige (Sweden) Leif Tallskog, AMS Jörgen Gyllenblad, AMS Britt-Inger Svensson, AMS Per Hagström, AMS Rolf Hermond, AMS Ann Zachrison Nilsson, Näringsdepartementet Orvar Johanson, SO Carl-Otto Edholm, SO Gertrud Hedenström-Eriksson, SO Peter Schönefeld, SO Inger Lindström, SIFs arbetslöshetskassa Pirjo Hellsten, Säljarnas arbetslöshetskassa Ray Olsson, Industrifackets arbetslöshetskassa Claes-Göran Lock, AMS Kjell Olsén, Arbetsförmedlingen Inre Skandinavia Trond Erik Grundt, Arbetstförmedlingen Inre Skandinavia Finland Marjaana Maisonlahti, regeringssekreterare Susanna Siitonen, regeringssekreterare Niina Jussila, överinspektör Olavi Myllyharju, överinspektör Olli Häkkinen, jurist Heikki Pohja, Vd direktör Laura Palokangas, kassaföreståndare Maritta Toivonen, kassaföreståndare Juha-Veikko Kurki, kassaföreståndare Marja-Leena Meriläinen, kassaföreståndare Seppo Niininen, kassaföreståndare 17

18 Tuovi Orpana, kassaföreståndare Juhani Talonen, verksamhetsledare Island Gissur Pétursson, direktör Jóngeir H. Hlinason, avdelningschef Erna Haukdóttir, styrelemedlem Hervar Gunnarson, styrelemedlem Jón R. Pálsson, styrelemedlem Ina Jónasdóttir, styrelemedlem þórey Aðalsteinsdóttir, advokat Guðmundur þ Jónsson, styremedlem Danmark (Denmark) Nordisk Ministerråd René Høyer Jørgensen, rådgiver A-kassernes Samvirke Torben D. Jensen, sekretariatschef Helmer Baadsgaard, souschef Peder Langhoff, konsulent Arbejdsmarkedsstyrelsen Jens Magnild Arbejdsmarkedets Ankenævn Lone Adler, kontorchef Arbejdsdirektoratet Direktør Jesper Hartvig Pedersen Kontorchef Jørgen Kappel Kontorchef Vibeke Dalbro Kontorchef Tor Even Münter 18

19 Chefkonsulent Hans Flamand Christensen Chefkonsulent John Povelsen Fuldmægtig Claus G.P. Ryde Fuldmægtig Kirsten Brix Petersen Kontorfuldmægtig Annette Hansen Andre Oplægsholdere Der deltager 8 oplægsholdere, udover ovenstående deltagerliste Knut Røed, seniorforsker ve Frischsenteret, Norge Dag Weise Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, Norge Jorun Andreassen, ECON Senter for økonomisk analyse, Norge Janne Hallengren, chefkonsulent, Danmark Carsten Mejlvang, IT-udviklingskonsulent Per Jensen, chefkonsulent, Danmark Torben Dall Schmidt, Institut for grænseregionsforskning Søren Nielsen, regionschef, Danmark Tolke Aase Peerless Claire Duvantier 19

20 Velkomst ved direktør Jesper Hartvig Pedersen, Arbejdsdirektoratet, Danmark På vegne af den permanente komité og på vegne af Danmark som arrangørland bød Jesper Hartvig Pedersen deltagerne hjertelig velkommen til arbejdsløshedsforsikringsmødet. Han introducerede temaet for mødet, som var Digitalisering, kvalitetsudvikling og forenkling i relation til arbejdsmarkedsdudviklingens behov. Programmet blev betragtet som omfattende og spændende program. Et program som løb over 2 ½ dag. Dernæst præsenterede Jesper Hartvig Pedersen programmet for de enkelte dage. Det indeholdt diskussioner i plenum, workshops og ekskursion til AF-Sønderjylland og historiske steder i grænseregionen. Jesper Hartvig Pedersen benyttede lejligheden til at takke Nordisk Ministerråd for tilskud til afholdelse af mødet. Han afsluttede velkomsten med at udtrykke håb om nogle udbytterige dage både fagligt og socialt. 20

21 IT / Digitale tjenester. Digital forvaltning i Arbejdsdirektoratet og informationsudvekslingen mellem de nordiske lande v/ Janne Hallengren / Carsten Mejlvang, Arbejdsdirektoratet, Danmark Janne Hallengren forklarede Arbejdsdirektoratets placering i Beskæftigelsesministeriets organisationsplan og direktoratets opgaver. Med udgangspunkt i direktoratets kernevirksomhed, sagsbehandling, gennemgik hun arbejdet i direktoratet med digitalisering, fra starten i 1998, over indførelsen af elektronisk sags- og dokumenthåndtering i 2001 og arbejdet med portalen "Arbejdsmarkedspladsen". Visionen er at dele den viden, som direktoratets fagsystemer har, med direktoratets samarbejdspartnere, og derigennem nå frem til i fællesskab at kunne anvende digital forvaltning. Fordelen vil være, at det fremover ikke vil være nødvendigt at sende sagsoplysninger frem og tilbage til hinanden, men at der er adgang til at gå ind i hinandens sagsoplysninger. Herefter gennemgik Janne Hallengren direktoratets portal "Arbejdsmarkedspladsen" og dens betydning for en almindelig sagsbehandler i Arbejdsdirektoratet. Afslutningsvis gennemgik Janne Hallengren de krav der skal opfyldes for at gøre digitaliseringsprocessen til en succes, og henviste til den workshop, der ligger i forlængelse af dette oplæg. Overheads er vedføjet som bilag. 21

22 OAS-systemet: Præsentation af de svenske arbejdsformidlingers internettjenester og a-kassernes udbetalingssystem OAS v/ Claes-Göran Lock / Orvar Johansen, Sverige Peter Schönefeldt og Carl-Otto Edholm præsenterede SO, det svenske a-kassesystem og de svenske a-kassers udbetalingssystem, OAS. SO arbejder med at udvikle og gennemfører i sommeren og efteråret 2003 pilotprojekter. OAS er et fælles udbetalingssystem, der bygger på ideen om at fremme ensartet sagsbehandling i a- kasserne (ligebehandling), lette uddannelse, udvikling og forvaltning og tilpasningen til ændret lovgivning, samt billigere drift. OAS er kernen i et system med en række tilvalgsfunktioner, og SO forbyder ikke de enkelte a-kasser at udvikle egne tillægsfunktioner. OAS ligger i 38 forskellige a-kasser og 5 forskellige driftssteder. Afslutningsvis blev IT-organisationen i SO og omkostningerne ved administration af det fælles udbetalingsystem gennemgået. Claes-Göran Lock præsenterede omorganiseringen af Arbetsmarkedsstyrelsen i tre virksomhedsgrene og herunder den svenske arbejdsformidlings internettjenester, der startede som selfservice-tilbud i Internettjenesterne udgør nu en grundpille i den svenske arbejdsformidlings bestræbelserne på at hjælpe de ledige til at være aktivt arbejdssøgende personer bruger internettjenesterne. Internettjenesten har vist sig at være et meget rationelt servicetilbud. Sideløbende opbygges en telefonservice. Der vil således være tre servicekanaler; Kundetjänst, internet og den lokale arbejdsformidling. Herefter berettede Claes-Göran Lock om "e-besök" og de enkelte arbejdsformidlingers egne internetsider, herunder indskrivninger og handlingsplaner via nettet. Det overordnede formål opbygningen af de tre servicekanaler er at lægge ansvaret for arbejdssøgningen på den ledige, og i den forbindelse sørge for at de nødvendige værktøjer er til rådighed for den ledige, og tilsvarende at give arbejdsgivere de nødvendige værktøjer til at finde den arbejdskraft de søger. Overheads er vedføjet som bilag. 22

23 Kvalitetsudvikling i den offentlige sektor og i a-kasserne Benchmarking af a-kasserne i Danmark v / Per Jensen, Arbejdsdirektoratet, Danmark Arbejdsdirektoratet, der tidligere havde en traditionel kontrol- og myndighedsrolle over for a-kasserne, fik i slutningen af 1990 erne en ny supplerende funktion som samarbejdspartner. Direktoratet begyndte på dette tidspunkt bevidst at understøtte kvalitets- og kompetenceudviklingen i a-kasserne gennem afholdelse af kvalitetskonferencer, fælles kvalitetsudviklingsprojekter og ikke mindst benchmarking af alle a-kasserne. Formålet med direktoratets systematiske sammenligninger (benchmarking) af a- kasserne har været at skabe en øget gennemsigtighed i administrationen af arbejdsløshedsforikringen og at få sat fokus på effektiviteten. Benchmarkinganalyserne er samtidig tilrettelagt således, at a-kasserne får det bedst mulige grundlag for øget kvalitetsudvikling og læring. Benchmarkingen af a-kasserne har været en tilbagevendende aktivitet, der siden 1999 har ført til offentliggørelse af en rapport hvert andet år. Benchmarkinganalyserne er gennemført i et tæt samarbejde med A-kassernes Samvirke og bygger på et omfattende datamateriale om a-kasserne, herunder oplysninger om organisation, personale, økonomi og kvaliteten af a-kassernes sagsbehandling. Benchmarkingmetoderne er blevet udviklet og raffineret undervejs og har omfattet både resultat- og procesbenchmarking. I den igangværende benchmarkinganalyse er ét af nytiltagene, at der er gennemført en tidsregistrering i samtlige a-kasser. Der indgår også (for anden gang) en stor undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med a-kasssernes service. Benchmarking har vist sig at være et meget effektivt styringsværktøj, der har gjort det muligt for Arbejdsdirektoratet at påvirke udviklingen i a-kasserne på områder, hvor direktoratet ikke har nogen lovmæssig kompetence. Samarbejdet med a-kasserne har været med til at kvalificere analyserne, idet det har åbnet op for nye oplysninger og anvendelse af nye metoder. Efter 1. september 2002 er der sket en betydelig ændring i lovgivningen på arbejdsløshedsforsikringsområdet, idet a-kasserne fra dette tidspunkt fik mulighed for at søge om at blive tværfaglige. Dette betyder, at a-kassemedlemmerne reelt får en større frihed til at vælge a-kasse, og at der i stigende omfang vil opstå en konkurrencelignende situation mellem a-kasserne. Den øgede markedsorientering vil ikke overflødiggøre en fortsat benchmarking af a- kasserne. Tværtimod er gennemsigtighed afgørende for at opnå et velfungerende marked medlemmerne skal i forhold til de enkelte a-kasser kunne vurdere om forholdet mellem pris og kvalitet er det rette. 23

24 Den konkrete tilrettelæggelse af de fremtidige benchmarkingaktiviteter overvejes p.t. i lyset af lovændringen. Det forventes, at direktoratet i stigende omfang vil offentliggøre nøgletal på a-kasseområdet på direktoratets hjemmeside. Kvalitetsudvikling i danske a-kasser v/ Torben D. Jensen, A-kassernes Samvirke. Oplæg er vedføjet som bilag. 24

25 Dagpengesystemerne i Norden og tilpasningen på arbejdsmarkedet v/ Knut Røed, Norge Den norske undersøgelse, som dannede grundlaget for indlægget, så på, hvorledes adfærdsmønstret under ledighed blev påvirket af forskellige faktorer. Fokus i præsentation blev lagt på to årsagssammenhænge: Hvordan ændres personers sandsynlighed for et gå fra ledighed til job ved en marginal ændring i dagpengeniveauet? Hvordan ændres personers sandsynlighed for at gå fra ledighed til job, når de nærmer sig udløbet af dagpengeperioden? I sine konklusioner blev særligt følgende fremhævet: Dagpengeniveauet har betydning for hvor hurtigt folk kommer i arbejde. Men effekten er ikke stor, og ændringer i realistisk størrelsesroden vil have beskeden effekt. Dele af effekten kan være uønsket ud fra eet samfundsøkonomisk synspunkt. Truslen om tab af dagpenge har en stor effekt på sandsynligheden for at komme i arbejde. Dette er en trussel, som kan skræddersyes ledige, der anses for at have været for længe uden arbejde. Trusselseffekten er stor selvom tab af dagpenge følges op af et arbejdsmarkedstiltag. De anvendte overheads er vedføjet som bilag. 25

26 Grænsearbejdere og nedbrydning af grænsebarrierer i Norden v/ Torben Dall Schmidt, Institut for Grænseregionsforskning, Danmark Torben Dall Schmidt gennemgik grænsependling over den dansk-tyske grænse og grundene til pendling. Med udgangspunkt i de geografiske, befolkningsmæssige og økonomiske rammer som grænseregionen giver gennemgik Torben Dall Schmidt udnyttelsen af arbejdskraftressourcerne på tværs af landegrænsen og på tværs af kommunegrænser, og årsagerne til at vælge eller fravælge pendling. Afslutningsvis opregnede Torben Dall Schmidt hvad der er gjort for at lette grænsependling og hvilke udviklingsmuligheder arbejdsmarkedet i grænseregionen giver. Baggrundsnotat er vedføjet som bilag. 26

27 En selvbetjent dagpengeforvaltning - herunder personværn ved Dag Weise Schartum, Universitetet i Oslo Dag Weise Schartum gennemgik mulighederne for ændring af arbejdsdelingen gennem den digitale forvaltning inden for forvaltningsorganer, i og mellem etater, samt mellem offentlig og privat virksomhed. Herefter blev begrebet selvbetjening undersøgt og afvejet for og imod den retlige kvalitet i forhold til beskyttelsen af personlige oplysninger. Fordelene ved selvbetjening er øget effektivitet, bedre service (hurtigere og mere fleksibel sagsbehandling) og øget demokrati (egen indflydelse på egen sag). Ulemperne er krav om komplekse kvalifikationer, som de fleste parter ikke har, eller i mangel heraf trivialisering af retsspørgsmål. Det er også en ulempe, hvis selvbetjening fører til at der ikke sker ligebehandling af ens sager, fx hvis kvalificerede parter kan få bedre resultater end personer uden den nødvendige indsigt eller interesse. Endelig er det en ulempe, hvis der er risiko for manipulering af sagsoplysninger eller der ikke er sikker overføring af oplysninger. De grundlæggende betingelser for beskyttelse af personlige oplysninger ved anvendelse af selvbetjeningsmodeller blev gennemgået, og afslutningsvist blev det konkluderet, at en ændret arbejdsfordeling mellem offentlige myndigheder og omverdenen medfører en risiko for at retssikkerheden svækkes. Det gælder såvel i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger som i forhold til offentligretslige styringsidealer og borgernes mulighed for at identificere den myndighed, der har behandlet deres sag Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at det er ved udviklingen af systemerne, at alle vigtige afgørelser om systemet bliver taget. 27

28 Sanktioner og mobilitet / Evaluering av sankjonsbestemmelser i dagpengeordningen v/jorun Andreasen, ECON Senter for økonomisk analyse, Norge. Oplægget indeholdt en gennemgang af et projekt, som Aetat, Arbeidsdirektoratet, Norge, havde givet FAFO i opdrag, og som skulle omhandle en evaluering af Aetat lokals praktisering af sanktionerne i dagpengereglerne i forbindelse med håndhævelse af mobilitetskravene til arbejdssøgende. Projektet var således begrænset til norske forhold. På baggrund af interview med såvel repræsentanter fra Aetat lokal og med dagpengemodtagere samt registeranalyser på Aetats registre viste evalueringen, at der ikke eksisterer en entydig praksis. Praksis varierer i høj grad og er afhængig af faktorer som ledelses strategi, ressourcer til formidlingsarbejdet, faglige vurderinger og den enkelte sagsbehandlers vurdering. Evalueringen viste ligeledes, at omfanget af henvisningerne over fylkesgrænser er lavt og at omfanget af midlertidigt bortfald af dagpenge på grund af beskæftigelsesmæssig immobilitet også er relativt lavt. Projektet har afdækket nogle udfordringer, som Aetat står over for i forbindelse med praktisering af regelsættet: Aetats forskellige roller som både forvaltningsmyndighed og serviceinstitution. Retssikkerhedsmæssige spørgsmål som følge af uens håndhævelse af regelsættet. 28

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Nyorientering Seniorpraksis

Nyorientering Seniorpraksis Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 Deltagerliste Thomas Medom Alderman Social Affairs and Employment +45 27 51 79 61 Hans Halvorsen Chairman +45 21 66 81 03 Hüseyin Arac Vice Chairman +45 22 90 62 90

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes,

Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen, Birgitte Krusell, Niels Henrik Gregersen, Ditte Hughes, Referat Mødeforum: Efter og videreuddannelsesråd Dato: 02.04.09 TID Kl. 13.15 16.00 Sted: VIA University College, Skejbyvej 1 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Bjarne Wahlgren Bjarne Wahlgren, Steffen Svendsen,

Læs mere

NordVind. Vind-workshop: Arealplanlægning 26.-27. november 2008

NordVind. Vind-workshop: Arealplanlægning 26.-27. november 2008 Vind-workshop: Arealplanlægning 26.-27. november 2008 - Hvordan tackler man nabokonflikter? - Landskabskonflikter - hvordan håndteres de? - Hvilke gode redskaber er der til strategisk planlægning? - Hvilke

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere