Nyorientering Seniorpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyorientering Seniorpraksis"

Transkript

1 Nyorientering kom godt i gang! 1. PJVS-modellen 2. Den samfundsmæssige kontekst 3. Den fleksible efterløn 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden 5. Muligheder med paletten af seniorpolitiske redskaber 6. Yderligere inspiration Side 1

2 1. PJVS-modellen Det handler om at skabe værdi og kvalitet i arbejdet - både for virksomheden, kunderne og medarbejderne Virksomhed Samfundet a) Direkte indflydelse b) Kan påvirke c) Kan ikke påvirke Jobbet Værdi Kvalitet Person Teknisk/faglige-, organisatoriske- og personlige kompetencer Uformelle Formelle Det handler om udvikling og realisering af jobstrategier, der skaber trivsel, værdi og kvalitet, og som udvikler det gode arbejdsliv. Side 2

3 Gode jobstrategier, der skaber det gode arbejdsliv, udvikles gennem et samspil mellem Personen, Jobbet, Virksomheden og Samfundet. Samfundet skal her forstås her i bred forstand. Det er de interessenter, der har indflydelse på jobbet, f.eks. familien, borgerne, staten, faglige organisationer m.v. Omdrejningspunktet er Jobbet. I arbejdet med PJVS-modellen afdækker man de faktorer, der har betydning for udviklingen af jobbet. Det gælder både i forhold til indhold og måden at udføre jobbet på. Endvidere kan man fastlægge de områder, man har a) direkte indflydelse på, b) kan påvirke eller c) ikke kan påvirke. At kunne bruge PJVS-modellen som arbejdsredskab indebærer, at den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer, herunder især de organisatoriske kompetencer, d.v.s. sin forståelse af jobbet som redskab til udvikling af det gode arbejdsliv både for sig selv (trivsel), virksomheden og samfundet. Kompetente medarbejdere og ledere kan med PJVS-modellen hver for sig og sammen analysere de faktorer, der har betydning for jobudviklingen og jobstrategierne og fastlægge de handlinger, der skal igangsættes også for seniorer. Modellen har vist sig særlig stærk som et fælles grundlag i dialogen om seniorpraksis på alle niveauer. Use it - or loose it! Du kan gøre meget for at holde din hjerne i form, sådan at du fortsat kan lære nyt, efter at du har passeret de 50. Og du kan også blive bedre til at huske, det du har lært. Kravet til hjernens brug er enkelt: Use it or lose it! Henning Kirk, aldringsforsker, læge, dr. med. Side 3

4 2. Den samfundsmæssige kontekst En velfungerende seniorpraksis er rettet mod faktiske problemstillinger i forhold til fastholdelse og/eller rekruttering af arbejdskraft. De store årgange fra midten af 1940erne er nu fyldt 60 år. Det betyder, at årgangene, som forlader arbejdsmarkedet, er større end årgangene, som træder ind på arbejdsmarkedet, hvor det omvendte var tilfældet for blot 10 år siden. Der er derfor basis for en markant nedgang i antallet af arbejdstagere, hvorfor en indsats i den enkelte virksomhed med henblik på at øge tilbagetrækningsalderen giver god mening. Tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen: Hvis seniorerne udsætter deres tilbagetrækning med 1 år vil det påvirke arbejdsmarkedet positivt med personer. Beskæftigelsesministeriet: Op mod 60 pct. af seniorerne på arbejdsmarkedet er interesseret i at fortsætte arbejdslivet, hvis de kan blive del af en seniorordning. Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet: Danmark vil baseret på norske erfaringer få personer mere i arbejde blandt gruppen over 65 år ved ikke blot at spille på økonomiske tilskyndelser (som f.eks. øget pensionsalder, mulighed for opsat pension og fjernelse af reglen om modregning af arbejdsindkomst i pensionen), men også på de normer og vaner, der angiveligt ligger til grund for manges planlægning af alderdommen. De første skridt er taget: Den nye lov mod diskrimination på grund af alder, der trådte i kraft den 1. januar 2008 indebærer, at alle danskere får mulighed for at arbejde, til de bliver 70 år. Også selv om den officielle grænse for at gå på folkepension i dag er 65 år og gradvist over de kommende år løftes til 67 år. Der er i dag omkring personer i aldersgruppen år, så det vejer tungt, hvis blot 10 % af gruppen forbliver et enkelt år længere på arbejdsmarkedet. Ser vi 5 år længere frem, vil de store årgange være år. Gruppen tæller da ikke længere , men snarere personer. Det øgede antal personer i gruppen kombineret med nye trends for senere tilbagetrækning kan udkrystallisere sig i en markant forskel i arbejdsstyrkens omfang, men også i arbejdsstyrkens kompetencer, idet der er tale om erfarne og oftest veluddannede personer. Forløbet har afklaret, hvad ledelsen mener med at tage ansvar, være risikovillig mm. Nu ser jeg mere fremtiden som spændende end som en trussel. Senior på Statsbiblioteket Side 4

5 3. Den fleksible efterløn Nyorientering Den fleksible efterløn spiller en væsentlig rolle for den enkelte seniors beslutningsproces om at blive på arbejdsmarkedet efter det fyldte 60 år. Det er derfor vigtigt, at både ledelsen og medarbejderne sætter sig ind i regler og betingelser for at få efterlønsbevis og efterløn. Efterlønnen administreres af A-kasserne og det er derfor også stedet, hvor man kan få mere viden om de konkrete og gældende forhold. Det kan være en god ide at aftale et møde med A-kassen for at få gennemgået reglerne og få besvaret eventuelle spørgsmål. Det er selvfølgelig medarbejderen, der er ansvarlig for at få undersøgt og få viden om den fleksible efterløn, men det er godt for dialogen med senioren, at lederen også ved besked. De generelle betingelser for efterlønsbevis januar 2010 Fyldt 60 år Betalt efterlønsbidrag i 30 år fra det fyldte 30. år Eller betalt efterlønsbidrag siden den "nye efterlønsordning i 1999 og medlemskab af A-kassen i 20 år inden for 25 år I arbejde eller ledig = til rådighed for arbejdsmarkedet Opfylde arbejdskravet = 1924 løntimer inden for 3 år Arbejdskravet skal opfyldes ved arbejde i DK eller for dansk arbejdsgiver i udlandet Efterlønsbeviset betyder Ret til efterløn, selv om du i mellemtiden bliver syg Ret til senere at få efterløn udfra satsen i efterlønsbeviset, uanset senere indtægt Betaling af efterlønsbidrag ophører 2 år efter udstedelse af efterlønsbevis Mulighed for optjening af skattefri præmie Mulighed for efterløn svarende til maksimale dagpenge Mulighed for lempeligere pensionsfradrag Side 5

6 Generelle betingelser for efterløn Opfylde de normale betingelser for dagpenge D.v.s.: o Fortsat medlem af A-kassen o I arbejde opfylde beskæftigelskravet (1924 timer) o Ledig ikke have opbrugt dagpengeretten Nedtrapning inden tilbagetrækning er ikke en degradering. Side 6

7 4. Indledende spørgsmål til dialogen i virksomheden Inden I beslutter, hvad og hvordan jeres forløb om seniorpraksis skal være, kan I lade jer inspirere af følgende grundlæggende spørgsmål. Er der behov for en seniorpraksis? Hvilken af de tre situationer er virksomheden i? Er der forskellige behov hos forskellige medarbejdergrupper? Hvordan er holdningen til seniorer i virksomheden? Hvilken seniorpraksis er der i virksomheden? Vil I modtage rådgivning og ny viden om seniorpraksis? Side 7

8 5. Navigation med paletten af seniorpolitiske redskaber Den enkelte virksomhed afgør, hvilket forløb den vil sammensætte. Der er mulighed for at arbejde med: Strategi - Hvorfor en seniorpolitik? Metode - Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Form - Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Målepunkter - Hvordan sikrer vi os, at vi er på rette vej? Forløbet vil afhænge af virksomhedens situation. Der kan være tale om tre situationer Situation 1: Virksomheden har behov for hjælp til beslutning om seniorpolitik. Situation 2: Virksomheden har besluttet at udarbejde en seniorpolitik og har behov for hjælp til fastlæggelse af indhold. Situation 3: Virksomheden har en seniorpolitik, som den ønsker udfordret af best practice. Omstående navigationsmodel angiver, hvor i materialet man kan finde relevant inspiration i form af redskaber og eksempler. Side 8

9 Navigationsmodel Situation 1 - beslutning - indhold Målepunkter Navigation Situation 2 + beslutning - indhold Metode som del af den gode personalepraksis Strategi Form Situation 3 Ønske om tjek af beslutning og indhold I hver af teksterne til områderne: Strategi, Form, Metode og Målepunkter har følgende struktur: Områdets samlende spørgsmål som overskrift. En række fokusspørgsmål. En række værktøjer med eksempler og citater fra virksomheders arbejde med seniorpraksis. Side 9

10 6. Yderligere inspiration Nyorientering Til arbejdet i den enkelte virksomhed kan inspiration findes bl.a. på følgende hjemmesider: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Socialforskningsinstituttet: SALA: LO: Samarbejdsnævnet SALA-LO: SBK Scandinavia A/S: Side 10

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn

Fleksibel tilbagetrækning er et alternativ til efterløn Peter Foxman Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Hvad bestemmer tilbagetrækningstidspunktet? 4 3.

Læs mere

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår

Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Fokusprojekt Seniorliv og vilkår Den arbejdende senior Forberedelse til økonomisk tryghed Den frivillige senior Marts 2013 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere